Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×

Examens d'infermeria del treball SCSMT

Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio

Eche un vistazo a continuación

1 de 17 Anuncio

Más Contenido Relacionado

A los espectadores también les gustó (20)

Anuncio
Anuncio

Más reciente (20)

Examens d'infermeria del treball SCSMT

 1. 1. Situació Actual d’ Infermeria del Treball. Vies accés especialitat, tràmits, documentació, terminis Júlia Pratdesava Carme Viladrich Gero Domínguez Vocal Junta Govern Vocal Junta Govern Vicepresident SCSMT SCSMT SCSMT gerodominguez@yahoo.es
 2. 2. PROVA D’AVALUACIÓ DE LA COMPETÈNCIA I • Contingut i estructura de la prova: Constarà de 2 parts, escrites, que es realitzaran en el mateix dia. 1. Qüestionari tipus test de 100 +10. – 1 sola resposta és vàlida. – Temps 2 h – Qualificació: • 1 punt cada resposta correcta. • - 0,35 punts per cada resposta incorrecta • es deixaran de puntuar les preguntes que no estiguin contestades o en blanc
 3. 3. PROVA D’AVALUACIÓ DE LA COMPETÈNCIA I 2. Anàlisi de 5 casos – Referits a l’especialitat amb situacions clíniques. – Cada cas tindrà 5 preguntes amb varies respostes alternatives i una sola resposta correcta –Temps 1 h (12’ x cas) –Qualificació: •(+) 4 punts cada resposta correcta •(-) 1 punt per cada resposta incorrecta •es deixaran de puntuar les preguntes que no hagin estat contestades. •Total: – Escala total 5 casos de 0 a 100 punts . – Cada cas, es valorará de 0 a 20 punts
 4. 4. PROVA D’AVALUACIÓ DE LA COMPETÈNCIA I Qualificació final: Apte: – La puntuació mínima que l'aspirant haurà de tenir, és la de 40 punts en cada una de les parts com a mínim. – Necessari que ambdues parts sumin 100 punts. No apte. Ex: part 1. 30 punts, part 2. 70 punts
 5. 5. PROVA D’AVALUACIÓ DE LA COMPETÈNCIA II • Les preguntes versaran sobre les bases científiques i tecnològiques de l’especialitat i estan sostingudes pel programa formatiu de l’especialitat. (versió mèdica MESTOS) • Els casos hauran de permetre comprovar que els aspirants estan capacitats per donar resposta als problemes d’infermeria que es presenten en l’àmbit propi de l’especialitat • Es disposarà d’un màxim de dues convocatòries
 6. 6. PROVA D’AVALUACIÓ DE LA COMPETÈNCIA III La prova objectiva tindrà lloc a les següents dates i a Madrid: - dissabte, 30 abril 2011 - dissabte, 21 maig 2011 - dissabte 18 juny, 2011 • Puc triar dates assenyalades per presentar-me • Un màxim de 2 convocatòries. • No cal que ho notifiqui. Pot presentar-se sense realitzar cap notificació en qualsevol de les tres dates fixades. • L'hora de començament de la prova és a les 10:00h • La crida a l'Aula i Facultat corresponent,comença a les 09:30 h. • Imprescindible que aporti el DNI o Passaport original i vigent per realitzar la prova. • També ha d'aportar la notificació enviada pel Ministeri d'Educació, en la qual consta la seva admissió a la realització de la prova objectiva.
 7. 7. PROVA D’AVALUACIÓ DE LA COMPETÈNCIA III • Un cop dins de l’aula, no es prodrà sortir d’ella, a excepció d’una causa excepcional, fins pasats 30 minuts del començament de l’exercici i amb l’autorització de la taula, que garantitzarà la incomunicació. La ausència, no donarà dret a pròrrogues en temps hàbil per respondre el qüestionari. • Portar bolígraf, respondre a la fulla de respostes, utilitzant exclusivament els signes permessos en el quadern d’instruccions. • No telèfons mòvils, ni dispositius amb capacitat d’enmagatcemar informació, ni calculadores
 8. 8. • Si ha estat admès a la prova objectiva per a l'accés a l'especialitat de Infermeria del Treball, però no ha rebut cap notificació del Ministeri d'Educació al meu domicili, no ha de fer cap gestió. A partir de la publicació en el Butlletí Oficial de l'Estat de la relació d'aspirants admesos, rebrà la notificació al seu domicili a través de correu certificat, reflectint que ha estat admès / a la prova objectiva. web del Ministerio de Educación: http://www.educacion.es/educacion/universidades /convocatorias/especialidad-enfermeria/acceso- especialidades/enfermeria-trabajo.html
 9. 9. • En el cas de no rebre la notificació remesa pel Ministeri d'Educació, i havent comprovat prèviament, que està en la relació d’admessos, s'ha de presentar al lloc on està indicat que ha de realitzar l'exercici i comunicar la situació als membres de la Mesa d'Examen de l'aula corresponent, perquè comprovin la seva identitat. RECORDI: Per poder realitzar la prova, és imprescindible que aporti el Document Nacional d'Identitat o Passaport original i vigent per acreditar la seva identitat. Si no aporta cap document acreditatiu d'identitat no podrà realitzar la prova. web del Ministerio de Educación (no admessos): http://www.educacion.es/educacion/universidades/co nvocatorias/especialidad-enfermeria/acceso- especialidades/enfermeria-trabajo.html
 10. 10. • La distribució fixada per a cada aspirant per Facultats i Aules de la Universitat Autònoma de Madrid, per a la celebració de la prova corresponent al 30 d’ abril de 2011, s'anunciarà properament a la web. • No es requereix el pagament de taxes per a realitzar la prova. • Per saber si he superat la prova, en un plaç de 5 dies, un cop realitzada la prova, després de la publicació de les Plantilles Definitives de respostes correctes, podrà obtenir, a través de la pàgina web la qualificació que ha obtingut, que serà “APTE” o “NO APTE” • http://www.educacion.es/educacion/universidades/c onvocatorias/especialidad-enfermeria/acceso- especialidades/enfermeria-trabajo.html
 11. 11. Puc presentar reclamació corresponent a les preguntes i respostes? Si, en un plaç de 3 dies naturals a contar des de les plantilles provissionals a: •Delegaciones y Subdelegaciones de Gobierno o en el Registro General del Ministerio Educación, situado en la calle Los Madrazo, número 17, 28071 Madrid. •Aquestes reclamacions seràn resoltes por la Comisión Evaluadora, que las estimarà o no
 12. 12. Campus NORD Situació UAM Universitat Autònoma de Madrid M-40 sortida 57 a Tres Cantos i Colmenar Viejo La Universitat Autònoma de Madrid té la seva seu principal al Campus de Cantoblanco, situat a 15 quilòmetres al nord de la capital (carretera M-607) i proper als municipis d'Alcobendas, San Sebastian de los Reyes, Tres Cantos i Colmenar Viejo
 13. 13. Situació UAM En aquest campus es troben, entre altres, les Facultats de Dret i de Ciències Econòmiques i Empresarials. Facultat de Ciencies Econòmiques i empresariales Facultat de Dret
 14. 14. Accesos UAM (cotxe) • Des de Barcelona: – no entrar a Madrid – M-40 en sentit nord (Burgos) – Sortida 57 (Tres Cantos – Colmenar Viejo) – km. 15: UAM (Cantoblanco) • Des de Madrid, – Castellana (Pza. Castilla) -- Nudo Norte – M-30 A-1 (Burgos) M-40. – Sortida 57 (Tres Cantos - Colmenar Viejo)
 15. 15. Accesos UAM (tren) • Linees C4a (Alcobendas) i C4b (Colmenar Viejo) • Parades MADRID: – Chamartin – Nuevos Ministerios – Recoletos – Atocha Frequencia cada 10-15 min Temps de viatge: 10 mins. Parada CANTOBLANCO UNIVERSIDAD
 16. 16. Viatge a Madrid I hotels • Autobus: empresa ALSA – Estacio del Nord de Barcelona • Tren: AVE • Avions: linees diverses • Hotels propers a les paredes de CERCANIAS – Chamartin – Nuevos Ministerios
 17. 17. Accesos UAM (autobus) • Linea 714 (dissabte?) Sortida Plaça Castilla Frequencia cada 7 min Temps de viatge: 20 mins. Parada CANTOBLANCO UNIVERSIDAD

×