Publicidad

BEGIN BLOCKCHAIN - Module 5_EE.pptx

27 de Jan de 2023
Publicidad

Más contenido relacionado

Publicidad

BEGIN BLOCKCHAIN - Module 5_EE.pptx

 1. Co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Union ONLINE KURSUS PLOKIAHEL JA ÄRI
 2. e n a b l i n g n e w g r o w t h f o r S M E ’ s Moodulite ülevaade 1.0 – Plokiahela põhitõed 2.0 – Kuidas saavad plokiahela ökosüsteemid ettevõtjaid ja VKEsid teenindada? 3.0 – Kas plokiahel töötab teie jaoks? 4.0 – Millised eeskirjad mõjutavad minu ettevõtet? 5.0 – Plokiahela tulevik?
 3. e n a b l i n g n e w g r o w t h f o r S M E s Moodul 5 Plokiahela tulevik
 4. Seda programmi rahastati Euroopa Komisjoni toetusel. Selle väljaande (teate) eest vastutab ainuisikuliselt autor ja komisjon ei vastuta selles sisalduva teabe mis tahes kasutamise eest. Õpieesmärgid Olete tuttav plokiahela praeguste ja tulevaste rakendustega – NFT-d, DeFi, DAO-d, detsentraliseeritud metaversum (tõeline metaversum) Saate aru, milline roll võiks plokiahelal olla tuleviku äris, panganduses, tervishoius ja hääletamises Arutate, kas see on väärtuslik uus tehnoloogia või kas selle miinused kaaluvad üles selle plussid 1 2 3 Selle mooduli lõpuks: 4 Mõistate plokiahela võimalikku ulatust tulevikus
 5. e n a b l i n g n e w g r o w t h f o r S M E s Sisukord 5.1 – Plokiahela strateegia 5.2 – Plokiahela praegused ja tulevased rakendused – NFT-d, DeFi, DAO-d, detsentraliseeritud metaversum 5.3 – Plokiahela roll äri, panganduse, tervishoiu ja hääletamise tulevikus 5.4 – Plokiahela väärtuslik ja potentsiaalne ulatus uue tehnoloogiana tulevikus
 6. e n a b l i n g n e w g r o w t h f o r S M E s 5.1 Plokiahela strateegia
 7. e n a b l i n g n e w g r o w t h f o r S M E s EL soovib olla plokiahela tehnoloogia liider, muutudes plokiahela uuendajaks ning koduks olulistele platvormidele, rakendustele ja ettevõtetele. Plokiahela tehnoloogia võimaldab inimestel ja organisatsioonidel, kes ei pruugi üksteist tunda ega usaldada, ühiselt kokku leppida teabe osas ja seda püsivalt salvestada ilma kolmanda osapoole volituseta. Luues andmete vastu usaldust viisil, mis varem polnud võimalik, võib plokiahel muuta pöördeliselt seda, kuidas me teavet jagame ja veebis tehinguid teostame. Plokiahela strateegia
 8. e n a b l i n g n e w g r o w t h f o r S M E ’ s • Keskkonnasäästlikkus: Plokiahela tehnoloogia peaks olema jätkusuutlik ja energiasäästlik. • Andmekaitse: Plokiahela tehnoloogia peaks ühilduma Euroopa tugevate andmekaitse- ja privaatsuseeskirjadega ning võimaluse korral neid toetama. • Digitaalne identiteet: Plokiahela tehnoloogia peaks austama ja täiustama Euroopa arenevat digitaalse identiteedi raamistikku. See hõlmab ühilduvust e-allkirja eeskirjadega, nagu eIDAS, ning mõistliku, pragmaatilise detsentraliseeritud ja iseseisva identiteediraamistiku toetamist. • Küberturvalisus: Plokiahela tehnoloogia peaks suutma pakkuda kõrgetasemelist küberturvalisust. • Koostalitlusvõime: Plokiahelad peaksid olema koostalitlusvõimelised nii omavahel kui ka välismaailma pärandsüsteemidega. Euroopa Komisjoni strateegia on toetada Euroopas plokiahela tehnoloogia "kuldstandardit"
 9. e n a b l i n g n e w g r o w t h f o r S M E s • Üleeuroopalise avalike teenuste plokiahela ehitamine • Õiguskindluse edendamine • Teadusuuringute ja innovatsiooni rahastamise suurendamine • Jätkusuutlikkuse nimel plokiahela edendamine • Koostalitlusvõime ja standardite toetamine • Plokiahela oskuste arendamise toetamine • Suhtlemine kogukonnaga Euroopa Komisjoni plokiahela strateegia elemendid
 10. e n a b l i n g n e w g r o w t h f o r S M E s 5.2 Plokiahela praegused ja tulevased rakendused – NFT-d, DeFi, DAO-d, detsentraliseeritud metaversum
 11. e n a b l i n g n e w g r o w t h f o r S M E s Plokiahelal on üha rohkem kasutusjuhtumeid. Vaatame nelja peamist valdkonda: Nutikad lepingud Digitaalne valuuta Arvestuse pidamine Väärtpaberid Meeldetuletus 3. moodulist
 12. e n a b l i n g n e w g r o w t h f o r S M E s Rohkem kui kümme aastat pärast selle algust ei toeta plokiahela tehnoloogia mitte ainult krüptovarasid ja nendega kauplemist, vaid on ka põhitehnoloogia, mis on aluseks mitmetele uutele edusammudele, sealhulgas NFT-d, nutikad lepingud ja DeFi. Plokiahela tehnoloogia, eriti nutikate lepingute kasutamise kaudu, võib aga olla aluseks uuele organisatsioonivormile – detsentraliseeritud autonoomsele organisatsioonile (ehk DAO-le).
 13. e n a b l i n g n e w g r o w t h f o r S M E s Seni on plokiahela üks olulisemaid kasutusjuhtumeid krüptovaluutad ja seda jätkub veel mõnda aega. Kuid plokiahela tehnoloogias on tekkimas veelgi põnevam tulevik: mitteasendatavad märgid (NFT-d). NFT-d on uus viis reaalmaailma objekte esindavate digitaalsete varade ostmiseks ja müümiseks. Iga NFT on ainulaadne, mitteasendatav ega vahetatav – ainult selle vara algne omanik/looja saab seda osta, müüa, kaubelda või kinkida. NFT-dest võivad saada spetsiaalsed digitaalsed kogumisobjektid, alates haruldastest kunstiteostest kuni ainulaadsete tarvikuteni. Neid saab kasutada ka plokiahela mängudes või muudes virtuaalmaailmades. Kuna NFT-de võimalused on lõputud, on neil oluline mõju digitaalse vara tulevikule. Tõenäoliselt saab NFT-dega osta kõike alates kunstiteostest kuni autodeni. Mittevahetatavad žetoonid
 14. e n a b l i n g n e w g r o w t h f o r S M E ’ s Detsentraliseeritud rahandus (DeFi) on katustermin finantstoodete kogumi jaoks, mis põhinevad nutikatel lepingutel ja plokiahela tehnoloogial. See võimaldab avatud, peer-to-peer (P2P) finantsteenuseid, samuti konkreetsete protseduuride automatiseerimist. DeFi rakenduste eesmärk on detsentraliseerimine, kuigi nende ulatus on erinev. DeFi võimaldab oma avatuse, detsentraliseerituse ja P2P olemuse tõttu nn "raha legosid". See termin viitab rakenduste koostalitlusvõimele erinevates tööruumides. Väidetavalt toimib see ka innovatsiooniruumi kiirendajana. Detsentraliseeritud rahandus (DeFi)
 15. e n a b l i n g n e w g r o w t h f o r S M E ’ s • Olemuslikud omadused: aluseks olevate süsteemide või manustatud protokollide topograafia ja olemus. • Funktsionaalsed erinevused: tekivad aluseks olevate olemuslike omaduste tõttu. • Operatiivsed erinevused: liidese/platvormi uurimine, sealhulgas ootused ja kasutajakogemus. • Regulatiivne maastik: poliitikakujundajate ja reguleerivate asutuste väljavaadete võrdlemine nende erinevustega tegelemisel. DeFi ja traditsioonilise või tavapärase rahanduse sarnasused ja erinevused (TradFi)
 16. e n a b l i n g n e w g r o w t h f o r S M E ’ s Ülevaade olemuslikest omadustest Funktsioonid TradFi DeFi Juurdepääs Lubatud mudelid. Lubatud mudelid. Andmete terviklikkus Lugemis-/kirjutamisjuurdepääs on kontrollitud, hallatud, piiratud, eksklusiivne. Kaasav, muutumatu. Koostalitlusvõime Segmenteeritud, sõltuv mitmest vahendajast. Komponeeritavus, raha Legod. Arveldamine Õigeaegne sündmuste ahel, T+päev(ad). Kohene arveldamine. Väärtus Kasutab andmeid (nominaal)väärtuse salvestamiseks. Andmed ei salvesta väärtust, vaid on väärtus omaette.
 17. e n a b l i n g n e w g r o w t h f o r S M E ’ s Ülevaade funktsionaalsetest erinevustest Funktsioonid TradFi DeFi Raamatupidamine Kahekordne raamatupidamine. Raamatupidamine kolmekordse kirjega. Usaldus Usaldusväärne. Identiteedipõhised süsteemid. Enamasti usaldamatu. Andmete kättesaadavus Tehinguajalugu on privaatne. Kasutaja on teatud. Finantstehingute ajalugu on avalikult avatud. Kasutaja on (pseudo)anonüümne. Ajalugu ja omadused Asutatud. Innovatsiooni mõttes aeglane ja jäik. Tekkiv. Järk-järgult/radikaalselt uuenduslik. Pidevalt muutuv, sageli kiiremini, kui regulatsioon suudab sammu pidada. Kasutajakogemus Lihtne kasutada. Põimitud igapäevaellu. Sageli raske kasutada. Vaja on rohkem tehnilist pädevust. Risk Riske juhitakse ja reguleeritakse põhjalikult. Nõuab individuaalset arusaamist aluseks olevatest riskidest. Pöörduvus Pööratavad tehingud. Muuda õigusi. (Enamasti) pöördumatud tehingud. Ainult lisa.
 18. e n a b l i n g n e w g r o w t h f o r S M E ’ s Ülevaade töö erinevustest Funktsioonid TradFi DeFi Hooldusõigus Enamasti vangistus. Enamasti mittevangistuslik. Entities Hõlmab reguleeritud, järelevalve all olevaid ja litsentsitud üksusi, kes pakuvad tuvastatud kasutajatele standardteenuseid. Hõlmab reguleerimata, järelevalveta ja litsentseerimata üksusi. Tundmatud pakuvad standardimata teenuseid kõigile. Juurdepääs Pakkumise ja nõudluse jaoks suletud juurdepääs. Kaasa arvatud; igaüks võib DeFi-d pakkuda või vastu võtta. Läbipaistvus Enamasti töökorras läbipaistmatu. Avalik ja läbipaistev tegevus.
 19. e n a b l i n g n e w g r o w t h f o r S M E ’ s Ülevaade regulatiivsetest erinevustest Funktsioonid TradFi DeFi Regulatsioon Valitseb seadus. Valitseb seadus ja seadustik. Arvepidamine Reguleeritud määrusega; konfidentsiaalne. Avalikult juurdepääsetav. Tarbijakaitse Määrusega reguleeritud. Pole selge, kas kehtivad kehtivad eeskirjad või on vaja uusi.
 20. e n a b l i n g n e w g r o w t h f o r S M E ’ s Erinevused DeFi ja TradFi vahel Funktsioonid TradFi DeFi Ideoloogia Jaotage tõhusalt ressursse ning hõlbustage kaubandust, investeeringuid ja arengut. Tehke finantsteenused kõigile kättesaadavaks. Infrastruktuur Privaatne andmebaas. Avage plokiahel/DLT. Innovatsioon Kasvav ja alalhoidev. Radikaalne ja häiriv. Inimesele suunatud aspektid Telliskivi ja mört; Web 2.0. Web 2.0 üleminek Web 3.0-le.
 21. e n a b l i n g n e w g r o w t h f o r S M E ’ s • Tehnoloogiapuu, millele DeFi on üles ehitatud, saab jagada viieks põhikomponendiks: (1) arvelduskiht, (2) varakiht, (3) protokollikiht, (4) rakenduskiht ja (5) koondkiht: DeFi põhialused
 22. e n a b l i n g n e w g r o w t h f o r S M E s Detsentraliseeritud autonoomsed organisatsioonid – lühidalt DAO – kasvavad iga päevaga ja võivad väga hästi saada tõeliseks alternatiiviks inimeste kollektiivseks tegutsemiseks (kasumi nimel või mitte). DAO-d esitavad enneolematuid juriidilisi väljakutseid ja neil on potentsiaali muuta 21. sajandi äriõiguses. See omakorda sunnib ettevõtete advokaate ümber mõtlema, mida nad peavad muutumatuks ja tõenäoliselt kohandama paljusid ettevõtteõiguse eeskirju, et need sobiksid selle uue reaalsusega. DAO-d (detsentraliseeritud autonoomsed organisatsioonid)
 23. e n a b l i n g n e w g r o w t h f o r S M E s Detsentraliseeritud autonoomne organisatsioon koosneb teatud plokiahelas juurutatud nutikate lepingute komplektist. Tänapäeval on täiesti töökorras sadu ja isegi tuhandeid DAO-sid või muid sarnaseid plokiahelapõhiseid detsentraliseeritud korraldusi teiste nimetustega. Nagu me eespool DeFist arutasime, on nende hiljutine kasv muutnud DAO-d ja sarnased organisatsioonid raskesti ignoreeritavaks. DAO-d on inimorganisatsiooni vormid, mis põhinevad plokiahela tehnoloogial ja mille puhul erinevad sidusettevõtted koondavad raha (tavaliselt, kuid mitte tingimata krüptovaluutasid), et sooritada teatud tegevust (mitte tingimata kasumi saamiseks). Mis määratleb DAO
 24. e n a b l i n g n e w g r o w t h f o r S M E s Organisatsiooni juhtimine on suures osas automatiseeritud ja detsentraliseeritud, mis tähendab, et tavapärane juhtorgani roll asendub vahetu juhtimise ja arukate lepingute kaudu automatiseeritud juhtimisega. Need on detsentraliseeritud: puudub tsentraliseeritud juhtimine ja paljud olulised otsused võtavad vastu otse kaastöötajad, püüdes leevendada traditsioonilist agentuuriprobleemi aktsionäride ja juhtkonna vahel. Need on autonoomsed: nutikale lepingule saab usaldada palju traditsiooniliselt juhtkonnale kuuluvaid otsustusõigusi. Nutikas leping määratleb organisatsiooni reeglid ja tavaliselt hoiab seda DAO riigikassa. Kujutage ette segu ettevõtte põhikirja ja juhtorganite vahel. Mille poolest DAO-d erinevad
 25. e n a b l i n g n e w g r o w t h f o r S M E s Erinevus on keerulisem. Ühest küljest – nagu traditsiooniline ettevõte on lepingute kogum, on DAO nutikate lepingute kogum, kuid väga suur ja keeruline. Teisest küljest - väga vähesed DAO-d on sarnased. Paljudel on juhtimisstruktuurid traditsioonilisele ettevõttele lähemal, teised aga tegutsevad täiesti uuel viisil. DAO piirid on poorsed. DAO organisatsioon vs krüptoettevõte
 26. e n a b l i n g n e w g r o w t h f o r S M E s Mõned DAO-d eelistavad lubadeta "märgipõhist liikmelisust", omandades kontrollimärke vahetades või teenides likviidsuse eest tasu töötõendiga. Teised DAO-d eelistavad lubavamat "panusel põhinevat liikmelisust", kus iga tulevane liige saab teha ettepaneku DAO-ga liitumiseks, pakkudes vastutasuks väärtust – kas žetoone või tööd. DAO organisatsiooni liikmestruktuur
 27. e n a b l i n g n e w g r o w t h f o r S M E ’ s • „See on mänguplatvorm, virtuaalne jaemüügikoht, koolitusvahend, reklaamikanal, digitaalne klassiruum, uus värav digitaalsete kogemuste juurde. Metaversum näib olevat see, millest inimeste ettekujutus unistab.“ • M c K i n s e y t e a t a b a r u a n d e s , m i s k e s k e n d u b v ä ä r t u s e l o o m i s e l e m e t a v e r s u m i s . Detsentraliseeritud metaversum
 28. e n a b l i n g n e w g r o w t h f o r S M E ’ s (1) Üldine ja märkimisväärne nihe normide, distsipliinide, kultuuride või muude barjääride vahel loob uusi võimalusi. (2) Püsivad, ühtsed ja jagatud kogemused annavad tunde uuest "maailmast“. (3) Võib olla kaasahaarav ja interaktiivne, kuid kasutajad saavad sellega ka piiratud mahus suhelda. Teisisõnu, metaversum on paindlikult kaasahaarav. “Metaversum on tehnoloogiapõhise nihke tulemus, millel on püsivate ja kohandatavate digitaalsete kogemuste kaudu üldine mõju.” Metaversum, määratletud
 29. e n a b l i n g n e w g r o w t h f o r S M E ’ s Metaversum – millised võimalused
 30. e n a b l i n g n e w g r o w t h f o r S M E ’ s Põhimõtteliselt on metaversumil kolm funktsiooni: • keelekü mblu se t u n n e • reaalajas in t erakt iivsu s • kasu t ajaagen tu u r Lõppkokkuvõttes hõlmab metaversumi täielik nägemus ka järgmist: • plat vormide ja seadmet e koost alit lu svõime • samaaegselt t u h an det e in imest ega, kes su h t levad samaaegselt • kasu t u sju h t u mid , mis h õlmavad in imt egevu st palju kau gemale män gimisest Metaversumil on mitmeid põhiomadusi
 31. e n a b l i n g n e w g r o w t h f o r s m e ’ s Metaver- sumi kümme kihti
 32. e n a b l i n g n e w g r o w t h f o r s m e ’ s Strateeg Matthew Ball määratleb metaversumi: Suuresti skaleeritud ja koostalitlusvõimeline reaalajas renderdatud 3D-virtuaal- maailmade võrk, mida saab sünkroonselt ja püsivalt kogeda tõhusalt piiramatul arvul kasutajatel, kellel on individuaalne kohalolutunne ja andmete järjepidevus, nagu identiteet, ajalugu, õigused, objektid, side ja maksed
 33. e n a b l i n g n e w g r o w t h f o r S M E ’ s Avatud vs suletud metaversum Suletud metaversum Avatud metaversum Infrastruktuur Platvormid. See on rakenduste ja tööriistade juurutamise aluseks. Võrgustikud ja platvormid. See on aluseks rakenduste ja tööriistade, aga ka muude platvormide juurutamisel (platvorm teistele platvormidele). Valitsemine Keskselt juhitud tuvastatava üksuse või üksuste poolt. Annab võimaluse detsentraliseeritud kogukonnapõhiseks juhtimiseks ja algoritmiliseks juhtimiseks. Väärtused Otsused põhinevad peamiselt aktsionäride väärtuse lisamisel. Otsused põhinevad peamiselt huvirühmade väärtuse lisamisel.
 34. e n a b l i n g n e w g r o w t h f o r s m e ’ s Sektorid, mis on juhivad metaversumite kasutuselevõttu
 35. e n a b l i n g n e w g r o w t h f o r S M E ’ s 1. Fotorealism, st mil määral metaversne maailm sarnaneb füüsilise maailmaga ja on juhuslikule vaatlejale sellest piisavalt eristamatu. 2. Immersiivsus, st mil määral kasutajad saavad (või peavad) end maailma sisse põimima, et seda kasutada, näiteks kandes VR-peakomplekti. 3. Püsivus, st mil määral suhtlemiskogemus kasutajaid nende igapäevaelus alati sisse lülitab. Täiesti küpse metaversumi omadused – tehnoloogiakeskne
 36. e n a b l i n g n e w g r o w t h f o r S M E ’ s 4. Andmete omandiõigus, st mil määral kasutajad omavad virtuaalmaailmas neile kuuluvaid varasid (avatarid, objektid, maa jne) ja saavad need metaversioonist eemaldada, et kasutada neid teistes virtuaalmaailmades. 5. Avatus, st mil määral on virtuaalmaailm arendajatele avatud uute ruumide, kogemuste, objektide ja rakenduste loomiseks. 6. Vastupidavus tsensuurile, st mil määral saab tsentraliseeritud võim, kes "omab" ja kontrollib maailma, keelata kasutajatel virtuaalsele maailmale juurdepääsu, piirata nende kogemusi või metaversioonist välja heita. Täiesti küpse metaversumi omadused – seotud valitsemisega
 37. e n a b l i n g n e w g r o w t h f o r S M E ’ s Tehnoloogiat on alati palju lihtsam analüüsida. Väidetavalt edeneb see kiiresti lahenduste loomise suunas, mis suurendavad metaversside fotorealismi, kaasahaaravust ja püsivust, ning võib eeldada, et kõik tehnilised väljakutsed saavad lõpuks lahendatud. • Seevastu pole sugugi kindel, kas edukad tuleviku virtuaalsed maailmad (edukad selles mõttes, et meelitavad ligi palju kasutajaid, kes järjepidevalt nende peal elavad, töötavad ja mängivad) ehitatakse ja kuuluvad tsentraliseeritud organisatsioonidele (kes omavad erinevat kraadi). Volitused piirata avatud juurdepääsu arendajatele, kasutajatele ja konkurentidele) või kas domineerivad rohkem detsentraliseeritavad kujundused, mille tulemuseks on avatud, koostalitlusvõimelised ja tsensuurikindlad metaversid. Tsentraliseeritud vs detsentraliseeritud metaversum
 38. e n a b l i n g n e w g r o w t h f o r s m e ’ s Usume, et metaversumi abil saame luua kvaliteetsemaid valitsusteenuseid. Praegused valitsusteenused on nõudlusest tingitud. Usume aga, et tulevikus saame osutada teenuseid enne nõudlust – saame pakkuda uut tüüpi riigiteenuseid ja selles mõttes on see kodanikele palju abiks. Samuti usume, et see metaversumi platvorm aitab kodanikel näha Souli linna teisest vaatenurgast. – Jong-Soo Park, Souli Smart City politseibüroo CIO
 39. e n a b l i n g n e w g r o w t h f o r S M E s 5.3 Plokiahela roll finantsteenuste, valitsuse ja tervishoiu tulevikus
 40. e n a b l i n g n e w g r o w t h f o r S M E ’ s • Finantsteenuste põhifunktsioonid finantsteabe ja -varade kontrollimiseks ja edastamiseks on väga tihedalt kooskõlas plokiahela põhilise ümberkujundava mõjuga. • Peamised praegused valupunktid, eriti piiriüleste maksete ja kaubanduse rahastamise vallas, on lahendatavad plokiahelapõhiste lahendustega, mis vähendavad vajalike vahendajate arvu ja on geograafiliselt agnostlikud. • Täiendavat kokkuhoidu saab realiseerida kapitaliturgudel kauplemisjärgses arvelduses ja regulatiivses aruandluses. Roll finantsteenuste valdkonnas
 41. e n a b l i n g n e w g r o w t h f o r S M E s • Nagu pankade puhul, saab plokiahela infrastruktuur võimaldada valitsuste peamisi arvestus- ja kontrollifunktsioone, et saavutada suuri haldussääste. • Avalikud andmed on valitsusasutuste ning ettevõtete, kodanike ja valvekoerte seas sageli varjatud ja läbipaistmatud. Andmete käsitlemisel alates sünnitunnistustest kuni maksudeni võivad plokiahelapõhised kirjed ja nutikad lepingud lihtsustada suhtlemist kodanikega, suurendades samal ajal andmete turvalisust. • Paljud avaliku sektori rakendused, näiteks plokiahelapõhised identiteedikirjed, oleksid peamised võimaldavad lahendused ja standardid laiemalt majanduses. Valitsused käitavad aktiivselt plokiahela pilootprojekte, mida toetavad idufirmad. Roll avalikus sektoris
 42. e n a b l i n g n e w g r o w t h f o r S M E ’ s • Plokiahel võib olla võti andmete kättesaadavuse ja teenusepakkujate, patsientide, kindlustusandjate ja teadlaste vahelise teabevahetuse väärtuse avamiseks. • Plokiahelapõhised tervishoiudokumendid ei saa mitte ainult hõlbustada haldustõhususe suurendamist, vaid ka anda teadlastele juurdepääsu ajaloolistele, patsiendi poolt tuvastamata andmekogudele, mis on meditsiiniuuringute edusammude jaoks üliolulised. • Nutikad lepingud võivad anda patsientidele suurema kontrolli oma andmete üle ja isegi võimaluse andmetele juurdepääsu turustada. Näiteks võivad patsiendid võtta ravimifirmadelt tasu nende andmetele juurdepääsu eest või nende kasutamise eest ravimiuuringutes. • Plokiahelat kombineeritakse ka IoT anduritega, et tagada ravimite, vere ja elundite külmahela terviklikkus (madalatel temperatuuridel ladustamise ja jaotamise logistika). Roll tervishoius
 43. e n a b l i n g n e w g r o w t h f o r S M E s 5.4 Plokiahela väärtus ja potentsiaalne ulatus uue tehnoloogiana tulevikus
 44. e n a b l i n g n e w g r o w t h f o r S M E ’ s Näib, et plokiahel on siin, et jääda, ma arvan, et sellest saab kaasaegse ühiskonna jaoks võimas tehnoloogia. Reid Hoffman, kaasasutaja ja tegevesimees, LinkedIn.
 45. e n a b l i n g n e w g r o w t h f o r S M E s Viis levinud plokiahela müüti loovad selle kohta väärarusaamu tehnoloogia eelistest ja piirangutest
 46. e n a b l i n g n e w g r o w t h f o r S M E ’ s • Plokiahel ei pea olema väärtuse loomiseks vahevahendaja – fakt, mis julgustab lubatud kommertsrakendusi. • Plokiahela lühiajaline väärtus seisneb peamiselt kulude vähendamises enne transformatiivsete ärimudelite loomist. • Plokiahel on endiselt kolme kuni viie aasta kaugusel mastaabis teostatavusest, peamiselt seetõttu, et ühiste standardite kehtestamiseks on keeruline lahendada „koostöö“ paradoksi. (mkinsey.com, 2018) Peamised arusaamad plokiahela strateegilisest väärtusest
 47. e n a b l i n g n e w g r o w t h f o r S M E s • Määrake väärtus, hinnates pragmaatiliselt ja skeptiliselt mõju ja teostatavust üksikasjalikul tasandil ning keskendudes tegelike valupunktide käsitlemisele konkreetsete kasutusjuhtudega valitud tööstusharudes. • Koguge väärtust, kohandades plokiahela strateegilisi lähenemisviise nende turupositsioonile, võttes arvesse selliseid meetmeid nagu ökosüsteemi kujundamise, standardite kehtestamise ja regulatiivsete tõkete kõrvaldamise võimalus. Ettevõtted peaksid oma plokiahela strateegiates kasutama järgmist struktureeritud lähenemisviisi
 48. e n a b l i n g n e w g r o w t h f o r S M E s Plokiahela mõju on tööstusharudes erinev McKinsey & Company
 49. e n a b l i n g n e w g r o w t h f o r S M E s Plokiahela teostatavus igas tööstusharus sõltub vara tüübist, tehnoloogia küpsusest, standarditest ja regulatsioonist ning ökosüsteemist. McKinsey & Company
 50. e n a b l i n g n e w g r o w t h f o r S M E s Elements of the European Commission’s blockchain strategy European Commission, Directorate-General for Communications Networks, Content and Technology, Study on copyright and new technologies : copyright data management and artificial intelligence, Publications Office of the European Union, 2022 Blockchain beyond the hype: What is the strategic business value? (mckinsey.com) Decentralised Finance (DeFi)A Thematic Report Prepared ByThe European Union Blockchain Observatory & Forum https://www.lisbondaoobservatory.cidp.pt/what-is-a-dao NFTs, DAOs, MobileWeb3, And The Metaverse: Off And Running In 2022 https://www.eublockchainforum.eu/sites/default/files/reports/Metaverse_Report_Final_1.pdf Value creation in the metaverse. The real business of the virtual world (mckinsey.com) Peamised viited
Publicidad