Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

Một số bài toán lớp 1 ôn tập dành cho HS khối 1

2.769 visualizaciones

Publicado el

Một số bài toán lớp 1 ôn tập dành cho HS khối 1.
Tel - Zalo tư vấn hỗ trợ học tập: 0948.228.325 (Cô Trang).

Publicado en: Educación
 • Sé el primero en comentar

Một số bài toán lớp 1 ôn tập dành cho HS khối 1

 1. 1. Hệ thống phát triển Toán IQ Việt Nam www.ToanIQ.com – Tel: 0948.228.325 ----------------------------------------------------- Tuyển tập 8 chuyên đề bồi dưỡng Toán lớp 1 & Tuyển tập 37 đề ôn luyện HSG toán lớp 1 Tuyển tập 357 bài toán luyện thi Toán quốc tế Kangaroo Tuyển tập các mã đề luyện thi Vioympic Toán lớp 1, 2, 3, 4, 5 trên mạng (Có giải chi tiết) Tuyển tập các vòng luyện thi Trạng nguyên tiếng việt lớp 1,2, 3, 4, 5 có đáp án Liên hệ tư vấn và mua tài liệu: 0948.228.325 (Zalo – Cô Trang) 1 MỘT SỐ BÀI TOÁN ÔN TẬP DÀNH CHO HS KHỐI 1 Liên hệ tư vấn và hỗ trợ học tập:  Tel – Zalo: 0948.228.325 (Cô Trang)  Email: nguyentrangmath@gmail.com Bài 1. Đặt tính rồi tính: 12 + 3 10 + 9 19 + 0 19 - 5 16 - 4 14 + 4 17 - 2 18 - 6 ………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. 14 + 3 15 + 0 18 – 8 16 – 5 11 – 1 12 + 7 13 + 5 19 – 3 ………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. 12 + 3 19 + 0 16 – 2 17 – 4 18 – 3 11 + 8 16 + 1 17 – 7 ………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. 13 + 3 15 – 0 12 + 2 11 + 4 17 – 6 14 – 2 14 + 4 16 – 6 ………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. Bài 2 . Viết dấu <, >, = vào chỗ chấm.
 2. 2. Hệ thống phát triển Toán IQ Việt Nam www.ToanIQ.com – Tel: 0948.228.325 ----------------------------------------------------- Tuyển tập 8 chuyên đề bồi dưỡng Toán lớp 1 & Tuyển tập 37 đề ôn luyện HSG toán lớp 1 Tuyển tập 357 bài toán luyện thi Toán quốc tế Kangaroo Tuyển tập các mã đề luyện thi Vioympic Toán lớp 1, 2, 3, 4, 5 trên mạng (Có giải chi tiết) Tuyển tập các vòng luyện thi Trạng nguyên tiếng việt lớp 1,2, 3, 4, 5 có đáp án Liên hệ tư vấn và mua tài liệu: 0948.228.325 (Zalo – Cô Trang) 2 3 .... 2 5 ... 6 2 ... 0 7 .... 4 0 .... 1 8 ... 5 8 .... 8 8 ... 7 7 .... 9 0 .... 2 9 ... 9 6 .... 8 6 .... 5 2 .... 6 9 .... 5 9 .... 8 9 .... 9 7 .... 7 7 .... 10 10 .... 8 10 ... 6 Bài 3. Điền số thích hợp vào chỗ chấm. 3 < … < 5 6 < ...... < 8 6 > … > 4 10 > … > 8 8 > … > 6 5 < … < 7 4 < ..... < 6 1 < … < 3 3 > … > 1 0 < ..... < 2 9 > … > 7 8 < … < 10 6 > ..... > 4 2 < … < 4 5 > … > 3 Bài 4 *. Số ? 7 < ..... ..... > 8 1 > ..... 4 < ..... 6 > ..... 8 < ..... 7 > ..... 9 > ..... 5 > ..... 8 = ..... ..... < 3 ..... < 8 ..... < 4 ..... < 2 9 > .... Bài 5: Viết dấu <, >, = vào chỗ chấm. 10 ….12 13 … 8 3 ... 16 13 … 16 7 … 12 15 ... 2 15 … 19 2 … 13 1 ... 15 12 … 1 5 9 … 11 14 ... 14 14 … 13 15 … 5 12 ... 3 18 .... 1 5 11 .... 4 3 .... 11
 3. 3. Hệ thống phát triển Toán IQ Việt Nam www.ToanIQ.com – Tel: 0948.228.325 ----------------------------------------------------- Tuyển tập 8 chuyên đề bồi dưỡng Toán lớp 1 & Tuyển tập 37 đề ôn luyện HSG toán lớp 1 Tuyển tập 357 bài toán luyện thi Toán quốc tế Kangaroo Tuyển tập các mã đề luyện thi Vioympic Toán lớp 1, 2, 3, 4, 5 trên mạng (Có giải chi tiết) Tuyển tập các vòng luyện thi Trạng nguyên tiếng việt lớp 1,2, 3, 4, 5 có đáp án Liên hệ tư vấn và mua tài liệu: 0948.228.325 (Zalo – Cô Trang) 3 Bài 6. Điền số thích hợp vào chỗ chấm. 13 < … < 15 16 < ...... < 18 16 > … > 14 20 > … > 18 18 > … > 16 15 < … < 17 14 < ..... < 16 11 < … <1 3 13 > … > 11 10 < ..... < 12 19 > … > 17 18 < … < 15 16 > ..... > 14 12 < … < 14 15 > … > 13 Bài 7 : > < = 16......18 19...........18 14 ..........17 20...............10 16..........15 20......15 13..............15 10.............6 15...............18 14..........13 11...........14 8.............10 5.............15 13................14 12...........12 12............10 9 .............12 18..........12 7................11 0 .............10 Bài 8 *. Số ? 17 < ..... ..... > 18 11 > ..... 14 < ..... 1 6 > ..... 18 < ..... 17 > ..... 19 > ..... 15 > ..... 18 = ..... ..... < 13 ..... < 18 Bài 9. < , > , = ? 3 + 1 .... 4 4 ..... 2 + 1 1 + 3 ..... 2 4 + 1 ..... 1 + 4 6 + 0 ..... 4 1 + 2 ..... 2 + 2 1 + 2 ..... 2 5 ..... 1 + 3 6 + 2 ..... 9 Bài 10. > , =, < ? 10 - 2 .... 8 + 1 8 + 2 .... 8 - 2
 4. 4. Hệ thống phát triển Toán IQ Việt Nam www.ToanIQ.com – Tel: 0948.228.325 ----------------------------------------------------- Tuyển tập 8 chuyên đề bồi dưỡng Toán lớp 1 & Tuyển tập 37 đề ôn luyện HSG toán lớp 1 Tuyển tập 357 bài toán luyện thi Toán quốc tế Kangaroo Tuyển tập các mã đề luyện thi Vioympic Toán lớp 1, 2, 3, 4, 5 trên mạng (Có giải chi tiết) Tuyển tập các vòng luyện thi Trạng nguyên tiếng việt lớp 1,2, 3, 4, 5 có đáp án Liên hệ tư vấn và mua tài liệu: 0948.228.325 (Zalo – Cô Trang) 4 1 4 + 7 + 1 6 + 3 .... 9 - 0 10 + 0 .... 8 + 2 7 + 3 .... 5 + 3 10 - 5 .... 10 – 3 Bài 11. > , < , = ? 9 2 + 8 10 0 - 2 5 + 4 5 7 8 - 5 8 9 - 2 8 + 1 Bài 12. Điền dấu >, < , = thích hợp vào ô trống. 12 + 6 4 + 3 10 + 0 0 + 10 15 + 0 15 - 0 9 - 5 12 8 - 5 8 - 4 13 + 2 6 - 4
 5. 5. Hệ thống phát triển Toán IQ Việt Nam www.ToanIQ.com – Tel: 0948.228.325 ----------------------------------------------------- Tuyển tập 8 chuyên đề bồi dưỡng Toán lớp 1 & Tuyển tập 37 đề ôn luyện HSG toán lớp 1 Tuyển tập 357 bài toán luyện thi Toán quốc tế Kangaroo Tuyển tập các mã đề luyện thi Vioympic Toán lớp 1, 2, 3, 4, 5 trên mạng (Có giải chi tiết) Tuyển tập các vòng luyện thi Trạng nguyên tiếng việt lớp 1,2, 3, 4, 5 có đáp án Liên hệ tư vấn và mua tài liệu: 0948.228.325 (Zalo – Cô Trang) 5 Viết dãy số, Sắp xếp các số : Bài 1. Số ? 1 5 9 8 2 10 12 5 19 20 18 12 Bài 2. Viết các số: 5 , 2 , 8 , 4 , 9 , 0 - Theo thứ tự từ bé đến lớn :............................................................. - Theo thứ tự từ lớn đến bé :.............................................................. Bài 3. Xếp các số sau : 1, 5, 9, 6, 3, 8 - Theo thứ tự từ bé đến lớn : ……………….......................... - Theo thứ tự từ lớn đến bé : ……………….......................... Bài 4. Viết các số: 16, 18, 13, 11, 10, 15. - Theo thứ tự từ bé đến lớn: ....................................................... - Theo thứ tự từ lớn đến bé: .................................................... Bài 5. Viết các số 13, 7, 11, 10, 18, 5 - Theo thứ tự từ bé đến lớn: ..................................................... - Theo thứ tự từ lớn đến bé: ....................................................
 6. 6. Hệ thống phát triển Toán IQ Việt Nam www.ToanIQ.com – Tel: 0948.228.325 ----------------------------------------------------- Tuyển tập 8 chuyên đề bồi dưỡng Toán lớp 1 & Tuyển tập 37 đề ôn luyện HSG toán lớp 1 Tuyển tập 357 bài toán luyện thi Toán quốc tế Kangaroo Tuyển tập các mã đề luyện thi Vioympic Toán lớp 1, 2, 3, 4, 5 trên mạng (Có giải chi tiết) Tuyển tập các vòng luyện thi Trạng nguyên tiếng việt lớp 1,2, 3, 4, 5 có đáp án Liên hệ tư vấn và mua tài liệu: 0948.228.325 (Zalo – Cô Trang) 6 Bài 6. Viết các số: 12, 19, 11, 17, 10, 14. - Theo thứ tự từ bé đến lớn: ................................................... - Theo thứ tự từ lớn đến bé:...................................................... Bài 7. Viết các số 7, 15, 19, 20, 13, 10 theo thứ tự: Từ bé đến lớn: ……………………………………………………………………… Từ lớn đến bé: …………………………………………………… Tìm số lớn nhất , bé nhất Bài 8. a. Khoanh tròn vào số lớn nhất : 10 ; 7 ; 12 ; 19 ; 15 b. Khoanh tròn vào số bé nhất : 13 ; 8 ; 14 ; 16 ; 20 Bài 9 a. Khoanh tròn vào số lớn nhất : 15 ; 20 ; 11 ; 8 ; 19 b. Khoanh tròn vào số bé nhất : 10 ; 16 ; 18 ; 19 ; 12 c. Khoanh tròn vào số lớn nhất : 19 ; 7 ; 14 ; 10 ; 12 d. Khoanh tròn vào số bé nhất : 13 ; 8 ; 14 ; 16 ; 20
 7. 7. Hệ thống phát triển Toán IQ Việt Nam www.ToanIQ.com – Tel: 0948.228.325 ----------------------------------------------------- Tuyển tập 8 chuyên đề bồi dưỡng Toán lớp 1 & Tuyển tập 37 đề ôn luyện HSG toán lớp 1 Tuyển tập 357 bài toán luyện thi Toán quốc tế Kangaroo Tuyển tập các mã đề luyện thi Vioympic Toán lớp 1, 2, 3, 4, 5 trên mạng (Có giải chi tiết) Tuyển tập các vòng luyện thi Trạng nguyên tiếng việt lớp 1,2, 3, 4, 5 có đáp án Liên hệ tư vấn và mua tài liệu: 0948.228.325 (Zalo – Cô Trang) 7 Các phép tính Bài 1. Tính. 1 3 0 3 5 + - + - + 4 2 3 1 0 ...... ....... ....... ....... ....... Bài 2. Tính. 7 3 7 2 5 7 + + - + + - 1 4 3 5 3 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bài 3. Tính. 3 1 4 10 5 10 + + + - + - 7 8 6 3 5 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bài 4. Tính. 3 - 1 = ...... 0 + 5 = ..... 1 + 1 + 3 = ..... 2 + 3 = ...... 3 - 2 = ...... 2 + 2 + 1 = .....
 8. 8. Hệ thống phát triển Toán IQ Việt Nam www.ToanIQ.com – Tel: 0948.228.325 ----------------------------------------------------- Tuyển tập 8 chuyên đề bồi dưỡng Toán lớp 1 & Tuyển tập 37 đề ôn luyện HSG toán lớp 1 Tuyển tập 357 bài toán luyện thi Toán quốc tế Kangaroo Tuyển tập các mã đề luyện thi Vioympic Toán lớp 1, 2, 3, 4, 5 trên mạng (Có giải chi tiết) Tuyển tập các vòng luyện thi Trạng nguyên tiếng việt lớp 1,2, 3, 4, 5 có đáp án Liên hệ tư vấn và mua tài liệu: 0948.228.325 (Zalo – Cô Trang) 8 1 + 4 = ...... 4 + 0 = ...... 3 + 1 + 0 = ...... Bài 5. Tính: 3 + 3 - 2 =......... 6 - 1 + 0 =........ 5 - 2 + 3 =....... 2 + 4 - 1 =........ 5 - 0 + 1 =........ 5 + 0 - 4 =...... 4 + 3 - 5 = ..... 2 + 6 - 3 = ..... 7 - 2 + 3 = ..... 6 - 4 + 2 = ..... 8 - 6 + 3 = ...... 4 + 2 + 3 = ...... 3 + 2 + 4 = .... 9 - 4 + 5 = .... 5 + 5 - 3 = .... 9 + 1 - 7 = .... 10 - 8 + 6 = .... 10 - 6 + 4 = .... Bài 6. Số? 5 - 3 = 1 + ..... 6 - 3 = .......+ 0 3 - 1 = 0 + ....... 6 - 2 = ...... + 2 .... - 2 = 4 - 1 4 + 2 = ..... + 0 Bài 7. Số? ..... + 5 = 8 7 - 3 = ...... 7 - .... = 6 .... + 1 = 8 6 + .... = 7 2 + ..... = 7 Bài 8: Số? 18 = ... + 3 19 = 17 + .... 17 = 14 + .... 15 = .... + 13 19 = ... + 15 1 6 = 11 + .... Bài 9. Điền số ?
 9. 9. Hệ thống phát triển Toán IQ Việt Nam www.ToanIQ.com – Tel: 0948.228.325 ----------------------------------------------------- Tuyển tập 8 chuyên đề bồi dưỡng Toán lớp 1 & Tuyển tập 37 đề ôn luyện HSG toán lớp 1 Tuyển tập 357 bài toán luyện thi Toán quốc tế Kangaroo Tuyển tập các mã đề luyện thi Vioympic Toán lớp 1, 2, 3, 4, 5 trên mạng (Có giải chi tiết) Tuyển tập các vòng luyện thi Trạng nguyên tiếng việt lớp 1,2, 3, 4, 5 có đáp án Liên hệ tư vấn và mua tài liệu: 0948.228.325 (Zalo – Cô Trang) 9 .... = 17 + 3 18 = 13 + .... 19 = .... + 2 10 = .... + 4 10 - ... = 2 ... + 2 = 2 + 8 Bài 10. Đặt tính rồi tính. 9 - 6 ......... ......... ......... 10 + 0 ......... ......... ......... 8 - 5 ......... ......... ......... 6 + 4 10 - 2 ......... ......... ......... ......... .......... ......... 5 + 5 ......... ......... ......... 5 + 4 ......... ......... ......... 10 - 9 ......... ......... ......... 7 + 3 9 - 3 .......... ......... ........... ......... ........... ......... Bài 11. Đặt tính rồi tính. 17 + 2 ......... ......... ......... 10 + 6 ......... ......... ......... 18 + 1 ......... ......... ......... 16 + 3 12 + 4 ......... ......... ......... ......... .......... ......... 12 + 5 ......... ......... ......... 14 + 4 ......... ......... ......... 13 + 5 ......... ......... ......... 13 + 3 16 + 3 .......... ......... ........... ......... ........... ......... Bài 12. Viết các số từ 10 đến 20 vào tia số Bài 13: viết số 10
 10. 10. Hệ thống phát triển Toán IQ Việt Nam www.ToanIQ.com – Tel: 0948.228.325 ----------------------------------------------------- Tuyển tập 8 chuyên đề bồi dưỡng Toán lớp 1 & Tuyển tập 37 đề ôn luyện HSG toán lớp 1 Tuyển tập 357 bài toán luyện thi Toán quốc tế Kangaroo Tuyển tập các mã đề luyện thi Vioympic Toán lớp 1, 2, 3, 4, 5 trên mạng (Có giải chi tiết) Tuyển tập các vòng luyện thi Trạng nguyên tiếng việt lớp 1,2, 3, 4, 5 có đáp án Liên hệ tư vấn và mua tài liệu: 0948.228.325 (Zalo – Cô Trang) 10 Số 15 gồm … chục và … đơn vị Số 12 gồm … chục và … đơn vị Số 14 gồm … chục và … đơn vị Số 11 gồm … chục và … đơn vị Số gồm 1 chục và 3 đơn vị là ...... Số gồm 1 chục và 6 đơn vị là ...... Số gồm 1 chục và 7 đơn vị là ...... Số gồm 1 chục và 9 đơn vị là ...... Số 18 gồm … chục và … đơn vị Số 20 gồm .....chục và..... đơn vị Số 19 gồm .....chục và..... đơn vị Số 13 gồm ......chục và..... đơn vị Số 16 gồm ......chục và..... đơn vị Số gồm 1 chục và 2 đơn vị là ...... Số gồm 1 chục và 4 đơn vị là ...... Số gồm 1 chục và 1 đơn vị là ...... Số gồm 1 chục và 8 đơn vị là ...... Số gồm 2 chục và 0 đơn vị là ...... Bài 14: đọc số Đọc số Viết số 11....... mười mộtd 12 : ............................................. 13 : ............................................. 14 : ............................................. 15 : ............................................. 16 : ............................................. 17 : ............................................. 18 : ............................................. 19 : ............................................. Mười bảy .................................... Mười hai .................................... Mười chín .................................... Mười lăm .................................... Mười ba .................................... Mười bốn .................................... Mười sáu .................................... Mười tám .................................... Mười một ....................................
 11. 11. Hệ thống phát triển Toán IQ Việt Nam www.ToanIQ.com – Tel: 0948.228.325 ----------------------------------------------------- Tuyển tập 8 chuyên đề bồi dưỡng Toán lớp 1 & Tuyển tập 37 đề ôn luyện HSG toán lớp 1 Tuyển tập 357 bài toán luyện thi Toán quốc tế Kangaroo Tuyển tập các mã đề luyện thi Vioympic Toán lớp 1, 2, 3, 4, 5 trên mạng (Có giải chi tiết) Tuyển tập các vòng luyện thi Trạng nguyên tiếng việt lớp 1,2, 3, 4, 5 có đáp án Liên hệ tư vấn và mua tài liệu: 0948.228.325 (Zalo – Cô Trang) 11 Giai toán có lời văn Bài 1. Viết phép tính thích hợp. Có : 6 quyển vở. Mua thêm : 2 quyển vở Có tất cả ..........quyển vở ? Bài 2 . Viết phép tính thích hợp. a) Có : 12 cái kẹo b) Có : 9 con lợn thêm : 3 cái kẹo Bán : 6 con lợn Có tất cả : .... cái kẹo? Còn lại.......... con lợn? Bài 3. Viết phép tính thích hợp. Có : 6 quả cam Có : 10 cái kẹo Cho đi : 3 quả cam Đã ăn : 4 cái kẹo Tất cả có : .... quả cam ? Còn lại..........cái kẹo ? Bài 4 : Bóng xanh: 10 quả…………… bóng đỏ: 8 quả…………… Tất cả: ……quả……………
 12. 12. Hệ thống phát triển Toán IQ Việt Nam www.ToanIQ.com – Tel: 0948.228.325 ----------------------------------------------------- Tuyển tập 8 chuyên đề bồi dưỡng Toán lớp 1 & Tuyển tập 37 đề ôn luyện HSG toán lớp 1 Tuyển tập 357 bài toán luyện thi Toán quốc tế Kangaroo Tuyển tập các mã đề luyện thi Vioympic Toán lớp 1, 2, 3, 4, 5 trên mạng (Có giải chi tiết) Tuyển tập các vòng luyện thi Trạng nguyên tiếng việt lớp 1,2, 3, 4, 5 có đáp án Liên hệ tư vấn và mua tài liệu: 0948.228.325 (Zalo – Cô Trang) 12 Bài 5. Giải bài toán theo tóm tắt sau: Tóm tắt Có: 15 cây hoa Trồng thêm: 4 cây Có tất cả: ……cây hoa Bài 6. Có: 10 cái kẹo Rơi mất : 8 cái kẹo Còn lại ….. cái kẹo ? Bài 7. Thùng thứ nhất: 20 gói bánh Thùng thứ hai: 10 gói bánh Cả hai thúng có tất cả ….. gói bánh? Bài 8. Nam có: 50 viên bi Cho bạn: 20 viên bi Nam còn lại ...........viên bi?
 13. 13. Hệ thống phát triển Toán IQ Việt Nam www.ToanIQ.com – Tel: 0948.228.325 ----------------------------------------------------- Tuyển tập 8 chuyên đề bồi dưỡng Toán lớp 1 & Tuyển tập 37 đề ôn luyện HSG toán lớp 1 Tuyển tập 357 bài toán luyện thi Toán quốc tế Kangaroo Tuyển tập các mã đề luyện thi Vioympic Toán lớp 1, 2, 3, 4, 5 trên mạng (Có giải chi tiết) Tuyển tập các vòng luyện thi Trạng nguyên tiếng việt lớp 1,2, 3, 4, 5 có đáp án Liên hệ tư vấn và mua tài liệu: 0948.228.325 (Zalo – Cô Trang) 13 Bài 9. Số? Bài 10. >, <, =? 10 + 3 ….10 – 3 5 + 1 … 5 – 0 8 – 8 … 7 – 7 9 + 2 ….4 + 3 10 – 8 … 1 + 3 5 – 3 … 4 – 2 10 – 1 …6 + 2 6 + 5 …. 9 – 5 4 + 3 ... 7 + 1 10 – 5 ….4 + 3 8 – 3 … 9 – 5 8 – 5 … 9 – 6 1 + 2 ….6 – 4 10 + 0 .. 10 – 0 10 – 4 … 7 + 2 Bài 11. Số? Bài 12. >, <, =? 17 – 2 …. 16 17 – 4 …. 16 – 3 17 – 4 …. 18 – 3 – 2 30 …. 50 80 …. 10 18 – 4 + 3 …. 16 – 2 + 4
 14. 14. Hệ thống phát triển Toán IQ Việt Nam www.ToanIQ.com – Tel: 0948.228.325 ----------------------------------------------------- Tuyển tập 8 chuyên đề bồi dưỡng Toán lớp 1 & Tuyển tập 37 đề ôn luyện HSG toán lớp 1 Tuyển tập 357 bài toán luyện thi Toán quốc tế Kangaroo Tuyển tập các mã đề luyện thi Vioympic Toán lớp 1, 2, 3, 4, 5 trên mạng (Có giải chi tiết) Tuyển tập các vòng luyện thi Trạng nguyên tiếng việt lớp 1,2, 3, 4, 5 có đáp án Liên hệ tư vấn và mua tài liệu: 0948.228.325 (Zalo – Cô Trang) 14 Bài 13. Viết tiếp vào chỗ chấm: + Số 18 gồm … chục và … đơn vị. + Số 13 gồm … đơn vị và … chục. + Số 16 gồm … chục và … đơn vị. + Số … gồm 2 chục và 0 đơn vị. + Số 10 gồm … chục và … đơn vị. + Số liền trước số 20 là … + Số liền sau số 10 là … + Số liền trước số 17 là … + Số bé nhất có một chữ số là … + Số bé nhất có hai chữ số là …
 15. 15. Hệ thống phát triển Toán IQ Việt Nam www.ToanIQ.com – Tel: 0948.228.325 ----------------------------------------------------- Tuyển tập 8 chuyên đề bồi dưỡng Toán lớp 1 & Tuyển tập 37 đề ôn luyện HSG toán lớp 1 Tuyển tập 357 bài toán luyện thi Toán quốc tế Kangaroo Tuyển tập các mã đề luyện thi Vioympic Toán lớp 1, 2, 3, 4, 5 trên mạng (Có giải chi tiết) Tuyển tập các vòng luyện thi Trạng nguyên tiếng việt lớp 1,2, 3, 4, 5 có đáp án Liên hệ tư vấn và mua tài liệu: 0948.228.325 (Zalo – Cô Trang) 15

×