Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Próximo SlideShare
Activitats t7
Activitats t7
Cargando en…3
×

Eche un vistazo a continuación

1 de 5 Anuncio

Más Contenido Relacionado

Similares a Tema 7 -activitats (20)

Anuncio

Tema 7 -activitats

  1. 1. Tema 7 “ La indústria” Pàg. 149 i 152 ex 3, 4 i 6 3. Per què el consum d’energia d’un país serveix per a mesurar-ne el desenvolupament? Perquè si un país està molt industrialitzat i urbanitzat amb un alt nivell de vida, és que és un país desenvolupat, sinó, és un país subdesenvolupat. 4. Quins problemes presenten per a la indústria el petroli i el carbó? El possible esgotament del carbó i el petroli, al costat del deteriorament ambiental que provoquen, constitueixen dos problemes greus per a la indústria. 6. Elabora en el teu quadern un quadre comparatiu de les empreses privades, estatals i mixtes. Empresa Capital Propietat Privada Privat Individuals/Col·lectives Estatal Del estat Estat Mixta Dels dos Dels dos Pàg. 153 i 154 ex 7, 8, 10 i 12 7. Copia en el teu quadern i relaciona amb fletxes: Soses-indústria química pesant Acer-indústria metal·lúrgica
  2. 2. Coure-indústria metal·lúrgica Fostats-indústria química pesant Alumini-indústria metal·lúrgica Àcis sulfúric-indústria química pesant 8. Busca informació i explica en el teu quadern com s’obté l’acer en la indústria siderúrgica. L’acer s’obté mesclant diferents metalls. 10. Creus que s’ha de fer una gran inversió de capital per a instal·lar i desenvolupar les indústries d’alta tecnologia? Per què? Si, perquè han de comprar la maquinària necessària i és cara, aleshores hauran d’invertir diners en elles. 12. Indica en el teu quadern els trets principals de les indústries lleugeres o de béns d’ús i consum. -Consumeixen menys quantitat de matèries primeres i de fonts d’energia. -Són menys contaminants. -Soles localitzar-se prop de les ciutats i de les vies de comunicación. -Les dimensions són molt variades. Pàg. 157 ex 17 17. Què signifiquen les sigles R+D+I? Quin n’és l’àmbit d’aplicació? Signifiquen, recerca, desenvolupament i innovació tecnològica. L’àmit d’aplicació és la tecnologia. Pàg. 159 ex 21 i 22 21. En què es basa el creixement dels nous països industrialitzats? Es
  3. 3. bassa en que tenen recursos humans abundants, el suport estatal a la indústria, el baix preu del sòl i els preus competitius. 22. On se situen les principals regions industrials de la Unió Europea? En què es basa la indústria de Polònia i de la República Txeca? Se situen prop dels jaciments de ferro i carbó, al costat dels ports receptors de matèries primeres i de fonts d’energia, i dels centres urbans. Destaquen el Regne Unit, França, Alemanya, els Països Baixos, Itàlia i Espanya. La industria de Polònia i la Repúbica Txeca es basa en els jaciments de carbó i en els treballadors qualificats. Pàg 160 “Llig i comenta” “L’efecte d’hivernacle” 1. En què consisteix l’efecte d’hivernacle? Consisteix en una capa formada per gasos, com el vapor d’aigua i el diòxid de carboni, que impedeixen que el calor procedent de la radiació solar es perda cap a l’espai exterior. Així s’aconsegueix que la temperatura a la Terra siga l’adequada per al desenvolupament de la vida. 2. Indica quines activitats contribueixen a l’augment del CO2 a l’atmosfera. La deforestació i les emissions a l’atmosfera de les indústries, dels vehicles i de les centrals energètiques, contribueix a l’augment del CO2. 3. És beneficiós l’augment de l’efecte d’hivernacle? Per què? No, perquè és un fenòmen que altera el règim de plujes i vents i provoca el desgel de les zones de neu perpètua, etc., aleshores si cada vegada augmenta més hi haura un momento que no podrem soportar el calor ies derretirà tot.
  4. 4. Activitats finals pàg. 164 i 164 ex 1, 3, 8 i 13 1. Relaciona cada una d’aquestes matèries primeres, amb la indústria que les fa servir: -Indústria pesant: ferro i petroli. -Indústria de béns d’equipament: fusta i cuiro. -Indústria lleugera o de béns d’ús i consum: cotó, peix, llet i lli. 3. Copia i completa en el teu quadern el quadre que hi ha tot seguit. Indústria pesant Indústria lleugera Definició Són les que transformen les matèries primeres en productes semielaborats. Són les que elaboren productes destinats al consum directe Localització En grans espais Prop de les ciutats i de les vies de comunicació Productes Semielaborats, destaquen la metal·lúrgica i la química pesant Aliments, automòbils, la química lleugera, l’electrònica i informàtica i el tèxtil 8. Indica en el teu quadern si aquestes afirmacions es refereixen a un artesà o a un treballador industrial: a) La seua producció es destina a l’autoconsum. Artesà b) Fa una gran quantitat d’objectes per dia. Treballador industrial c) Treballa amb màquines i només elabora una part del producte. Treballador
  5. 5. industrial d) Treballa amb eines senzilles i ell tot sol elabora tot el producte al seu taller. Artesà e) Cada dia fa 2 o 3 objectes. Artesà f) La seua producció es destina a la venda en mercats internacionals. Treballador industrial 13. Llig el text, observa la imatge i respon: a) El text al·ludeix a un parc tecnològic o a un polígon industrial? A un parc tecnològic. b) Indica els trets propis d’aquest tipus d’espais, que pots observar en la fotografia i que s’esmenten en el text. Són espais formats per edifcis que tenen una molt bona decoració per l’exterior. En la fotografía es poden veure quatre edificis iguals, molt bonics, amb una forma circular i estan envoltats d’arbres i al costat d’n riu.

×