Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×

Presentació 3r eso

Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Próximo SlideShare
Presentació 2n eso
Presentació 2n eso
Cargando en…3
×

Eche un vistazo a continuación

1 de 9 Anuncio

Más Contenido Relacionado

Presentaciones para usted (20)

A los espectadores también les gustó (15)

Anuncio

Similares a Presentació 3r eso (20)

Anuncio

Más reciente (20)

Presentació 3r eso

  1. 1. Tecnologies  Tercer d’ESO  Professors:  Catalina Oliver  Joana Maria Mayol
  2. 2. Ordinadors  Recursos  Aula d’ordinadors  Moodle  Aquesta eina l’utilitzarem com a guia del curs, on hi haurà tot els continguts treballats a l’aula  És l’aula virtual on es penjaran activitats, manuals, articles, vídeos, imatges, etc. que puguin ser d'interès  Eina de comunicació entre tots i amb el professorat
  3. 3. Projectes  Durant aquest curs realitzarem 3 projectes tecnològics en grup, un per cada avaluació. Aquest és duran a terme seguint el mètode de projectes.
  4. 4. Quadern  És molt important que utilitzeu un quadern només per a l'assignatura.  Quan desenvolupem el tema i feu les activitats no heu de deixar espais ni fulls en blanc. L'heu d'aprofitar bé.  Les activitats es realitzaran a l'aula, i a casa com a deures.  Els enunciats de les preguntes i les respostes sempre s’escriuran amb bolígraf, mai en llapis, i sempre amb colors diferents per poder diferenciar-les.
  5. 5. Treballs  Al llarg del curs realitzareu treballs de diferents tipus: murals, exposicions orals a l'aula, treballs escrits, activitats interactives, etc. En cada cas se us donarà un guió a seguir on es detallarà tant la forma com el contingut del treball, així com la seva avaluació.
  6. 6. Material  Quadern de Tecnologia  Bolígrafs de color: blau i negre  Llapis, goma i maquineta de fer punta  Regla, Escaire i cartabó  Compàs
  7. 7. Temari  Primer trimestre  El projecte tecnològic  Dibuix  Plàstics  Materials de construcció  Primer projecte  Segon Trimestre  La transformació de l’energia  Electricitat  Electrònica 10 del llibre)  Segon projecte  Tercer trimestre  Maquinari i programari  Tecnologies de la comunicació. Internet  Tecnologia i societat  Tercer projecte
  8. 8. Avaluació  Conceptes (30%)  Proves escrites que es realitzaran durant el curs  Procediments (50%)  les activitats del quadern i interactives  els treballs desenvolupats  els projectes de tecnologia  Actitud (20%)  l'actitud (amb l'assignatura, amb els companys, amb el professorat, amb el material)  feina diària  l'ortografia  puntualitat
  9. 9. Avaluació extraordinaria  Els alumnes que al juny no hagin assolit els mínims tindran una prova extraordinària al setembre. Aquesta prova consistirà en:  Una prova escrita tipus test  La presentació del quadren de classe. S’avaluarà que contengui tots els apunts i exercicis realitzats al llarg del curs.  Un treball indicat pel professor al juny.

×