Publicidad
Publicidad

Más contenido relacionado

Publicidad

Power preinscripcio 12 escola els pins

 1. Escola Els Pins UNA ESCOLA DE TOTS UNA ESCOLA PER A TOTS CEIP ELS PINS – CASTELLDEFELS
 2. Preinscripció 2012 •CALENDARI -Presentar la inscripció la segona quinzena del mes de març. Les sol.licituds es poden descarregar del web d’educació www.gencat.cat/preinscripcio o passar per l’escola i agafar un imprès. •LLIURAMENT DE LES SOL.LICITUDS -Les inscripcions es lliuren al centre escollit en primera opció. HORARI de secretaria de l’Escola Els Pins •CEIP ELS PINS (vinculat a l’IES Sert) •VACANTS AL NOSTRE CENTRE -50 places de P3 (25 reseves a germans del centre) CEIP ELS PINS - CASTELLDEFELS
 3. Preinscripció 2012 DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR: •1.- SOL·LICITUD DE PREINSCRIPCIÓ omplerta i signada •2.- DNI o altre (Original i fotocòpia del pare, mare,…) •3.- CARNET DE VACUNACIONS (Original i fotocòpia) •4.- CERTIFICAT D’EMPADRONAMENT •5.- LLIBRE DE FAMÍLIA (Original i fotocòpia) •6.- TARJETA SANITÀRIA (Original i fotocòpia) •7.- 4 FOTOGRAFIES -Altres documents a presentar: •8.- Lloc de treball (contracte laboral) •9.- Renda mínima d’inserció social •10.- Discapacitat igual o superior al 33% •11.- Família nombrosa o monoparental (carnet de família o monoparental) •12.- Malaltía crònica (informe del metge) •13.- Antics alumnes (acreditar dades personals) - Més informació a la web www.gencat.cat/preinscripcio. CEIP ELS PINS - CASTELLDEFELS
 4. Preinscripció 2012 •PUNTUACIÓ -Germans, personal que hi treballa al centre: 40 punts -Proximitat al centre: 30 punts (domicili) 20 punts (lloc de treball) -Renda mínima, discapacitat i malaltia crònica: 10 punts -Família nombrosa o monoparental: 15 punts -Haver tingut escolaritzat a pares, germans..: 5 punts -En cas d’empat, sorteig públic CEIP ELS PINS - CASTELLDEFELS
 5. FUNCIONAMENT DEL CENTRE •HORARIS -P3: horari especial la primera setmana (3 dies d’adaptació). Reunions i entrevistes personals prèvies. -INFANTIL I PRIMÀRIA: de 9 a 12’30h i de 14’30 a 16h. CEIP ELS PINS - CASTELLDEFELS
 6. FUNCIONAMENT DEL CENTRE •QUOTES - 118 € de material i sortides (excloses les colònies que es fan a final de cicle) -Piscina al cicle inicial (només l’autocar) -ROBA ESPORTIVA I BATES: informació a l’AMPA •LLIBRES DE TEXT -A través de l’AMPA (la primera setmana de setembre) -L’escola crea una bossa de llibres a primària. (A partir de 3r.) CEIP ELS PINS - CASTELLDEFELS
 7. SERVEIS D’ACOLLIDA I EXTRAESCOLARS 1. DE MATÍ: -8h a 9h.: 26€/mensual – 3’5€ esporàdic 2. DE TARDA: -16’00 h. a 18’00h: 30 €/mensuals 3’5€ esporàdic ACTIVITATS EXTRAESCOLARS • UNA ACTIVITAT SETMANAL: 16h a 17’15h. - 9€/mensual A càrrec de l’AMPA/ *Aquests preus són del curs 2011-12 CEIP ELS PINS - CASTELLDEFELS
 8. MENJADOR ESCOLAR • PREU MENSUAL: 122 € en 9 mensualitats ( 6’2 € preu diari fixe) - Els esporàdics: 8€ *Aquests preus són del curs 2011-12 BIBLIOTECA • Està oberta dilluns i dimecres de 16’00h a 17’30h. Es pot anar a llegir, consultar llibres, internet, fer deures… CEIP ELS PINS - CASTELLDEFELS
 9. ESCOLA DELS PARES I DE MARES • AMPA Els Pins : 20€ anuals . Pagament en la compra dels llibres. – VENDA DE LLIBRES – VENDA DE LES BATES I DE LA ROBA ESPORTIVA. – SERVEIS D’ACOLLIDA – ACTIVITATS EXTRAESCOLARS – DE LLEURE – PARTICIPACIÓ I COL.LABORACIÓ EN LES DIFERENTS FESTES – ACTIVITATS DE FORMACIÓ PER A PARES I MARES – REUNIONS ESCOLA DE PARES CEIP ELS PINS - CASTELLDEFELS
 10. ORGANITZACIÓ DEL CENTRE Director, EQUIP DIRECTIU Cap d’Estudis Secretari. Tutors-es EDUCACIÓ 2 Mestres de suport 1 Tècnica d’educació infantil (TEI) INFANTIL Especialista d’anglès, d’educació músical, d’educació física mestra d’educació especial i vetllador Tutors-es EDUCACIÓ Especialistes: Anglès, Educació Especial, Educació Física, Música, Aula d’Acollida, Religió i vetllador PRIMÀRIA Coordinadors-res: Infantil, Cicle Inicial, Cicle Mitjà, Cicle COORDINADORS Superior i Informàtica CEIP ELS PINS - CASTELLDEFELS
 11. COMUNICACIÓ AMB LES FAMÍLIES •REUNIONS AMB LES FAMÍLIES: dues a l’any, a principi i mitjans de curs. A P3 hi han 3. •ENTREVISTES PERSONALS: dues entrevistes individuals, com a mínim, amb cada família al llarg del curs, a més a més de la demanades per part de les famílies. •LLIBRETA (infantil) O AGENDA (primària): on s’escriu la comunicació diària de tutor-a amb la família i viceversa. •ENTRADES I SORTIDES: les famílies entren amb els seus fills fins a la classe a P3 i els recullen a la classe a tota infantil. •DELEGAT-DA DE CLASSE: cada aula té un pare o mare representant de la classe. •INFORMES ESCRITS A LES FAMÍLIES: es lliuren dos informes anuals a infantil i 3 a primària CEIP ELS PINS - CASTELLDEFELS
 12. Escola Els Pins TRETS IDENTIFICATIUS SOM UNA ESCOLA PAC Plantejament educatiu LA NOSTRA ESCOLA, LA VOSTRA ESCOLA CEIP ELS PINS – CASTELLDEFELS
 13. CAPACITATS A TREBALLAR A L’ETAPA INFANTIL 1. Aprendre a ser i actuar de forma autònoma 2. Aprendre a pensar i comunicar 3. Aprendre a tenir iniciativa per explorar, descobrir, formular preguntes… 4. Aprendre a conviure i habitar el món RACONS TALLERS PROJECTES CEIP ELS PINS - CASTELLDEFELS
 14. CEIP ELS PINS - CASTELLDEFELS
 15. APRENENTATGE TRANSVERSAL EIX TRANSVERSAL EIX DE LLENGUA TRANSVERSAL (de totes les àrees) EIX TRANSVERSAL DE PLÀSTICA MÉS MOTIVADOR I ACTIU CEIP ELS PINS - CASTELLDEFELS
 16. ESCOLA ACTIVA respectant els ritmes de cada nen • Grups Partits i flexibles en les àrees instrumentals • Hàbit lector (30’ diaris de lectura) • Biblioteca • Racons • Teatre • Reforç CEIP ELS PINS - CASTELLDEFELS
 17. ESCOLA PLURILINGÜE • CATALÀ com a llengua vehicular • CASTELLÀ DES DE 1r. • ANGLÈS DES DE P3 -Amb cançons, jocs i contes -Treball oral CEIP ELS PINS - CASTELLDEFELS
 18. ESCOLA TECNOLÒGICA INFORMÀTICA I PISSARRES DIGITALS A LES AULES CEIP ELS PINS - CASTELLDEFELS
 19. Escola Els Pins CEIP ELS PINS – CASTELLDEFELS
 20. Escola Els Pins CEIP ELS PINS – CASTELLDEFELS
 21. ELS ESPAIS DE L’ESCOLA - AULES DE P3 FINS A 6È - AULA DE MÚSICA CEIP ELS PINS - CASTELLDEFELS
 22. PISTA POLIESPORTIVA GIMNÀS SALA DE PSICOMOTRICITAT FEM PISCINA Al cicle inicial (Can Roca) CEIP ELS PINS - CASTELLDEFELS
 23. BIBLIOTECA INFORMÀTICA CEIP ELS PINS - CASTELLDEFELS
 24. Menjador escolar amb cuina pròpia CEIP ELS PINS - CASTELLDEFELS
 25. Pissarres digitals a totes les aules CEIP ELS PINS - CASTELLDEFELS
 26. 3 PATIS DIFERENTS INFANTIL CICLE INICIAL CICLE MITJÀ-SUPERIOR CEIP ELS PINS - CASTELLDEFELS
 27. DES DE PETITS MOLTA FEINA FEM… ... ELS NOSTRES NOMS CEIP ELS PINS - CASTELLDEFELS
 28. MOLTS HÀBITS I RUTINES.. CEIP ELS PINS - CASTELLDEFELS
 29. PASSEM LLISTA I FEM ROTLLANA… CEIP ELS PINS - CASTELLDEFELS
 30. TREBALLEM I APRENEM… CEIP ELS PINS - CASTELLDEFELS
 31. … I TAMBÉ APRENEM JUGANT CEIP ELS PINS - CASTELLDEFELS
 32. LES ACTIVITATS QUE FEM: Sortides i colònies CEIP ELS PINS - CASTELLDEFELS
 33. Tallers CEIP ELS PINS - CASTELLDEFELS
 34. LES FESTES QUE REALITZEM: LA CASTANYADA CEIP ELS PINS - CASTELLDEFELS
 35. EL FESTIVAL DE NADAL CEIP ELS PINS - CASTELLDEFELS
 36. EL CARNESTOLTES CEIP ELS PINS - CASTELLDEFELS
 37. SANT JORDI I TEATRE DES DE 4t. A 6è. CEIP ELS PINS - CASTELLDEFELS
 38. SETMANA CULTURAL CEIP ELS PINS - CASTELLDEFELS
 39. …i Festival Final de curs CEIP ELS PINS - CASTELLDEFELS
 40. Escola Els Pins CEIP ELS PINS – CASTELLDEFELS
 41. Escola Els Pins CEIP ELS PINS – CASTELLDEFELS
 42. Escola Els Pins Gràcies per la vostra visita. CEIP ELS PINS – CASTELLDEFELS
 43. PRECS I PREGUNTES Podeu conèixer millor la nostra escola al web: http://blocs.xtec.cat/ceipelspins i al nostre canal de videos: http://www.youtube.com/elspinsceip CEIP ELS PINS – CASTELLDEFELS
Publicidad