Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

Jurnal CDIMM nr. 3/2018_Europe Direct Maramures

305 visualizaciones

Publicado el

informatii europene si finantari

  • Sé el primero en comentar

  • Sé el primero en recomendar esto

Jurnal CDIMM nr. 3/2018_Europe Direct Maramures

  1. 1. Anul XXIV, Nr. 3/ Martie 2018 Jurnal CDIMMBuletin informativ lunar, gratuit, destinat mediului de afaceri. Editat de Fundaţia CDIMM Maramureş FUNDAŢIA Centrul pentru Dezvoltarea Întreprinderilor Mici şi Mijlocii MARAMUREŞ Bd.Traian 9/16, 430211 Baia Mare; tel/fax: 0262-224.870, 222.409; e-mail: cdimm@cdimm.org; http://www.cdimm.org/ RAPORTUL DE ȚARĂ PENTRU ROMÂNIA Reformele structurale și consolidarea fiscală, condiții pentru creșterea economică susținută Creșterea economică puternică a României necesită continuarea reformelor structurale și a consolidării fiscale, reiese din Raportul de țară pentru România, publicat de Comisia Europeană miercuri, 7 martie, ca parte a Semestrului european. Comisia Europeană a publicat 27 de rapoarte de țară (pentru toate statele membre în afară de Grecia, care face obiectul unui program de ajustare macroeconomică), în care prezintă analiza anuală realizată de serviciile Comisiei privind situația economică și socială din statele membre, care include evaluarea progreselor înregistrate în ceea ce privește îndeplinirea recomandărilor specifice fiecărei țări în parte de-a lungul timpului. Această analiză se bazează pe un dialog intens la nivel tehnic și politic purtat cu statele membre, precum și cu părțile interesate de la toate nivelurile în contextul semestrului european de coordonare a politicilor. Semestrul european reprezintă ciclul anual de coordonare a politi- cilor la nivelul UE. Actualul pachet de iarnă privind semestrul european 2018 vine după publicarea, în luna noiembrie, a Analizei anuale a creșterii pentru 2018 și a recomandării pri- vind politica economică în zona euro, în care se stabi- lesc prioritățile pentru acest an la nivel european. Pachetul pune accentul pe dimensiunea națională a semestrului și oferă elementele de bază pe care statele membre le vor folosi pentru a-și dezvolta pro- gramele naționale anuale până la jumătatea lunii aprilie. Continuare în pag. 2
  2. 2. Conţinutul acestei publicaţii nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene Fundația CDIMM Maramureș - Jurnal CDIMM nr. 3/2018 Proiect co-finanţat de Uniunea Europeană Proiect implementat de CDIMM MARAMUREŞ Vă prezentăm câteva dintre concluziile Raportului de țară pentru România, martie 2018: • Gradul de ocupare a forței de muncă a continuat să crească în 2017, iar rata șomajului a atins unul din cele mai scăzute nivele din ultimii 20 de ani. • Din cauza eliminării de taxe și a creșterilor salariale și de pensii din sectorul public, deficitul este în curs de creștere. • Oferta de forță de muncă și de competențe nu ține pasul cu nevoile mereu în schimbare din sectorul economic. • Gradul de sărăcie este în creștere, iar inegalitatea în materie de venituri se menține la un nivel înalt. • Performanțele scăzute ale sistemului de învățământ limitează perspectivele lui de dezvoltare, iar cele din domeniul cercetării și inovării rămân modeste. • Starea de sănătate a populației s-a îmbunătățit, însă rămâne sub standardele europene. • Volumul ridicat de cheltuieli publice nu se reflectă în starea infrastructurii. • După performanțe bune în ultimii ani, ireversibilitatea progreselor din lupta împotriva corupției a fost pusă recent sub semnul întrebării. Continuare din pag. 1
  3. 3. Proiect co-finanţat de Uniunea Europeană Conţinutul acestei publicaţii nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene Buletin de informare lunar Proiect co-finanţat de Comisia Europeană prin Reprezentanţa Comisiei Europene în România Centrul Europe Direct Maramureş - Buletin de informare nr. 3/2018 Proiect implementat de CDIMM MARAMUREŞ Tabelul C.4: Indicatori privind incluziunea socială și sănătatea 2012 2013 2014 2015 2016
  4. 4. Centrul Europe Direct Maramureş Bd.Traian 9/16, 430211 Baia Mare; tel/fax:+40-262-224.870, 222.409; e-mail: europedirect@cdimm.org; www.europedirect.cdimm.org. Informaţii despre Uniunea Europeană; informaţii despre surse de finanţare; organizare de seminarii pe teme europene; transmiterea reacţiilor primite de la cetăţeni cu privire la Uniunea Europeană. Program cu publicul: 9.00-16.00 Fundaţia CDIMM Maramureş Bd. Traian 9/16, 430211 Baia Mare; tel/fax: +40-262-224.870, 222.409; e-mail: cdimm@cdimm.org; www.cdimm.org Consultanţăînafaceri,organizareadecursuri/seminarii;planurideafaceri şi studii de fezabilitate; administrare programe/proiecte; editură. Maramureş Colectivul de redacţie Margareta CĂPÎLNEAN Radu BIG ISSN - 1454 -7007 Colecţia publicaţiei lunare „Jurnal CDIMM” o găsiţi în format electronic pe site-ul Centrului Europe Direct Maramureş: http://europedirect.cdimm.org/jurnalul-cdimm Centrul Europe Direct Maramureş - Buletin de informare nr. 3/2018 ȘTIRI DESPRE FINANȚĂRI • WiFi4EU - Comisia Europeană va acorda finanțări pentru acces la internet wireless gratuit în spațiile publice Localitățile interesate se pot înre- gistra, începând cu data de 20 martie, pe portalul on-line WiFi4EU, în scopul obținerii de finanțare europeană pentru instalarea de puncte de acces public și gra- tuit la internet wireless. Primele cereri de proiecte vor fi lansate la jumătatea lunii mai prin programul WiFi4EU, ce oferă bonuri în valoare de 15.000 de euro. Acestea pot fi utilizate de localități pentru a institui puncte de acces Wi-Fi în spații publice, cum ar fi biblioteci, muzee, parcuri sau piețe publice. Cine poate aplica? Autoritățile locale (sau organisme echivalente ale administrațiilor locale) și asociațiile formate de acestea pot solicita bonuri valorice WIFI4EU. Lista entităților care pot depune cereri în vederea obținerii unui bon valoric a fost convenită cu fiecare stat membru și va fi pusă la dispoziția localităților sau a asociațiilor de localități pentru ca acestea să verifice dacă sunt sau nu eligibile să se înscrie/să depună cereri de finanțare. „Asociațiile formate de localități” pot înscrie mai multe localități, însă vor avea obligația de a trimite separat cererea finală online pentru fiecare localita- te pe care au înscris-o. Fiecare bon valoric se atri- buie unei anumite localități în calitate de beneficiar. Cine va beneficia de programul WiFi4EU? Cetățenii și vizitatorii UE vor beneficia de pro- iectul WiFi4EU, întrucât vor avea acces gratuit la Wi-Fi în spații publice, cum ar fi parcuri, piețe, clă- diri publice, biblioteci, centre de sănătate, pe te- ritoriul UE. Punctele de acces Wi-Fi vor fi instalate de societăți specializate în acest domeniu, pe care autoritățile locale le vor plăti cu bonuri valorice WIFI4EU. Cum poate beneficia o localitate de un bon valoric WiFi4EU: • etapa de înregistrare: începând cu data de 20 martie 2018, localitățile ar trebui să se înre- gistreze în portalul www.WiFi4EU.eu; • etapa de depunere: primele cereri de finanțare vor putea fi depuse, începând cu mijlocul lunii mai 2018, localitățile înregistrate putând soli- cita bonuri valorice dintr-un prim lot de 1.000 de bonuri WIFI4EU, ce vor fi distribuite pe baza principiului „primul sosit, primul servit”; • etapa de atribuire: Comisia va anunța cele 1.000 de localități care vor primi finanțare în această primă etapă, asigurându-se un echili- bru geografic; fiecare țară participantă va primi cel puțin 15 bonuri valorice. • În următorii doi ani vor mai exista încă patru oportunități de depunere a cererilor de finanțare în cadrul WiFi4EU. Potautoritățilelocalesădepunămaimultecereri? Fiecare autoritate locală poate beneficia doar de un singur bon valoric pe întreaga durată a inițiativei. Prin urmare, autoritățile din localitățile selectate pentru a primi un bon valoric în cadrul unei cam- panii de cereri nu pot depune noi cereri. Cu toate acestea, autoritățile locale care au depus o cerere dar nu au fost selectate pot să încerce din nou. Care este viteza minimă a conexiunii la internet pentru WiFi4EU? Rețeaua Wi-Fi ar trebui să asigure o conexiune internet de înaltă calitate. Viteza conexiunii la internet trebuie să fie de cel puțin 30 Mb/s. Comisia va moni- toriza de la distanță calitatea conectivității. Companiile furnizoare de internet Wi-Fi se pot înregistra pe portalul WiFi4EU, menționând zonele în care sunt dispuși să asigure echipamente și servicii de instalare beneficiarilor inițiativei. Pentru detalii, accesați: https://www.wifi4eu.eu

×