Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio

Eche un vistazo a continuación

1 de 19 Anuncio

Más Contenido Relacionado

Anuncio

Geomarketing

 1. 1. SIG aplicat al Màrqueting GEOMARQUETING GeoInquiets 28 Nov. 2013 Elena Sauleda
 2. 2. DE QUÈ PARLAREM:      Què és el geomàrqueting ? Aplicacions del GMK Components Fonts d’informació Privacitat i protecció de dades
 3. 3. QUÈ ÉS EL GEOMARQUÈTING?  Latour i Floc'h (2001), el geomàrqueting és un sistema integrat per dades, programes informàtics de tractament, mètodes estadístics i representacions gràfiques destinades a produir una informació útil per a la presa de decisions, a través d’instruments que combinen cartografia digital, gràfics i taules.  Chasco (2003) es defineix com un conjunt de tècniques que permeten analitzar la realitat econòmico-social des d’un punt de vista geogràfic, a través d’instruments cartogràfics i eines de l’estadística espaial. La definició del terme anglès geodemographics segons Sleight (2005) és l'anàlisi de la gent segons on viuen, suggerint la relació entre on vius i qui ets.  Harris (2003) és l’anàlisi de les dades socioeconòmiques i del comportament de la població amb la finalitat d’investigar els patrons geogràfics que estructuren i són estructurats per les característiques dels assentaments.
 4. 4. QUÈ ÉS EL GEOMARQUÈTING?  En resum, per què neix el geomàrqueting ?     Per conèixer l’entorn geogràfic del nostre espai de negoci. Planificació estratègica del negoci (noves obertures, tancaments, redistribució de clients...) Per conèixer l’oferta dels establiments, propis o de la competència, així com la demanda (el tipus de client). Definir espais geogràfics per campanyes en base a un perfil de consumidor o client potencial. qui són els nostres clients?, quins han de ser els nostres clients? qui són els nostres competidors?, on està el nostre mercat potencial?, els nostres establiments, estan ben ubicats?, quina és la quota de mercat dels nostres establiments?, on hauríem de reforçar l’ajuda a la venda? etc.
 5. 5. APLICACIONS DEL GMK El Geomàrqueting aplicat a...     ...Investigació de Mercats Mostreig Test de productes Posicionament ...Anàlisis de Mercats Àrees de Mercat Quotes de Mercat Localització ...Publicitat Anàlisi de mitjans Anàlisi de spots Vendes per spots ... Màrqueting Directe Mailing Resposta Avaluació de pla Alguns usos i potencialitats del geomàrqueting :           Anàlisi espaial de les dades de clients propis Elaboració de segmentació de mercats Identificació de zones potencials de mercat i d’oportunitats Anàlisi de competidors Estimació de la demanda esperada Avaluació de localitzacions y emplaçaments futurs Anàlisi d’àrees actuals de mercat Anàlisi de la quota de mercat Processos de canibalització Seguiment de resultats de campanyes publicitàries
 6. 6. COMPONENTS        Font: http://geomarketing.arvato-si.com/componentes.html BBDD Clients BBDD Info mercats Cartografia Normalitzadorgeoreferenciador (geocoding) Àrees d’influència Informes geoestadístics SIG
 7. 7. COMPONENTS (BBDD)  Dades de clients i Informació de mercat  combinar les bases de dades de composició de mercat amb les bases de dades pròpies de l’entitat (clients, establiments, competència, dades socio-demogràfiques i econòmiques...)
 8. 8. COMPONENTS (CARTOGRAFIA)  Per fer geomàrqueting necessitarem una cartografia digital pel posicionament i la selecció d’un àmbit geogràfic d’estudi. Per tant, la selecció de la planimetria és important.         CCAA Províncies Municipis Seccions censals Codis postals Carrers Portals POI’s INE Correus Cartografia base La cartografia ha d’estar preparada per treballar fins al nivell d’estudi que sigui òptim. Això va lligat al model de negoci.
 9. 9. COMPONENTS (CARTOGRAFIA)
 10. 10. COMPONENTS (GEOCODING)  Per què normalitzar una base de dades: • Per assegurar una integritat i qualitat de la informació (mailing, deduplicació amb bases de dades de clients, etc.) • Per la LOPD • Per un bona georeferenciació • Per l’enriquiment de la informació Font: http://cabsa.wordpress.com/2013/02/12/normalizar-para-ganar-una-base-de-datos-de-clientes-de-10/
 11. 11. COMPONENTS (AREES INFLUENCIA)  Establir una àrea d'influència (una selecció geogràfica) de la qual extreure’n estadístiques, temàtics, informes, etc. Les àrees d’influència es poden fer seguint diferents criteris: per distància, per temps, per objectiu, manual amb una selecció, etc.
 12. 12. COMPONENTS (INFORMES)  De les seleccions geogràfiques o àrees d’influència, es poden extreure dades i crear informes geoestadístics:
 13. 13. FONTS D’INFORMACIÓ (Aquests són alguns exemples de dades de dades de pagament o privades.)  CAMERDATA (http://www.camerdata.es/php/Home/index.php)  ALIMARKET (http://www.alimarket.es/home)
 14. 14. FONTS D’INFORMACIÓ (Aquests són alguns exemples de dades de dades de pagament o privades.)  GOGH (Transeuntes) (http://www.cuende.com/gogh.htm)  BDT Base de dades telefonia fixa  Anuari de “La Caixa” (http://www.anuarieco.lacaixa.comunicacions.com) (Gratuïta)  Páginas Amarillas Dades de negocis Hi hauria molts altres exemples, però aquestes són una mostra.
 15. 15. FONTS D’INFORMACIÓ (Aquests són alguns exemples de dades públiques, algunes amb usos comercials de pagament.)  INE Dades socio-demogràfiques, econòmiques...  IGN Dades cartogràfiques.  Catastro Cartografia cadastral i dades usos del sòl i edificacions http://www.catastro.meh.es/esp/acceso_infocat.asp
 16. 16. PRIVACITAT I PROTECCIÓ DE DADES  La Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal, (LOPD), es una Ley Orgánica española que tiene por objeto garantizar y proteger, en lo que concierne al tratamiento de los datos personales, las libertades públicas y los derechos fundamentales de las personas físicas, y especialmente de su honor, intimidad y privacidad personal y familiar.  Su objetivo principal es regular el tratamiento de los datos y ficheros, de carácter personal, independientemente del soporte en el cual sean tratados, los derechos de los ciudadanos sobre ellos y las obligaciones de aquellos que los crean o tratan.  (http://www.agpd.es/portalwebAGPD/jornadas/dia_proteccion_2011/responsable/index-ides-idphp.php)
 17. 17. PRIVACITAT I PROTECCIÓ DE DADES  (https://www.listarobinson.es/default.asp) La Lista Robinson es un servicio de exclusión publicitaria a disposición de los consumidores que tiene como objetivo disminuir la publicidad que éstos reciben. El Servicio de Listas Robinson se enmarca en el ámbito de la publicidad personalizada, es decir, aquella publicidad que recibe un usuario a su nombre y dirección.
 18. 18. PER ACABAR…
 19. 19. El consum responsable és important GRÀCIES

×