Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

Preinscripció escoles bressol municipals 2013 2014.doc

627 visualizaciones

Publicado el

Informació del procés de preinscripció a les escoles bressol municipals per al curs 2013-2014

Publicado en: Educación
 • Sé el primero en comentar

 • Sé el primero en recomendar esto

Preinscripció escoles bressol municipals 2013 2014.doc

 1. 1. Un Servei deQualitatESCOLES BRESSOLMUNICIPALSCASTELLAR DEL VALLÈS
 2. 2. ORDRE DE LA REUNIÓ1. Explicació del servei.2. Procés de preinscripció i matricula3. Torn Obert de paraules.
 3. 3. 3
 4. 4. Aules i ProfessionalsAules Places per Aula1 Aula de 4 a 12 mesos 82 Aula de 1 a 2 anys 133 Aules de 2 a 3anys 20EBM Colobrers té una capacitat total de 94 places.La distribució de les aules és la següent:9 ProfessionalsEquip1 Direcció2 Coordinadores / Tutores4 Educadores Tutores2 Educadores Suport
 5. 5. Aules i ProfessionalsAules Places per Aula1 Aula de 9 a 12 mesos 81 Aula de 1 a 2 anys 132 Aules de 2 a 3anys 20EBM El Coral té una capacitat total de 61 places.La distribució de les aules és la següent:7 ProfessionalsEquip1 Direcció4 Educadores Tutores2 Educadores Suport
 6. 6. Calendari escolarCurs 2013 - 2014Inici de curs: setembre 2013Fí de curs: juliol 2014Període d’ adaptació: primers dies setembreGrups reduïts.
 7. 7. Respecta i parteixdels interessos iinquietuds delsinfants i les sevesfamílies.Importància al desenvolupament integral del’infant a partir de les rutines, el joc,l’observació i l’experimentació.Té com a llenguapròpia el català.Escola oberta,acollidora,plural,participativa.Educa en valors perentendre i respectarla diferència i ladiversitat.Estimula iacompanya alsinfants en eldesenvolupamentde les sevescapacitats.Principis d’actuació
 8. 8. Metodologia
 9. 9. Activitats
 10. 10. Activitats
 11. 11. Hàbits i rutines
 12. 12. Hàbits i rutines
 13. 13. Un dia a l’escola bressol
 14. 14. Horari acollidesMatí: de 8 a 9Migdia: 12 a 13Horari lectiu escola bressol:de 9 a 12 i de 15 a 17Horari OBERTURA ESCOLA:DE 8 A 17h.Horari menjador/descans:de 11:45a15:00 h.Horaris i serveis
 15. 15. Relació Família i EscolaENTREVISTES:• Inicial•Seguiment•Final i lliuramentd’informeCELEBRACIONS•Castanyada•Nadal•Carnestoltes•St.Jordi...COMUNICACIÓ•Comunicaciódiària ambl’educadora•Agenda•Plafons d’aulaPARTICIPACIÓDE LES FAMÍLIES ENACTIVITATSAMPA•Treball conjuntambl’associació depares i maresd’alumnes del’escolaCONSELLESCOLAR DECENTREREUNIONS:•Inici del curs•Pedagògica
 16. 16. 10 MOTIUS PER ASSISTIR AL’ESCOLA BRESSOL MUNCIPAL1. Estimulem vincles afectius i de coneixença entre infants, infants-adults i entreels propis adults.2. Descobrim altres maneres de fer i ser.3. Els infants són protagonistes de les seves descobertes.4. Programes adaptats a les necessitats dels infants i les famílies.5. Espais amplis i lluminosos.6. Entorn d’ escola bressol creat i organitzat per professionals (tècnics,educadors/es, mestres)7. Arquitectura adequada a la petita infància.8. Bona voluntat dels professionals per crear sinergies amb les famílies,estaments municipals i les persones del municipi que vulguin adreçar-se a l’entorn de l’ escola bressol.9. Crear programes d’ activitats inclusives per tots els infants.10.Volem oferir un entorn tranquil, harmònic i feliç, on els infants trobin el seupropi espai i es sentin reconeguts.
 17. 17. Procés de preinscripció i matrículaCalendari del procés:Presentació sol·licituds 6 al 17 de maig (ambdósinclosos)Llistes amb barem 27 de maigReclamacions llistes baremades 28,29 i 30 de maigSorteig 30 maig10:00h: sorteig per oferta de placesEBM El Coral.10:15h: sorteig per oferta de placesEBM ColobrersResolució reclamacions 3 de junyLlistes admesos 5 de junyPeríode de matriculació 10 al 14 de juny (ambdósinclosos)
 18. 18. Procés de preinscripció imatrículaCriteris de puntuació.Criteris generals PuntuacióExistència germans escolaritzats al centre opares, mares o tutors legals que hi treballen.40 puntsDomicili habitual al municipi 30 puntsAdreça lloc de treball pare, mare, tutor,tutora, dins el municipi de Castellar delVallès20 puntsBeneficiari renda mínima d’ inserció 10 puntsAcreditació d’ una discapacitat igual osuperior al 33%10 punts
 19. 19. Procés de preinscripció imatrículaCriteris de puntuació.Criteris complementaris PuntuacióFamília nombrosa o monoparental 15 puntsMalaltia crònica de l’ alumne/a que afecti alseu sistema digestiu, endocrí o metabólic,inclosos els celíacs10 puntsInformació estreta de: www.gencat.cat/ensenyamentLes sol·licituds que després daplicar aquests criterisencara tenen la mateixa puntuació es resoldran através de sorteig de places.
 20. 20. Procés de preinscripció imatrículaLloc / HorariEntre el 6 i el 17 de maig de 2013, ambdós inclosos,de dilluns a divendres de 9 a 13 hores i de 15 a 17 hores,per mitjà del formulari que podreu trobar quan el Departament d’Ensenyamentho publiqui www.gencat.cat/ensenyamenti en els següents llocs:Escola Bressol Municipal Colobrers, C/ Prat de la Riba, nº 23. Telf. 93-714 22 19Número de Codi: 08071822Escola Bressol Municipal El Coral, C/ Torras, nº 4, Telf. 93-714 37 15.Número de Codi: 08055968 Només un formulari alumne o alumna per a les escoles bressols municipalsde Castellar. Podeu indicar, per ordre de preferència, peticions dadmissió en els doscentres. Tingueu en compte que si presenteu més dun formulari, perdreutots els drets de prioritat i, per tant, els punts que us puguin correspondre. La sol·licitud es presentarà amb la documentació bàsica a l’escolabressol municipal que heu posat com a primera opció.
 21. 21. Procés de preinscripció imatrículaDocumentació presentació sol·licituds Original i fotocòpia del llibre de família o altresdocuments relatius a la filiació. Si linfant està en situació dacolliment, laresolució del Departament de Benestar Social i Família. Original i fotocòpia vigent del DNI de la personasol·licitant ( pare, mare o tutor/a o guardador/a de fet ) o de la targeta deresidència on consta el NIE, si es tracta de persones estrangeres. Original i fotocòpia de la targeta sanitàriaindividual (TSI) de lalumne o lalumna. Si no la té, elDepartament dEnsenyament consultarà el codi CIP de la TSI al CatSalut. Certificat de convivència amb nom de l’infant
 22. 22. TORN OBERT DE PARAULES
 23. 23. “És justament per preparar per a la vidaque l’educació ha de ser una vida”.Edouard Clàperede .Us hi esperem!!!

×