Issue 4

BVIS VN

1
23 SEPTEMBER 2011 | ISSUE 4
From Mr Michael Deveney - Principal
Thông điệp từ thầy Michael Deveney - Hiệu trưởng trường BVIS
It was a pleasure to see so many children
participating in extra-curricular activities
this week. Although clubs are optional
they are strongly encouraged because
we see a double opportunity in such an
enrichment programme. Not only is there
a range of skills and experiences on offer,
but we can also be sure that each activity,
by presenting an extension to the day,
will contribute to English language practice and acquisition.
Demandforsomeclubsmeantthattheywerefull,meaningthat
some students were allocated their second choice. Next term
those students will get priority when the clubs change. Primary
clubs begin next week and will offer a similar range of activities.
A letter went home yesterday inviting parents to a Coffee
Morning at 09.00 on Wednesday 28 September in the Main
Hall. At the meeting you will be able to find out how our parent
group can contribute to the school community’s development.
If you could return the replyslip it will help us make the
necessary arrangements.
Tôi rất vui khi thấy hầu hết học sinh háo hức tham gia các câu
lạc bộ ngoại khóa diễn ra trong tuần qua. Mặc dù đây là những
câu lạc bộ tùy chọn nhưng những hoạt động ngoại khóa này
luôn khuyến khích học sinh tham gia vì hiệu quả to lớn từ sự
phong phú của chương trình. Các câu lạc bộ này đem đến lợi
ích trong việc rèn luyện kỹ năng và cả về mặt thực hành ngôn
ngữ Tiếng Anh thông qua những chương trình học đa dạng và
hữu ích. Đối với những học sinh lựa chọn câu lạc bộ yêu thích
nhất (lựa chon 1) nhưng đã hết chỗ, các em có thể tham gia câu
lạc bộ khác (lựa chọn 2) và vào học kì sau, nhà trường sẽ cố gắng
dành ưu tiên cho những học sinh này. Câu lạc bộ ngoại khóa
khối Tiểu học với những hoạt động tương tự sẽ đươc bắt đầu
vào tuần tới.
Thư mời tham dự Buổi Café Sáng thân mật vào lúc 9:00 Thứ
Tư ngày 28 tháng 9, ở Hội trường chính trường BVIS đã được
gởi về nhà cho Quí Phụ huynh vào ngày hôm qua. Đây sẽ là
dịp để Quí vị tìm hiểu về vai trò của Hội Phụ huynh. Sự nhiệt
tình ủng hộ của Hội Phụ huynh luôn là hỗ trợ rất lớn cho nhà
trường trong tất cả các hoạt động và sự kiện sắp tới. Nhằm giúp
nhà trường chuẩn bị chu đáo, Quí vị vui lòng gởi Phiếu trả lời
cho Giáo viên Chủ nhiệm của các em.
Contents
From Mr Michael Deveney 		 1
From Ms Rosy Clark		 2-3
From Ms Jacqueline Britton	 3-5
From Co Thuy			 5
Ian Billings có mặt ở BVIS		 6-7
2
F1 Coffee Morning for Parents
On Friday 16th September we had
an excellent turnout for our first
BVIS coffee morning for parents.
A talk was given by Co Tuee about
the settling in period for our very
youngest children followed by a
practical workshop led by Co Tara
and Co Vi about “Sensory Learning” in an Early Years
setting.As you can see from the photographs, our F1
parents were encouraged to ‘have a go’ themselves and
explore the textures and materials available. These types
of activities are avery good way of helping children to
develop their language and understanding of theworld
around them.
Café Sáng dành cho Phụ huynh lớp Mầm Non F1
Vào Thứ Sáu ngày 16 tháng 9 vừa qua, nhà trường đã tổ
chức buổi Café Sáng đầu tiên dành cho Quí Phụ huynh.
Buổi gặp mặt mở đầu bằng bài nói chuyện của cô Tuệ về
việc rèn luyện thói quen đi học đối với các bé lứa tuổi Mầm
Non F1; sau đó là phần thuyết trình về “Phương pháp trực
quan” dành cho các bé nhỏ. Như Quí vị có thể thấy bằng
hình ảnh, phụ huynh các bé F1 được khuyến khích cùng
tham gia với các bé để tìm hiểu về vải dệt và vật liệu kèm
theo. Đây là những hoạt động nhằm giúp các em phát triển
khả năng ngôn ngữ và quan sát thế giới xung quanh.
From Ms Rosy Clark - Head of Primary School
Thông điệp từ Cô Rosy Clark - Phó Hiệu Trưởng Khối Tiểu Học
House Captains
I would like to congratulate our Primary House Captains
on their appointment to this important role in school.
The children are all members of Class 6B and I hope they
will take their new responsibilities seriously, as well as feel
proud of their position in school. One of their weekly tasks
is to collect the House Points that children throughout the
Primary School have earned for their behaviour, attitude
or learning. We then discover which house has won the
House Cup for the most House Points in our weekly
assembly on Friday mornings. Can your child tell you if
Dalat (green), Hanoi (red), Hue (yellow) or Saigon (blue)
won this week?
Đội trưởng
Chúc mừng các em học sinh khối Tiểu học đã được chọn
để trở thành Đội trưởng. Đây là những học sinh của lớp
6B và tôi hi vọng các em tự hào về chức vụ này và luôn
nghiêm túc hoàn thành tốt vai trò của mình. Một trong
những công việc hàng tuần của các Đội trưởng là tổng kết
những điểm thưởng của Đội mà các học sinh của khối
Tiểu học đạt được vì cách hành xử hoặc thái độ học tập
tốt. Sau đó, nhà trường sẽ trao cúp cho Đội được nhiều
điểm thưởng nhất ngay trong Buổi Thảo Luận hàng tuần
vào sáng thứ Sáu. Liệu các em có thể đoán được Đội Đà
Lạt (xanh lá), Hà Nội (đỏ), Huế (vàng) hay Sài Gòn (xanh
biển) đoạt cúp trong tuần này không?
3
End of school
A 10 week programme of Extra Curricular Activities for
Primary children at BVIS begins on
Monday 26th September. Children are looking forward
to developing their skills in clubs ranging from animated
story club to i-robot. A reminder that school finishes at
14:35 unless your child is participating in a club. If you
have made an arrangement with the class teachers, your
child’s older sibling may take responsibility for him/her in
the library after school until you are able to collect them.
However, unaccompanied Primary children must wait in
room 013B on the ground floor. Please remember that
the children have had a busy, challenging day at school
learning intwo languages so collecting them on time is
very important.
Thank you for your cooperation.
Speeches were the focus of this week’s PSHE lessons with
the goal of being elected onto the first ever BVIS Student
Council. I was really impressed by how well prepared the
students were. There were many interesting points made
as to what ideas the candidate had should they be voted
as Form Class Representative.Congratulations to those
students who were elected.I will introduce you to each
student in next week’s newsletter.
Trọng tâm của buổi Giáo Dục Công Dân tuần này là
những bài phát biểu của các em học sinh nhằm mục tiêu
phấn đấu để được chọn vào Hội Học sinh của trường. Tôi
rất hoan nghênh về sự chuẩn bị chu đáo của các em. Các
em đã đưa ra những lý lẽ rất thú vị về việc tại sao các em trở
thành người đại diện của lớp. Xin chúc mừng những học
sinh đã được bầu chọn và tôi sẽ giới thiệu về từng học sinh
trong Thư Thông Báo tuần sau.
Giờ ra về
10 tuần dành cho chương trình ngoại khóa của khối Tiểu
học sẽ bắt đầu vào thứ Hai, ngày 26 tháng 9 năm 2011.
Các em học sinh đang chờ đợi tham gia các lớp này nhằm
phát triển kỹ năng thông qua những hoạt động phong phú
từ câu lạc bộ truyện tranh sinh động đến chế tạo robot.
Tôi cũng xin nhắc Quí vị về giờ ra về của khối Tiểu học là
14:35 trừ khi các em tham gia câu lạc bộ ngoại khóa. Nếu
Quí vị đã thông báo với Giáo viên Chủ nhiệm về việc đến
đón trễ, anh trai hoặc chị gái của các bé có thể trông coi
em của mình tại phòng thư viên cho đến khi Quí vị tới
đón. Tuy nhiên, đối với những bé không có sự giám sát
của anh hoặc chị, các bé phải đợi tại phòng 013B tầng trệt
của trường. Quí Phụ huynh vui lòng đón các bé đúng giờ
vì đây là việc rất quan trọng đối với các em sau khi kết thúc
một ngày học tập bận rộn ở trường.
Cảm ơn sự hợp tác của Quí Phụ huynh!
From Ms Rosy Clark - Head of Primary School
Thông điệp từ Cô Rosy Clark - Phó Hiệu Trưởng Khối Tiểu Học
From Ms Jacqueline Britton - KS3 Coordinator
Thông điệp từ Jacqueline Britton - Khối Trưởng Khối Trung Học
4
Choir
“If music be the food of love, play on” William Shakespeare.
Miss Witton amazed us by singing the song “Big Yellow
Taxi” to the whole school in assembly this week. She wanted
to introduce BVIS Secondary School Choir Practices
to be held every Wednesday at lunch time in the Music
Room. All students are encouraged to come along.
Đội Hợp xướng
“Nếu âm nhạc là món ăn của tình yêu, hãy tận dụng nó”
– William Shakespeare. Trong Buổi Thảo Luận tuần qua,
cô Witton đã làm mọi người ngạc nhiên thích thú khi cất
giọng hát bài “Big Yellow Taxi”. Cô Witton đã giới thiệu về
lịch luyện tập của Đội Hợp xướng Khối Trung học vào mỗi
giờ trưa thứ Tư hàng tuần, tại phòng Âm Nhạc. Tất cả học
snh đều được khuyến khích tham gia.
Extra Mile Board
The Extra Mile Board this week has been filled by work
completed by a group of students in 8B. They were
working on a Maths project which was dedicated to Maths
Terminology. Well done to them, 5 House Points each.
Bảng Thông Tin
Bảng Thông Tin tuần này sẽ thể hiện những tác phẩm được
thực hiện bởi nhóm học sinh lớp 8B. Đây là đề án về những
thuật ngữ Toán của bộ môn Toán học. Hoan nghênh các em!
Mỗi em sẽ được 5 điểm thưởng về cho Đội của mình.
From Left to Right: Le Vy, Thanh Huy, Harry, Viet Duy,
Emily, Helen, Le Anh
Clean Up The World – BVIS Caring for the Environment
Lastweekendwastheofficial“CleanUptheWorld”weekend.
This is a community based environmental campaign that
inspires and empowers communities from
every corner of the globe to clean up, fix up and conserve
their environment. Now in its 19th year, Clean Up the
World, mobilises an estimated 35 million volunteers
from 130 countries annually, making it one of the largest
communitybased environmental campaigns in the world.
Examples of projects undertaken include:
•	 Recycling and resource recovery
•	 Tree planting
•	 Education campaigns
•	 Water reuse and conservation
•	 Competitions
•	 Exhibitions
•	 Fix up projects
Our students were encouraged to make a difference, no
matter how small, to cleaning up the world.
Thế giới sạch – BVIS bảo vệ môi trường
Cuối tuần trước là ngày chính thức của chương trình “Làm
sạch môi trường”. Đây là chiến dịch cộng đồng nhằm khuyến
From Ms Jacqueline Britton - KS3 Coordinator
Thông điệp từ Jacqueline Britton - Khối Trưởng Khối Trung Học
5
Startingwiththe theme‘Family’,Year 8Vietnamesestudents
are studying a journal called ‘Cổng Trường Mở Ra’, written
by Lý Lan. The students are exploring the literary features
of journal and letter writing text types. This week they were
learning and practising words, phrases and sentences to do
with description and emotion. They have been having fun
with language games and we are looking forward to reading
their creative writing in this genre.
khích mọi người ở khắp nơi trên Trái Đất thu dọn, cải tạo và
giữ gìn môi trường sạch. Đây là năm thứ 19 của chiến dịch
này. Hàng năm, hoạt động đã huy động khoảng 35 triệu tình
nguyện viên đến từ 130 quốc gia, đưa chiến dịch này trở
thành một trong những chương trình cộng đồng lớn nhất
thế giới. Những kế hoạch điển hình mà chiến dịch cam kết
thực hiện:
•	 Trồng cây
•	 Chiến dịch giáo dục
•	 Tái sử dụng nước và bảo tồn thiên nhiên
•	 Thi đua
•	 Triển lãm
•	 Điều chỉnh dự án
Học sinh trường BVIS luôn được khuyến khích đóng góp
vào chiến dịch này, dù chỉ bằng những hành động nhỏ, để
giữ gìn và bảo vệ môi trường.
Bắt đầu với chủ đề “Gia đình”, các em học sinh lớp 8 đang
tìm hiểu về bài viết của Lý Lan “Cổng Trường Mở Ra”. Các
em thích thú khám phá cách hành văn của báo chí và thư từ.
Tuần này, học sinh đã được học và thực hành cách dùng từ
ngữ, cú pháp câu và diễn tả thành đoạn văn với việc miêu tả
xen lẫn với thể hiện cảm xúc của người viết. Các em đã trải
qua khoảng thời gian thú vị khi chơi những trò chơi ngôn
ngữ và chúng tôi mong đợi sẽđược xem những bài viết sáng
tạo của các em trong tuần tới.
From Co Thuy - Vietnamese Teacher
Thông điệp từ Cô Thùy – Giáo viên môn Tiếng Việt
From Ms Jacqueline Britton - KS3 Coordinator
Thông điệp từ Jacqueline Britton - Khối Trưởng Khối Trung Học
66
77

Recomendados

Issue8Issue8
Issue8bvisvietnam
129 vistas9 diapositivas
Issue16Issue16
Issue16BVIS Ha Noi
87 vistas6 diapositivas
Issue37Issue37
Issue37bvisvietnam
255 vistas6 diapositivas
BVIS prospectus 2016 BVIS prospectus 2016
BVIS prospectus 2016 bvisvietnam
884 vistas17 diapositivas

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

Issue28 vnIssue28 vn
Issue28 vnQuang Dang
229 vistas13 diapositivas
Issue6Issue6
Issue6bvisvietnam
129 vistas14 diapositivas
Issue3Issue3
Issue3bvisvietnam
175 vistas10 diapositivas
Issue 3Issue 3
Issue 3bvisvietnam
175 vistas7 diapositivas
Issue31Issue31
Issue31bvisvietnam
137 vistas5 diapositivas
Issue16Issue16
Issue16bvisvietnam
127 vistas12 diapositivas

La actualidad más candente(19)

Issue28 vnIssue28 vn
Issue28 vn
Quang Dang229 vistas
Issue6Issue6
Issue6
bvisvietnam129 vistas
Issue3Issue3
Issue3
bvisvietnam175 vistas
Issue 3Issue 3
Issue 3
bvisvietnam175 vistas
Issue31Issue31
Issue31
bvisvietnam137 vistas
Issue16Issue16
Issue16
bvisvietnam127 vistas
Issue5Issue5
Issue5
bvisvietnam121 vistas
Issue14Issue14
Issue14
bvisvietnam176 vistas
Issue24Issue24
Issue24
bvisvietnam78 vistas
Issue15Issue15
Issue15
bvisvietnam167 vistas
Issue4Issue4
Issue4
bvisvietnam238 vistas
Issue26Issue26
Issue26
bvisvietnam129 vistas
Issue22Issue22
Issue22
bvisvietnam229 vistas
BVIS Newsletter Issue12 20142015BVIS Newsletter Issue12 20142015
BVIS Newsletter Issue12 20142015
BVIS Ha Noi352 vistas
Issue2Issue2
Issue2
BIS Ha Noi197 vistas
Issue13Issue13
Issue13
BIS Ha Noi198 vistas
Issue27Issue27
Issue27
bvisvietnam142 vistas
Issue36Issue36
Issue36
bvisvietnam335 vistas

Destacado

Issue8Issue8
Issue8bvisvietnam
115 vistas7 diapositivas
Issue6Issue6
Issue6bvisvietnam
79 vistas9 diapositivas
Issue19Issue19
Issue19bvisvietnam
122 vistas11 diapositivas
Issue27Issue27
Issue27bvisvietnam
138 vistas7 diapositivas
BVIS prospectus 2014BVIS prospectus 2014
BVIS prospectus 2014bvisvietnam
955 vistas11 diapositivas
Issue17Issue17
Issue17bvisvietnam
450 vistas9 diapositivas

Destacado(16)

Issue8Issue8
Issue8
bvisvietnam115 vistas
Issue6Issue6
Issue6
bvisvietnam79 vistas
Issue19Issue19
Issue19
bvisvietnam122 vistas
Issue27Issue27
Issue27
bvisvietnam138 vistas
BVIS prospectus 2014BVIS prospectus 2014
BVIS prospectus 2014
bvisvietnam955 vistas
Issue17Issue17
Issue17
bvisvietnam450 vistas
Issue2Issue2
Issue2
bvisvietnam166 vistas
Issue7Issue7
Issue7
bvisvietnam65 vistas
Issue22Issue22
Issue22
bvisvietnam93 vistas
BVIS Newsletter 2014 - 2015 Issue 27BVIS Newsletter 2014 - 2015 Issue 27
BVIS Newsletter 2014 - 2015 Issue 27
bvisvietnam710 vistas
Issue20Issue20
Issue20
bvisvietnam56 vistas
Issue1Issue1
Issue1
bvisvietnam183 vistas
Issue25Issue25
Issue25
bvisvietnam96 vistas
Issue26Issue26
Issue26
bvisvietnam244 vistas
Issue24Issue24
Issue24
bvisvietnam150 vistas

Similar a Issue 4

Issue26Issue26
Issue26bvisvietnam
115 vistas6 diapositivas
Issue4Issue4
Issue4bvisvietnam
198 vistas14 diapositivas
Issue30Issue30
Issue30bvisvietnam
137 vistas11 diapositivas
Issue22Issue22
Issue22bvisvietnam
122 vistas17 diapositivas

Similar a Issue 4(20)

Issue26Issue26
Issue26
bvisvietnam115 vistas
BVIS Newsletter Issue15 20142015BVIS Newsletter Issue15 20142015
BVIS Newsletter Issue15 20142015
BVIS Ha Noi302 vistas
Issue4Issue4
Issue4
bvisvietnam198 vistas
BVIS Newsletter 2014 - 2015 Issue 29BVIS Newsletter 2014 - 2015 Issue 29
BVIS Newsletter 2014 - 2015 Issue 29
bvisvietnam926 vistas
Issue30Issue30
Issue30
bvisvietnam137 vistas
Issue22Issue22
Issue22
bvisvietnam122 vistas
Issue31Issue31
Issue31
bvisvietnam214 vistas
Issue 19 - 2015Issue 19 - 2015
Issue 19 - 2015
bvisvietnam178 vistas
Issue29Issue29
Issue29
bvisvietnam91 vistas
Issue13Issue13
Issue13
bvisvietnam97 vistas
Issue11Issue11
Issue11
bvisvietnam173 vistas
Issue 20 - 2015Issue 20 - 2015
Issue 20 - 2015
bvisvietnam217 vistas
Issue 21 - 2015Issue 21 - 2015
Issue 21 - 2015
bvisvietnam247 vistas
BVIS Newsletter 2014- 2015 Issue 26BVIS Newsletter 2014- 2015 Issue 26
BVIS Newsletter 2014- 2015 Issue 26
bvisvietnam1.3K vistas
Issue7Issue7
Issue7
bvisvietnam160 vistas
Issue12Issue12
Issue12
bvisvietnam151 vistas
Issue9Issue9
Issue9
BVIS Ha Noi117 vistas
Issue13Issue13
Issue13
BVIS Ha Noi176 vistas

Más de bvisvietnam

BVIS Studing Abroad BrochureBVIS Studing Abroad Brochure
BVIS Studing Abroad Brochurebvisvietnam
352 vistas8 diapositivas
Issue 24 - BVIS newsletter Issue 24 - BVIS newsletter
Issue 24 - BVIS newsletter bvisvietnam
1.4K vistas14 diapositivas
BVIS Flyer 2014 BVIS Flyer 2014
BVIS Flyer 2014 bvisvietnam
953 vistas2 diapositivas

Más de bvisvietnam(13)

BVIS Studing Abroad BrochureBVIS Studing Abroad Brochure
BVIS Studing Abroad Brochure
bvisvietnam352 vistas
Issue 24 - BVIS newsletter Issue 24 - BVIS newsletter
Issue 24 - BVIS newsletter
bvisvietnam1.4K vistas
BVIS Flyer 2014 BVIS Flyer 2014
BVIS Flyer 2014
bvisvietnam953 vistas
Issue 22 - 2015Issue 22 - 2015
Issue 22 - 2015
bvisvietnam425 vistas
Issue 18 - 2015Issue 18 - 2015
Issue 18 - 2015
bvisvietnam206 vistas
Pdf newsletterPdf newsletter
Pdf newsletter
bvisvietnam135 vistas
Issue28Issue28
Issue28
bvisvietnam175 vistas
Issue29Issue29
Issue29
bvisvietnam171 vistas
Issue32Issue32
Issue32
bvisvietnam425 vistas
Issue33Issue33
Issue33
bvisvietnam146 vistas

Último(20)

Issue 4

  • 1. 1 23 SEPTEMBER 2011 | ISSUE 4 From Mr Michael Deveney - Principal Thông điệp từ thầy Michael Deveney - Hiệu trưởng trường BVIS It was a pleasure to see so many children participating in extra-curricular activities this week. Although clubs are optional they are strongly encouraged because we see a double opportunity in such an enrichment programme. Not only is there a range of skills and experiences on offer, but we can also be sure that each activity, by presenting an extension to the day, will contribute to English language practice and acquisition. Demandforsomeclubsmeantthattheywerefull,meaningthat some students were allocated their second choice. Next term those students will get priority when the clubs change. Primary clubs begin next week and will offer a similar range of activities. A letter went home yesterday inviting parents to a Coffee Morning at 09.00 on Wednesday 28 September in the Main Hall. At the meeting you will be able to find out how our parent group can contribute to the school community’s development. If you could return the replyslip it will help us make the necessary arrangements. Tôi rất vui khi thấy hầu hết học sinh háo hức tham gia các câu lạc bộ ngoại khóa diễn ra trong tuần qua. Mặc dù đây là những câu lạc bộ tùy chọn nhưng những hoạt động ngoại khóa này luôn khuyến khích học sinh tham gia vì hiệu quả to lớn từ sự phong phú của chương trình. Các câu lạc bộ này đem đến lợi ích trong việc rèn luyện kỹ năng và cả về mặt thực hành ngôn ngữ Tiếng Anh thông qua những chương trình học đa dạng và hữu ích. Đối với những học sinh lựa chọn câu lạc bộ yêu thích nhất (lựa chon 1) nhưng đã hết chỗ, các em có thể tham gia câu lạc bộ khác (lựa chọn 2) và vào học kì sau, nhà trường sẽ cố gắng dành ưu tiên cho những học sinh này. Câu lạc bộ ngoại khóa khối Tiểu học với những hoạt động tương tự sẽ đươc bắt đầu vào tuần tới. Thư mời tham dự Buổi Café Sáng thân mật vào lúc 9:00 Thứ Tư ngày 28 tháng 9, ở Hội trường chính trường BVIS đã được gởi về nhà cho Quí Phụ huynh vào ngày hôm qua. Đây sẽ là dịp để Quí vị tìm hiểu về vai trò của Hội Phụ huynh. Sự nhiệt tình ủng hộ của Hội Phụ huynh luôn là hỗ trợ rất lớn cho nhà trường trong tất cả các hoạt động và sự kiện sắp tới. Nhằm giúp nhà trường chuẩn bị chu đáo, Quí vị vui lòng gởi Phiếu trả lời cho Giáo viên Chủ nhiệm của các em. Contents From Mr Michael Deveney 1 From Ms Rosy Clark 2-3 From Ms Jacqueline Britton 3-5 From Co Thuy 5 Ian Billings có mặt ở BVIS 6-7
  • 2. 2 F1 Coffee Morning for Parents On Friday 16th September we had an excellent turnout for our first BVIS coffee morning for parents. A talk was given by Co Tuee about the settling in period for our very youngest children followed by a practical workshop led by Co Tara and Co Vi about “Sensory Learning” in an Early Years setting.As you can see from the photographs, our F1 parents were encouraged to ‘have a go’ themselves and explore the textures and materials available. These types of activities are avery good way of helping children to develop their language and understanding of theworld around them. Café Sáng dành cho Phụ huynh lớp Mầm Non F1 Vào Thứ Sáu ngày 16 tháng 9 vừa qua, nhà trường đã tổ chức buổi Café Sáng đầu tiên dành cho Quí Phụ huynh. Buổi gặp mặt mở đầu bằng bài nói chuyện của cô Tuệ về việc rèn luyện thói quen đi học đối với các bé lứa tuổi Mầm Non F1; sau đó là phần thuyết trình về “Phương pháp trực quan” dành cho các bé nhỏ. Như Quí vị có thể thấy bằng hình ảnh, phụ huynh các bé F1 được khuyến khích cùng tham gia với các bé để tìm hiểu về vải dệt và vật liệu kèm theo. Đây là những hoạt động nhằm giúp các em phát triển khả năng ngôn ngữ và quan sát thế giới xung quanh. From Ms Rosy Clark - Head of Primary School Thông điệp từ Cô Rosy Clark - Phó Hiệu Trưởng Khối Tiểu Học House Captains I would like to congratulate our Primary House Captains on their appointment to this important role in school. The children are all members of Class 6B and I hope they will take their new responsibilities seriously, as well as feel proud of their position in school. One of their weekly tasks is to collect the House Points that children throughout the Primary School have earned for their behaviour, attitude or learning. We then discover which house has won the House Cup for the most House Points in our weekly assembly on Friday mornings. Can your child tell you if Dalat (green), Hanoi (red), Hue (yellow) or Saigon (blue) won this week? Đội trưởng Chúc mừng các em học sinh khối Tiểu học đã được chọn để trở thành Đội trưởng. Đây là những học sinh của lớp 6B và tôi hi vọng các em tự hào về chức vụ này và luôn nghiêm túc hoàn thành tốt vai trò của mình. Một trong những công việc hàng tuần của các Đội trưởng là tổng kết những điểm thưởng của Đội mà các học sinh của khối Tiểu học đạt được vì cách hành xử hoặc thái độ học tập tốt. Sau đó, nhà trường sẽ trao cúp cho Đội được nhiều điểm thưởng nhất ngay trong Buổi Thảo Luận hàng tuần vào sáng thứ Sáu. Liệu các em có thể đoán được Đội Đà Lạt (xanh lá), Hà Nội (đỏ), Huế (vàng) hay Sài Gòn (xanh biển) đoạt cúp trong tuần này không?
  • 3. 3 End of school A 10 week programme of Extra Curricular Activities for Primary children at BVIS begins on Monday 26th September. Children are looking forward to developing their skills in clubs ranging from animated story club to i-robot. A reminder that school finishes at 14:35 unless your child is participating in a club. If you have made an arrangement with the class teachers, your child’s older sibling may take responsibility for him/her in the library after school until you are able to collect them. However, unaccompanied Primary children must wait in room 013B on the ground floor. Please remember that the children have had a busy, challenging day at school learning intwo languages so collecting them on time is very important. Thank you for your cooperation. Speeches were the focus of this week’s PSHE lessons with the goal of being elected onto the first ever BVIS Student Council. I was really impressed by how well prepared the students were. There were many interesting points made as to what ideas the candidate had should they be voted as Form Class Representative.Congratulations to those students who were elected.I will introduce you to each student in next week’s newsletter. Trọng tâm của buổi Giáo Dục Công Dân tuần này là những bài phát biểu của các em học sinh nhằm mục tiêu phấn đấu để được chọn vào Hội Học sinh của trường. Tôi rất hoan nghênh về sự chuẩn bị chu đáo của các em. Các em đã đưa ra những lý lẽ rất thú vị về việc tại sao các em trở thành người đại diện của lớp. Xin chúc mừng những học sinh đã được bầu chọn và tôi sẽ giới thiệu về từng học sinh trong Thư Thông Báo tuần sau. Giờ ra về 10 tuần dành cho chương trình ngoại khóa của khối Tiểu học sẽ bắt đầu vào thứ Hai, ngày 26 tháng 9 năm 2011. Các em học sinh đang chờ đợi tham gia các lớp này nhằm phát triển kỹ năng thông qua những hoạt động phong phú từ câu lạc bộ truyện tranh sinh động đến chế tạo robot. Tôi cũng xin nhắc Quí vị về giờ ra về của khối Tiểu học là 14:35 trừ khi các em tham gia câu lạc bộ ngoại khóa. Nếu Quí vị đã thông báo với Giáo viên Chủ nhiệm về việc đến đón trễ, anh trai hoặc chị gái của các bé có thể trông coi em của mình tại phòng thư viên cho đến khi Quí vị tới đón. Tuy nhiên, đối với những bé không có sự giám sát của anh hoặc chị, các bé phải đợi tại phòng 013B tầng trệt của trường. Quí Phụ huynh vui lòng đón các bé đúng giờ vì đây là việc rất quan trọng đối với các em sau khi kết thúc một ngày học tập bận rộn ở trường. Cảm ơn sự hợp tác của Quí Phụ huynh! From Ms Rosy Clark - Head of Primary School Thông điệp từ Cô Rosy Clark - Phó Hiệu Trưởng Khối Tiểu Học From Ms Jacqueline Britton - KS3 Coordinator Thông điệp từ Jacqueline Britton - Khối Trưởng Khối Trung Học
  • 4. 4 Choir “If music be the food of love, play on” William Shakespeare. Miss Witton amazed us by singing the song “Big Yellow Taxi” to the whole school in assembly this week. She wanted to introduce BVIS Secondary School Choir Practices to be held every Wednesday at lunch time in the Music Room. All students are encouraged to come along. Đội Hợp xướng “Nếu âm nhạc là món ăn của tình yêu, hãy tận dụng nó” – William Shakespeare. Trong Buổi Thảo Luận tuần qua, cô Witton đã làm mọi người ngạc nhiên thích thú khi cất giọng hát bài “Big Yellow Taxi”. Cô Witton đã giới thiệu về lịch luyện tập của Đội Hợp xướng Khối Trung học vào mỗi giờ trưa thứ Tư hàng tuần, tại phòng Âm Nhạc. Tất cả học snh đều được khuyến khích tham gia. Extra Mile Board The Extra Mile Board this week has been filled by work completed by a group of students in 8B. They were working on a Maths project which was dedicated to Maths Terminology. Well done to them, 5 House Points each. Bảng Thông Tin Bảng Thông Tin tuần này sẽ thể hiện những tác phẩm được thực hiện bởi nhóm học sinh lớp 8B. Đây là đề án về những thuật ngữ Toán của bộ môn Toán học. Hoan nghênh các em! Mỗi em sẽ được 5 điểm thưởng về cho Đội của mình. From Left to Right: Le Vy, Thanh Huy, Harry, Viet Duy, Emily, Helen, Le Anh Clean Up The World – BVIS Caring for the Environment Lastweekendwastheofficial“CleanUptheWorld”weekend. This is a community based environmental campaign that inspires and empowers communities from every corner of the globe to clean up, fix up and conserve their environment. Now in its 19th year, Clean Up the World, mobilises an estimated 35 million volunteers from 130 countries annually, making it one of the largest communitybased environmental campaigns in the world. Examples of projects undertaken include: • Recycling and resource recovery • Tree planting • Education campaigns • Water reuse and conservation • Competitions • Exhibitions • Fix up projects Our students were encouraged to make a difference, no matter how small, to cleaning up the world. Thế giới sạch – BVIS bảo vệ môi trường Cuối tuần trước là ngày chính thức của chương trình “Làm sạch môi trường”. Đây là chiến dịch cộng đồng nhằm khuyến From Ms Jacqueline Britton - KS3 Coordinator Thông điệp từ Jacqueline Britton - Khối Trưởng Khối Trung Học
  • 5. 5 Startingwiththe theme‘Family’,Year 8Vietnamesestudents are studying a journal called ‘Cổng Trường Mở Ra’, written by Lý Lan. The students are exploring the literary features of journal and letter writing text types. This week they were learning and practising words, phrases and sentences to do with description and emotion. They have been having fun with language games and we are looking forward to reading their creative writing in this genre. khích mọi người ở khắp nơi trên Trái Đất thu dọn, cải tạo và giữ gìn môi trường sạch. Đây là năm thứ 19 của chiến dịch này. Hàng năm, hoạt động đã huy động khoảng 35 triệu tình nguyện viên đến từ 130 quốc gia, đưa chiến dịch này trở thành một trong những chương trình cộng đồng lớn nhất thế giới. Những kế hoạch điển hình mà chiến dịch cam kết thực hiện: • Trồng cây • Chiến dịch giáo dục • Tái sử dụng nước và bảo tồn thiên nhiên • Thi đua • Triển lãm • Điều chỉnh dự án Học sinh trường BVIS luôn được khuyến khích đóng góp vào chiến dịch này, dù chỉ bằng những hành động nhỏ, để giữ gìn và bảo vệ môi trường. Bắt đầu với chủ đề “Gia đình”, các em học sinh lớp 8 đang tìm hiểu về bài viết của Lý Lan “Cổng Trường Mở Ra”. Các em thích thú khám phá cách hành văn của báo chí và thư từ. Tuần này, học sinh đã được học và thực hành cách dùng từ ngữ, cú pháp câu và diễn tả thành đoạn văn với việc miêu tả xen lẫn với thể hiện cảm xúc của người viết. Các em đã trải qua khoảng thời gian thú vị khi chơi những trò chơi ngôn ngữ và chúng tôi mong đợi sẽđược xem những bài viết sáng tạo của các em trong tuần tới. From Co Thuy - Vietnamese Teacher Thông điệp từ Cô Thùy – Giáo viên môn Tiếng Việt From Ms Jacqueline Britton - KS3 Coordinator Thông điệp từ Jacqueline Britton - Khối Trưởng Khối Trung Học
  • 6. 66
  • 7. 77