Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

Guía turística de A Estrada nas catro estacións

A Estrada ya tiene un nuevo referente en la promoción turística. Una nueva guía, A Estrada nas catro estacións, recoge las potecialidades del municipio en una cuidada y amplia publicación realizada por el fotógrafo estradense Tono Arias.

En total se han editado 5.000 ejemplares de la publicación, novedosa en cuanto a la estructura y formas de presentar los múltiples recursos turísticos de A Estrada.

En A Estrada nas catro estacións, título de la nueva guía, con más de ochenta páginas, se pretende ofrecer una visión que aleje el concepto de estacionalidad, con atractivos para disfrutar y visitar durante todo el año.

La situación geográfica del municipio, cerca de Compostela, Pontevedra o las Rías Baixas, también se usa como sinergia, con información de otros atractivos sitos en estas zonas.

Con georreferencias

Se incluye además un listado de recursos de las cincuenta y una parroquias, así como georreferencias (coordenadas para el GPS) para muchos de los lugares emblemáticos que se esconden a lo largo del municipio.

Además de tradiciones como la Rapa, el entroido, las iglesias románicas, o el pazo de Oca, no faltan la gastronomía, rutas de senderismo, en bicicleta de montaña, molinos, saltos de agua, paisajes, o auténticas joyas como la presa centenaria de Leira.

Naturaleza, historia y tradición se aúnan en esta obra que viene a suplir el vacío promocional (la última guía de estas características data de finales de los 80) y a reforzar la imagen de A Estrada de cara a potenciales visitantes.

La edición, con un presupuesto cercano a los 13.000 euros, contó con una subvención del patronato de Turismo Rías Baixas.

  • Inicia sesión para ver los comentarios

Guía turística de A Estrada nas catro estacións

  1. 1. “A Es t r a d a n as C at r o e s t a c ió ns ” Con c e l l o d a Estr ad a Ta b e i r ó s - Te r r a d e M o n t e s G u í a t u r í s t i c a d a E sgr udía / G a l e g o t i C a a e l2a0 o / E n g l i s h t a a t u r í s / c st l n 0 9 1
  2. 2. O obxectivo desta guía é dar a coñecer os valores turísticos, culturais, gastronómi- cos e patrimoniais do Concello da Estrada; e , dalgunha maneira, servir de axuda ao viaxeiro para planificar a súa viaxe. Nela atoparemos os elementos necesarios, es- A Coruña truturados segundo a estación do ano, para gozar das 51 parroquias que constitúen o concello e tamén de lugares cercanos con especial significación. A-6 Así, gozaremos A Estrada en cada visita como algo novo, durante calquera época AP-9 do ano. Santiago de Lugo Compostela A Estrada AP-53 Pontevedra Ourense Vigo A-52 Galicia España El objetivo de esta guía es dar a conocer los valores turísticos, This guide’s objective is making the touristic, cultural, gastro- culturales, gastronómicos y patrimoniales del ayuntamiento de nomic and patrimonial values of A Estrada’s council known A Estrada; y, de alguna manera, servir de ayuda al viajero para and, somehow, helping the traveller in the planning of his trip. Concello da Estrada Ayuntamiento de A Estrada A Estrada Council planificar su viaje. En ella encontraremos los elementos nece- In this guide, we will find the necessary elements, organized sarios, estructurados según la estación del año, para gozar de El Ayuntamiento de A Estrada está according to the season, to enjoy the 51 parishes which form O Concello da Estrada está situado a The village of A Estrada is situated 25 las 51 parroquias que constituyen el municipio y también de 25 Km da capital de Galicia,Santiago situado a 25 Km de la capital de Kilometres far from the capital of Ga- the council and other places with special importance. lugares cercanos con especial significación. Así, gozaremos de Compostela e a 50 Km das praias Galicia,Santiago de Compostela y a 50 licia, Santiago de Compostela, and 50 A Estrada en cualquiera visita como algo nuevo, durante cual- In this way, we will enjoy A Estrada in each visit with something das Rías Baixas. Km de las playas de las Rías Bajas. kilometres far from the beaches of the quier época del año. new, during any period of the year. Rias Baixas. 2 3
  3. 3. Sumario A Estrada Primavera Verán / Verano Outono / Otoño Inverno / invierno Cerca da Estrada Tabeirós-Terra de Parroquias / Parishes Spring Summer Autumn Winter Near A Estrada Montes O Concello Patrimonio cultural e Rueiro Pazo de Oca Os ríos, lecer e aventura Rutas micolóxicas Entroido tradicional Santiago de Compostela Observatorio Astronómico recursos turísticos Feiras e mercados Pazo da Mota Rapa das Bestas Sabucedo Torre de Guimarei Ruta dos Muíños Fervenza do Río Toxa Museo etnográfico “cetmo” Patrimonio cultural y recursos Museo “Reimóndez Árbores Senlleiras Sendeirismo Rutas do Románico Artesanía Mosteiro de Carboeiro Eiras de Hórreos turísticos Portela” Os Coutos de Pesca BTT A Estrada Petroglifos Campolameiro Mosteiro de Aciveiro Cultural heritage and touristic Lagoa Sacra de Olives Romaría de Requián Rutas micológicas Carnaval tradicional Castro de Castrolandín Ruta Pontes do Lérez resorts El Ayuntamiento Campo de Golf Romaría da Grela Torre de Guimarei Ruta de los Molinos Rías Baixas Callejero Rutas del Románico Artesanía Pontevedra Observatorio Astronómico Servizos / Servicios Ferias y mercados Pazo de Oca Los ríos, placer y aventura Balnearios Cuntis / Caldas Museo etnográfico “cetmo” Touristic services Museo “Reimóndez Pazo da Mota Rapa das Bestas Sabucedo Mycological routes Traditional Carnivals Eiras de Hórreos Portela” Árboles Singulares Senderismo Tower of Guimarei Mills´route Santiago de Compostela Monasterio de Aciveiro Casas de Turismo Rural Cotos de Pesca BTT A Estrada Romanesque Routes Handicraft Cascada del Río Toxa Ruta Puentes del Lérez Teléfonos de interese The village Laguna Sacra de Olives Romería de Requián Monasterio de Carboeiro Restaurantes Plane Campo de Golf Romería da Grela Petroglifos de Campolameiro Astronomical Observatory Aloxamentos Markets Castro de Castrolandín Ethnographic Museum Artesanía “Reimóndez Portela” Pazo de Oca The rivers Rías Bajas Eiras de Hórreos Museum Pazo da Mota Rapa das Bestas Sabucedo Pontevedra Monastery of Aciveiro Casas de Turismo Rural Singular Trees Hiking Balnearios Cuntis / Caldas The Lérez Bridges Route Teléfonos de interés Fishing reserves Mountain biking Restaurantes Lagoa Sacra de Olives Pilgrimage Milagres de Santiago de Compostela Alojamientos Golf Course Requián Waterfall of Toxa Artesanía Pilgrimage Virxe da Grela Monastery of Carboeiro Campo Lameiro petroglyphs Rural Tourism Castro de Castrolandín Useful telephone numbers Rías Baixas Restaurants Pontevedra Lodging Health resorts Cuntis / Caldas Handicraft 4 5
  4. 4. A Estrada A Estrada Mercado da Estrada Festa cabalar da Pascua Museo Reimóndez Portela Feira / mercado todos os mércores O Concello da Estrada mantén o seu nome desde o 1841, ano visita. Ademais dos recoñecidos BIC, a Torre de Guimarei e Dirección: Rúa Matadoiro, 17. Para concertar visitas tlf: no que tamén fixa nesta parroquia a súa capital, que en 1875 o fermoso Pazo de Oca e os seus xardíns, na Estrada están 986572738. Máis información : www.museo.aestrada.com acadaría o título de Vila. Xa en 1869 A Estrada acadara a ca- localizadas máis de 120 mámoas, 22 castros, 2 petroglifos, tegoría de Capital de Partido Xudicial que hoxe mantén, e do restos de 3 asentamentos romanos e unha necrópole romana. Festas que forman parte os veciños concellos de Forcarei e de Cer- Da época medieval ademais de restos dun asentamento, de 5 A “Rapa das Bestas de Sabucedo” declarada Festa de Interese Tu- dedo, cos que conforma a Comarca Tabeirós-Terra de Montes. torres, 22 necrópoles e varias pontes, pódese admirar o Ro- rístico Internacional, celébrase na primeira fin de semana de xullo. Sitúase ao norte da provincia de Pontevedra, compar- mánico estradense, do que as Igrexas de Frades, Moreira, Ou- No Entroido, os Xenerais da Ulla, saen ricamente engalanados tindo fronteira a través do río Ulla cos veciños con- zande e Codeseda son só algúns dos magníficos expoñentes. e a cabalo, a realizar os “atranques”, enxeñosas e picarescas cellos de Padrón, Teo, Vedra e Boqueixón, na provin- liortas verbais. cia da Coruña, e integrando a comarca natural da Ulla. Patrimonio natural Mostra da gran riqueza gastronómica de todo o concello, a Múltiples factores propiciaron o medre do Concello da Es- A Estrada participa dos relevos montañosos da Dorsal Galega máis salientable é a Festa do Salmón que se celebra cada ano trada, destacando a súa situación nunha área de contacto e das terras baixas do Val do Ulla, coas maiores alturas nos o terceiro domingo do mes de maio, na que se poden degustar entre unha zona de economía de montaña e outra de val, montes: San Sebastián, Cabanelas, Campo de Cruces, Caba- múltiples preparacións, tradicionais e innovadoras , do rei do río. ou o seu carácter de histórico cruce de camiños, paso dun- lar e Xesterias, todos eles miradores naturais privilexiados. O ha vía romana secundaria; o camiño da Ulla aos baños de río Umia cruza o sur do concello, pola Terra de Montes, mentres Compras Cuntis e Caldas; o camiño das peregrinacións e dos arriei- que o resto do concello está inscrito na conca do Ulla, os nu- A Estrada é lugar de visita obrigada cando se pretende facer ros desde o Alto Avia a Compostela; e o dos viaxeiros do merosos afluentes que recorren A Estrada, permiten atopar fer- a compra de bos mobles, a calidade tanto da madeira coma interior cara á ría de Arousa. Foi, por estes motivos, centro mosísimas fervenzas e pozas, cun incontable número de muí- dos acabados , o amplo abano en deseño tradicional e no máis de relacións e prosperou economicamente grazas á mag- ños, moitos deles formando conxuntos en paraxes singulares moderno, a atención ao cliente, son algúns dos elementos que nífica produción agro-gandeira, á industria e ao comercio. de merecida visita. Se o visitante acode á Estrada do outono á fixeron que A Estrada sexa coñecida como Capital do Moble primavera non pode deixar de acudir á Lagoa Sacra de Olives. de Galicia. A visita no mes de setembro á Feira do Moble de Ten unha superficie de 281,8 Km.2 e 51 parroquias con preto Galicia é unha boa ocasión para valorar a ampla oferta local. O de 500 aldeas, nas que residen máis de 22.000 habitantes, Museo comercio local, moderno e competitivo permitiralle ao visitan- dos que uns 8.000 fano na Vila da Estrada, situada a 36 Km No antigo edificio do matadoiro municipal atópase o museo “Ma- te facer compras de todo tipo:artesanía, xoiería, arte, téxtil... da capital da provincia e a 22 de Santiago de Compostela. nuel Reimóndez Portela”, un museo local especializado no eido etnográfico. Ocupa tres naves dedicadas a grandes apartados Aloxamento Patrimonio Histórico Artístico como : a escola do pasado, os xogos e xoguetes e os nenos, a A Estrada dispón dunha ampla, acolledora e variada oferta, A Estrada ofrece ao visitante con interese polo patrimonio tan- Estrada rural e urbana e a vida cotiá. Conta tamén cun amplo lo- dous hoteis e 25 casas de turismo Rural de distintas tipoloxías tas opcións que lle resultará imposible coñecelas nunha única cal no que se sitúa a biblioteca, sala de investigadores e arquivo. (www.turismo.aestrada.com e www.mardecompostela.com) Concello da Estrada que farán voltar a quen a visite. 6 7
  5. 5. A Estrada 9 Tr av 10 .S 14 an tia go l fluvia raia a da p teir Rúa 25 res año de Estra a Xull ad cu o os R. C L Lei A. io l ín Rúa R. Rúa S. Pa La . de de 20 Gr 30 da a 6 ad ad R. iño Av in tr Praza da Mu do Rúa 67 Es Inmaculada a do Cr 0 24 Praza da Rú 64 Av 19 14 uc a Rúa San An N- Feira da eir Rú tonio 15 .d o 25 Rúa do muiño eS e Avda. de Fernando Cond Martínez 16 17 Ca an Trav 32 da Be ba a t s iag Rúa 71 rn Lo da . de 21 A. ar R. Ulla 16 o o Va Praza de R. Calvo Sotel do R. án 26 o 34 zq Rúa Justo Vea 31 Bux d Galicia o Ro 20 de eir ue R. da Baiuca Rúa 27 er ns dr 4 Vi z Av. C ela ígu R. rca do 35 13 ei Rúa Castelao Me ez Var ar Pont rc za/ Pra Rúa Iryda S. Fo M 12 R. P .G eare az ica XARDÍNS Ro r .B o mé ar sal A 28 as . ro Praza da 1 da ía d s Avda. de Benito Vigo Av 2 18 Constitución 3 eC 29 23 22 ast 1ª t 13 Benito Vigo 33 Servizos Onde Comer Onde Durmir ro rav Avda. de Teatro Se 37 esía Auditorio 2ª Rúa Pére R. ra 5 fín Ca Av 35 tr st da 1. Concello 20. Nixon 25. Pensión La Bombilla a P. pa .d ve a Av 2. Axencia Tributaria Rú aT 21. Velis Nolis 36. Hostal don Juan zo sía a da r iro or ed re 3. Centro de saude 22. A Vila 38. Pensión Bouzada z Viondez P. .V do 38 ev nt a 4. Correos 23. Gran Vía 39. Pensión Estación en at 39 Po 7 ez M de 5. Cruz Vermella 24. Samaná 40. Hotel Summa A Estrada a . ue da Rú Av 11 6. Igrexa Parroquial 25. A Bombilla Av la 8 da 7. Estación de autobuses 26. O´Pote .d e 8. Museo “Reimóndez Portela” 27. Tasmania Ma 9. Fund. Comarcal Tabeirós- Terra de Montes 28. Os Peares r ín Rúa 1 32 Rúa 10. Fund. de Exposicións e Congresos 29. Terra a Nosa 11. Garda civil 30. Sala Gradín 40 12. INEM 31. Hamburguesería Orly Est 13. OMIX / Protección civil / Radio Estrada 32. Hambuerguesería Florida rad go ad e Vi e Conservatorio / Biblioteca / Información Turismo lle 33. Hamburguesería Argentinos zand Cod Ca e ese .d da A Estrada Dixital /Xulgados nº2 34. Casa Trabazo la da e Ou Av 14. Pavillón municipal / instalacións deportivas e 35. Casa Neira ld ue 15. Policía municipal 36. Don Juan da d an 16. Taxis 37. Tío Suso .M Estra 17. Cine Dr ita 36 18. Xulgados nº 1 eco 19. Piscina Climatizada eD ad rad Est 8 9
  6. 6. A Estrada Prato de Salmón na súa festa gastronómica Feira da becerra Feira todos os sábados Paseando polos xardíns da Estrada El ayuntamiento de A Estrada mantiene su nombre el hermoso Pazo de Oca y sus jardines, en A Estrada están lo- sitúa la biblioteca, la sala de investigadores y el archivo. desde 1841, año en el que también se fija en esta parroquia su calizadas más de 120 mámoas, 22 castros, 2 petroglifos, res- capital, que en 1875 alcanzaría el título de Villa. Ya en 1869 A tos de 3 asentamientos romanos y una necrópolis romana. De Fiestas Estrada alcanzara la categoría de Capital de Partido Judicial la época medieval, además de restos de un asentamiento, de La “Rapa das Bestas de Sabucedo”, declarada Fiesta de Inte- que hoy mantiene, y del que forman parte los vecinos munici- 5 torres, 22 necrópolis y varios puentes, se puede admirar el rés Turístico Internacional, se celebra el primer fin de semana pios de Forcarei y Cerdedo, con los que conforma la Comarca Románico estradense, del que las Iglesias de Frades, Morei- de julio. En el Carnaval, los “Xenerais da Ulla”, salen ricamente Tabeirós-Terra de Montes. Se sitúa al norte de la provincia de ra, Ouzande y Codeseda son solo algunos de los magníficos adornados y a caballo, a realizar los “atranques”, ingeniosas y Pontevedra, compartiendo frontera a través del Río Ulla con exponentes. picarescas luchas verbales. Muestra de la gran riqueza gas- los vecinos municipios de Padrón, Teo, Vedra y Boqueixón, en tronómica de todo el ayuntamiento, la más destacable es la la provincia de A Coruña, e integrando la comarca natural del Patrimonio natural Fiesta del Salmón que se celebra cada año el tercer domingo Ulla. Múltiples factores propiciaron el crecimiento del Ayunta- A Estrada participa de los relieves montañosos de la Dor- del mes de mayo, en la que se pueden degustar múltiples pre- miento de A Estrada, destacando su situación en un área de sal Gallega y de las tierras bajas del Valle del Ulla, con las paraciones, tradicionales e innovadoras, del rey del río. contacto entre una zona de economía de montaña y otra de mayores alturas en los montes: San Sebastián, Cabanelas, valle, o su carácter de histórico cruce de caminos, paso de una Campo de Cruces, Cabalar y Xesteiras, todos ellos miradores Compras vía romana secundaria; el camino del Ulla a los baños de Cun- privilegiados. El río Umia cruza el sur del municipio, por Terra A Estrada es lugar de visita obligada cuando se pretende com- tis y Caldas; el camino de las peregrinaciones y de los arrie- de Montes, mientras que el resto del municipio está inscrito prar buenos muebles, la calidad tanto de la madera como de ros desde el Alto Avia a Compostela; y el de los viajeros del en la cuenca del Ulla. Los numerosos afluentes que reco- los acabados, el amplio abanico en diseño tradicional y en el Instalacións deportivas interior hacia la ría de Arousa. Fue, por estos motivos, centro rren A Estrada, permiten encontrar hermosísimas cascadas moderno, la atención al cliente, son algunos de los elemen- de relaciones y prosperó económicamente gracias a la mag- y pozas, con un incontable número de molinos, muchos de tos que hicieron que A Estrada sea conocida como Capital del nífica producción agro-ganadera, a la industria y al comercio. ellos formando conjuntos en parajes singulares de merecida Mueble de Galicia. La visita en el mes de septiembre a la Feria visita. Si el visitante acude a la Estrada de otoño a prima- del Mueble de Galicia es una buena ocasión para valorar la Tiene una superficie de 281,8 Km2 y 51 parroquias con cerca de vera no puede dejar de acudir a la Lagoa Sacra de Olives. amplia oferta local. El comercio local, moderno y competitivo 500 aldeas, en las que residen más de 22.000 habitantes, de los permitirá al visitante hacer compras de todo tipo: artesanía, que unos 8.000 lo hacen en la Villa de A Estrada, situada a 36 Km Museo joyería, arte, textil… de la capital de la provincia y a 22 de Santiago de Compostela. En el antiguo matadero municipal se encuentra el museo “Manuel Reimóndez Portela”, un museo local especializa- Alojamiento Patrimonio Histórico Artístico do en el campo etnográfico. Ocupa tres naves dedicadas a A Estrada dispone de una amplia, acogedora y varia- A Estrada ofrece al visitante con interés por el patrimonio tan- grandes apartados como: la escuela del pasado, los juegos, da oferta, dos hoteles y 25 casas de Turismo Rural de dis- tas opciones que le resultará imposible conocerlas en una sola juguetes y los niños, la Estrada rural y urbana y la vida co- tintas tipologías (www.turismo.aestrada.com y www.mar- visita. Además de los reconocidos BIC, la Torre de Guimarei y tidiana. Cuenta también con un amplio local en el que se decompostela.com), que harán volver a quien la visite. Interior do Museo Reimóndez Portela 10 11
  7. 7. A Estrada Polbo á feira, típico de Galicia, todos os mércores na feira da Estrada Centro Comarcal Tabeirós-Terra de Montes Escultura de Francisco Asorey na praza da Igrexa A Estrada’s council is closed by the north of Pontevedra’s pro- many options that he cannot see all of them in a single visit. life. It also has an ample room where is situated the library, the vince, sharing a frontier through the Ulla River with the coun- In addition to the well-known BIC, the tower of Guimarei and investigators’ room and the archive. cils of Padrón, Vedra, Teo and Boqueixón, which belong to the the beautiful Pazo de Oca and its gardens, in A Estrada are province of Coruña. Together with A Estrada, these councils located more than 120 megalithic tombs, 22 castros, 2 petro- Parties form the natural region of the Ulla, different from the region of glyphs, remains of three Roman settlement and one Roman The «Rapa das Bestas de Sabucedo» declared Party of Interna- Tabeirós- Terra de Montes, in which one is integrated with the necropolis. From the Middle Ages, besides the remains of a tional Touristic Interest, takes place in the first week of July. near councils of Forcarei and Cerdedo. settlement, 5 towers, 22 necropolis and several bridges, we During the Carnival, the Ulla’s Generals, appear wealthily decked It has a surface of 281, 8 square kilometres and 51 parishes can admire A Estrada’s Romanesque. The churches of Frades, out and on horseback, to recite the «atranques», ingenious and (nearly 500 village), which have a population of 22.000 inhabi- Moreira, Ouzande and Codeseda are just some of its splendid roguish verbal fights. tants (8.000 of them are from the village). A Estrada’s village is exponents. As a sign of the great gastronomic wealth of all the council, the located 36 kilometres away from the capital of the province and most important festival is the «Festa do Salmón», which is cele- 22 kilometres away from Santiago de Compostela. Municipality Natural heritage brated each year the third Sunday of May, and where we can tas- A Estrada is part of the mountainous relief of the Dorsal Galega te multifarious traditional and modern recipes of the river’s king History and of the low lands of the Val do Ulla. The highest mountains ’s king. A Estrada’s council has kept this name since 1841, the same of this part are: San Sebastián, Cabanelas, Campo de Cruces, year when it became the capital of the council. In 1869, it obtai- Cabalar e Xesteiras, all of them privileged natural view-points. Shopping ned the category of capital of the administrative area, category The Ulla River crosses the south part of the council, across A Estrada is a place of obligatory visit when we want to buy good which still has nowadays. Terra de Montes, whereas the rest of the council is inscribe in furniture. The quality of the wood and of the finish, the ample offer Multifarious motives provoked the growth of A Estrada’s coun- the conca do Ulla. The numerous affluents which go through A in traditional and modern design, the attention to the costumer, cil: its location in an area of mountain economy and valley Estrada give us the opportunity to find beautiful waterfalls and are some of the elements which made A Estrada be known as economy; its postion as an historical cross-roads, pass of a ponds, whit and uncountable number of mills, most of them the Capital of the Furniture of Galicia. The visit to the Furniture’s secondary Roman road; being the way to arrive from the Ulla forming groups in peculiar spots which should be visited. If the Market of Galicia is a good occasion for value the ample local to the thermals of Cuntis and Caldas de Reis; the road of the visitor comes to A Estrada between the autumn and the spring, offer. The local commerce, modern and competitive, will allow pilgrimages and of the carters from the height Avia to Compos- he should see the Lagoa Sacra de Olives. the visitant to do all type of shopping: handicraft, jewellery, art, tela; and the road of the travellers from the inland to Arousa’s textile... ria. The economy of A Estrada rose up thanks to the great Museum agronomical and stockbreeder production, the industry and the In the old building of the municipal slaughterhouse is situated Lodging commerce. the museum «Manuel Reimóndez Portela», museum speciali- A Estrada has an ample, comfortable and varied offer: three ho- zed in the ethnographic field. It occupies three rooms dedica- tels and 25 houses of Rural Tourism. (www.turismo.aestrada.com Historical-artistic heritage ted to big sections like: the school of the past, the games, the and www.mardecompostela.com) A Estrada offers to the visitor interested in the heritage so toys and the kids, the rural and urban Estrada and the daily Praza de Galicia coñecida como da Farola 12 13

×