Publicidad
Doc Mates
Próximo SlideShare
Ejercicios divisibilitat t1Ejercicios divisibilitat t1
Cargando en ... 3
1 de 1
Publicidad

Más contenido relacionado

Publicidad

Doc Mates

  1. 1) Representa els següents nombres romans en numeració decimal o a l'inrevés:  MCMXCII =   CDIX =   7.578 =   12.483 = 2) Escriu el desenvolupament decimal del nombre 3.692.457. 3) Escriu el nom de les propietats que representen aquestes expressions:  a + (b + c) = (a + b) + c   a·1=a   a· b = b ·a   (a · b) · c = a · (b · c)   a+0=a 4) Aplica la propietat distributiva o treu factor comú segons correspongui, no fa falta resoldre:  3 · (5 + 9) =   ( 6 - 2) · 7 =   3· 4 + 3 ·2=   5·6-9·6= 5) Completa aquesta taula de termes de divisió exacta: Dividend 345 504 divisor 7 84 quocient 69 139 6) Fes aquestes operacions combinades:  [12 + 4 · (8 - 15 : 5) ]: ( 2 · 6 - 4) =  [3 · (5 · 6 + 2) - ( 14 - 3 · 2) ] : 8 + 2 =
Publicidad