Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

Đề ôn tập Toán lớp 3 trong kì nghỉ Covid - 19

3.236 visualizaciones

Publicado el

Đề ôn tập Toán lớp 3 trong kì nghỉ Covid - 19. Chúc các em ôn tập tốt :).
Mọi thông tin cần hỗ trợ giải Toán tiểu học trực tuyến và đặt mua các tài liệu bồi dưỡng Toán tiểu học nâng cao vui lòng liên hệ trực tiếp tới cô Trang theo số máy: 0948.228.325 (Zalo) – Website: http://www.nguyentrangmath.com
Email: nguyentrangmath@gmail.com

Publicado en: Educación
 • Sé el primero en comentar

Đề ôn tập Toán lớp 3 trong kì nghỉ Covid - 19

 1. 1. Hệ thống phát triển Toán IQ Việt Nam www.ToanIQ.com – Hotline: 0948.228.325 ----------------------***-------------------------- Tuyển tập 18 chuyên đề Toán lớp 3 từ cơ bản đến nâng cao – Tuyển tập 35 tuần toán tư duy lớp 3 Luyện từ và câu môn Tiếng Việt 3 theo 35 tuần có đáp án Liên hệ tư vấn học tập và giải đáp theo số máy: 0948.228.325 (Zalo – Cô Trang) 1 ĐỀ ÔN TẬP MÔN TOÁN LỚP 3 TRONG KÌ NGHỈ DỊCH COVID – 19 Liên hệ tư vấn và hỗ trợ học tập: Tel – Zalo: 0948.228.325 (Cô Trang) Email: nguyentrangmath@gmail.com ĐỀ 1 PHẦN I. TRẮC NGHIỆM Bài 1. Đúng ghi Đ, sai ghi S Tính : a) 215 x 2 + 134 = ? 645 … 564 … 600 … b) 301 x 3 – 247 = ? 656 … 665 … 675 … c) 107 x 7 – 298 = ? 451 … 425 … 452 … d) 118 x 5 – 92 = ? 498 … 489 … 480 … Bài 2. Khoanh vào chữ đặt trước đáp số đúng Tìm x : a) x : 5 = 105. Giá trị của x là : A. 525 B. 21 C. 535 b) x : 4 = 116. Giá trị của x là : A.29 B. 324 C. 342 D. 464 d) x : 2 = 97 + 25. Giá trị của x là : A. 244 B. 61 C. 80 Bài 3. Đúng ghi Đ, sai ghi S: Hình tứ giác ABCD có : - Góc vuông đỉnh A cạnh AB, AD … B C - Góc vuông đỉnh B cạnh BC, BA … - Góc không vuông đỉnh C cạnh CB, CA … - Góc không vuông đỉnh D cạnh DC, DA … A D
 2. 2. Hệ thống phát triển Toán IQ Việt Nam www.ToanIQ.com – Hotline: 0948.228.325 ----------------------***-------------------------- Tuyển tập 18 chuyên đề Toán lớp 3 từ cơ bản đến nâng cao – Tuyển tập 35 tuần toán tư duy lớp 3 Luyện từ và câu môn Tiếng Việt 3 theo 35 tuần có đáp án Liên hệ tư vấn học tập và giải đáp theo số máy: 0948.228.325 (Zalo – Cô Trang) 2 Bài 4. Viết số thích hợp vào chỗ chấm: A, Số liền sau của 9999 là:………….. F, Số liền sau của 65 975 là:………….. B, Số liền sau của 8999 là:………….. G, Số liền sau của 20 099 là:………….. C, Số liền sau của 90 099 là:………….. H, Số liền sau của 16 001 là:………….. D, Số liền trước của 60 000 là:………….. I, Số liền trước của 76 090 là:………….. E, Số liền trước của 78 090 là:………….. K, Số liền trước của 54 985 là:…………. PHẦN II. TỰ LUẬN Bài 1 : Đặt tính rồi tính 4629 + 3572 7482 - 946 1877 x 3 2414 : 6 .……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ………….………………..………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ………………………. Bài 2 : Tính giá trị của biểu thức: 4253 + 104 x 3 5123 x ( 42 – 40 ) .……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… …………. Bài 3. Tìm X a/ X x 8 = 5696 b/X : 3 = 1148 - 597 .……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… …………. Bài 4. Điền dấu > < = vào ô chấm 6m 5cm …..… 65cm 5dm 6cm…………..56cm 3m 50cm………….305cm 6m 5cm……………65cm
 3. 3. Hệ thống phát triển Toán IQ Việt Nam www.ToanIQ.com – Hotline: 0948.228.325 ----------------------***-------------------------- Tuyển tập 18 chuyên đề Toán lớp 3 từ cơ bản đến nâng cao – Tuyển tập 35 tuần toán tư duy lớp 3 Luyện từ và câu môn Tiếng Việt 3 theo 35 tuần có đáp án Liên hệ tư vấn học tập và giải đáp theo số máy: 0948.228.325 (Zalo – Cô Trang) 3 5m 3dm………..530cm 3dm 4cm………44cm 2m 3cm…………230cm 5m 5cm………….55cm Bài 5. Một đội công nhân phải đặt một đường ống nước dài 947m. Họ đã làm trong 5 ngày, mỗi ngày đặt được 102m. Hỏi còn phải đặt bao nhiêu mét nữa ? Bài giải .……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ………….………………..………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………….……………………………………………………………… ……………………………. Bài 6. Tấm vải thứ nhất dài 210m. Tấm vải thứ hai dài bằng tấm vải thứ nhất. Tấm vải thứ ba dài gấp đôi tấm vải thứ hai. Hỏi : a) Tấm vải thứ hai dài bao nhiêu mét ? b) Tấm vải thứ ba dài bao nhiêu mét ? Bài giải a)………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… b)………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… Bài 7. Tính nhanh: 4 x 513 x 25 - 5 x 512 x 20 ………………..…………………………………………………………………… ……… ………………..…………………………………………………………………… ……… ………………..…………………………………………………………………… ………
 4. 4. Hệ thống phát triển Toán IQ Việt Nam www.ToanIQ.com – Hotline: 0948.228.325 ----------------------***-------------------------- Tuyển tập 18 chuyên đề Toán lớp 3 từ cơ bản đến nâng cao – Tuyển tập 35 tuần toán tư duy lớp 3 Luyện từ và câu môn Tiếng Việt 3 theo 35 tuần có đáp án Liên hệ tư vấn học tập và giải đáp theo số máy: 0948.228.325 (Zalo – Cô Trang) 4 ĐỀ 2 PHẦN I. TRẮC NGHIỆM Bài 1. Đúng ghi Đ, sai ghi S a) Hình ABCD có số góc vuông là : B C 3 … 4 … 2… b) Hình ABCD có số góc không vuông là : 3 … 5 … 6 … A D Bài 2. Khoanh vào chữ đặt trước đáp số đúng : Câu 1. Chữ số 6 trong số 1461 có giá trị là: A. 6 B. 60 C. 600 D.6000 Câu 2. Giá trị của biểu thức: 927 : 3 + 405 là: A. 309 B. 39 C. 714 D.444 Câu 3. Điền số thích hợp điền vào chỗ chấm: 2km 5dam = …dam A. 25 B. 250 C. 205 Câu 4. Hình ABCD có số góc vuông là: A. 2 A B. 3 B C. 4 C D Bài 3. Điền dấu ( < , = , > ) thích hợp vào chỗ chấm : a) 7m 7dm …… 77dm 2km 3hm …… 23hm 7m 5cm …… 75cm b) 8dam 7m …… 78m 6hm 6dam …… 66dam 8dm 4cm …… 48cm Bài 4. Viết chữ thích hợp vào chỗ chấm : B C C 1 2 3
 5. 5. Hệ thống phát triển Toán IQ Việt Nam www.ToanIQ.com – Hotline: 0948.228.325 ----------------------***-------------------------- Tuyển tập 18 chuyên đề Toán lớp 3 từ cơ bản đến nâng cao – Tuyển tập 35 tuần toán tư duy lớp 3 Luyện từ và câu môn Tiếng Việt 3 theo 35 tuần có đáp án Liên hệ tư vấn học tập và giải đáp theo số máy: 0948.228.325 (Zalo – Cô Trang) 5 A C B D E D Hình 1 Có góc …………: đỉnh ……….. cạnh : ……………… Hình 2 Có góc………… : đỉnh ……….. cạnh : ……………… Hình 3 Có góc………… : đỉnh ……….. cạnh : ……………… PHẦN II. TỰ LUẬN 1. Đặt tính rồi tính: 4 754 + 29 680 18405 – 8790 9036 x 2 9078 : 3 .……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ………….………………..………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ………………………. 2. Tính giá trị biểu thức: 4 x ( 3785 - 1946 ) 5746 + 1572 : 6 ……………………………………………………………………………………… ……. ……………………………………………………………………………………… ……. 3. Điền dấu > < = vào chỗ chấm. 65 255 ……… 65 255 12 092 ……… 13 000 90 258 ……… 90 285 75 242 ……… 75 243 20 549 ………… 30 041 - 430 60 679 ………… 65 908 – 2542 4. Viết các số sau theo thứ tự từ lớn đến bé: a, 90 653; 99 000; 89 999; 90 001; 98 888. ………………………………………………………………………………………
 6. 6. Hệ thống phát triển Toán IQ Việt Nam www.ToanIQ.com – Hotline: 0948.228.325 ----------------------***-------------------------- Tuyển tập 18 chuyên đề Toán lớp 3 từ cơ bản đến nâng cao – Tuyển tập 35 tuần toán tư duy lớp 3 Luyện từ và câu môn Tiếng Việt 3 theo 35 tuần có đáp án Liên hệ tư vấn học tập và giải đáp theo số máy: 0948.228.325 (Zalo – Cô Trang) 6 b, 65 098; 65 099; 65 199; 65 999; 65 899. ……………………………………………………………………………………… 5. Đoạn đường thứ nhất dài 405km a) Đoạn đường thứ hai dài bằng đoạn đường thứ nhất. Hỏi đoạn đường thứ nhất hai dài bao nhiêu ki-lô-mét ? b) Đoạn đường thứ ba dài gấp 3 lần đoạn đường thứ nhất. Hỏi đoạn đường thứ ba dài bao nhiêu ki-lô-mét ? Bài giải a)………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… b)………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… 6. Một khu vườn hình vuông có cạnh dài 40m. Hỏi chu vi của khu vườn đó là bao nhiêu đề-ca-mét ? Bài giải .……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ………….………………..………………………………………………………… ………………… 7. Tìm X: X + ( 1 + 3 + 5 + 7 +…+ 19 ) = 992 .……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ………….………………..………………………………………………………… ………………… .……………………………………………………………………………………… ……
 7. 7. Hệ thống phát triển Toán IQ Việt Nam www.ToanIQ.com – Hotline: 0948.228.325 ----------------------***-------------------------- Tuyển tập 18 chuyên đề Toán lớp 3 từ cơ bản đến nâng cao – Tuyển tập 35 tuần toán tư duy lớp 3 Luyện từ và câu môn Tiếng Việt 3 theo 35 tuần có đáp án Liên hệ tư vấn học tập và giải đáp theo số máy: 0948.228.325 (Zalo – Cô Trang) 7 ĐỀ 3 PHẦN I. TRẮC NGHIỆM Khoanh vào chữ đặt trước đáp án đúng Bài 1 : Chọn phép tính đúng A. 4083 : 4 = 102 ( dư 5 ) B. 4083 : 4 = 120 ( dư 3 ) C. 4083 : 4 = 1020 ( dư 3 ) D. 4083 : 4 = 12 ( dư 3 ) Bài 2 : Số tháng có 31 ngày trong một năm là : A. 7 B. 6 C. 8 D. 5 Bài 3: Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều dài 120 m, chiều rộng bằng 1/3 chiều dài. Chu vi của thửa ruộng là : A. 580 m B. 320 m C. 360 m D. 1160 m Bài 4 : 306 + 93 : 3 =…… A. 133 B. 337 C. 399 D. 733 Bài 5. Tìm X : a) 43 : x = 7 ( dư 1 ). Giá trị của X là : A. 6 B. 5 C. 7 b) 37 : x = 6 ( dư 1 ). Giá trị của X là : A. 6 B. 7 C. 5 Bài 6. Nối đồng hồ với thời gian tương ứng PHẦN II. TỰ LUẬN
 8. 8. Hệ thống phát triển Toán IQ Việt Nam www.ToanIQ.com – Hotline: 0948.228.325 ----------------------***-------------------------- Tuyển tập 18 chuyên đề Toán lớp 3 từ cơ bản đến nâng cao – Tuyển tập 35 tuần toán tư duy lớp 3 Luyện từ và câu môn Tiếng Việt 3 theo 35 tuần có đáp án Liên hệ tư vấn học tập và giải đáp theo số máy: 0948.228.325 (Zalo – Cô Trang) 8 1. Đặt tính rồi tính: 65 754 + 23 480 19 880 – 8795 6 936 x 3 2784 : 8 ………………..…………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… …………….………………………………………………………………………… …………….………………..……………………………………………………… ……………………….. 2. Tính giá trị của biểu thức: 15 879 + 7987 x 7 (97 786 – 87 982) x 3 ……………………………………………………………………………………… …… ………………..…………………………………………………………………… ……… 3.Tìm X: X : 8 = 7890 4254 : x = 6 ……………………………………………………………………………………… …… ………………..…………………………………………………………………… ……… 4. A B D MM C M a) Đo độ dài các đoạn thẳng trong hình ABCD rồi điền vào chỗ chấm : Đoạn thằng AB dài : ….cm Đoạn thằng BC dài : ….cm Đoạn thằng CD dài : ….cm Đoạn thằng AD dài : ….cm Đoạn thằng AM dài : ….cm Đoạn thằng BM dài : ….cm b) Điền dấu ( > ; < ; = ) thích hợp vào chỗ chấm : AB …. CD BC …. AD
 9. 9. Hệ thống phát triển Toán IQ Việt Nam www.ToanIQ.com – Hotline: 0948.228.325 ----------------------***-------------------------- Tuyển tập 18 chuyên đề Toán lớp 3 từ cơ bản đến nâng cao – Tuyển tập 35 tuần toán tư duy lớp 3 Luyện từ và câu môn Tiếng Việt 3 theo 35 tuần có đáp án Liên hệ tư vấn học tập và giải đáp theo số máy: 0948.228.325 (Zalo – Cô Trang) 9 BM …. AM CM …. DM 5. Bao thứ nhất có 4052kg gạo, bao thứ hai ít hơn bao thứ nhất 509kg gạo.Hỏi cả hai bao chứa bao nhiêu ki-lô-gam gạo ? Bài giải .……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ………….………………..………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………….……………………………………………………………… ……………………………. 6 . Một cửa hàng có 6906l dầu, đã bán được 1/3 số dầu đó. Hỏi cửa hàng đó còn lại bao nhiêu lít dầu? Bài giải .……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ………….………………..………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………….……………………………………………………………… ……………………………. 7. Tính nhanh: 394 + 487 – 71 + 281 – 277 –1 84 .……………………………………………………………………………………… …… .……………………………………………………………………………………… …… .……………………………………………………………………………………… …… .……………………………………………………………………………………… ……
 10. 10. Hệ thống phát triển Toán IQ Việt Nam www.ToanIQ.com – Hotline: 0948.228.325 ----------------------***-------------------------- Tuyển tập 18 chuyên đề Toán lớp 3 từ cơ bản đến nâng cao – Tuyển tập 35 tuần toán tư duy lớp 3 Luyện từ và câu môn Tiếng Việt 3 theo 35 tuần có đáp án Liên hệ tư vấn học tập và giải đáp theo số máy: 0948.228.325 (Zalo – Cô Trang) 10 ĐỀ 4 PHẦN I. TRẮC NGHIỆM Câu 1: Số “Chín nghìn sáu trăm năm mươi lăm”viết là: a. 9650 b.9605 c.9065 d.9655 Câu 2: Số dư của phép chia 367 : 6 là : a. 4 B. 3 C. 2 D. 1 Câu 3: Chữ số 8 trong số 23805 có giá trị là : A. 800 B. 80 C. 805 D. 8 Câu 4. Số liền trước của 1600 là: A. 1601 B. 1559 C. 1659 D. 1599 Câu 5. Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống: a) Giá trị của biểu thức 288 + 24 : 6 là 294 ; b) Giá trị của biểu thức 138 x (174 – 168) là 826 Câu 6. Tính : a) 34 x 4 + 108 = ? A. 244 B. 240 C. 204 b) 26 x 6 – 79 = ? A. 88 B. 77 C. 99 c) 78 x 2 + 46 = ? A. 202 B. 270 C. 180 PHẦN II. TỰ LUẬN 1.Đặt tính rồi tính: 78 244 + 89 660 78 840 – 18 795 1 236 x 9 1812 : 6 ………………………………………………………………………………………
 11. 11. Hệ thống phát triển Toán IQ Việt Nam www.ToanIQ.com – Hotline: 0948.228.325 ----------------------***-------------------------- Tuyển tập 18 chuyên đề Toán lớp 3 từ cơ bản đến nâng cao – Tuyển tập 35 tuần toán tư duy lớp 3 Luyện từ và câu môn Tiếng Việt 3 theo 35 tuần có đáp án Liên hệ tư vấn học tập và giải đáp theo số máy: 0948.228.325 (Zalo – Cô Trang) 11 ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………… 2. Tính giá trị của biểu thức: 15 840 + 1206 x7 864 : 2 - 56 ……………………………………………………………………………………… …… ………………..…………………………………………………………………… 3.Điền dấu >,<,= a, 30 phút .... 1 3 giờ b, 8 giờ .... 1 3 ngày 4.Tìm X: X : 5 = 3721 18 315 : x = 9 ……………………………………………………………………………………… …… ………………..…………………………………………………………………… 5. Vẽ a) Góc vuông đỉnh A, cạnh AB, AC b) Góc không vuông đỉnh B, cạnh BC, BD A B Đo độ dài các đoạn thẳng trong hình vẽ, rồi điền số vào chỗ chấm : B A C
 12. 12. Hệ thống phát triển Toán IQ Việt Nam www.ToanIQ.com – Hotline: 0948.228.325 ----------------------***-------------------------- Tuyển tập 18 chuyên đề Toán lớp 3 từ cơ bản đến nâng cao – Tuyển tập 35 tuần toán tư duy lớp 3 Luyện từ và câu môn Tiếng Việt 3 theo 35 tuần có đáp án Liên hệ tư vấn học tập và giải đáp theo số máy: 0948.228.325 (Zalo – Cô Trang) 12 Đoạn thẳng AB dài ……cm ; Đoạn thẳng AC dài ….…cm Đoạn thẳng BC dài …….cm 6. Bạn Hà cao 120cm. bạn Hường cao hơn bạn Hà 10cm nhưng thấp hơn bạn Linh 5cm. Tính chiều cao của bạn Hường, bạn Linh. Bài giải .……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ………….………………..………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………….……………………………………………………………… ……………………………. 7. Một cửa hàng có 542540 kg đậu, đã bán được 1/5 số kg gạo đó. Hỏi cửa hàng còn lại bao nhiêu ki-lô-gam gạo? Bài giải .……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ………….………………..………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………….……………………………………………………………… …………………………….………………………………………………………… …………………………………. 8. Tìm Y: Y x 20 + Y x 30 + Y x 50 + 100 = 1000 ……………………………………………………………………………………… …… ……………………………………………………………………………………… …… ……………………………………………………………………………………… ……
 13. 13. Hệ thống phát triển Toán IQ Việt Nam www.ToanIQ.com – Hotline: 0948.228.325 ----------------------***-------------------------- Tuyển tập 18 chuyên đề Toán lớp 3 từ cơ bản đến nâng cao – Tuyển tập 35 tuần toán tư duy lớp 3 Luyện từ và câu môn Tiếng Việt 3 theo 35 tuần có đáp án Liên hệ tư vấn học tập và giải đáp theo số máy: 0948.228.325 (Zalo – Cô Trang) 13 ĐỀ 5 PHẦN I. TRẮC NGHIỆM Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước đáp án đúng. 1, Trong các số: 42 078, 42 075, 42 090, 42 100, 42 099, 42 109, 43 000. Số lớn nhất là: A. 42 099 B. 43 000 C. 42 075 D. 42 090 2. Giá trị của biểu thức 2342 + 403 x 6 là: A. 4660 B. 4760 C. 4860 D 496 3. Hình vuông có chu vi 16cm. Cạnh hình vuông là: A. 64cm B. 32cm C. 9cm D 4cm 4. Hình bên có : - ……góc vuông - ……góc không vuông 5. Ngày 25 tháng 8 là ngày thứ 7. Ngày 2 tháng 9 cùng năm đó là ngày thứ: A. Thứ sáu B. Thứ bảy C. Chủ nhật D. Thứ hai 6. Có 2 bao gạo, mỗi bao đựng 36kg. Người ta chia tất cả số gạo đó vào các túi nhỏ, mỗi túi đựng 8kg. Hỏi có bao nhiêu túi gạo ? A. 7 túi B. 8 túi C. 9 túi D.18túi PHẦN II. TỰ LUẬN 1. Đặt tính rồi tính: 14 754 + 23 680 15 840 – 8795 2 936 x 3 678 : 3 ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… 2. Tính giá trị của biểu thức: 15 840 + 7932 x 5 (15 786 – 13 982) x 3 ………………..……………………………………………………………………
 14. 14. Hệ thống phát triển Toán IQ Việt Nam www.ToanIQ.com – Hotline: 0948.228.325 ----------------------***-------------------------- Tuyển tập 18 chuyên đề Toán lớp 3 từ cơ bản đến nâng cao – Tuyển tập 35 tuần toán tư duy lớp 3 Luyện từ và câu môn Tiếng Việt 3 theo 35 tuần có đáp án Liên hệ tư vấn học tập và giải đáp theo số máy: 0948.228.325 (Zalo – Cô Trang) 14 ……… ………………..…………………………………………………………………… ……… 3.Tìm X: X : 8 = 3721 860 : x = 5 .……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… …………. 4. Điền sô thích hợp vào chỗ chấm : 4m 6cm = …………cm 7m 40cm = ………..cm 1km = …hm = …dam 2hm = …dam = …m 6m 5dm = ………….cm 5m 90cm = ……..…cm 3dam = …m =…dm 6km =…hm =…dam 5. Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều rộng 28 cm, chiều dài gấp 6 lần chiều rộng. Tính chu vi thửa ruộng đó? Bài giải .……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ………….………………..………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………….……………………………………………………………… 6. Một tủ sách có 8 ngăn, mỗi ngăn có 102 quyển. hôm nay cô thủ thư cho mượn số sách trong tủ. Hỏi cô cho mượn bao nhiêu quyển sách ? Bài giải .……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ………….………………..………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………….………………………………………………………………
 15. 15. Hệ thống phát triển Toán IQ Việt Nam www.ToanIQ.com – Hotline: 0948.228.325 ----------------------***-------------------------- Tuyển tập 18 chuyên đề Toán lớp 3 từ cơ bản đến nâng cao – Tuyển tập 35 tuần toán tư duy lớp 3 Luyện từ và câu môn Tiếng Việt 3 theo 35 tuần có đáp án Liên hệ tư vấn học tập và giải đáp theo số máy: 0948.228.325 (Zalo – Cô Trang) 15 7. Một cửa hàng có 65 000 kg gạo, lần đầu bán được 23 000 kg gạo, lần sau bán được 10 000 kg gạo. Hỏi cửa hàng còn bao nhiêu ki-lô-gam gạo? Bài giải .……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ………….………………..………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………….……………………………………………………………… ……………………………. Mọi thông tin cần hỗ trợ giải Toán tiểu học trực tuyến và đặt mua các tài liệu bồi dưỡng Toán tiểu học nâng cao vui lòng liên hệ trực tiếp tới cô Trang theo số máy: 0948.228.325 (Zalo) – Website: http://www.nguyentrangmath.com Email: nguyentrangmath@gmail.com ĐỀ 6 PHẦN I. TRẮC NGHIỆM Bài 1. Đúng ghi Đ, sai ghi S Câu 1.Tìm x : a) x : 6 = 97 + 21 . Giá trị của x là : 708 … 718 … 728 … b) x : 4 = 34 x 3. Giá trị của x là : 400 … 408 … 418 … Câu 2.Có 6m dây điện. Bình cắt ra 3dm. Hỏi sô dây điện còn lại gấp bao nhiêu lần số dây điện lấy ra ? 17 lần … 19 lần … 21lần… Bài 2. Khoanh vào chữ đặt trước đáp số đúng Câu 1. Tính a) 204 x 3 + 97 = ? A. 790 B. 709 C. 700 b) 118 x 6 – 78 = ? A. 70 B. 600 C. 630
 16. 16. Hệ thống phát triển Toán IQ Việt Nam www.ToanIQ.com – Hotline: 0948.228.325 ----------------------***-------------------------- Tuyển tập 18 chuyên đề Toán lớp 3 từ cơ bản đến nâng cao – Tuyển tập 35 tuần toán tư duy lớp 3 Luyện từ và câu môn Tiếng Việt 3 theo 35 tuần có đáp án Liên hệ tư vấn học tập và giải đáp theo số máy: 0948.228.325 (Zalo – Cô Trang) 16 c) 103 x 2 x 3 = ? A. 681 B. 618 C. 670 d) 146 x 5 – 130 = ? A. 600 B. 700 C. 750 Câu 2. Tìm x : a) 50 : x = 7 ( dư 1 ). Giá trị của x là : A. 6 B. 5 C. 7 b) 58 : x = 7 ( dư 2 ) . Giá trị của x là : A. 8 B. 7 C.6 Câu 3.Đồng hồ chỉ: A. 1 giờ 50 phút B. 2 giờ 50 phút C. 10 giờ 10 phút Câu 4: Hình bên có bao nhêu tam giác, bao nhiêu tứ giác? - Có ………tam giác. - Có ……… tứ giác. Bài 3. Điền số thích hợp vào chỗ chấm : Có:… góc vuông Có : …góc vuông Có : … góc vuông PHẦN II. TỰ LUẬN Bài 1. Viết các số sau theo mẫu: Viết số Đọc số 65 097 Sáu mươi lăm nghìn không trăm chín mươi bảy ………… Chín mươi hai nghìn bảy trăm linh ba 24 787
 17. 17. Hệ thống phát triển Toán IQ Việt Nam www.ToanIQ.com – Hotline: 0948.228.325 ----------------------***-------------------------- Tuyển tập 18 chuyên đề Toán lớp 3 từ cơ bản đến nâng cao – Tuyển tập 35 tuần toán tư duy lớp 3 Luyện từ và câu môn Tiếng Việt 3 theo 35 tuần có đáp án Liên hệ tư vấn học tập và giải đáp theo số máy: 0948.228.325 (Zalo – Cô Trang) 17 54 645 ………. Hai mươi mốt nghìn chín trăm sáu mươi tư 87 235 ……….. Tám mươi bảy nghìn sáu trăm ba mươi chín 65 898 98 587 Bài 2. Đặt tính rồi tính 90321 + 837 6934 – 3017 4102 x 6 8640 : 4 ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... .............................. .……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… …………..………………………………………………………………………… ………………… Bài 3: Tính giá trị biểu thức: 239 + 1267 x 3 2505 : ( 403 - 398) .……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… …………. Bài 4. Tính 8dm 2cm = …………cm 3m64cm=………………..cm 6m 60cm = ……..…cm 4m3mm=…………………mm 8m 6dm = ………….cm 540dm=……………………m Bài 5. Tìm x :
 18. 18. Hệ thống phát triển Toán IQ Việt Nam www.ToanIQ.com – Hotline: 0948.228.325 ----------------------***-------------------------- Tuyển tập 18 chuyên đề Toán lớp 3 từ cơ bản đến nâng cao – Tuyển tập 35 tuần toán tư duy lớp 3 Luyện từ và câu môn Tiếng Việt 3 theo 35 tuần có đáp án Liên hệ tư vấn học tập và giải đáp theo số máy: 0948.228.325 (Zalo – Cô Trang) 18 a) X : 7 = 352 x 4 ………=………… ………=………… ………=………… c) X : 6 = 3105 + 17 ………=…………. ………=…………. ………=…………. b) X: 8 = 924 x 2 ………=…………. ………=…………. ………=…………. d) X x 5 = 375 x 4 ………=…………. ………=…………. ………=…………. Bài 6. Bác Tâm nuôi 125 con gà trống, số gà mái gấp 3 lần số gà trống. Hỏi nhà bác Tâm nuôi tất cả bao nhiêu con gà ? Bài giải .……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ………….………………..………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………….……………………………………………………………… ……………………………. Bài 7. Tính nhanh 574 x 3 + 574 x 2 + 574 x 4 + 574 .……………………………………………………………………………………… …… .……………………………………………………………………………………… …… .……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Mọi thông tin cần hỗ trợ giải Toán tiểu học trực tuyến và đặt mua các tài liệu bồi dưỡng Toán tiểu học nâng cao vui lòng liên hệ trực tiếp tới cô Trang theo số máy: 0948.228.325 (Zalo) – Website: http://www.nguyentrangmath.com Email: nguyentrangmath@gmail.com
 19. 19. Hệ thống phát triển Toán IQ Việt Nam www.ToanIQ.com – Hotline: 0948.228.325 ----------------------***-------------------------- Tuyển tập 18 chuyên đề Toán lớp 3 từ cơ bản đến nâng cao – Tuyển tập 35 tuần toán tư duy lớp 3 Luyện từ và câu môn Tiếng Việt 3 theo 35 tuần có đáp án Liên hệ tư vấn học tập và giải đáp theo số máy: 0948.228.325 (Zalo – Cô Trang) 19 PHẦN HƯỚNG DẪN GIẢI Liên hệ tư vấn và hỗ trợ học tập: Tel – Zalo: 0948.228.325 (Cô Trang) Email: nguyentrangmath@gmail.com ĐỀ 1 PHẦN I. TRẮC NGHIỆM Bài 1. Đúng ghi Đ, sai ghi S Tính : a) 215 x 2 + 134 = ? 645 S 564 Đ 600 S b) 301 x 3 – 247 = ? 656 Đ 665 S 675 S c) 107 x 7 – 298 = ? 451 Đ 425 S 452 S d) 118 x 5 – 92 = ? 498 Đ 489 S 480 S Bài 2. Khoanh vào chữ đặt trước đáp số đúng Tìm x : a) x : 5 = 105. Giá trị của x là : A. 525 B. 21 C. 535 b) x : 4 = 116. Giá trị của x là : A.29 B. 324 C. 342 D. 464 d) x : 2 = 97 + 25. Giá trị của x là : A. 244 B. 61 C. 80 Bài 3. Đúng ghi Đ, sai ghi S: Hình tứ giác ABCD có : - Góc vuông đỉnh A cạnh AB, AD …Đ B C - Góc vuông đỉnh B cạnh BC, BA …Đ - Góc không vuông đỉnh C cạnh CB, CA …S - Góc không vuông đỉnh D cạnh DC, DA …Đ A D
 20. 20. Hệ thống phát triển Toán IQ Việt Nam www.ToanIQ.com – Hotline: 0948.228.325 ----------------------***-------------------------- Tuyển tập 18 chuyên đề Toán lớp 3 từ cơ bản đến nâng cao – Tuyển tập 35 tuần toán tư duy lớp 3 Luyện từ và câu môn Tiếng Việt 3 theo 35 tuần có đáp án Liên hệ tư vấn học tập và giải đáp theo số máy: 0948.228.325 (Zalo – Cô Trang) 20 Bài 4. Viết số thích hợp vào chỗ chấm: A, Số liền sau của 9999 là: 10 000 F, Số liền sau của 65 975 là: 65976 B, Số liền sau của 8999 là: 9000 G, Số liền sau của 20 099 là: 20 100 C, Số liền sau của 90 099 là: 90 100 H, Số liền sau của 16 001 là 61 002 D, Số liền trước của 60 000 là: 59 999 I, Số liền trước của 76 090 là: 76089 E, Số liền trước của 78 090 là: 78 089 K, Số liền trước của 54 985 là: 54 984 PHẦN II. TỰ LUẬN Bài 1 : Đặt tính rồi tính 4629 + 3572 7482 - 946 1877 x 3 2414 : 6 =8210 =6536 =5631 = 402 (Dư 2) Bài 2 : Tính giá trị của biểu thức: 4253 + 104 x 3 5123 x ( 42 – 40 ) = 4253 + 312 = 5123 x 2 = 4565 = 10246 Bài 3. Tìm X a/ X x 8 = 5696 b/X : 3 = 1148 - 597 X = 5696 : 8 X : 3 = 551 X = 712 X = 551 x 3 X = 1653 Bài 4. Điền dấu > < = vào ô chấm
 21. 21. Hệ thống phát triển Toán IQ Việt Nam www.ToanIQ.com – Hotline: 0948.228.325 ----------------------***-------------------------- Tuyển tập 18 chuyên đề Toán lớp 3 từ cơ bản đến nâng cao – Tuyển tập 35 tuần toán tư duy lớp 3 Luyện từ và câu môn Tiếng Việt 3 theo 35 tuần có đáp án Liên hệ tư vấn học tập và giải đáp theo số máy: 0948.228.325 (Zalo – Cô Trang) 21 6m 5cm > 65cm 5dm 6cm = 56cm 3m 50cm > 305cm 6m 5cm > 65cm 5m 3dm = 530cm 3dm 4cm < 44cm 2m 3cm < 230cm 5m 5cm > 55cm Bài 5. Một đội công nhân phải đặt một đường ống nước dài 947m. Họ đã làm trong 5 ngày, mỗi ngày đặt được 102m. Hỏi còn phải đặt bao nhiêu mét nữa ? Bài giải 5 ngày họ đã đặt được số mét đường ống nước là : 102 x 5 = 510 ( m ) Họ còn phải đặt số mét ống nước nữa là : 947 – 510 = 437 ( m ) Đáp số : 437 m ống nước Bài 6. Tấm vải thứ nhất dài 210m. Tấm vải thứ hai dài bằng tấm vải thứ nhất. Tấm vải thứ ba dài gấp đôi tấm vải thứ hai. Hỏi : a) Tấm vải thứ hai dài bao nhiêu mét ? b) Tấm vải thứ ba dài bao nhiêu mét ? Bài giải a) Tấm vải thứ hai dài là : 210 : 3 = 70 ( m ) b) Tấm vải thứ ba dài là : 70 x 2 = 140 ( m ) Đáp số : a) 70m ; b) 140m Bài 7. Tính nhanh: 4 x 513 x 25 - 5 x 512 x 20
 22. 22. Hệ thống phát triển Toán IQ Việt Nam www.ToanIQ.com – Hotline: 0948.228.325 ----------------------***-------------------------- Tuyển tập 18 chuyên đề Toán lớp 3 từ cơ bản đến nâng cao – Tuyển tập 35 tuần toán tư duy lớp 3 Luyện từ và câu môn Tiếng Việt 3 theo 35 tuần có đáp án Liên hệ tư vấn học tập và giải đáp theo số máy: 0948.228.325 (Zalo – Cô Trang) 22 = 4 x 25 x 513 – 5 x 20 x 512 = 100 x 513 – 100 x 512 = 100 x (513-512) = 100
 23. 23. Hệ thống phát triển Toán IQ Việt Nam www.ToanIQ.com – Hotline: 0948.228.325 ----------------------***-------------------------- Tuyển tập 18 chuyên đề Toán lớp 3 từ cơ bản đến nâng cao – Tuyển tập 35 tuần toán tư duy lớp 3 Luyện từ và câu môn Tiếng Việt 3 theo 35 tuần có đáp án Liên hệ tư vấn học tập và giải đáp theo số máy: 0948.228.325 (Zalo – Cô Trang) 23 ĐỀ 2 PHẦN I. TRẮC NGHIỆM Bài 1. Đúng ghi Đ, sai ghi S a) Hình ABCD có số góc vuông là : B C 3 S 4 S 2 Đ b) Hình ABCD có số góc không vuông là : 3 S 5 S 6 Đ A D Bài 2. Khoanh vào chữ đặt trước đáp số đúng : Câu 1. Chữ số 6 trong số 1461 có giá trị là: A. 6 B. 60 C. 600 D.6000 Câu 2. Giá trị của biểu thức: 927 : 3 + 405 là: A. 309 B. 39 C. 714 D.444 Câu 3. Điền số thích hợp điền vào chỗ chấm: 2km 5dam = …dam A. 25 B. 250 C. 205 Câu 4. Hình ABCD có số góc vuông là: A. 2 A B. 3 B C. 4 C D Bài 3. Điền dấu ( < , = , > ) thích hợp vào chỗ chấm : a) 7m 7dm = 77dm 2km 3hm = 23hm 7m 5cm > 75cm b) 8dam 7m > 78m 6hm 6dam = 66dam 8dm 4cm > 48cm Bài 4. Viết chữ thích hợp vào chỗ chấm : B C C 1 2 3
 24. 24. Hệ thống phát triển Toán IQ Việt Nam www.ToanIQ.com – Hotline: 0948.228.325 ----------------------***-------------------------- Tuyển tập 18 chuyên đề Toán lớp 3 từ cơ bản đến nâng cao – Tuyển tập 35 tuần toán tư duy lớp 3 Luyện từ và câu môn Tiếng Việt 3 theo 35 tuần có đáp án Liên hệ tư vấn học tập và giải đáp theo số máy: 0948.228.325 (Zalo – Cô Trang) 24 A C B D E D Hình 1 Có góc vuông; đỉnh A; cạnh : AB và AC Hình 2 Có góc không vuông: đỉnh B ; cạnh : BC và BD Hình 3 Có góc vuông: đỉnh D ; cạnh : DC và DE PHẦN II. TỰ LUẬN 1. Đặt tính rồi tính: 4 754 + 29 680 18405 – 8790 9036 x 2 9078 : 3 = 34434 =9615 =18072 =3026 2. Tính giá trị biểu thức: 4 x ( 3785 - 1946 ) 5746 + 1572 : 6 = 4 x 1839 = 5746 + 262 = 7356 = 6008 3. Điền dấu > < = vào chỗ chấm. 65 255 = 65 255 12 092 < 13 000 90 258 < 90 285 75 242 < 75 243 20 549 < 30 041 - 430 60 679 < 65 908 – 2542 4. Viết các số sau theo thứ tự từ lớn đến bé: a, 90 653; 99 000; 89 999; 90 001; 98 888. 99 000 ; 98 888 ; 90 653; 90 001; 89 999 b, 65 098; 65 099; 65 199; 65 999; 65 899. 65 999; 65 899 ; 65 199; 65 099; 65 098; 5. Đoạn đường thứ nhất dài 405km
 25. 25. Hệ thống phát triển Toán IQ Việt Nam www.ToanIQ.com – Hotline: 0948.228.325 ----------------------***-------------------------- Tuyển tập 18 chuyên đề Toán lớp 3 từ cơ bản đến nâng cao – Tuyển tập 35 tuần toán tư duy lớp 3 Luyện từ và câu môn Tiếng Việt 3 theo 35 tuần có đáp án Liên hệ tư vấn học tập và giải đáp theo số máy: 0948.228.325 (Zalo – Cô Trang) 25 a) Đoạn đường thứ hai dài bằng đoạn đường thứ nhất. Hỏi đoạn đường thứ hai dài bao nhiêu ki-lô-mét ? b) Đoạn đường thứ ba dài gấp 3 lần đoạn đường thứ nhất. Hỏi đoạn đường thứ ba dài bao nhiêu ki-lô-mét ? Bài giải a) Độ dài đoạn đường thứ hai là : 405 : 5 = 81 ( km ) b) Độ dài đoạn đường thứ ba là : 405 x 3 = 1215 ( km ) Đáp số : a) 81km ; b) 1215 km 6. Một khu vườn hình vuông có cạnh dài 40m. Hỏi chu vi của khu vườn đó là bao nhiêu đề-ca-mét ? Bài giải Chu vi của khu vườn đó là : 40 x 4 = 160 ( m ) Đổi : 160 m = 16 dam Đáp số : 16 dam 7. Tìm X: X + ( 1 + 3 + 5 + 7 +…+ 19 ) = 992 X + 100 = 992 X = 992 – 100 X = 892 Mọi thông tin cần hỗ trợ giải Toán tiểu học trực tuyến và đặt mua các tài liệu bồi dưỡng Toán tiểu học nâng cao vui lòng liên hệ trực tiếp tới cô Trang theo số máy: 0948.228.325 (Zalo) – Website: http://www.nguyentrangmath.com Email: nguyentrangmath@gmail.com
 26. 26. Hệ thống phát triển Toán IQ Việt Nam www.ToanIQ.com – Hotline: 0948.228.325 ----------------------***-------------------------- Tuyển tập 18 chuyên đề Toán lớp 3 từ cơ bản đến nâng cao – Tuyển tập 35 tuần toán tư duy lớp 3 Luyện từ và câu môn Tiếng Việt 3 theo 35 tuần có đáp án Liên hệ tư vấn học tập và giải đáp theo số máy: 0948.228.325 (Zalo – Cô Trang) 26 ĐỀ 3 PHẦN I. TRẮC NGHIỆM Khoanh vào chữ đặt trước đáp án đúng Bài 1 : Chọn phép tính đúng A. 4083 : 4 = 102 ( dư 5 ) S B. 4083 : 4 = 120 ( dư 3 ) S C. 4083 : 4 = 1020 ( dư 3 ) Đ D. 4083 : 4 = 12 ( dư 3 ) S Bài 2 : Số tháng có 31 ngày trong một năm là : A. 7 B. 6 C. 8 D. 5 Bài 3: Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều dài 120 m, chiều rộng bằng 1/3 chiều dài. Chu vi của thửa ruộng là : B. 580 m B. 320 m C. 360 m D. 1160 m Bài 4 : 306 + 93 : 3 =…… A. 133 B. 337 C. 399 D. 733 Bài 5. Tìm X : a) 43 : x = 7 ( dư 1 ). Giá trị của X là : A. 6 B. 5 C. 7 b) 37 : x = 6 ( dư 1 ). Giá trị của X là : A. 6 B. 7 C. 5 Bài 6. Nối đồng hồ với thời gian tương ứng
 27. 27. Hệ thống phát triển Toán IQ Việt Nam www.ToanIQ.com – Hotline: 0948.228.325 ----------------------***-------------------------- Tuyển tập 18 chuyên đề Toán lớp 3 từ cơ bản đến nâng cao – Tuyển tập 35 tuần toán tư duy lớp 3 Luyện từ và câu môn Tiếng Việt 3 theo 35 tuần có đáp án Liên hệ tư vấn học tập và giải đáp theo số máy: 0948.228.325 (Zalo – Cô Trang) 27 PHẦN II. TỰ LUẬN 1. Đặt tính rồi tính: 65 754 19 880 6 936 2784 8 + - x 38 348 23 480 8795 3 64 0 89 234 11 085 20 808 2.Tính giá trị của biểu thức: 15 879 + 7987 x 7 (97 786 – 87 982) x 3 = 15 879 + 55 909 = 9804 x 3 = 71788 = 29412 3.Tìm X: X : 8 = 7890 4254 : x = 6 X = 7890 x 8 X = 4254 : 6 X = 63120 X= 709 4. A B D MM C M a) Đo độ dài các đoạn thẳng trong hình ABCD rồi điền vào chỗ chấm : Đoạn thằng AB dài : 6 cm Đoạn thằng BC dài : 2,5 cm Đoạn thằng CD dài : 6 cm Đoạn thằng AD dài : 2,5cm Đoạn thằng AM dài : 4 cm Đoạn thằng BM dài : 4cm b) Điền dấu ( > ; < ; = ) thích hợp vào chỗ chấm :
 28. 28. Hệ thống phát triển Toán IQ Việt Nam www.ToanIQ.com – Hotline: 0948.228.325 ----------------------***-------------------------- Tuyển tập 18 chuyên đề Toán lớp 3 từ cơ bản đến nâng cao – Tuyển tập 35 tuần toán tư duy lớp 3 Luyện từ và câu môn Tiếng Việt 3 theo 35 tuần có đáp án Liên hệ tư vấn học tập và giải đáp theo số máy: 0948.228.325 (Zalo – Cô Trang) 28 AB = CD BC = AD BM = AM CM = DM 5. Bao thứ nhất có 4052kg gạo, bao thứ hai ít hơn bao thứ nhất 509kg gạo.Hỏi cả hai bao chứa bao nhiêu ki-lô-gam gạo ? Bài giải Bao thứ hai có số ki – lô – gam gạo là: 4052 – 509 = 3543 (kg) Cả hai bao chứa số ki-lô-gam gạo là: 4052 + 3543 =7595(kg) Đáp số: 7595 kg gạo 6 . Một cửa hàng có 6906l dầu, đã bán được 1/3 số dầu đó. Hỏi cửa hàng đó còn lại bao nhiêu lít dầu? Bài giải Số lít dầu đã bán là: 6906 : 3 =2302(l) Cửa hàng đó còn lại số lít dầu là: 6906 – 2302 = 4604 (l) Đáp số:4604 lít dầu 7. Tính nhanh: 394 + 487 – 71 + 281 – 277 –184 = (394 – 184) + (487 – 277) + (281-71) = 210 + 210 + 210 = 630
 29. 29. Hệ thống phát triển Toán IQ Việt Nam www.ToanIQ.com – Hotline: 0948.228.325 ----------------------***-------------------------- Tuyển tập 18 chuyên đề Toán lớp 3 từ cơ bản đến nâng cao – Tuyển tập 35 tuần toán tư duy lớp 3 Luyện từ và câu môn Tiếng Việt 3 theo 35 tuần có đáp án Liên hệ tư vấn học tập và giải đáp theo số máy: 0948.228.325 (Zalo – Cô Trang) 29 ĐỀ 4 PHẦN I. TRẮC NGHIỆM Câu 1: Số “Chín nghìn sáu trăm năm mươi lăm”viết là: A. 9650 B.9605 C.9065 D.9655 Câu 2: Số dư của phép chia 367 : 6 là : b. 4 B. 3 C. 2 D. 1 Câu 3: Chữ số 8 trong số 23805 có giá trị là : A. 800 B. 80 C. 805 D. 8 Câu 4. Số liền trước của 1600 là: A. 1601 B. 1559 C. 1659 D. 1599 Câu 5. Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống: a) Giá trị của biểu thức 288 + 24 : 6 là 294 S b) Giá trị của biểu thức 138 x (174 – 168) là 826 S Câu 6. Tính : a) 34 x 4 + 108 = ? A. 244 B. 240 C. 204 b) 26 x 6 – 79 = ? A. 88 B. 77 C. 99 c) 78 x 2 + 46 = ? A. 202 B. 270 C. 180 PHẦN II. TỰ LUẬN 1.Đặt tính rồi tính: 78244 78840 1236 1812 6 + - x 01 302 89660 18795 9 12 11 124 0 167 904 60 045
 30. 30. Hệ thống phát triển Toán IQ Việt Nam www.ToanIQ.com – Hotline: 0948.228.325 ----------------------***-------------------------- Tuyển tập 18 chuyên đề Toán lớp 3 từ cơ bản đến nâng cao – Tuyển tập 35 tuần toán tư duy lớp 3 Luyện từ và câu môn Tiếng Việt 3 theo 35 tuần có đáp án Liên hệ tư vấn học tập và giải đáp theo số máy: 0948.228.325 (Zalo – Cô Trang) 30 2. Tính giá trị của biểu thức: 15 840 + 1206 x7 864 : 2 - 56 = 15 840 + 8 442 = 432 - 56 = 24 282 = 376 3.Điền dấu >,<,= a, 30 phút > giờ b, 8 giờ = ngày 4.Tìm X: X : 5 = 3721 18 315 : x = 9 X = 3721 x 5 X = 18 315 : 9 X = 18605 X = 2035 5. B C A C B D a) Góc vuông đỉnh A, cạnh AB, AC b) Góc không vuông đỉnh B, cạnh BC, BD Đo độ dài các đoạn thẳng trong hình vẽ, rồi điền số vào chỗ chấm : B A C Đoạn thẳng AB dài 4cm ; Đoạn thẳng AC dài 11cm Đoạn thẳng BC dài 11cm 6. Bạn Hà cao 120cm. bạn Hường cao hơn bạn Hà 10cm nhưng thấp hơn bạn Linh 5cm. Tính chiều cao của bạn Hường, bạn Linh. Bài giải Bạn Hường cao là:
 31. 31. Hệ thống phát triển Toán IQ Việt Nam www.ToanIQ.com – Hotline: 0948.228.325 ----------------------***-------------------------- Tuyển tập 18 chuyên đề Toán lớp 3 từ cơ bản đến nâng cao – Tuyển tập 35 tuần toán tư duy lớp 3 Luyện từ và câu môn Tiếng Việt 3 theo 35 tuần có đáp án Liên hệ tư vấn học tập và giải đáp theo số máy: 0948.228.325 (Zalo – Cô Trang) 31 120 + 10 = 130 (cm) Bạn Linh cao là: 130 + 5 = 135 (cm) Đáp số: Hường: 130 cm; Linh 135 cm. 7. Một cửa hàng có 542540 kg đậu, đã bán được 1/5 số kg gạo đó. Hỏi cửa hàng còn lại bao nhiêu ki-lô-gam gạo? Bài giải Số ki – lô – gam gạo đã bán là: 542540 : 5 =108508(kg) Cửa hàng đó còn lại ki-lô-gam gạo là: 542540 – 108508 = 434032 (kg) Đáp số: 434032 kg gạo 8. Tìm Y: Y x 20 + Y x 30 + Y x 50 + 100 = 1000 Y x ( 20 + 30 + 50 ) + 100 = 1000 Y x 100 = 1000 – 100 Y x 100 = 900 Y = 900 : 100 Y = 9 Mọi thông tin cần hỗ trợ giải Toán tiểu học trực tuyến và đặt mua các tài liệu bồi dưỡng Toán tiểu học nâng cao vui lòng liên hệ trực tiếp tới cô Trang theo số máy: 0948.228.325 (Zalo) – Website: http://www.nguyentrangmath.com Email: nguyentrangmath@gmail.com
 32. 32. Hệ thống phát triển Toán IQ Việt Nam www.ToanIQ.com – Hotline: 0948.228.325 ----------------------***-------------------------- Tuyển tập 18 chuyên đề Toán lớp 3 từ cơ bản đến nâng cao – Tuyển tập 35 tuần toán tư duy lớp 3 Luyện từ và câu môn Tiếng Việt 3 theo 35 tuần có đáp án Liên hệ tư vấn học tập và giải đáp theo số máy: 0948.228.325 (Zalo – Cô Trang) 32 ĐỀ 5 PHẦN I. TRẮC NGHIỆM Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước đáp án đúng. 1, Trong các số: 42 078, 42 075, 42 090, 42 100, 42 099, 42 109, 43 000. Số lớn nhất là: A. 42 099 B. 43 000 C. 42 075 D. 42 090 2. Giá trị của biểu thức 2342 + 403 x 6 là: A. 4660 B. 4760 C. 4860 D 496 3. Hình vuông có chu vi 16cm. Cạnh hình vuông là: A. 64cm B. 32cm C. 9cm D 4cm 4. Hình bên có : - 6 góc vuông - 4 góc không vuông 5. Ngày 25 tháng 8 là ngày thứ 7. Ngày 2 tháng 9 cùng năm đó là ngày thứ: A. Thứ sáu B. Thứ bảy C. Chủ nhật D. Thứ hai 6. Có 2 bao gạo, mỗi bao đựng 36kg. Người ta chia tất cả số gạo đó vào các túi nhỏ, mỗi túi đựng 8kg. Hỏi có bao nhiêu túi gạo ? A. 7 túi B. 8 túi C. 9 túi D.18túi PHẦN II. TỰ LUẬN 1. Đặt tính rồi tính: 14 754 + 23 680 15 840 – 8795 2 936 x 3 678 : 3 = 38 434 = 7045 = 8 808 = 226 2. Tính giá trị của biểu thức:
 33. 33. Hệ thống phát triển Toán IQ Việt Nam www.ToanIQ.com – Hotline: 0948.228.325 ----------------------***-------------------------- Tuyển tập 18 chuyên đề Toán lớp 3 từ cơ bản đến nâng cao – Tuyển tập 35 tuần toán tư duy lớp 3 Luyện từ và câu môn Tiếng Việt 3 theo 35 tuần có đáp án Liên hệ tư vấn học tập và giải đáp theo số máy: 0948.228.325 (Zalo – Cô Trang) 33 15 840 + 7932 x 5 (15 786 – 13 982) x 3 = 15 840 + 39 660 = 1 804 x 3 = 55 500 = 5 412 3.Tìm X: X : 8 = 3721 860 : X = 5 X = 3721 x 8 X = 860 : 5 X = 29 768 X = 172 4. Điền sô thích hợp vào chỗ chấm : 4m 6cm = 406 cm 7m 40cm = 740.cm 1km = 10hm = 100 dam 2hm = 20 dam = 200 m 6m 5dm = 650 cm 5m 90cm = 590 cm 3dam =30 m =300 dm 6km =60 hm =600 dam 5. Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều rộng 28 cm, chiều dài gấp 6 lần chiều rộng. Tính chu vi thửa ruộng đó? Bài giải Chiều dài thửa ruộng hình chữ nhật là: 28 x 6 = 168 (cm) Chu vi thửa ruộng hình chữ nhật là: ( 168 + 28) x 2 = 392 (cm) Đáp số: 392 cm . 6. Một tủ sách có 8 ngăn, mỗi ngăn có 102 quyển. hôm nay cô thư viện cho mượn số sách trong tủ. Hỏi cô cho mượn bao nhiêu quyển sách ? Bài giải Số quyển sách trong tủ có là: 102 x 8 = 816 ( Quyển sách) Cô đã cho mượn số quyển sách là:
 34. 34. Hệ thống phát triển Toán IQ Việt Nam www.ToanIQ.com – Hotline: 0948.228.325 ----------------------***-------------------------- Tuyển tập 18 chuyên đề Toán lớp 3 từ cơ bản đến nâng cao – Tuyển tập 35 tuần toán tư duy lớp 3 Luyện từ và câu môn Tiếng Việt 3 theo 35 tuần có đáp án Liên hệ tư vấn học tập và giải đáp theo số máy: 0948.228.325 (Zalo – Cô Trang) 34 816 : 3 = 272 ( quyển sách) Đáp số: 272 Quyển sách . 7. Một cửa hàng có 65 000 kg gạo, lần đầu bán được 23 000 kg gạo, lần sau bán được 10 000 kg gạo. Hỏi cửa hàng còn bao nhiêu ki-lô-gam gạo? Bài giải (Có nhiều cách giải) Cách 1: Cả hai lần bán được số ki-lô-gam gạo là: 23 000 + 10 000 = 33 000 ( kg) Cửa hàng còn lại số ki-lô-gam gạo là: 65 000 – 33 000 = 32 000 ( kg) Đáp số: 32 000 kg gạo Cách 2 Sau khi bán lần đầu cửa hàng còn lại là: 65000 – 23000 = 42000(kg) Sau khi bán lần sau cửa hàng còn lại là: 42000 - 10000=32000(kg) Đáp số: 32 000 kg gạo Cách 3 Cửa hàng còn lại số ki-lô-gam gạo là: 65 000 – (23 000+10000) = 32 000 ( kg) Đáp số: 32 000 kg gạo
 35. 35. Hệ thống phát triển Toán IQ Việt Nam www.ToanIQ.com – Hotline: 0948.228.325 ----------------------***-------------------------- Tuyển tập 18 chuyên đề Toán lớp 3 từ cơ bản đến nâng cao – Tuyển tập 35 tuần toán tư duy lớp 3 Luyện từ và câu môn Tiếng Việt 3 theo 35 tuần có đáp án Liên hệ tư vấn học tập và giải đáp theo số máy: 0948.228.325 (Zalo – Cô Trang) 35 ĐỀ 6 PHẦN I. TRẮC NGHIỆM Bài 1. Đúng ghi Đ, sai ghi S Câu 1.Tìm x : a) x : 6 = 97 + 21 . Giá trị của x là : 708 Đ 718 S 728 S b) x : 4 = 34 x 3. Giá trị của x là : 400 S 408 Đ 418 S Câu 2.Có 6m dây điện. Bình cắt ra 3dm. Hỏi sô dây điện còn lại gấp bao nhiêu lần số dây điện lấy ra? 17 lần S 19 lần Đ 21lần S Bài 2. Khoanh vào chữ đặt trước đáp số đúng Câu 1. Tính a) 204 x 3 + 97 = ? A. 790 B. 709 C. 700 b) 118 x 6 – 78 = ? A. 70 B. 600 C. 630 c) 103 x 2 x 3 = ? A. 681 B. 618 C. 670 d) 146 x 5 – 130 = ? A. 600 B. 700 C. 750 Câu 2. Tìm x : a) 50 : x = 7 ( dư 1 ). Giá trị của x là : A. 6 B. 5 C. 7 b) 58 : x = 7 ( dư 2 ) . Giá trị của x là : A. 8 B. 7 C.6 Câu 3.Đồng hồ chỉ: A. 1 giờ 50 phút B. 2 giờ 50 phút C. 10 giờ 10 phút Câu 4: Hình bên có bao nhêu tam giác, bao nhiêu tứ giác? - Có 12 tam giác. - Có 7 tứ giác. Bài 3. Điền số thích hợp vào chỗ chấm :
 36. 36. Hệ thống phát triển Toán IQ Việt Nam www.ToanIQ.com – Hotline: 0948.228.325 ----------------------***-------------------------- Tuyển tập 18 chuyên đề Toán lớp 3 từ cơ bản đến nâng cao – Tuyển tập 35 tuần toán tư duy lớp 3 Luyện từ và câu môn Tiếng Việt 3 theo 35 tuần có đáp án Liên hệ tư vấn học tập và giải đáp theo số máy: 0948.228.325 (Zalo – Cô Trang) 36 Có 4 góc vuông Có 1 góc vuông Có 4 góc vuông PHẦN II. TỰ LUẬN Bài 1. Viết các số sau theo mẫu: Viết số Đọc số 65 097 Sáu mươi lăm nghìn không trăm chín mươi bảy 92 703 Chín mươi hai nghìn bảy trăm linh ba 24 787 Hai mươi tư nghìn bảy trăm tám mươi bảy 54 645 Năm mươi tư nghìn sáu trăm bốn mươi lăm 21 964 Hai mươi mốt nghìn chín trăm sáu mươi tư 87 235 Tám mươi bảy nghìn hai trăm ba mươi lăm 87 639 Tám mươi bảy nghìn sáu trăm ba mươi chín 65 898 Sáu mươi lăm nghìn tám trăm chín mươi tám 98 587 Chín mươi tám nghìn năm trăm tám mươi bảy Bài 2. Đặt tính rồi tính 90321 + 837 =91 158 6 934 – 3017 =3917 4102 x 6 =24 612 8640 : 4 = 2160
 37. 37. Hệ thống phát triển Toán IQ Việt Nam www.ToanIQ.com – Hotline: 0948.228.325 ----------------------***-------------------------- Tuyển tập 18 chuyên đề Toán lớp 3 từ cơ bản đến nâng cao – Tuyển tập 35 tuần toán tư duy lớp 3 Luyện từ và câu môn Tiếng Việt 3 theo 35 tuần có đáp án Liên hệ tư vấn học tập và giải đáp theo số máy: 0948.228.325 (Zalo – Cô Trang) 37 Bài 3: Tính giá trị biểu thức: 239 + 1267 x 3 2505 : ( 403 - 398) = 239 + 3801 = 2505 : 5 = 4040 = 501 Bài 4. Tính 8dm 2cm = 82 cm 3m 64cm= 364 cm 6m 60cm = 660 cm 4m 3mm = 4003 mm 8m 6dm = 860cm 540 dm = 54 m Bài 5. Tìm x : a) X : 7 = 352 x 4 X : 7 =1408 X =1 408 x 7 X =9 856 c) X : 6 = 3105 + 17 X : 6 = 3122 X = 3122 x 6. X = 18 732 b) X: 8 = 924 x 2 X : 8 =1 848 X =1 848 x 8 X =14 784 d) X x 5 = 375 x 4 X x 5 =1 500 X = 1 500 : 5 X = 300 Bài 6. Bác Tâm nuôi 125 con gà trống, số gà mái gấp 3 lần số gà trống. Hỏi nhà bác Tâm nuôi tất cả bao nhiêu con gà ? Bài giải Số gà mái có là: 125 x 3 = 375(con) Nhà bác Tâm nuôi tất cả số con gà là: 375 + 125 = 500(con) Đáp số: 500 con gà Bài 7. Tính nhanh 574 x 3 + 574 x 2 + 574 x 4 + 574
 38. 38. Hệ thống phát triển Toán IQ Việt Nam www.ToanIQ.com – Hotline: 0948.228.325 ----------------------***-------------------------- Tuyển tập 18 chuyên đề Toán lớp 3 từ cơ bản đến nâng cao – Tuyển tập 35 tuần toán tư duy lớp 3 Luyện từ và câu môn Tiếng Việt 3 theo 35 tuần có đáp án Liên hệ tư vấn học tập và giải đáp theo số máy: 0948.228.325 (Zalo – Cô Trang) 38 = 574 x 3 + 574 x 2 + 574 x 4 + 574 x 1 = 574 x ( 3 + 2 + 4 + 1 ) = 574 x 10 = 5740

×