Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.
‫בחברה‬ ‫עירונית‬ ‫דמוקרטיה‬
‫רב-תרבותית‬
(‫עתיד‬ ,‫הווה‬ ,‫)עבר‬
"‫חברתי‬ ‫לצדק‬ ‫כרמיאל‬ ‫"קשת‬
.‫כרמיאל‬ ‫העיר‬ ‫למועצת...
"‫ל"דמוקרטיה‬ ‫מודרנית‬ ‫הגדרה‬("‫העירוניות‬ ‫)ו"מבחן‬
•:‫)ביוונית‬ = ‫דמוקרטיה‬‫העם‬ ‫שלטון‬‫מופיע‬ ,‫עם‬ = ‫)דמוס‬ ,
= ‫...
‫המודרנית‬ ‫הדמוקרטיה‬ ‫עקרונות‬
•1‫עקרון‬ .‫שלטון‬‫העם‬‫)פלורליזם‬‫ואינדוידואליזם‬(
•2‫עקרון‬ .‫הרוב‬ ‫הכרעת‬‫)קואליציה‬‫...
1.‫במקרא‬ ‫העם‬ ‫שלטון‬ ‫עקרון‬(‫ואינדוידואליזם‬ ,‫)פלוראליזם‬
•‫למלך‬ ‫שאול‬ ‫בחירת‬:.‫ולשמואל‬ '‫לה‬ ‫בניגוד‬ ‫העם‬ ‫רצו...
3.‫ומיעוט‬ - ‫אזרח‬ – ‫אדם‬ ‫זכויות‬ ‫עקרון‬
•:‫האדם‬ ‫כבוד‬",‫א‬ ,‫בראשית‬ ) "‫בצלמו‬ ‫האדם‬ ‫את‬ '‫ה‬ ‫ויברא‬27/(
,‫ח‬ ‫...
‫האדם‬ ‫זכויות‬‫המשך‬ -...
•‫המיעוט‬ ‫זכויות‬:,‫טו‬ ‫)במדבר‬ "‫הגר‬ ‫ולגר‬ ‫לכם‬ ‫אחת‬ ‫"חוקה‬15(
•‫הפרט‬ ‫אוטונומיית‬:,‫ל...
? ‫יהודי‬ ‫ללא‬ ‫גם‬ ‫או‬ - ‫ליהודי‬ ‫רק‬ :‫דמוקרטיה‬
•‫יהושע‬(‫המת‬ ‫קבורת‬ ‫)חובת‬ ‫ובגופותיהם‬ ,‫כנענים‬ ‫במלכים‬ ‫כבוד...
7.(‫העם‬ ‫)ותפקיד‬ ‫הרשויות‬ ‫הפרדת‬ ‫עקרון‬
(‫הרשויות‬ ‫בהפרדת‬ ‫מאוזנת‬ ‫יותר‬ – ‫השופטים‬ ‫)תקופת‬
•‫מלך‬‫מדינית‬ ‫סמכו...
(? – ‫לנו‬ ‫חשוב‬ ‫זה‬ ‫למה‬ – ‫האחר‬ ‫)קבלת‬
1- "‫אתני‬ ‫"טיהור‬ // ‫טרנספר‬ // ‫אוכלוסיה‬ ‫חילופי‬ // ‫אוכלוסיה‬ ‫גירוש‬...
?‫זה‬ ‫מה‬ – "‫האחר‬ ‫"קבלת‬
•‫הדמוקרטיה‬ ‫מעקרונות‬ ‫אחד‬‫שלה‬ ‫והמבחן‬ –
•‫פלורליסטית‬ ‫חברתית‬ ‫גישה‬
•‫סובלנית‬ ‫עולם‬...
– ‫האחר‬ ‫קבלת‬(‫עירונית‬ ‫)גם‬ ‫גזענות‬ ‫של‬ ‫היבטים‬
•‫ערבים‬(‫)איסלמופוביה‬
•‫מזרחיים‬(‫אולפנא‬ ‫)תלמידות‬
•‫מאתיופיה‬ ...
'‫א‬ – ‫החיובי‬ ‫הצד‬ – ‫ישראל‬ ‫במדינת‬ ‫האחר‬ ‫קבלת‬
•:‫בי"ל‬ ‫אמנות‬,"‫גזעית‬ ‫אפליה‬ ‫של‬ ‫הצורות‬ ‫כל‬ ‫ביעור‬ ‫בדבר‬...
'‫ב‬ – ‫החיובי‬ ‫הצד‬ – ‫ישראל‬ ‫במדינת‬ ‫האחר‬ ‫קבלת‬
•:‫דין‬ ‫פסקי‬-‫קעאדן‬ ‫בג"צ‬ / ‫לוי‬ ‫השופט‬ "‫השחור‬ ‫ה"דגל‬ ‫פס"...
"‫חברתי‬ ‫לצדק‬ ‫כרמיאל‬ ‫"קשת‬
-‫רב-תרבותית‬ ‫בחברה‬ ‫עירונית‬ ‫דמוקרטיה‬
•‫בעירייה‬‫לשוויון‬ ‫חברתי‬ ‫תקציב‬ ,‫תלת-שפה‬ ...
?‫לעשות‬ ‫יכול‬ ‫אני‬ ‫מה‬ – ‫האחר‬ ‫קבלת‬
•‫לדאוג‬‫זכויותיו‬ ‫יקבל‬ "‫ה"אחר‬ - ‫שלי‬ ‫ובביה"ס‬ ‫שבעירי‬
•‫להשתתף‬‫וברשות‬...
Próxima SlideShare
Cargando en…5
×

דב קולר מצגת - דמוקרטיה עירונית בחברה רב תרבותית -20-9-2013.ppt

835 visualizaciones

Publicado el

מצגת זו מראה את הדרך אשר אותה עושים הרעיונות הדמוקרטיים, החל מהעת העתיקה, דרך חקיקת מדינת ישראל, ועד תוכנית הפעולה של רשימת "קשת כרמיאל לצדק חברתי" - "צ" - למועצת העיר כרמיאל, לבחירות ב - 22/10/2013. מרצ חד"ש למועצת העיר.

Publicado en: Noticias y política
 • Inicia sesión para ver los comentarios

דב קולר מצגת - דמוקרטיה עירונית בחברה רב תרבותית -20-9-2013.ppt

 1. 1. ‫בחברה‬ ‫עירונית‬ ‫דמוקרטיה‬ ‫רב-תרבותית‬ (‫עתיד‬ ,‫הווה‬ ,‫)עבר‬ "‫חברתי‬ ‫לצדק‬ ‫כרמיאל‬ ‫"קשת‬ .‫כרמיאל‬ ‫העיר‬ ‫למועצת‬ – "‫"צ‬ ‫קולר‬ ‫דב‬ 054-3921272 masterwriter@walla.com 20-9-2013
 2. 2. "‫ל"דמוקרטיה‬ ‫מודרנית‬ ‫הגדרה‬("‫העירוניות‬ ‫)ו"מבחן‬ •:‫)ביוונית‬ = ‫דמוקרטיה‬‫העם‬ ‫שלטון‬‫מופיע‬ ,‫עם‬ = ‫)דמוס‬ , = ‫קרטוס‬ ,(‫אספסוף‬ ,‫המון‬ ‫של‬ ‫במשמעות‬ ‫כלל‬ ‫בדרך‬ ,(‫כוח‬ •‫שבה‬ ‫ממשל‬ ‫שיטת‬ ‫היא‬‫להשפיע‬ ‫יכולת‬ ‫לאזרחים‬ ‫יש‬‫על‬ ,‫במדינתם‬ ‫הציבורית‬ ‫המדיניות‬‫וממוסד‬ ‫חוקי‬ ‫באופן‬. •‫באמצעות‬ ,‫לדוגמה‬ ,‫זאת‬ ‫לעשות‬ ‫יכולים‬ ‫הם‬‫דעות‬ ‫הבעת‬ ,‫בפומבי‬‫בבחירות‬ ‫הצבעה‬,‫עם‬ ‫במשאלי‬ ‫או‬‫השתתפות‬ ‫בדיונים‬,‫עצמן‬ ‫ובהחלטות‬ ‫ההחלטות‬ ‫לפני‬‫התמודדות‬ ‫מפלגה‬ ‫אל‬ ‫הצטרפות‬ ‫או‬ ‫בבחירות‬.‫בהן‬ ‫המתמודדת‬ •-‫ה‬ ‫המאה‬ ‫של‬ ‫הראשון‬ ‫לעשור‬ ‫נכון‬21‫המדינות‬ ‫מרבית‬ , ‫גם‬ ‫דוגלות‬ ‫הדמוקרטיות‬‫הזדמנויות‬ ‫בשוויון‬‫ועושות‬ ‫לאפשר‬ ‫מאמצים‬‫שווה‬ ‫שלטונית‬ ‫השפעה‬,‫האזרחים‬ ‫כלל‬ ‫של‬ *‫חברתי‬ ‫מעמד‬ ,‫במוצא‬ ‫תלות‬ ‫בלא‬ ‫דת‬ ,‫גזע‬ ,‫מין‬ ,‫וכלכלי‬.‫באלה‬ ‫וכיוצא‬ •‫כדי‬‫שוויון‬ ‫לממש‬‫מכיסו‬ ‫תעמולה‬ ‫לממן‬ ‫בבחירות‬ ‫מועמד‬ ‫של‬ ‫יכולתו‬ ‫את‬ ‫להגביל‬ ,‫למשל‬ ,‫ניתן‬ ‫כזה‬ ‫או‬ ‫עשירים‬ ‫מועמדים‬ ‫של‬ ‫יתרון‬ ‫ולמנוע‬ ‫הפרטי‬ •‫לדאוג‬‫נגישות‬ ‫לקלפיות‬.‫וזקנים‬ ‫נכים‬ ‫לאזרחים‬ ‫הצבעה‬ ‫ולאפשר‬ •.‫לדמוקרטיה‬ ‫הכרחי‬ ‫תנאי‬ ‫אינה‬ ‫לשוויון‬ ‫השאיפה‬ ,‫אולם‬ •‫בלי‬ ,‫למשל‬ ,‫להתקיים‬ ‫יכולה‬ ‫)דמוקרטיה‬‫הצבעה‬ ‫זכות‬‫בשווייץ‬ ‫או‬ - ‫הקדומה‬ ‫ביוון‬ ‫כמו‬ ‫לנשים‬ -‫ב‬ ‫רק‬ ‫בשוויץ‬ ‫הוענקה‬ ‫לנשים‬ ‫ההצבעה‬ ‫-זכות‬1971– ‫ארה"ב‬ ,1920– ‫רוסיה‬ ,1918‫איחוד‬ , – ‫הערביות‬ ‫האמירויות‬2006- ‫סעודיה‬ ,2011.(
 3. 3. ‫המודרנית‬ ‫הדמוקרטיה‬ ‫עקרונות‬ •1‫עקרון‬ .‫שלטון‬‫העם‬‫)פלורליזם‬‫ואינדוידואליזם‬( •2‫עקרון‬ .‫הרוב‬ ‫הכרעת‬‫)קואליציה‬‫ואופוזיציה‬( •3‫עקרון‬ .,‫אזרח‬ ,‫אדם‬ ‫זכויות‬‫ומיעוט‬ •4‫עקרון‬ .‫החוק‬ ‫שלטון‬ •5‫עקרון‬ .‫החוקה‬ •6‫עקרון‬ .‫השלטון‬ ‫כוח‬ ‫הגבלת‬ •7‫עקרון‬ .‫הרשויות‬ ‫הפרדת‬ •8‫עקרון‬ .‫השלטון‬ ‫חילופי‬ •9‫עקרון‬ .,‫השיוויון‬‫השלום‬,‫אי-אלימות‬
 4. 4. 1.‫במקרא‬ ‫העם‬ ‫שלטון‬ ‫עקרון‬(‫ואינדוידואליזם‬ ,‫)פלוראליזם‬ •‫למלך‬ ‫שאול‬ ‫בחירת‬:.‫ולשמואל‬ '‫לה‬ ‫בניגוד‬ ‫העם‬ ‫רצון‬ ‫לפי‬ •"‫"הקהל‬ ‫ציווי‬:(‫)כל‬ ‫"מקץ‬7"‫העם‬ ‫את‬ ‫הקהל‬ ‫שנים‬,‫לא‬ ‫)דברים‬11-12.( •‫עם‬ ‫אסיפות‬:‫שבטים‬ ,‫העם‬ ‫זקני‬ ,‫נשיאים‬ ,‫מטה‬ ,‫עדה‬ ‫הגופים‬ ‫מעמד‬ •‫הדיאלוג‬:-‫ישראל-שמואל‬ ‫בין‬ ,‫ואיוב‬ '‫ה‬ ,‫ומשה‬ '‫ה‬ ,‫ואברהם‬ '‫ה‬ ,‫ואדם‬ '‫ה‬ ‫בין‬ (‫דיונית‬ ‫)דמוקרטיה‬ '‫ה‬ •:‫מנהיגיו‬ ‫מאשר‬ ‫העם‬ (‫יא‬ ‫)שופטים‬ ‫יפתח‬ ,(‫א‬ ‫)יהושע‬ ‫יהושע‬ (‫ב,ה‬ ‫)שמואל‬ ‫דויד‬ ,(‫י‬ ,‫א‬ ‫)שמואל‬ ‫שאול‬ ‫ירבעם‬ •‫האחים/השבטים‬ ‫בין‬ ‫דיונים‬
 5. 5. 3.‫ומיעוט‬ - ‫אזרח‬ – ‫אדם‬ ‫זכויות‬ ‫עקרון‬ •:‫האדם‬ ‫כבוד‬",‫א‬ ,‫בראשית‬ ) "‫בצלמו‬ ‫האדם‬ ‫את‬ '‫ה‬ ‫ויברא‬27/( ,‫ח‬ ‫)תהילים‬ "‫תעטרהו‬ ‫והדר‬ ‫וכבוד‬ ,‫מאלוהים‬ ‫מעט‬ ‫"ותחסרהו‬6( •:‫החיים‬ ‫קדושת‬‫ועמורה‬ ‫סדום‬ ‫גורל‬ ‫על‬ '‫ה‬ ‫עם‬ ‫אברהם‬ ‫ויכוח‬ •‫ואדם‬ ‫עם‬ ‫חירות‬:("‫"מצרים‬ ‫פעמים‬ ‫)מאות‬ "‫ישראל‬ ‫לחירות‬ ‫מצרים‬ ‫"מעבדות‬ ‫בורח‬ ‫עבד‬ ‫הסגרת‬ ‫אי‬ •‫המצפוני‬ ‫הסירוב‬ ‫זכות‬‫יואב‬ ‫פקודת‬ ‫מול‬ – ‫ואבנר‬ ‫עמשא‬ : •‫הצדק‬‫החברתי‬:‫דיני‬,‫השמיטה‬ ,‫שכר‬ ‫הלנת‬ ,‫הריבית‬ ,‫פאה‬ ,‫שיכחה‬ ,‫לקט‬ ,‫היובל‬ ,‫החייב‬ ,‫הגר‬ ,‫העבד‬ ,‫המעשר‬ •‫הכשלת‬ ‫על‬ ‫האיסור‬,‫יט‬ ‫)ויקרא‬ ‫בדרך‬ ‫עיוור‬14( •‫העבדות‬ ‫ריסון‬‫לא‬ ,‫ממצרים‬ ‫אתם‬ ‫הוצאתי‬ ‫אשר‬ ‫הם‬ ‫עבדי‬ ‫"כי‬ : ‫)ויקרא‬ "‫מאלהיך‬ ‫ויראת‬ ,‫בפרך‬ ‫בו‬ ‫תרדה‬ ‫לא‬ .‫עבד‬ ‫ממכרת‬ ‫ימכרו‬ ,‫כה‬39-43( •‫פיטורין‬ ‫פיצויי‬,‫מצאנך‬ ‫לו‬ ‫תעניק‬ ‫הענק‬ ,‫ריקם‬ ‫תשלחנו‬ ‫"...לא‬ : ,‫טו‬ ‫)דברים‬ ‫ומיקבך‬ ,‫ומגרנך‬12-14( •‫מנוחה‬ ‫שבת‬,‫ה‬ ‫)דברים‬ ‫והעבד‬ ‫האדון‬ ‫בין‬ ‫גמור‬ ‫שייון‬ ‫עם‬ :14-15(
 6. 6. ‫האדם‬ ‫זכויות‬‫המשך‬ -... •‫המיעוט‬ ‫זכויות‬:,‫טו‬ ‫)במדבר‬ "‫הגר‬ ‫ולגר‬ ‫לכם‬ ‫אחת‬ ‫"חוקה‬15( •‫הפרט‬ ‫אוטונומיית‬:,‫ל‬ ‫)דברים‬ "‫בחיים‬ ‫לפניך...ובחרת‬ ‫"...ונתתי‬19( •‫ורגישות‬ ‫לפרטיות‬ ‫הזכות‬:,‫בו‬ ‫נשה‬ ‫אתה‬ ‫אשר‬ ‫תעמוד...והאיש‬ ‫"בחוץ‬ ,‫כד‬ ‫)דברים‬ "‫העבוט‬ ‫את‬ ‫אליך‬ ‫יוציא‬11( •‫טוב‬ ‫לשם‬ ‫הזכות‬:,‫יט‬ ‫)ויקרא‬ ‫חרש‬ ‫לקלל‬ ‫איסור‬14( ,‫כ‬ ‫)ויקרא‬ ‫ואימו‬ ‫אביו‬ ‫קללת‬ ‫איסור‬9( ,‫יט‬ ‫)ויקרא‬ "‫"רכיל‬ ‫לדבר‬ ‫איסור‬16( •‫המבקר‬ ,‫המיעוט‬ ,‫האופוזיציה‬ ,‫הנשלט‬ ,‫היחיד‬ ‫זכות‬: ‫לוט‬(‫יט‬ ‫)בראשית‬ ‫העיר‬ ‫אנשי‬ ‫נגד‬ ‫ויהודה‬ ‫ראובן‬(‫לז‬ ‫)בראשית‬ (‫)ליוסף‬ ‫האחים‬ ‫נגד‬ ‫העבריות‬ ‫המיילדות‬(‫א‬ ‫)שמות‬ ‫המלך‬ ‫פרעה‬ ‫נגד‬ ‫משה‬(‫ב‬ ‫)שמות‬ ‫המכה‬ ,‫השלטון‬ ‫נציג‬ ‫נגד‬ ‫וכלב‬ ‫יהושע‬(‫יג‬ ‫)במדבר‬ ‫המרגלים‬ ‫עשרת‬ ‫נגד‬ ‫ישראל‬ ‫נביאי‬(!‫לעם‬ ‫)פניה‬ ‫שמואל‬ ,‫אליהו‬ ,‫יחזקאל‬ ,‫ישעיהו‬ ,‫מיכה‬ ,‫חבקוק‬ ,‫ירמיהו‬ ,‫עמוס‬ :
 7. 7. ? ‫יהודי‬ ‫ללא‬ ‫גם‬ ‫או‬ - ‫ליהודי‬ ‫רק‬ :‫דמוקרטיה‬ •‫יהושע‬(‫המת‬ ‫קבורת‬ ‫)חובת‬ ‫ובגופותיהם‬ ,‫כנענים‬ ‫במלכים‬ ‫כבוד‬ ‫נהג‬ •‫האיסור‬,‫כא‬ ‫)שמות‬ ‫נוכרי‬ ‫עבד‬ ‫של‬ ‫בגופו‬ ‫פיזית‬ ‫פגיעה‬ ‫על‬26( •‫ונוח‬ ‫אדם‬‫יהודים‬ ‫אינם‬ – •"‫תואר‬ ‫יפת‬ ‫"אשה‬ ‫פרשת‬(‫הנוכריה‬ ‫)השבויה‬ •‫לאדם‬ '‫ה‬ ‫בין‬ ‫המתמיד‬ ‫הדיאלוג‬‫איוב‬ ,‫אדם‬ :‫יהודי‬ ‫הלא‬ ‫גם‬ – •‫אלון‬ ‫מנחם‬ ‫השופט‬ ‫קובע‬‫ומחז"ל‬ ‫מהמקרא‬ ‫היהדות‬ ‫"מקורות‬ : ‫נוגע‬ "‫האדם‬ ‫"כבוד‬ ‫כי‬ ,‫מלמדים‬ ‫ללא‬ ,‫אדם‬ ‫הוא‬ ‫באשר‬ ‫ל"אדם‬ ."‫כגדול‬ ‫קטן‬ ,‫ומין‬ ,‫דת‬ ,‫גזע‬ ‫הבדל‬
 8. 8. 7.(‫העם‬ ‫)ותפקיד‬ ‫הרשויות‬ ‫הפרדת‬ ‫עקרון‬ (‫הרשויות‬ ‫בהפרדת‬ ‫מאוזנת‬ ‫יותר‬ – ‫השופטים‬ ‫)תקופת‬ •‫מלך‬‫מדינית‬ ‫סמכות‬ –(‫שלמה‬ ,‫דויד‬ :‫שופט‬ ‫כן‬ ,‫אל‬ ‫)לא‬ •‫בשיפוט‬ ‫נוספים‬ ‫משתתפים‬–,‫כוהן‬ ,‫נביאים‬ ,‫שרים‬ ,‫השבטים‬ ‫ראשי‬ ,‫נציבים‬ ,‫העם‬ ‫שופטי‬ ,‫העיר‬ ‫זקני‬ •‫כהן‬‫דתית‬ ‫סמכות‬ – •‫נביא‬‫מוסרית‬ ‫סמכות‬ – •‫אלוהים‬‫החוק‬ ‫מקור‬ ‫סמכות‬ –"‫מלכנו‬ '‫ה‬ ,‫מחוקקנו‬ '‫ה‬ ,‫שופטנו‬ '‫"ה‬ ,‫לג‬ ‫)ישעיהו‬22( •‫העם‬–‫דמוקרטית‬ ‫סמכות‬‫מלחמה‬ ‫הכרזות‬ ,‫מינויים‬ ,‫בשפיטה‬ ‫המעורב‬ ,
 9. 9. (? – ‫לנו‬ ‫חשוב‬ ‫זה‬ ‫למה‬ – ‫האחר‬ ‫)קבלת‬ 1- "‫אתני‬ ‫"טיהור‬ // ‫טרנספר‬ // ‫אוכלוסיה‬ ‫חילופי‬ // ‫אוכלוסיה‬ ‫גירוש‬ :‫מלחמה‬ ‫פשעי‬ . 2‫עם‬ ‫רצח‬ // ‫שואה‬ // ‫ג'נוסייד‬ :‫מלחמה‬ ‫פשעי‬ .– ‫א‬) .1830-1867‫והעברת‬ ‫רצח‬ (‫האינדיאנים‬‫בארה"ב‬ "‫ל"שמורות‬)(+ ‫מיליון‬ ‫ב‬) .1919-1922‫במלחמת‬ ‫אוכלוסיה‬ ‫חילופי‬ (‫טורקיה-יוון‬)1.81.8‫מליון‬‫מליון‬( ‫ג‬) .1941-1944‫המונים‬ ‫ורצח‬ ‫טרנספר‬ (‫המועצות‬ ‫בברית‬) ‫סטלין‬ ‫בימי‬‫מיליונים‬( ‫ד‬) .1939-1945(‫עמים‬ ‫טרנספר‬-‫ה‬ ‫במלה"ע‬2)74‫הרוגים‬ ‫מיליון‬) (55‫גורשו‬ ‫גרמנים‬ ‫מליון‬‫גורשו‬ ‫גרמנים‬ ‫מליון‬ ‫בסיומה‬‫בסיומה‬( ‫ה‬‫שואת‬ ("-") .‫באירופה‬ ‫היהודי‬ ‫העם‬-‫ה‬ ‫במלה"ע‬2)6‫נרצחים‬ ‫מיליון‬( ‫ו‬‫הרג‬ ("-") .‫ערים‬ ‫אזרחי‬-‫ה‬ ‫מלה"ע‬ ‫בהפצצות‬2)‫לונדון/סטלינגרד/דרזדן/הירושימה/נגסקי‬( ‫ז‬) .1947‫במלחמת‬ ‫וטבח‬ ‫האוכלוסין‬ ‫חילופי‬ (‫הודו-פקיסטן‬)14.514.5‫מליון‬‫מליון‬( ‫ח‬) .1947-1949‫הפלסטינים‬ ‫אסון‬ – "‫ה"נכבה‬ (‫פלסטין‬ ‫ישראל‬ ‫בארץ‬)750,000750,000‫פליטים‬‫פליטים‬( .................................................................................................................... ‫ט‬.)1959-1975‫ארה"ב‬ ‫של‬ ‫מלחמה‬ ‫פשעי‬ (‫בויטנאם‬)4‫הרוגים‬ ‫מיליון‬( .‫י‬)1974‫האוכלוסין‬ ‫(חילופי‬‫בקפריסין‬) (‫)יוון-תורכיה‬260,000260,000( .‫יא‬)1991-2001"‫אתני‬ ‫ו"טיהור‬ ‫מלחמה‬ ‫פשעי‬ (‫ביוגוסלביה‬ .‫יב‬)1999-2009‫רוסיה‬ ‫של‬ ‫מלחמה‬ ‫פשעי‬ (‫בצ'צניה‬ ‫יג‬."‫אתניים‬ ‫ו"טיהורים‬ ‫מלחמות‬‫באפריקה‬) ‫אוגנדה‬ ,‫קונגו‬ ,‫רואנדה‬ ,‫סודאן‬ :‫מיליונים‬( ‫יד‬.)2003-2011‫ארה"ב‬ ‫מלחמת‬ (‫אפגניסטאן‬ ,‫בעיראק‬)110,000+ ‫הרוגים‬( ==================================================================================================================================================================
 10. 10. ?‫זה‬ ‫מה‬ – "‫האחר‬ ‫"קבלת‬ •‫הדמוקרטיה‬ ‫מעקרונות‬ ‫אחד‬‫שלה‬ ‫והמבחן‬ – •‫פלורליסטית‬ ‫חברתית‬ ‫גישה‬ •‫סובלנית‬ ‫עולם‬ ‫תפיסת‬ •‫הגיוון‬ ‫בשבח‬–1,000‫פרחים‬ •‫משפטיים‬ ‫קודים‬ ‫מערכת‬‫הרוב‬ ‫את‬ ‫המחייבים‬ •"‫מודרנית‬ ‫"פוסט‬ ‫חשיבה‬ •‫הדה-קולוניזציה‬ ‫ממאפייני‬-‫ה‬ ‫העולם‬ ‫ושחרור‬3 •‫האפליה‬ ‫צורות‬ ‫בכל‬ ‫מאבק‬:‫ההיסטוריה‬ ‫לאורך‬ ‫הנאצית‬ ‫הגזע‬ ‫תורת‬ -‫ה‬ ‫שנות‬ ‫עד‬ ‫בארה"ב‬ ‫השחורים‬ ‫נגד‬ ‫בחוק‬ ‫שעוגנה‬ ‫האפליה‬60 ‫אפריקה‬ ‫בדרום‬ ‫האפרטהייד‬ ‫משטר‬
 11. 11. – ‫האחר‬ ‫קבלת‬(‫עירונית‬ ‫)גם‬ ‫גזענות‬ ‫של‬ ‫היבטים‬ •‫ערבים‬(‫)איסלמופוביה‬ •‫מזרחיים‬(‫אולפנא‬ ‫)תלמידות‬ •‫מאתיופיה‬ ‫עולים‬(‫)סלקציה‬ •‫חרדים‬("‫)"השחורים‬ •‫העבריים‬ ‫הכושים‬‫בדימונה‬ •‫זרים‬ ‫עובדים‬ ,‫עבודה‬ ‫מהגרי‬ •‫ט.ג'נדרים‬ ,‫הומוסקסואלים,לסביות‬
 12. 12. '‫א‬ – ‫החיובי‬ ‫הצד‬ – ‫ישראל‬ ‫במדינת‬ ‫האחר‬ ‫קבלת‬ •:‫בי"ל‬ ‫אמנות‬,"‫גזעית‬ ‫אפליה‬ ‫של‬ ‫הצורות‬ ‫כל‬ ‫ביעור‬ ‫בדבר‬ ‫ל"אמנה‬ ‫שותפה‬ ‫מדינה‬ ‫היא‬ ‫ישראל‬ ."‫בחינוך‬ ‫אפליה‬ ‫נגד‬ ‫"האמנה‬ ‫על‬ ‫וחתומה‬ •:‫העצמאות‬ ‫מגילת‬‫בלי‬ ,‫אזרחיה‬ ‫לכל‬ ‫גמור‬ ‫ומדיני‬ ‫חברתי‬ ‫זכויות‬ ‫שוויון‬ ‫תקיים‬ ‫ישראל‬ ‫..."מדינת‬ ."‫ומין‬ ,‫גזע‬ ,‫דת‬ ‫הבדל‬ •‫חקיקה‬:‫וחירותו‬ ‫האם‬ ‫כבוד‬ ‫יסוד‬ ‫חוק‬(‫גזעניות‬ ‫תופעות‬ ‫עם‬ ‫בהתמודדות‬ ‫)עוסק‬ •'‫א‬ ‫סימן‬1‫העונשין‬ ‫לחוק‬,‫באוגוסט‬ ‫לחוק‬ ‫שנוסף‬1986,,‫בגזענות‬ ‫עוסק‬‫בסעיף‬ ‫המוגדרת‬144‫א‬ •‫בנובמבר‬2004‫העונשין‬ ‫לחוק‬ ‫נוסף‬‫סעיף‬144,‫ו‬‫גזענית‬ ‫בהתארגנות‬ ‫עוסק‬ •‫סעיף‬15‫בספורט‬ ‫אלימות‬ ‫איסור‬ ‫לחוק‬,‫במגרשים‬ ‫בגזענות‬ ‫עוסק‬ •‫הכנסת‬ :‫יסוד‬ ‫חוק‬‫סמך‬ ‫על‬ ‫לכנסת‬ ‫לבחירות‬ ‫רשימה‬ ‫לפסול‬ ‫מאפשר‬‫לגזענות‬ ‫הסתה‬ •‫המפלגות‬ ‫חוק‬‫סמך‬ ‫על‬ ‫מפלגה‬ ‫רישום‬ ‫למנוע‬ ‫המפלגות‬ ‫לרשם‬ ‫מאפשר‬‫לגזענות‬ ‫הסתה‬ •:‫אחדים‬ ‫מאפיינים‬ ‫על-פי‬ ‫אדם‬ ‫של‬ ‫אפליה‬ ‫על‬ ‫איסור‬ ‫מופיע‬ ‫ישראל‬ ‫מדינת‬ ‫מחוקי‬ ‫באחדים‬ •‫חוק‬‫הכנסת‬ ‫חברי‬ ‫חסינות‬-‫התשי"א‬ ,‫וחובותיהם‬ ‫זכויותיהם‬ ,1951 •‫חוק‬‫ההסגרה‬–‫התשי"ד‬ ,1954 •‫חוק‬‫התעסוקה‬ ‫שירות‬-‫התשי"ט‬ ,1959 •‫חוק‬‫ציבוריים‬ ‫במקומות‬ ‫הבטיחות‬-‫התשכ"ג‬ ,1962 •‫חוק‬‫הירושה‬-‫התשכ"ה‬ ,1965 •‫חוק‬,‫הרע‬ ‫לשון‬ ‫איסור‬-‫התשכ"ה‬1965 •‫חוק‬‫וולף‬ ‫קרן‬–‫התשל"ה‬ ,1975 •‫חוק‬‫בעבודה‬ ‫ההזדמנויות‬ ‫שוויון‬-‫התשמ"ח‬ ,1988 •‫חוק‬,‫ורדיו‬ ‫לטלוויזיה‬ ‫השנייה‬ ‫הרשות‬-‫התש"ן‬1990 •‫חוק‬,‫המכרזים‬ ‫חובת‬-‫התשנ"ב‬1992 •‫חוק‬‫הכנסת‬-‫התשנ"ד‬ ,1994 •‫חוק‬‫החולה‬ ‫זכויות‬-‫התשנ"ו‬ ,1996 •‫חוק‬‫מדינות‬ ‫בין‬ ‫משפטית‬ ‫עזרה‬-‫התשנ"ח‬ ,1998 •‫חוק‬‫מוגבלות‬ ‫עם‬ ‫לאנשים‬ ‫זכויות‬ ‫שוויון‬-‫התשנ"ח‬ ,1998 •‫חוק‬‫ציבוריים‬ ‫ולמקומות‬ ‫בידור‬ ‫למקומות‬ ‫ובכניסה‬ ‫בשירותים‬ ,‫במוצרים‬ ‫הפליה‬ ‫איסור‬-‫התשס"א‬ ,2000
 13. 13. '‫ב‬ – ‫החיובי‬ ‫הצד‬ – ‫ישראל‬ ‫במדינת‬ ‫האחר‬ ‫קבלת‬ •:‫דין‬ ‫פסקי‬-‫קעאדן‬ ‫בג"צ‬ / ‫לוי‬ ‫השופט‬ "‫השחור‬ ‫ה"דגל‬ ‫פס"ד‬ / "‫על‬ ‫ב"אל‬ ‫הומו‬ ‫דייל‬ ‫בג"צ‬ / ‫זבידאת-רקפת‬ ‫בג"צ‬ / ‫קציר‬ ‫אבו-צפיה‬ ‫בג"ץ‬ / ‫עדאלה-שילוט‬ ‫בג"ץ‬ / ‫הטייסת‬ ‫מילר‬ ‫בג"ץ‬ ‫לכביש‬443 •:‫חקירה‬ ‫ועדות‬-‫ושתילה‬ ‫סברה‬ ‫לטבח‬ ‫כהן‬ ‫"ועדת‬1982/ " ‫אוקטובר‬ ‫אור-לאירועי‬ ‫"ועדת‬2000‫טבח‬ -‫שמגר‬ ‫ועדת‬ / " -‫לנדוי-שב"כ‬ ‫ועדת‬ / ‫המכפלה‬ ‫מערת‬1987/ •:‫ותרבות‬ ‫לימוד‬ ‫תכניות‬,‫לימוד‬ ‫לאנטישמיות"-יחידת‬ ‫גזענות‬ ‫"בין‬ ‫התוכנית‬ / ‫באוניברסיטאות‬ – ‫האדם‬ ‫לזכויות‬ ‫המשפטיות‬ ‫הקליניקות‬ "‫הסורגים‬ ‫"מאחורי‬ ‫הסרט‬ / ‫בטלויזיה‬ ,‫קשוע‬ ‫סייד‬ "‫ערבית‬ ‫"עבודה‬ ‫סמילנסקי‬ ‫יזהר‬ ‫של‬ "‫חיזעה‬ ‫"חירבת‬ ‫הסיפור‬ / ‫ברבש‬ ‫האחים‬ ‫של‬ •:‫ארגונים‬/ ‫מוסאווה‬ / ‫עדאלה‬ / ‫והאזרח‬ ‫האדם‬ ‫לזכויות‬ ‫האגודה‬ ‫בצלם‬ / ‫סיכוי‬
 14. 14. "‫חברתי‬ ‫לצדק‬ ‫כרמיאל‬ ‫"קשת‬ -‫רב-תרבותית‬ ‫בחברה‬ ‫עירונית‬ ‫דמוקרטיה‬ •‫בעירייה‬‫לשוויון‬ ‫חברתי‬ ‫תקציב‬ ,‫תלת-שפה‬ ‫שילוט‬ ,‫תפקיד‬ ‫בעלי‬ ‫לכולם‬ ‫ייצוג‬ – .‫האשה‬ ‫מעמד‬ ‫יועצת‬ ,‫הזדמנויות‬ •‫בחינוך‬‫שוויון‬ ,‫תלמידים‬ ‫מפגשי‬ ,‫הנרטיבים‬ ‫הכרת‬ ,‫שפה‬ ‫לימוד‬ ,‫משותף‬ ‫בי"ס‬ – .‫לכל‬ ‫וחוגים‬ ‫מתקנים‬ ,"‫חינוך‬ ‫"עיר‬ ,‫פוליטי‬ ‫חינוך‬ ,‫מגדרי‬ •‫בעבודה‬‫תו‬ ‫מכרזי‬ ,‫קבלן‬ ‫לא‬ ‫עירייה‬ ‫עובדי‬ ,‫קואופרטיבים‬ ,‫תעשייתית‬ ‫דמוקרטיה‬ – .‫חברתי‬ •‫בדיור‬‫מזרח‬ ‫בניה‬ ,‫להשכרה‬ ‫בניה‬ ,‫המכרזים‬ ‫מדיניות‬ ,‫ראמיה‬ ‫לתושבי‬ ‫פתרון‬ – .‫ירוקה‬ ‫בניה‬ ,‫תיכונית‬ •‫ברווחה‬‫לזכויות‬ ‫מו"פ‬ ,‫הנכים‬ ‫מוקד‬ ,‫עו"סים‬ ‫הוספת‬ ,‫גאוגרפי‬ ‫ריכוז‬ ,‫תלונות‬ ‫נציב‬ – .‫האדם‬ •‫בניהול‬,‫עם‬ ‫משעלי‬ ,‫לייב‬ ‫ישיבות‬ ,‫טרכטנברג-ספיבק-יונה‬ ‫ועדות‬ ‫המלצות‬ ‫ישום‬ – .‫יצירתי‬ ‫ונוף‬ ‫עיר‬ ‫תכנון‬ ,‫נגיש‬ ‫תקציב‬ ,‫ושכונה‬ ‫עם‬ ‫אסיפות‬ •‫בתרבות‬,"‫הפסקה‬ ‫ללא‬ ‫גליל‬ ‫"עיר‬ ,‫סינימטק‬ ,‫אומנים‬ ‫קריית‬ ,‫לה"טבים‬ ‫מועדון‬ – ."‫"מזרח-מערב‬ ‫פסטיבל‬
 15. 15. ?‫לעשות‬ ‫יכול‬ ‫אני‬ ‫מה‬ – ‫האחר‬ ‫קבלת‬ •‫לדאוג‬‫זכויותיו‬ ‫יקבל‬ "‫ה"אחר‬ - ‫שלי‬ ‫ובביה"ס‬ ‫שבעירי‬ •‫להשתתף‬‫וברשות‬ ,‫בישראל‬ ‫האדם‬ ‫זכויות‬ ‫באירועי‬ •‫חבר‬ ‫להיות‬‫ושוויון‬ ‫דמוקרטיה‬ ‫תומכי‬ ‫בארגונים‬ •‫באינטרנט‬ ‫להצטרף‬‫ליזמי‬‫הדמוקרטי‬ ‫הערבי‬ ‫האביב‬ •‫אדם‬ ‫לאמץ‬‫בתוכם‬ ‫ולהתנדב‬ ,"‫"אחרים‬ ‫קהילה‬ ‫או‬ •‫ההיסטוריה‬ ‫את‬ ‫ללמוד‬"‫"האחר‬ ‫של‬ ‫והתרבות‬ •‫הדחוי‬ ‫של‬ ‫לצידו‬ ‫לעמוד‬‫המדוכא‬ ,‫המוחלש‬ ,‫החלש‬ , •‫וכפול‬ ,‫מורכב‬ ,‫מיוחד‬ ‫+תפקיד‬‫וכפול‬ ,‫מורכב‬ ,‫מיוחד‬ ‫+תפקיד‬‫את‬ ‫לחזק‬ : ‫להעמקת‬ ‫ולפעול‬ ,‫בישראל‬ ‫האזרחית‬ ‫הדמוקרטיה‬ .‫הדמוקרטי‬ ‫הערבי‬ ‫והאביב‬ ,‫הערבי‬ ‫העולם‬ ‫הכרת‬

×