Issue27

BVIS VN

1
| ISSUE 27
From Mr Michael Deveney - Principal
Thông điệp từ thầy Michael Deveney - Hiệu trưởng
CIS parent survey – you are reminded that
the parent survey is still open next week.
This is an excellent opportunity to ‘have
your say’ about BVIS. A summary of the
survey findings will be sent to school so
that we can incorporate comments into
future planning discussions.
Next week the Secondary Department
will be celebrating Shakespeare’s birthday.
Our Head of English, Ms Catharine Keen,
has prepared this Shakespeare quiz for you. How many
quotes can you identify?
Phiếu thăm dò ý kiến của CIS – Vui lòng lưu ý Quý vị vẫn
có thể hoàn thành phiếu thăm dò ý kiến cho đến hết tuần
sau. Đây là cơ hội tốt để Quý vị đưa ra nhận xét về Trường
BVIS. Một bản tóm tắt kết quả thu được sẽ được gửi cho
Trường để chúng tôi có thể đưa các nhận xét vào quá trình
trao đổi, lên kế hoạch trong tương lai.
Tuần sau, khối Trung học sẽ kỷ niệm ngày sinh của đại văn
hào Shakespeare. Cô Catharine Keen, Trưởng bộ môn tiếng
Anh, đã chuẩn bị một câu đố cho các em. Quý vị nhận ra
bao nhiêu trích dẫn?
Contents
From Mr Michael Deveney 		 1
From Ms Rosy Clark		 2
From Mr Oliver Sargent		 3
Kinderstar Children visit BVIS	 4-5
KS1 EAL Update			 6
From Mr Paul Holyome		 7
From Mr Steve Kenny		 8
Swiming Gala			9-10
Communications			11
			
27 APRIL 2014
Match the quote to the Shakespeare play
Nối các trích dẫn với vở kịch tương ứng của Shakespeare
A. Once More unto the breach dear friends B. What’s in a name? That which we call a rose by any
other name would smell as sweet.
C. Parting is such sweet sorrow D. Better to be three hours too soon than a minute late
E. Neither a borrower nor a
lender be
F. That way madness lies
G. Some are born great, some achieve greatness, some have
greatness thrust upon them
H. We are such stuff as dreams
are made of
I. Out damned spot! J. He thinks too much, such men are dangerous
K. A horse, a horse, my kingdom for a horse L. All the world’s a stage and all the men and women
merely players…
1. Hamlet
2. The Tempest
3. Richard III
4. The Merry Wives of Windsor
5. Twelfth Night.
6. Henry V
7. Romeo & Juliet
8. Julius Caesar
9. King Lear
10. As You Like it
11. Macbeth
12. Romeo & Juliet (again
2
Professor Ly Kha visits BVIS
Today it was my pleasure to
welcome Professor Ly Kha (PhD in
Primary Education) back to BVIS. Ly
Kha is Dean of Primary Education,
Pedagogy University of HCMC.
At the university, Ly Kha teaches
Vietnamese but also leads research
in Primary Education. She was one of the professors who
were responsible for writing the Primary curriculum
and she has published many reference books for both
teachers and students including reading, grammar and
Vietnamese for foreigners.
Before opening BVIS, Professor Ly Kha was a consultant
fortheschoolandshecarriedoutsomelessonobservations
during our opening year. Her many years of experience
helped us to be assured of the quality of our Vietnamese
Literacy programme.
Professor Ly Kha attended Primary assembly this
morning and toured our Vietnamese classrooms. She
was very impressed with the developments in the school
since she last visited in November 2011. She also spent
time briefing some of our teachers and I about the current
developments and research into Vietnamese Phonics.
Giáo sư Ly Kha đến thăm Trường BVIS
Hôm nay tôi đã có vinh hạnh được đón tiếp Giáo sư Ly
Kha (và là Tiến sĩ Giáo dục Tiểu học)) trở lại Trường BVIS.
Cô Ly Kha là Trưởng khoa Giáo dục Tiểu học, ĐH Sư
phạm TPHCM.
Ở ĐH Sư phạm, Cô Ly Kha vừa giảng dạy môn tiếng Việt,
vừa dẫn dắt các chương trình nghiên cứu về Giáo dục
Tiểu học. Cô là một trong những giáo sư chịu trách nhiệm
biên soạn chương trình Tiểu học và đã xuất bản nhiều
sách tham khảo cho cả giáo viên và học sinh, trong đó có
sách đọc, ngữ pháp và tiếng Việt cho người nước ngoài.
Trước khi Trường BVIS khai giảng khóa đầu tiên, Giáo
sư Ly Kha là người tư vấn cho Trường và cô đã đến dự
giờ nhiều tiết dạy trong năm học đầu tiên. Với nhiều năm
kinh nghiệm trong ngành, cô đã giúp Trường đảm bảo
chất lượng của chương trình Đọc Viết tiếng Việt.
Sáng nay, Giáo sư Ly Kha đã đến tham dự buổi sinh hoạt
của khối Tiểu học và tham quan các lớp học tiếng Việt của
Trường. Cô rất ấn tượng trước sự phát triển của Trường
kể từ lần cuối cô đến thăm vào tháng 11 năm 2011. Cô
cũng đã dành thời gian để giải thích cho tôi và các giáo
viên về tình hình phát triển và các nghiên cứu liên quan
đến môn Âm vần tiếng Việt.
From Ms Rosy Clark - Head of Primary School
Thông điệp từ Cô Rosy Clark - Hiệu trưởng Tiểu học
Dates for your diary
Những ngày cần ghi nhớ
April - May
Wednesday 23rd April
Coffee Morning for EYFS parents
Thursday 24th April – Y4’s “Big Day Out”
Monday 28th and Tuesday 29th April – Green Days
Wednesday 30th April – School closed
Thursday 1st and Friday 2nd May – School closed
Tháng 4 - 5
Thứ Tư 23 tháng 4 – Cà phê Sáng cho phụ huynh khối
Mầm non
Thứ Năm 24 tháng 4 – “Ngày Khám phá” của lớp 4
Thứ Hai & thứ Ba 28-29 tháng 4 - Ngày Môi trường
Xanh
Thứ Tư 30 tháng 4 – Nghỉ lễ
Thứ Năm & thứ Sáu 1-2 tháng 5 – Nghỉ lễ
3
Fundinotots Fundinotots is now open at BVIS. There are two sessions, from 8.00 am to
10.00 am on Tuesday and Thursday each week, in the Early Learning Centre
in the Early Years Foundation Stage Department. The sessions are open to
children aged 0 to 36 months, accompanied by an adult. For more information
please see the school website or call into the Primary Office at BVIS.
Chương trình Fundinotots đã được mở tại Trường BVIS. Lớp học diễn ra vào
thứ Ba và thứ Năm hàng tuần, từ 8:00 đến 10:00 tại Phòng chơi Phức hợp ở
khối Mầm Non. Chương trình dành cho bé từ 0 đến 36 tháng đi cùng người
lớn. Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng truy cập trang web của Trường
hoặc liên lạc Văn phòng Tiểu học, Trường BVIS.
From Mr Oliver Sargent, Assistant Head of Primary
Thông điệp từ Thầy Oliver Sargent, Trợ lý Hiệu trưởng Tiểu học
Student Leadership in Primary
Within BVIS we feel it is important
for children to have opportunities to
develop leadership skills and have
responsibilities early in their school
life. In addition to the existing School
Council and House Captains, last
term we introduced the ‘Community
Volunteers Programme’ for Year 6.
Within the programme Year 6 had the chance to volunteer to
help support teachers run clubs for younger children in the
school. The Year 6 children selected the clubs they wanted to
help with based on their personal strengths and interests. The
programme was very successful and the children enjoyed the
opportunity to work with and support younger children in a
range of different clubs from ‘Art Attack’to ‘Chess’to ‘Mental
Maths’ and many more. Teachers frequently commented
that the children were excellent ‘role models’ and had good
relationships with the other children.
Research suggests that having responsibilities and learning
leadership skills are very important for helping children
to mature into young adults. Children can develop
good communication and team work skills and are able
to successfully negotiate and compromise effectively.
Furthermore, it develops strong problems solving skills and
the ability to strategically plan more effectively.
As a result, we will continue with this programme again this
term with Year 6 children again having the opportunity to
volunteer. In addition, Year 6 will have the opportunity to
become a ‘Playground Leader’ and run fun activities and
games for other children at lunchtimes, which they have
been learning in class.
Phát triển khả năng lãnh đạo cho học sinh khối Tiểu học
Tại Trường BVIS, chúng tôi tin rằng việc tạo điều kiện cho trẻ
phát triển kỹ năng lãnh đạo và tinh thần trách nhiệm ngay
từ khi còn nhỏ là vô cùng quan trọng. Ngoài cơ hội tham gia
Hội học sinh và trở thành Đội trưởng, học kỳ trước khối Tiểu
học đã giới thiệu chương trình “Tình nguyện Vì Cộng đồng”
cho khối lớp 6. Tham gia chương trình, các học sinh lớp 6 đã
có dịp xung phong giúp đỡ các giáo viên tổ chức câu lạc bộ
cho các học sinh nhỏ tuổi hơn. Các em đã lựa chọn câu lạc
bộ mình muốn giúp đỡ dựa trên ưu và khuyết điểm của bản
thân. Chương trình đã thành công tốt đẹp và các học sinh
đều rất hào hứng khi có cơ hội đồng hành cùng các em nhỏ
trong nhiều câu lạc bộ khác nhau, từ “Nghệ thuật Sáng tạo”,
“Cờ vua” đến “Tính nhẩm” và còn nhiều, nhiều nữa. Các
giáo viên thường nhận xét các em là “tấm gương” tuyệt vời
và có mối liên kết rất tốt với các học sinh khác.
Nghiên cứu đã chứng minh tinh thần trách nhiệm và việc
học kỹ năng lãnh đạo đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ
trợ trẻ lớn khôn. Học sinh có thể phát triển kỹ năng giao tiếp,
làm việc nhóm cũng như biết cách thương lượng và thỏa
thuận. Bên cạnh đó, các em còn có thể phát triển kỹ năng giải
quyết vấn đề và khả năng lên kế hoạch một cách hiệu quả.
Vì những lí do trên, học kỳ này Trường sẽ tiếp tục tổ chức
chương trình tình nguyện cho các học sinh lớp 6. Các học
sinh lớp 6 cũng sẽ có cơ hội trở thành các “Quản trò” và chịu
trách nhiệm tổ chức các hoạt động, trò chơi sôi nổi mình đã
học trên lớp cho các bạn khác vào giờ ăn trưa.
TERM 3/ HỌC KỲ 3
6 WEEK PROGRAMME/CHƢƠNG TRÌNH 6 TUẦN
Monday 5th May – Thursday 12th June 2014
Thứ Hai ngày 5 tháng 5 đến thứ Năm ngày 12 tháng 6 năm 2014
BVIS
Primary Extra Curricular Clubs
Câu lạc bộ ngoại khóa khối Tiểu học
4
Kinderstar Children visit BVIS
4
5
Kinderstar Children visit BVIS
5
6
KS1 EAL Update
Thông tin từ Khoa Tăng cường tiếng Anh – KS1
Year 1
In Year One, the children will be turning their focus to
Traditional Tales. EAL students will be focusing on the
types of animals, characterisation of goodies and baddies,
repeated phrases and the lessons revealed in each tale
encountered. They have been using actions and symbols
to help them recall each story. Over the next couple of
weeks, students will then re-enact the tales in EAL lessons
and create their own Traditional Tales by applying what
they know about the features listed above. Be sure to ask
your child to tell you the story of “The Little Red Hen” at
home. Perhaps they will teach you the actions to help you
remember it too!

Please join us for Year 1V’s assembly on Friday, April 25th
to see their class version of a Traditional Tale.
Lớp 1
Ở lớp 1, các học sinh đang hướng sự chú ý đến chủ đề
Chuyện Cổ Tích. Các học sinh EAL sẽ tập trung tìm hiểu
về các loài động vật, cách xây dựng nhân vật thiện và ác,
các cụm từ lặp đi lặp lại và bài học được truyền tải trong
mỗi câu chuyện. Các em sử dụng động tác và các biểu
tượng để ghi nhớ tình tiết của từng câu chuyện. Trong vài
tuần tới, các em sẽ diễn lại câu chuyện trong giờ EAL và tự
sáng tác những mẩu Chuyện Cổ Tích của riêng mình bằng
cách vận dụng hiểu biết về các đặc điểm nêu trên. Hãy yêu
cầu các em kể lại câu chuyện “Gà Mái Đỏ Tí Hon” khi về
nhà. Có thể các em sẽ chỉ dẫn cho Quý vị các động tác để
tất cả đều có thể ghi nhớ câu chuyện!
Quý vị đừng quên đến tham dự buổi sinh hoạt của lớp 1V
vào thứ Sáu, 25 tháng 4 này để thưởng thức câu Chuyện
Cổ Tích của các em.
Year 2
Year Two are beginning a non-fiction Literacy unit
called ‘Explanation Texts’. Students will recall what they
already know about non-fiction texts, as well as extend
their learning through communicating how everyday
communications take place. They will apply their
excellent enquiry skills when choosing their headings
by asking many Wh- questions (Who? Where? Why? etc.)
and answering these questions to explain what they have
learned about communication.
Lớp 2
Các học sinh lớp 2 vừa khởi động chủ đề “Văn bản Giải
thích”. Các học sinh sẽ ôn lại những gì đã biết về văn bản
hiện thực và mở rộng hiểu biết của mình qua việc trình
bày về các phương thức giao tiếp hàng ngày. Các em sẽ
vận dụng kỹ năng vấn đáp tuyệt vời của mình khi lựa
chọn tiêu đề bằng cách hỏi vô số câu hỏi bắt đầu bằng
“Wh” (Who/Ai? Where/Ở đâu? Why/Tại sao?...) và tự trả lời
các câu hỏi trên để giải thích những gì mình đã học được
về giao tiếp.
Stars of the Week
Ngôi sao EAL tuần này
Phương Khanh (1V) – For recalling the Traditional
Tales she has been learning and modelling them to her
classmates, through actions and reading.
Em ghi nhớ các mẩu Chuyện Cổ Tích đã học và kể lại
cho các bạn bằng cách đọc và thực hiện các động tác.
Rosy (1S) – For retelling a Traditional Tale with the
correct actions and pronunciation.
Em đã kể lại một mẩu Chuyện Cổ Tích với động tác và
phát âm rất chính xác.
7
NHỊP CẦU THẾ GI
Ớ
I
presents
LITTLE SHOP OF HORRORS
Is presented through special arrangement with Music Theater International (MTI)
All authorized performance materials are also supplied by MTI
421 West 54th Street, New York, NY 10019
Phone: 212-541-4684 Fax: 212-397-4684
www.MTIShows.com
Wednesday 23rd- Thursday 24th April
7pm, Main hall, BVIS
Address: 44-46 street 1, Binh Hung,
Binh Chanh,HCMC
BRITISH VIETNAMESE INTERNATIONAL SCHOOL
Make a date in your diary!
Secondary Production
Little Shop of Horrors
Wednesday-Thursday 23-24 April
Hãy đánh dấu vào nhật ký!
Vở diễn khối Trung học
Tiệm Hoa Ma Quái
Thứ Tư-Thứ Năm 23-24 tháng 4
A warm welcome back to the start of a
very exciting term for BVIS Secondary
students. This week our A level students
sat their first ICT practical test. The
exams ran smoothly and I know that the
students have put in their best efforts. In
the next few weeks we have our very first
IGCSE practical examinations including
ICT, Art and English speaking tests for a
selection of students. This is a very important phase of time
for BVIS and I wish all the students the very best of luck in
their forthcoming examinations.
This week we also saw a very exciting swimming gala that
was split into two competitions. Key Stage 4 started the
Day with some impressive swimming events and highly
competitive races. (Please see Mr Kenny’s report.) The
scores will be collated from the two competitions and we
will be announcing the overall winner of the swimming
gala next Wednesday in assembly.
Next week we will host our very first BVIS Secondary
School Production on Wednesday and Thursday 23-24
April. We would like to see as many parents and students
as possible attend to support what will be a magnificent
show which begins at 7.00pm.
From Mr Paul Holyome - Head of Secondary School
Thông điệp từ Thầy Paul Holyome - Hiệu phó Trung học
Xin chào mừng các em đã trở lại với một học kỳ hào hứng
nữa tại khối Trung học trường BVIS. Tuần này, các học sinh
ALevel đã làm bài kiểm tra thực hành môn CNTT đầu tiên.
Bài kiểm tra đã diễn ra suôn sẻ và tôi tin chắc tất cả các em
đã cố gắng hết sức mình. Trong vài tuần tới, Trường sẽ tiến
hành tổ chức các bài thi thực hành IGCSE đầu tiên cho một
số học sinh ở các môn như CNTT, Nghệ thuật và kỹ năng
nói môn Anh văn. Đây là một giai đoạn vô cùng quan trọng
tại Trường BVIS và tôi xin chúc tất cả các em thật nhiều
may mắn trong kỳ thi sắp tới.
Tuần này, khối Trung học cũng đã chứng kiến Hội thi Bơi
lội diễn ra thật sôi nổi ở hai khối lớp. Khối KS4 đã mở màn
với nhiều nội dung thi đấu đặc sắc và các màn tranh tài
nảy lửa. (Vui lòng xem tường thuật của Thầy Kenny bên
dưới.) Trường sẽ tiến hành tổng kết điểm số của cả hai khối
và công bố đội chiến thắng chung cuộc vào buổi sinh hoạt
tuần sau.
Tuần tới, các học sinh Trường BVIS sẽ trình diễn vở nhạc
kịch đầu tiên của khối Trung học vào thứ Tư và thứ Năm
23-24 tháng 4. Chúng tôi rất mong được đón tiếp thật nhiều
phụ huynh và học sinh đến thưởng thức và ủng hộ vở diễn
tuyệt vời này. Vở kịch sẽ diễn ra vào lúc 19:00.
7
NH
ỊP CẦU THẾ GIỚI
presents
LITTLE SHOP OF HORRORS
Is presented through special arrangement with Music Theater International (MTI)
All authorized performance materials are also supplied by MTI
421 West 54th Street, New York, NY 10019
Phone: 212-541-4684 Fax: 212-397-4684www.MTIShows.com
Wednesday 23rd- Thursday 24th April
7pm, Main hall, BVISAddress: 44-46 street 1, Binh Hung,Binh Chanh,HCMC
BRITISH VIETNAMESE INTERNATIONAL SCHOOL
8
From Mr Steve Kenny, Head of PE
Thông điệp từ Thầy Steve Kenny, Trưởng bộ môn Thể dục
Secondary Swimming Gala - Secondary School swimming
galas were held on Wednesday. The atmosphere,
especially in Key Stage 3, was fantastic. Swimmers choose
to represent their House in freestyle, breaststroke and the
relay race. Those finishing first in their race were awarded
3 House Points, for second place students were awarded
2 House Points and third place students were awarded
1 House Point. Years 10-13 swam first and the winning
house for Key Stage 4 and 5 was Hanoi, last year reigning
champions. The second half of the morning Years 7-9 swam
and the winners for Key Stage 3 were Dalat. However all
House Points from each Key Stage will be added up and
the overall winning House will be announced in next
Wednesday’s assembly.
Key Stage 3 House Basketball - the final round of the
House basketball for Years 7-9 took place on Thursday.
Once again this event was well supported by students.
However we have a draw between Saigon and Dalat so
a replay between these two teams will be played next
Wednesday to determine the House winner.
The next House competition will be badminton and
will start with Years 10- 13 on Wednesday 07 May. More
information will follow soon.
Bóng rổ Liên đội KS3 - vòng đấu cuối cùng của giải bóng
rổ Liên đội lớp 7-9 đã diễn ra vào thứ Năm. Một lần nữa,
sự kiện đã nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của các học
sinh. Tuy nhiên, vì đã có một trận hòa giữa Sài Gòn và Đà
Lạt, hai đội sẽ tiến hành thi đấu lại vào thứ Tư tuần sau để
xác định đội vô địch chung cuộc.
Giải đấu Liên đội tiếp theo sẽ diễn ra ở bộ môn cầu lông,
bắt đầu với lớp 10-13 vào thứ Tư ngày 7 tháng 5. Thông tin
chi tiết sẽ được cập nhật sau.
U19 Girls’ Football Tournament - On Thursday the
U19 girls’ football team travelled to South Saigon
International School to compete against seven other
international schools from HCMC. The event is designed
to bring all the girls together and celebrate the end of the
U19 girls’ football season. Unfortunately the BVIS girls
did not win. However the team showed determination
and spirit throughout. More importantly the girls enjoyed
the atmosphere and had yet another chance to play
football and make new friends in the wider community.
Giải bóng đá nữ U19 - Vào thứ Năm, đội tuyển bóng đá nữ
U19 đã đến trường Quốc tế Nam Sài Gòn (SSIS) để tranh tài
với 7 trường quốc tế khác ở TPHCM. Sự kiện được tổ chức
với mục đích mang các tuyển thủ nữ đến gần nhau hơn và
mừng kết thúc mùa giải bóng đá nữ U19. Dù không giành
được chiến thắng nhưng cả đội đã thể hiện tinh thần chiến
đấu kiên cường xuyên suốt các trận đấu. Quan trọng hơn hết
là các tuyển thủ của chúng ta đã rất tận hưởng không khí thi
đấu ngày hôm đó, có thêm cơ hội để chơi bóng và kết thêm
nhiều bạn mới.
Hội thi Bơi lội khối Trung học – Hội thi bơi lội của khối
Trung học đã diễn ra vào thứ Tư tuần này. Không khí của
ngày thi đấu thật rộn ràng, sôi nổi, đặc biệt là ở khối KS3.
Các học sinh đã đại diện cho Đội nhà tham gia các nội
dung bơi tự do, bơi ếch và bơi tiếp sức. Các học sinh về
đích đầu tiên đã nhận được 3 điểm Đội, học sinh về đích
thứ hai và thứ ba nhận được lần lượt 2 và 1 điểm Đội. Lớp
10-13 đã mở màn buổi thi đấu và đội chiến thắng của khối
KS4 và KS5 là Hà Nội – nhà cựu vô địch của năm trước.
Tiếp nối là các học sinh lớp 7-9 và đội chiến thắng của khối
KS3 là Đà Lạt. Điểm Đội của mỗi khối lớp sẽ được tổng
kết và đội giành chiến thắng chung cuộc sẽ được công bố
trong buổi sinh hoạt thứ Tư tuần sau.
8
99
1010
11
Communication
Good communication is important to us and we would like to
ensure that you have the correct contact information in order
for you to call the school:
School Number:
Primary: (08) 37580709
Secondary: (08) 37580717
Extention number:
Receptionist: 0
(For all general enquiries)
Principal’s Office: 203
(If you wish to contact the School Principal)
Deputy General Director’s Office: 207
huongnguyenthi@bvisvietnam.com
(If you wish to contact the Deputy General Director)
Primary Office: 111
bvis@bvisvietnam.com
(For all enquiries regarding the Primary Section)
Secondary Office: 0/211
bvis@bvisvietnam.com
(For all enquiries regarding the Secondary Section)
Admissions Department: 888
hangnguyen@bvisvietnam.com
(For all enquiries regarding Admissions)
Marketing Department: 118
anhbui@bvisvietnam.com
(For all enquiries regarding Marketing)
Finance Department: 220
(For all enquiries regarding school fees)
Medical Room: 109
trangnguyen@bvisvietnam.com
(For all enquiries regarding Medical Issues)
Uniform Shop: 106
(For all enquiries regarding School Uniform)
School Buses: (08) 35141714/15
vinhlinh@vinhlinhcorp.com
or School contact: 111
bvis@bvisvietnam.com
(For all enquiries regarding School Buses)
Thông tin liên hệ với nhà trường:
Mối liên hệ chặt chẽ giữa gia đình và nhà trường là điều rất quan
trọng, và nhà trường muốn đảm bảo rằng các bậc phụ huynh có
được các kênh liên hệ chính xác để gọi tới khi cần thiết:
Số điện thoại Trường Quốc tế BVIS Hồ Chí Minh:
Tiểu học: (08) 37580709
Trung học: (08) 37580717
Số máy lẻ:
Lễ tân: 0
(Đối với những câu hỏi chung)
Văn phòng Hiệu trưởng: 203
(Nếu Quý vị muốn liên hệ với Văn phòng Hiệu trưởng – thông qua
thư ký Hiệu trưởng)
Văn phòng Phó Tổng Giám đốc: 207
huongnguyenthi@bvisvietnam.com
(Nếu Quý vị muốn liên hệ với Phó Tổng Giám đốc - thông qua Thư
ký PTGĐ)
Văn phòng khối Tiểu học: 111
bvis@bvisvietnam.com
(Đối với tất cả những câu hỏi liên quan đến Khối Tiểu học)
Văn phòng khối Trung học: 0/211
bvis@bvisvietnam.com
(Đối với tất cả những câu hỏi liên quan đến Khối Trung học)
Phòng Tuyển sinh: 888
hangnguyen@bvisvietnam.com
(Đối với tất cả những câu hỏi liên quan đến Tuyển sinh)
Phòng Marketing: 118
anhbui@bvisvietnam.com
(Đối với tất cả những câu hỏi liên quan đến Marketing)
Phòng Kế toán: 220
(Đối với tất cả những câu hỏi liên quan đến đóng học phí)
Phòng y tế: 109
trangnguyen@bvisvietnam.com
(Đối với tất cả những câu hỏi liên quan đến y tế)
Cửa hàng đồng phục: 106
(Đối với tất cả những câu hỏi về Đồng phục học sinh)
Phụ trách xe Buýt đưa đón học sinh: (08) 35141714/15
vinhlinh@vinhlinhcorp.com
hoặc số máy lẻ của Trường: 111
bvis@bvisvietnam.com
(Đối với tấtcả những vấn đề liên quan đến xe buýt đưa đón học sinh)

Recomendados

Issue26 por
Issue26Issue26
Issue26bvisvietnam
129 vistas13 diapositivas
BVIS prospectus 2016 por
BVIS prospectus 2016 BVIS prospectus 2016
BVIS prospectus 2016 bvisvietnam
884 vistas17 diapositivas
Issue37 por
Issue37Issue37
Issue37bvisvietnam
255 vistas6 diapositivas
Issue36 por
Issue36Issue36
Issue36bvisvietnam
335 vistas13 diapositivas
Issue 35 - BVIS Newsletter 2014 - 2015 por
Issue 35 - BVIS Newsletter 2014 - 2015Issue 35 - BVIS Newsletter 2014 - 2015
Issue 35 - BVIS Newsletter 2014 - 2015bvisvietnam
3.4K vistas10 diapositivas
Issue15 por
Issue15Issue15
Issue15bvisvietnam
167 vistas13 diapositivas

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

Issue2 por
Issue2Issue2
Issue2BIS Ha Noi
197 vistas6 diapositivas
Issue5 por
Issue5Issue5
Issue5bvisvietnam
121 vistas17 diapositivas
Issue 4 por
Issue 4Issue 4
Issue 4bvisvietnam
201 vistas7 diapositivas
Issue22 por
Issue22Issue22
Issue22bvisvietnam
229 vistas17 diapositivas
Issue 28, BVIS Newsletter 2014 - 2015 por
Issue 28, BVIS Newsletter 2014 - 2015Issue 28, BVIS Newsletter 2014 - 2015
Issue 28, BVIS Newsletter 2014 - 2015bvisvietnam
898 vistas14 diapositivas
Issue28 vn por
Issue28 vnIssue28 vn
Issue28 vnQuang Dang
229 vistas13 diapositivas

La actualidad más candente(20)

Issue 28, BVIS Newsletter 2014 - 2015 por bvisvietnam
Issue 28, BVIS Newsletter 2014 - 2015Issue 28, BVIS Newsletter 2014 - 2015
Issue 28, BVIS Newsletter 2014 - 2015
bvisvietnam898 vistas
Issue 32 vnm por Quang Dang
Issue 32 vnmIssue 32 vnm
Issue 32 vnm
Quang Dang249 vistas
BVIS Newsletter Issue28 20142015 por BVIS Ha Noi
BVIS Newsletter Issue28 20142015BVIS Newsletter Issue28 20142015
BVIS Newsletter Issue28 20142015
BVIS Ha Noi374 vistas
BVIS Newsletter Issue15 20142015 por BVIS Ha Noi
BVIS Newsletter Issue15 20142015BVIS Newsletter Issue15 20142015
BVIS Newsletter Issue15 20142015
BVIS Ha Noi302 vistas
Issue 24 - BVIS newsletter por bvisvietnam
Issue 24 - BVIS newsletter Issue 24 - BVIS newsletter
Issue 24 - BVIS newsletter
bvisvietnam1.4K vistas
BVIS newsletter 2014 - 2015, Issue 33 por bvisvietnam
BVIS newsletter 2014 - 2015, Issue 33BVIS newsletter 2014 - 2015, Issue 33
BVIS newsletter 2014 - 2015, Issue 33
bvisvietnam826 vistas
BVIS Newsletter 2014 - 2015 Issue 29 por bvisvietnam
BVIS Newsletter 2014 - 2015 Issue 29BVIS Newsletter 2014 - 2015 Issue 29
BVIS Newsletter 2014 - 2015 Issue 29
bvisvietnam926 vistas

Destacado

Issue9 por
Issue9Issue9
Issue9bvisvietnam
102 vistas17 diapositivas
Issue10 por
Issue10Issue10
Issue10bvisvietnam
79 vistas5 diapositivas
Issue6 por
Issue6Issue6
Issue6bvisvietnam
180 vistas15 diapositivas
Issue15 por
Issue15Issue15
Issue15bvisvietnam
100 vistas10 diapositivas
Issue 22 - 2015 por
Issue 22 - 2015Issue 22 - 2015
Issue 22 - 2015bvisvietnam
425 vistas15 diapositivas
Issue11 por
Issue11Issue11
Issue11bvisvietnam
208 vistas13 diapositivas

Similar a Issue27

BVIS Newsletter Issue22 20142015 por
BVIS Newsletter Issue22 20142015BVIS Newsletter Issue22 20142015
BVIS Newsletter Issue22 20142015BVIS Ha Noi
254 vistas9 diapositivas
Issue20 por
Issue20Issue20
Issue20bvisvietnam
165 vistas12 diapositivas
Issue19 por
Issue19Issue19
Issue19BVIS Ha Noi
158 vistas10 diapositivas
Issue19 por
Issue19Issue19
Issue19BVIS Ha Noi
138 vistas10 diapositivas
Issue4 por
Issue4Issue4
Issue4bvisvietnam
198 vistas14 diapositivas
Newsletter sl tterm1_is8 por
Newsletter sl tterm1_is8Newsletter sl tterm1_is8
Newsletter sl tterm1_is8BVIS Ha Noi
146 vistas7 diapositivas

Más de bvisvietnam

BVIS Studing Abroad Brochure por
BVIS Studing Abroad BrochureBVIS Studing Abroad Brochure
BVIS Studing Abroad Brochurebvisvietnam
352 vistas8 diapositivas
BVIS Newsletter 2014 - 2015, Issue 34 por
BVIS Newsletter 2014 - 2015, Issue 34BVIS Newsletter 2014 - 2015, Issue 34
BVIS Newsletter 2014 - 2015, Issue 34bvisvietnam
984 vistas10 diapositivas
Revision techniques for KS3's tests - BVIS Ho Chi Minh city por
Revision techniques for KS3's tests - BVIS Ho Chi Minh cityRevision techniques for KS3's tests - BVIS Ho Chi Minh city
Revision techniques for KS3's tests - BVIS Ho Chi Minh citybvisvietnam
760 vistas20 diapositivas
BVIS Newsletter 2014 - 2015, Issue 32 por
BVIS Newsletter 2014 - 2015, Issue 32BVIS Newsletter 2014 - 2015, Issue 32
BVIS Newsletter 2014 - 2015, Issue 32bvisvietnam
801 vistas14 diapositivas
BVIS newsletter Issue 31, 2014 - 2015 por
BVIS newsletter Issue 31, 2014 - 2015BVIS newsletter Issue 31, 2014 - 2015
BVIS newsletter Issue 31, 2014 - 2015bvisvietnam
769 vistas9 diapositivas
BVIS Vietnam newsletter 2014 - 2015 Issue 30 por
BVIS Vietnam newsletter 2014 - 2015 Issue 30BVIS Vietnam newsletter 2014 - 2015 Issue 30
BVIS Vietnam newsletter 2014 - 2015 Issue 30bvisvietnam
777 vistas13 diapositivas

Más de bvisvietnam(18)

BVIS Studing Abroad Brochure por bvisvietnam
BVIS Studing Abroad BrochureBVIS Studing Abroad Brochure
BVIS Studing Abroad Brochure
bvisvietnam352 vistas
BVIS Newsletter 2014 - 2015, Issue 34 por bvisvietnam
BVIS Newsletter 2014 - 2015, Issue 34BVIS Newsletter 2014 - 2015, Issue 34
BVIS Newsletter 2014 - 2015, Issue 34
bvisvietnam984 vistas
Revision techniques for KS3's tests - BVIS Ho Chi Minh city por bvisvietnam
Revision techniques for KS3's tests - BVIS Ho Chi Minh cityRevision techniques for KS3's tests - BVIS Ho Chi Minh city
Revision techniques for KS3's tests - BVIS Ho Chi Minh city
bvisvietnam760 vistas
BVIS Newsletter 2014 - 2015, Issue 32 por bvisvietnam
BVIS Newsletter 2014 - 2015, Issue 32BVIS Newsletter 2014 - 2015, Issue 32
BVIS Newsletter 2014 - 2015, Issue 32
bvisvietnam801 vistas
BVIS newsletter Issue 31, 2014 - 2015 por bvisvietnam
BVIS newsletter Issue 31, 2014 - 2015BVIS newsletter Issue 31, 2014 - 2015
BVIS newsletter Issue 31, 2014 - 2015
bvisvietnam769 vistas
BVIS Vietnam newsletter 2014 - 2015 Issue 30 por bvisvietnam
BVIS Vietnam newsletter 2014 - 2015 Issue 30BVIS Vietnam newsletter 2014 - 2015 Issue 30
BVIS Vietnam newsletter 2014 - 2015 Issue 30
bvisvietnam777 vistas
BVIS Newsletter 2014 - 2015 Issue 27 por bvisvietnam
BVIS Newsletter 2014 - 2015 Issue 27BVIS Newsletter 2014 - 2015 Issue 27
BVIS Newsletter 2014 - 2015 Issue 27
bvisvietnam710 vistas
BVIS Newsletter 2014- 2015 Issue 26 por bvisvietnam
BVIS Newsletter 2014- 2015 Issue 26BVIS Newsletter 2014- 2015 Issue 26
BVIS Newsletter 2014- 2015 Issue 26
bvisvietnam1.3K vistas
BVIS prospectus 2014 por bvisvietnam
BVIS prospectus 2014BVIS prospectus 2014
BVIS prospectus 2014
bvisvietnam955 vistas
BVIS Flyer 2014 por bvisvietnam
BVIS Flyer 2014 BVIS Flyer 2014
BVIS Flyer 2014
bvisvietnam953 vistas
Issue 19 - 2015 por bvisvietnam
Issue 19 - 2015Issue 19 - 2015
Issue 19 - 2015
bvisvietnam178 vistas
Issue 18 - 2015 por bvisvietnam
Issue 18 - 2015Issue 18 - 2015
Issue 18 - 2015
bvisvietnam206 vistas

Último

CÁC BÀI TOÁN BẤT ĐẲNG THỨC TRONG ĐỀ CHUYÊN VÀO LỚP 10 MÔN TOÁN GIAI ĐOẠN 2009... por
CÁC BÀI TOÁN BẤT ĐẲNG THỨC TRONG ĐỀ CHUYÊN VÀO LỚP 10 MÔN TOÁN GIAI ĐOẠN 2009...CÁC BÀI TOÁN BẤT ĐẲNG THỨC TRONG ĐỀ CHUYÊN VÀO LỚP 10 MÔN TOÁN GIAI ĐOẠN 2009...
CÁC BÀI TOÁN BẤT ĐẲNG THỨC TRONG ĐỀ CHUYÊN VÀO LỚP 10 MÔN TOÁN GIAI ĐOẠN 2009...Nguyen Thanh Tu Collection
11 vistas271 diapositivas
BÀI TẬP DẠY THÊM TOÁN 11 - KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM (9 CHƯƠNG, LÝ THUYẾT, BÀ... por
BÀI TẬP DẠY THÊM TOÁN 11 - KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM (9 CHƯƠNG, LÝ THUYẾT, BÀ...BÀI TẬP DẠY THÊM TOÁN 11 - KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM (9 CHƯƠNG, LÝ THUYẾT, BÀ...
BÀI TẬP DẠY THÊM TOÁN 11 - KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM (9 CHƯƠNG, LÝ THUYẾT, BÀ...Nguyen Thanh Tu Collection
25 vistas931 diapositivas
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 10 CÁNH DIỀU - NĂM 2024 (BẢN HS + GV) ... por
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 10 CÁNH DIỀU - NĂM 2024 (BẢN HS + GV) ...BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 10 CÁNH DIỀU - NĂM 2024 (BẢN HS + GV) ...
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 10 CÁNH DIỀU - NĂM 2024 (BẢN HS + GV) ...Nguyen Thanh Tu Collection
8 vistas86 diapositivas
1. Cách trình bày kết quả nghiên cứu.pdf por
1. Cách trình bày kết quả nghiên cứu.pdf1. Cách trình bày kết quả nghiên cứu.pdf
1. Cách trình bày kết quả nghiên cứu.pdfFred Hub
12 vistas8 diapositivas
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TIẾNG ANH 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC ... por
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TIẾNG ANH 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC ...TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TIẾNG ANH 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC ...
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TIẾNG ANH 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC ...Nguyen Thanh Tu Collection
22 vistas175 diapositivas
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 KẾT NỐI TRI THỨC - NĂM 2024 (BẢN HS... por
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 KẾT NỐI TRI THỨC - NĂM 2024 (BẢN HS...BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 KẾT NỐI TRI THỨC - NĂM 2024 (BẢN HS...
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 KẾT NỐI TRI THỨC - NĂM 2024 (BẢN HS...Nguyen Thanh Tu Collection
11 vistas90 diapositivas

Último(20)

CÁC BÀI TOÁN BẤT ĐẲNG THỨC TRONG ĐỀ CHUYÊN VÀO LỚP 10 MÔN TOÁN GIAI ĐOẠN 2009... por Nguyen Thanh Tu Collection
CÁC BÀI TOÁN BẤT ĐẲNG THỨC TRONG ĐỀ CHUYÊN VÀO LỚP 10 MÔN TOÁN GIAI ĐOẠN 2009...CÁC BÀI TOÁN BẤT ĐẲNG THỨC TRONG ĐỀ CHUYÊN VÀO LỚP 10 MÔN TOÁN GIAI ĐOẠN 2009...
CÁC BÀI TOÁN BẤT ĐẲNG THỨC TRONG ĐỀ CHUYÊN VÀO LỚP 10 MÔN TOÁN GIAI ĐOẠN 2009...
BÀI TẬP DẠY THÊM TOÁN 11 - KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM (9 CHƯƠNG, LÝ THUYẾT, BÀ... por Nguyen Thanh Tu Collection
BÀI TẬP DẠY THÊM TOÁN 11 - KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM (9 CHƯƠNG, LÝ THUYẾT, BÀ...BÀI TẬP DẠY THÊM TOÁN 11 - KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM (9 CHƯƠNG, LÝ THUYẾT, BÀ...
BÀI TẬP DẠY THÊM TOÁN 11 - KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM (9 CHƯƠNG, LÝ THUYẾT, BÀ...
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 10 CÁNH DIỀU - NĂM 2024 (BẢN HS + GV) ... por Nguyen Thanh Tu Collection
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 10 CÁNH DIỀU - NĂM 2024 (BẢN HS + GV) ...BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 10 CÁNH DIỀU - NĂM 2024 (BẢN HS + GV) ...
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 10 CÁNH DIỀU - NĂM 2024 (BẢN HS + GV) ...
1. Cách trình bày kết quả nghiên cứu.pdf por Fred Hub
1. Cách trình bày kết quả nghiên cứu.pdf1. Cách trình bày kết quả nghiên cứu.pdf
1. Cách trình bày kết quả nghiên cứu.pdf
Fred Hub12 vistas
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TIẾNG ANH 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC ... por Nguyen Thanh Tu Collection
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TIẾNG ANH 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC ...TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TIẾNG ANH 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC ...
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TIẾNG ANH 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC ...
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 KẾT NỐI TRI THỨC - NĂM 2024 (BẢN HS... por Nguyen Thanh Tu Collection
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 KẾT NỐI TRI THỨC - NĂM 2024 (BẢN HS...BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 KẾT NỐI TRI THỨC - NĂM 2024 (BẢN HS...
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 KẾT NỐI TRI THỨC - NĂM 2024 (BẢN HS...
3. Phân tích định tính.pdf por Fred Hub
3. Phân tích định tính.pdf3. Phân tích định tính.pdf
3. Phân tích định tính.pdf
Fred Hub8 vistas
GIÁO ÁN POWERPOINT HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM 8 CÁNH DIỀU – CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5... por Nguyen Thanh Tu Collection
GIÁO ÁN POWERPOINT HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM 8 CÁNH DIỀU – CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5...GIÁO ÁN POWERPOINT HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM 8 CÁNH DIỀU – CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5...
GIÁO ÁN POWERPOINT HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM 8 CÁNH DIỀU – CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5...
3. Chủ đề nghiên cứu.pdf por Fred Hub
3. Chủ đề nghiên cứu.pdf3. Chủ đề nghiên cứu.pdf
3. Chủ đề nghiên cứu.pdf
Fred Hub7 vistas
1. Thế giới quan và mô thức nghiên cứu.pdf por Fred Hub
1. Thế giới quan và mô thức nghiên cứu.pdf1. Thế giới quan và mô thức nghiên cứu.pdf
1. Thế giới quan và mô thức nghiên cứu.pdf
Fred Hub10 vistas
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 10 KẾT NỐI TRI THỨC - NĂM 2024 (BẢN HS... por Nguyen Thanh Tu Collection
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 10 KẾT NỐI TRI THỨC - NĂM 2024 (BẢN HS...BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 10 KẾT NỐI TRI THỨC - NĂM 2024 (BẢN HS...
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 10 KẾT NỐI TRI THỨC - NĂM 2024 (BẢN HS...
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 12 - NĂM 2024 (BẢN HS + GV) (50 CÂU TR... por Nguyen Thanh Tu Collection
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 12 - NĂM 2024 (BẢN HS + GV) (50 CÂU TR...BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 12 - NĂM 2024 (BẢN HS + GV) (50 CÂU TR...
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 12 - NĂM 2024 (BẢN HS + GV) (50 CÂU TR...
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TIẾNG ANH 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC... por Nguyen Thanh Tu Collection
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TIẾNG ANH 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC...TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TIẾNG ANH 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC...
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TIẾNG ANH 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC...
2. Khoa học và nghiên cứu xã hội.pdf por Fred Hub
2. Khoa học và nghiên cứu xã hội.pdf2. Khoa học và nghiên cứu xã hội.pdf
2. Khoa học và nghiên cứu xã hội.pdf
Fred Hub10 vistas
TÀI LIỆU DẠY THÊM TOÁN 8 CẢ NĂM - DÙNG CHUNG 3 SÁCH (LÝ THUYẾT, LUYỆN TẬP, BÀ... por Nguyen Thanh Tu Collection
TÀI LIỆU DẠY THÊM TOÁN 8 CẢ NĂM - DÙNG CHUNG 3 SÁCH (LÝ THUYẾT, LUYỆN TẬP, BÀ...TÀI LIỆU DẠY THÊM TOÁN 8 CẢ NĂM - DÙNG CHUNG 3 SÁCH (LÝ THUYẾT, LUYỆN TẬP, BÀ...
TÀI LIỆU DẠY THÊM TOÁN 8 CẢ NĂM - DÙNG CHUNG 3 SÁCH (LÝ THUYẾT, LUYỆN TẬP, BÀ...
8 CHỦ ĐỀ LUYỆN THI VÀO LỚP 10 MÔN TOÁN CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT (TÀI LIỆU WORD MÔ... por Nguyen Thanh Tu Collection
8 CHỦ ĐỀ LUYỆN THI VÀO LỚP 10 MÔN TOÁN CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT (TÀI LIỆU WORD MÔ...8 CHỦ ĐỀ LUYỆN THI VÀO LỚP 10 MÔN TOÁN CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT (TÀI LIỆU WORD MÔ...
8 CHỦ ĐỀ LUYỆN THI VÀO LỚP 10 MÔN TOÁN CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT (TÀI LIỆU WORD MÔ...
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - NĂM 2024 (BẢN ... por Nguyen Thanh Tu Collection
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - NĂM 2024 (BẢN ...BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - NĂM 2024 (BẢN ...
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - NĂM 2024 (BẢN ...
4. Khảo sát và phỏng vấn.pdf por Fred Hub
4. Khảo sát và phỏng vấn.pdf4. Khảo sát và phỏng vấn.pdf
4. Khảo sát và phỏng vấn.pdf
Fred Hub11 vistas
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 CÁNH DIỀU - NĂM 2024 (BẢN HS + GV) ... por Nguyen Thanh Tu Collection
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 CÁNH DIỀU - NĂM 2024 (BẢN HS + GV) ...BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 CÁNH DIỀU - NĂM 2024 (BẢN HS + GV) ...
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 CÁNH DIỀU - NĂM 2024 (BẢN HS + GV) ...

Issue27

  • 1. 1 | ISSUE 27 From Mr Michael Deveney - Principal Thông điệp từ thầy Michael Deveney - Hiệu trưởng CIS parent survey – you are reminded that the parent survey is still open next week. This is an excellent opportunity to ‘have your say’ about BVIS. A summary of the survey findings will be sent to school so that we can incorporate comments into future planning discussions. Next week the Secondary Department will be celebrating Shakespeare’s birthday. Our Head of English, Ms Catharine Keen, has prepared this Shakespeare quiz for you. How many quotes can you identify? Phiếu thăm dò ý kiến của CIS – Vui lòng lưu ý Quý vị vẫn có thể hoàn thành phiếu thăm dò ý kiến cho đến hết tuần sau. Đây là cơ hội tốt để Quý vị đưa ra nhận xét về Trường BVIS. Một bản tóm tắt kết quả thu được sẽ được gửi cho Trường để chúng tôi có thể đưa các nhận xét vào quá trình trao đổi, lên kế hoạch trong tương lai. Tuần sau, khối Trung học sẽ kỷ niệm ngày sinh của đại văn hào Shakespeare. Cô Catharine Keen, Trưởng bộ môn tiếng Anh, đã chuẩn bị một câu đố cho các em. Quý vị nhận ra bao nhiêu trích dẫn? Contents From Mr Michael Deveney 1 From Ms Rosy Clark 2 From Mr Oliver Sargent 3 Kinderstar Children visit BVIS 4-5 KS1 EAL Update 6 From Mr Paul Holyome 7 From Mr Steve Kenny 8 Swiming Gala 9-10 Communications 11 27 APRIL 2014 Match the quote to the Shakespeare play Nối các trích dẫn với vở kịch tương ứng của Shakespeare A. Once More unto the breach dear friends B. What’s in a name? That which we call a rose by any other name would smell as sweet. C. Parting is such sweet sorrow D. Better to be three hours too soon than a minute late E. Neither a borrower nor a lender be F. That way madness lies G. Some are born great, some achieve greatness, some have greatness thrust upon them H. We are such stuff as dreams are made of I. Out damned spot! J. He thinks too much, such men are dangerous K. A horse, a horse, my kingdom for a horse L. All the world’s a stage and all the men and women merely players… 1. Hamlet 2. The Tempest 3. Richard III 4. The Merry Wives of Windsor 5. Twelfth Night. 6. Henry V 7. Romeo & Juliet 8. Julius Caesar 9. King Lear 10. As You Like it 11. Macbeth 12. Romeo & Juliet (again
  • 2. 2 Professor Ly Kha visits BVIS Today it was my pleasure to welcome Professor Ly Kha (PhD in Primary Education) back to BVIS. Ly Kha is Dean of Primary Education, Pedagogy University of HCMC. At the university, Ly Kha teaches Vietnamese but also leads research in Primary Education. She was one of the professors who were responsible for writing the Primary curriculum and she has published many reference books for both teachers and students including reading, grammar and Vietnamese for foreigners. Before opening BVIS, Professor Ly Kha was a consultant fortheschoolandshecarriedoutsomelessonobservations during our opening year. Her many years of experience helped us to be assured of the quality of our Vietnamese Literacy programme. Professor Ly Kha attended Primary assembly this morning and toured our Vietnamese classrooms. She was very impressed with the developments in the school since she last visited in November 2011. She also spent time briefing some of our teachers and I about the current developments and research into Vietnamese Phonics. Giáo sư Ly Kha đến thăm Trường BVIS Hôm nay tôi đã có vinh hạnh được đón tiếp Giáo sư Ly Kha (và là Tiến sĩ Giáo dục Tiểu học)) trở lại Trường BVIS. Cô Ly Kha là Trưởng khoa Giáo dục Tiểu học, ĐH Sư phạm TPHCM. Ở ĐH Sư phạm, Cô Ly Kha vừa giảng dạy môn tiếng Việt, vừa dẫn dắt các chương trình nghiên cứu về Giáo dục Tiểu học. Cô là một trong những giáo sư chịu trách nhiệm biên soạn chương trình Tiểu học và đã xuất bản nhiều sách tham khảo cho cả giáo viên và học sinh, trong đó có sách đọc, ngữ pháp và tiếng Việt cho người nước ngoài. Trước khi Trường BVIS khai giảng khóa đầu tiên, Giáo sư Ly Kha là người tư vấn cho Trường và cô đã đến dự giờ nhiều tiết dạy trong năm học đầu tiên. Với nhiều năm kinh nghiệm trong ngành, cô đã giúp Trường đảm bảo chất lượng của chương trình Đọc Viết tiếng Việt. Sáng nay, Giáo sư Ly Kha đã đến tham dự buổi sinh hoạt của khối Tiểu học và tham quan các lớp học tiếng Việt của Trường. Cô rất ấn tượng trước sự phát triển của Trường kể từ lần cuối cô đến thăm vào tháng 11 năm 2011. Cô cũng đã dành thời gian để giải thích cho tôi và các giáo viên về tình hình phát triển và các nghiên cứu liên quan đến môn Âm vần tiếng Việt. From Ms Rosy Clark - Head of Primary School Thông điệp từ Cô Rosy Clark - Hiệu trưởng Tiểu học Dates for your diary Những ngày cần ghi nhớ April - May Wednesday 23rd April Coffee Morning for EYFS parents Thursday 24th April – Y4’s “Big Day Out” Monday 28th and Tuesday 29th April – Green Days Wednesday 30th April – School closed Thursday 1st and Friday 2nd May – School closed Tháng 4 - 5 Thứ Tư 23 tháng 4 – Cà phê Sáng cho phụ huynh khối Mầm non Thứ Năm 24 tháng 4 – “Ngày Khám phá” của lớp 4 Thứ Hai & thứ Ba 28-29 tháng 4 - Ngày Môi trường Xanh Thứ Tư 30 tháng 4 – Nghỉ lễ Thứ Năm & thứ Sáu 1-2 tháng 5 – Nghỉ lễ
  • 3. 3 Fundinotots Fundinotots is now open at BVIS. There are two sessions, from 8.00 am to 10.00 am on Tuesday and Thursday each week, in the Early Learning Centre in the Early Years Foundation Stage Department. The sessions are open to children aged 0 to 36 months, accompanied by an adult. For more information please see the school website or call into the Primary Office at BVIS. Chương trình Fundinotots đã được mở tại Trường BVIS. Lớp học diễn ra vào thứ Ba và thứ Năm hàng tuần, từ 8:00 đến 10:00 tại Phòng chơi Phức hợp ở khối Mầm Non. Chương trình dành cho bé từ 0 đến 36 tháng đi cùng người lớn. Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng truy cập trang web của Trường hoặc liên lạc Văn phòng Tiểu học, Trường BVIS. From Mr Oliver Sargent, Assistant Head of Primary Thông điệp từ Thầy Oliver Sargent, Trợ lý Hiệu trưởng Tiểu học Student Leadership in Primary Within BVIS we feel it is important for children to have opportunities to develop leadership skills and have responsibilities early in their school life. In addition to the existing School Council and House Captains, last term we introduced the ‘Community Volunteers Programme’ for Year 6. Within the programme Year 6 had the chance to volunteer to help support teachers run clubs for younger children in the school. The Year 6 children selected the clubs they wanted to help with based on their personal strengths and interests. The programme was very successful and the children enjoyed the opportunity to work with and support younger children in a range of different clubs from ‘Art Attack’to ‘Chess’to ‘Mental Maths’ and many more. Teachers frequently commented that the children were excellent ‘role models’ and had good relationships with the other children. Research suggests that having responsibilities and learning leadership skills are very important for helping children to mature into young adults. Children can develop good communication and team work skills and are able to successfully negotiate and compromise effectively. Furthermore, it develops strong problems solving skills and the ability to strategically plan more effectively. As a result, we will continue with this programme again this term with Year 6 children again having the opportunity to volunteer. In addition, Year 6 will have the opportunity to become a ‘Playground Leader’ and run fun activities and games for other children at lunchtimes, which they have been learning in class. Phát triển khả năng lãnh đạo cho học sinh khối Tiểu học Tại Trường BVIS, chúng tôi tin rằng việc tạo điều kiện cho trẻ phát triển kỹ năng lãnh đạo và tinh thần trách nhiệm ngay từ khi còn nhỏ là vô cùng quan trọng. Ngoài cơ hội tham gia Hội học sinh và trở thành Đội trưởng, học kỳ trước khối Tiểu học đã giới thiệu chương trình “Tình nguyện Vì Cộng đồng” cho khối lớp 6. Tham gia chương trình, các học sinh lớp 6 đã có dịp xung phong giúp đỡ các giáo viên tổ chức câu lạc bộ cho các học sinh nhỏ tuổi hơn. Các em đã lựa chọn câu lạc bộ mình muốn giúp đỡ dựa trên ưu và khuyết điểm của bản thân. Chương trình đã thành công tốt đẹp và các học sinh đều rất hào hứng khi có cơ hội đồng hành cùng các em nhỏ trong nhiều câu lạc bộ khác nhau, từ “Nghệ thuật Sáng tạo”, “Cờ vua” đến “Tính nhẩm” và còn nhiều, nhiều nữa. Các giáo viên thường nhận xét các em là “tấm gương” tuyệt vời và có mối liên kết rất tốt với các học sinh khác. Nghiên cứu đã chứng minh tinh thần trách nhiệm và việc học kỹ năng lãnh đạo đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ trẻ lớn khôn. Học sinh có thể phát triển kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm cũng như biết cách thương lượng và thỏa thuận. Bên cạnh đó, các em còn có thể phát triển kỹ năng giải quyết vấn đề và khả năng lên kế hoạch một cách hiệu quả. Vì những lí do trên, học kỳ này Trường sẽ tiếp tục tổ chức chương trình tình nguyện cho các học sinh lớp 6. Các học sinh lớp 6 cũng sẽ có cơ hội trở thành các “Quản trò” và chịu trách nhiệm tổ chức các hoạt động, trò chơi sôi nổi mình đã học trên lớp cho các bạn khác vào giờ ăn trưa. TERM 3/ HỌC KỲ 3 6 WEEK PROGRAMME/CHƢƠNG TRÌNH 6 TUẦN Monday 5th May – Thursday 12th June 2014 Thứ Hai ngày 5 tháng 5 đến thứ Năm ngày 12 tháng 6 năm 2014 BVIS Primary Extra Curricular Clubs Câu lạc bộ ngoại khóa khối Tiểu học
  • 6. 6 KS1 EAL Update Thông tin từ Khoa Tăng cường tiếng Anh – KS1 Year 1 In Year One, the children will be turning their focus to Traditional Tales. EAL students will be focusing on the types of animals, characterisation of goodies and baddies, repeated phrases and the lessons revealed in each tale encountered. They have been using actions and symbols to help them recall each story. Over the next couple of weeks, students will then re-enact the tales in EAL lessons and create their own Traditional Tales by applying what they know about the features listed above. Be sure to ask your child to tell you the story of “The Little Red Hen” at home. Perhaps they will teach you the actions to help you remember it too!  Please join us for Year 1V’s assembly on Friday, April 25th to see their class version of a Traditional Tale. Lớp 1 Ở lớp 1, các học sinh đang hướng sự chú ý đến chủ đề Chuyện Cổ Tích. Các học sinh EAL sẽ tập trung tìm hiểu về các loài động vật, cách xây dựng nhân vật thiện và ác, các cụm từ lặp đi lặp lại và bài học được truyền tải trong mỗi câu chuyện. Các em sử dụng động tác và các biểu tượng để ghi nhớ tình tiết của từng câu chuyện. Trong vài tuần tới, các em sẽ diễn lại câu chuyện trong giờ EAL và tự sáng tác những mẩu Chuyện Cổ Tích của riêng mình bằng cách vận dụng hiểu biết về các đặc điểm nêu trên. Hãy yêu cầu các em kể lại câu chuyện “Gà Mái Đỏ Tí Hon” khi về nhà. Có thể các em sẽ chỉ dẫn cho Quý vị các động tác để tất cả đều có thể ghi nhớ câu chuyện! Quý vị đừng quên đến tham dự buổi sinh hoạt của lớp 1V vào thứ Sáu, 25 tháng 4 này để thưởng thức câu Chuyện Cổ Tích của các em. Year 2 Year Two are beginning a non-fiction Literacy unit called ‘Explanation Texts’. Students will recall what they already know about non-fiction texts, as well as extend their learning through communicating how everyday communications take place. They will apply their excellent enquiry skills when choosing their headings by asking many Wh- questions (Who? Where? Why? etc.) and answering these questions to explain what they have learned about communication. Lớp 2 Các học sinh lớp 2 vừa khởi động chủ đề “Văn bản Giải thích”. Các học sinh sẽ ôn lại những gì đã biết về văn bản hiện thực và mở rộng hiểu biết của mình qua việc trình bày về các phương thức giao tiếp hàng ngày. Các em sẽ vận dụng kỹ năng vấn đáp tuyệt vời của mình khi lựa chọn tiêu đề bằng cách hỏi vô số câu hỏi bắt đầu bằng “Wh” (Who/Ai? Where/Ở đâu? Why/Tại sao?...) và tự trả lời các câu hỏi trên để giải thích những gì mình đã học được về giao tiếp. Stars of the Week Ngôi sao EAL tuần này Phương Khanh (1V) – For recalling the Traditional Tales she has been learning and modelling them to her classmates, through actions and reading. Em ghi nhớ các mẩu Chuyện Cổ Tích đã học và kể lại cho các bạn bằng cách đọc và thực hiện các động tác. Rosy (1S) – For retelling a Traditional Tale with the correct actions and pronunciation. Em đã kể lại một mẩu Chuyện Cổ Tích với động tác và phát âm rất chính xác.
  • 7. 7 NHỊP CẦU THẾ GI Ớ I presents LITTLE SHOP OF HORRORS Is presented through special arrangement with Music Theater International (MTI) All authorized performance materials are also supplied by MTI 421 West 54th Street, New York, NY 10019 Phone: 212-541-4684 Fax: 212-397-4684 www.MTIShows.com Wednesday 23rd- Thursday 24th April 7pm, Main hall, BVIS Address: 44-46 street 1, Binh Hung, Binh Chanh,HCMC BRITISH VIETNAMESE INTERNATIONAL SCHOOL Make a date in your diary! Secondary Production Little Shop of Horrors Wednesday-Thursday 23-24 April Hãy đánh dấu vào nhật ký! Vở diễn khối Trung học Tiệm Hoa Ma Quái Thứ Tư-Thứ Năm 23-24 tháng 4 A warm welcome back to the start of a very exciting term for BVIS Secondary students. This week our A level students sat their first ICT practical test. The exams ran smoothly and I know that the students have put in their best efforts. In the next few weeks we have our very first IGCSE practical examinations including ICT, Art and English speaking tests for a selection of students. This is a very important phase of time for BVIS and I wish all the students the very best of luck in their forthcoming examinations. This week we also saw a very exciting swimming gala that was split into two competitions. Key Stage 4 started the Day with some impressive swimming events and highly competitive races. (Please see Mr Kenny’s report.) The scores will be collated from the two competitions and we will be announcing the overall winner of the swimming gala next Wednesday in assembly. Next week we will host our very first BVIS Secondary School Production on Wednesday and Thursday 23-24 April. We would like to see as many parents and students as possible attend to support what will be a magnificent show which begins at 7.00pm. From Mr Paul Holyome - Head of Secondary School Thông điệp từ Thầy Paul Holyome - Hiệu phó Trung học Xin chào mừng các em đã trở lại với một học kỳ hào hứng nữa tại khối Trung học trường BVIS. Tuần này, các học sinh ALevel đã làm bài kiểm tra thực hành môn CNTT đầu tiên. Bài kiểm tra đã diễn ra suôn sẻ và tôi tin chắc tất cả các em đã cố gắng hết sức mình. Trong vài tuần tới, Trường sẽ tiến hành tổ chức các bài thi thực hành IGCSE đầu tiên cho một số học sinh ở các môn như CNTT, Nghệ thuật và kỹ năng nói môn Anh văn. Đây là một giai đoạn vô cùng quan trọng tại Trường BVIS và tôi xin chúc tất cả các em thật nhiều may mắn trong kỳ thi sắp tới. Tuần này, khối Trung học cũng đã chứng kiến Hội thi Bơi lội diễn ra thật sôi nổi ở hai khối lớp. Khối KS4 đã mở màn với nhiều nội dung thi đấu đặc sắc và các màn tranh tài nảy lửa. (Vui lòng xem tường thuật của Thầy Kenny bên dưới.) Trường sẽ tiến hành tổng kết điểm số của cả hai khối và công bố đội chiến thắng chung cuộc vào buổi sinh hoạt tuần sau. Tuần tới, các học sinh Trường BVIS sẽ trình diễn vở nhạc kịch đầu tiên của khối Trung học vào thứ Tư và thứ Năm 23-24 tháng 4. Chúng tôi rất mong được đón tiếp thật nhiều phụ huynh và học sinh đến thưởng thức và ủng hộ vở diễn tuyệt vời này. Vở kịch sẽ diễn ra vào lúc 19:00. 7 NH ỊP CẦU THẾ GIỚI presents LITTLE SHOP OF HORRORS Is presented through special arrangement with Music Theater International (MTI) All authorized performance materials are also supplied by MTI 421 West 54th Street, New York, NY 10019 Phone: 212-541-4684 Fax: 212-397-4684www.MTIShows.com Wednesday 23rd- Thursday 24th April 7pm, Main hall, BVISAddress: 44-46 street 1, Binh Hung,Binh Chanh,HCMC BRITISH VIETNAMESE INTERNATIONAL SCHOOL
  • 8. 8 From Mr Steve Kenny, Head of PE Thông điệp từ Thầy Steve Kenny, Trưởng bộ môn Thể dục Secondary Swimming Gala - Secondary School swimming galas were held on Wednesday. The atmosphere, especially in Key Stage 3, was fantastic. Swimmers choose to represent their House in freestyle, breaststroke and the relay race. Those finishing first in their race were awarded 3 House Points, for second place students were awarded 2 House Points and third place students were awarded 1 House Point. Years 10-13 swam first and the winning house for Key Stage 4 and 5 was Hanoi, last year reigning champions. The second half of the morning Years 7-9 swam and the winners for Key Stage 3 were Dalat. However all House Points from each Key Stage will be added up and the overall winning House will be announced in next Wednesday’s assembly. Key Stage 3 House Basketball - the final round of the House basketball for Years 7-9 took place on Thursday. Once again this event was well supported by students. However we have a draw between Saigon and Dalat so a replay between these two teams will be played next Wednesday to determine the House winner. The next House competition will be badminton and will start with Years 10- 13 on Wednesday 07 May. More information will follow soon. Bóng rổ Liên đội KS3 - vòng đấu cuối cùng của giải bóng rổ Liên đội lớp 7-9 đã diễn ra vào thứ Năm. Một lần nữa, sự kiện đã nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của các học sinh. Tuy nhiên, vì đã có một trận hòa giữa Sài Gòn và Đà Lạt, hai đội sẽ tiến hành thi đấu lại vào thứ Tư tuần sau để xác định đội vô địch chung cuộc. Giải đấu Liên đội tiếp theo sẽ diễn ra ở bộ môn cầu lông, bắt đầu với lớp 10-13 vào thứ Tư ngày 7 tháng 5. Thông tin chi tiết sẽ được cập nhật sau. U19 Girls’ Football Tournament - On Thursday the U19 girls’ football team travelled to South Saigon International School to compete against seven other international schools from HCMC. The event is designed to bring all the girls together and celebrate the end of the U19 girls’ football season. Unfortunately the BVIS girls did not win. However the team showed determination and spirit throughout. More importantly the girls enjoyed the atmosphere and had yet another chance to play football and make new friends in the wider community. Giải bóng đá nữ U19 - Vào thứ Năm, đội tuyển bóng đá nữ U19 đã đến trường Quốc tế Nam Sài Gòn (SSIS) để tranh tài với 7 trường quốc tế khác ở TPHCM. Sự kiện được tổ chức với mục đích mang các tuyển thủ nữ đến gần nhau hơn và mừng kết thúc mùa giải bóng đá nữ U19. Dù không giành được chiến thắng nhưng cả đội đã thể hiện tinh thần chiến đấu kiên cường xuyên suốt các trận đấu. Quan trọng hơn hết là các tuyển thủ của chúng ta đã rất tận hưởng không khí thi đấu ngày hôm đó, có thêm cơ hội để chơi bóng và kết thêm nhiều bạn mới. Hội thi Bơi lội khối Trung học – Hội thi bơi lội của khối Trung học đã diễn ra vào thứ Tư tuần này. Không khí của ngày thi đấu thật rộn ràng, sôi nổi, đặc biệt là ở khối KS3. Các học sinh đã đại diện cho Đội nhà tham gia các nội dung bơi tự do, bơi ếch và bơi tiếp sức. Các học sinh về đích đầu tiên đã nhận được 3 điểm Đội, học sinh về đích thứ hai và thứ ba nhận được lần lượt 2 và 1 điểm Đội. Lớp 10-13 đã mở màn buổi thi đấu và đội chiến thắng của khối KS4 và KS5 là Hà Nội – nhà cựu vô địch của năm trước. Tiếp nối là các học sinh lớp 7-9 và đội chiến thắng của khối KS3 là Đà Lạt. Điểm Đội của mỗi khối lớp sẽ được tổng kết và đội giành chiến thắng chung cuộc sẽ được công bố trong buổi sinh hoạt thứ Tư tuần sau. 8
  • 9. 99
  • 10. 1010
  • 11. 11 Communication Good communication is important to us and we would like to ensure that you have the correct contact information in order for you to call the school: School Number: Primary: (08) 37580709 Secondary: (08) 37580717 Extention number: Receptionist: 0 (For all general enquiries) Principal’s Office: 203 (If you wish to contact the School Principal) Deputy General Director’s Office: 207 huongnguyenthi@bvisvietnam.com (If you wish to contact the Deputy General Director) Primary Office: 111 bvis@bvisvietnam.com (For all enquiries regarding the Primary Section) Secondary Office: 0/211 bvis@bvisvietnam.com (For all enquiries regarding the Secondary Section) Admissions Department: 888 hangnguyen@bvisvietnam.com (For all enquiries regarding Admissions) Marketing Department: 118 anhbui@bvisvietnam.com (For all enquiries regarding Marketing) Finance Department: 220 (For all enquiries regarding school fees) Medical Room: 109 trangnguyen@bvisvietnam.com (For all enquiries regarding Medical Issues) Uniform Shop: 106 (For all enquiries regarding School Uniform) School Buses: (08) 35141714/15 vinhlinh@vinhlinhcorp.com or School contact: 111 bvis@bvisvietnam.com (For all enquiries regarding School Buses) Thông tin liên hệ với nhà trường: Mối liên hệ chặt chẽ giữa gia đình và nhà trường là điều rất quan trọng, và nhà trường muốn đảm bảo rằng các bậc phụ huynh có được các kênh liên hệ chính xác để gọi tới khi cần thiết: Số điện thoại Trường Quốc tế BVIS Hồ Chí Minh: Tiểu học: (08) 37580709 Trung học: (08) 37580717 Số máy lẻ: Lễ tân: 0 (Đối với những câu hỏi chung) Văn phòng Hiệu trưởng: 203 (Nếu Quý vị muốn liên hệ với Văn phòng Hiệu trưởng – thông qua thư ký Hiệu trưởng) Văn phòng Phó Tổng Giám đốc: 207 huongnguyenthi@bvisvietnam.com (Nếu Quý vị muốn liên hệ với Phó Tổng Giám đốc - thông qua Thư ký PTGĐ) Văn phòng khối Tiểu học: 111 bvis@bvisvietnam.com (Đối với tất cả những câu hỏi liên quan đến Khối Tiểu học) Văn phòng khối Trung học: 0/211 bvis@bvisvietnam.com (Đối với tất cả những câu hỏi liên quan đến Khối Trung học) Phòng Tuyển sinh: 888 hangnguyen@bvisvietnam.com (Đối với tất cả những câu hỏi liên quan đến Tuyển sinh) Phòng Marketing: 118 anhbui@bvisvietnam.com (Đối với tất cả những câu hỏi liên quan đến Marketing) Phòng Kế toán: 220 (Đối với tất cả những câu hỏi liên quan đến đóng học phí) Phòng y tế: 109 trangnguyen@bvisvietnam.com (Đối với tất cả những câu hỏi liên quan đến y tế) Cửa hàng đồng phục: 106 (Đối với tất cả những câu hỏi về Đồng phục học sinh) Phụ trách xe Buýt đưa đón học sinh: (08) 35141714/15 vinhlinh@vinhlinhcorp.com hoặc số máy lẻ của Trường: 111 bvis@bvisvietnam.com (Đối với tấtcả những vấn đề liên quan đến xe buýt đưa đón học sinh)