Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

Turkiye E-ticaret Hukuku

1.350 visualizaciones

Publicado el

2 Ekim günü dersimizde B+B Hukuk Bürosu kıdemli avukatı Benan İlhanlı'nın yaptığı sunum.

Publicado en: Derecho
 • Inicia sesión para ver los comentarios

Turkiye E-ticaret Hukuku

 1. 1. E-Ticaret’te Hukuki Mevzular! Benan İlhanlı | bilhanli@bb-legal.com"
 2. 2. Plan - Tanım - Startup / Şirket kuruluşu - Fikri Mülkiyet - E-ticarette Tüketici Düzenlemeleri - Diğer İlgili Düzenlemeler - Yatırım & Exit Süreci
 3. 3. Tanım - En temel tanım: aynı konumda olmayan taraflar arasındaki ticari aktiviteler. - Mevcut düzenlemelerde hukuki olarak tanımı bulunmamakla birlikte, sadece taslak E-ticaret kanununda tanımı yapılmıştır. - Elektronik ≠ internet : İnternet (Ebay, Markafoni), telefon (sigorta acenteleri), SMS (Turkcell) gibi yollarla gerçekleşebilmektedir.
 4. 4. Start-up // Şirket Kuruluşu - Doğru Şirket Türünün Seçilmesi - A.Ş. (Anonim Şirket) : - Minimum sermaye 50,000 TL, - Yönetim kurulu, - Daha esnek, - Yatırımcılar açısından cazip. - Ltd. Şti. (Limited Şirket) : - Minimum sermaye 10,000 TL, - Müdürler (daha yüksek sorumluluk), - Ortakların birbirini daha iyi tanıdığı yapılar için uygun, hisse devri daha zor.
 5. 5. Start-up // Şirket Kuruluşu - Şirket Dökümanları - Hissedarlar Sözleşmesi : Şirket hissedarları arasındaki ilişkiyi, exit durumlarını, hisse devrini düzenleyen sözleşmedir. En baştan hazırlanması faydalıdır. - Şirket Esas Sözleşmesi : Şirket hissedarları arasında akdedilmiş ve Ticaret Sicil’e tescil ettirilmesi ve yayınlanması zorunlu olan sözleşmedir. Hissedarlar Sözleşmesi’nin birçok hükmünü içinde barındırır.
 6. 6. Fikri Mülkiyet - E-ticaret şirketlerinde en değerli varlıktır. (Google ve hatta Philips) - Marka - Kullanılacak marka (ör. Gittigidiyor) orijinal olmalı ve Türk Patent Enstitüsü nezdinde tescil ettirilmelidir. - Tescil edilmeden kullanım mümkün olmakla birlikte, korunması zordur, bu sebeple hızlı hareket edilmeli ve şirket faaliyeti kapsamında tescil ettirilmelidir. - Üçüncü kişiler markayı daha önce tescil ettirebilir, bu da iş kapsamında büyük bir problem yaratabilir. (ör. Polo markası).
 7. 7. Fikri Mülkiyet - 556 s. Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile ihlal durumlarında tazminat ve ceza kovuşturması sağlamak suretiyle spesifik bir koruma sağlamaktadır. - Uyuşmazlıkların Çözümü: Fikri ve Sınai Haklar Mahkemeleri - ‘.com.tr’ alan adının alınması için markanın tescil edilmesi veya ticari ünvana sahip olunması gerekmektedir. (ör. www.markafoni.com.tr)
 8. 8. Fikri Mülkiyet - Alan Adı - E-ticaret şirketinin en önemli unsurudur. - Kullanılacak ismin bir çok versiyonunun satın alınması son derece önemlidir. Örneğin: - markafoni.com, markafoni.net, markafoni.org, vb. - zizigo.com, zzigo.com, zuzigo.com, vb. - misspera.com.tr, mısspera.com, mişpera.com, vb. - Uyuşmazlıkların Çözümü: uluslararası alan adları için (ör. .com, .net, vb.) WIPO tahkimi. Temel delil her zaman marka hakkıdır. - Uyuşmazlıkların Çözümü : Türk alan adları için (.com.tr, .net.tr, vb.) ODTÜ bünyesinde Nic.tr grubu mevcut.
 9. 9. Fikri Mülkiyet - Ticari Ünvan - Şirket ismidir (ör. Sahibinden Bilgi Teknolojileri Pazarlama ve Ticaret A.Ş.) - Türk Ticaret Kanunu kapsamında genel bir koruma sağlamaktadır.
 10. 10. Fikri Mülkiyet - Fikri Mülkiyet Haklarının Korunması - Fotoğraf ve benzeri materyaller E-ticaret şirketi tarafından kendi mülkiyeti kapsamında üretilebilmekte olup, hukuken korunmaktadır. - Diğer taraftan, üçüncü kişiler E-ticaret şirketine ait olan ve korunan fikri mülkiyet materyalini E-ticaret şirketinin onayı olmaksızın kendi internet sitesinde kullanmamalı veya taklitlerini ithal etmemelidir. - İş sözleşmelerinde daima çalışan tarafından üretilse dahi fikri mülkiyet haklarının şirkete ait olduğuna dair hüküm yer almalıdır.
 11. 11. E-Ticarette Tüketici Düzenlemeleri - Taslak E-Ticaret Kanunu: Henüz yasalaşmamıştır. - B2B ve B2C’yi düzenlemektedir. - Kişisel verilerin korunması sağlamakta ve tüketicinin ön onayını almaksızın, istenmeyen reklam mesajlarının müeyyidesini belirlemektedir. - Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik - Mesafeli satış sözleşmelerini düzenler (yazılı, görsel, telefon ve elektronik ortamda veya diğer iletişim araçları kullanılarak ve tüketicilerle karşı karşıya gelinmeksizin yapılan sözleşmeler)
 12. 12. E-Ticarette Tüketici Düzenlemeleri - E-Ticaret faaliyetleri ağırlıklı olarak B2C olduğundan, şirketlerin bu düzenlemelere uyması gerekmektedir. - Mesafeli Satış Sözleşmelerine İlişkin Hususlar - Türk hukuku E-Ticaret şirketlerinin tüketiciler ile mesafeli satış sözleşmesi ve ön-bilgilendirme formu düzenlemelerini zorunlu tutmuştur. Kullanım Koşulları (‘Terms of Service – ToS’) Yasal uyarı ve web-sayfasında okunmakla kabul edildiği varsayılmaktadır. Mesafeli Satış Sözleşmesi Tüketici tarafından elektronik ortamda onaylanan (opt-in) yasal bir dökümandır.
 13. 13. E-Ticarette Tüketici Düzenlemeleri - Tüketicilerin Cayma Hakkı - 6502 sayılı yeni Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında tüketiciler satın aldıkları ürünlerde teslim tarihinden itibaren 14 gün içinde cayma hakkına sahiptirler. - İstisnalar: Hijyenik ürünler, DVD, CD, yazıcı kartuşları, vb. - Satıcı cayma hakkının kullanılmasından itibaren 10 gün içerisinde ödemeyi iade etmeli ve tüketici de ürünü 20 gün içinde (masrafları Satıcıya ait olacak şekilde) iade etmelidir.
 14. 14. E-Ticarette Tüketici Düzenlemeleri - Ayıplı Ürünler - Cayma hakkından bağımsız olarak, tüketiciler 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’a göre teslimden itibaren 6 ay içerisinde açık ayıplar için: 1. Satılanı geri vermek ve sözleşmeden dönmek 2. Satılanı alıkoyup ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme 3. Aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde ücretsiz onarım isteme 4. Satılanın ayıpsız misli ile değiştirilmesini isteme, seçimlik hakları vardır. - Ürünün kullanılmasıyla ortaya çıkabilecek gizli ayıplar için 2 senelik talep hakkı bulunmaktadır. Bu süre Konut ve Tatil amaçlı taşınmazlarda 5 yıldır.
 15. 15. E-Ticarette Tüketici Düzenlemeleri - Uyuşmazlıkların Çözümü - Tüketici Hakem Heyetleri - 2,000 TL’ye kadar İlçe Tüketici Hakem Heyetlerine, 3.000 TL’ye kadar İl Tüketici Hakem Heyetlerine, Büyükşehir statüsünde bulunan illerde ise 2000-3000 TL arasındaki uyuşmazlıklarda İl Tüketici Hakem Heyetlerine başvuru yapılmalıdır - Tüketici Mahkemeleri - Yukarıdaki sınırların üzerindeki başvurular için Tüketici Mahkemeleri görevlidir.
 16. 16. Diğer İlgili Düzenlemeler - Gümrük - Yurtdışından ürün gönderme: 75 Euro üzerinde olan tüm ürünler gümrük prosedürlerine tabidir (normal ithalat yapılması gereklidir). Kozmetik ürünlerinin yurtdışından gönderilmesi mümkün değildir. (‘Strawberrynet.com’) - Ürün İthalatı: İthalat işlemleri Türk hukukuna uygun olarak yapılmak zorundadır, paralel ithalat mümkün olmakla birlikte ürünlerin orjinal olması gerekmektedir (taklit ürünlere gümrükte veya satıcının depolarında el konulabilir).
 17. 17. Diğer İlgili Düzenlemeler - Düzenleyici Kurumlar & Cezai Düzenlemeler - Türkiye’de İnternet Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu («BTK») tarafından düzenlenmektedir. - BTK ve idaresindeki diğer kurumlar hukuka uygun olmayan websitelerine erişimi engellemeye yetkilidirler. Bu sebeple, E-Ticaret şirketlerinin düzenlemelere uygun faaliyet göstermesi çok önemlidir.
 18. 18. Diğer İlgili Düzenlemeler - 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun’da aşağıdaki kategori suçları sayılmıştır; - İntihara yönlendirme, - Çocukların cinsel istismarı, - Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma, - Sağlık için tehlikeli madde temini, - Müstehcenlik, - Fuhuş, - Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama, - Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanunda yer alan suçlar. - Websitesinde belirtilen kategori suçları kapsamında içeriğin yer alması durumunda BTK bünyesinde bulunan Başkanlık (TİB) erişimi engellemeye yetkilidir.
 19. 19. Diğer İlgili Düzenlemeler - 5651 sayılı Kanun’a 06.02.2014 tarihinde eklenen yeni madde ile artık Özel Hayatın Gizliliği nedeniyle içeriğin engellenmesi söz konusu olmaktadır. - Özel hayatın gizliliğinin ihlal edildiğini iddia eden kişiler, Başkanlığa (TİB) doğrudan başvurarak erişimin engellenmesi tedbirinin uygulanmasını isteyebilecektir. - Başkanlığın talebi uygun görmesi halinde, Erişim Sağlayıcıları Birliği talebi en geç 4 saat içinde yerine getirir. - Erişimin engellenmesi, özel hayatın gizliliğini ihlal eden yayın, kısım, bölüm, resim, video ile ilgili olarak (URL şeklinde) içeriğe erişim yoluyla uygulanmalıdır.
 20. 20. Diğer İlgili Düzenlemeler - Üçüncü tarafların fikri mülkiyet haklarının ihlali de ayrıca bir mahkeme kararı ile yayının durdurulması ile sonuçlanabilmektedir. - E-ticaret şirket müdürleri de içerik sebebiyle yükümlü olabileceklerdir, bu sebeple pişman olmaktansa tedbirli olmakta fayda vardır.
 21. 21. Diğer Konular - Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan denetimler - Ters ibraz işlemleri - E-Ticaret şirketlerinin dolandırıcılık yaptığı iddiası ile savcılığa veya bakanlığa (veya Twitter üzerinden bakanın kendisine!) yapılan şikayetler - Sosyal medyada yer alan şikayetler ve/veya hakaretler - Taklit web siteleri
 22. 22. Yatırım Süreci - Yatırım Bulmak: Bazen tamam veya devam kararıdır. - Ortağınızı seçmek : Melek Yatırımcı, Risk Sermayesi (Venture Capital- VC) veya Stratejik Yatırımcı. - Yatırım Süreçleri: - Ön görüşmeler ve değerleme (valuation) - Ön Protokol (Term Sheet) / Niyet Mektubu (Letter of Intent- LOI / Mutabakat Anlaşması (Memorandum of Understanding- MoU) - Durum tespit (due diligence) ve İştirak ve Hissedarlar Anlaşması (Shareholders Agreement- SHA) - Paranın ödenmesi (nihayet!) - Genel Kurul toplantısı ve sermaye artırımı
 23. 23. Diğer Konular - Bir çok girişimcinin hayali. - Hisse Alım Anlaşması (Share Purchase Agreement- SPA) ile düzenlenir. - Hisse satış yasağı (Lock-in Period) sebebiyle her zaman kolay olmayabilir. - Çoğu zaman birkaç yıl için rekabet etmeme yükümlülüğü (non-compete period) doğurur. - Genellikle, çıkan hissedara sayfalarca süren beyan ve taahhütler (representations & warranties) ve ihlal halinde satın alanın zararını tazmin edeceğine (indemnification) ilişkin dökümanlar imzalar.
 24. 24. Cumhuriyet Cad. No.147 K.1 Harbiye -­‐ Istanbul T: +90 212 219 16 30 F: +90 212 219 16 32 info@bb-­‐legal.com www.bb-­‐legal.com Istanbul | Roma | Milano | Bologna

×