Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×

Klasseledelelse i teknologirike klasserom, konferansen Digitale flater

Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Próximo SlideShare
Ikt For Laerere
Ikt For Laerere
Cargando en…3
×

Eche un vistazo a continuación

1 de 25 Anuncio

Klasseledelelse i teknologirike klasserom, konferansen Digitale flater

Descargar para leer sin conexión

På hvilke måter praktiseres klasseledelse i teknologirike klasserom i norskopplæring for voksne innvandrere? Presentasjon av masteroppgave laget av Lene Vårum og Borghild Them

På hvilke måter praktiseres klasseledelse i teknologirike klasserom i norskopplæring for voksne innvandrere? Presentasjon av masteroppgave laget av Lene Vårum og Borghild Them

Anuncio
Anuncio

Más Contenido Relacionado

Presentaciones para usted (17)

Similares a Klasseledelelse i teknologirike klasserom, konferansen Digitale flater (20)

Anuncio

Más reciente (20)

Klasseledelelse i teknologirike klasserom, konferansen Digitale flater

 1. 1. Klasseledelse i teknologirike klasserom Borghild Them Bilde: pixabay.com
 2. 2. Meny Interesse for klasseledelse vokste frem når «superraskt» verktøy ble en del av timen.
 3. 3. Meny • Bakgrunn for oppgaven • Problemstilling • Funn • Veien videre
 4. 4. Forskning på klasseledelse innen barnehage, grunnskole og videregående skole Forskning på klasseledelse i teknologirike klasserom grunnskole og videregående skole Norskopplæring for voksne innvandrere?
 5. 5. Problemstilling På hvilke måter praktiseres klasseledelse i teknologirike klasserom for voksne innvandrere i norskopplæringen? Avgrenses til: 1. På hvilken måte er teknologi med på å skape læringsaktivitet i undervisningen? 2. Hvordan er kommunikasjon og relasjonen i et teknologirikt klasserom?
 6. 6. «God klasseledelse handler om å påvirke elevene slik at det fremmer deres læring» Senter for IKT i utdanning, 2010 «Positiv relasjon mellom lærer og elev er svært viktig for læringsresultat og adferd» Utdanningsdirektoratet, 2016 «teknologi er en ikke-menneskelig aktør som spiller inn på relasjonene mellom elever, lærere og innhold» Giæver, Johannesen, Øgrim, «Klasseledelse med teknologi», 2013
 7. 7. Digital kompetanse Digital dømmekraftLære om Lære med Bilder: piwabay.com
 8. 8. 1. Klassesett google Chromebook 2. Datarom med stasjonære maskiner 3. Overgang fra bærbar PC til nettbrett Bilder: piwabay.com
 9. 9. Organisering av timen «Oppstart/avslutning av timen er viktig» Plauborg, Andersen, Ingerslev, Laursen, «Læreren som leder», 2010 «Plan B» «Viktig med klare faser/overganger» Giæver, Johannesen, Øgrim, «Klasseledelse med teknologi», 2013
 10. 10. Bruk av smarttelefon Funn Bilde: piwabay.com
 11. 11. Bruk av smarttelefon Funn Høre tekster mens de leser QuizBruke Ordbok Skrive setninger Lese Lese inn Lytte Film- snutt Kryssord Fylle inn ord Deltakere benyttet sine egne telefoner
 12. 12. Digital kompetanse Funn
 13. 13. Tidstyv - innlogging Funn
 14. 14. Funn - organisering
 15. 15. Plan B Gøy når alt virker, men…
 16. 16. Dialogisk samtale Funn relasjon og kommunikasjon høre norsk Ja, i dag skal dere lytte til norsk. Hva er tema?Elev Lærer Elevene skal fortelle oss observatører hva de holder på med: Lærer Skrive iPad Ja, vi skal skrive på iPad. Hva skal vi skrive? Elev jobbe grammati kk Ja, vi jobber med grammatikk. I dag er det…..Elev Lærer
 17. 17. Distraksjon Funn
 18. 18. LMS Funn Blogg
 19. 19. Tilpasset opplæring Funn Bilde: nrk.no
 20. 20. Tilpasset opplæring Funn
 21. 21. Lærerens kompetanse gjenspeiler variert/«trygg» bruk av teknologi Funn Behov for kompetanseheving innen teknologi er overhode ikke nevnt (Berg et. al, 2015)
 22. 22. Veien videre ????

Notas del editor

 • Litt gøy med den tavla -
 • Digital kompetanse regnes som en basiskompetanse og er en forutsetning for å kunne delta aktivt i arbeids og Samfunnsliv. Skal skje i en meningsfull kontekst - og er integrert i norskfaget. I tillegg til disse tre bildene ønsker Erstad å legge til kulturell kompetanse og digital dannelse
 • Nettopp fordi vi har et teoretisk rammeverk opplevde vi at samtlige hadde opplæring i digitale verktøy og digitale verktøy hadde variert bruk som å skrive, lytte, quiz osv. Digital dømmekraft og kildekritikk så vi imidlertid ikke
 • Ikke personlige maskiner - klassen på datarom ok - innkjørt. Klassene med Chromebook og iPad brukte langt tid, en deltaker inntil 20 min. Denne spurte ikke om hjelp, tilslutt er det deltaker ved siden av som spør om hjelp
 • Lærere har liten innvirkning på fysisk organisering av klasserommet. Når vi ser organisering av timen var det var tydelig start alle steder - datarom starter med latter. Alle starter med felles informasjon om økta. Chromebook deles ut etter info, lærer tvinger deltakere til å se på henne når hun snakker. iPad ble delt ut før info, og her slet lærer mer med å beholde konsentrasjon til deltakere.
 • Hva gjør lærer når teknologi ikke virker? Ved intro iPad, lærer hadde ikke fått overgang til projektor, og fikk ikke vist på storskjerm. Det samme gjaldt Chromebook. Lydoppgaver.
 • Vi så viktigheten av tydelig start når man bruker teknologi. I klasser med lavt språknivå er det ekstra viktig med enkelt språk og mange repetisjoner i kombinasjon med tydelig kroppsspråk. Monologisk, lærerstyrt og dialogisk samtale. Situasjonsbestemt. Plauborg et al, dialogform er med å skape relasjon. Dialogisk samtale la tilrette for en delingskultur, hvor elevene fikk innsyn i andres tankegang. Læring skjer da i et praksisfellesskap
 • Vi var spente på dette med distraksjon. Mobiler var synlig. Deltakere i voksenopplæring er både foreldre og gjør avtaler utenfor voksenopplæringen, og de svarer på sms ved behov. Var det spill og sosiale medier? Et av stedene så vi tydelig at de hadde mobiltelefon under pult, prøvde å skjule bruk. Det viste seg å være google translate som de ikke fikk benytte. Distraksjonen var faglig begrunnet
 • Its learning hadde digitale læremidler integrert. Google classrom hadde linker til læringsressurser. I norskbloggen ble det delt oppgaver og Multimodale tekster uten behov for brukernavn og passord. Før de fikk klassesett av iPad benyttet de whatsapp
 • Samtlige lærere hadde inndelt timen med tydelig oppstart, oppgaver og avslutning. Deltakerne ba i liten grad om hjelp. Management by walking Svee 2013, skjult tilpasset opplæring, hjelper eleven der den er, enten start, komme i gang, veiledning på oppgave, eller noen som trenger større utfordringer. Dette profesjonelle blikket bidrar til å fremme læring, og hindrer at elever stopper unødig opp i klasserommet.
 • Både Erstad (2010), Krumsvik (2014) og Giæver (2013) understreker viktigheten av lærerens digitale kompetanse. I en rapport om lærerens kompetanse og kompetansebehov innen voksenopplæring er behovet for kompetanseheving innen teknologi overhodet ikke nevnt (Berg et al. 2015)

×