Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

1

аожг

 • Sé el primero en comentar

1

 1. 1.  Вниманието o непреднамерено; o неустойчиво.
 2. 2.  Възприятията o с недостатъчна обективна точност; o с недостатъчни умения за преобразуване.
 3. 3.  Въображението o възпроизвеждащо; o творческо; o със стремеж за създаване на нови образи.
 4. 4.  Мисленето o с постепенно развиващи се умения за обобщаване, систематизиране, абстрахиране и класифициране; o с известни възможности за логически операции за: - откриване и отделяне на общото в обектите; - обединяване по определен признак; - отхвърляне на неподходящ предмет; - подреждане на предмети по свойства. tuni
 5. 5.  Памет o в недостатъчен обем; o в недостатъчна степен на трайност; o с неизградени способности за свързване на старите с новите знания.
 6. 6.  Чувствата o силни; o нетрайни; o често – бурно изразявани.
 7. 7. Учебните дейности в училище са отчасти
 8. 8. Затова при учебните задачи е необходимо: o редуване на различни по характер дейности; o постепенно натоварване; o стимулиране на детските изяви; o използване на игри в процеса на обучение.
 9. 9. Във връзка с тези особености на децата и с характера на предстоящите дейности обща задача на родители и учители е:  много игри;  закаляващи процедури;  спортни занимания;  положителни изживявания;  изяви, стимулиращи самочувствието на детето.
 10. 10.  подготовката в ПГ е достатъчно сериозна;  децата са получили базисни понятия, които ще им помогнат да се справят успешно в училище;  грешно усвоената методика /напр. в четене/ трудно се коригира.
 11. 11. … към ученето и училището
 12. 12. o да разсъждава къде хората добиват знания и умения; o разглеждайте ваши снимки от училищни години; o разказвайте за училищния живот, за весели случки; o кажете на детето кои от приятелите са ви от училищните години и че и то ще създаде такива; o разкажете, че в училище освен учене, ще има и много игри, спорт, екскурзии…; o Не плашете детето с училище! o Не отправяйте закани: ”Ще видиш ти, като тръгнеш на училище – край с игрите! Ще те вкарат в ред!” и т.н.
 13. 13. o наблюдавайте играта и разходките на децата в двора на училище по време на междучасието; o влезте в сградата по време на час – детето да усети спокойствието и реда по време на учебните часове; o помогнете на детето да осмисли, че в училище има стройна организация и правила, различни от тези в детските градини; o поговорете за необходимостта от спокойствие по време на учебните часове; o поговорете защо има такива правила в училище, ще могат ли да учат децата ако правилата не се спазват.
 14. 14. Търсете начини за засилване на вътрешна мотивация за учене НЕ – уча, защото ще ме похвалят мама и татко, защото ще получа отлична оценка, а уча, защото:  това ще бъде добре за мен;  ще мога да напиша сам писмо на Дядо Коледа;  ще мога да напиша писмо на баба и дядо;  ще пазарувам сам;  ще мога да работя на компютър;  ще мога да избера професия, която ще ми доставя удоволствие и ще ми носи добри пари.
 15. 15.  Поощрявайте естествената детска любознателност o задавайте въпроси „Кой..?, Кога..?,Какво..?”; o но след тях нека следват въпроси „Защо..?” и „Какво би станало, ако..?”; Те изискват аналитичен подход и развиват мисленето.
 16. 16. Отделяйте всеки ден време /дори само 5-10 минути/, посветени на вашия малък Питко Любопитко
 17. 17.  нека ви задава въпроси за света, за природата /напр. динозаври/; разкажете му накратко за тези животни;  намерете бързо в интернет няколко реда за темата; изтеглете картина за оцветяване;  детето може да оцвети картината, да я надпише с ваша помощ и да я прати на значими за него хора;  скоро ще откриете, че тази Петминутка не само провокира познавателната активност на детето, но и в общуването сближава родители и деца. След всяко научено нещо, показвайте, че се радвате, че детето ви знае и може повече. След всяко научено нещо, показвайте, че се радвате, че детето ви знае и може повече.
 18. 18. Една от основните предпоставки за успех на всеки човек е доброто самочувствие. Затова  внушавайте на детето, че може да се справи с конкретните, поставени от вас, задачи;  давайте му по-широко поле за изява.  ежедневно показвайте, че му имате доверие.  поощрявайте детското постоянство – дори резултатът да не е такъв, какъвто очаквате или да не е постигнат толкова бързо – важното е, че детето върви по пътя, за да реализира задачата. Стимулирайте не само всеки успех на
 19. 19.  Нека детето се учи да прави анализ: 1. Какво се иска от него /очакван краен резултат/? 2. Може ли отведнъж да го направи? 3. С какво ще започне? 4. През какви други етапи ще мине? 5. Само един начин ли има да се справи или има още начини, и ако да – какви /да избере не само най- бързия начин, но и по-ефективния/; 6. След приключване на задачата, преди вие да сте направили своята преценка, нека детето се самооцени;  Поставяйте конкретни задачи, без значение дали са битови или учебни.  Постепенно усложнявайте задачите и разширявайте периметъра им.  Формулирайте ясно задачите. 1 2. 3..
 20. 20.  Внушете му, че грешките са стъпало към успеха и не бива да се бои от тях;  Чрез вашето собствено поведение му покажете, че човек се учи от грешките си;  Нека детето разбере, че училището е място, където се учим как да се учим от грешките;  Ако детето е сгрешило: o помогнете му да анализира къде и в какво е сгрешило; o може ли да се поправи грешката; o ако може – как; o ако грешката е непоправима – безсмислено е да се терзае;  Ако детето трябва да се смъмри – укорете постъпката, а не детската личност. С конкретни примери от вашето професионално или битово ежедневия дайте пример, че всеки греши.
 21. 21.  с примери от вашето ежедневие покажете или кажете на някого /но така, че детето да чуе /, че точно тази работа не ви се върши в момента /напр. да изчистите, да напазарувате, служебна работа във вечерните часове/ и искате да отдъхвате;  заявете, че тъй като това са задачи, които трябва да се свършат, ще преодолеете нежеланието си, ще се мобилизирате и ще ги изпълните;  след края на работата кажете на глас, че се чувствате доволни, защото сте се справили, независимо от първоначалното нежелание. Ако подходите към нежелаещото да изпълни дадена задача дете: ”Това трябва да се свърши – и край!, детето наистина ще свърши работата, но няма да е мотивирано за преодоляване на трудности и за проява на чувство на отговорност.
 22. 22. ЩОМ ТРЯБВА – ЩОМ ИСКАМ –
 23. 23.  Междучасията в училище са кратки, особено преди и след час по ФВС, децата трябва да се преоблекат бързо;  Трябва да може в такова темпо да се облече, преобуе и ЗАВЪРЖЕ обувките си, че да не пречи на себе си и на работата на другите;  Да може да подрежда чанта с книги и тетрадки, да се ориентира в преградите на чантата.
 24. 24.  Ако детето има пропуски в базисните за училищната готовност понятия, помогнете му да ги преодолее: oза цвят – червен, жълт, зелен, син, черен, кафяв…; o за форма – кръг, правоъгълник, квадрат, ромб, звезда; o за големина – голям, по-голям, най-голям, малък…; o за позиция – ляво, дясно, горе, долу, по средата, нагоре, надолу …; o за числа – 1, 2, 3,…, първо, второ…; o за количества – повече, по-малко, поравно; oза буквите – А, Б…  Уверете се, че детето разбира инструкциите, свързани с обучителния процес.
 25. 25.  вижте дали детето има правилен захват на ръката около молива;  в някои книжарници могат да се открият т.нар. държатели на молив или химикалки с гнезда за пръстите;  следете да не стиска много силно молива;  контролирайте при писане и рисуване да не натиска силно върху листа.Преодоляването на този тип проблеми ще позволи детето по-лесно да усвои техниката на писане.
 26. 26.  нека детето да рисува много;  да защрихова по различни начини;  да дорисува симетрично фигура /напр.нарисувана половин калинка, да направи другата половина/;
 27. 27.  да нарисува в мрежа от точки фигура по образец;  да прави различни по вид и големина бордюри;  да довършва фигура;
 28. 28.  свързване на точки;  сгъване на хартия на възможно най-малки топчета;  низане на гердан от макарони;  сортиране на семена – смес от фасул, леща, ориз се прехвърлят с дясната ръка отляво надясно последователно зърно по зърно в празна купичка, като се започва от най-големите зърна.
 29. 29. Накарайте детето да наблюдава през цилиндър /руло от тоалетна хартия/ и след 30 секунди да се обърне с гръб към наблюдавания участък и да нарисува или опише какво е видяло.
 30. 30.  Да опише предмет, като участват всички сетива – напр. портмоне – големина, цвят, мекота и аромат на кожата, разпределение на преградите и т.н.;  Лабиринти;  Откриване на липсваща фигура;  Откриване на излишен предмет.
 31. 31.  Откриване на абсолютно еднакъв елемент /фигура/;  Свързване на предмети по белези;  Допълване на липсващи елементи от фигура и др.
 32. 32.  Работете за увеличаване на речниковия запас чрез: o игра ”Познай коя е думата” /описвайте предмета и детето да открие какво назовавате с нея/; o игра „Опиши най-пълно”/ (напр: Лекар – когато човек се разболее, хората отиват при него, разказват му как се чувстват, той ги преглежда, назначава изследвания, предписва лекарства, следи дали са оздравели) o да търсят, откриват и свързват в изречение думи със сходно значение /синоними/; Мама е красива. /хубава, очарователна…/ o да откриват и свързват в изречение думи с противоположно значение /антоними/ Дървото е високо, а розовият храст е нисък.
 33. 33.  Усъвършенствайте уменията за конструиране на изречения: o нека децата постоянно ви разказват какво се е случило, какъв филм са гледали…; o в хода на детския разказ внимателно позитивно коригирайте изказа на детето; /Не изричайте: ”Не се казва …”, а просто поправете думата и е уверете, че в следваща употреба, ще е назована правилно/ o нека описват конкретен предмет по неговите признаци; /табуретка – дървена, тапицирана със син плат, ниска, с четири крака …/
 34. 34.  Децата да задават много въпроси и да търсят отговори;  Усъвършенствайте уменията за слушане /четене/ с разбиране и след прочетена приказка, гледан филм нека децата отговарят на въпроси, свързани с: o последователността на действията в сюжета; o действията на героите; o речта на героите; o мотивите в действията на героите; o ако детето е написало приказката или сценария за филма, как би се развило действието; o какво най-важно са научили от прочетеното и др.
 35. 35.  запознайте детето с класния ръководител – дори само десетминутно общуване ще даде на детето някаква сигурност, че на първия учебен ден ще отиде при познат за него човек;  нека влезе в класната стая и се ориентира как е устроена тя; ако учителят прецени – може детето да помогне в украсата й, така на първия учебен ще дойде не само в позната обстановка, но и в своя стая, към чиито външен вид то има отношение;  в училищния строй на 15.09. нека детето ви да се хване за познато за него дете /съседче, другарче от детската градина/.
 36. 36.  нека детето самичко избере чантата си, но не и по отношение на функционалността й;  позволете на детето да участва в избора на учебни мебели /но не и по отношение на ергономичността им;  пред значими за детето хора покажете, че се гордеете, че вече е ученик;  пожелайте му успех и го уверете, че вярвате, че може и знае много, че ще научи още много интересни неща и ако нещо го затрудни - с ваша помощ ще се справи;  след тържественото посрещане на първокласниците в училище и след първия учебен час, направете семеен празненство – така детето наистина ще усети, че тръгването на училище е празник, че започва нов етап от живота му.
 37. 37. Изображения – Интернет и моменти от училищния живот

×