Issue 28, BVIS Newsletter 2014 - 2015

Issue 28, BVIS Newsletter 2014 - 2015. Tuần báo BVIS năm 2014 - 2015

1
| ISSUE 28
Contents
From Mr Paul Holyome 		 1
Upcoming events			 2
Champittet Summer Camp		 2
From Ms Rosy Clark		 3
From Mr Oliver Sargent		 4
From Mr Gavin Brown		 5
EYFS a& Primary Productions	 6-7
Y2 Lien Ket trip			 8
From Mr Simon Graves 		 9
From Mr RadleyLowry		 10
Y13 life skill classes		 11
From Mr Steve Kenny		 12
Family Picnic			 13
Communications			 14	
10 APRIL 2015
From Mr Paul Holyome - Principal of BVIS HCMC
Thông điệp từ thầy Paul Holyome - Hiệu trưởng Trường Quốc tế BVIS Tp.HCM
It has been a very busy yet memorable week
here at BVIS. It has been wonderful to witness
so many students from EYFS and Year 4
rehearsing in the hall in preparation for their
big performances next week. It is always a joy
to hear the sound of children singing echoing
around the school corridors.
On Tuesday I hosted another Principal
question and answer session and I would like
to thank all the parents who took time out
of their busy schedule to attend. Yet again I was grateful for the
questions, the thoughts, ideas and suggestions from the group.
The sessions are certainly helping me to understand what you as
parents wish to see developed further in the school and many of
the initiatives I have implemented this year have been as a result
of these question and answer sessions. I will be holding a further
session next term.
On Thursday we welcomed many prospective parents at our open
morning. It was a real pleasure to show prospective new parents
around the school and to show them our wonderful facilities,
great teaching and marvellous students. Some of our secondary
students acted as highly effective tour guides conversing with
parents competently in two languages. I would like to thank these
students for their support.
I would like to draw your attention to the fact that some students
are left waiting on the school site at the end of the day and
sometimes they are on school site until very very late. We would
be grateful if you could ensure that your child is collected from
school at the correct time. We would really appreciate your
assistance and cooperation on this matter.
Finally, I am really looking forward to the final 5 days of term next
week. BVIS will yet again finish the term on a high. With the EYFS
performance on Wednesday and Year 4 production on Friday it
promises to be an exciting week. I hope many of you are able to
attend these significant events. Please also be reminded that the
final day of term is Friday 17th April. School will be closed for
students at 11.30am.
I look forward to seeing many of you at the football tournament
and family picnic tomorrow morning.
Have a relaxing weekend.
Tuần vừa qua trường BVIS đã có nhiều sự kiện đáng nhớ diễn
ra. Tôi rất vui mừng khi được chứng kiến các em khối Mầm non
và lớp 4 diễn tập chuẩn bị cho những vở kịch được biểu diễn vào
tuần tới. Thật là một niềm vui khi nghe được những âm thanh của
các bé hát vang vọng khắp hành lang Trường.
Thứ Ba vừa qua, tôi đã được vinh hạnh chủ trì buổi “Hỏi và Đáp
cùng thầy Hiệu trưởng” và tôi xin chân thành cám ơn tất cả các
Quý phụ huynh đã dành thời gian quý báu đến tham dự. Một lần
nữa, tôi rất cám ơn Quý phụ huynh về những câu hỏi, những suy
nghĩ, ý tưởng và những đề xuất từ Quý vị. Các buổi thảo luận này
giúp đỡ tôi rất nhiều trong việc có thêm hiểu biết về những gì Quý
phụ huynh mong muốn với sự phát triển của Trường. Nhà Trường
đã thực hiện rất nhiều sáng kiến trong năm nay nhờ vào các buổi
thảo luận “Hỏi và Đáp cùng thầy Hiệu trưởng”. Nhà Trường sẽ
tiếp tục tổ chức những buổi thảo luận tương tự vào học kỳ sau.
Vào thứ Năm, Nhà Trường đã chào đón các phụ huynh tiềm năng
tại ngày Hội thông tin. Nhà Trường rất vinh hạnh được hướng
dẫn Quý phụ huynh tham quan Trường cũng như giúp Quý vị có
cơ hội trải nghiệm về cơ sở vật chất, chương trình giảng dạy tuyệt
vời của Trường. Một số các em khối Trung học đã làm hướng dẫn
viên cho Quý phụ huynh và các em đã sử dụng cả hai ngôn ngữ
một cách thành thạo. Tôi xin chân thành cám ơn các em đã hỗ trợ
cho Nhà Trường.
Xin Quý phụ huynh lưu ý, một số học sinh đã phải đợi được đón
về tại Trường trong thời gian khá dài. Nhà Trường mong Quý phụ
huynh có thể đón các em đúng giờ. Xin chân thành cám ơn sự hợp
tác và hỗ trợ của Quý phụ huynh về vấn đề này.
Cuối cùng, tôi rất mong đợi đến 5 ngày cuối cùng của học kỳ này
vào tuần sau. Trường BVIS một lần nữa đã kết thúc học kỳ bằng
những sự kiện quan trọng. Buổi biểu diễn của các bé khối Mầm
non vào thứ Tư, vở kịch của các em lớp 4 vào thứ Sáu hứa hẹn
một tuần lễ thú vị. Nhà Trường mong sẽ được đón tiếp Quý phụ
huynh đến tham dự những sự kiện quan trọng này. Quý phụ
huynh lưu ý, ngày cuối cùng của học kỳ sẽ kết thúc vào lúc 11:30
thứ Sáu ngày 17 tháng 04.
Nhà Trường rất mong sự hiện diện của Quý vị cho buổi “Dã ngoại
và Tranh giải bóng đá” vào sáng ngày mai.
Kính chúc Quý phụ huynh những ngày cuối tuần thư giãn.
2
April
Wednesday 15th April – EYFS production of “Snow White” at
13:30 in the Main Hall
Friday 17th April – Y4 production of “Pirates of the Curry Bean”
at 08:30 in the Main Hall
Friday 17th April – end of term two at 11:30
Tháng 04
Thứ Tư, ngày 15 tháng 04 – Vở diễn “Bạch Tuyết và Bảy chú lùn”
của khối Mầm Non lúc 13:30 tại Hội trường
Thứ Sáu, ngày 17 tháng 04 - Vở diễn “Cướp biển Curry Bean”
của lớp 4 lúc 08:30 tại Hội trường
Thứ Sáu, ngày 17 tháng 04 – Kết thúc Học kỳ 2 vào lúc 11:30
April
Tuesday, 14 April - Year 8, 9B, 9V parents’ evening
Thursday, 16 April - Year 10, 9I parents’ evening
Friday 17th April – end of term two at 11:30
Tháng 04
Thứ Ba, 14 tháng 04 – Họp phụ huynh lớp 8, 9B, 9V
Thứ Năm, 16 tháng 04 – Họp phụ huynh lớp 10, 9I
Thứ Sáu, ngày 17 tháng 04 – Kết thúc Học kỳ 2 vào lúc 11:30
Upcoming Events | Sự kiện sắp tới
Primary | Tiểu học Secondary | Trung học
“ Offer children a memorable
summer in Switzerland! “
College Champittet is one of our Nord Anglia sister schools based in Switzerland. Every summer for more than 20
years they have organised summer camps for children aged 12 to 16.
If you are interested in this programme then please visit their website:
http://www.challengecamp.ch/
College Champittet là một trong những trường thành viên trong tổ chức giáo dục Nord Anglia tại Thụy Sỹ. Trường có
hơn 20 năm kinh nghiệm trong việc tổ chức chương trình Trại hè cho các em học sinh từ 12 đến 16 tuổi .
Nếu Quý phụ muốn tìm hiểu thông tin về chương trình này xin vui lòng truy cập trang web:
http://www.challengecamp.ch/
2
3
What is Lien Ket?
At BVIS, like our BIS sister schools, we
deliver the National Curriculum for
England plus the International Primary
Curriculum or IPC. Both curricula are
taught in British schools all over the world.
As BVIS is a dual language school, we link
learning in English and Vietnamese as much as possible with
obvious benefits for the children as young language learners.
Therefore the IPC is known here at BVIS as “Lien Ket” or “Link
It” because the children learn every topic in both languages.
One of the main strengths of the
IPC, or Lien Ket, is that the topics
are relevant to children living in any
country across the world. The topics
are adjusted by teachers to include
areas of study that are appropriate
to the country where the children
are living.
This term’s Lien Ket topics at BVIS:
Year 1 – Buildings and Structures
Year 2 – Communications
Year 3 – Dinosaurs and Prehistoric Life
Year 4 – Food and Farming
Year 5 – Rivers
Year 6 – Location
This week, Y2 children visited a printing factory and
the post office for the “exit point” (or ending) of their
“Communications” topic. Visits outside of school and visitors
in school provide our children with the first hand experiences
that are so important for effective learning.
The aim of this visit was for the children to see for themselves
how a magazine is printed. Next they visited the office where
the magazine is created. Finally the children travelled on to
the main post office in HCMC to post a card to their parents
with their very own poem written for their family.
Parents in Y3 and Y6 will be in school next week to attend their
children’s “exit points” for this term’s Lien Ket topics. I hope
they enjoy finding out what their children have been learning
about this term – I know the children are looking forward to
the events very much!
Chương trình Liên Kết là gì?
Tại trường BVIS, cũng như trường BIS, chúng tôi cung cấp
chương trình Giảng dạy của Anh cùng với chương trình giảng
dạy Tiểu học Quốc tế hoặc IPC. Cả hai chương trình đều được
sử dụng tại các trường ở Anh và trên toàn thế giới.
Vì trường BVIS là trường hai ngôn ngữ, Nhà Trường đã tăng
cường liên kết giữa hai chương trình giảng dạy tiếng Anh và
tiếng Việt với những lợi ích cho các em đang học ngôn ngữ
ở tuổi nhỏ như các em. Do đó chương trình IPC được biết ở
trường BVIS như chương trình “Liên Kết” hoặc “Link it” vì
các em sẽ học mỗi chủ để ở cả hai ngôn ngữ.
Một trong những lợi thế của chương
trình IPC, hoặc Liên Kết, là các chủ
đề đều có liên quan đến các em ở
mọi nơi trên thế giới. Các chủ đề
được điều chỉnh bới giáo viên bao
gồm các lĩnh vực được giảng dạy
là phù hợp với đất nước mà các em
đang sinh sống.
Chủ đề Liên Kết trong học kỳ này
của trường BVIS:
Lớp 1 - Các tòa nhà và kiến trúc
Lớp 2 – Truyền thông
Lớp 3 – Khủng long và cuộc sống ở thời tiền sử
Lớp 4 – Thức ăn và trồng trọt
Lớp 5 – Sông ngòi
Lớp 6 – Địa điểm
Tuần này, các em lớp 2 đã có chuyến tham quan nhà máy in
và bưu điện cho chương trình tổng kết về chủ đề “Truyền
thông”. Những chuyến tham quan ngoài Trường và các vị
khách được mời sẽ cung cấp cho các em những trải nghiệm
thực tế quan trọng cho việc học tập hiệu quả.
Mục đích của chuyến tham quan là để các em có thể tự mình
trải nghiệm về cách tạp chí được in như thế nào. Sau đó các
em tham quan văn phòng nơi tạp chí được in ấn. Cuối cùng
là chuyến tham quan đến bưu điện Thành phố , các em đã gửi
cho bố mẹ bài thơ của các em sáng tác dành cho gia đình.
Quý phụ huynh của lớp 3 và lớp 6 được mời tham dự buổi
tổng kết chương trình Liên kết cho học kỳ này. Nhà Trường
mong Quý phụ huynh sẽ có một thời gian thú vị khi chứng
kiến những gì các em đã được học – Tôi tin chắc rằng các em
cũng rất mong được chia sẻ sự kiện này cùng Quý phụ huynh!
From Ms Rosy Clark, Primary Headteacher
Thông điệp từ Cô Rosy Clark, Trưởng cơ sở Mầm Non và Tiểu Học
4
Fundinotots The School is delighted to announce that Fundinotots is open with three sessions on offer (2
sessions for children aged 0 – 36 months and 1 session for children over 18 months old). We are
hoping to offer a fourth session on Fridays in the near future depending on demand.
Interested families can make the registration through the Admissions Office at
(08) 3758 0709 – 111/888 or Admissions@bvisvietnam.com
Nhà Trường vui mừng thông báo là lớp học làm quen Fundinotots được mở trở lại. Năm học
này, chúng tôi sẽ bắt đầu với ba buổi làm quen (2 buổi dành cho các bé từ 0 – 36 tháng tuổi và
1 buổi dành cho các bé từ 18 tháng tuổi trở lên) và sẽ mở thêm buổi thứ tư theo nhu cầu về sau.
Quý phụ huynh và các bé quan tâm tới khóa học làm quen này xin vui lòng liên hệ với bộ phận
Tuyển sinh của Nhà Trường tại (08) 3758 0709 – 111/888 hoặc Admissions@bvisvietnam.com
From Mr Oliver Sargent, Assistant Head of Primary
Thông điệp từ Thầy Oliver Sargent, Trợ lý học thuật Trưởng cơ sở Mầm Non và Tiểu Học
2 Create a Story App
Last week I shared a brilliant app with you
all called ‘Book Creator’, which allows
children to create and publish their own
digital book. Although this app is very
impressive, it is aimed at children in Key
Stage 2 (Years 3-6) or above. Therefore,
this week I wanted to share with you an
app called ‘2 Create a Story’, which is
more suitable for children in Key Stage 1 (Years 1 & 2) and
Early Years.
This child friendly app allows children to create their own
story book by drawing pictures and then adding their
own text, which could be either in English or Vietnamese.
Children can select from a range of backgrounds to support
their imagination and even add their own sound effects. Once
children get used to the app, there are some cool additional
functions such as animation of their drawings.
Currently, this app is free in the Apple Store but is
unfortunately only available on iOS (apple devices). If you
have an apple product at home, please download the app and
help your child to create their own digital story book.
For more information go to: http://www.2simple.com/
product/2create-story-app
Ứng dụng “2 Create a Story”
Tuần trước, Nhà Trường đã cung cấp cho Quý phụ huynh
một ứng dụng rất tuyệt vời “Book Creator”, các em có thể tạo
và xuất bản sách điện tử của chính mình. Mặc dù ứng dụng
này rất ấn tượng, nó nhằm vào các bé ở khối KS2 (lớp 3-6)
hoặc lớn hơn. Vì vậy, tuần này tôi muốn được chia sẻ thêm
một ứng dụng mới cho Quý phụ huynh, “2 Create a Story”,
ứng dụng này dành cho trẻ khối KS1 (lớp 1 và 2) và các bé
khối Mầm non.
Ứng dụng thân thiện với trẻ này cho phép các bé tạo ra cuốn
truyện của riêng mình bằng những hình vẽ và sau đó có thể
thêm lời thoại, các bé có thể sử dụng tiếng Anh hoặc tiếng
Việt. Các bé có nhiều sự lựa chọn cho hình nền để hỗ trợ trí
tưởng tượng của mình và còn có thể thêm những hiệu ứng
âm thanh. Khi các bé quen dần với ứng dụng, các bé có thể
khám phá thêm một số chức năng thú vị như hình ảnh động
của các bức vẽ của mình.
Hiện nay ứng dụng này có thể được tải về miễn phí tại Apple
Store, nhưng tiếc rằng ứng dụng chỉ được hỗ trợ bởi phần
mềm iOS (thiết bị của Apple). Nếu Quý phụ huynh có sẵn
thiết bị của Apple tại nhà, Quý vị có thể tải về để hỗ trợ các bé
tạo nên một cuốn truyện của riêng mình.
Để biết thêm chi tiết xin Quý phụ huynh vui lòng truy cập tại:
http://www.2simple.com/product/2create-story-app
5
From Mr Gavin Brown– ICT Teacher
Thông điệp từ Thầy Gavin Brown - Giáo viên ICT
Primary Football Teams
It’s been a busy week for the Primary football teams, playing
a total of 5 matches in just 3 days. The boys’ team picked
up a comfortable win against ISSP scoring 5 great goals in
the process. They then made a dramatic late comeback to
gain a 2-2 draw against ABCIS. Finally, they were extremely
unlucky to concede a very late goal in a 2-1 loss against CIS.
The girls team deservedly beat ABC IS after an energetic
performance on Tuesday, but were beaten in a close game
against CIS on Wednesday. Players from both the boys’
and girls’ teams showed excellent determination and
perseverance throughout the games and were unfortunate
not to score even more goals.
There are lots of positives to take from this week and a
few areas for the teams to work on in training. However,
overall, our players should be extremely proud of their
performances and they should be confident of winning
more games this year.
Đội tuyển bóng đá khối Tiểu học
Một tuần bận rộn cho đội tuyển bóng đá Tiểu học, các em
đã tham gia 5 trận đấu trong vòng 3 ngày. Mở đầu bằng
chiến thắng dễ dàng trước đội tuyển trường ISSP, với 5 bàn
thắng. Trận đấu kịch liệt cùng trường ABCIS kết thúc với tỷ
số 2-2. Cuối cùng, các em chịu thất bại trước đội của trường
CIS với tỷ số 1-2 bằng một bàn thắng bất ngờ ở những phút
chót của trận đấu.
Các em nữ đã dành chiến thắng trước trường ABCIS sau
một trận đấu quyết liệt vào thứ Ba, nhưng các em đã không
giữ được chiến thắng trước trường CIS trong một trận đấu
rất suýt sao vào thứ Tư vừa qua. Các em của cả hai đội
tuyển nam và nữ đã thể hiện sự quyết tâm và kiên trì trong
suốt các trận đấu và thật không may khi các em không có
thêm được nhiều bàn thắng hơn.
Các em đã có rất nhiều cố gắng trong tuần này nhưng vẫn
còn một vài điểm mà các em có thể tập luyện trong các buổi
đào tạo. Tuy nhiên, các em nên tự hào về kết quả đạt được
và các em cần có sự tự tin để có thêm nhiều chiến thắng
trong năm nay.
6
NHỊP CẦU THẾ GIỚI
EYFS Presents
Wednesday, 15th April 2015
1.30 pm, in the Main Hall
Drawings by: Elise, Mai Anh, Tuong Vi (F3)
7
NHỊP CẦU THẾ GIỚI
Friday 17th April 2015
at 8 : 45 am
in the Main BVIS Hall
7
8
Y2 Lien Ket trip
88
9
I had the pleasure of visiting our sister
schools at BIS and BVIS Hanoi this
week, my first trip to the capital, and it
was a delight to see the development of
two schools just slightly younger than
our own. In particular, seeing students
at BVIS Hanoi following the dual
language model of our own school, and
achieving so highly, confirmed what
we know already about the benefits of
bilingualism. The sign outside their school sums it up:
You will be receiving your child’s fourth grade reports
of the year today, and I hope you will see on paper the
wonderful job the staff here are doing in supporting the
children’s progress. These are the final reports of the year
for years 11-13, and their tutor’s comments demonstrate not
only how proud we are of how far they have come this year,
but also how high our expectations are for their further
improvement. Exams have already begun, with ICT, art and
English speaking, and they begin in earnest after the break.
Our open day on Thursday gave us a chance once again to
show off all we have to offer. I know that all the prospective
parents were rightly impressed by all we can offer a student.
But the best form of advertising is word of mouth - pass
on to your friends and family the positive experiences of
your children at BVIS. As we grow, so will the opportunities
we can offer, and we will continue to go from strength to
strength.
Finally, I look forward to seeing many of you at the family
picnic on Saturday, and at the year 8, 9 and 10 parents’
evenings next week. Remember, school finishes at 11.30am
next Friday.
Have a wonderful weekend.
From Mr Simon Graves – Head of Secondary School
Thông điệp từ Thầy Simon Graves – Trưởng cơ sở Trung Học
999
Trong tuần này, tôi đã được vinh hạnh viếng thăm trường
BIS và trường BVIS tại Hà Nội, đây là chuyến thăm thủ đô
đầu tiên của tôi, và tôi rất vui khi được tận mắt thấy sự phát
triển của hai trường mặc dù được thành lập sau Trường
chúng ta. Đặc biệt, chứng kiến các em tại trường BVIS Hà
Nội theo mô hình giáo dục hai ngôn ngữ của Trường chúng
ta, và đạt được hiệu quả rất cao, khẳng định lại những gì
chúng ta đã được biết về lợi ích từ chương trình hai ngôn
ngữ.Bảng hiệu trước Trường đã nói lên tất cả:
Quý phụ huynh sẽ nhận được báo cáo học tập thứ tư của
các em hôm nay, tôi hy vọng rằng Quý vị sẽ thấy được sự
tận tâm của các giáo viên với việc hỗ trợ các em trong học
tập. Đây cũng là báo cáo học tập cuối cùng của năm học cho
các em lớp 11-13, và những phản hồi của giáo viên không
những nói lên họ rất tự hào về sự nỗ lực và những thành
công mà các em đạt được, mà các giáo viên còn đặt kỳ vọng
rất nhiều vào sự tiến bộ của các em trong thời gian sắp tới.
Kỳ thi đã bắt đầu, với môn CNTT, họa và môn tiếng Anh
(nói), và các môn tiếp theo sẽ được diễn ra sau kỳ nghỉ.
Ngày hội thông tin của trường BVIS vào thứ Năm đã cho
Nhà Trường cơ hội thể hiện những gì Trường cung cấp cho
con Quý vị. Tôi biết các phụ huynh tiềm năng sẽ ấn tượng
với tất cả những gì Trường cung cấp cho các em. Nhưng
hình thức tốt nhất để quảng cáo vẫn là truyền miệng – xin
Quý vị hãy chia sẻ lại cho bạn bè và gia đình những điều tích
cực mà con của Quý vị đang được trải nghiệm tại trường
BVIS. Khi Trường phát triển hơn, điều đó đồng nghĩa với
việc Nhà Trường sẽ có nhiều cơ hội để cung cấp thêm cho
các em, và Nhà Trường sẽ tiếp tục càng ngày một phát triển.
Cuối cùng, Nhà Trường rất mong được đón tiếp Quý phụ
huynh trong buổi “Dã ngoại và Tranh giải bóng đá” vào thứ
Bảy này, và buổi họp phụ huynh cho Quý phụ huynh lớp 8,
9 và 10. Các em sẽ kết thúc buổi học vào thứ Sáu lúc 11:30.
Kính chúc Quý phụ huynh những ngày cuối tuần thư giãn.
Headteacher’s Awards
Nguyen Mai Phuc An (Jen), 9B – an amazing essay on
Romeo and Juliet.
Nguyen Le Bao Nghi (Tina), 7B – amazing attitude to
learning all year.
Nguyen Thi Thuy Diep,12I – for fabulous art research;
Chau Tran Le Anh – a great iGCSE art exam
Tuyên dương học sinh xuất sắc
Nguyễn Mai Phúc An (Jen), 9B – em đã viết bài văn về
Romeo và Juliet rất tuyệt vời
Nguyễn Lê Bảo Nghi (Tina), 7B – em đã có thái độ học tập
tuyệt vời trong suốt năm
Nguyễn Thị Thùy Diệp, 12I – em đã thực hiện một nghiên
cứu họa thú vị.
Châu Trần Lễ Anh – em đã hoàn thành xuất sắc trong kỳ
thi họa iGCSE
10
From Mr RadleyLowry - Key Stage 5 Coordinator
Thông điệp từ Thầy RadleyLowry - Điều phối khối KS5
The last few weeks have been busy for KS5. In PSHE, year 13
have been continuing their Practical Life Skills course with
cooking and laundry care.
Last week Mr Graves held a Master Chef BVIS competition
for Year 13 with the year group being split into pairs and
given a limited budget to produce a main course. The results
were delicious and I know the judges were very impressed.
The winner will be announced in our final assembly next
week.
This week they have been involved in a session on how to
care for clothes with Ms Rosy, with demonstrations and
practical sessions on cleaning, removing stains, sewing hems
and buttons as well as ironing techniques. These simple but
important tasks help the students tobecome more confident
and self-sufficient when away at university. Next week the
subject is personal financial management.
Year 12s have been working on developing training skills.
Over the last 3 weeks the students have been taught how
to structure training sessions and have been given the task
of putting together a lesson in which they can teach the
other students in their group. The students have responded
magnificently and have taught a wide range of subjects and
skills such as Volleyball, hair braiding, languages etc.
These skills help the students to gain confidence in speaking
in English in front of a group and also teaches them the need
for planning and preparation. It is also a useful skill for later
in life for future managers or potential entrepreneurs. This
theme will be continued after the examinations for year 12.
Trong vài tuần gần đây các em khối KS5 đã rất bận rộn.
Trong môn GDCD, các em lớp 13 đã tiếp tục chương trình
học Kỹ năng Cuộc sống với kỹ năng nấu ăn và giặt giũ. Vào
tuần trước, thầy Graves đã tổ chức cuộc thi “Vua đầu bếp”
trường BVIS cho các em lớp 13 với cả khối chia làm các đội
hai người và được cho một ngân sách để mua nguyên liệu
cho món ăn dự thi. Kết quả các em đã nấu những món ăn
rất tuyệt vời và các giám khảo thật sự ngạc nhiên. Đội chiến
thắng sẽ được tuyên bố vào tuần sau trong buổi sinh hoạt
cuối cùng của học kỳ.
Tuần này các em đã được tham gia vào lớp chăm sóc quần
áo được cô Rosy dẫn dắt, cô đã giải thích và cho các em thực
hành cách giặt đồ, tẩy bỏ những vết bẩn, may lại viền và
đính nút cũng như kỹ năng ủi quần áo. Những nhiệm vụ
tưởng như đơn giản nhưng lại rất quan trọng để giúp đỡ các
em trong việc trở nên tự tin hơn và độc lập khi các em đi du
học tại trường đại học. Tuần sau các em sẽ được học chủ đề
quản lý tài chính cá nhân.
Các em lớp 12 đã bắt đầu phát triển các kỹ năng đào tạo.
Trong 3 tuần vừa qua, các em đã được học về cách thành lập
những buổi đào tạo và các em được đưa nhiệm vụ phải làm
một buổi học mà các em có thể truyền đạt lại cho các bạn
trong nhóm. Các em đã có phản ứng rất tốt và đã dạy lại một
số các môn học và kỹ năng như bóng chuyền, tết tóc, ngôn
ngữ …
Những kỹ năng này sẽ giúp các em thêm sự tự tin khi sử
dụng tiếng Anh trước nhiều người và dạy các em cách lên kế
hoạch và chuẩn bị. Đó cũng là một kỹ năng hữu ích cho cuộc
sống sau này của các em nếu các em muốn trở thành những
nhà quản lý hay doanh nhân. Chủ đề này sẽ được tiếp tục
sau kỳ thi của các em lớp 12
11
Y13 life skills classes
11
12
From Mr Steve Kenny – Head of PE
Thông điệp từ Thầy Steve Kenny - Trưởng bộ môn Thể dục
Under 14 Volleyball: BVIS vs ABC - Thursday 2nd April
2015
It was the first official match for both the Under 14 Girls
and Under 14 Boys volleyball squads - time to put our
hard work at training into practice. The girls were on court
first and some consistently potent serving from Jenny (our
captain) and Leilanie saw them race into a big lead in set
1. They maintained this lead throughout the set and some
excellent serving by Victoria saw the team one set up (25-9).
The second set was a much closer affair, with ABC gaining
some confidence, giving them a 24-20 lead. Nerveless
serving from Jenny brought BVIS back into the set and we
eventually finished them off 27-25. A fantastic 2-0 victory
for the girls!
Squad: Jenny (9V); Arrietty (9I); Tina (9V); Jamie (8V);
Mandy (9B); Victoria (9V); Leilanie (9B); Jolie (9V)
Most Valuable Player: Jenny (9V) - Her excellent serving got
us started in the first set, and helped us finish off the second.
Next it was the boys. ABC proved to be tougher competition
in this game, with BVIS losing a close first set 19-25. Set two
was where BVIS found their form, showing good skills and
some effective teamwork, with Kevin’s serving proving to
be the difference in another close set. A 25-23 win meant the
score was 1-1 and a nail-biting deciding set was upon us.
The boys worked hard, but ultimately came up a little short
- edged out 9-15 to lose the match 1-2.
Squad: Kevin (9B); Tino (9B); Mark (9I); Ryan (9I); Harry
(9I); Jack; (9I); Bao (9I); Peter (9I); Jack (9V)
Most Valuable Player: Kevin (9B) - Excellent serving and
keeping his head when all around him were losing theirs!
Two volleyball squads, both alike in dignity,
In fair Ho Chi Minh City, where we lay our scene,
Both squads under much scrutiny,
Full of students representing the under fourteens.
Both squads were facing ABC foes
And would overcome significant strife;
For ABC they need to overthrow
In the first volleyball match of their life.
Some fearless serving got the girls’ squad in the groove,
They’re one win from one at this early stage,
The boys, the threat of ABC they could not remove,
Their first win will wait for another page;
The girls ran out easy winners in the end,
Whilst defeat leaves boys with wounds to mend.
Mr Gunn
Two volleyball squads, both alike in dignity,
In fair Ho Chi Minh City, where we lay our scene,
Both squads under much scrutiny,
Full of students representing the under fourteens.
Both squads were facing ABC foes
And would overcome significant strife;
For ABC they need to overthrow
In the first volleyball match of their life.
Some fearless serving got the girls’ squad in the groove,
They’re one win from one at this early stage,
The boys, the threat of ABC they could not remove,
Their first win will wait for another page;
The girls ran out easy winners in the end,
Whilst defeat leaves boys with wounds to mend.
Thầy Gunn
Đội tuyển bóng chuyền U14: BVIS vs ABC – Thứ Năm
ngày 02 tháng 04 năm 2015
Đây là trận đấu chính thức đầu tiên của đội tuyển nam và
nữ bóng chuyền U14 của Trường – đây là thời điểm cho các
em thể hiện sau những bài tập huấn luyện vất vả. Đội tuyển
nữ thi đấu đầu tiên và từ những màn giao bóng tốt từ Jenny
(đội trưởng) và Leilanie, đã giúp các em dẫn trước vào hiệp
đấu thứ nhất. Các em duy trì được tỷ số dẫn trước trong
suốt một hiệp đấu và Victoria đã có những cú giao bóng
đẹp mắt nâng tỷ số lên 25-9.
Hiệp đấu thứ hai, kịch tính hơn, với đội tuyển trường ABC
lấy lại sự tự tin, họ đã dẫn trước 24-20. Một lần nữa, từ
cú phát bóng của Jenny đội tuyển Trường chúng ta đã cân
bằng tỷ số và chiến thắng với tỷ số chung cuộc 27-25. Một
chiến thắng 2-0 tuyệt vời cho các em!
Thành viên: Jenny (9V); Arrietty (9I); Tina (9V); Jamie (8V);
Mandy (9B); Victoria (9V); Leilanie (9B); Jolie (9V)
Cầu thủ xuất sắc: Jenny (9V) – đã có những cú giao bóng
tuyệt vời để giúp đội tuyển dẫn trước trong hiệp 1 và giúp
đội tuyển với chiến thắng chung cuộc.
Trận đấu tiếp theo diễn ra giữa đội tuyển bóng chuyền nam
U14. Đội tuyển của trường ABC chứng minh mình là một
đội tuyển mạnh bằng chiến thắng trong hiệp đấu đầu tiên
với tỷ số suýt sao 25-19. Đến hiệp thứ hai, các em Trường
chúng ta đã tìm được nhịp điệu, kỹ thuật và sự ăn ý, với cú
giao bóng của Kevin đã cho thấy sự khác biệt so với hiệp
đấu đầu tiên. Đội tuyển Trường chúng ta đã giành chiến
thắng trong hiệp thứ hai với tỷ số 25-23, hiệp đấu phụ gây
cấn sẽ quyết định chung cuộc cho trận đấu đang có tỷ số
1-1. Mặc dù các em đã chơi hết sức mình nhưng đội trường
ABC đã giành được chiến thắng với tỷ số rất suýt sao 15-9,
tỷ số chung cuộc 1-2.
Thành viên: Kevin (9B); Tino (9B); Mark (9I); Harry (9I);
Jack (9I); Bao (9I); Peter (9I); Jack (9V)
Cầu thủ xuất sắc: Kevin (9B) – kỹ thuật giao bóng tuyệt vời
và giữ được bình tĩnh phong độ ngay cả khi các em bị dẫn
13
NHỊP CẦU THẾ GIỚI
& Arsenal Youth Football Tournament
Entrance fee
Vé vào cổng: 150,000VND
This includes: free access to all games, activities
the tournament, BBQ lunch and refreshment
throughout the event
Bảo gồm: tham gia các hoạt động và trò chơi, tranh
giải bóng đá, bữa trưa BBQ và ăn nhẹ xuyên suốt
sự kiện
Time / Thời gian: 8:30 – 11:30, 11/04/2015
Venue / Địa điểm: Sport field | Sân cỏ Trường
44-46 Street 1, Binh Hung, Binh Chanh | Tel: (08) 3758 0709/17 (Ext: 888/111) | Website: www.bvisvietnam.com
Football challenge
for DADS
Đá giao hữu giữa các ông BỐ
A football 5-a-side tournament
Tranh giải bóng đá giữa các đội
Year 4-6 / Đội lớp 4-6
Key stage 3 / Đội lớp 7-9
Key stage 4&5 / Đội lớp 10-13
Play corner
for EYFS and Primary students
Khu vui chơi cho các bé Mầm non và Tiểu học
Special BBQ Buffet
on offer for lunch
Tiệc nướng BBQ đặc biệt cho bữa trưa
13
14
Communication
Good communication is important to us and we would like
to ensure that you have the correct contact information in
order for you to call the school:
School Number:
Primary: (08) 37580709
Secondary: (08) 37580717
Extention number:
Receptionist: 0
(For all general enquiries)
Principal’s Office: 203
Jacynguyen@bvisvietnam.com
(If you wish to contact the School Principal)
Deputy General Director’s Office: 110
huongngo@bvisvietnam.com
(If you wish to contact the Deputy General Director)
Primary Office: 111
bvis@bvisvietnam.com
(For all enquiries regarding the Primary Section)
Secondary Office: 0/211
bvis@bvisvietnam.com
(For all enquiries regarding the Secondary Section)
Admissions Department: 888
admissionsmanager@bvisvietnam.com
(For all enquiries regarding Admissions)
Marketing Department: 216
anhnguyen@bvisvietnam.com
(For all enquiries regarding Marketing)
Finance Department: 220
(For all enquiries regarding school fees)
Medical Room: 109
trangnguyen@bvisvietnam.com
(For all enquiries regarding Medical Issues)
Uniform Shop: 214
(For all enquiries regarding School Uniform)
School Buses: (08) 35141714/15
vinhlinh@vinhlinhcorp.com
or School contact: 111
bvis@bvisvietnam.com
(For all enquiries regarding School Buses)
Thông tin liên hệ với nhà trường:
Mối liên hệ chặt chẽ giữa gia đình và nhà trường là điều rất
quan trọng, và nhà trường muốn đảm bảo rằng các bậc phụ
huynh có được các kênh liên hệ chính xác để gọi tới khi cần
thiết:
Số điện thoại Trường Quốc tế BVIS Hồ Chí Minh:
Tiểu học: (08) 37580709
Trung học: (08) 37580717
Số máy lẻ:
Lễ tân: 0
(Đối với những câu hỏi chung)
Văn phòng Hiệu trưởng: 203
Jacynguyen@bvisvietnam.com
(Nếu Quý vị muốn liên hệ với Văn phòng Hiệu trưởng – thông qua
thư ký Hiệu trưởng)
Văn phòng Phó Tổng Giám đốc: 110
huongngo@bvisvietnam.com
(Nếu Quý vị muốn liên hệ với Phó Tổng Giám đốc - thông qua
Thư ký PTGĐ)
Văn phòng khối Tiểu học: 111
bvis@bvisvietnam.com
(Đối với tất cả những câu hỏi liên quan đến Khối Tiểu học)
Văn phòng khối Trung học: 0/211
bvis@bvisvietnam.com
(Đối với tất cả những câu hỏi liên quan đến Khối Trung học)
Phòng Tuyển sinh: 888
admissionsmanager@bvisvietnam.com
(Đối với tất cả những câu hỏi liên quan đến Tuyển sinh)
Phòng Marketing: 216
anhnguyen@bvisvietnam.com
(Đối với tất cả những câu hỏi liên quan đến Marketing)
Phòng Kế toán: 220
(Đối với tất cả những câu hỏi liên quan đến đóng học phí)
Phòng y tế: 109
trangnguyen@bvisvietnam.com
(Đối với tất cả những câu hỏi liên quan đến y tế)
Cửa hàng đồng phục: 214
(Đối với tất cả những câu hỏi về Đồng phục học sinh)
Phụ trách xe Buýt đưa đón học sinh: (08) 35141714/15
vinhlinh@vinhlinhcorp.com
hoặc số máy lẻ của Trường: 111
bvis@bvisvietnam.com
(Đối với tất cả những vấn đề liên quan đến xe buýt đưa đón học
sinh)
14

Recomendados

Issue3Issue3
Issue3bvisvietnam
175 vistas10 diapositivas
Issue 32 vnmIssue 32 vnm
Issue 32 vnmQuang Dang
249 vistas9 diapositivas
Issue16Issue16
Issue16BVIS Ha Noi
87 vistas6 diapositivas
Issue5Issue5
Issue5bvisvietnam
121 vistas17 diapositivas

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

Issue26 vnIssue26 vn
Issue26 vnQuang Dang
221 vistas11 diapositivas
Issue22Issue22
Issue22bvisvietnam
229 vistas17 diapositivas
Issue4Issue4
Issue4bvisvietnam
238 vistas15 diapositivas
Issue 4Issue 4
Issue 4bvisvietnam
201 vistas7 diapositivas
Issue19Issue19
Issue19BIS Ha Noi
188 vistas7 diapositivas
Issue14Issue14
Issue14BIS Ha Noi
220 vistas11 diapositivas

La actualidad más candente(19)

Issue26 vnIssue26 vn
Issue26 vn
Quang Dang221 vistas
Issue22Issue22
Issue22
bvisvietnam229 vistas
Issue4Issue4
Issue4
bvisvietnam238 vistas
Issue 4Issue 4
Issue 4
bvisvietnam201 vistas
Issue19Issue19
Issue19
BIS Ha Noi188 vistas
Issue14Issue14
Issue14
BIS Ha Noi220 vistas
Issue27Issue27
Issue27
BIS Ha Noi231 vistas
Issue 18 - 2015Issue 18 - 2015
Issue 18 - 2015
bvisvietnam206 vistas
Issue27Issue27
Issue27
bvisvietnam142 vistas
Issue10Issue10
Issue10
bvisvietnam119 vistas
Issue 20 - 2015Issue 20 - 2015
Issue 20 - 2015
bvisvietnam217 vistas
BVIS Newsletter Issue22 20142015BVIS Newsletter Issue22 20142015
BVIS Newsletter Issue22 20142015
BVIS Ha Noi254 vistas
Issue36Issue36
Issue36
bvisvietnam335 vistas
Issue9Issue9
Issue9
bvisvietnam189 vistas
Issue25Issue25
Issue25
BIS Ha Noi159 vistas
BVIS prospectus 2016 BVIS prospectus 2016
BVIS prospectus 2016
bvisvietnam884 vistas
Issue37Issue37
Issue37
bvisvietnam255 vistas
Issue19Issue19
Issue19
BVIS Ha Noi138 vistas

Similar a Issue 28, BVIS Newsletter 2014 - 2015

Issue26Issue26
Issue26bvisvietnam
129 vistas13 diapositivas
Issue24Issue24
Issue24bvisvietnam
150 vistas16 diapositivas
Issue16Issue16
Issue16bvisvietnam
127 vistas12 diapositivas
Issue14Issue14
Issue14bvisvietnam
213 vistas7 diapositivas
Pdf newsletterPdf newsletter
Pdf newsletterbvisvietnam
135 vistas13 diapositivas

Similar a Issue 28, BVIS Newsletter 2014 - 2015(20)

Issue26Issue26
Issue26
bvisvietnam129 vistas
Issue24Issue24
Issue24
bvisvietnam150 vistas
Issue16Issue16
Issue16
bvisvietnam127 vistas
Issue14Issue14
Issue14
bvisvietnam213 vistas
Pdf newsletterPdf newsletter
Pdf newsletter
bvisvietnam135 vistas
BVIS Newsletter Issue15 20142015BVIS Newsletter Issue15 20142015
BVIS Newsletter Issue15 20142015
BVIS Ha Noi302 vistas
Issue32Issue32
Issue32
bvisvietnam212 vistas
Issue15Issue15
Issue15
bvisvietnam100 vistas
Issue8Issue8
Issue8
bvisvietnam129 vistas
Issue 21 - 2015Issue 21 - 2015
Issue 21 - 2015
bvisvietnam247 vistas
Issue22Issue22
Issue22
bvisvietnam122 vistas
Issue26Issue26
Issue26
bvisvietnam244 vistas
Issue31Issue31
Issue31
bvisvietnam164 vistas
Issue11Issue11
Issue11
bvisvietnam208 vistas
ISSUE_18ISSUE_18
ISSUE_18
chikieu292 vistas
Issue31Issue31
Issue31
bvisvietnam214 vistas
Issue31Issue31
Issue31
bvisvietnam137 vistas
Issue3Issue3
Issue3
bvisvietnam178 vistas
Issue18Issue18
Issue18
BVIS Ha Noi97 vistas
Issue18Issue18
Issue18
BVIS Ha Noi111 vistas

Más de bvisvietnam(19)

BVIS Studing Abroad BrochureBVIS Studing Abroad Brochure
BVIS Studing Abroad Brochure
bvisvietnam352 vistas
BVIS Newsletter 2014- 2015 Issue 26BVIS Newsletter 2014- 2015 Issue 26
BVIS Newsletter 2014- 2015 Issue 26
bvisvietnam1.3K vistas
Issue 24 - BVIS newsletter Issue 24 - BVIS newsletter
Issue 24 - BVIS newsletter
bvisvietnam1.4K vistas
BVIS prospectus 2014BVIS prospectus 2014
BVIS prospectus 2014
bvisvietnam955 vistas
BVIS Flyer 2014 BVIS Flyer 2014
BVIS Flyer 2014
bvisvietnam953 vistas
Issue 22 - 2015Issue 22 - 2015
Issue 22 - 2015
bvisvietnam425 vistas
Issue 19 - 2015Issue 19 - 2015
Issue 19 - 2015
bvisvietnam178 vistas
Issue28Issue28
Issue28
bvisvietnam175 vistas
Issue29Issue29
Issue29
bvisvietnam171 vistas
Issue30Issue30
Issue30
bvisvietnam137 vistas
Issue32Issue32
Issue32
bvisvietnam425 vistas
Issue33Issue33
Issue33
bvisvietnam146 vistas
Issue34Issue34
Issue34
bvisvietnam163 vistas

Issue 28, BVIS Newsletter 2014 - 2015

 • 1. 1 | ISSUE 28 Contents From Mr Paul Holyome 1 Upcoming events 2 Champittet Summer Camp 2 From Ms Rosy Clark 3 From Mr Oliver Sargent 4 From Mr Gavin Brown 5 EYFS a& Primary Productions 6-7 Y2 Lien Ket trip 8 From Mr Simon Graves 9 From Mr RadleyLowry 10 Y13 life skill classes 11 From Mr Steve Kenny 12 Family Picnic 13 Communications 14 10 APRIL 2015 From Mr Paul Holyome - Principal of BVIS HCMC Thông điệp từ thầy Paul Holyome - Hiệu trưởng Trường Quốc tế BVIS Tp.HCM It has been a very busy yet memorable week here at BVIS. It has been wonderful to witness so many students from EYFS and Year 4 rehearsing in the hall in preparation for their big performances next week. It is always a joy to hear the sound of children singing echoing around the school corridors. On Tuesday I hosted another Principal question and answer session and I would like to thank all the parents who took time out of their busy schedule to attend. Yet again I was grateful for the questions, the thoughts, ideas and suggestions from the group. The sessions are certainly helping me to understand what you as parents wish to see developed further in the school and many of the initiatives I have implemented this year have been as a result of these question and answer sessions. I will be holding a further session next term. On Thursday we welcomed many prospective parents at our open morning. It was a real pleasure to show prospective new parents around the school and to show them our wonderful facilities, great teaching and marvellous students. Some of our secondary students acted as highly effective tour guides conversing with parents competently in two languages. I would like to thank these students for their support. I would like to draw your attention to the fact that some students are left waiting on the school site at the end of the day and sometimes they are on school site until very very late. We would be grateful if you could ensure that your child is collected from school at the correct time. We would really appreciate your assistance and cooperation on this matter. Finally, I am really looking forward to the final 5 days of term next week. BVIS will yet again finish the term on a high. With the EYFS performance on Wednesday and Year 4 production on Friday it promises to be an exciting week. I hope many of you are able to attend these significant events. Please also be reminded that the final day of term is Friday 17th April. School will be closed for students at 11.30am. I look forward to seeing many of you at the football tournament and family picnic tomorrow morning. Have a relaxing weekend. Tuần vừa qua trường BVIS đã có nhiều sự kiện đáng nhớ diễn ra. Tôi rất vui mừng khi được chứng kiến các em khối Mầm non và lớp 4 diễn tập chuẩn bị cho những vở kịch được biểu diễn vào tuần tới. Thật là một niềm vui khi nghe được những âm thanh của các bé hát vang vọng khắp hành lang Trường. Thứ Ba vừa qua, tôi đã được vinh hạnh chủ trì buổi “Hỏi và Đáp cùng thầy Hiệu trưởng” và tôi xin chân thành cám ơn tất cả các Quý phụ huynh đã dành thời gian quý báu đến tham dự. Một lần nữa, tôi rất cám ơn Quý phụ huynh về những câu hỏi, những suy nghĩ, ý tưởng và những đề xuất từ Quý vị. Các buổi thảo luận này giúp đỡ tôi rất nhiều trong việc có thêm hiểu biết về những gì Quý phụ huynh mong muốn với sự phát triển của Trường. Nhà Trường đã thực hiện rất nhiều sáng kiến trong năm nay nhờ vào các buổi thảo luận “Hỏi và Đáp cùng thầy Hiệu trưởng”. Nhà Trường sẽ tiếp tục tổ chức những buổi thảo luận tương tự vào học kỳ sau. Vào thứ Năm, Nhà Trường đã chào đón các phụ huynh tiềm năng tại ngày Hội thông tin. Nhà Trường rất vinh hạnh được hướng dẫn Quý phụ huynh tham quan Trường cũng như giúp Quý vị có cơ hội trải nghiệm về cơ sở vật chất, chương trình giảng dạy tuyệt vời của Trường. Một số các em khối Trung học đã làm hướng dẫn viên cho Quý phụ huynh và các em đã sử dụng cả hai ngôn ngữ một cách thành thạo. Tôi xin chân thành cám ơn các em đã hỗ trợ cho Nhà Trường. Xin Quý phụ huynh lưu ý, một số học sinh đã phải đợi được đón về tại Trường trong thời gian khá dài. Nhà Trường mong Quý phụ huynh có thể đón các em đúng giờ. Xin chân thành cám ơn sự hợp tác và hỗ trợ của Quý phụ huynh về vấn đề này. Cuối cùng, tôi rất mong đợi đến 5 ngày cuối cùng của học kỳ này vào tuần sau. Trường BVIS một lần nữa đã kết thúc học kỳ bằng những sự kiện quan trọng. Buổi biểu diễn của các bé khối Mầm non vào thứ Tư, vở kịch của các em lớp 4 vào thứ Sáu hứa hẹn một tuần lễ thú vị. Nhà Trường mong sẽ được đón tiếp Quý phụ huynh đến tham dự những sự kiện quan trọng này. Quý phụ huynh lưu ý, ngày cuối cùng của học kỳ sẽ kết thúc vào lúc 11:30 thứ Sáu ngày 17 tháng 04. Nhà Trường rất mong sự hiện diện của Quý vị cho buổi “Dã ngoại và Tranh giải bóng đá” vào sáng ngày mai. Kính chúc Quý phụ huynh những ngày cuối tuần thư giãn.
 • 2. 2 April Wednesday 15th April – EYFS production of “Snow White” at 13:30 in the Main Hall Friday 17th April – Y4 production of “Pirates of the Curry Bean” at 08:30 in the Main Hall Friday 17th April – end of term two at 11:30 Tháng 04 Thứ Tư, ngày 15 tháng 04 – Vở diễn “Bạch Tuyết và Bảy chú lùn” của khối Mầm Non lúc 13:30 tại Hội trường Thứ Sáu, ngày 17 tháng 04 - Vở diễn “Cướp biển Curry Bean” của lớp 4 lúc 08:30 tại Hội trường Thứ Sáu, ngày 17 tháng 04 – Kết thúc Học kỳ 2 vào lúc 11:30 April Tuesday, 14 April - Year 8, 9B, 9V parents’ evening Thursday, 16 April - Year 10, 9I parents’ evening Friday 17th April – end of term two at 11:30 Tháng 04 Thứ Ba, 14 tháng 04 – Họp phụ huynh lớp 8, 9B, 9V Thứ Năm, 16 tháng 04 – Họp phụ huynh lớp 10, 9I Thứ Sáu, ngày 17 tháng 04 – Kết thúc Học kỳ 2 vào lúc 11:30 Upcoming Events | Sự kiện sắp tới Primary | Tiểu học Secondary | Trung học “ Offer children a memorable summer in Switzerland! “ College Champittet is one of our Nord Anglia sister schools based in Switzerland. Every summer for more than 20 years they have organised summer camps for children aged 12 to 16. If you are interested in this programme then please visit their website: http://www.challengecamp.ch/ College Champittet là một trong những trường thành viên trong tổ chức giáo dục Nord Anglia tại Thụy Sỹ. Trường có hơn 20 năm kinh nghiệm trong việc tổ chức chương trình Trại hè cho các em học sinh từ 12 đến 16 tuổi . Nếu Quý phụ muốn tìm hiểu thông tin về chương trình này xin vui lòng truy cập trang web: http://www.challengecamp.ch/ 2
 • 3. 3 What is Lien Ket? At BVIS, like our BIS sister schools, we deliver the National Curriculum for England plus the International Primary Curriculum or IPC. Both curricula are taught in British schools all over the world. As BVIS is a dual language school, we link learning in English and Vietnamese as much as possible with obvious benefits for the children as young language learners. Therefore the IPC is known here at BVIS as “Lien Ket” or “Link It” because the children learn every topic in both languages. One of the main strengths of the IPC, or Lien Ket, is that the topics are relevant to children living in any country across the world. The topics are adjusted by teachers to include areas of study that are appropriate to the country where the children are living. This term’s Lien Ket topics at BVIS: Year 1 – Buildings and Structures Year 2 – Communications Year 3 – Dinosaurs and Prehistoric Life Year 4 – Food and Farming Year 5 – Rivers Year 6 – Location This week, Y2 children visited a printing factory and the post office for the “exit point” (or ending) of their “Communications” topic. Visits outside of school and visitors in school provide our children with the first hand experiences that are so important for effective learning. The aim of this visit was for the children to see for themselves how a magazine is printed. Next they visited the office where the magazine is created. Finally the children travelled on to the main post office in HCMC to post a card to their parents with their very own poem written for their family. Parents in Y3 and Y6 will be in school next week to attend their children’s “exit points” for this term’s Lien Ket topics. I hope they enjoy finding out what their children have been learning about this term – I know the children are looking forward to the events very much! Chương trình Liên Kết là gì? Tại trường BVIS, cũng như trường BIS, chúng tôi cung cấp chương trình Giảng dạy của Anh cùng với chương trình giảng dạy Tiểu học Quốc tế hoặc IPC. Cả hai chương trình đều được sử dụng tại các trường ở Anh và trên toàn thế giới. Vì trường BVIS là trường hai ngôn ngữ, Nhà Trường đã tăng cường liên kết giữa hai chương trình giảng dạy tiếng Anh và tiếng Việt với những lợi ích cho các em đang học ngôn ngữ ở tuổi nhỏ như các em. Do đó chương trình IPC được biết ở trường BVIS như chương trình “Liên Kết” hoặc “Link it” vì các em sẽ học mỗi chủ để ở cả hai ngôn ngữ. Một trong những lợi thế của chương trình IPC, hoặc Liên Kết, là các chủ đề đều có liên quan đến các em ở mọi nơi trên thế giới. Các chủ đề được điều chỉnh bới giáo viên bao gồm các lĩnh vực được giảng dạy là phù hợp với đất nước mà các em đang sinh sống. Chủ đề Liên Kết trong học kỳ này của trường BVIS: Lớp 1 - Các tòa nhà và kiến trúc Lớp 2 – Truyền thông Lớp 3 – Khủng long và cuộc sống ở thời tiền sử Lớp 4 – Thức ăn và trồng trọt Lớp 5 – Sông ngòi Lớp 6 – Địa điểm Tuần này, các em lớp 2 đã có chuyến tham quan nhà máy in và bưu điện cho chương trình tổng kết về chủ đề “Truyền thông”. Những chuyến tham quan ngoài Trường và các vị khách được mời sẽ cung cấp cho các em những trải nghiệm thực tế quan trọng cho việc học tập hiệu quả. Mục đích của chuyến tham quan là để các em có thể tự mình trải nghiệm về cách tạp chí được in như thế nào. Sau đó các em tham quan văn phòng nơi tạp chí được in ấn. Cuối cùng là chuyến tham quan đến bưu điện Thành phố , các em đã gửi cho bố mẹ bài thơ của các em sáng tác dành cho gia đình. Quý phụ huynh của lớp 3 và lớp 6 được mời tham dự buổi tổng kết chương trình Liên kết cho học kỳ này. Nhà Trường mong Quý phụ huynh sẽ có một thời gian thú vị khi chứng kiến những gì các em đã được học – Tôi tin chắc rằng các em cũng rất mong được chia sẻ sự kiện này cùng Quý phụ huynh! From Ms Rosy Clark, Primary Headteacher Thông điệp từ Cô Rosy Clark, Trưởng cơ sở Mầm Non và Tiểu Học
 • 4. 4 Fundinotots The School is delighted to announce that Fundinotots is open with three sessions on offer (2 sessions for children aged 0 – 36 months and 1 session for children over 18 months old). We are hoping to offer a fourth session on Fridays in the near future depending on demand. Interested families can make the registration through the Admissions Office at (08) 3758 0709 – 111/888 or Admissions@bvisvietnam.com Nhà Trường vui mừng thông báo là lớp học làm quen Fundinotots được mở trở lại. Năm học này, chúng tôi sẽ bắt đầu với ba buổi làm quen (2 buổi dành cho các bé từ 0 – 36 tháng tuổi và 1 buổi dành cho các bé từ 18 tháng tuổi trở lên) và sẽ mở thêm buổi thứ tư theo nhu cầu về sau. Quý phụ huynh và các bé quan tâm tới khóa học làm quen này xin vui lòng liên hệ với bộ phận Tuyển sinh của Nhà Trường tại (08) 3758 0709 – 111/888 hoặc Admissions@bvisvietnam.com From Mr Oliver Sargent, Assistant Head of Primary Thông điệp từ Thầy Oliver Sargent, Trợ lý học thuật Trưởng cơ sở Mầm Non và Tiểu Học 2 Create a Story App Last week I shared a brilliant app with you all called ‘Book Creator’, which allows children to create and publish their own digital book. Although this app is very impressive, it is aimed at children in Key Stage 2 (Years 3-6) or above. Therefore, this week I wanted to share with you an app called ‘2 Create a Story’, which is more suitable for children in Key Stage 1 (Years 1 & 2) and Early Years. This child friendly app allows children to create their own story book by drawing pictures and then adding their own text, which could be either in English or Vietnamese. Children can select from a range of backgrounds to support their imagination and even add their own sound effects. Once children get used to the app, there are some cool additional functions such as animation of their drawings. Currently, this app is free in the Apple Store but is unfortunately only available on iOS (apple devices). If you have an apple product at home, please download the app and help your child to create their own digital story book. For more information go to: http://www.2simple.com/ product/2create-story-app Ứng dụng “2 Create a Story” Tuần trước, Nhà Trường đã cung cấp cho Quý phụ huynh một ứng dụng rất tuyệt vời “Book Creator”, các em có thể tạo và xuất bản sách điện tử của chính mình. Mặc dù ứng dụng này rất ấn tượng, nó nhằm vào các bé ở khối KS2 (lớp 3-6) hoặc lớn hơn. Vì vậy, tuần này tôi muốn được chia sẻ thêm một ứng dụng mới cho Quý phụ huynh, “2 Create a Story”, ứng dụng này dành cho trẻ khối KS1 (lớp 1 và 2) và các bé khối Mầm non. Ứng dụng thân thiện với trẻ này cho phép các bé tạo ra cuốn truyện của riêng mình bằng những hình vẽ và sau đó có thể thêm lời thoại, các bé có thể sử dụng tiếng Anh hoặc tiếng Việt. Các bé có nhiều sự lựa chọn cho hình nền để hỗ trợ trí tưởng tượng của mình và còn có thể thêm những hiệu ứng âm thanh. Khi các bé quen dần với ứng dụng, các bé có thể khám phá thêm một số chức năng thú vị như hình ảnh động của các bức vẽ của mình. Hiện nay ứng dụng này có thể được tải về miễn phí tại Apple Store, nhưng tiếc rằng ứng dụng chỉ được hỗ trợ bởi phần mềm iOS (thiết bị của Apple). Nếu Quý phụ huynh có sẵn thiết bị của Apple tại nhà, Quý vị có thể tải về để hỗ trợ các bé tạo nên một cuốn truyện của riêng mình. Để biết thêm chi tiết xin Quý phụ huynh vui lòng truy cập tại: http://www.2simple.com/product/2create-story-app
 • 5. 5 From Mr Gavin Brown– ICT Teacher Thông điệp từ Thầy Gavin Brown - Giáo viên ICT Primary Football Teams It’s been a busy week for the Primary football teams, playing a total of 5 matches in just 3 days. The boys’ team picked up a comfortable win against ISSP scoring 5 great goals in the process. They then made a dramatic late comeback to gain a 2-2 draw against ABCIS. Finally, they were extremely unlucky to concede a very late goal in a 2-1 loss against CIS. The girls team deservedly beat ABC IS after an energetic performance on Tuesday, but were beaten in a close game against CIS on Wednesday. Players from both the boys’ and girls’ teams showed excellent determination and perseverance throughout the games and were unfortunate not to score even more goals. There are lots of positives to take from this week and a few areas for the teams to work on in training. However, overall, our players should be extremely proud of their performances and they should be confident of winning more games this year. Đội tuyển bóng đá khối Tiểu học Một tuần bận rộn cho đội tuyển bóng đá Tiểu học, các em đã tham gia 5 trận đấu trong vòng 3 ngày. Mở đầu bằng chiến thắng dễ dàng trước đội tuyển trường ISSP, với 5 bàn thắng. Trận đấu kịch liệt cùng trường ABCIS kết thúc với tỷ số 2-2. Cuối cùng, các em chịu thất bại trước đội của trường CIS với tỷ số 1-2 bằng một bàn thắng bất ngờ ở những phút chót của trận đấu. Các em nữ đã dành chiến thắng trước trường ABCIS sau một trận đấu quyết liệt vào thứ Ba, nhưng các em đã không giữ được chiến thắng trước trường CIS trong một trận đấu rất suýt sao vào thứ Tư vừa qua. Các em của cả hai đội tuyển nam và nữ đã thể hiện sự quyết tâm và kiên trì trong suốt các trận đấu và thật không may khi các em không có thêm được nhiều bàn thắng hơn. Các em đã có rất nhiều cố gắng trong tuần này nhưng vẫn còn một vài điểm mà các em có thể tập luyện trong các buổi đào tạo. Tuy nhiên, các em nên tự hào về kết quả đạt được và các em cần có sự tự tin để có thêm nhiều chiến thắng trong năm nay.
 • 6. 6 NHỊP CẦU THẾ GIỚI EYFS Presents Wednesday, 15th April 2015 1.30 pm, in the Main Hall Drawings by: Elise, Mai Anh, Tuong Vi (F3)
 • 7. 7 NHỊP CẦU THẾ GIỚI Friday 17th April 2015 at 8 : 45 am in the Main BVIS Hall 7
 • 8. 8 Y2 Lien Ket trip 88
 • 9. 9 I had the pleasure of visiting our sister schools at BIS and BVIS Hanoi this week, my first trip to the capital, and it was a delight to see the development of two schools just slightly younger than our own. In particular, seeing students at BVIS Hanoi following the dual language model of our own school, and achieving so highly, confirmed what we know already about the benefits of bilingualism. The sign outside their school sums it up: You will be receiving your child’s fourth grade reports of the year today, and I hope you will see on paper the wonderful job the staff here are doing in supporting the children’s progress. These are the final reports of the year for years 11-13, and their tutor’s comments demonstrate not only how proud we are of how far they have come this year, but also how high our expectations are for their further improvement. Exams have already begun, with ICT, art and English speaking, and they begin in earnest after the break. Our open day on Thursday gave us a chance once again to show off all we have to offer. I know that all the prospective parents were rightly impressed by all we can offer a student. But the best form of advertising is word of mouth - pass on to your friends and family the positive experiences of your children at BVIS. As we grow, so will the opportunities we can offer, and we will continue to go from strength to strength. Finally, I look forward to seeing many of you at the family picnic on Saturday, and at the year 8, 9 and 10 parents’ evenings next week. Remember, school finishes at 11.30am next Friday. Have a wonderful weekend. From Mr Simon Graves – Head of Secondary School Thông điệp từ Thầy Simon Graves – Trưởng cơ sở Trung Học 999 Trong tuần này, tôi đã được vinh hạnh viếng thăm trường BIS và trường BVIS tại Hà Nội, đây là chuyến thăm thủ đô đầu tiên của tôi, và tôi rất vui khi được tận mắt thấy sự phát triển của hai trường mặc dù được thành lập sau Trường chúng ta. Đặc biệt, chứng kiến các em tại trường BVIS Hà Nội theo mô hình giáo dục hai ngôn ngữ của Trường chúng ta, và đạt được hiệu quả rất cao, khẳng định lại những gì chúng ta đã được biết về lợi ích từ chương trình hai ngôn ngữ.Bảng hiệu trước Trường đã nói lên tất cả: Quý phụ huynh sẽ nhận được báo cáo học tập thứ tư của các em hôm nay, tôi hy vọng rằng Quý vị sẽ thấy được sự tận tâm của các giáo viên với việc hỗ trợ các em trong học tập. Đây cũng là báo cáo học tập cuối cùng của năm học cho các em lớp 11-13, và những phản hồi của giáo viên không những nói lên họ rất tự hào về sự nỗ lực và những thành công mà các em đạt được, mà các giáo viên còn đặt kỳ vọng rất nhiều vào sự tiến bộ của các em trong thời gian sắp tới. Kỳ thi đã bắt đầu, với môn CNTT, họa và môn tiếng Anh (nói), và các môn tiếp theo sẽ được diễn ra sau kỳ nghỉ. Ngày hội thông tin của trường BVIS vào thứ Năm đã cho Nhà Trường cơ hội thể hiện những gì Trường cung cấp cho con Quý vị. Tôi biết các phụ huynh tiềm năng sẽ ấn tượng với tất cả những gì Trường cung cấp cho các em. Nhưng hình thức tốt nhất để quảng cáo vẫn là truyền miệng – xin Quý vị hãy chia sẻ lại cho bạn bè và gia đình những điều tích cực mà con của Quý vị đang được trải nghiệm tại trường BVIS. Khi Trường phát triển hơn, điều đó đồng nghĩa với việc Nhà Trường sẽ có nhiều cơ hội để cung cấp thêm cho các em, và Nhà Trường sẽ tiếp tục càng ngày một phát triển. Cuối cùng, Nhà Trường rất mong được đón tiếp Quý phụ huynh trong buổi “Dã ngoại và Tranh giải bóng đá” vào thứ Bảy này, và buổi họp phụ huynh cho Quý phụ huynh lớp 8, 9 và 10. Các em sẽ kết thúc buổi học vào thứ Sáu lúc 11:30. Kính chúc Quý phụ huynh những ngày cuối tuần thư giãn. Headteacher’s Awards Nguyen Mai Phuc An (Jen), 9B – an amazing essay on Romeo and Juliet. Nguyen Le Bao Nghi (Tina), 7B – amazing attitude to learning all year. Nguyen Thi Thuy Diep,12I – for fabulous art research; Chau Tran Le Anh – a great iGCSE art exam Tuyên dương học sinh xuất sắc Nguyễn Mai Phúc An (Jen), 9B – em đã viết bài văn về Romeo và Juliet rất tuyệt vời Nguyễn Lê Bảo Nghi (Tina), 7B – em đã có thái độ học tập tuyệt vời trong suốt năm Nguyễn Thị Thùy Diệp, 12I – em đã thực hiện một nghiên cứu họa thú vị. Châu Trần Lễ Anh – em đã hoàn thành xuất sắc trong kỳ thi họa iGCSE
 • 10. 10 From Mr RadleyLowry - Key Stage 5 Coordinator Thông điệp từ Thầy RadleyLowry - Điều phối khối KS5 The last few weeks have been busy for KS5. In PSHE, year 13 have been continuing their Practical Life Skills course with cooking and laundry care. Last week Mr Graves held a Master Chef BVIS competition for Year 13 with the year group being split into pairs and given a limited budget to produce a main course. The results were delicious and I know the judges were very impressed. The winner will be announced in our final assembly next week. This week they have been involved in a session on how to care for clothes with Ms Rosy, with demonstrations and practical sessions on cleaning, removing stains, sewing hems and buttons as well as ironing techniques. These simple but important tasks help the students tobecome more confident and self-sufficient when away at university. Next week the subject is personal financial management. Year 12s have been working on developing training skills. Over the last 3 weeks the students have been taught how to structure training sessions and have been given the task of putting together a lesson in which they can teach the other students in their group. The students have responded magnificently and have taught a wide range of subjects and skills such as Volleyball, hair braiding, languages etc. These skills help the students to gain confidence in speaking in English in front of a group and also teaches them the need for planning and preparation. It is also a useful skill for later in life for future managers or potential entrepreneurs. This theme will be continued after the examinations for year 12. Trong vài tuần gần đây các em khối KS5 đã rất bận rộn. Trong môn GDCD, các em lớp 13 đã tiếp tục chương trình học Kỹ năng Cuộc sống với kỹ năng nấu ăn và giặt giũ. Vào tuần trước, thầy Graves đã tổ chức cuộc thi “Vua đầu bếp” trường BVIS cho các em lớp 13 với cả khối chia làm các đội hai người và được cho một ngân sách để mua nguyên liệu cho món ăn dự thi. Kết quả các em đã nấu những món ăn rất tuyệt vời và các giám khảo thật sự ngạc nhiên. Đội chiến thắng sẽ được tuyên bố vào tuần sau trong buổi sinh hoạt cuối cùng của học kỳ. Tuần này các em đã được tham gia vào lớp chăm sóc quần áo được cô Rosy dẫn dắt, cô đã giải thích và cho các em thực hành cách giặt đồ, tẩy bỏ những vết bẩn, may lại viền và đính nút cũng như kỹ năng ủi quần áo. Những nhiệm vụ tưởng như đơn giản nhưng lại rất quan trọng để giúp đỡ các em trong việc trở nên tự tin hơn và độc lập khi các em đi du học tại trường đại học. Tuần sau các em sẽ được học chủ đề quản lý tài chính cá nhân. Các em lớp 12 đã bắt đầu phát triển các kỹ năng đào tạo. Trong 3 tuần vừa qua, các em đã được học về cách thành lập những buổi đào tạo và các em được đưa nhiệm vụ phải làm một buổi học mà các em có thể truyền đạt lại cho các bạn trong nhóm. Các em đã có phản ứng rất tốt và đã dạy lại một số các môn học và kỹ năng như bóng chuyền, tết tóc, ngôn ngữ … Những kỹ năng này sẽ giúp các em thêm sự tự tin khi sử dụng tiếng Anh trước nhiều người và dạy các em cách lên kế hoạch và chuẩn bị. Đó cũng là một kỹ năng hữu ích cho cuộc sống sau này của các em nếu các em muốn trở thành những nhà quản lý hay doanh nhân. Chủ đề này sẽ được tiếp tục sau kỳ thi của các em lớp 12
 • 11. 11 Y13 life skills classes 11
 • 12. 12 From Mr Steve Kenny – Head of PE Thông điệp từ Thầy Steve Kenny - Trưởng bộ môn Thể dục Under 14 Volleyball: BVIS vs ABC - Thursday 2nd April 2015 It was the first official match for both the Under 14 Girls and Under 14 Boys volleyball squads - time to put our hard work at training into practice. The girls were on court first and some consistently potent serving from Jenny (our captain) and Leilanie saw them race into a big lead in set 1. They maintained this lead throughout the set and some excellent serving by Victoria saw the team one set up (25-9). The second set was a much closer affair, with ABC gaining some confidence, giving them a 24-20 lead. Nerveless serving from Jenny brought BVIS back into the set and we eventually finished them off 27-25. A fantastic 2-0 victory for the girls! Squad: Jenny (9V); Arrietty (9I); Tina (9V); Jamie (8V); Mandy (9B); Victoria (9V); Leilanie (9B); Jolie (9V) Most Valuable Player: Jenny (9V) - Her excellent serving got us started in the first set, and helped us finish off the second. Next it was the boys. ABC proved to be tougher competition in this game, with BVIS losing a close first set 19-25. Set two was where BVIS found their form, showing good skills and some effective teamwork, with Kevin’s serving proving to be the difference in another close set. A 25-23 win meant the score was 1-1 and a nail-biting deciding set was upon us. The boys worked hard, but ultimately came up a little short - edged out 9-15 to lose the match 1-2. Squad: Kevin (9B); Tino (9B); Mark (9I); Ryan (9I); Harry (9I); Jack; (9I); Bao (9I); Peter (9I); Jack (9V) Most Valuable Player: Kevin (9B) - Excellent serving and keeping his head when all around him were losing theirs! Two volleyball squads, both alike in dignity, In fair Ho Chi Minh City, where we lay our scene, Both squads under much scrutiny, Full of students representing the under fourteens. Both squads were facing ABC foes And would overcome significant strife; For ABC they need to overthrow In the first volleyball match of their life. Some fearless serving got the girls’ squad in the groove, They’re one win from one at this early stage, The boys, the threat of ABC they could not remove, Their first win will wait for another page; The girls ran out easy winners in the end, Whilst defeat leaves boys with wounds to mend. Mr Gunn Two volleyball squads, both alike in dignity, In fair Ho Chi Minh City, where we lay our scene, Both squads under much scrutiny, Full of students representing the under fourteens. Both squads were facing ABC foes And would overcome significant strife; For ABC they need to overthrow In the first volleyball match of their life. Some fearless serving got the girls’ squad in the groove, They’re one win from one at this early stage, The boys, the threat of ABC they could not remove, Their first win will wait for another page; The girls ran out easy winners in the end, Whilst defeat leaves boys with wounds to mend. Thầy Gunn Đội tuyển bóng chuyền U14: BVIS vs ABC – Thứ Năm ngày 02 tháng 04 năm 2015 Đây là trận đấu chính thức đầu tiên của đội tuyển nam và nữ bóng chuyền U14 của Trường – đây là thời điểm cho các em thể hiện sau những bài tập huấn luyện vất vả. Đội tuyển nữ thi đấu đầu tiên và từ những màn giao bóng tốt từ Jenny (đội trưởng) và Leilanie, đã giúp các em dẫn trước vào hiệp đấu thứ nhất. Các em duy trì được tỷ số dẫn trước trong suốt một hiệp đấu và Victoria đã có những cú giao bóng đẹp mắt nâng tỷ số lên 25-9. Hiệp đấu thứ hai, kịch tính hơn, với đội tuyển trường ABC lấy lại sự tự tin, họ đã dẫn trước 24-20. Một lần nữa, từ cú phát bóng của Jenny đội tuyển Trường chúng ta đã cân bằng tỷ số và chiến thắng với tỷ số chung cuộc 27-25. Một chiến thắng 2-0 tuyệt vời cho các em! Thành viên: Jenny (9V); Arrietty (9I); Tina (9V); Jamie (8V); Mandy (9B); Victoria (9V); Leilanie (9B); Jolie (9V) Cầu thủ xuất sắc: Jenny (9V) – đã có những cú giao bóng tuyệt vời để giúp đội tuyển dẫn trước trong hiệp 1 và giúp đội tuyển với chiến thắng chung cuộc. Trận đấu tiếp theo diễn ra giữa đội tuyển bóng chuyền nam U14. Đội tuyển của trường ABC chứng minh mình là một đội tuyển mạnh bằng chiến thắng trong hiệp đấu đầu tiên với tỷ số suýt sao 25-19. Đến hiệp thứ hai, các em Trường chúng ta đã tìm được nhịp điệu, kỹ thuật và sự ăn ý, với cú giao bóng của Kevin đã cho thấy sự khác biệt so với hiệp đấu đầu tiên. Đội tuyển Trường chúng ta đã giành chiến thắng trong hiệp thứ hai với tỷ số 25-23, hiệp đấu phụ gây cấn sẽ quyết định chung cuộc cho trận đấu đang có tỷ số 1-1. Mặc dù các em đã chơi hết sức mình nhưng đội trường ABC đã giành được chiến thắng với tỷ số rất suýt sao 15-9, tỷ số chung cuộc 1-2. Thành viên: Kevin (9B); Tino (9B); Mark (9I); Harry (9I); Jack (9I); Bao (9I); Peter (9I); Jack (9V) Cầu thủ xuất sắc: Kevin (9B) – kỹ thuật giao bóng tuyệt vời và giữ được bình tĩnh phong độ ngay cả khi các em bị dẫn
 • 13. 13 NHỊP CẦU THẾ GIỚI & Arsenal Youth Football Tournament Entrance fee Vé vào cổng: 150,000VND This includes: free access to all games, activities the tournament, BBQ lunch and refreshment throughout the event Bảo gồm: tham gia các hoạt động và trò chơi, tranh giải bóng đá, bữa trưa BBQ và ăn nhẹ xuyên suốt sự kiện Time / Thời gian: 8:30 – 11:30, 11/04/2015 Venue / Địa điểm: Sport field | Sân cỏ Trường 44-46 Street 1, Binh Hung, Binh Chanh | Tel: (08) 3758 0709/17 (Ext: 888/111) | Website: www.bvisvietnam.com Football challenge for DADS Đá giao hữu giữa các ông BỐ A football 5-a-side tournament Tranh giải bóng đá giữa các đội Year 4-6 / Đội lớp 4-6 Key stage 3 / Đội lớp 7-9 Key stage 4&5 / Đội lớp 10-13 Play corner for EYFS and Primary students Khu vui chơi cho các bé Mầm non và Tiểu học Special BBQ Buffet on offer for lunch Tiệc nướng BBQ đặc biệt cho bữa trưa 13
 • 14. 14 Communication Good communication is important to us and we would like to ensure that you have the correct contact information in order for you to call the school: School Number: Primary: (08) 37580709 Secondary: (08) 37580717 Extention number: Receptionist: 0 (For all general enquiries) Principal’s Office: 203 Jacynguyen@bvisvietnam.com (If you wish to contact the School Principal) Deputy General Director’s Office: 110 huongngo@bvisvietnam.com (If you wish to contact the Deputy General Director) Primary Office: 111 bvis@bvisvietnam.com (For all enquiries regarding the Primary Section) Secondary Office: 0/211 bvis@bvisvietnam.com (For all enquiries regarding the Secondary Section) Admissions Department: 888 admissionsmanager@bvisvietnam.com (For all enquiries regarding Admissions) Marketing Department: 216 anhnguyen@bvisvietnam.com (For all enquiries regarding Marketing) Finance Department: 220 (For all enquiries regarding school fees) Medical Room: 109 trangnguyen@bvisvietnam.com (For all enquiries regarding Medical Issues) Uniform Shop: 214 (For all enquiries regarding School Uniform) School Buses: (08) 35141714/15 vinhlinh@vinhlinhcorp.com or School contact: 111 bvis@bvisvietnam.com (For all enquiries regarding School Buses) Thông tin liên hệ với nhà trường: Mối liên hệ chặt chẽ giữa gia đình và nhà trường là điều rất quan trọng, và nhà trường muốn đảm bảo rằng các bậc phụ huynh có được các kênh liên hệ chính xác để gọi tới khi cần thiết: Số điện thoại Trường Quốc tế BVIS Hồ Chí Minh: Tiểu học: (08) 37580709 Trung học: (08) 37580717 Số máy lẻ: Lễ tân: 0 (Đối với những câu hỏi chung) Văn phòng Hiệu trưởng: 203 Jacynguyen@bvisvietnam.com (Nếu Quý vị muốn liên hệ với Văn phòng Hiệu trưởng – thông qua thư ký Hiệu trưởng) Văn phòng Phó Tổng Giám đốc: 110 huongngo@bvisvietnam.com (Nếu Quý vị muốn liên hệ với Phó Tổng Giám đốc - thông qua Thư ký PTGĐ) Văn phòng khối Tiểu học: 111 bvis@bvisvietnam.com (Đối với tất cả những câu hỏi liên quan đến Khối Tiểu học) Văn phòng khối Trung học: 0/211 bvis@bvisvietnam.com (Đối với tất cả những câu hỏi liên quan đến Khối Trung học) Phòng Tuyển sinh: 888 admissionsmanager@bvisvietnam.com (Đối với tất cả những câu hỏi liên quan đến Tuyển sinh) Phòng Marketing: 216 anhnguyen@bvisvietnam.com (Đối với tất cả những câu hỏi liên quan đến Marketing) Phòng Kế toán: 220 (Đối với tất cả những câu hỏi liên quan đến đóng học phí) Phòng y tế: 109 trangnguyen@bvisvietnam.com (Đối với tất cả những câu hỏi liên quan đến y tế) Cửa hàng đồng phục: 214 (Đối với tất cả những câu hỏi về Đồng phục học sinh) Phụ trách xe Buýt đưa đón học sinh: (08) 35141714/15 vinhlinh@vinhlinhcorp.com hoặc số máy lẻ của Trường: 111 bvis@bvisvietnam.com (Đối với tất cả những vấn đề liên quan đến xe buýt đưa đón học sinh) 14