Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.
Tổng quan về Bộ Tiêu chí (đánh giá xếp
hạng) Hàng Việt Nam chất lượng cao -
Chuẩn Hội nhập Ngành THỰC PHẨM
1. Các thông ti...
3. Các phương án xếp hạng (theo hình thức gắn sao, tùy thực tế
đáp ứng các tiêu chuẩn)
a. Điều kiện tiên quyết để được tha...
Bộ tiêu chí này được xây dựng với sự tư vấn chuyên môn của các Bộ, ngành, bởi các chuyên gia kỹ
thuật và các nhà khoa học ...
Próxima SlideShare
Cargando en…5
×

Bộ tiêu chí – Hàng Việt Nam chất lượng cao Chuẩn hội nhập - ngành Thực phẩm

Bộ tiêu chí – Hàng Việt Nam chất lượng cao Chuẩn hội nhập - ngành Thực phẩm

  • Inicia sesión para ver los comentarios

Bộ tiêu chí – Hàng Việt Nam chất lượng cao Chuẩn hội nhập - ngành Thực phẩm

  1. 1. Tổng quan về Bộ Tiêu chí (đánh giá xếp hạng) Hàng Việt Nam chất lượng cao - Chuẩn Hội nhập Ngành THỰC PHẨM 1. Các thông tin cơ bản - „Hàng Việt Nam chất lượng cao‟ được Báo Sài Gòn Tiếp thị khai sanh vào năm 1996 và đến nay đã hoạt động được 21 năm. Mỗi năm bình chọn lại 1 lần, với các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp đều đặn, bền bỉ, chương trình HVNCLC đã góp sức hiệu quả cho ang Việt trong cạnh tranh và phát triển. - Vào năm hoạt động thứ 21, trong bối cảnh hội nhập sâu rộng của nền kinh tế Việt Nam vào kinh tế thế giới, Hội DN.HVNCLC thấy cần tăng cường sức cạnh canh tranh cho hàng Việt với bước chuyển mình, nâng tầm hội nhập bằng cách trao thêm cho doanh nghiệp sức mạnh mới: “Bộ Tiêu chí Hàng Việt Nam Chất Lượng Cao đạt chuẩn hội nhập” bên cạnh thương hiệu “Hàng Việt Nam Chất Lượng Cao do người tiêu dùng bình chọn”. 2. Tầm nhìn, sứ mệnh - Như vậy vào năm thứ 21, chương trình Hàng Việt Nam chất lượng cao bắt đầu phát triển „Bộ tiêu chí HVNCLC đạt chuẩn Hội nhập”‟ cho tất cả các ngành, thực hiện từ quí 4/2016 đến hết năm 2018, bắt đầu bằng ngành THỰC PHẨM khi mà “an toàn thực phẩm” đang là nhu cầu được quan tâm trên toàn cầu và càng bức bách tại Việt Nam. - Chương trình xây dựng “Bộ tiêu chí-Hàng VN Chất Lượng Cao đạt chuẩn Hội nhập”, nói chung có hai sứ mệnh: a. Bảo vệ quyền lợi chính đáng của người tiêu dùng qua cam kết của nhà sản xuất là luôn tuân thủ nghiêm nhặt bộ tiêu chí mình tự nguyện phấn đấu. Cụ thể với ngành thực phẩm là bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng được tiếp cận nguồn thực phẩm an toàn khi nhà sản xuất tuân thủ bộ tiêu chí đảm bảo chất lượng sản phẩm. b. Tạo đông lực mạnh mẽ thúc đẩy chiến lược cạnh tranh và phát triển bền vững cho doanh nghiệp. Hướng tới sự hoàn thiện khi vừa đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng vừa đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn phổ quát (mà người tiêu dùng lúc nào cũng có thể kiểm định qua đo lường một cách khoa học các tiêu chuẩn kỹ thuật). - Bộ Tiêu chí HVNCLC đạt chuẩn hội nhập, ngành thực phẩm được xây dựng trên nguyên tắc kế thừa 20 năm HVNCLC:  Bình chọn của người tiêu dùng là điều kiện tiên quyết để được xếp hạng (có ngoại lệ cho sản phẩm Việt Nam chỉ xuất khẩu).  Luật an toàn thực phẩm, hệ thống văn bản pháp lý về an toàn thực phẩm của các bộ ngành liên quan, các quy chuẩn Việt Nam áp dụng cho tổ chức, cá nhân sản xuất thực phẩm là nền tảng cho các yêu cầu và tiêu chí phù hợp đối với doanh nghiệp sản xuất thực phẩm an toàn.  Các tiêu chuẩn về hệ thống quản lý an toàn thực phẩm quốc tế (như FDA của Hoa Kỳ, BRC của Hiệp hội bán lẻ Anh quốc, IFS của Hiệp hội thực phẩm Đức và Pháp hay tiêu chuẩn GLOBALG.A.P của tổ chức Food Plus…) và các tiêu chuẩn về trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp (đối tượng quan tâm là người lao động và môi trường) là cơ sở tham chiếu trong quá trình phát triển các tiêu chí.
  2. 2. 3. Các phương án xếp hạng (theo hình thức gắn sao, tùy thực tế đáp ứng các tiêu chuẩn) a. Điều kiện tiên quyết để được tham gia vào quá trình xếp hạng:  Được người tiêu dùng bình chọn, hoặc;  Hàng xuất khẩu thỏa các tiêu chí(sẽ có qui định cụ thể như: Xuất chính ngạch, không bị cơ quan kiểm định các nước kết luận vi phạm an toàn, có tỉ trọng và kim ngạch xuất khẩu phù hợp theo ngành…) b. Xếp loại tiêu chí: có 3 loại tiêu chí  Đo ván (ĐV): Là điểm mà tại đây nếu có bất kỳ bằng chứng nào cho việc không tuân thủ thì doanh nghiệp ngay lập tức bị dừng đánh giá xếp hạng.  Chính yếu: Các tiêu chí, điều kiện đảm bảo chất lượng chính, nhà sản xuất bắt buộc phải áp dụng phù hợp.  Thưởng: Không bắt buộc áp dụng. Doanh nghiệp được điểm thưởng nếu phù hợp với các yêu cầu của nhóm tiêu chí này. c. Cách thức cho điểm: Tại mỗi điểm kiểm soát, doanh nghiệp sẽ được cho điểm từ 0 đến 5, trong các trường hợp cụ thể như sau:  Điểm 0: Không có tài liệu lập thành văn bản, không có hồ sơ ghi chép và nhân sự có liên quan không thể hiện được sự hiểu biết đối với nhóm tiêu chí đang xem xét.  Điểm 1: Đáp ứng (phù hợp và tuân thủ) ít hơn 20 các yêu cầu.  Điểm 2: Đáp ứng từ 20 đến dưới 40% các yêu cầu  Điểm 3: Đáp ứng 40 đến dưới 70 các yêu cầu  Điểm 4: Đáp ứng từ 70 đến dưới 100 các yêu cầu  Điểm 5: Đáp ứng 100 các yêu cầu d. Xếp hạng doanh nghiệp theo các cấp độ: PHƯƠNG ÁN THỨ NHẤT: Ghi dấu sao tăng theo thành tích: Đạt 3 sao: Là Nhà sản xuất thực phẩm an toàn Đạt 4 sao: Là Nhà sản xuất thực phẩm an toàn & có trách nhiệm tức là thỏa đầy đủ các tiêu chuẩn của 3 sao, chiếm tổng tỷ trọng 7 và có đạt thêm tiêu chuẩn về trách nhiệm với xã hội. Đạt 5 sao: Là Nhà sản xuất thực phẩm an toàn(3 sao) &có trách nhiệm xã hội (4 sao) & đạt thêm yếu tố phát triển bền vững (tức thỏa mãn đầy đủ các tiêu chuẩn của 4 sao và thêm yếu tố khác nữa), và quản lý được nhà cung cấp chiến lược, đảm bảo cung cấp nguyên liệu an toàn và có trách nhiệm. PHƯƠNG ÁN THỨ HAI: Ghi nhận mức chung là đạt chuẩn, và ghi nhận sao nếu có những thành tích cao hơn. Đạt chuẩn chung: Ghi nhận đồng loạt là đạt. Đạt chuẩn và tăng thêm 1 sao xanh: Nếu đạt chuẩn về TN xã hội, môi trường. Đạt chuẩn, tăng thêm 2 sao (xanh và đỏ): Nếu đạt chuẩn như sao xanh và thêm sao đỏ về chiến lược phát triển bền vững (nhà cung cấp nguyên liệu truy được nguồn gốc).
  3. 3. Bộ tiêu chí này được xây dựng với sự tư vấn chuyên môn của các Bộ, ngành, bởi các chuyên gia kỹ thuật và các nhà khoa học trong nước và quốc tế, tham khảo sâu doanh nghiệp các ngành và các giới liên quan: người tiêu dùng, nhà phân phối, báo chí… với sự tư vấn của các tổ chức quốc tế về tiêu chuẩn, chất lượng, là tâm nguyện của Hội doanh nghiệp HàngViệt Nam Chất Lượng Cao bền bỉ tìm mọi phương cách phục vụ và hỗ trợ doanh nghiệp Việt tăng sức cạnh tranh và phát triển. Doanh nghiệp thấy được tầm quan trọng, lợi ích và có nhu cầu sẽ tự nguyện tham gia, như từng tham gia 20 năm qua với tiêu chuẩn mềm “Hàng Việt Nam Chất Lượng Cao do người tiêu dùng bình chọn”. Chúng tôi hy vọng cả hai bộ tiêu chuẩn này sẽ là công cụ, lợi khí cạnh tranh và phát triển độc đáo của doanh nghiệp Việt./.

×