Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

הורדת הפרסומת של שוקה - Buzzilla מחקר

236 visualizaciones

Publicado el

החלטת ביהמ"ש עוררה דיון ציבור ער על הפסיקה, סוכני הביטוח והפרסומת עצמה. מחלקת המחקר של באזילה בניתוח מיוחד עבור "מנהלי שיווק מצייצים". תיהנו .

Publicado en: Datos y análisis
 • Sé el primero en comentar

 • Sé el primero en recomendar esto

הורדת הפרסומת של שוקה - Buzzilla מחקר

 1. 1. Workflow ‫עבור‬ ‫מיוחד‬ ‫ניתוח‬"‫מצייצים‬ ‫שיווק‬ ‫מנהלי‬:" ‫ביהמ‬ ‫מפסיקת‬ ‫הרוויח‬ ‫ומי‬ ‫הפסיד‬ ‫מי‬"‫להורדת‬ ‫ש‬‫הפרסומת‬? ‫שוקה‬,‫שלום‬?
 2. 2. Workflow •‫של‬ ‫המחקר‬ ‫מחלקת‬Buzzilla‫את‬ ‫מנתחת‬ ‫הרשת‬ ‫ברחבי‬ ‫המתרחש‬ ‫האותנטי‬ ‫השיח‬. •‫הבדיקה‬ ‫שיטת‬" :‫מכסות‬ ‫מדגם‬"‫את‬ ‫המשמר‬ ‫התוכן‬ ‫זירות‬ ‫בין‬ ‫בחלוקה‬ ‫הפרופורציות‬-‫כפי‬ ‫בפועל‬ ‫שהתרחשו‬. •‫החדשות‬ ‫מאתרי‬ ‫נדגמות‬ ‫השיחות‬,‫פורומים‬, ‫בלוגים‬,‫פייסבוק‬,‫טוויטר‬,‫יוטיוב‬‫ואינסטגרם‬. •‫שלם‬ ‫דיון‬ ‫הינה‬ ‫המדידה‬ ‫יחידת‬=‫שיחה‬ ‫שלמה‬,‫סוגר‬ ‫פוסט‬ ‫ועד‬ ‫פותח‬ ‫מפוסט‬.
 3. 3. Workflow 11 2 29 15 403 20 13/03/2016 20/03/2016 27/03/2016 03/04/2016 10/04/2016 17/04/2016 ‫הפסיקה‬ ‫בעקבות‬:‫ציבורי‬ ‫דיון‬‫על‬‫הפרסומת‬,‫הביטוי‬ ‫וחופש‬ ‫הביטוח‬ ‫סוכני‬ •‫השיח‬ ‫את‬ ‫ועורר‬ ‫הצטרף‬ ‫הציבור‬:‫של‬ ‫שיח‬ ‫מנפח‬100‫חודשים‬ ‫שלושה‬ ‫פני‬ ‫על‬ ‫דיונים‬(‫טרום‬ ‫ביהמ‬ ‫פסיקת‬"‫ש‬)‫ל‬ ‫השיח‬ ‫קפץ‬-450‫הפסיקה‬ ‫בשבוע‬ ‫דיונים‬. •‫משמעותי‬ ‫שיח‬ ‫לנפח‬ ‫בנוסף‬,‫ע‬ ‫הפרסומת‬ ‫הורדת‬"‫ביהמ‬ ‫י‬"‫מאוד‬ ‫גבוהה‬ ‫מעורבות‬ ‫גם‬ ‫יצרה‬ ‫ש‬ ‫למדי‬ ‫רדום‬ ‫בנושא‬.
 4. 4. Workflow 11% 35% 44% 13% 20% 39% 20% 13%5% ‫הפסיקה‬ ‫לאחר‬:‫הביטוח‬ ‫סוכני‬ ‫בתפיסת‬ ‫משמעותי‬ ‫שיפור‬ •‫ביהמ‬ ‫פסיקת‬"‫לטובה‬ ‫הביטוח‬ ‫סוכני‬ ‫תדמית‬ ‫את‬ ‫שינו‬ ‫הפרסומת‬ ‫מהות‬ ‫על‬ ‫והדיון‬ ‫ש‬. •‫השלילי‬ ‫הרגש‬ ‫לצמצום‬ ‫מעבר‬,‫סנטימנט‬ ‫נרשם‬ ‫לראשונה‬"‫מאוד‬ ‫חיובי‬"‫הסוכנים‬ ‫כלפי‬. •‫נושא‬ ‫את‬ ‫הציבורי‬ ‫לדיון‬ ‫לראשונה‬ ‫העלתה‬ ‫הפסיקה‬‫ה‬"‫שיימינג‬"‫כסקטור‬ ‫הביטוח‬ ‫לסוכני‬.‫כתוצאה‬ ‫בהם‬ ‫לתמיכה‬ ‫מרוצים‬ ‫לקוחות‬ ‫נחלצו‬ ‫מכך‬,‫תופעת‬ ‫ולהוקעת‬‫השיימינג‬. •‫הביטוח‬ ‫חברות‬ ‫מול‬ ‫אל‬ ‫בעיה‬ ‫בעת‬ ‫ונדרש‬ ‫איכותי‬ ‫לשירות‬ ‫דוגמאות‬ ‫כלל‬ ‫הלקוחות‬ ‫של‬ ‫המפרגן‬ ‫השיח‬. ‫הביטוח‬ ‫סוכני‬ ‫כלפי‬ ‫מאוד‬ ‫החיובי‬ ‫לשיח‬ ‫שהביאו‬ ‫הן‬ ‫אלו‬ ‫דוגמאות‬. •‫עצמה‬ ‫הפרסומת‬ ‫כלפי‬ ‫הסנטימנט‬ ‫על‬ ‫גם‬ ‫השליך‬ ‫זה‬ ‫שינוי‬(‫בהמשך‬ ‫פירוט‬.)
 5. 5. Workflow
 6. 6. Workflow •‫ראשית‬,‫כי‬ ‫לציין‬ ‫יש‬"‫שוקה‬"‫הכינוי‬ ‫את‬ ‫להטמיע‬ ‫הפרסומות‬ ‫סדרת‬ ‫הצליחה‬ ‫ובכך‬ ‫ביטוח‬ ‫סוכני‬ ‫עבור‬ ‫גנרי‬ ‫לשם‬ ‫הפך‬. •‫כלפי‬ ‫התפיסה‬"‫ישיר‬ ‫ביטוח‬"‫ברובה‬ ‫ושלילית‬ ‫ונותרה‬ ‫הפרשה‬ ‫עקב‬ ‫שינוי‬ ‫ללא‬ ‫כמעט‬ ‫נותרה‬.‫מעל‬75%‫גם‬ ‫שלילי‬ ‫באופן‬ ‫לחברה‬ ‫התייחסו‬ ‫הפסיקה‬ ‫לפני‬–‫מובהק‬ ‫שינוי‬ ‫נרשם‬ ‫לא‬ ‫שאחרי‬ ‫בעוד‬. •‫ביטוח‬ ‫חברת‬ ‫היותה‬ ‫מעצם‬ ‫נובע‬ ‫השלילי‬ ‫הסנטימנט‬.‫כי‬ ‫יצוין‬,‫הביטוח‬ ‫בקטגורית‬ ‫למקבילותיה‬ ‫דומה‬ ‫כלפיה‬ ‫השלילי‬ ‫השיח‬ ‫אחוז‬. •‫זאת‬ ‫לעומת‬,‫מהותי‬ ‫באופן‬ ‫השתנה‬ ‫לפרסומת‬ ‫היחס‬:‫ברובו‬ ‫חיובי‬ ‫היה‬ ‫השיח‬ ‫הפסיקה‬ ‫לפני‬.‫שנתפסה‬ ‫הפרסומת‬ ‫את‬ ‫אהד‬ ‫הציבור‬ ‫מרבית‬ ‫והומוריסטית‬ ‫כמוצלחת‬.‫ביהמ‬ ‫פסיקת‬ ‫לאחר‬"‫כפוגענית‬ ‫לפרסומת‬ ‫להתייחס‬ ‫התחילו‬ ‫ש‬,‫השלילי‬ ‫הרגש‬ ‫משמעותית‬ ‫עלה‬ ‫מכך‬ ‫וכתוצאה‬. 13% 53% 87% 47% ‫מסר‬‫השיימינג‬‫עבר‬-‫צנח‬ ‫הפרסומת‬ ‫כלפי‬ ‫החיובי‬ ‫והסנטימנט‬
 7. 7. Workflow ‫ואופייה‬ ‫הפרסומת‬ ‫על‬ ‫לשיח‬ ‫דוגמאות‬
 8. 8. Workflow •‫חלוקות‬ ‫היו‬ ‫הפרסומת‬ ‫לפסילת‬ ‫ביחס‬ ‫הדעות‬.‫הפרסומות‬ ‫לסדרת‬ ‫האהדה‬ ‫למרות‬,53%‫בהורדתה‬ ‫תמכו‬. •‫בסקטור‬ ‫לפגיעה‬ ‫בטענה‬ ‫הביטוח‬ ‫סוכני‬ ‫לשכת‬ ‫של‬ ‫להתנגדות‬ ‫וההסבר‬ ‫הציבורי‬ ‫היום‬ ‫לסדר‬ ‫המקרה‬ ‫העלאת‬ ‫שלם‬,‫לטובתם‬ ‫להתגייסות‬ ‫הובילו‬–‫בעליל‬ ‫שכיח‬ ‫לא‬ ‫דבר‬. •‫ע‬ ‫הן‬ ‫הגיעה‬ ‫ההתגייסות‬"‫ע‬ ‫והן‬ ‫מרוצים‬ ‫לקוחות‬ ‫י‬"‫מתנגדים‬ ‫י‬‫לשיימינג‬. •‫לסיבה‬ ‫בשיעורה‬ ‫שקולה‬ ‫לפרסומת‬ ‫והחיבה‬ ‫הקמפיין‬ ‫להורדת‬ ‫להתנגדות‬ ‫גורפת‬ ‫סיבה‬ ‫אין‬ ‫כי‬ ‫לראות‬ ‫ניתן‬ ‫הביטוי‬ ‫מחופש‬ ‫הנובעת‬. 40% 36% 10% 14% ‫סיבות‬‫להתנגדות‬ 60% 25% 15% ‫הפרסומת‬ ‫הורדת‬ ‫להצדקת‬ ‫סיבות‬
 9. 9. Workflow ‫ביהמ‬ ‫פסיקת‬ ‫אודות‬ ‫לשיח‬ ‫דוגמאות‬"‫ש‬
 10. 10. Workflow ‫אתכם‬ ‫שמעסיק‬ ‫נושא‬ ‫יש‬? ‫תנו‬‫עבורכם‬ ‫לבדוק‬ ‫שלנו‬ ‫המחקר‬ ‫למחלקת‬. _________________________________________ ‫קינן‬ ‫לילך‬-052-2221910/lilach@buzzilla.com 

×