Ccic module 3

MODUL 3: Din kreativa
affärsstrategi
Muttrarna och bultarna för att
upprätta och driva en
framgångsrik kreativ verksamhet
Module 2
Inlärnings
Fokus
I denna modulen kommer vi att
utforska:
• Komma igång i ditt kreativa företag (från
idé till möjlighet, rollen av affärsplanen)
• Rollen för marknadsundersökningar
• Att arbeta igenom de viktigaste delarna i
affärsplanen
• Presentera din bakgrund & erfarenhet
• Driftsplan
• Din målgrupp, hur kommer du att sälja?
• Prissättning, kostnader och att gå med vinst
• Att göra det mesta av affärsmentorskap
• Vissa regler för framgång
Många "artist-entreprenörer"
behöver inte nödvändigtvis starta ett
företag. Deras fokus ligger på att
praktiskt utveckla sig själva.
Sen går dom in i en företagsmiljö för
att tjäna pengar för att fortsätta sitt
konstnärliga arbete.
De behöver då utveckla affärs- och
ledningskompetens för att få det att
fungera.
Fokus på den
kreativa
sektorn
Module 2
Komma igång i DIN KREATIVA AFFÄRSVERKSAMHET
Från idé till möjligheter
Rollen för affärsplanen
I Modul 1 & 2 undersökte vi varför du vill
starta upp ditt kreativa företag. Vi ska nu
titta på och analysera din idé.
Idéer är den kreativa livsnerven i din
verksamhet. Folk som genererar massor
av idéer är bra på att komma med
lösningar på problem. Emellertid är en
idé inte en möjlighet.
Att vända en idé till en möjlighet är en process. Det tar tid, resurser och
hårt arbete. Det finns fyra element att arbeta genom:
1. Utforska behovet. Behöver marknaden ditt erbjudande och viktigast av
allt, kommer de att betala för det.
2. Affärsplan. Processen att skriva en affärsplan hjälper faktiskt att utveckla
en idé till en möjlighet. Det tvingar dig att ställa och besvara svåra frågor
och utforska alternativ.
3. Lag. En idé blir sällan ett tillfälle utan ett lag. Ingen enskild har all den
kunskap och färdigheter som krävs för att få det att hända.
4. Resurser. Vilka resurser kommer att krävas för att förvandla din idé till en
möjlighet.
Från idé till möjlighet
• Det måste finnas ett tydligt behov av din produkt eller tjänst (eller så
måste du skapa ett). Detta är MÖJLIGHETEN.
• Detta behov måste ha tillräcklig potential för att skapa en efterfrågan.
• Det bör finnas tillräcklig belöning inom din idé för att kunna stödja ditt
företagsbehov och bygga vidare på det.
Du kan arbeta på massor av idéer på en gång, men bör fokusera på endast en
eller två möjligheter. När man arbetar med idéer är det OK att drömma. När
man arbetar med möjligheter gör dig redo att mäta, att använda data/fakta.
Det finns 3 fakta som skiljer en affärsidé från en kreativ idé:
Idén kommer till liv i en affärsplan.
Att driva en affärsverksamhet där ditt intellektuella kapital är nyckeln
till framgång kräver ett tillvägagångssätt som skiljer sig från standard
affärsmodellen och affärsplanen.
SKÄL FÖR EN AFFÄRSPLAN
Enligt statistik från ”Bank of Ireland”, kommer
66% av alla nya företag att misslyckas inom sina
första fem år.
“Ett svindlande tal av 80% av alla småföretag
utan en affärsplan kommer att misslyckas inom
sina första 5 år, "Paul Fagan, Action Coach.
Varför?
• Brist på planering från företagsägare.
• Att ha en väl strukturerad affärsplan ger dig
större framgång för överlevnad.
SKÄL FÖR EN AFFÄRSPLAN
• Du skulle inte bygga ett hus utan att ha skapat en
plan. Varför skulle du bygga upp en verksamhet utan
att ha en liknande plan?
• För att hjälpa dig att tänka igenom hela processen -
värdet av en affärsplan är inte bara själva planen,
utan processen att skriva den.
• Att skriva ner på papper hur mycket pengar du
behöver för att komma igång och hur mycket du
behöver för att klara varje vecka.
• För att övertyga sig själv om att det är värt att göra
det.
• För att visa andra att du har tänkt igenom saken.
• För att använda till myndigheter/banker att få stöd.
• För att ge dig mål att sträva mot och mäta dig mot.
Module 2
Rollen av marknadsundersökningar för att validera din idé
Module 2
Verksamheten börjar
med att utveckla din
affärsidé (se tillbaka till Modul 1
arbetsboksövning 1) och den idén
måste valideras innan du
kan gå framåt
– rollen för
marknadsundersökningar
Identifiera ett tydligt behov av din produkt
eller tjänst (eller så måste du skapa ett).
Fråga dig själv:
Vad behöver den här branschen just nu?
Vad är unikt med min strategi?
(Tillbaka till Modul 1 arbetsbok, övning 8)
Till exempel – det finns tusentals grafiska
formgivare på marknaden, vad kommer att
vara speciellt med dig? Det kan vara potential
att bli en interaktiv media designer - gå bortom
grafik för att lägga till animation och digitala
effekter.
Validera din idè
Du förväntas vara kunnig
(och ärlig) om din marknad
Använd marknadens undersökningsresultat för att
omvandla läsaren att bli en supporter, en kund eller
en investerare i din verksamhet.
Börja med kvantitativ undersökning
1.1 MARKNADENS STORLEK (och
marknadssegment)
Vet du storleken på den marknad som du inriktar
dig på?
T.ex. Sverige – Statistiska Central Byrån www.scb.se
Befolkningsräkning och Hushållens utgifter t.ex.
utgifter för kläder, teknik, och att gå ut.
Hur mycket av dina produkter såldes under 2016?
Marknaden växer och i vilken takt? Hur många
konkurrenter finns det där ute?
Kategorier av marknadsundersökningar
Kvantitativ
Alla konstateranden är sakliga, ofta numeriska.
Tredje part oberoende, kontrollerbara uppgifter.
Nummer Statistik
Data Diagram
Är marknaden tillräckligt stor och
växande?
Använd för
• Marknadstrender
• Marknadsstorlek
• Marknadspris
• Marknadstillväxten
• Konkurrenter
Kvalitativ
Baserat på din egen marknadsundersökning, inte
statistiskt giltig
Hjärta Sinnen
Åsikter Attityd
Finns det någon som vill ha min
produkt? Kommer de att köpa den?
Använd för
• Attityder
• Uppfattningar
• Åsikter
• Återkoppling
• Kundreferenser
Var kan du hitta denna information?
Online, leta själv (sekundär forskning)
• Skapa en stark marknadsöversikt - läs om din nisch i
branschtidningar/nationell press/konsument media men spåra alltid
tillbaka till ursprungskällan.
• Branchorganisationer te.x. Svensk Digital Handel, Business Sweden
• Sektor organisationer te.x. Kulturrådet, Konsthantverkscentrum,
Konstnärsnämnden
• Vår vän Google som kan leda dig till marknadens forskningsrapporter
som Mintel, Foresster
EXEMPEL – Music business research yielded
from desk search
1.2 Kolla in
konkurrensen.
Använd sökord för din
företagsbeskrivning,
Googla dem, kolla
deras webbplatser,
vad är annorlunda
hos dem utifrån din
bakgrund. T.ex.
hantverk -tvål -Sverige
För varje konkurrent, tänk på:
- Vilket år de grundades
- Storlek (anställda, platser)
- Målgrupp/sektor (typiskt listade på hemsidan)
- Marknad & försäljningsstrategi (webbplatsnyheter
och evenemang)
- Styrkor/svagheter
- Fördelar
Konkurrensjämförelse
Visuellt förslag t.ex.. tabell med kolumner som jämför
erbjudanden på en drag-för-drag basis
ÖVNING Varför har du konkurrensfördelar – skriv
ner dina tankar om detta.
Vad kan du erbjuda som är
överlägset konkurrenterna?
Primär marknadsundersökning -
Huvudsakliga tekniker
• Djupt ingående samtal
• Fokusgrupp
• Marknadsundersökning online (MROC)
–LinkedIn grupper
–Plattformar te.x bloggar, forum etc
• Enkäter/Undersökningar
–Online, ansikte mot ansikte, via telefon eller post
• Mystery Shopping
• Observation
Djupgående intervju
Du genomför en intervju, där du frågar
din intervjuade ett antal
halvstrukturerad, utforskande frågor
vanligtvis ansikte mot ansikte
Du behöver ha bra samarbetsförmåga
och att kunna lyssna bra
Fördelar: flexibelt, kan samla massor av
fördjupad information från en person.
Fokusgrupper
Planering
1. Rekrytera relevanta deltagare
2. Välj en bekväm plats, dag och tid
– Kan vara i någons vardagsrum, på
kvällen etc.
3. Kontaktpersonen har nyckelrollen (någon du
litar på)
4. Planera ämnen att undersöka
Under tiden
1. Välkomnande, timing, tillåtelse att få göra
inspelning
2. Kontaktpersonen sätter atmosfär och ton för
kvällen
3. Tacka, belöna
Kraften i frågeformulär
Vilka är de viktigaste bitarna av
information som du behöver? Tänk på det
logiska flödet av dessa frågorna
Är de ja/nej svar, flervalsfrågor eller
behöver du mer information?
Använd olika stilar för att hålla intresset
uppe. Börja med allmänna enkla frågor
och gå vidare till mer känsliga frågor
EXEMPEL PÅ
MARKNADSUNDERSÖKNINGSFRÅGOR
Hur kommer du att bedriva
undersökningen?
• Anställa
marknadsundersökningsexperter
• Anställa studenter
• Göra det själv
Analys
Hur kommer du att analysera resultaten?
Hur lång tid tar det?
GRATIS ONLINE UNDERSÖKNINGSVERKTYG
Survey Monkey Basic
www.surveymonkey.com
Kostnad: Gratis. Med tilläggstjänster cirka
€200 per år.
Vad det är: En online-undersökning och
opinionsundersökningsservice.
Hur använder man den: Du kan på ett
kreativt sätt göra undersökningar gratis.
För en viss avgift kan du också få
feedback från din målgrupp via Survey.
Få ut det mesta möjliga utav det:
Förutom svaren på enkätfrågorna, kan de
svarande ge ytterligare svar i deras
kommentarer.
Google Forms
Lätt att skapa undersökningar och
formulär för alla
Skapa anpassade formulär för
undersökningar och enkäter utan
kostnad.
Google Forms
Samla allt i ett kalkylark och analysera
data direkt i Google Sheets
Mystery Shopping och observation
En av de mest värdefulla sätten att förstå
din marknad är att tillbringa tid i
återförsäljares butiker, på webbplatser och
mässor (se Modul 2) för att se var i första
hand som dina konkurrenter är och vad de
gör.
• Finns där många nya saker som lanseras?
• Vad gör varumärkesledarna?
• Finns där mycket kampanjer?
• Vilka saker ges mest utrymme? (Dessa är
oftast bästsäljarna!)
Marknadsundersökning på
online mötesplatser (MROC)
Använd sociala medier, bloggar,
online-forum, och alla andra
samhällsutrymmen du kan hitta
(online eller offline) för att göra
din undersökning.
Te.x.
• Linkedin grupper är bra sätt att bygga
trovärdighet och skaffa nya kontakter som i
slutändan kan hjälpa ditt företag att växa
• Facebook grupper
• Plattformar dvs bloggar, forum etc.
Övning: Vilka online platser passar bra till din kreativa sektor?
Undersökning i arbete
Många kreativa företagare börjar där
de är. De gör en produkt och börjar
sälja dem.
Detta kallas ofta bevis på konceptet.
Tänk på att allt inte behöver vara
PERFEKT innan du kan komma igång
med ditt kreativa företag (bara nästan
perfekt!).
Du lär dig, växer och utvecklas och ditt
kreativa företag kan se mycket
annorlunda ut inom ett år eller två.
Nyckeln är att bara börja.
Konstant undersökning för att känna
igen möjligheter?
• Ligger du steget före med nya moduler
inom ditt område?
• Regelbunden undersökning av
marknadstrender, zeitgeist -vad händer
globalt i kreativa och kulturella/sociala
rörelser som kan ha en inverkan på ditt
arbete?
Vilka möjligheter finns där ute för dig att
ansöka om: Specialutbildning,
kompetensutveckling, onlinekurser inom
ditt område av intresse. Samverkans
möjligheter?
Module 2
Arbeta igenom de viktigaste delarna i affärsplanen
Din bakgrund och erfarenhet - skriva en vinnande biografi
Nyckeldelar i en affärsplan för ett kreativt företag
Vi har tittat på hur du validerar din idé
genom undersökning och upprättande av
varför/hur det kommer att fungera.
NÄSTA
Din bakgrund och erfarenhet
Din verksamhetsplan (produktion)
Din företagsstruktur
Vilken är din målgrupp?
Hur ska du marknadsföra och sälja?
Hur ska du finansiera verksamheten och
göra en vinst?
• Genomgång av alla avsnitt
• Belys de områden där du
redan har fått information
• Belys nyckelområden där du
behöver börja att få
information
• Sätt själv ett mål att ha
planen klar i slutet av
kursen
Presentera din bakgrund och erfarenhet
Skriv en intresseväckande professionell biografi
En professionell biografi är helt enkelt en berättelse-baserad
version av den information som du normalt skulle inkludera i ett
CV. Formatet är mindre formellt, och det ger dig en möjlighet
att lyfta fram några intressanta fakta om dig själv medan du
injicera en känsla av din personlighet. FOLK KÖPER FOLK
De viktigaste målen för en biografi är att ge läsaren en riktig
känsla för vem du är och vad du gör, att införa expertis och
trovärdighet, och att kvalificera din erfarenhet och bakgrund.
Alla dessa faktorer samverkar för att stärka förtroendet för dig
och ditt varumärke.
Du kommer att behöva en biografi på följande sätt.
• Lägga upp den på din hemsida och blogg
• Inkludera i ditt marknadsföringsmaterial
• Att komma med förslag till kunder
• Inkludera i alla professionella dokument du utvecklar
Presentera din bakgrund och erfarenhet
Vad man ska inkludera i sin biografi
• Nuvarande jobb, affär eller yrkeserfarenhet
• Publikationer eller presentationer du har
slutfört
• Professionella medlemskap som du för
närvarande innehar
• Bonus, utmärkelser och certifieringar du har
fått
• Dina kontaktuppgifter
• Ett foto av dig själv, din utbildningsbakgrund,
vad som inspirerar dig (dina värderingar - se
nästa bildruta), citat eller kundreferenser från
kunder, och länkar till exempel på ditt arbete.
Skapa både skriftlig- och
videobiografi för bästa
inverkan
TOPPTIPS
• Gör din öppning intresseväckande för
intressera läsaren så att de vill lära sig
mer om dig.
• Skriv i tredje person, med ”han/hon”
i stället för ”jag”
• Använd en konversations röst – det är
mycket lättare att läsa
• Inkludera några personliga eller unika
egenheter och en mjukare sida av din
personlighet!
Ordbank för att hjälpa dig att skriva din biografi
• Prestation, befordran, estetik
• Tillhörighet, gemenskap, kreativitet, nyfikenhet
• Bestämmande, disciplin
• Effektiv, spännande, ekonomisk trygghet
• Frihet, nöje, tillväxt, hjälpa andra, ärlighet
• Självständighet, influerande, innovation
• Glädje, kunskap, ledarskap, ett meningsfullt arbete, originalitet
• Rykte, respekt
• Självrespekt, stabilitet, hållbarhet
• Lagarbete, tidsfrihet, tillit, vision, arbete/livsbalans
Exempel: IKEA VÄRDERINGAR
Ödmjukhet och viljestyrka
Vi respekterar varandra, våra kunder och våra leverantörer. Genom
att använda vår viljestyrka får vi saker gjorda.
Våga vara annorlunda
Vi ifrågasätter gamla lösningar och, om vi har en bättre idé, är vi
villiga att ändra på oss
Ständig önskan om förnyelse
Förändring är bra. Vi vet att anpassa sig till kundernas krav med
innovativa lösningar sparar pengar och bidrar till en bättre vardag
hemma
Låt oss kolla på några bra biografiexempel http://lisacongdon.com/blog/about/
“Konstnär och illustratör Lisa
Congdon är mest känd för sina
färgstarka abstrakta målningar,
ritningar, mönsterdesign och
handskrivna bokstäver. Hon
arbetar för kunder runt om i
världen” osv osv
Ytterligare läsning
9 viktiga punkter att tänka på när du
skriver din entreprenörbiografi
http://www.biotemplates.com/biography
-examples/how-to-write-an-
entrepreneur-bio-with-sample-wording/
ÖVNING – Skapa en ny eller ändra en
befintlig biografi-profil
Andra bra exempel
http://www.katebingamanburt.com/about
(älskar hennes användning av en gif)
http://austinkleon.com/about/
http://ekwetzel.com/about/
(skriven i första person, väldigt enkel och
kraftfull)
http://www.lauramurphy.ie/biography.html
Module 2
Arbeta igenom de viktigaste delarna i affärsplanen
Verksamhetsplanen
Verksamhetsplan
När man skriver affärsplanen, beskriver verksamhetsplansavsnittet de
fysiska behoven i ditt företag, såsom dess fysiska plats, anläggningar, och
utrustning. Den ska också innehålla information om material och krav på
lagerhållning och leverantörer, och en beskrivning av tillverkningen eller
den kreativa processen.
Två viktiga faktorer
Du måste ta itu med två faktorer i detta avsnitt:
1) Visa vad du har gjort hittills för att ha fått ditt företag på fötter (och att
du vet vad som behöver göras)
2) Visa att du förstår tillverkningen eller skapandeprocessen för att
producera din produkt eller tjänst, t.ex. ett steg för steg-exempel för att
utforma och skapa din produkt eller tjänst från början till slut
Verksamhetsplan - nyckeldelar
Din bas/plats: Vilken typ av lokaler arbetar du från, dess storlek och läge? Om det är
tillämpligt, bifoga ritningar av byggnaden, kopior av hyresavtal
Utrustning och tillgångar: Beskriv den utrustning som krävs, dess värde och kostnad.
Hur kommer detta att finansieras? Mer i modul 5. gör också en lista över dina
tillgångar, såsom mark, byggnader, inventarier, möbler, utrustning och fordon.
Inkludera beskrivningar och värdet för varje tillgång. Hur kommer du att använda
teknik, processer, produkter och tjänster för att nå dina mål?
Produktion: Förklara hur lång tid det tar att producera en enhet och en uppdelning av
kostnader - Mer i modul 5. Var realistisk omkring tiden - Hur mycket tid måste du
arbeta på ditt kreativa företag?
Genomförbarhet: Beskriv en produkt/prov, pris testning eller prototyptester som du
har gjort på din produkt eller tjänst.
Verksamhetsplan - andra aspekter
• Försörjningskedjor - en förklaring om vilka dina leverantörer är och
deras priser, villkor och förutsättningar.
• Kvalitetskontroll - en förklaring av kvalitets kontrollåtgärder som du har
skapat eller kommer att införa.
• Vilken servicenivå erbjuder du?
Var inte vag; definiera vad som gör din tjänst så extraordinär.
• Vilken roll spelar du och dina anställda, medarbetare eller leverantörer?
• Finns det några ”risker” involverade i någon del av skapandeprocessen
eller produktionen? Detta skulle kunna vara att hantera farliga material.
Beskriv hur du hanterar/kommer att utbildas i att hantera
säkerhetsfrågor.
Verksamhetsplan - Skydda din intellektuella ägenderätt
Speciellt viktigt för konstnärer, författare, programföretag, kompositörer, designers, filmare,
musiker, fotografer, förläggare, inspelningsstudior, teaterföretag och andra kreativa företag.
Äganderätt är grundläggande för det sätt som kreativa företag genererar värde. Äganderätt
är något unikt som du fysiskt skapar. En ensam idé är inte intellektuell egendom.
Att ha rätt typ av äganderättsskydd hjälper dig att stoppa människor från att stjäla eller
kopiera:
• namnen på dina produkter eller varumärken
• dina uppfinningar
• utformning eller utseendet på dina produkter
• saker du skriver, gör eller producerar
Upphovsrätt, patent, design och trade mark är alla typer av äganderättsskydd. Du får vissa
typer av skydd automatiskt, andra måste du ansöka om.
Verksamhetsplan - Äga rättigheter/upphovsrätt
Du äger upphovsrätten om du:
• skapade det (och det uppfyller kraven för upphovsrätt, patent eller en design)
• köpt immateriella rättigheter från upphovsmannen eller en tidigare ägare
• har ett varumärke som skulle kunna vara ett trademark, till exempel ett välkänt
produktnamn
Upphovsrätten kan:
• ha mer än en ägare
• tillhöra personer eller företag
• säljas eller överföras
Upphovsrätt om du är egenföretagare
Om du är egenföretagare, äger du vanligtvis de immateriella rättigheterna, även om ditt
arbete var på uppdrag av någon annan - såvida ditt avtal med dem inte ger dem
rättigheterna.
Länkar och mer information – www.prv.se
Din företagsstruktur
Vanligtvis finns det tre juridiska former -
Enskild näringsidkare Aktiebolag Partnerskap
Enskild näringsidkare
Den vanligaste inrättningen för kreativa företag är enskild näringsidkare - det är lättast att
starta, och minst komplicerad att lösa upp. En enskild näringsidkare är ett företag som ägs
och kontrolleras av en person och som tar alla beslut, ansvar och vinst från verksamheten
som de driver.
Fördelar
• Många av fördelarna summeras under rubriken "kontroll".
• Full kontroll över det dagliga och strategiska beslutsfattandet .
• Betydligt mindre byråkrati och regler än aktiebolag.
• Ingen personal att hantera eller betala till.
Enskild näringsidkare
Enskilda näringsidkare behöver korrekt redovisa all försäljning, kostnader och vinster för
inkomstskatt årsvis. Momsreglerna gäller fortfarande om omsättningen av verksamheten
överskrider den satta gränsen (30 000kr exklusive moms under ett beskattningsår)
Sverige: Du bör rådgöra med Verksamt.se när du startar ett företag som
egenföretagare/enskild näringsidkare. Allt du behöver veta:
http://www.verksamt.se
Registrera ett företagsnamn
Du kan välja att använda ditt eget namn som företagsnamn, men om du vill använda ett
separat firmanamn måste du registrera namnet på Bolagsverket. För att registrera en firma
skickar du in en blankett. För att registrera sig online, behöver man e-legitimation via
www.bolagsverket.se och fylla i och skicka iväg formuläret på nätet. Det är en kostnad på
900:- om du registrerar företagsnamnet på nätet.
Ett aktiebolag
En juridisk enhet som är skild från sina
aktieinnehavare. Direktörer eller aktieägares
personliga tillgångar är inte i riskzonen i händelse
av en likvidation eller konkursförvaltning.
Det är i allmänhet den mest skattemässigt
effektiva företagsstrukturen att använda. Men
nackdelarna är den ökade administrationen som
krävs av direktörer och kostnaden för att
förbereda årsredovisningen
Hur du registrerar
För att kunna registrera aktiebolaget ska du
skriftligen besluta att starta aktiebolaget i ett
särskilt dokument, stiftelseurkunden. Därefter
kan du skicka in en anmälan om att registrera
aktiebolaget. I och med registreringen får
företaget sitt namn och organisationsnummer. Ett
aktiebolag får skydd för sitt namn i hela landet).
Registrering av aktiebolag kan göras online
på www.verksamt.se
Partnerskap
När två eller flera personer startar ett företag, kan resultatet ofta bli en stark union som
blandar kompletterande kunskaper, ekonomiska resurser, kunder och kontakter för att
hjälpa företaget att lyckas. Men ibland kan sådana relationer vara svåra och verksamheten
kan misslyckas.
Du måste bestämma i förväg vem som gör vad, vem som är ansvarig för vad, och hur man
kan lösa tvister. Innan man går in ett partnerskap, tänka över det noga
• Litar du helt på din kommande partner(s)
• Har alla parter undertecknat ett avtal som fastställer hur verksamheten ska
finansieras, hur vinster och förluster delas, och vad som händer om en av parterna
beslutar sig för att lämna. Om man misslyckas med att komma överens om sådana
frågor på ett tidigt stadium kan det leda till svårigheter senare.
Andra format
Socialt företagande
Ett företag som handlar för ett socialt syfte. Den
vinst eller överskott som genereras
återinvesteras vanligtvis i företaget eller
samhället i stället för att delas ut till aktieägarna
och ägare. Deras sociala syfte är det absolut
centrala för vad de gör.
Exempel: Food cloud, The Nerve Centre, Derry.
Ett kollektiv
Där ett antal organisationer samlas för ett
specifikt ändamål. Medlemmarna i kollektivet
har oftast ett gemensamt intresse eller mål.
Formen för kollektivet kan formellt definieras
eller vara en lösare, informell
överenskommelse.
LADDA NER
Som ett första steg, ladda ner Starta företag och
Momsbroschyren (www.skatteverket.se).
Module 2
Arbeta igenom de viktigaste delarna i affärsplanen
Din mål kund och hur du kommer att sälja och marknadsföra
Vilken är din målkund?
Detta avsnitt kommer att vidareutveckla vilka och var dina kunder är och hur du kommer
att nå dem.
• Vilka är dina kunder/användare? Vad behöver de eller förväntar sig?
• Vad kan du göra för dem som kommer att berika deras liv och bidra till deras framgång
nu och i framtiden?
• Varför ska de komma till dig? Vilka är de unika fördelar du erbjuder som kommer att
göra deras liv bättre?
Alla kunder är inte likadana!
Du kan ha många olika typer av kunder/användare för samma produkt/tjänst. Detta kallas
marknadssegmentation
• En storlek passar inte alla
• Dela målgruppen i konkreta delmål
• Som en allmän princip, är det bättre att sikta på en välbeställd marknad
(konkurrerar på originalitet och kvalitet i motsats till pris)
Definiera din målgrupp
Alla bra företag börjar med att veta vilken din
kund/användare är genom att identifiera specifikt mer
om deras smärtgränser, bakgrund, demografi, önskan,
behov och vilka kanaler som är bäst för att nå dem.
Kreativ kundprofilering
• Utveckla målprofil av ett typiskt
kundsegment/tjänsteanvändare
• Föreställ dig en särskild "individ" och segment
baserat på vad som motiverar dem
• Utveckla en djupare nivå av förståelse för dem
• Vad tycker de om att göra? Vad är deras
smärtpunkter ? Vad klagar de på? Vad är deras
största utmaning? Vad motiverar dem?
• Vilka är de viktigaste
kommunikationskanalerna för att
nå dem on- och off-line?
• Var söker de sin information?
• Vilka budskap vill de höra?
• Vad kommer att motivera dem till
att välja dig framför andra?
Sedan kan du skapa lämpliga
meddelanden som är specifika för
varje målgruppsprofil.
Profil faktorer
Personliga faktorer - Ålder & yrke, ekonomiska
förhållanden, livsstil, personlighet
Psykologiska faktorer - Motivation, övertygelser
och attityder
Sociala faktorer - Familjeroller och status- beakta
de olika roller som de spelar och hur de påverkar
köpbesluten
Kulturella faktorer - Kultur -värderingar,
övertygelser, attityder, åsikter, subkulturer-
nationaliteter, religioner, etniska grupper,
geografiska områden
Vilka produkter eller tjänster erbjuder du?
Visste du att folk inte bara "köper" en produkt? De
"köper" uppfattning om vad produkten/tjänsten
kommer att göra för dem, eller hjälpa dem att göra för
sig själva.
• När jag bokar mitt barn på en kodningskurs, köper jag
dem erfarenhet av att lära sig en ny färdighet för hela
livet.
• Människor som är överviktiga går inte med i en
bantningsklubb för att gå på möten. De "köper"
begreppet ett nytt, smalt, glatt och framgångsrikt jag.
Hur kan du presentera ditt erbjudande beträffande vad
det kan göra för dina användare?
Frasen att komma ihåg…. WITFM
(what’s in it for me)!
Vilka produkter eller tjänster erbjuder du?
Fråga dig själv!
Är jag fokuserad på att tillfredsställa vad mina kunder behöver eller
vill ha?
Eller
Är jag mer intresserad av "sälja" på dem vad jag gör?
Ett smart sätt att göra detta är genom funktioner och fördelar
Funktioner - Funktioner är beskrivande, de beskriver vad en produkt
eller tjänst gör, dess dimensioner och specifikationer
Fördelar - Vilket problem löser det för användaren/kunden? Vad får
jag ut av det? Omvandla funktionen till något av värde för kunden
Funktioner förklarar, men Fördelar säljer
Fördelar omvandlar en funktion till en lösning som fixar ett
kundproblem. Att lösa konsumentproblem är ett av de bästa sätten av
marknadsföring. Tänk i termer av resultat.
Hur kan vi omvandla funktioner till fördelar?
• Genom att använda specifika språk och fraser
• "Vilket betyder att"
• "Vilket gör att du kan"
• "Därför kan du"
• "Därför kommer du att kunna"
• Att göra en funktions-/fördelsmatris
• Dokumentera alla funktioner och fördelar med din produkt eller tjänst
• BEVIS är den sista delen av denna övning. Erbjud bevis på dokumenterad fakta
eller funktion
EXEMPEL
• Människor har föga intresse av att köpa en säng. Vad de vill ha är en god
natts sömn
• När Apple marknadsförde iPod fokuserade de inte på sin tekniska
specifikation, de kommunicerade tydliga fördelar för kunden istället.
EXEMPEL
ÖVNING – Använd mallen, fullfölj en “Funktioner till fördelar”–övning för just din
produkt eller tjänst
Hur ska du marknadsföra och sälja?
Beroende på vilka dina kunder/klienter
är kan du sälja in ditt arbete på något av
följande sätt:
• Uppvisningsevent, pop-upbutiker,
mässor och utställningar
• Bli en oberoende återförsäljare/sälja via
fristående butiker, e-handelssajter,
kataloger
• Inrätta en oberoende eller
samarbetande ateljé öppen för
allmänheten
I modul 2, har vi tittat på att sälja
plattformar för ditt arbete.
Sälja KONST
• Kommersiella gallerier,
konsthandlare, agenter,
auktionshus, kommissioner
• Tilldelas att skapa en
kollektion, genom ett konst
stiftelse stipendium, bidrag,
uppdrag
• Tillverka och sälja prints
• Ta kommersiella uppdrag
som handledare, researcher,
föreläsare, talare
Vår slash-karriärsmetod är mycket tydlig
Var kommer du sälja ditt arbete/
tjäna på ditt arbete?
Musik
• Förutom event, tjäna pengar på att din
musik används i reklam, TV, Film, Media,
Publikationer.
• Musiklicensering för film och TV.
Textil
• Samarbeten med inredare,
inredningsarkitekter, offentliga uppdrag
Författare
• Passiva inkomst kanaler - app utveckling,
skapa din egen försäljning plattform,
skriva en e-bok.
Fotograf
• Lägg upp dina fotografier så att dom
kan arbeta på nätet.
Fotograferingswebbplatser som
Shutterstock och iStockphoto
kan förse dig med plattformar
för att sälja dina bilder. De kan
erbjuda antingen en
procentsats eller en fast avgift
på varje foto som säljs till en
webbplats klient.
Sälj dina egna produkter på
internet.
Möjligheterna här är oändliga - du
kan sälja vilken om någon produkt
eller tjänst som du vill. Det kan vara
en produkt som du har skapat och
kan tillverka på egen hand eller det
kan vara digital av karaktär (t.ex.
instruktionsfilmer).
Skriv en e-bok.
Detta kan bli en hel del arbete i
förskott, men när e-boken är skapad
och marknadsförd kan det ge dig en
passiv inkomst för flera år. Du kan
antingen sälja e-boken på din egen
webbplats eller erbjuda det som ett
affilierat arrangemang med andra
webbplatser som erbjuder innehåll
som är relaterat till din e-bok.
• App design och utveckling
Appar kan bli en oerhört lukrativ
inkomstkälla.
Appar gör människors liv enklare. Nya,
kreativa idéer kan vinna. Om du kan komma
med något unikt, kan du tjäna bra på det.
• Skapa en online guide.
Genom att tillhandahålla specifik information
i ett guide-liknande format, kan du tjäna
pengar genom reklam och anslutna länkar.
Passiva inkomster från dina
kreativa affärer
• Gör YouTube videor
Detta är en satsning som växer snabbt. Du
kan skapa videoklipp på nästan alla områden
som du vill - musik, handledning, åsikter,
komedi, filmrecensioner - vad du vill. . . sedan
lägga upp dem på YouTube.
• Upprätta din egen eller köp en blogg
Tusentals bloggar skapas varje år, och
tusentals blir helt övergivna av sina ägare. Om
du kan köpa bloggar med en rimlig mängd
webbtrafik - med ett påvisat kassaflöde - kan
det vara en perfekt passiv inkomstkälla..
Detta är bara idéer, du behöver arbeta fram vad som är rätt för just din
affärsmodell. Slutför denna del av affärsplanen.
Module 2
Arbeta igenom de viktigaste delarna i affärsplanen
Prissättning, kostnader och att gå med vinst
Prissättning, kostnader och att gå med vinst
Hur sätter du ditt pris?
Prissättning är en process där det första steget är vitalt- fastställa din kostnad. Utan att
verkligen veta dina kostnader, kan du inte veta ifall du går med vinst eller inte. Många
kreativa entreprenörer misstar omsättning för vinst. Låt oss summera
Omsättning är summan av pengar du drar in i företaget
Vinst är vad som är kvar efter att du täckt alla kostnader
Syftet med kostnadsberäkning är
att kontrollera kostnad för att fastställa pris för att identifiera
mer lönsamma produkter
Arbeta ut kostnaderna för en fysisk product är okomplicerat. En kostnad är summan av
utgifter som ett företag ådrar sig vid tillverkningen av en produkt. Kostnadens tre element:
Material inkluderat förpackning
Arbete
Fasta kostnader
Prissättning
• Prissätta din produkt eller tjänst är ett av
de mest viktigaste affärsbeslut du kommer
göra.
• Du måste erbjuda dina produkter till ett
pris din målgrupp är villiga att betala –och
ett som producerar en vinst i ditt företag–
annars kommer kommer du inte bli
långvarig i branschen!
• Din prissättning måste ta hänsyn till dina
kostnader, effekterna av konkurrens och
kundens uppfattning av värde.
• Kostnaden är summan av dina fasta och
rörliga kostnader (kostnader för dig) för att
tillverka eller erbjuda din produkt eller
tjänst.
• Pris är försäljningspriset per enhet
kunderna betalar för din produkt eller
tjänst.
• Så, när kunderna frågar, "Hur mycket
kostar det," är ditt svar ditt pris.
Prissättning – vad du måste ha klart för dig.
1. Vad är din timpenning?
Din timpenning är väldigt viktig att använda för uppskattningssyften. Du kan beräkna detta genom
att dividera de timmar du har möjlighet att arbeta på det specifika
projektet/produktdesignen/konstverket med dina utgifter plus vinst. Detta sätter ett värde på
tiden du lägger på att arbete som sen kan faktureras.
2. Hur lång tid tar projektet?
Spåra din tid över veckor/månader för att ta reda på den genomsnittliga tid det faktiskt tar att
skapa/erbjuda dina huvudtjänster. Med tiden kommer du bli snabbare och bättre på det du gör -
du behöver veta hur mycket tid du spenderar på en viss uppgift för att säkerställa att all din
arbetstid redovisas.
3. Vad tar dina konkurrenter betalt?
Du behöver veta vilka dina konkurrenter är lika väl vad de tar betalt. Det är lämpligt att gå med i ett
nätverk av kreativa tjänsteleverantörer ha kontakt med kollegor som kommer att dela information.
Prissättning – vad du måste ha klart för dig.
4. Marknaden –lära sig genom att göra
Om du inte lyckas säkra en provision/kontrakt/order, be om feedback för framtida lärande, är denna
konstruktiva feedback viktig för din nästa prissättningsövning. Fråga vem som erbjöds
uppdraget/avtalet och varför de valdes ut och om det är möjligt vad deras avgift var.
5. Vad är din klients/kunds budgetintervall?
Bara fråga! Detta är viktigt att veta innan du går vidare eftersom du inte har en allmän uppfattning
kan du slösa bort en massa tid här med fruktlösa förslag.
6. Vad är värdet för klienten/kunden?
När en kund köper din kreativa tjänst förväntar de sig en avkastning - värdet av ditt arbete/tjänst är
verkligen viktigt att försöka avgöra detta i allra första början.
Prissätta kreativa tjänster
Du måste ta hänsyn till dina år av
kompetensutveckling, din erfarenhet och talang
finslipa din kreativa kompetens. Din portfolio och
klient vittnesmål på tidigare arbete kommer att
stödja dig. Din kreativitet har ett värde - ditt sätt att
använda din fantasi för att lösa kundens problem är
ytterligare ett steg framåt. Då är det ditt jobb som
en del av försäljningsprocessen som du kommer att
ge den bästa servicen och göra att kunden känner
sig bekväm i vetskapen om att du kommer att ge
något unikt, kreativt och innovativt och väljer dig
även om din kostnad är högre än andras.
Från the designers guide to marketing and pricing av Llise
Benun & Peleg Top.
Vi tittar nu på olika prisstrategier eller
metoder som du bör överväga...
Grunderna: Prisgolv & -tak
• Tänk på kostnaden som golvet -du måste sätta priser över golvet för att
täcka kostnader annars kommer du snabbt att gå i konkurs. (Om du väljer
att sätta priser vid eller under kostnad bör det vara ett tillfälligt ändamål,
såsom att vinna marknadsinträde.)
• Tänk på kund "uppfattat värde" som taket -detta är det högsta pris kunder
betalar baserat på vad produkten är värd för dem. Uppfattat värde skapas
genom ett etablerat rykte, marknadsföringsbudskap, förpackningar,
försäljningsmiljöer, etc.
• En uppenbar och viktig del av uppfattat värde är jämförelsen mellan dig
och dina konkurrenter.
Grundprinciperna:
Prisgolv & -tak
• Någonstans mellan golv och tak är
förmodligen rätt pris för din produkt eller
tjänst; ett pris som gör att du kan göra en
skälig vinst och verkar rimlig för dina kunder.
När du förstår ditt kostnadsgolv och ditt
pristak, kan du fatta ett välgrundat beslut om
prissättning av din produkt eller tjänst.
• Sammanfattningsvis, medan du måste vara
medveten om kostnader vid fastställandet av
dina priser, begränsa inte ditt tänkande
endast till kostnadsbaserad prissättning.
• Värdebaserad prissättning gör att du ser på
din verksamhet från kundens perspektiv. Om
kunden inte uppfattar värde värt att betala
för ett pris som ger dig en skälig vinst, måste
du tänka om din game-plan!
Prissättning för vinst: Kostnadsbaserad
prissättning
• Att sätta ett lågt pris på en eller flera
produkter för att sälja fort för att stödja
en annan produkt under utveckling.
(Vissa företag använder också denna
strategi när de behöver öka kassaflödet.)
• Upprätta ett högt pris för att göra stora
vinster från början. Denna strategi
används för att återställa höga
kostnader för forskning och utveckling
eller för att maximera vinsten innan
konkurrenter inträder på marknaden.
Värdebaserad prissättning
Upprätta ett “högt” pris
• Om din produkt har en mystik och unikhet som är värdefull för
kunderna, kan du ha möjlighet att ta ut ett mycket högt pris i
förhållande till din kostnad.
• Om din målgrupp är välbeställda och du positionerar din produkt
som en "prestige" produkt, kan ett särskilt högt pris vara i
ordning. (Till exempel, kostar Rolex klockor så mycket mer att
tillverka än andra märken? De höga kostnaderna, dock, ger en
"status" fördel för Rolex välbeställda marknad.)
• Denna strategi för att ta betalt "vad kunderna är villiga att
betala" -även om det är högt -kräver vakenhet och en vilja att
förändras från din sida, eftersom kunder och konkurrenter kan
inse att du gör för mycket vinst!
Prissättningsstrategier
Sätt samma pris som konkurrenter
Denna strategi används när du
erbjuder en jämförbar produkt,
när priserna är relativt väl
etablerade eller när du inte har
några andra medel för att sätta
priser. Din utmaning blir då att
bestämma hur man kan sänka
kostnaderna så att du kan
producera en högre vinst än dina
konkurrenter.
Prisdiskriminering
• Termen prisdiskriminering hänvisar till situation där
exakt samma produkt eller tjänst säljs till olika
personer för olika priser. Mycket allmänt
förekommande när du kalkylerar din tid som rådgivare
etc.
• Vilka omständigheter krävs för att ett företag att
engagera sig i prisdiskriminering?
 Det måste finnas konsumenter (eller
marknadssegment) med olika priselasticitet
 Företaget måste kunna identifiera dessa konsumenter
(eller marknadssegment), antingen direkt eller
indirekt genom deras avslöjade preferens
Typer av kostnader
Fasta: En kostnad som inte omedelbart påverkas av förändringar i aktivitetsnivån
t.ex. hyra av studio/arbetslokal, lån på utrustning
Rörliga: Korrelerar direkt med förändringar i verksamheten
t.ex. lager, förpackning, verktyg,
Uppskatta hur lång tid det tar att göra produkten som inkluderar förberedelsetid, forskning,
försäljning, marknadsföring, förpackning etc. Om detta är samma i samtliga fall, då är det en fast
kostnad. Om det är olika för varje del du producerar, redovisa då det som en rörlig kostnad.
Det finns två huvudsakliga metoder för kostnadsberäkning:
1 Totalkostnadsmetoden (Total uttnyttjandegrad)
• Beräkna alla kostnader för en produkt
• Fastställa antal enheter - hur många kan du göra och viktigare hur många kan du sälja (det
finns en skillnad!)
• Dividera de totala kostnaderna på antal enheter
• Lägg till vinst siffra - det magiska numret genererar priset för kunden
2 Insatsmetoden
• Fastställa försäljningspriset - påverkas av marknaden, t.ex. vad kunden betalar och
konkurrens
• Dela upp kostnader till rörliga och fasta
• Beräkna “Insats” - försäljningspris mindre rörliga kostnader.
Exempel – ett ljus säljer för 50 kr, rörliga kostnader för att producera ljuset är 25kr, därför
är insatsen 25kr. Insats tilldelas för att betala av de fasta kostnaderna och när de fasta
kostnaderna har betalats i sin helhet, går insatströmmen rakt in i vinsten.
• Beräkna “Nollresultatet”
Fastställa Totala för fasta omkostnader
Fastställa insats per enhet
Dividera fasta omkostnader med enhetinsats
t.ex. Om de totala fasta omkostnader för ljusverksamheten är 100.000kr och insatsen är
50.000kr då är nollresultatet 50.000kr.
Ljusföretaget måste sälja 2000 ljus för att gå jämnt ut, all försäljning över 2000 är vinst.
Hantera dina pengar
Kassaflödet kommer sannolikt att vara oregelbundet så hur ska du se till att du håller dig flytande
under tuffa tider? Många kreativa företag kan be om en handpenning och gradvisa betalningar så
att man kan överleva!
Övning: Fyll i vår kassaflödemall för att förstå dina behov
För att blomstra och överleva måste du bli ansvarig för din inkomst. Behöver du anamma en
slash-karriär eller behålla ett deltidsjobb för att ge dig den finansiella säkerhet som du behöver
just nu?
Håll tydliga register över alla dina inkomster och utgifter på en daglig basis som rör ditt företag.
Du behöver dessa för att ha kontroll över din verksamhet för att slutföra dina deklarationer
korrekt och kontrollera att du betalar alla dina räkningar.
Övning: Läs våra bokföringsmallar som exempel på ett bokföringssystem
Modul 5 behandlar "åtkomst till resurser" finansiering/lån/utmärkelser tillgängliga för
dig och hur du ansöker.
TOPPTIPS för att skriva din affärsplan
• Grafik/bilder kan bidra till att förklara en affärsplans svårare aspekter
• En utmaning för alla som brinner för sin verksamhet är att förklara det i termer andra
kan förstå. Kanske skriva planen i PowerPoint - Om du inte kan formulera din plan över
10 till 15 väldesignade presentationssidor, kommer du att förlora din publik
• En affärsplan är inte bara om att markera en ruta. Det måste sippra passion, driv,
inspiration och kompetens.
Källor – Baserade i Storbrittanien men kan appliceras överallt
• Arts Council England: Starting a business (pdf)
• Business is GREAT: Writing a business plans
• Nesta Creative Enterprise Toolkit
• Peter Thiel: sample pitch deck
• The Prince’s Trust business plan pack (pdf)
Module 2
Göra det bästa av företagsmentorskap
Göra det bästa av företagsmentorskapet
Den rätta företagsmentorn kan ha en djupgående och
grundläggande inverkan på ditt företag, särskilt för dem
som är i ett tidigt skede av ett företagsamhet och siktar
på att ha en hög tillväxttakt.
Det finns fem olika sätt att göra det mesta utav
företagsmentorskapet:
1. Förstå varför du behöver eller vill ha denna mentorn.
Vanligtvis är mentorn någon vars kunskap och/eller
erfarenhet är större än din egen i en sådan omfattning
att deras insatser kan ha en väsentlig positiv inverkan på
företagets resultat och din förmåga att driva det.
2. Veta var problemet ligger. Även om
mentorn ska kunna ange några av de
områden som du kanske vill fokusera på,
sitter du i den bästa positionen för att förstå
din verksamhet och de mål som du vill
uppnå. Mentorn är där för att hjälpa dig mot
dessa mål.
3. Ha rätt attityd. Du måste starta denna
relation med rätt attityd och inställning. Se
din mentor som någon som försöker hjälpa
dig att bära ditt företag framåt, och har
värdefulla råd att ge dig.
4. Känna till hur din mentor kan tillföra
något av värde. En mentor kan inte vara "allt
för alla människor" och för att få ut det
mesta av deras insatser, måste du förstå vart
deras kompetens ligger och hitta sätt som är
tillämpliga för att få ditt företag att växa.
5. Hitta tiden. Det är lätt att fastna i de
dagliga utmaningarna av att driva ett eget
företag och att sätta större utmaningar på
sparlåga . Mentorn är där för att hjälpa dig
att utveckla och nå dina långsiktiga mål. Du
bör lägga fram alla dina kort och utforska det
kreativt med din mentor.
Bygg ett professionellt nätverk av jämlika
Utöver att erbjuda förbindelser till potentiella kunder eller investerare, kan ett starkt jämlikt-
nätverk blir en gränslös källa till stöd, ansvar och nya idéer för att testa och bygga vidare på nya
projekt, samarbete. En viktig färdighet är att hitta en balans mellan kreativ självständighet och
egenskaper som möjliggör för ett ömsesidigt fördelaktigt nätverk.
Det finns en rad kreativa affärsstöd och professionella utvecklingsnätverk som kreativa
entreprenörer kan utnyttja genom sociala medier, forum osv.. Undersök och gör en lista som är
relevant för just dig.
Exempel – Jag designar textilier i Irland, då kan jag ansluta mig till
Design and Crafts Council of Ireland www.dccoi.ie
Institute of Irish Designers www.idi-design.ie
Design Business Ireland www.designbusinessireland.org
Interiors Association www.theinteriorsassociation.ie
Dra nytta av en pågående evenemangskalender/föredrag/toppmöten på lokala, nationella,
internationella nivåerså som OFFEST, DESIGN WEEK, flera utav dessa kommer vi att undersöka i
modul 2.
Module 2
Några regler för framgång
Värdera sårbarheten
Kreativa entreprenörer måste
värdera deras sårbarhet när det
kommer till att sätta upp en
verksamheten.
Till en början kommer det att bli
svårt att fumla dig igenom allting,
men med uthållighet för att driva
detta själv och med det stöd som
finns för dig så är allting möjligt.
Vi älskar Simon
Sineks topp 10
regler för framgång
(@simonsinek)
6. Använd dina ess i
rockärmen
7. Var den sista att tala
8. Var autentisk
9. Hitta din passion
10. Starta med Varför
1. Bryt mot
reglerna (låt oss
gå ett steg längre, vilka regler?)
2. Träna din hjärna
3. Ha tålamod
4. Ta ansvar
5. Överträffa dig
själv
Kolla in hans video -
https://www.youtube.com/watch
?v=nJxQ2kUGJkA&t=2239s
1. Lär dig något om kunderna varje dag
Kom ut för att lära dig vad kunderna
verkligen behöver, vad som är viktigt för
dem.
Gå med i nätverk, ring telefonsamtal,
skapa kontakt med andra. Detta
förhindrar nystartare från att först skapa
en lösning och sedan leta efter ett
problem att lösa.
En stor fördel för nystartade företag är
att de kan välja en liten del av
arbetsmarknaden och gör det riktigt bra.
Från Paul O’Dea, Company transformative adviser på Select
Strategies
Topp tips
2. Var mer flexibel än en gymnast
Du måste experimentera, förändra
och väva in marknaden.
Nyföretagare förändrar sig många
gånger på vägen till framgång.
Var flexibel lyssna noga och ta emot
feedback.
Det är en färdighet att kunna förstå
och agera på de viktiga råd du får.
3. Skaffa en pålitlig, utmanande
rådgivare/mentor lika hård som
Steve Jobs.
Nyföretagare behöver "någon som
är obeveklig nog att flytta bort
spindelnät från visionen och kan
hjälpa till att ta fram visionen från
huvudet på grundarna".
Hitta någon som kommer att vara
där för dig på lång sikt, men som
inte kommer att vara rädd för att
vara kritisk när du behöver höra
det.
4. Det är ett maratonlopp, inte en
sprinttävling
“Att starta ett företag är svårt. Det
kommer att tänja dig till dina gränser.”
Starta med passionen.
I MODUL 4 Marknadsföring för kreativa
Vi kommer att undersöka följande:
• Du är ditt varumärke
• Skapa ditt varumärke
• Hur man bygger ett varumärke med mycket små medel
• Effektiva verktyg för online marknadsföring
• Hur man bäst får uppmärksamhet på nätet
1 de 91

Recomendados

Affärsplan FTW! por
Affärsplan FTW!Affärsplan FTW!
Affärsplan FTW!Jesper Forslund
7.8K vistas12 diapositivas
Så skriver du en vinnande affärsplan - en praktisk handledning por
Så skriver du en vinnande affärsplan - en praktisk handledningSå skriver du en vinnande affärsplan - en praktisk handledning
Så skriver du en vinnande affärsplan - en praktisk handledningDolda Jobb
23.6K vistas28 diapositivas
Agil projekttavla por
Agil projekttavlaAgil projekttavla
Agil projekttavlaJesper Forslund
2.6K vistas13 diapositivas
Affärsplan 07 por
Affärsplan 07Affärsplan 07
Affärsplan 07solomonw
980 vistas3 diapositivas
Affärsplanen por
AffärsplanenAffärsplanen
Affärsplanenmalinstang
1.9K vistas15 diapositivas
Praktisk affärsplanering eldebo por
Praktisk affärsplanering  eldeboPraktisk affärsplanering  eldebo
Praktisk affärsplanering eldeboKarl Eldebo
600 vistas23 diapositivas

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

Kortfattad affärsplan för (gamla) mindpark por
Kortfattad affärsplan för (gamla) mindparkKortfattad affärsplan för (gamla) mindpark
Kortfattad affärsplan för (gamla) mindparkJoakim Jardenberg
2.8K vistas2 diapositivas
Donnie lygonis utbildning 2 affrsplan por
Donnie lygonis utbildning 2  affrsplanDonnie lygonis utbildning 2  affrsplan
Donnie lygonis utbildning 2 affrsplanncdncdncd
279 vistas26 diapositivas
Boolis kulturdokument - version 3.2 por
Boolis kulturdokument - version 3.2Boolis kulturdokument - version 3.2
Boolis kulturdokument - version 3.2Kalle Nilvér
1.3K vistas34 diapositivas
Boolis kulturdokument - version 3.3 por
Boolis kulturdokument - version 3.3Boolis kulturdokument - version 3.3
Boolis kulturdokument - version 3.3Kalle Nilvér
226 vistas35 diapositivas
Entreprenorskap por
EntreprenorskapEntreprenorskap
EntreprenorskapPeter Tilling
607 vistas22 diapositivas
Chas education branschens_verktyg_pr_o_event_1 por
Chas education branschens_verktyg_pr_o_event_1Chas education branschens_verktyg_pr_o_event_1
Chas education branschens_verktyg_pr_o_event_1gullbergiana
374 vistas33 diapositivas

La actualidad más candente(6)

Kortfattad affärsplan för (gamla) mindpark por Joakim Jardenberg
Kortfattad affärsplan för (gamla) mindparkKortfattad affärsplan för (gamla) mindpark
Kortfattad affärsplan för (gamla) mindpark
Joakim Jardenberg2.8K vistas
Donnie lygonis utbildning 2 affrsplan por ncdncdncd
Donnie lygonis utbildning 2  affrsplanDonnie lygonis utbildning 2  affrsplan
Donnie lygonis utbildning 2 affrsplan
ncdncdncd279 vistas
Boolis kulturdokument - version 3.2 por Kalle Nilvér
Boolis kulturdokument - version 3.2Boolis kulturdokument - version 3.2
Boolis kulturdokument - version 3.2
Kalle Nilvér1.3K vistas
Boolis kulturdokument - version 3.3 por Kalle Nilvér
Boolis kulturdokument - version 3.3Boolis kulturdokument - version 3.3
Boolis kulturdokument - version 3.3
Kalle Nilvér226 vistas
Chas education branschens_verktyg_pr_o_event_1 por gullbergiana
Chas education branschens_verktyg_pr_o_event_1Chas education branschens_verktyg_pr_o_event_1
Chas education branschens_verktyg_pr_o_event_1
gullbergiana374 vistas

Similar a Ccic module 3

Digital strategi med inbound marketing por
Digital strategi med inbound marketingDigital strategi med inbound marketing
Digital strategi med inbound marketingFruition Business Development
525 vistas34 diapositivas
Business Model Innovation RealSprint por
Business Model Innovation RealSprintBusiness Model Innovation RealSprint
Business Model Innovation RealSprintHobfot
200 vistas32 diapositivas
Vad du behöver för att lyckas med B2B Content marketing av @PStaunstrup por
Vad du behöver för att lyckas med B2B Content marketing av @PStaunstrupVad du behöver för att lyckas med B2B Content marketing av @PStaunstrup
Vad du behöver för att lyckas med B2B Content marketing av @PStaunstrupPontus Staunstrup
5.6K vistas25 diapositivas
Marknadsföring sm por
Marknadsföring smMarknadsföring sm
Marknadsföring smArbetsförmedlingen
1.2K vistas34 diapositivas
Affärssäljare del 2 por
Affärssäljare del 2Affärssäljare del 2
Affärssäljare del 2Stephan Philipson
1.1K vistas35 diapositivas
4. upsales & salesmakeover nya sätt att prospektera.4 por
4. upsales & salesmakeover nya sätt att prospektera.44. upsales & salesmakeover nya sätt att prospektera.4
4. upsales & salesmakeover nya sätt att prospektera.4Jens Edgren
1.2K vistas24 diapositivas

Similar a Ccic module 3(20)

Business Model Innovation RealSprint por Hobfot
Business Model Innovation RealSprintBusiness Model Innovation RealSprint
Business Model Innovation RealSprint
Hobfot200 vistas
Vad du behöver för att lyckas med B2B Content marketing av @PStaunstrup por Pontus Staunstrup
Vad du behöver för att lyckas med B2B Content marketing av @PStaunstrupVad du behöver för att lyckas med B2B Content marketing av @PStaunstrup
Vad du behöver för att lyckas med B2B Content marketing av @PStaunstrup
Pontus Staunstrup5.6K vistas
4. upsales & salesmakeover nya sätt att prospektera.4 por Jens Edgren
4. upsales & salesmakeover nya sätt att prospektera.44. upsales & salesmakeover nya sätt att prospektera.4
4. upsales & salesmakeover nya sätt att prospektera.4
Jens Edgren1.2K vistas
Föreläsning kring social selling via LinkedIn, Tillväxt Malmö 16 mars 2018 (N... por Johan Åberg
Föreläsning kring social selling via LinkedIn, Tillväxt Malmö 16 mars 2018 (N...Föreläsning kring social selling via LinkedIn, Tillväxt Malmö 16 mars 2018 (N...
Föreläsning kring social selling via LinkedIn, Tillväxt Malmö 16 mars 2018 (N...
Johan Åberg363 vistas
Så skapar du en content marketing-strategi - Malin Sjöman - Multikanalstrateg... por Crescando
Så skapar du en content marketing-strategi - Malin Sjöman - Multikanalstrateg...Så skapar du en content marketing-strategi - Malin Sjöman - Multikanalstrateg...
Så skapar du en content marketing-strategi - Malin Sjöman - Multikanalstrateg...
Crescando290 vistas
E bok snapchat för företag fran marketinghouse por Marketinghouse
E bok snapchat för företag fran marketinghouseE bok snapchat för företag fran marketinghouse
E bok snapchat för företag fran marketinghouse
Marketinghouse305 vistas
Frukostseminarium - Content-strategins tre pelare - Crescando 20221110 UPLOAD... por Crescando
Frukostseminarium - Content-strategins tre pelare - Crescando 20221110 UPLOAD...Frukostseminarium - Content-strategins tre pelare - Crescando 20221110 UPLOAD...
Frukostseminarium - Content-strategins tre pelare - Crescando 20221110 UPLOAD...
Crescando118 vistas
Sveriges Annonsörer B2B-nätverket - LinkedIn för B2B-marknadsföring och socia... por Crescando
Sveriges Annonsörer B2B-nätverket - LinkedIn för B2B-marknadsföring och socia...Sveriges Annonsörer B2B-nätverket - LinkedIn för B2B-marknadsföring och socia...
Sveriges Annonsörer B2B-nätverket - LinkedIn för B2B-marknadsföring och socia...
Crescando170 vistas
Inspirationsfrukost: Gör din B2B-marknadsföring mer träffsäker med personas ... por Crescando
Inspirationsfrukost: Gör din B2B-marknadsföring mer träffsäker med personas ...Inspirationsfrukost: Gör din B2B-marknadsföring mer träffsäker med personas ...
Inspirationsfrukost: Gör din B2B-marknadsföring mer träffsäker med personas ...
Crescando287 vistas
Föreläsning om varumärken och marknadsmixen por Stephan Philipson
Föreläsning om varumärken och marknadsmixenFöreläsning om varumärken och marknadsmixen
Föreläsning om varumärken och marknadsmixen
Stephan Philipson4.5K vistas

Más de caniceconsulting

PROSPER - Module 4 Unit 3 (v2).pptx por
PROSPER - Module 4 Unit 3 (v2).pptxPROSPER - Module 4 Unit 3 (v2).pptx
PROSPER - Module 4 Unit 3 (v2).pptxcaniceconsulting
0 vistas26 diapositivas
PROSPER - Module 4 Unit 2(v2).pptx por
PROSPER - Module 4 Unit 2(v2).pptxPROSPER - Module 4 Unit 2(v2).pptx
PROSPER - Module 4 Unit 2(v2).pptxcaniceconsulting
0 vistas53 diapositivas
PROSPER - Module 4 Unit 1(v2).pptx por
PROSPER - Module 4 Unit 1(v2).pptxPROSPER - Module 4 Unit 1(v2).pptx
PROSPER - Module 4 Unit 1(v2).pptxcaniceconsulting
0 vistas46 diapositivas
PROSPER - Module 2 - Unit 3.pptx por
PROSPER - Module 2 - Unit 3.pptxPROSPER - Module 2 - Unit 3.pptx
PROSPER - Module 2 - Unit 3.pptxcaniceconsulting
0 vistas45 diapositivas
PROSPER - Module 2 - Unit 2_IT.pptx por
PROSPER - Module 2 - Unit 2_IT.pptxPROSPER - Module 2 - Unit 2_IT.pptx
PROSPER - Module 2 - Unit 2_IT.pptxcaniceconsulting
0 vistas38 diapositivas
PROSPER - Module 2 - Unit 1_IT.pptx por
PROSPER - Module 2 - Unit 1_IT.pptxPROSPER - Module 2 - Unit 1_IT.pptx
PROSPER - Module 2 - Unit 1_IT.pptxcaniceconsulting
0 vistas50 diapositivas

Más de caniceconsulting(20)

PROSPER - Module 3 - Unit 4 - Approcci creativi per una migliore inclusività ... por caniceconsulting
PROSPER - Module 3 - Unit 4 - Approcci creativi per una migliore inclusività ...PROSPER - Module 3 - Unit 4 - Approcci creativi per una migliore inclusività ...
PROSPER - Module 3 - Unit 4 - Approcci creativi per una migliore inclusività ...
caniceconsulting0 vistas
PROSPER - Module 3 - Unit 3 - Sviluppare senso di appartenenza nel mondo ibri... por caniceconsulting
PROSPER - Module 3 - Unit 3 - Sviluppare senso di appartenenza nel mondo ibri...PROSPER - Module 3 - Unit 3 - Sviluppare senso di appartenenza nel mondo ibri...
PROSPER - Module 3 - Unit 3 - Sviluppare senso di appartenenza nel mondo ibri...
caniceconsulting0 vistas
PROSPER - Module 3 - Unit 2 Misurare l_appartenenza digitale_IT.pptx por caniceconsulting
PROSPER - Module 3 - Unit 2 Misurare l_appartenenza digitale_IT.pptxPROSPER - Module 3 - Unit 2 Misurare l_appartenenza digitale_IT.pptx
PROSPER - Module 3 - Unit 2 Misurare l_appartenenza digitale_IT.pptx
caniceconsulting0 vistas

Ccic module 3

 • 1. MODUL 3: Din kreativa affärsstrategi Muttrarna och bultarna för att upprätta och driva en framgångsrik kreativ verksamhet
 • 2. Module 2 Inlärnings Fokus I denna modulen kommer vi att utforska: • Komma igång i ditt kreativa företag (från idé till möjlighet, rollen av affärsplanen) • Rollen för marknadsundersökningar • Att arbeta igenom de viktigaste delarna i affärsplanen • Presentera din bakgrund & erfarenhet • Driftsplan • Din målgrupp, hur kommer du att sälja? • Prissättning, kostnader och att gå med vinst • Att göra det mesta av affärsmentorskap • Vissa regler för framgång
 • 3. Många "artist-entreprenörer" behöver inte nödvändigtvis starta ett företag. Deras fokus ligger på att praktiskt utveckla sig själva. Sen går dom in i en företagsmiljö för att tjäna pengar för att fortsätta sitt konstnärliga arbete. De behöver då utveckla affärs- och ledningskompetens för att få det att fungera.
 • 5. Module 2 Komma igång i DIN KREATIVA AFFÄRSVERKSAMHET Från idé till möjligheter Rollen för affärsplanen
 • 6. I Modul 1 & 2 undersökte vi varför du vill starta upp ditt kreativa företag. Vi ska nu titta på och analysera din idé. Idéer är den kreativa livsnerven i din verksamhet. Folk som genererar massor av idéer är bra på att komma med lösningar på problem. Emellertid är en idé inte en möjlighet.
 • 7. Att vända en idé till en möjlighet är en process. Det tar tid, resurser och hårt arbete. Det finns fyra element att arbeta genom: 1. Utforska behovet. Behöver marknaden ditt erbjudande och viktigast av allt, kommer de att betala för det. 2. Affärsplan. Processen att skriva en affärsplan hjälper faktiskt att utveckla en idé till en möjlighet. Det tvingar dig att ställa och besvara svåra frågor och utforska alternativ. 3. Lag. En idé blir sällan ett tillfälle utan ett lag. Ingen enskild har all den kunskap och färdigheter som krävs för att få det att hända. 4. Resurser. Vilka resurser kommer att krävas för att förvandla din idé till en möjlighet. Från idé till möjlighet
 • 8. • Det måste finnas ett tydligt behov av din produkt eller tjänst (eller så måste du skapa ett). Detta är MÖJLIGHETEN. • Detta behov måste ha tillräcklig potential för att skapa en efterfrågan. • Det bör finnas tillräcklig belöning inom din idé för att kunna stödja ditt företagsbehov och bygga vidare på det. Du kan arbeta på massor av idéer på en gång, men bör fokusera på endast en eller två möjligheter. När man arbetar med idéer är det OK att drömma. När man arbetar med möjligheter gör dig redo att mäta, att använda data/fakta. Det finns 3 fakta som skiljer en affärsidé från en kreativ idé:
 • 9. Idén kommer till liv i en affärsplan. Att driva en affärsverksamhet där ditt intellektuella kapital är nyckeln till framgång kräver ett tillvägagångssätt som skiljer sig från standard affärsmodellen och affärsplanen.
 • 10. SKÄL FÖR EN AFFÄRSPLAN Enligt statistik från ”Bank of Ireland”, kommer 66% av alla nya företag att misslyckas inom sina första fem år. “Ett svindlande tal av 80% av alla småföretag utan en affärsplan kommer att misslyckas inom sina första 5 år, "Paul Fagan, Action Coach. Varför? • Brist på planering från företagsägare. • Att ha en väl strukturerad affärsplan ger dig större framgång för överlevnad.
 • 11. SKÄL FÖR EN AFFÄRSPLAN • Du skulle inte bygga ett hus utan att ha skapat en plan. Varför skulle du bygga upp en verksamhet utan att ha en liknande plan? • För att hjälpa dig att tänka igenom hela processen - värdet av en affärsplan är inte bara själva planen, utan processen att skriva den. • Att skriva ner på papper hur mycket pengar du behöver för att komma igång och hur mycket du behöver för att klara varje vecka. • För att övertyga sig själv om att det är värt att göra det. • För att visa andra att du har tänkt igenom saken. • För att använda till myndigheter/banker att få stöd. • För att ge dig mål att sträva mot och mäta dig mot.
 • 12. Module 2 Rollen av marknadsundersökningar för att validera din idé
 • 13. Module 2 Verksamheten börjar med att utveckla din affärsidé (se tillbaka till Modul 1 arbetsboksövning 1) och den idén måste valideras innan du kan gå framåt – rollen för marknadsundersökningar Identifiera ett tydligt behov av din produkt eller tjänst (eller så måste du skapa ett). Fråga dig själv: Vad behöver den här branschen just nu? Vad är unikt med min strategi? (Tillbaka till Modul 1 arbetsbok, övning 8) Till exempel – det finns tusentals grafiska formgivare på marknaden, vad kommer att vara speciellt med dig? Det kan vara potential att bli en interaktiv media designer - gå bortom grafik för att lägga till animation och digitala effekter.
 • 14. Validera din idè Du förväntas vara kunnig (och ärlig) om din marknad Använd marknadens undersökningsresultat för att omvandla läsaren att bli en supporter, en kund eller en investerare i din verksamhet. Börja med kvantitativ undersökning 1.1 MARKNADENS STORLEK (och marknadssegment) Vet du storleken på den marknad som du inriktar dig på? T.ex. Sverige – Statistiska Central Byrån www.scb.se Befolkningsräkning och Hushållens utgifter t.ex. utgifter för kläder, teknik, och att gå ut. Hur mycket av dina produkter såldes under 2016? Marknaden växer och i vilken takt? Hur många konkurrenter finns det där ute?
 • 15. Kategorier av marknadsundersökningar Kvantitativ Alla konstateranden är sakliga, ofta numeriska. Tredje part oberoende, kontrollerbara uppgifter. Nummer Statistik Data Diagram Är marknaden tillräckligt stor och växande? Använd för • Marknadstrender • Marknadsstorlek • Marknadspris • Marknadstillväxten • Konkurrenter Kvalitativ Baserat på din egen marknadsundersökning, inte statistiskt giltig Hjärta Sinnen Åsikter Attityd Finns det någon som vill ha min produkt? Kommer de att köpa den? Använd för • Attityder • Uppfattningar • Åsikter • Återkoppling • Kundreferenser
 • 16. Var kan du hitta denna information? Online, leta själv (sekundär forskning) • Skapa en stark marknadsöversikt - läs om din nisch i branschtidningar/nationell press/konsument media men spåra alltid tillbaka till ursprungskällan. • Branchorganisationer te.x. Svensk Digital Handel, Business Sweden • Sektor organisationer te.x. Kulturrådet, Konsthantverkscentrum, Konstnärsnämnden • Vår vän Google som kan leda dig till marknadens forskningsrapporter som Mintel, Foresster EXEMPEL – Music business research yielded from desk search
 • 17. 1.2 Kolla in konkurrensen. Använd sökord för din företagsbeskrivning, Googla dem, kolla deras webbplatser, vad är annorlunda hos dem utifrån din bakgrund. T.ex. hantverk -tvål -Sverige
 • 18. För varje konkurrent, tänk på: - Vilket år de grundades - Storlek (anställda, platser) - Målgrupp/sektor (typiskt listade på hemsidan) - Marknad & försäljningsstrategi (webbplatsnyheter och evenemang) - Styrkor/svagheter - Fördelar Konkurrensjämförelse Visuellt förslag t.ex.. tabell med kolumner som jämför erbjudanden på en drag-för-drag basis ÖVNING Varför har du konkurrensfördelar – skriv ner dina tankar om detta. Vad kan du erbjuda som är överlägset konkurrenterna?
 • 19. Primär marknadsundersökning - Huvudsakliga tekniker • Djupt ingående samtal • Fokusgrupp • Marknadsundersökning online (MROC) –LinkedIn grupper –Plattformar te.x bloggar, forum etc • Enkäter/Undersökningar –Online, ansikte mot ansikte, via telefon eller post • Mystery Shopping • Observation
 • 20. Djupgående intervju Du genomför en intervju, där du frågar din intervjuade ett antal halvstrukturerad, utforskande frågor vanligtvis ansikte mot ansikte Du behöver ha bra samarbetsförmåga och att kunna lyssna bra Fördelar: flexibelt, kan samla massor av fördjupad information från en person. Fokusgrupper Planering 1. Rekrytera relevanta deltagare 2. Välj en bekväm plats, dag och tid – Kan vara i någons vardagsrum, på kvällen etc. 3. Kontaktpersonen har nyckelrollen (någon du litar på) 4. Planera ämnen att undersöka Under tiden 1. Välkomnande, timing, tillåtelse att få göra inspelning 2. Kontaktpersonen sätter atmosfär och ton för kvällen 3. Tacka, belöna
 • 21. Kraften i frågeformulär Vilka är de viktigaste bitarna av information som du behöver? Tänk på det logiska flödet av dessa frågorna Är de ja/nej svar, flervalsfrågor eller behöver du mer information? Använd olika stilar för att hålla intresset uppe. Börja med allmänna enkla frågor och gå vidare till mer känsliga frågor EXEMPEL PÅ MARKNADSUNDERSÖKNINGSFRÅGOR Hur kommer du att bedriva undersökningen? • Anställa marknadsundersökningsexperter • Anställa studenter • Göra det själv Analys Hur kommer du att analysera resultaten? Hur lång tid tar det?
 • 22. GRATIS ONLINE UNDERSÖKNINGSVERKTYG Survey Monkey Basic www.surveymonkey.com Kostnad: Gratis. Med tilläggstjänster cirka €200 per år. Vad det är: En online-undersökning och opinionsundersökningsservice. Hur använder man den: Du kan på ett kreativt sätt göra undersökningar gratis. För en viss avgift kan du också få feedback från din målgrupp via Survey. Få ut det mesta möjliga utav det: Förutom svaren på enkätfrågorna, kan de svarande ge ytterligare svar i deras kommentarer. Google Forms Lätt att skapa undersökningar och formulär för alla Skapa anpassade formulär för undersökningar och enkäter utan kostnad. Google Forms Samla allt i ett kalkylark och analysera data direkt i Google Sheets
 • 23. Mystery Shopping och observation En av de mest värdefulla sätten att förstå din marknad är att tillbringa tid i återförsäljares butiker, på webbplatser och mässor (se Modul 2) för att se var i första hand som dina konkurrenter är och vad de gör. • Finns där många nya saker som lanseras? • Vad gör varumärkesledarna? • Finns där mycket kampanjer? • Vilka saker ges mest utrymme? (Dessa är oftast bästsäljarna!)
 • 24. Marknadsundersökning på online mötesplatser (MROC) Använd sociala medier, bloggar, online-forum, och alla andra samhällsutrymmen du kan hitta (online eller offline) för att göra din undersökning. Te.x. • Linkedin grupper är bra sätt att bygga trovärdighet och skaffa nya kontakter som i slutändan kan hjälpa ditt företag att växa • Facebook grupper • Plattformar dvs bloggar, forum etc. Övning: Vilka online platser passar bra till din kreativa sektor?
 • 25. Undersökning i arbete Många kreativa företagare börjar där de är. De gör en produkt och börjar sälja dem. Detta kallas ofta bevis på konceptet. Tänk på att allt inte behöver vara PERFEKT innan du kan komma igång med ditt kreativa företag (bara nästan perfekt!). Du lär dig, växer och utvecklas och ditt kreativa företag kan se mycket annorlunda ut inom ett år eller två. Nyckeln är att bara börja.
 • 26. Konstant undersökning för att känna igen möjligheter? • Ligger du steget före med nya moduler inom ditt område? • Regelbunden undersökning av marknadstrender, zeitgeist -vad händer globalt i kreativa och kulturella/sociala rörelser som kan ha en inverkan på ditt arbete? Vilka möjligheter finns där ute för dig att ansöka om: Specialutbildning, kompetensutveckling, onlinekurser inom ditt område av intresse. Samverkans möjligheter?
 • 27. Module 2 Arbeta igenom de viktigaste delarna i affärsplanen Din bakgrund och erfarenhet - skriva en vinnande biografi
 • 28. Nyckeldelar i en affärsplan för ett kreativt företag Vi har tittat på hur du validerar din idé genom undersökning och upprättande av varför/hur det kommer att fungera. NÄSTA Din bakgrund och erfarenhet Din verksamhetsplan (produktion) Din företagsstruktur Vilken är din målgrupp? Hur ska du marknadsföra och sälja? Hur ska du finansiera verksamheten och göra en vinst? • Genomgång av alla avsnitt • Belys de områden där du redan har fått information • Belys nyckelområden där du behöver börja att få information • Sätt själv ett mål att ha planen klar i slutet av kursen
 • 29. Presentera din bakgrund och erfarenhet Skriv en intresseväckande professionell biografi En professionell biografi är helt enkelt en berättelse-baserad version av den information som du normalt skulle inkludera i ett CV. Formatet är mindre formellt, och det ger dig en möjlighet att lyfta fram några intressanta fakta om dig själv medan du injicera en känsla av din personlighet. FOLK KÖPER FOLK De viktigaste målen för en biografi är att ge läsaren en riktig känsla för vem du är och vad du gör, att införa expertis och trovärdighet, och att kvalificera din erfarenhet och bakgrund. Alla dessa faktorer samverkar för att stärka förtroendet för dig och ditt varumärke. Du kommer att behöva en biografi på följande sätt. • Lägga upp den på din hemsida och blogg • Inkludera i ditt marknadsföringsmaterial • Att komma med förslag till kunder • Inkludera i alla professionella dokument du utvecklar
 • 30. Presentera din bakgrund och erfarenhet Vad man ska inkludera i sin biografi • Nuvarande jobb, affär eller yrkeserfarenhet • Publikationer eller presentationer du har slutfört • Professionella medlemskap som du för närvarande innehar • Bonus, utmärkelser och certifieringar du har fått • Dina kontaktuppgifter • Ett foto av dig själv, din utbildningsbakgrund, vad som inspirerar dig (dina värderingar - se nästa bildruta), citat eller kundreferenser från kunder, och länkar till exempel på ditt arbete. Skapa både skriftlig- och videobiografi för bästa inverkan TOPPTIPS • Gör din öppning intresseväckande för intressera läsaren så att de vill lära sig mer om dig. • Skriv i tredje person, med ”han/hon” i stället för ”jag” • Använd en konversations röst – det är mycket lättare att läsa • Inkludera några personliga eller unika egenheter och en mjukare sida av din personlighet!
 • 31. Ordbank för att hjälpa dig att skriva din biografi • Prestation, befordran, estetik • Tillhörighet, gemenskap, kreativitet, nyfikenhet • Bestämmande, disciplin • Effektiv, spännande, ekonomisk trygghet • Frihet, nöje, tillväxt, hjälpa andra, ärlighet • Självständighet, influerande, innovation • Glädje, kunskap, ledarskap, ett meningsfullt arbete, originalitet • Rykte, respekt • Självrespekt, stabilitet, hållbarhet • Lagarbete, tidsfrihet, tillit, vision, arbete/livsbalans
 • 32. Exempel: IKEA VÄRDERINGAR Ödmjukhet och viljestyrka Vi respekterar varandra, våra kunder och våra leverantörer. Genom att använda vår viljestyrka får vi saker gjorda. Våga vara annorlunda Vi ifrågasätter gamla lösningar och, om vi har en bättre idé, är vi villiga att ändra på oss Ständig önskan om förnyelse Förändring är bra. Vi vet att anpassa sig till kundernas krav med innovativa lösningar sparar pengar och bidrar till en bättre vardag hemma
 • 33. Låt oss kolla på några bra biografiexempel http://lisacongdon.com/blog/about/ “Konstnär och illustratör Lisa Congdon är mest känd för sina färgstarka abstrakta målningar, ritningar, mönsterdesign och handskrivna bokstäver. Hon arbetar för kunder runt om i världen” osv osv
 • 34. Ytterligare läsning 9 viktiga punkter att tänka på när du skriver din entreprenörbiografi http://www.biotemplates.com/biography -examples/how-to-write-an- entrepreneur-bio-with-sample-wording/ ÖVNING – Skapa en ny eller ändra en befintlig biografi-profil Andra bra exempel http://www.katebingamanburt.com/about (älskar hennes användning av en gif) http://austinkleon.com/about/ http://ekwetzel.com/about/ (skriven i första person, väldigt enkel och kraftfull) http://www.lauramurphy.ie/biography.html
 • 35. Module 2 Arbeta igenom de viktigaste delarna i affärsplanen Verksamhetsplanen
 • 36. Verksamhetsplan När man skriver affärsplanen, beskriver verksamhetsplansavsnittet de fysiska behoven i ditt företag, såsom dess fysiska plats, anläggningar, och utrustning. Den ska också innehålla information om material och krav på lagerhållning och leverantörer, och en beskrivning av tillverkningen eller den kreativa processen. Två viktiga faktorer Du måste ta itu med två faktorer i detta avsnitt: 1) Visa vad du har gjort hittills för att ha fått ditt företag på fötter (och att du vet vad som behöver göras) 2) Visa att du förstår tillverkningen eller skapandeprocessen för att producera din produkt eller tjänst, t.ex. ett steg för steg-exempel för att utforma och skapa din produkt eller tjänst från början till slut
 • 37. Verksamhetsplan - nyckeldelar Din bas/plats: Vilken typ av lokaler arbetar du från, dess storlek och läge? Om det är tillämpligt, bifoga ritningar av byggnaden, kopior av hyresavtal Utrustning och tillgångar: Beskriv den utrustning som krävs, dess värde och kostnad. Hur kommer detta att finansieras? Mer i modul 5. gör också en lista över dina tillgångar, såsom mark, byggnader, inventarier, möbler, utrustning och fordon. Inkludera beskrivningar och värdet för varje tillgång. Hur kommer du att använda teknik, processer, produkter och tjänster för att nå dina mål? Produktion: Förklara hur lång tid det tar att producera en enhet och en uppdelning av kostnader - Mer i modul 5. Var realistisk omkring tiden - Hur mycket tid måste du arbeta på ditt kreativa företag? Genomförbarhet: Beskriv en produkt/prov, pris testning eller prototyptester som du har gjort på din produkt eller tjänst.
 • 38. Verksamhetsplan - andra aspekter • Försörjningskedjor - en förklaring om vilka dina leverantörer är och deras priser, villkor och förutsättningar. • Kvalitetskontroll - en förklaring av kvalitets kontrollåtgärder som du har skapat eller kommer att införa. • Vilken servicenivå erbjuder du? Var inte vag; definiera vad som gör din tjänst så extraordinär. • Vilken roll spelar du och dina anställda, medarbetare eller leverantörer? • Finns det några ”risker” involverade i någon del av skapandeprocessen eller produktionen? Detta skulle kunna vara att hantera farliga material. Beskriv hur du hanterar/kommer att utbildas i att hantera säkerhetsfrågor.
 • 39. Verksamhetsplan - Skydda din intellektuella ägenderätt Speciellt viktigt för konstnärer, författare, programföretag, kompositörer, designers, filmare, musiker, fotografer, förläggare, inspelningsstudior, teaterföretag och andra kreativa företag. Äganderätt är grundläggande för det sätt som kreativa företag genererar värde. Äganderätt är något unikt som du fysiskt skapar. En ensam idé är inte intellektuell egendom. Att ha rätt typ av äganderättsskydd hjälper dig att stoppa människor från att stjäla eller kopiera: • namnen på dina produkter eller varumärken • dina uppfinningar • utformning eller utseendet på dina produkter • saker du skriver, gör eller producerar Upphovsrätt, patent, design och trade mark är alla typer av äganderättsskydd. Du får vissa typer av skydd automatiskt, andra måste du ansöka om.
 • 40. Verksamhetsplan - Äga rättigheter/upphovsrätt Du äger upphovsrätten om du: • skapade det (och det uppfyller kraven för upphovsrätt, patent eller en design) • köpt immateriella rättigheter från upphovsmannen eller en tidigare ägare • har ett varumärke som skulle kunna vara ett trademark, till exempel ett välkänt produktnamn Upphovsrätten kan: • ha mer än en ägare • tillhöra personer eller företag • säljas eller överföras Upphovsrätt om du är egenföretagare Om du är egenföretagare, äger du vanligtvis de immateriella rättigheterna, även om ditt arbete var på uppdrag av någon annan - såvida ditt avtal med dem inte ger dem rättigheterna. Länkar och mer information – www.prv.se
 • 41. Din företagsstruktur Vanligtvis finns det tre juridiska former - Enskild näringsidkare Aktiebolag Partnerskap Enskild näringsidkare Den vanligaste inrättningen för kreativa företag är enskild näringsidkare - det är lättast att starta, och minst komplicerad att lösa upp. En enskild näringsidkare är ett företag som ägs och kontrolleras av en person och som tar alla beslut, ansvar och vinst från verksamheten som de driver. Fördelar • Många av fördelarna summeras under rubriken "kontroll". • Full kontroll över det dagliga och strategiska beslutsfattandet . • Betydligt mindre byråkrati och regler än aktiebolag. • Ingen personal att hantera eller betala till.
 • 42. Enskild näringsidkare Enskilda näringsidkare behöver korrekt redovisa all försäljning, kostnader och vinster för inkomstskatt årsvis. Momsreglerna gäller fortfarande om omsättningen av verksamheten överskrider den satta gränsen (30 000kr exklusive moms under ett beskattningsår) Sverige: Du bör rådgöra med Verksamt.se när du startar ett företag som egenföretagare/enskild näringsidkare. Allt du behöver veta: http://www.verksamt.se Registrera ett företagsnamn Du kan välja att använda ditt eget namn som företagsnamn, men om du vill använda ett separat firmanamn måste du registrera namnet på Bolagsverket. För att registrera en firma skickar du in en blankett. För att registrera sig online, behöver man e-legitimation via www.bolagsverket.se och fylla i och skicka iväg formuläret på nätet. Det är en kostnad på 900:- om du registrerar företagsnamnet på nätet.
 • 43. Ett aktiebolag En juridisk enhet som är skild från sina aktieinnehavare. Direktörer eller aktieägares personliga tillgångar är inte i riskzonen i händelse av en likvidation eller konkursförvaltning. Det är i allmänhet den mest skattemässigt effektiva företagsstrukturen att använda. Men nackdelarna är den ökade administrationen som krävs av direktörer och kostnaden för att förbereda årsredovisningen Hur du registrerar För att kunna registrera aktiebolaget ska du skriftligen besluta att starta aktiebolaget i ett särskilt dokument, stiftelseurkunden. Därefter kan du skicka in en anmälan om att registrera aktiebolaget. I och med registreringen får företaget sitt namn och organisationsnummer. Ett aktiebolag får skydd för sitt namn i hela landet). Registrering av aktiebolag kan göras online på www.verksamt.se
 • 44. Partnerskap När två eller flera personer startar ett företag, kan resultatet ofta bli en stark union som blandar kompletterande kunskaper, ekonomiska resurser, kunder och kontakter för att hjälpa företaget att lyckas. Men ibland kan sådana relationer vara svåra och verksamheten kan misslyckas. Du måste bestämma i förväg vem som gör vad, vem som är ansvarig för vad, och hur man kan lösa tvister. Innan man går in ett partnerskap, tänka över det noga • Litar du helt på din kommande partner(s) • Har alla parter undertecknat ett avtal som fastställer hur verksamheten ska finansieras, hur vinster och förluster delas, och vad som händer om en av parterna beslutar sig för att lämna. Om man misslyckas med att komma överens om sådana frågor på ett tidigt stadium kan det leda till svårigheter senare.
 • 45. Andra format Socialt företagande Ett företag som handlar för ett socialt syfte. Den vinst eller överskott som genereras återinvesteras vanligtvis i företaget eller samhället i stället för att delas ut till aktieägarna och ägare. Deras sociala syfte är det absolut centrala för vad de gör. Exempel: Food cloud, The Nerve Centre, Derry. Ett kollektiv Där ett antal organisationer samlas för ett specifikt ändamål. Medlemmarna i kollektivet har oftast ett gemensamt intresse eller mål. Formen för kollektivet kan formellt definieras eller vara en lösare, informell överenskommelse. LADDA NER Som ett första steg, ladda ner Starta företag och Momsbroschyren (www.skatteverket.se).
 • 46. Module 2 Arbeta igenom de viktigaste delarna i affärsplanen Din mål kund och hur du kommer att sälja och marknadsföra
 • 47. Vilken är din målkund? Detta avsnitt kommer att vidareutveckla vilka och var dina kunder är och hur du kommer att nå dem. • Vilka är dina kunder/användare? Vad behöver de eller förväntar sig? • Vad kan du göra för dem som kommer att berika deras liv och bidra till deras framgång nu och i framtiden? • Varför ska de komma till dig? Vilka är de unika fördelar du erbjuder som kommer att göra deras liv bättre? Alla kunder är inte likadana! Du kan ha många olika typer av kunder/användare för samma produkt/tjänst. Detta kallas marknadssegmentation • En storlek passar inte alla • Dela målgruppen i konkreta delmål • Som en allmän princip, är det bättre att sikta på en välbeställd marknad (konkurrerar på originalitet och kvalitet i motsats till pris)
 • 48. Definiera din målgrupp Alla bra företag börjar med att veta vilken din kund/användare är genom att identifiera specifikt mer om deras smärtgränser, bakgrund, demografi, önskan, behov och vilka kanaler som är bäst för att nå dem. Kreativ kundprofilering • Utveckla målprofil av ett typiskt kundsegment/tjänsteanvändare • Föreställ dig en särskild "individ" och segment baserat på vad som motiverar dem • Utveckla en djupare nivå av förståelse för dem • Vad tycker de om att göra? Vad är deras smärtpunkter ? Vad klagar de på? Vad är deras största utmaning? Vad motiverar dem?
 • 49. • Vilka är de viktigaste kommunikationskanalerna för att nå dem on- och off-line? • Var söker de sin information? • Vilka budskap vill de höra? • Vad kommer att motivera dem till att välja dig framför andra? Sedan kan du skapa lämpliga meddelanden som är specifika för varje målgruppsprofil. Profil faktorer Personliga faktorer - Ålder & yrke, ekonomiska förhållanden, livsstil, personlighet Psykologiska faktorer - Motivation, övertygelser och attityder Sociala faktorer - Familjeroller och status- beakta de olika roller som de spelar och hur de påverkar köpbesluten Kulturella faktorer - Kultur -värderingar, övertygelser, attityder, åsikter, subkulturer- nationaliteter, religioner, etniska grupper, geografiska områden
 • 50. Vilka produkter eller tjänster erbjuder du? Visste du att folk inte bara "köper" en produkt? De "köper" uppfattning om vad produkten/tjänsten kommer att göra för dem, eller hjälpa dem att göra för sig själva. • När jag bokar mitt barn på en kodningskurs, köper jag dem erfarenhet av att lära sig en ny färdighet för hela livet. • Människor som är överviktiga går inte med i en bantningsklubb för att gå på möten. De "köper" begreppet ett nytt, smalt, glatt och framgångsrikt jag. Hur kan du presentera ditt erbjudande beträffande vad det kan göra för dina användare? Frasen att komma ihåg…. WITFM (what’s in it for me)!
 • 51. Vilka produkter eller tjänster erbjuder du? Fråga dig själv! Är jag fokuserad på att tillfredsställa vad mina kunder behöver eller vill ha? Eller Är jag mer intresserad av "sälja" på dem vad jag gör? Ett smart sätt att göra detta är genom funktioner och fördelar Funktioner - Funktioner är beskrivande, de beskriver vad en produkt eller tjänst gör, dess dimensioner och specifikationer Fördelar - Vilket problem löser det för användaren/kunden? Vad får jag ut av det? Omvandla funktionen till något av värde för kunden Funktioner förklarar, men Fördelar säljer
 • 52. Fördelar omvandlar en funktion till en lösning som fixar ett kundproblem. Att lösa konsumentproblem är ett av de bästa sätten av marknadsföring. Tänk i termer av resultat. Hur kan vi omvandla funktioner till fördelar? • Genom att använda specifika språk och fraser • "Vilket betyder att" • "Vilket gör att du kan" • "Därför kan du" • "Därför kommer du att kunna" • Att göra en funktions-/fördelsmatris • Dokumentera alla funktioner och fördelar med din produkt eller tjänst • BEVIS är den sista delen av denna övning. Erbjud bevis på dokumenterad fakta eller funktion
 • 53. EXEMPEL • Människor har föga intresse av att köpa en säng. Vad de vill ha är en god natts sömn • När Apple marknadsförde iPod fokuserade de inte på sin tekniska specifikation, de kommunicerade tydliga fördelar för kunden istället.
 • 54. EXEMPEL ÖVNING – Använd mallen, fullfölj en “Funktioner till fördelar”–övning för just din produkt eller tjänst
 • 55. Hur ska du marknadsföra och sälja? Beroende på vilka dina kunder/klienter är kan du sälja in ditt arbete på något av följande sätt: • Uppvisningsevent, pop-upbutiker, mässor och utställningar • Bli en oberoende återförsäljare/sälja via fristående butiker, e-handelssajter, kataloger • Inrätta en oberoende eller samarbetande ateljé öppen för allmänheten I modul 2, har vi tittat på att sälja plattformar för ditt arbete.
 • 56. Sälja KONST • Kommersiella gallerier, konsthandlare, agenter, auktionshus, kommissioner • Tilldelas att skapa en kollektion, genom ett konst stiftelse stipendium, bidrag, uppdrag • Tillverka och sälja prints • Ta kommersiella uppdrag som handledare, researcher, föreläsare, talare Vår slash-karriärsmetod är mycket tydlig Var kommer du sälja ditt arbete/ tjäna på ditt arbete?
 • 57. Musik • Förutom event, tjäna pengar på att din musik används i reklam, TV, Film, Media, Publikationer. • Musiklicensering för film och TV. Textil • Samarbeten med inredare, inredningsarkitekter, offentliga uppdrag Författare • Passiva inkomst kanaler - app utveckling, skapa din egen försäljning plattform, skriva en e-bok.
 • 58. Fotograf • Lägg upp dina fotografier så att dom kan arbeta på nätet. Fotograferingswebbplatser som Shutterstock och iStockphoto kan förse dig med plattformar för att sälja dina bilder. De kan erbjuda antingen en procentsats eller en fast avgift på varje foto som säljs till en webbplats klient.
 • 59. Sälj dina egna produkter på internet. Möjligheterna här är oändliga - du kan sälja vilken om någon produkt eller tjänst som du vill. Det kan vara en produkt som du har skapat och kan tillverka på egen hand eller det kan vara digital av karaktär (t.ex. instruktionsfilmer). Skriv en e-bok. Detta kan bli en hel del arbete i förskott, men när e-boken är skapad och marknadsförd kan det ge dig en passiv inkomst för flera år. Du kan antingen sälja e-boken på din egen webbplats eller erbjuda det som ett affilierat arrangemang med andra webbplatser som erbjuder innehåll som är relaterat till din e-bok.
 • 60. • App design och utveckling Appar kan bli en oerhört lukrativ inkomstkälla. Appar gör människors liv enklare. Nya, kreativa idéer kan vinna. Om du kan komma med något unikt, kan du tjäna bra på det. • Skapa en online guide. Genom att tillhandahålla specifik information i ett guide-liknande format, kan du tjäna pengar genom reklam och anslutna länkar.
 • 61. Passiva inkomster från dina kreativa affärer • Gör YouTube videor Detta är en satsning som växer snabbt. Du kan skapa videoklipp på nästan alla områden som du vill - musik, handledning, åsikter, komedi, filmrecensioner - vad du vill. . . sedan lägga upp dem på YouTube. • Upprätta din egen eller köp en blogg Tusentals bloggar skapas varje år, och tusentals blir helt övergivna av sina ägare. Om du kan köpa bloggar med en rimlig mängd webbtrafik - med ett påvisat kassaflöde - kan det vara en perfekt passiv inkomstkälla..
 • 62. Detta är bara idéer, du behöver arbeta fram vad som är rätt för just din affärsmodell. Slutför denna del av affärsplanen.
 • 63. Module 2 Arbeta igenom de viktigaste delarna i affärsplanen Prissättning, kostnader och att gå med vinst
 • 64. Prissättning, kostnader och att gå med vinst Hur sätter du ditt pris? Prissättning är en process där det första steget är vitalt- fastställa din kostnad. Utan att verkligen veta dina kostnader, kan du inte veta ifall du går med vinst eller inte. Många kreativa entreprenörer misstar omsättning för vinst. Låt oss summera Omsättning är summan av pengar du drar in i företaget Vinst är vad som är kvar efter att du täckt alla kostnader Syftet med kostnadsberäkning är att kontrollera kostnad för att fastställa pris för att identifiera mer lönsamma produkter Arbeta ut kostnaderna för en fysisk product är okomplicerat. En kostnad är summan av utgifter som ett företag ådrar sig vid tillverkningen av en produkt. Kostnadens tre element: Material inkluderat förpackning Arbete Fasta kostnader
 • 65. Prissättning • Prissätta din produkt eller tjänst är ett av de mest viktigaste affärsbeslut du kommer göra. • Du måste erbjuda dina produkter till ett pris din målgrupp är villiga att betala –och ett som producerar en vinst i ditt företag– annars kommer kommer du inte bli långvarig i branschen! • Din prissättning måste ta hänsyn till dina kostnader, effekterna av konkurrens och kundens uppfattning av värde. • Kostnaden är summan av dina fasta och rörliga kostnader (kostnader för dig) för att tillverka eller erbjuda din produkt eller tjänst. • Pris är försäljningspriset per enhet kunderna betalar för din produkt eller tjänst. • Så, när kunderna frågar, "Hur mycket kostar det," är ditt svar ditt pris.
 • 66. Prissättning – vad du måste ha klart för dig. 1. Vad är din timpenning? Din timpenning är väldigt viktig att använda för uppskattningssyften. Du kan beräkna detta genom att dividera de timmar du har möjlighet att arbeta på det specifika projektet/produktdesignen/konstverket med dina utgifter plus vinst. Detta sätter ett värde på tiden du lägger på att arbete som sen kan faktureras. 2. Hur lång tid tar projektet? Spåra din tid över veckor/månader för att ta reda på den genomsnittliga tid det faktiskt tar att skapa/erbjuda dina huvudtjänster. Med tiden kommer du bli snabbare och bättre på det du gör - du behöver veta hur mycket tid du spenderar på en viss uppgift för att säkerställa att all din arbetstid redovisas. 3. Vad tar dina konkurrenter betalt? Du behöver veta vilka dina konkurrenter är lika väl vad de tar betalt. Det är lämpligt att gå med i ett nätverk av kreativa tjänsteleverantörer ha kontakt med kollegor som kommer att dela information.
 • 67. Prissättning – vad du måste ha klart för dig. 4. Marknaden –lära sig genom att göra Om du inte lyckas säkra en provision/kontrakt/order, be om feedback för framtida lärande, är denna konstruktiva feedback viktig för din nästa prissättningsövning. Fråga vem som erbjöds uppdraget/avtalet och varför de valdes ut och om det är möjligt vad deras avgift var. 5. Vad är din klients/kunds budgetintervall? Bara fråga! Detta är viktigt att veta innan du går vidare eftersom du inte har en allmän uppfattning kan du slösa bort en massa tid här med fruktlösa förslag. 6. Vad är värdet för klienten/kunden? När en kund köper din kreativa tjänst förväntar de sig en avkastning - värdet av ditt arbete/tjänst är verkligen viktigt att försöka avgöra detta i allra första början.
 • 68. Prissätta kreativa tjänster Du måste ta hänsyn till dina år av kompetensutveckling, din erfarenhet och talang finslipa din kreativa kompetens. Din portfolio och klient vittnesmål på tidigare arbete kommer att stödja dig. Din kreativitet har ett värde - ditt sätt att använda din fantasi för att lösa kundens problem är ytterligare ett steg framåt. Då är det ditt jobb som en del av försäljningsprocessen som du kommer att ge den bästa servicen och göra att kunden känner sig bekväm i vetskapen om att du kommer att ge något unikt, kreativt och innovativt och väljer dig även om din kostnad är högre än andras. Från the designers guide to marketing and pricing av Llise Benun & Peleg Top. Vi tittar nu på olika prisstrategier eller metoder som du bör överväga...
 • 69. Grunderna: Prisgolv & -tak • Tänk på kostnaden som golvet -du måste sätta priser över golvet för att täcka kostnader annars kommer du snabbt att gå i konkurs. (Om du väljer att sätta priser vid eller under kostnad bör det vara ett tillfälligt ändamål, såsom att vinna marknadsinträde.) • Tänk på kund "uppfattat värde" som taket -detta är det högsta pris kunder betalar baserat på vad produkten är värd för dem. Uppfattat värde skapas genom ett etablerat rykte, marknadsföringsbudskap, förpackningar, försäljningsmiljöer, etc. • En uppenbar och viktig del av uppfattat värde är jämförelsen mellan dig och dina konkurrenter.
 • 70. Grundprinciperna: Prisgolv & -tak • Någonstans mellan golv och tak är förmodligen rätt pris för din produkt eller tjänst; ett pris som gör att du kan göra en skälig vinst och verkar rimlig för dina kunder. När du förstår ditt kostnadsgolv och ditt pristak, kan du fatta ett välgrundat beslut om prissättning av din produkt eller tjänst. • Sammanfattningsvis, medan du måste vara medveten om kostnader vid fastställandet av dina priser, begränsa inte ditt tänkande endast till kostnadsbaserad prissättning. • Värdebaserad prissättning gör att du ser på din verksamhet från kundens perspektiv. Om kunden inte uppfattar värde värt att betala för ett pris som ger dig en skälig vinst, måste du tänka om din game-plan!
 • 71. Prissättning för vinst: Kostnadsbaserad prissättning • Att sätta ett lågt pris på en eller flera produkter för att sälja fort för att stödja en annan produkt under utveckling. (Vissa företag använder också denna strategi när de behöver öka kassaflödet.) • Upprätta ett högt pris för att göra stora vinster från början. Denna strategi används för att återställa höga kostnader för forskning och utveckling eller för att maximera vinsten innan konkurrenter inträder på marknaden.
 • 72. Värdebaserad prissättning Upprätta ett “högt” pris • Om din produkt har en mystik och unikhet som är värdefull för kunderna, kan du ha möjlighet att ta ut ett mycket högt pris i förhållande till din kostnad. • Om din målgrupp är välbeställda och du positionerar din produkt som en "prestige" produkt, kan ett särskilt högt pris vara i ordning. (Till exempel, kostar Rolex klockor så mycket mer att tillverka än andra märken? De höga kostnaderna, dock, ger en "status" fördel för Rolex välbeställda marknad.) • Denna strategi för att ta betalt "vad kunderna är villiga att betala" -även om det är högt -kräver vakenhet och en vilja att förändras från din sida, eftersom kunder och konkurrenter kan inse att du gör för mycket vinst!
 • 73. Prissättningsstrategier Sätt samma pris som konkurrenter Denna strategi används när du erbjuder en jämförbar produkt, när priserna är relativt väl etablerade eller när du inte har några andra medel för att sätta priser. Din utmaning blir då att bestämma hur man kan sänka kostnaderna så att du kan producera en högre vinst än dina konkurrenter.
 • 74. Prisdiskriminering • Termen prisdiskriminering hänvisar till situation där exakt samma produkt eller tjänst säljs till olika personer för olika priser. Mycket allmänt förekommande när du kalkylerar din tid som rådgivare etc. • Vilka omständigheter krävs för att ett företag att engagera sig i prisdiskriminering?  Det måste finnas konsumenter (eller marknadssegment) med olika priselasticitet  Företaget måste kunna identifiera dessa konsumenter (eller marknadssegment), antingen direkt eller indirekt genom deras avslöjade preferens
 • 75. Typer av kostnader Fasta: En kostnad som inte omedelbart påverkas av förändringar i aktivitetsnivån t.ex. hyra av studio/arbetslokal, lån på utrustning Rörliga: Korrelerar direkt med förändringar i verksamheten t.ex. lager, förpackning, verktyg, Uppskatta hur lång tid det tar att göra produkten som inkluderar förberedelsetid, forskning, försäljning, marknadsföring, förpackning etc. Om detta är samma i samtliga fall, då är det en fast kostnad. Om det är olika för varje del du producerar, redovisa då det som en rörlig kostnad. Det finns två huvudsakliga metoder för kostnadsberäkning: 1 Totalkostnadsmetoden (Total uttnyttjandegrad) • Beräkna alla kostnader för en produkt • Fastställa antal enheter - hur många kan du göra och viktigare hur många kan du sälja (det finns en skillnad!) • Dividera de totala kostnaderna på antal enheter • Lägg till vinst siffra - det magiska numret genererar priset för kunden
 • 76. 2 Insatsmetoden • Fastställa försäljningspriset - påverkas av marknaden, t.ex. vad kunden betalar och konkurrens • Dela upp kostnader till rörliga och fasta • Beräkna “Insats” - försäljningspris mindre rörliga kostnader. Exempel – ett ljus säljer för 50 kr, rörliga kostnader för att producera ljuset är 25kr, därför är insatsen 25kr. Insats tilldelas för att betala av de fasta kostnaderna och när de fasta kostnaderna har betalats i sin helhet, går insatströmmen rakt in i vinsten. • Beräkna “Nollresultatet” Fastställa Totala för fasta omkostnader Fastställa insats per enhet Dividera fasta omkostnader med enhetinsats t.ex. Om de totala fasta omkostnader för ljusverksamheten är 100.000kr och insatsen är 50.000kr då är nollresultatet 50.000kr. Ljusföretaget måste sälja 2000 ljus för att gå jämnt ut, all försäljning över 2000 är vinst.
 • 77. Hantera dina pengar Kassaflödet kommer sannolikt att vara oregelbundet så hur ska du se till att du håller dig flytande under tuffa tider? Många kreativa företag kan be om en handpenning och gradvisa betalningar så att man kan överleva! Övning: Fyll i vår kassaflödemall för att förstå dina behov För att blomstra och överleva måste du bli ansvarig för din inkomst. Behöver du anamma en slash-karriär eller behålla ett deltidsjobb för att ge dig den finansiella säkerhet som du behöver just nu? Håll tydliga register över alla dina inkomster och utgifter på en daglig basis som rör ditt företag. Du behöver dessa för att ha kontroll över din verksamhet för att slutföra dina deklarationer korrekt och kontrollera att du betalar alla dina räkningar. Övning: Läs våra bokföringsmallar som exempel på ett bokföringssystem Modul 5 behandlar "åtkomst till resurser" finansiering/lån/utmärkelser tillgängliga för dig och hur du ansöker.
 • 78. TOPPTIPS för att skriva din affärsplan • Grafik/bilder kan bidra till att förklara en affärsplans svårare aspekter • En utmaning för alla som brinner för sin verksamhet är att förklara det i termer andra kan förstå. Kanske skriva planen i PowerPoint - Om du inte kan formulera din plan över 10 till 15 väldesignade presentationssidor, kommer du att förlora din publik • En affärsplan är inte bara om att markera en ruta. Det måste sippra passion, driv, inspiration och kompetens. Källor – Baserade i Storbrittanien men kan appliceras överallt • Arts Council England: Starting a business (pdf) • Business is GREAT: Writing a business plans • Nesta Creative Enterprise Toolkit • Peter Thiel: sample pitch deck • The Prince’s Trust business plan pack (pdf)
 • 79. Module 2 Göra det bästa av företagsmentorskap
 • 80. Göra det bästa av företagsmentorskapet Den rätta företagsmentorn kan ha en djupgående och grundläggande inverkan på ditt företag, särskilt för dem som är i ett tidigt skede av ett företagsamhet och siktar på att ha en hög tillväxttakt. Det finns fem olika sätt att göra det mesta utav företagsmentorskapet: 1. Förstå varför du behöver eller vill ha denna mentorn. Vanligtvis är mentorn någon vars kunskap och/eller erfarenhet är större än din egen i en sådan omfattning att deras insatser kan ha en väsentlig positiv inverkan på företagets resultat och din förmåga att driva det.
 • 81. 2. Veta var problemet ligger. Även om mentorn ska kunna ange några av de områden som du kanske vill fokusera på, sitter du i den bästa positionen för att förstå din verksamhet och de mål som du vill uppnå. Mentorn är där för att hjälpa dig mot dessa mål. 3. Ha rätt attityd. Du måste starta denna relation med rätt attityd och inställning. Se din mentor som någon som försöker hjälpa dig att bära ditt företag framåt, och har värdefulla råd att ge dig.
 • 82. 4. Känna till hur din mentor kan tillföra något av värde. En mentor kan inte vara "allt för alla människor" och för att få ut det mesta av deras insatser, måste du förstå vart deras kompetens ligger och hitta sätt som är tillämpliga för att få ditt företag att växa. 5. Hitta tiden. Det är lätt att fastna i de dagliga utmaningarna av att driva ett eget företag och att sätta större utmaningar på sparlåga . Mentorn är där för att hjälpa dig att utveckla och nå dina långsiktiga mål. Du bör lägga fram alla dina kort och utforska det kreativt med din mentor.
 • 83. Bygg ett professionellt nätverk av jämlika Utöver att erbjuda förbindelser till potentiella kunder eller investerare, kan ett starkt jämlikt- nätverk blir en gränslös källa till stöd, ansvar och nya idéer för att testa och bygga vidare på nya projekt, samarbete. En viktig färdighet är att hitta en balans mellan kreativ självständighet och egenskaper som möjliggör för ett ömsesidigt fördelaktigt nätverk. Det finns en rad kreativa affärsstöd och professionella utvecklingsnätverk som kreativa entreprenörer kan utnyttja genom sociala medier, forum osv.. Undersök och gör en lista som är relevant för just dig. Exempel – Jag designar textilier i Irland, då kan jag ansluta mig till Design and Crafts Council of Ireland www.dccoi.ie Institute of Irish Designers www.idi-design.ie Design Business Ireland www.designbusinessireland.org Interiors Association www.theinteriorsassociation.ie Dra nytta av en pågående evenemangskalender/föredrag/toppmöten på lokala, nationella, internationella nivåerså som OFFEST, DESIGN WEEK, flera utav dessa kommer vi att undersöka i modul 2.
 • 84. Module 2 Några regler för framgång
 • 85. Värdera sårbarheten Kreativa entreprenörer måste värdera deras sårbarhet när det kommer till att sätta upp en verksamheten. Till en början kommer det att bli svårt att fumla dig igenom allting, men med uthållighet för att driva detta själv och med det stöd som finns för dig så är allting möjligt.
 • 86. Vi älskar Simon Sineks topp 10 regler för framgång (@simonsinek) 6. Använd dina ess i rockärmen 7. Var den sista att tala 8. Var autentisk 9. Hitta din passion 10. Starta med Varför 1. Bryt mot reglerna (låt oss gå ett steg längre, vilka regler?) 2. Träna din hjärna 3. Ha tålamod 4. Ta ansvar 5. Överträffa dig själv Kolla in hans video - https://www.youtube.com/watch ?v=nJxQ2kUGJkA&t=2239s
 • 87. 1. Lär dig något om kunderna varje dag Kom ut för att lära dig vad kunderna verkligen behöver, vad som är viktigt för dem. Gå med i nätverk, ring telefonsamtal, skapa kontakt med andra. Detta förhindrar nystartare från att först skapa en lösning och sedan leta efter ett problem att lösa. En stor fördel för nystartade företag är att de kan välja en liten del av arbetsmarknaden och gör det riktigt bra. Från Paul O’Dea, Company transformative adviser på Select Strategies Topp tips
 • 88. 2. Var mer flexibel än en gymnast Du måste experimentera, förändra och väva in marknaden. Nyföretagare förändrar sig många gånger på vägen till framgång. Var flexibel lyssna noga och ta emot feedback. Det är en färdighet att kunna förstå och agera på de viktiga råd du får.
 • 89. 3. Skaffa en pålitlig, utmanande rådgivare/mentor lika hård som Steve Jobs. Nyföretagare behöver "någon som är obeveklig nog att flytta bort spindelnät från visionen och kan hjälpa till att ta fram visionen från huvudet på grundarna". Hitta någon som kommer att vara där för dig på lång sikt, men som inte kommer att vara rädd för att vara kritisk när du behöver höra det.
 • 90. 4. Det är ett maratonlopp, inte en sprinttävling “Att starta ett företag är svårt. Det kommer att tänja dig till dina gränser.” Starta med passionen.
 • 91. I MODUL 4 Marknadsföring för kreativa Vi kommer att undersöka följande: • Du är ditt varumärke • Skapa ditt varumärke • Hur man bygger ett varumärke med mycket små medel • Effektiva verktyg för online marknadsföring • Hur man bäst får uppmärksamhet på nätet