Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.
SA GOR DU: FJALLVANDRA MED BARN VINN RYGGSACK 0 FOTOBOK

I ALLA VIDER! FRILUFTSFRAMJANDET5 TIDNING #2/2013 MAJ-SEPTEMBER...
PILGRIMSQYKLE  
EN RESA FOR KROPP

OCH SJAL

Leden till Santiago de Compostela ér Europas mest populéra pilgrimsvandring...
Lina‘. ‘ .1. 5:1.‘ A50 :75 ccvposrsu Zr EUYOPLIS
’ gndring. Der fa

r '. ..l. [ den Jven iir rillganglig
1.‘§'i‘ll>tCl'....
»P2‘1 Vélgen till 0 Cebreiro tog de
Okéinda langa Och sugande

  

uppférsbackarna musten ur Oss. «

mycket battre pfi et...
Próxima SlideShare
Cargando en…5
×

Friluftsliv Pilgrimscykling med Bonito Norte Viajes

284 visualizaciones

Publicado el

En kort artikel i Friluftsfrämjandets Friluftsliv om en härlig cykelresa på pilgrimsleden i Spanien!

Publicado en: Viajes
 • Sé el primero en comentar

 • Sé el primero en recomendar esto

Friluftsliv Pilgrimscykling med Bonito Norte Viajes

 1. 1. SA GOR DU: FJALLVANDRA MED BARN VINN RYGGSACK 0 FOTOBOK I ALLA VIDER! FRILUFTSFRAMJANDET5 TIDNING #2/2013 MAJ-SEPTEMBER PRIS 50;- FRILUFTSFRYSMJANDET . , 3 milj('i- _ vanliga kléider ' .1}, teknik, race & ;7;? ~;>57zZ)/7’ I 4 ; : I A helgmyfi ix »' O LEN 0'61: ND ° " Hon slass for 1 1 A .5 sin i: ;: L.-. ';; . skog MER TID 3._: > 1.-*¥~x2;;2;0x. m;1; - FDRMQS 40 AR SORMLANDSLEDEN PILGRIMSCYKLA EN RESA ; L FJALLEDARE ': gSKC7)NHET FOR ALLA FOR KROPP OCH M‘ . . 4
 2. 2. PILGRIMSQYKLE EN RESA FOR KROPP OCH SJAL Leden till Santiago de Compostela ér Europas mest populéra pilgrimsvandring. Mindre ként 91 at ménga éven véljer att cvkla dit. Hoppa u1opisade| n Och fO| j med ett . dussin Bé| sta—vénner pé deras 55 mil lénga cvkling, som gjorde gotti béde kropp och sjéi. TEXT KENT MAGNUSSON ~ Frén Astorga trampade vi vidare mot El Bierzo och cacabelos. Ffir att uppleva annat an bara cvklingen, value vi att stanna tvé natter pa ett jattemysigt Iantligt hostel. E FRILUFTSLIV #2 2013
 3. 3. Lina‘. ‘ .1. 5:1.‘ A50 :75 ccvposrsu Zr EUYOPLIS ’ gndring. Der fa r '. ..l. [ den Jven iir rillganglig 1.‘§'i‘ll>tCl'. Der hade dock 12 cykelfriista l- r1luftsframjare fran Bfilsta 0Ch Enképing firr nys Om. Idén knacktes pi en vandring ESpanien och pf: nasta resa genomftirdes driimmen att Cykla de sista 35 rnilen léings pilgrimsleden Och gfi i mil i Santiago de Compostela. Der var i slutet av maj som r2 fOrvéin— tansfulla cyklister flég till Spanien ftir att under 11 dagar gOra den s2°1 kallade inre resan utefter pilgrimsleden. Efter ett fir av Fcirberedelser och med hjalp av researrang- Oren Bonito Norte som specialiserat sig pa upplevelseresori Spanien var det dags. Efter mycket strul med flygbolaget kom vi till slut fram till Leén Och fick uppleva 1 dess fantastiska katedral. Hfirifrzin skulle ‘ vi cykla ungefsir 5-6 mil om dagen fOr att l en knapp vecka senare nfi katedralen i Santiago de Compostela. Efter en kulina— i'lZ'. ~. risk hbjdpunkr i form a‘ en méingd harliga tapas bekantade 'i OSS med V5121 hyrcyklar som skulle bli vara fiiljeslagarc pa Farden. F61:s'rA nncans CVKLING tog OSS till Astorga som fir mest kan: fbr det vackra biskops— palatset som ritars av arkitekren Antoni Gaudi, Och byggdes mellan 1889 Och 1913. Ortens katedralen fir Ocksa myeket vacker, s2°1 speciell att den 1913 utsfigs till national- monument. Fran Astorga trampade vi vidare mot El Bierzo Och Caeabelos. FOr att uppleva annat an bara cyklingen, va1de vi att stanna [V51 natrer péi ett jatternysigt lantligt hostel. Dar var det fullt mOjligt fOr Oss att gemen- samt tillaga en spansk maltid. Till detta provade vi négra finare viner, men aven husets Vin som héimtades direkt ur »tan— ken«, Och allt var riktigt gott. Var extradag innebar inget soffliggande utan sightseeing pa det garnla romerska dagbrottet, varldsarvet Minas de las A Pilgrimsfamen fill katedralen, Santiago de Compostela, kryddas med pmnkande blommor, vilclmark och smvckat bred. . lédu1as. Hiir brijt romarna guld under Cirka 250 2°11 Vilket gav ungefilr tre gram per ton bergs- ellerjordmassa. Pi eftermiddagen giistade vi en av de moderna lokala bodegorna eftersom Vi éiterigen skulle aigna OSS at gemensam matlagning pa kvéillen. Under den Sena timmen tillrcdde stéillets vardpar en »hax- dryck« som sattes 1 brand. Efter en timmes flammande kunde brygden avsmakas. Pei vagen till 0 Cebreiro tog de Okiinda léinga Och sugande uppfdrsbackarna musten ur (JSS. En viss trOst var det stora trakorset som placerats pa den hiigsta punkten. I detta kors siitter pilgrimer frén alla varldens hall ett mynt i nigon springa. Sent om sider anliinde vi till Samos och hann precis beséika dess berbrnda kloster innan stfingningen. Den natten sov vi nagot oroligt dzi am damer fick dela ett rum och fyra gubbar ett annat, pa ett pilgrirnshéirbiirge en bit frin Sarria. Den sista natten utefter pilgrimsleden blev sfi FRILUFTSLIV I5? 2013 59 Lj———j-—-——
 4. 4. »P2‘1 Vélgen till 0 Cebreiro tog de Okéinda langa Och sugande uppférsbackarna musten ur Oss. « mycket battre pfi ett mycket speciellt stéille utanféir Casanova. Véira betydligt mcr privata rum lfig i charmiga runda hus med rzighalmstak. SISTA 0111:5111 vi CVKEI. innebar 66 kilometers trampande innan vi niddc det magiska Santiago dc Compostela. Det var en mycket speciell kansla art se staden strax efter Monte do Gozo, monumentet som byggdes till minne av péiven Johan Paul Ilzs besok i Santiago de Compostela. Den kvallen kunde vi gemensamt sum- mera vfirt aventyr pii en fin rcstaurang. Vi hade cvklat Over 35 mil under sex dagar Och fyllt v2°1ra pilgrimspass med stamplar till bristningsgriinsen. Nzigon hade fart ihop hela 47 stiimplar i sina tvfi pass. Trots att mfinga var v'2il forberedda och hade Over 60 mil i benen, var flera av uppfiirsbackarna 90 FRILUFTSLIV D2 2013 nastan Odverkomliga. BelOningen att dar- efter njuta av en ling utftirslopa skiimmer sig dock inte — den lingsra var nog met an tiO kilometer ling, resonerade vi. Det ultimata mfilet for denna pilgrimsled ‘air att ni F inisterra, vilket var ett krux for Oss eftcrsom vi éiterliimnat vzira hvrcyklar. Diirfor avslutade vi var pilgrimsfiird genom att ta lokalbussen till slutct av leden. P5 Sveriges nationaldag var vi uppe fiire tuppen for art fitcrvanda hem med alla nya intryek frfin spéinnandc mOten med pilgri- mer frzin hela viirlden. / ‘Sven Om myeket av iiventyret handlade Om cykling, sevardheter, god mat och fyl— liga viner, gjorde alla i véirt gang aven sin egen »inrc resa«. Det éir det som gjorde denna cykling séirskilt uppskattad. De vackra bergen vicl varldsarvet Las Méclulas ér ett resultat av romarnas gruvmetocler. v Pilgrimsvandra Pilgrimsvandra till Santiago de Com- postela at en alldeles nvutglven bok me: ett 1nnehaI| manga vantat pa Har besknvs vandringen, alla dess ollka strackorl<unn1g: Forfattare och fotograf ar Ulf Luthman so-'* sjalv 91011 den vanhgaste stracknlngen psi 78 mil flera ganger Innehallet har ndigare 1nte samlats pa svenska, det vill saga det 9:4 svar pa mange av de frégor do maste stalla dig lnnan du get dig av pa din pilgrimsresa vad kravs for att orka med? Hur varmt ar det? Hur Klar man s1g, alter, bot och hur mvcket kostar det? Vllken och hut lang strécka ska man va‘| ja och hut reser mar dit? Kanske ar det dags att vandra, eller Ft’ den del cvkla, El Cammo de Sanoago Boken ges ut i pocketformat med vattevv téta parmar av Calazo forlag och kostar 325 Kronor Pilgrimsvandra till Santiago de Compostela En modem vandring lungs fusenmigri / dvdvrtqar

×