Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.
Cargando en…3
×
1 de 18

VỊ THÀNH NIÊN, THANH NIÊN CÙNG TÌM HIỂU QUYỀN SỨC KHOẺ SINH SẢN, QUYỀN SỨC KHOẺ TÌNH DỤC

7

Compartir

Bằng những từ ngữ, hình ảnh dễ hiểu, gần gũi với VTN/TN, cuốn sách nhỏ mang tên “Vị thành niên, thanh niên cùng tìm hiểu quyền sức khỏe sinh sản và quyền sức khỏe tình dục” sẽ giúp các bạn tìm hiểu về các Quyền SKSS, Quyền SKTD được quy định trong Hiến chương của Hiệp hội Kế hoạch hóa Gia đình Quốc tế (IPPF).

Việc phát triển ý tưởng và phác thảo cuốn tài liệu được chính các bạn vị thành niên/thanh niên nòng cốt 2 câu lạc bộ “Cha mẹ và sức khỏe vị thành niên, thanh niên" thôn Thum Cũ và Thượng Vũ, xã Quý Sơn, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang thuộc dự án “Nâng cao kiến thức, kỹ năng và năng lực của vị thành niên/ thanh niên, cha mẹ và cộng đồng về giới, quyền sức khỏe sinh sản/sức khỏe tình dục và phòng chống HIV/ AIDS ở khu vực nông thôn Việt Nam”, gọi tắt là dự án “Giới và phòng chống HIV/AIDS” thực hiện.

Libros relacionados

Gratis con una prueba de 30 días de Scribd

Ver todo

VỊ THÀNH NIÊN, THANH NIÊN CÙNG TÌM HIỂU QUYỀN SỨC KHOẺ SINH SẢN, QUYỀN SỨC KHOẺ TÌNH DỤC

 1. 1. “Vị thành niên/thanh niên cùng tìm hiểu quyền sức khỏe sinh sản và quyền sức khỏe tình dục” MỞ‱ĐẦU Các bạn thân mến, Trong những năm gần đây, Quyền sức khỏe sinh sản/sức khỏe tình dục (SKSS/SKTD) vị thành niên/ thanh niên (VTN/TN) đang được xã hội quan tâm. Vì thế, việc các bạn VTN/TN nhận thức đúng về các quyền của mình là rất quan trọng, nhất là với các bạn VTN/TN ở khu vực nông thôn, miền núi – nơi mà các cơ hội tiếp cận với các nguồn thông tin về lĩnh vực này còn hạn chế. Bằng những từ ngữ, hình ảnh dễ hiểu, gần gũi với VTN/TN, cuốn sách nhỏ mang tên “Vị thành niên/ thanh niên cùng tìm hiểu quyền sức khỏe sinh sản và quyền sức khỏe tình dục” sẽ giúp các bạn tìm hiểu về các Quyền SKSS/SKTD được quy định trong Hiến chương của Hiệp hội Kế hoạch hóa Gia đình Quốc tế (IPPF). Việc phát triển ý tưởng và phác thảo cuốn tài liệu truyền thông này được chính các bạn VTN/TN thực hiện. Họ là những vị thành niên/thanh niên nòng cốt 2 câu lạc bộ “Các bậc cha mẹ và sức khỏe vị thành niên/ 2 3
 2. 2. “Vị thành niên/thanh niên cùng tìm hiểu quyền sức khỏe sinh sản và quyền sức khỏe tình dục” ùc å hieåu roõ veà ca thanh niên” thôn Thum Cũ và Thượng Vũ, xã Quý Sơn, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang thuộc dự án “Nâng Tröôùc heát, ñe , caùc baïn KTD cao kiến thức, kỹ năng và năng lực của vị thành niên/ quyeàn SKSS/S i nieäm theá caàn naém roõ khaù ùc thanh niên, cha mẹ và cộng đồng về giới, quyền sức oûe sinh saûn, sö naøo laø söùc kh khỏe sinh sản/sức khỏe tình dục và phòng chống HIV/ nheù! AIDS ở khu vực nông thôn Việt Nam”, gọi tắt là dự án khoûe tình duïc “Giới và phòng chống HIV/AIDS”. Cuối cùng là một vài chia sẻ về những cảm nhận, suy nghĩ của các bạn VTN/TN xã Quý Sơn về vấn đề SỨC‱KHỎE‱SINH‱SẢN Quyền SKSS/SKTD. Theo định nghĩa của Tổ chức Y tế Thế Giới (WHO), Hy vọng các nội dung trong cuốn sách nhỏ sẽ hỗ trợ các bạn hiểu rõ hơn trách nhiệm cũng như thực hiện tốt Sức khoẻ sinh sản là tình trạng khoẻ mạnh về hơn các quyền của mình. thể chất, tinh thần và xã hội của tất cả những gì liên quan tới hoạt động và chức năng của Nhân dịp này chúng tôi xin cảm ơn chương trình bộ máy sinh sản chứ không phải chỉ là không có Tiếp sức-Dự án: “Xây dựng năng lực nghiên cứu, đào tạo và vận động chính sách về Giới, Tình dục và Sức bệnh hay khuyết tật của hệ cơ quan sinh sản. khỏe tình dục ở Việt Nam” được thực hiện bởi Công ty Các bạn cần ghi nhớ, sức khỏe sinh sản Tư vấn Đầu tư Y tế với sự tài trợ của quỹ Ford và dự án “Giới và Phòng chống HIV/AIDS” do Danida/DFPA bao gồm những khía cạnh sau: tài trợ đã hỗ trợ về tài chính và kỹ thuật để ra mắt cuốn sách nhỏ này. Sức khỏe thể chất: cơ thể khỏe mạnh, Hà Nội, tháng 11 năm 2009 các cơ quan sinh dục nam, nữ không bị tổn thương, bệnh tật và đảm bảo cho việc thực hiện Trung tâm nghiên cứu Giới, Gia đình và Môi trường trong Phát triển (CGFED). chức năng tình dục và sinh sản. 4 5
 3. 3. “Vị thành niên/thanh niên cùng tìm hiểu quyền sức khỏe sinh sản và quyền sức khỏe tình dục” Sức khỏe tinh thần: cá nhân cảm thấy thể quan hệ được nếu những người tham gia thoải mái với chính mình về sức khoẻ sinh sản không được chuẩn bị về thể chất. Điều đó cũng và tình dục, biết thừa nhận những nhược điểm, có nghĩa là ở họ, bộ phận sinh dục phải phát không tự ti, sống đoàn kết với mọi người. triển hoàn thiện, không bệnh tật, thiếu khuyết, rối loạn chức năng sinh dục. Sức khỏe xã hội: đảm bảo sự an toàn cho xã hội, có mối quan hệ tốt với cộng đồng. Phương diện tinh thần: quan hệ tình dục sẽ là vô nghĩa hoặc không thú vị gì nếu những người tham gia chưa được chuẩn bị tốt về tâm lý. Điều đó có nghĩa họ phải thật sự thoải mái, không cảm thấy lo lắng, mặc cảm, tội lỗi khi SỨC‱KHỎE‱TÌNH‱DỤC có quan hệ tình dục Cũng theo định nghĩa của Tổ chức Y tế Thế Giới Phương diện xã hội: quan hệ tình dục (WHO), Sức khoẻ tình dục là trạng thái toàn phải được xuất phát từ sự tự nguyện, đồng vẹn về thể chất, tinh thần và xã hội liên quan thuận, bình đẳng, tôn trọng nhau cùng thảo luận tới đặc tính tình dục chứ không phải chỉ là sự để không gây ra những hậu quả không mong không có bệnh, khuyết thiếu hoặc rối loạn chức muốn cho bạn tình. năng tình dục. Tóm lại, để đạt được và duy trì sức khỏe Các bạn lưu ý nhé, khi nói đến sức khỏe tình dục, chúng ta cần phải biết tôn trọng, bảo tình dục nghĩa là chúng ta đang đề cập tới vệ và thực hiện các quyền tình dục của mỗi các phương diện sau: cá nhân. Phương diện thể chất: quan hệ tình dục sẽ khó khăn, gây đau đớn hoặc không 6 7
 4. 4. “Vị thành niên/thanh niên cùng tìm hiểu quyền sức khỏe sinh sản và quyền sức khỏe tình dục” Như vậy, nếu gặp bất kỳ những biểu hiện liên quan đến sức khỏe sinh sản như có kinh nguyệt bất thường (rong kinh, cường kinh), hoặc viêm nhiễm bộ phận sinh dục do bất cẩn trong vệ sinh,v.v.., các bạn đừng ngại mà hãy tìm , chuùng ta Phaàn tieáp theo đến các cơ sở y tế gần nhất để kiểm tra và điều noäi dung 12 cuøng tìm hieåu trị nhé. /SKTD. Noäi quyeàn veà SKSS yeàn ñaõ ñöôïc dung cuûa caùc qu Theo ý kiến của một bạn nam VTN/TN nòng eån taûi thaønh ruùt goïn vaø chuy cốt thuộc câu lạc bộ “Các bậc cha mẹ và sức ã hieåu hôn vôùi caùc thoâng tin de khoẻ vị thành niên/thanh niên” thôn Thượng mình. VTN/TN chuùng Vũ, xã Quý Sơn, huyện Lục Ngạn thì quyền được sống đã được thể hiện rất rõ ràng qua bản Tuyên ngôn độc lập của Chủ tịch Hồ Chí Minh: QUYỀN‱ĐƯỢC‱SỐNG “…Tất cả mọi người sinh ra đều có quyền bình đẳng. Tạo hóa cho họ những quyền không ai có Không người nào có thể bị chết do không thể xâm phạm được; trong những quyền ấy, có được tiếp cận các dịch vụ y tế, nhất là các quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu dịch vụ liên quan đến sức khỏe sinh sản, sức cầu hạnh phúc…” khỏe tình dục. Nghĩa là không có người phụ Bạn cũng khẳng định thêm: “Quyền được nữ nào bị chết do các nguyên nhân liên quan sống là rất quan trọng vì chỉ khi ta sống thì mới đến mang thai và sinh đẻ, không có trẻ em có các quyền khác cho bản thân; không ai có thể gái nào bị chết do phân biệt giới tính là trai tước đoạt được nó, chính bản thân mình cũng hay gái. phải quý trọng”. 8 9
 5. 5. “Vị thành niên/thanh niên cùng tìm hiểu quyền sức khỏe sinh sản và quyền sức khỏe tình dục” QUYỀN‱ ĐƯỢC‱ TỰ‱ DO‱ VÀ‱ AN‱ TOÀN‱CHO‱MỖI‱CON‱NGƯỜI‱ Mọi người đều có quyền hưởng thụ và kiểm soát cuộc sống tình dục và sức khỏe sinh sản của mình, không ảnh hưởng đến quyền của người khác. Không ai bị người khác bắt buộc có thai, phá thai hoặc triệt sản. Tất cả mọi người phải được bảo vệ để không bị lạm dụng tình dục hoặc xâm hại tình dục. Như vậy, VTN/TN chúng mình phải được bảo vệ để không bị lạm dụng tình dục hoặc xâm hại tình dục dưới bất kỳ hình thức nào. Các bạn cần được bảo vệ tránh khỏi những ảnh hưởng của các yếu tố bên ngoài gây nên sự xấu hổ, sợ hãi, mặc cảm tội lỗi làm ảnh hưởng đến mối quan hệ và cuộc sống của chúng ta. 10 11
 6. 6. “Vị thành niên/thanh niên cùng tìm hiểu quyền sức khỏe sinh sản và quyền sức khỏe tình dục” Ngoài ra, VTN/TN chúng mình cũng có quyền QUYỀN‱ĐƯỢC‱CÔNG‱BẰNG‱VÀ‱ quyết định những can thiệp y tế liên quan đến sức khỏe sinh sản và sức khỏe tình dục của KHÔNG‱ BỊ‱ PHÂN‱ BIỆT‱ ĐỐI‱ XỬ‱ bản thân, khi chúng mình hoàn toàn đồng ý, tự DƯỚI‱BẤT‱KỲ‱HÌNH‱THỨC‱NÀO nguyện và được thông tin đầy đủ. Không ai dù nam hay nữ, trẻ hay già, có Các bạn lưu ý, “AN TOÀN” ở đây cần kết hôn hay không, có con hay chưa, dân được xem xét ở các khía cạnh sau: tộc nào, tôn giáo nào, giàu hay nghèo, nghề nghiệp gì, vị trí xã hội nào, bị phân biệt đối xử An toàn về thể chất, nghĩa là bạn không trong việc tiếp cận các thông tin, giáo dục, bị lạm dụng, lợi dụng, bóc lột về thân thể và tình dịch vụ, chương trình về sức khỏe sinh sản/ dục. Nếu bạn có quan hệ tình dục thì việc đó sức khỏe tình dục. hoàn toàn dựa trên sự tự nguyện, đồng thuận. Tất cả mọi người phải được bảo vệ khỏi An toàn về tinh thần, nghĩa là bạn không mọi bạo lực gây ra do phân biệt đối xử. phải lo lắng, sợ hãi, không bị áp lực, hoặc mặc cảm vì hành vi tình dục của mình. Các bạn ạ, như vậy là chúng ta có thể hiểu ý nghĩa của quyền này như sau: Tất cả mọi người (không phân biệt giới tính, màu da, tuổi tác, nghề nghiệp, giàu nghèo, tôn giáo), đặc biệt là VTN/TN chúng mình, đều có quyền bình đẳng trong các cơ hội tiếp cận thông tin, giáo dục, 12 13
 7. 7. “Vị thành niên/thanh niên cùng tìm hiểu quyền sức khỏe sinh sản và quyền sức khỏe tình dục” Đây là ý kiến của các bạn VTN/TN thuộc câu dịch vụ tư vấn và các chương trình liên quan đến lạc bộ “Các bậc cha mẹ và sức khoẻ VTN/TN” sức khỏe sinh sản/sức khỏe tình dục. xã Quý Sơn, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang Tất cả mọi người, trong đó có VTN/TN chúng chia sẻ với chúng ta về nội dung của quyền này: mình phải được bảo vệ tránh khỏi mọi hình thức “Xã hội không nên xa lánh hay có sự phân biệt bạo lực gây ra do phân biệt đối xử. Đặc biệt, đối đối xử với người phụ nữ có thai khi chưa đến tuổi với những người có HIV/AIDS, cộng đồng cần có kết hôn hay lập gia đình vì trong số đó có những sự cảm thông, quan tâm và chia sẻ, không phân phụ nữ mang thai do không am hiểu nhiều về vấn biệt đối xử. đề sức khỏe sinh sản.” (Nữ VTN, 15 tuổi). 14 15
 8. 8. “Vị thành niên/thanh niên cùng tìm hiểu quyền sức khỏe sinh sản và quyền sức khỏe tình dục” Các bạn ơi, không nên phê phán, chê trách tính cách, ước mơ, sở thích của mỗi người đâu nhé. Với những người khuyết tật thì lại càng không nên rồi. Còn với những người có HIV/AIDS thì sao? Cũng vậy đấy các bạn ạ. QUYỀN‱RIÊNG‱TƯ Tất cả các dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản/sức khỏe tình dục, gồm cả thông tin và tư vấn, phải đảm bảo tính riêng tư và bí mật, dễ dàng tiếp cận cho tất cả mọi người, nhất là Các bạn ạ, chúng mình có thể hiểu nội với vị thành niên/thanh niên. dung của các quyền này như sau: Tất cả phụ nữ được tự do lựa chọn trong “Chúng mình có quyền được hưởng tất cả các vấn đề sức khỏe sinh sản, kể cả nạo hút thai dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản và tình dục, an toàn. trong đó bao gồm cả thông tin, tư vấn đấy. Điều Mọi người có quyền thể hiện xu hướng này cũng có nghĩa là tất cả các dịch vụ này cũng tình dục của mình mà không sợ bị xét đoán đều phải được bí mật và đảm bảo tính riêng tư.” và cản trở. (Kết quả thảo luận nhóm VTN/TN). 16 17
 9. 9. “Vị thành niên/thanh niên cùng tìm hiểu quyền sức khỏe sinh sản và quyền sức khỏe tình dục” Tuy nhiên, các bạn cần lưu ý, khi thể hiện QUYỀN‱TỰ‱DO‱SUY‱NGHĨ‱ quyền riêng tư của mình không có nghĩa là các bạn có thể làm ảnh hưởng đến quyền riêng Mọi người có quyền tự do suy nghĩ và nói tư và sự thoải mái của người khác đâu nhé. về cuộc sống tình dục và sức khỏe sinh sản của bản thân mà không bị những cản trở về Chúng ta hãy cùng đọc và suy ngẫm về chính trị, tôn giáo hay văn hóa. trường hợp của bạn nữ này nhé: “Mình không ngờ vị bác sĩ đáng kính đó lại có thể đọc to kết quả xét nghiệm của mình trước cửa phòng khám nơi có rất nhiều người đang đợi đến lượt khám ở bên ngoài. Lúc đấy, cảm giác của mình thật xấu hổ… mình luôn luôn tự hỏi tại sao bác sĩ lại có thể làm như vậy??? Cứ như thế này thì liệu những lần sau mình có dám tiếp tục đi khám phụ khoa nữa hay không? Mình sợ và ngại lắm…”. (Trích tâm sự của bạn nữ VTN, 16 tuổi) Ngoài quyền được thực hiện ước mơ, được chia sẻ, tự do lựa chọn, trong các vấn đề học tập và việc làm, chúng mình còn có quyền được đảm bảo về thư từ điện tín nữa đấy, các bạn ạ. 18 19
 10. 10. “Vị thành niên/thanh niên cùng tìm hiểu quyền sức khỏe sinh sản và quyền sức khỏe tình dục” Quyền tự do suy nghĩ được xây dựng nhằm Như vậy chúng ta có thể hiểu nội dung của khuyến khích VTN/TN chúng mình suy nghĩ, quyền này là: phát huy sáng kiến một cách độc lập và sáng tạo. VTN/TN chúng ta cũng có quyền tự do suy • VTN/TN có quyền tiếp cận các nguồn nghĩ và nói về những thắc mắc, những câu hỏi thông tin chính xác và được tham gia các có liên quan đến SKSS và SKTD của bản thân hoạt động giáo dục liên quan đến sức mà không bị cản trở về chính trị, tôn giáo hay khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục. văn hóa. QUYỀN‱ ĐƯỢC‱ THÔNG‱ TIN‱ VÀ‱GIÁO‱DỤC Tất cả mọi người có quyền tiếp cận các thông tin và giáo dục chính xác liên quan đến sức khỏe sinh sản/sức khỏe tình dục, đến quyền và trách nhiệm. Tất cả mọi người phải có quyền có thông tin đầy đủ về lợi ích, nguy cơ, hiệu quả của các biện pháp tránh thai. • VTN/TN có quyền được thông tin và hướng dẫn cụ thể khi tiếp cận với các dịch vụ liên quan đến sức khỏe sinh sản 20 21
 11. 11. “Vị thành niên/thanh niên cùng tìm hiểu quyền sức khỏe sinh sản và quyền sức khỏe tình dục” QUYỀN‱ ĐƯỢC‱ LỰA‱ CHỌN‱ KẾT‱HÔN • VTN/TN có quyền tìm hiểu đầy đủ lợi ích, Tất cả mọi người đều có quyền lựa chọn nguy cơ của các biện pháp tránh thai kết hôn hay không, vào khi nào, với ai mà không bị ép buộc phải kết hôn, và duy trì hôn • VTN/TN được quyền tiếp cận thông tin liên nhân với bất kỳ lý do nào. quan đến sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục từ sách báo, đài, ti vi và tài liệu từ Mọi người đều có quyền tự nguyện lựa chọn bạn đời kết hôn mà không bị ép buộc Trung tâm CGFED gửi, v.v.) dưới mọi hình thức. 22 23
 12. 12. “Vị thành niên/thanh niên cùng tìm hiểu quyền sức khỏe sinh sản và quyền sức khỏe tình dục” Các bạn lưu ý nhé, quyền được lựa chọn kết hôn cần phù hợp với các quy định của pháp luật đấy. QUYỀN‱ ĐƯỢC‱ QUYẾT‱ ĐỊNH‱ Đây là ý kiến của các bạn VTN: “Quyền được CÓ‱ CON‱ HAY‱ KHÔNG‱ VÀ‱ kết hôn thì phải tuân thủ theo quy định của pháp KHI‱NÀO‱CÓ‱CON luật, không phải là cứ có quyền là được kết hôn bừa bãi. Quyền bao giờ cũng phải đi liền với Tất cả phụ nữ đều có quyền được thông trách nhiệm và nghĩa vụ, không gây ảnh hưởng tin, giáo dục và hưởng dịch vụ có thể tiếp cận, xấu với người khác.” (Kết quả thảo luận nhóm có thể chấp nhận, có khả năng chi trả và thuận VTN/TN). tiện để bảo vệ sức khoẻ sinh sản, làm mẹ an toàn có hiệu quả và nạo hút thai an toàn. Điều 10. Những trường hợp cấm kết hôn Việc kết hôn bị cấm trong những trường hợp sau đây: 1. Người đang có vợ hoặc có chồng; 2. Người mất năng lực hành vi dân sự; 3. Giữa những người cùng dòng máu về trực hệ, giữa những người có họ trong phạm vi ba đời; 4. Giữa cha, mẹ nuôi với con nuôi; giữa những người đã từng là cha, mẹ nuôi với con nuôi; bố chồng với con dâu, mẹ vợ với con rể, bố dượng với con riêng của vợ, mẹ kế với con riêng của chồng ... (Luật Hôn nhân và gia đình năm 2000) 24 25
 13. 13. “Vị thành niên/thanh niên cùng tìm hiểu quyền sức khỏe sinh sản và quyền sức khỏe tình dục” Tất cả mọi người có quyền được tiếp cận khách hàng, bao gồm tất cả các chăm sóc và tự do lựa chọn các biện pháp tránh thai an liên quan đến sức khỏe sinh sản/sức khỏe toàn, hiệu quả và có thể chấp nhận. tình dục, kể cả chẩn đoán và điều trị các bệnh lây truyền qua đường tình dục và HIV/AIDS. Các bạn ơi, như vậy là chúng mình cũng có quyền tìm hiểu các thông tin và tiếp cận các Mọi người, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em gái, biện pháp tránh thai an toàn cũng như được giúp có quyền được bảo vệ tránh khỏi các tập bảo vệ sức khỏe sinh sản đấy! quán có hại cho sức khỏe. Chúng mình có thể hiểu nội dung của quyền này như sau: u: VTN/TN được quyền QUYỀN‱ ĐƯỢC‱ hưởng các dịch vụ CHĂM‱ SÓC‱ chăm sóc sức khỏe toàn diện, đảm bảo VÀ‱ BẢO‱ VỆ‱ chất lượng, riêng tư và thuận tiện về mọi SỨC‱KHỎE mặt. Điều này có Tất cả mọi người đều có nghĩa là vị thành niên/ quyền hưởng các dịch vụ thanh niên phải được chăm sóc sức khỏe toàn đảm bảo có một cuộc diện, có chất lượng, có thể sống sức khỏe sinh chi trả, đảm bảo tính riêng sản/sức khỏe tình dục tư và sự thoải mái của khỏe mạnh, an toàn. 26 6 27
 14. 14. “Vị thành niên/thanh niên cùng tìm hiểu quyền sức khỏe sinh sản và quyền sức khỏe tình dục” Quyền được chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nghĩa là không còn những nguy cơ đe dọa tính mạng và sức khỏe có liên quan đến SKSS/SKTD, QUYỀN‱ĐƯỢC‱HƯỞNG‱LỢI‱TỪ‱ chẳng hạn như các bệnh lây truyền qua đường tình dục, HIV/AIDS, phá thai không an toàn, v.v. CÁC‱TIẾN‱BỘ‱KHOA‱HỌC‱ Ngoài ra, VTN/TN chúng mình cần được tạo cơ hội để dễ dàng tiếp cận các dịch vụ chăm sóc SKSS/SKTD thân thiện, an toàn, có chất lượng và được các bác sĩ đối xử thoải mái, lịch sự và tôn trọng. Trường hợp của L., 18 tuổi: “L có biểu hiện đau bụng và khí hư không bình thường. L. cũng muốn đi khám phụ khoa để điều trị bệnh nhưng T., bạn thân của L., nói rằng ở trạm y tế người ta chỉ khám cho phụ nữ đã có gia đình thôi, vị thành niên như L làm sao mà vào đấy khám được!”. Các bạn thấy bạn thân của L. nói như vậy có đúng không? Còn đây là ý kiến của một bạn nam VTN/TN (15 tuổi) đã trả lời thay chúng ta: “Chúng Tất cả mọi người đều có quyền được mình có quyền được khám sức khỏe sinh sản hưởng và tiếp cận các công nghệ chăm sóc một cách thoải mái”. sức khỏe sinh sản an toàn và có thể chấp nhận được. Tất cả mọi người đều có quyền được 28 29
 15. 15. “Vị thành niên/thanh niên cùng tìm hiểu quyền sức khỏe sinh sản và quyền sức khỏe tình dục” thông báo và được bảo vệ tránh khỏi các tác động phụ của công nghệ chăm sóc sức khỏe sinh sản. Ví dụ, tác động của các biện pháp tránh thai; tác động của các phương pháp sinh đẻ, v.v. Các bạn thấy ý kiến sau đây của các bạn VTN/TN xã Quý Sơn thế nào? “Cần đưa các phương tiện khoa học kỹ thuật hiện đại trang bị Như vậy, VTN/TN chúng mình cho y tế xã vào chăm sóc sức khỏe sinh sản vị cũng có quyền tham gia đóng góp ý thành niên/thanh niên”. kiến vào các chương trình hoạt động, bao gồm các bước: thiết kế chương trình, lập kế hoạch, triển khai thực hiện cũng như giám sát, đánh giá các chương trình liên quan đến sức QUYỀN‱ ĐƯỢC‱ THAM‱ GIA‱ ĐÓNG‱ khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục. GÓP‱Ý‱KIẾN‱VÀO‱CÁC‱CHÍNH‱SÁCH,‱ CHƯƠNG‱TRÌNH‱HÀNH‱ĐỘNG Mọi người có quyền tham gia đóng góp ý kiến vào các chính sách và các chương trình hành động, đồng thời chia sẻ những quan tâm chung để tăng cường sức khỏe sinh sản/ sức khỏe tình dục và sức khỏe nói chung. 30 3 31
 16. 16. “Vị thành niên/thanh niên cùng tìm hiểu quyền sức khỏe sinh sản và quyền sức khỏe tình dục” Mọi tổ chức, cá nhân cần tạo cơ hội và khuyến QUYỀN‱KHÔNG‱BỊ‱HÀNH‱ khích VTN/TN chúng mình tham gia đóng góp vào các chương trình hoạt động tại địa phương. HẠ‱VÀ‱ĐỐI‱XỬ‱TỆ‱BẠC‱ Tất cả mọi người có quyền được bảo vệ Chúng ta cùng nghe các bạn VTN/TN nói về khỏi bị bóc lột và lạm dụng dưới mọi hình quyền tham gia đóng góp ý kiến vào các chính thức, đặc biệt là bóc lột tình dục, lạm dụng sách và các chương trình hoạt động này nhé: tình dục, hãm hiếp hoặc quấy rối tình dục. “Vị thành niên chúng mình cũng phải có Mọi người, nhất là phụ nữ và trẻ em gái, có quyền được bày tỏ mọi ý kiến khi tham gia các quyền được bảo vệ không bị buôn bán và bóc hoạt động xã hội chứ”. (nam VTN, 15 tuổi). lột tình dục. “Nhóm VTN/TN nòng cốt thuộc Câu lạc bộ Tất cả mọi người phải có quyền được bảo “Các bậc cha mẹ và Sức khỏe vị thành niên/ vệ khỏi bạo lực, hạ thấp nhân phẩm liên quan thanh niên” chúng mình cũng được tham gia lập đến tình dục và sinh sản. kế hoạch hoạt động, xây dựng kịch bản chương trình và truyền thông trực tiếp với nhóm vị thành Như vậy, VTN/TN chúng ta cũng có quyền niên trong câu lạc bộ đấy!” (nam VTN, 16 tuổi). được bảo vệ khỏi bị bóc lột, lạm dụng, đặc biệt là bóc lột tình dục, v.v... Ngoài ra, chúng mình còn có quyền được bảo vệ không bị bạo lực, hạ thấp nhân phẩm liên quan đến tình dục và sinh sản. 32 33
 17. 17. “Vị thành niên/thanh niên cùng tìm hiểu quyền sức khỏe sinh sản và quyền sức khỏe tình dục e dục” ta haõy Cuoái cuøng, chuùng xem caùc ba ïn VTN/TN nghó à Quyeàn gì veà SKSS, SKTD, ve SKSS/SKTD nheù: “Vị‱thành‱niên‱cần‱chăm‱sóc,‱giữ‱gìn‱sức‱khỏe‱ ₫ể‱ có‱ một‱ sức‱ khỏe‱ sinh‱ sản‱ tốt‱ nhất”‱ (Nam, 15 tuổi). “Tôi‱muốn‱₫ược‱học‱và‱tìm‱hiểu‱về‱các‱vấn‱₫ề‱ về‱sức‱khỏe‱sinh‱sản.”‱(Nữ, 17 tuổi) “Hãy‱₫ể‱cho‱chúng‱em‱₫ược‱quan‱tâm‱nhiều‱ hơn,‱₫ược‱bảo‱₫ảm‱an‱toàn‱về‱sức‱khỏe‱sinh‱ sản,‱₫ược‱thông‱tin‱₫ầy‱₫ủ,‱chính‱xác‱và‱₫ược‱ giáo‱dục‱₫ể‱sau‱này‱khi‱bước‱vào‱₫ời,‱chúng‱em‱có‱ ₫ầy‱₫ủ‱hành‱trang‱cho‱cuộc‱sống.”‱‱(Nữ, 15 tuổi) “Em‱ mong‱ sao‱ các‱ bạn‱ ở‱ vùng‱ sâu,‱ vùng‱ xa,‱ những‱bạn‱có‱hoàn‱cảnh‱khó‱khăn‱không‱có‱₫iều‱ kiện‱₫i‱học‱cũng‱₫ược‱biết‱những‱kiến‱thức‱về‱sức‱khỏe‱ sinh‱sản,‱quyền‱sinh‱sản,‱tình‱dục.”‱ (Nam, 14 tuổi) 34 35
 18. 18. TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU GIỚI, GIA ĐÌNH VÀ MÔI TRƯỜNG TRONG PHÁT TRIỂN (CGFED) Địa chỉ : 19 – A26 Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội ĐT : (04) 37565929 – Fax: (04) 37565874 Email : cgfed1993@gmail.com Website : www.cgfed.org.vn CÔNG TY TƯ VẤN ĐẦU TƯ Y TẾ (CIHP) Địa chỉ : Số 2 ngõ 49/41 Huỳnh Thúc Kháng, Hà Nội ĐT : (04) 35770261 – Fax: (04) 35770260 Email : cihp@cihp.org Website : www.cihp.org Dự án “Nâng cao kiến thức, kỹ năng và năng lực của vị thành niên/thanh niên, cha mẹ và cộng đồng về giới, quyền sức khỏe sinh sản/sức khỏe tình dục và phòng chống HIV/AIDS ở khu vực nông thôn Việt Nam”

×