Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.
Projecte PAC: Programa didàctic inclusiu per aaatendre aal’aula l’alumnat amb Projecte PAC: Programa didàctic inclusiu per...
El Programa CA/AC: Àmbits d’intervenció per estructurar de     forma cooperativa l’aprenentatge a l’aulaPrograma CA/A...
Àmbit d’intervenció A: Cohesió del grup Gran grup, equips Gran grup, equips reduïts, parelles…             ...
Àmbit d’intervenció A: Cohesió del grup              Àmbit A              Àmbit A       ...
Àmbit d’intervenció A: Cohesió del grupOn, quan i com treballar la cohesió de grup                    ...
Presentació del Document:Pauta per a l’anàlisi de la cohesió de grup       Laboratori de Psicopedagogia (2010-2011)...
Àmbit d’intervenció A: Cohesió del grupDimensions d’anàlisi del grau de cohesió del grupPunts febles del grup classe…:1 La...
Algunes activitats i dinàmiques de grup de l’Àmbit A1.1 Dinàmiques de grup per fomentar el debat i el consens en la presa ...
Algunes activitats i dinàmiques de grup de l’Àmbit A1.1 Dinàmiques de grup per fomentar el debat I el consens en la presa ...
Algunes activitats i dinàmiques de grup de l’Àmbit A1.2 Dinàmiques de grup per afavorir la interrelació, el coneixement  ...
Algunes activitats i dinàmiques de grup de l’Àmbit A1.2 Dinàmiques de grup per afavorir la interrelació, el coneixement  ...
Algunes activitats i dinàmiques de grup de l’Àmbit A1.2 Dinàmiques de grup per afavorir la interrelació, el coneixement  ...
Algunes activitats i dinàmiques de grup de l’Àmbit A1.2 Dinàmiques de grup per afavorir la interrelació, el coneixement  ...
Algunes activitats i dinàmiques de grup de l’Àmbit A1.2 Dinàmiques de grup per afavorir la interrelació, el coneixement  ...
Algunes activitats i dinàmiques de grup de l’Àmbit A1.3 Estratègies i dinàmiques per facilitar la participació dels alumne...
Algunes activitats i dinàmiques de grup de l’Àmbit A1.4 Activitats per mostrar la importància del treball en equip i  dem...
Algunes activitats i dinàmiques de grup de l’Àmbit A1.4 Activitats per mostrar la importància del treball en equip i  dem...
Algunes activitats i dinàmiques de grup de l’Àmbit A1.5 Activitats per preparar i sensibilitzar l’alumnat per treballar de...
Próxima SlideShare
Cargando en…5
×

Dinàmiques de grup

3.922 visualizaciones

Publicado el

Publicado en: Educación
 • Sé el primero en comentar

 • Sé el primero en recomendar esto

Dinàmiques de grup

 1. 1. Projecte PAC: Programa didàctic inclusiu per aaatendre aal’aula l’alumnat amb Projecte PAC: Programa didàctic inclusiu per atendre l’aula l’alumnat amb necessitats educatives diverses. Una investigació avaluativa.necessitats educatives diverses. Una investigació avaluativa.Ministeri de Ciència iiInnovació (Referència: SEJ2006-01495/EDUC) Ministeri de Ciència Innovació (Referència: SEJ2006-01495/EDUC) El PROGRAMA CA/AC (“Cooperar per El PROGRAMA CA/AC (“Cooperar per Aprendre/Aprendre a Cooperar”) PER Aprendre/Aprendre a Cooperar”) PER ENSENYAR A APRENDRE EN EQUIP ENSENYAR A APRENDRE EN EQUIP Presentació 4: Dinàmiques de Grup Presentació 4: Dinàmiques de Grup (Àmbit A) (Àmbit A) Equip de treball: Equip de treball:Pere Pujolàs iiJosé Ramón Lago (Coords.), Mila Naranjo, Olga Pedragosa, Pere Pujolàs José Ramón Lago (Coords.), Mila Naranjo, Olga Pedragosa,Gemma Riera, Jesús Soldevila, Glòria Olmos, Alba Torner iiCarles RodrigoGemma Riera, Jesús Soldevila, Glòria Olmos, Alba Torner Carles Rodrigo Laboratori de Psicopedagogia (2010-2011) 1
 2. 2. El Programa CA/AC: Àmbits d’intervenció per estructurar de forma cooperativa l’aprenentatge a l’aulaPrograma CA/AC (“Cooperar per Aprendre / Aprendre aCooperar”):Conjunt d’actuacions per ensenyar a aprendre en equip, queincideixen sobre tres àmbits d’intervenció complementaris: Àmbit d’intervenció A: Actuacions encaminades a cohesionar el grup classe, preparar-lo per treballar en equip, predisposar-lo per a la cooperació, convertir-lo, poc a poc, en una petita comunitat d’aprenentatge. Àmbit d’intervenció B: Actuacions encaminades a utilitzar el treball en equip per ensenyar i aprendre (treball en equip com a recurs) Àmbit d’intervenció C: Actuacions encaminades a ensenyar a treballar en equip (treball en equip com a contingut) www.uvic.cat Laboratori de Psicopedagogia (2010-2011) 2
 3. 3. Àmbit d’intervenció A: Cohesió del grup Gran grup, equips Gran grup, equips reduïts, parelles… A Dinàmiques de grup Dinàmiques de grup o d’equip per la co- od’equip per aala co- reduïts, parelles… hesió, jocs de esporàdics ooesta- esporàdics esta- hesió, jocs de bles coneixement, coopera- coneixement, coopera- bles Cohesió de grup ció, distensió i ireso- ció, distensió reso- lució de conflictes… lució de conflictes… Equips esporà-Equips esporà- Equips establesdics ooestables, dics estables, Equips estables homogenis Treball en Treball en heterogenis heterogenis homogenis (Equips de ooheterogenis heterogenis equip com a equip com a (Equips de Base) Base) recurs per contingut a B ensenyar ensenyar C Estructures cooperati-Estructures cooperati- Recursos per or- Recursos per or- ves simplesves simples ganitzar els equips, ganitzar els equips, Estructures cooperati-Estructures cooperati- planificar el treball en planificar el treball en ves complexes (Tèc-ves complexes (Tèc- equip i iensenyar les ha- equip ensenyar les ha- niques cooperatives)niques cooperatives) bilitats socials bilitats socials www.uvic.cat Laboratori de Psicopedagogia (2010-2011) 3
 4. 4. Àmbit d’intervenció A: Cohesió del grup Àmbit A Àmbit A Cohesió de Grup Cohesió de Grup Es tracta d’una condició prèvia, necessària, però no suficient,Es tracta d’una condició prèvia, necessària, però no suficient, per poder implementar l’aprenentatge cooperatiu en una aula:per poder implementar l’aprenentatge cooperatiu en una aula: Anar creant les condicions òptimes per fer que el grup estiguiAnar creant les condicions òptimes per fer que el grup estigui cada vegada més disposat a treballar a classe d’aquestacada vegada més disposat a treballar a classe d’aquesta manera:manera:•• Aprendre en equip Aprendre en equip•• Ajudar-se a aprendre Ajudar-se a aprendre www.uvic.cat Laboratori de Psicopedagogia (2010-2011) 4
 5. 5. Àmbit d’intervenció A: Cohesió del grupOn, quan i com treballar la cohesió de grup Activitats per demostrar la importància i l’eficàcia del treball en equip• Hores de tutoria Dinàmiques de grup:• LAssemblea de la classe • que fomenten el coneixement mutu,• Salutació inicial, al matí; comiat, a la tarda • per millorar les relacions entre els estudiants,• Les celebracions • per prendre decisions grupals… consensuades sobre aspectes que afecten a tot el grup classe, etc. www.uvic.cat Laboratori de Psicopedagogia (2010-2011) 5
 6. 6. Presentació del Document:Pauta per a l’anàlisi de la cohesió de grup Laboratori de Psicopedagogia (2010-2011) 6
 7. 7. Àmbit d’intervenció A: Cohesió del grupDimensions d’anàlisi del grau de cohesió del grupPunts febles del grup classe…:1 La participació de tots els alumnes i les alumnes del grup en la presa de decisions consensuada Què ens comprometem a2 El coneixement mutu i les relacions positives i d’amistat entre l’alumnat del grup3 El coneixement mutu i les relacions positives i d’amistat entre aplicar… l’alumnat i l’alumnat amb alguna discapacitat o d’origen cultural diferent4 La disposició per al treball en equip i la consideració del treball en equip com una cosa important en la societat actual i més eficaça que el treball individual5 La disposició per a la solidaritat, l’ajuda mútua, el respecte a les diferències i la convivència www.uvic.cat Laboratori de Psicopedagogia (2010-2011) 7
 8. 8. Algunes activitats i dinàmiques de grup de l’Àmbit A1.1 Dinàmiques de grup per fomentar el debat i el consens en la presa de decisions:1. El Grup Nominal1.2 Dinàmiques de grup per afavorir la interrelació, el coneixement mutu i la distensió dintre del grup:1. La pilota2. La maleta3. L’entrevista4. El blanc i la diana1.3 Estratègies i dinàmiques per facilitar la participació dels alumnes corrents en la inclusió d’algun company amb discapacitat i potenciar el coneixement mutu:1. Comissió de Suports1.4 Activitats per mostrar la importància del treball en equip i demostrar la seva eficàcia:1. Les Professions Preferides2. L’Equip d’en Manel1.5 Activitats per preparar i sensibilitzar l’alumnat per treballar de forma cooperativa1. Món de Colors www.uvic.cat Laboratori de Psicopedagogia (2010-2011) 8
 9. 9. Algunes activitats i dinàmiques de grup de l’Àmbit A1.1 Dinàmiques de grup per fomentar el debat I el consens en la presa de decisionsEL GRUP NOMINAL• Per equips, els estudiants fan propostes sobre la qüestió que s’està debatent en el grup classe (per exemple: les normes de funcionament del grup)• Cada equip fa proposa una norma, que s’apunta a la pissarra. Si una norma ja ha estat dita per un altre equip, se la salten. Es fan tantes voltes com sigui necessari, fins que tots els equips hagin dit totes les normes que havien pensat.• Per equips, “puntuen” amb un 1 la norma que consideren més important; amb un 2, la que ve a continuació; amb un 3, la tercera, etc.• Se sumen les puntuacions que cada equip ha donat a cada norma.• D’aquesta manera es poden ordenar les normes de més a menys importància, segons les han valorat els diferents equips del grup classe. www.uvic.cat Laboratori de Psicopedagogia (2010-2011) 9
 10. 10. Algunes activitats i dinàmiques de grup de l’Àmbit A1.2 Dinàmiques de grup per afavorir la interrelació, el coneixement mutu I la distensió dintre del grupLA PILOTAServeix per aprendre’s el nom dels alumnes, els primers dies de classe:• Es dibuixa un cercle al terra i els alumnes i les alumnes es col·loquen a fora, al voltant del cercle..• Un alumne o una alumna, amb una pilota, es posa al mig del cercle, diu el seu nom, el nom d’algun company o companya, i tot seguit li tira la pilota: “Em dic Joan i passo la pilota a l’Anna”. A continuació, s’asseu a terra, dins la rotllana.• L’Anna fa el mateix, tot dient el nom d’un altre company o companya, i tot seguit s’asseu dins de la rotllana. I així successivament, fins que tots els alumnes i les alumnes estan asseguts dintre del cercle.• Es pot cronometrar el temps que tarden fins que tots estan asseguts: com menys tardin, més es coneixen... www.uvic.cat Laboratori de Psicopedagogia (2010-2011) 10
 11. 11. Algunes activitats i dinàmiques de grup de l’Àmbit A1.2 Dinàmiques de grup per afavorir la interrelació, el coneixement mutu I la distensió dintre del grupLA PILOTA 2 (variant)Serveix per aprendre/conèixer característiques poc conegudes dels alumnes:• Es dibuixa un cercle al terra i els alumnes i les alumnes es col·loquen a fora, al voltant del cercle..• Un alumne o una alumna, amb una pilota, es posa al mig del cercle, diu el seu nom, una característica seva, el nom d’algun company o companya, i tot seguit li tira la pilota:“Em dic Joan, m’agrada curar els animals i passo la pilota a l’Anna”. A continuació, s’asseu a terra, dins la rotllana.• L’Anna fa el mateix, tot dient el nom d’un altre company o companya, i tot seguit s’asseu dins de la rotllana. I així successivament, fins que tots els alumnes i les alumnes estan asseguts dintre del cercle. www.uvic.cat Laboratori de Psicopedagogia (2010-2011) 11
 12. 12. Algunes activitats i dinàmiques de grup de l’Àmbit A1.2 Dinàmiques de grup per afavorir la interrelació, el coneixement mutu I la distensió dintre del grupLA MALETA• El mestre o la mestra, un dia, porta una maleta a la classe, i, davant de tots els estudiants, en treu tres objectes, que són especialment significatius per a ell: unes botes de muntanya, perquè li agrada molt l’excursionisme; una novel·la que li agrada especialment, etc.• De tant en tant, convida a un alumne o a una alumna perquè faci el mateix: porti tres objectes especialment importants per a ell, els ensenya als seus companys i companyes, i els explica perquè són tan importants per a ell. Els altres li poden anar fent preguntes sobre aquests objectes...• D’aquesta manera, tots els nens i nenes acaben portant, un dia o un altre, la maleta plena dels seus objectes preferits... www.uvic.cat Laboratori de Psicopedagogia (2010-2011) 12
 13. 13. Algunes activitats i dinàmiques de grup de l’Àmbit A1.2 Dinàmiques de grup per afavorir la interrelació, el coneixement mutu I la distensió dintre del grupL’ENTREVISTA• El mestre o la mestra distribueix, a l’atzar, l’alumnat del grup classe en parelles.• A cada parella, els estudiants s’entrevisten mútuament, responent les preguntes d’un qüestionari, pactat per endavant, sobre les seves aptituds, aficions...• Després de l’entrevista, cadascú escriu una breu presentació del seu company o companya de parella, que després presentarà a tota la classe.• Abans, però, l’ensenya a la seva parella perquè, si cal, modifiqui alguna cosa. www.uvic.cat Laboratori de Psicopedagogia (2010-2011) 13
 14. 14. Algunes activitats i dinàmiques de grup de l’Àmbit A1.2 Dinàmiques de grup per afavorir la interrelació, el coneixement mutu I la distensió dintre del grupEL BLANC I LA DIANA• Els alumnes i les alumnes d’una classe estan distribuïts en equips de base.• En una cartolina es dibuixen tants cercles concèntrics com aspectes de la seva manera de ser vulguin compartir (que s’hauran determinat per endavant) i es divideixen en tantes parts com membres té l’equip (generalment quatre).• A cada quadrant de cercle, començant pel del cercle central, hi escriuen la resposta a una pregunta sobre la seva personalitat Figura 1 (Com et dius? Què és el que més t’agrada i el que menys t’agrada?...)• Després analitzen les respostes, observen en què coincideixen i en què no i, a partir d’aquí, decideixen quin nom posaran al seu equip de base. www.uvic.cat Laboratori de Psicopedagogia (2010-2011) 14
 15. 15. Algunes activitats i dinàmiques de grup de l’Àmbit A1.3 Estratègies i dinàmiques per facilitar la participació dels alumnes corrents en la inclusió d’algun company amb discapacitat i potenciar el coneixement mutu.COMISSIÓ DE SUPORTS• Es constitueix una comissió, dins del grup classe, formada per uns quants estudiants, que es van tornant, de manera que, a la llarga, tots formen part en algun moment d’aquesta comissió.• Aquesta comissió es reuneix amb tutor o la tutora, d’una forma regular (per exemple: una vegada al mes), o sempre que algun esdeveniment ocorregut ho aconselli.• La seva funció és pensar què poden fer (activitats, organització de suports, “contractes de col·laboració”, etc.) per tal que el seu grup classe sigui cada vegada més inclusiu; és a dir, per acollir a tots els estudiants, perquè tothom s’hi trobi bé, no es senti rebutjat, etc. www.uvic.cat Laboratori de Psicopedagogia (2010-2011) 15
 16. 16. Algunes activitats i dinàmiques de grup de l’Àmbit A1.4 Activitats per mostrar la importància del treball en equip i demostrar la seva eficàcia..LES PROFESSIONS PREFERIDES• Cadascú es pensa tres professions, les que més li agradarien fer quan sigui gran. Després les posen en comú, per posar-se d’acord quina analitzarà cadascú. Si algú ja ha dit abans la primera que un alumna o una alumna volia dir, aquest diu la que havia pensat en segon lloc... No es pot repetir cap professió: es tracta que, entre tots, n’analitzin com més millor.• Tot seguit es troben en equips de quatre o cinc alumnes i analitzen, una per una, les professions que ha dit caca membre de l’equip, tot responent entre tots preguntes com aquestes: En què consisteix aquesta professió? Per fer el que han de fer, necessiten altres persones, de la mateix professió o de professions diferents? Els tenen aquesta professió, és convenient que sàpiguen treballar en equip? Algú us ha ensenyat a treballar en equip?...• Finalment, posen en comú les professions que han analitzat, per constatar la importància que té, en totes les professions, o en la gran majoria, el treball en equip, i l’important que és que aprenguin a treballar en equip... www.uvic.cat Laboratori de Psicopedagogia (2010-2011) 16
 17. 17. Algunes activitats i dinàmiques de grup de l’Àmbit A1.4 Activitats per mostrar la importància del treball en equip i demostrar la seva eficàcia..L’EQUIP D’EN MANEL• A partir del cas d’en Manel (un noi a qui no li agradava treballar en equip, a l’escola, per una sèrie de raons que s’expliquen en el cas) es demana que cada nen o nena, individualment, pensi quins avantatges té, a pesar de la història d’en Manel, el treball en equip.• Després formen equips de quatre o cinc, posen en comú els avantatges que cadascú havia apuntat, i afegeixen a la seva llista algun avantatge que ha dit algun company i que ells no havien considerat.• Tot seguit, els diferents equips posen en comú els avantatges que ha trobat cada equip, i encara poden afegir a la seva llista algun avantatge que un equip ha trobat i el seu no.• Si comparen la primera llista amb la tercera, veuran que entre tots han estat capaços de trobar més avantatges que no pas havien trobat individualment. I, si no l’havien apuntat abans, poden afegir aquest últim avantatge a la seva llista: el treball en equip genera més idees que el treball individual... www.uvic.cat Laboratori de Psicopedagogia (2010-2011) 17
 18. 18. Algunes activitats i dinàmiques de grup de l’Àmbit A1.5 Activitats per preparar i sensibilitzar l’alumnat per treballar de forma cooperativaMÓN DE COLORS• Cada participant es posa d’espatlla a la paret, tanca els ulls i resta callat. A cadascú se li enganxa en el front un gomet de color, de manera que no pugui veure quin color li ha tocat. A un participant no se li posa cap gomet o se li’n posa un de completament diferent, que només porta ell.• Seguidament, ja poden obrir els ulls i se’ls diu que tenen dos minuts, sense dir res, per agrupar-se.• El tutor, o algun dels participants, observa com ho fan, i què passa amb el que té el gomet diferent...• Després parlen sobre el que ha passat, com ho han fet, com s’han sentit... www.uvic.cat Laboratori de Psicopedagogia (2010-2011) 18

×