Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

Reglement fotowedstrijd 'Lach'

335 visualizaciones

Publicado el

Publicado en: Viajes, Tecnología
  • Inicia sesión para ver los comentarios

  • Sé el primero en recomendar esto

Reglement fotowedstrijd 'Lach'

  1. 1. Ben jij tussen 14 en 25 jaar? Ben je gek op fotografie? Laat je inspireren door de ‘Lach’en stuur ons jouw foto’s. Met onze wedstrijd willen we aan alle jonge Puursenaren dekans geven om hun passie, kennis en vaardigheden rond fotografie te latenbewonderen; zowel langs digitale weg als in de bibliotheek zelf.De foto’s moeten voor midden september op ons Facebook-prikbord gepost worden viawww.facebook.com/bibliotheekpuurs. Zo kan iedereen jouw foto’s bewonderen en naarde top stemmen. De beste, leukste, grappigste foto’s worden in de bibliotheekopgehangen van 1 tot 31 oktober. Uit deze selectie kan elke bibliotheekbezoeker eenstem op zijn favoriete foto uitbrengen.En natuurlijk zijn er leuke prijzen aan verbonden. De uitreiking van deze prijzen isvoorzien tijdens de Bibliotheekweek op 21 oktober. Deze fotowedstrijd wordtgesponsord door Nikon.Reglement fotowedstrijd Lach – Bibliotheek PuursLach is een online fotografie-wedstrijd. Hiervoor is het volgende reglement opgesteld.Wie deelneemt aan Lach verklaart zich akkoord met onderstaand reglement. Lach is eeninitiatief van Bibliotheek Puurs.Artikel 1. OrganisatieDit reglement regelt de modaliteiten van Lach. De organisatie van Lach berust bijBibliotheek Puurs, Hondsmarkt 2, 2870 Puurs. Over het reglement wordt geenbriefwisseling of telefoongesprekken gevoerd. Bibliotheek Puurs kan op elk ogenblikwijzigingen aanbrengen aan het reglement, door melding op de desbetreffende website:www.facebook.com/bibliotheekpuursDeelname aan Lach is mogelijk voor iedere Puursenaar tussen 14 en 25 jaar. BibliotheekPuurs houdt zich het recht voor personen te weigeren tot de wedstrijd. De meegedeeldepersoonsgegevens kunnen worden opgenomen in het adressenbestand van BibliotheekPuurs om de deelnemers op de hoogte te houden van de activiteiten.Artikel 2. WedstrijdDeelnemen aan de wedstrijd kan enkel via volgende website:www.facebook.com/bibliotheekpuursDe fotowedstrijd werkt als volgt:Het thema ‘Lach’ wordt bepaald door Bibliotheek Puurs. Iedere Puursenaar tussen 14 en25 jaar kan tot midden september zelfgemaakte foto’s plaatsen op de facebook wall vanBibliotheek Puurs. De foto’s die tijdens de voorselectie op Facebook de meeste likeskrijgen, hebben het meeste kans om door de professionele jury te worden geselecteerdom te worden opgehangen in de bib. Uit deze selectie kan elke bibliotheekbezoeker éénstem op zijn favoriete foto uitbrengen. De foto met de meeste publieksstemmen wint depublieksprijs. Daarnaast kiest de jury nog een foto die in de categorie ‘Beste Foto’ dehoofdprijs wint.De hoofdprijs is een fototoestel geschonken door Nikon.DeelnameDeelnemen kan vanaf 1 juni 2011 tot uiterst 15 september 2011. De periode waarinfotos kunnen worden geplaatst en er op foto’s kan worden gestemd op het Facebook-prikbord van Bibliotheek Puurs is tot deze periode beperkt. Beelden die geplaatst wordenna 15 september komen niet in aanmerking voor de stemming.Zowel zwart-wit als kleurenfoto’s komen in aanmerking. De foto’s mogen nietgemanipuleerd zijn (= geen digitale collages of samenstelling van verschillende beelden).Eén deelnemer kan minimaal 1 foto tot maximaal 2 foto’s plaatsen.Het is belangrijk dat de deelnemers rekening houden met het feit dat hun foto’s later ookafgedrukt en tentoongesteld moeten worden. Deelnemers zorgen voor een digitale versiedie ten minste 300 dpi telt en waarvan de langste zijde minimum 3000 pixels breed iswanneer zij worden geselecteerd om te worden opgehangen in de bib.
  2. 2. Door deel te nemen verklaart de deelnemer dat hij/zij de maker van deze foto is en eralle rechten op bezit, en dat de foto nog niet eerder werd gepubliceerd of bekroond.Indien er een persoon of personen op de foto afgebeeld staan, verklaart de deelnemerdoor de deelname dat hij/zij de toestemming van deze persoon of personen bezit om hunportret te reproduceren. De deelnemer zal Bibliotheek Puurs vrijwaren van eventueleschadeclaims die voortvloeien uit betwistingen hierover.De organisatoren hebben het recht om ongepaste foto’s te verwijderen. Dit kan op eigeninitiatief of na klachten van bezoekers.Foto’s worden niet in aanmerking genomen en zeker verwijderd indien ze: niet over hetthema gaan; ze aanstootgevend zijn; afgebeelde personen geen toestemming hebbengegeven voor publicatie.Deze lijst is niet uitputtend. De beslissing om een inzending al dan niet te verwijderen,ligt bij Bibliotheek Puurs.StemmenNa het plaatsen van de foto’s kunnen bezoekers voor hun favoriet stemmen.Er is geen verhaal mogelijk tegen de keuze van de jury, noch tegen de beslissing van hetpubliek.Artikel 3. GeschillenDoor aan deze actie deel te nemen aanvaardt de deelnemer/deelneemster alle puntenvan het reglement, evenals elke beslissing die de organisatoren zouden moeten treffen.De organisatoren behouden zich het recht voor de wedstrijd of een deel ervan tewijzigen, uit te stellen, in te korten of in te trekken indien de omstandigheden ditvereisen. Elke poging tot fraude wordt bestraft met onmiddellijke uitsluiting van dedeelnemer. Elektronische of andere fouten kunnen niet ingeroepen worden als grond voorwelke verplichting dan ook vanwege Bibliotheek Puurs. In geval van misbruiken,misleiding of bedrog behouden de organisatoren zich uitdrukkelijk het recht voor debetrokken deelnemer(s) zonder meer van deelname aan deze wedstrijd uit te sluiten.Iedere deelnemer verleent, door zijn loutere deelname, automatisch en onvoorwaardelijkde toestemming tot publicatie van zijn naam en foto, alsook zijn identificatie alsdeelnemer aan de wedstrijd en verzaakt aan alle rechten op dat gebied.

×