Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×

Esquemes de comentaris 2n batxillerat

Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Cargando en…3
×

Eche un vistazo a continuación

1 de 1 Anuncio

Más Contenido Relacionado

Presentaciones para usted (20)

Similares a Esquemes de comentaris 2n batxillerat (20)

Anuncio

Más de Vicent Puig i Gascó (20)

Más reciente (20)

Anuncio

Esquemes de comentaris 2n batxillerat

  1. 1. ESQUEMA DE COMENTARI DE TEXTOS HISTÒRICS. 2n. Batxillerat. HISTÒRIA D’ESPANYA 1. Lectura atenta i comprensiva del text. 1.1. Lectura ràpida: idea global de la forma i contingut del text. 1.2. Lectura pausada reflexiva, per a entendre i aclarir conceptes i idees del text. (subratllar paraules clau que ens donaran pistes sobre el context històric). Descubrir, identificar i entendre les idees i conceptes expresats mitjançant l’ús de certs vocables, paraules, aclaracions, expressions, etc. 2. Enquadrament i contextualització del text. 2.1. Determinació de la naturalesa temàtica del text. a. Tipus de text: Jurídic: lleis, tractats, constitucions, etc. Polític: discursos, proclames, manifestos, etc. Testimonial: cartes, diaris, memòries, etc. Econòmic: contractes, cadastres, etc. b. Naturalesa del text: Pública/Privada. Document d’interés històric (font primària)/ Historiogràfic (font secundària). 2.2. Autor o autors del text: qui és responsable del text. De vegades és indispensable per a comprendre el sentit i intencionalitat del text: personalitat, ideologia, interessos de l’autor o autors. 2.3. Localització cronològica i geogràfica. Quan i on es genera el text (temps i llenguatge: clau pel comentari) 3. Interpretació del text. Posterior a la fase d’anàlisi o paral.lelament, i de manera combinada. Hem d’explicar el significat del text. Passar de les dades empíriques (les que ens proporciona el text) a un context general en el qual hem d’entendre i enquadrar el text (= ús de la teoria estudiada). Aquesta capacitat per a assenyalar les relacions i vinculacions entre text i context serà directament proporcional a la teua formació i els coneixement sobre l’afer que hages adquirit, i al teu grau de preparació i comprensió de la matèria. 4. Conclusió. Balanç i reflexió global sobre l’interés i la importància del text, per ell mateix. No es tracta d’un comentari del tipus “ segons la meua opinió...”, “a mi em sembla..”. És un síntesi final interpretativa del text. Conseqüències directes i indirectes en èpoques posterior, el seu grau de transcendència, et. Si hom coneix la bibliografia sobre el tema o interpretacions historiogràfiques, seria el lloc adient per a esmentar-les. QUÈ NO HEM DE FER QUÈ CONVÉ INTENTAR SEMPRE • Parafrasejar el text. • Emprar el text com a pretext per a escriure tot el que sabem sobre el tema. ERROR TERRIBLE. • Abusar de l’erudició. • Usar un to agressiu i polèmic. Desmereix l’exercici. • Una redacció comprensible i una exposció ordenada. • Utilitzar una terminologia correcta. • Esctructura la redacció mitjançant paràgrafs- • En tot moment, emprar un to objectiu, científic i acadèmic (la tercera persona del plural) BIBLIOGRAFIA: ABILIO RABANAL, M.; LARA PEINADO, F. Comentario de texos històricos, Catedra, Madrid, 1997. MORADIELOS, E. El oficio de historiador, Siglo XXI, Madrid.

×