Un artista a l'escola

135 visualizaciones

Publicado el

Publicado en: Educación
  • Sé el primero en comentar

  • Sé el primero en recomendar esto

Un artista a l'escola

  1. 1. UN ARTISTA A L’ESCOLAhttp://www.xtec.cat/centres/a8053492/Carles%20Bellosta/index.htmAquest curs hem realitzat un projecte amb els nostres alumnes de l’escola. Eltema central ha estat la introducció d’un artista a l’escola i les possibilitatsdidàctiques i pedagògiques que comporta. L’artista convidat és Carles Bellosta,un pintor sabadellenc reconegut arreu del món. Hem treballat la seva obra il’hem relacionada amb el currículum de primària.S’han fet diversos treballs a diferents àrees centrats, bàsicament, en lesassignatures troncals. La part final del projecte va ser la darrera visita del’artista a l’escola i la creació d’un quadre amb els alumnes. Posteriormentaquests van fer una reproducció de l’obra amb temperes.1/ ART I LLENGUATGE ORAL I ESCRITDesprés de la presentació del projecte als nostres alumnes i de l’artista CarlesBellosta vàrem estar parlant i reflexionant sobre el que ells entenien com era unartista, quins tipus d’artistes hi ha, quines eren les seves feines, els materialsque feien servir, on s’inspiraven, on treballaven, què feien de les seves obres...i en general de com creien que eren els artistes.ANÀLISI D’UN QUADREA partir d’aquest quadre vam treballar l’expressió oral fent una anàlisi delsdiferents elements i sensacions que podia tenir cadascú. Es va reflexionarsobre com la utilització de determinats colors, paisatges i moments del dia, potfer que canviïn els sentiments i emocions que sentim.Vam incidir en el respecte per les opinions dels altres, en el fet de saberescoltar els diversos punts de vista i en no tancar-nos a les idees dels altres jaque són igual de vàlides que les nostres.DESCRIPCIÓ DE L’ARTISTAA continuació cada alumne va fer una descripció de com s’imaginaven quepodia ser el nostre artista convidat.En el text escrit vam treballar la composició de les frases, la concordança deles paraules, l’estructuració del text, les normes ortogràfiques, el vocabulari, lacal·ligrafia... així com la presentació i cura del text en general.Un cop acabada la descripció cada alumne va fer el seu dibuix amb llapis,colors i retoladors.Vam insistir en el respecte per les opinions dels altres, en saber escoltar, enaprendre a esperar el torn de paraula i a argumentar les seves aportacions,entre d’altres aspectes.Després d’haver conegut personalment a l’artista es va tornar a fer un treballsimilar tenint en compte l’experiència viscuda amb l’entrevista.
  2. 2. Els textos realitzats van ser diferents al primer treball. Vam reflexionar sobreaquestes diferències i sobre la idea preconcebuda que tenien del que era i comera un artista adonant-se de què és una persona tan real com nosaltres que esdedica a allò que més li agrada: la pintura.ENTREVISTADesprés d’haver donat unes pautes, cada alumne va preparar una preguntaque li agradaria fer a l’artista per tal de poder coneixe’l una mica més i saberl’evolució de la seva vida fins a arribar a ser un pintor reconegut a diferentspaïsos del món.Les preguntes es van centrar en tres blocs diferenciats: vida personal, vidaprofessional i obra. Es va fer un recull de totes elles i cada alumne es vaaprendre la pregunta que li havia de fer a l’artista el dia que vingués aferl’entrevista.Van sorgir 51 preguntes, amb la qual cosa l’entrevista va ser una mica llargaperò molt enriquidora. En tot moment van estar molt atents i pendents de lesexplicacions que donava en Carles, fet que va donar lloc a què els nens sesentissin més propers i còmodes amb ell.A partir de l’entrevista realitzada vam fer la seva biografia.CONTEA partir de tres quadres seleccionats cada alumne va escollir una pintura i, apartir d’aquesta, va escriure i dibuixar un conte.Prèviament se’ls hi va donar les pautes a seguir (introducció, personatges,tema, nus i desenllaç).Va ser un procés llarg i laboriós on primer van escriure el conte en brut, el vamcorregir per finalment passar-lo a net i fer els dibuixos en unes fotocòpies colorsèpia del quadre escollit.Els dibuixos perquè es veiessin bé els van pintar amb retoladors prims i decolors.A la portada, que era la fotocòpia en color del quadre, hi van posar el títol i elpseudònim ja que és un conte que es va preparar pels jocs florals de l’escolaper la festa de Sant Jordi.2/ ART I MATEMÀTIQUES LÍNIES I PUNTSVam seleccionar dos quadres de l’artista Carles Bellosta per treballar a travésde l’àrea de matemàtiques el punt, la línea, la recta i la corba, distribució dinsl’espai, la proximitat i la llunyania, així com l’horitzontalitat i la verticalitat delsdiversos elements que composaven els quadres triats.
  3. 3. Es va aprofitat per treballar i perfeccionar el traç, la combinació de diferentscolors relacionats amb el paisatge.A més com a eix transversal es va insistir molt en la paciència, concentració,ordre i silenci al realitzar l’activitat.Es va valorar molt l’esforç de cada alumne tenint en compte les possibilitats ihabilitats de cada un obtenint resultats diversos.Tot i que va estar un treball laboriós ells van quedar contents de la feinarealitzada3/ ART I CONEIXEMENT DEL MEDI VEGETACIÓ, RELLEU I TEMPSA partir d’aquest quadre vàrem treballar aspectes del paisatge com la vegetació(tipus d’ arbres, arbustos, herbes, plantes aromàtiques,classes de bolets...) elsaccidents geogràfics (el riu, les muntanyes, les erosions de l’aigua i del vent...),el moment del dia, els animals que hi podrien viure a dins i fora de l’aigua, llocon estava situat, possible estació de l’any, i els diferents elements de lacontinuïtat del paisatge (com segueix el riu, els arbres que hi ha al voltant, elrelleu...).A partir d’aquestes premisses vam continuar el quadre amb la tècnica del’aquarel·la, donant dues pautes diferents pel que fa a la situació del quadre enel full sense posar límits a la imaginació de cada alumne; deixant que fossin ellsqui decidissin els tons, les formes i el contingut de la seva obra.També vam treballar el mateix quadre amb la tècnica del dibuix amb llapis onpodien perfilar i precisar més bé tots els elements esmentats abans fentombres i jugant amb l’escala de grisos que ens permetia el llapis.Posteriorment farem una comparació entre totes dues tècniques realitzades.S’ha aprofitat també, per insistir en els hàbits de comportament i de respectepels materials i pels companys.4/ ART I LLENGUA CASTELLANA POSIBLES TÍTULOS DEL CUADROPer parelles van seleccionar un dels quadres de l’artista i després de fer-ne unanàlisi van pensar, debatre i escriure els possibles títols que podria tenir lapintura escollida i quin era el més escaient.Mentre anaven fent aquest treball anaven redactant els acords presos iposteriorment a l’aula d’informàtica ho van passar a Word.
  4. 4. Es va fer un treball exhaustiu de vocabulari dels diferents elements que sortienal quadre fent-ne un recull a la pissarra del que anava sorgint per després,cada parella, fer-ne l’activitat.5/ ART I TIC REFLEXIÓ DEL PROJECTEDesprés de la finalització de totes les activitats que formaven el projecte, anivell oral, es va fer una reflexió col·lectiva sobre les vivències que cada alumnehavia experimentat al llarg de la seva elaboració.Posteriorment, per parelles, van fer un escrit en Word que les recollia.Es va treballar tots els aspectes que composaven el processador de textosWord (obrir i tancar el programa, correcció de les errades, format del text,seleccionar, copiar, enganxar i retallar, guardar i imprimir...).A més es va insistir molt en la cura i respecte per la bona utilització delsordinadors6/ ART I EXPRESSIÓ ARTÍSTICA VISUAL I PLÀSTICA REPRODUCCIÓ DEL QUADREDesprés de què l’artista vingués a l’escola a pintar un quadre davant delsalumnes i explicar-ne el procediment per realitzar-ho i els materials utilitzats, elsnens a l’aula de plàstica van fer una reproducció i interpretació del quadre ambtemperes.Van treballar la gama de colors fent-ne diferents barreges per apropar-se elmés possible als tons del quadre original.També es van tornar a recordarconceptes com la proximitat i llunyania, proporció, verticalitat i horitzontalitat...Aquesta activitat va estar realitzada col·lectivament pels dos grups classes. Esva insistir molt en la cura pels materials i pel respecte entre els companys.

×