Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.
Đurica Stankov 
“EDUKACIJA MLADIH AKTIVISTA SA TERITORIJE 
SANDŽAKA O HIV-u I DRUGIM PPI”
Centar za osnaživanje mladih osoba koje žive sa 
HIV-om i AIDS-om 
„AS“ 
Osnovan 26.04.2010. godine 
Osnaživanje mladih os...
Mlade koje imaju HIV infekciju ili AIDS aktivno, posvećeno i 
odgovorno učestvuju u savremenim društvenim tokovima, 
uživa...
Termin “osoba koja živi sa HIV-om ili AIDS-om” je po definiciji osoba koja 
ima virusnu infekciju, odnosno HIV koji se u p...
• pojava koja značajno diskredituje pojedinca u očima drugih ljudi. 
• ukorenjena u sistemu negativnih stavova koji inače ...
• razarajući osećaj na individualnom nivou jer vodi ka osećanjima srama, krivice 
i izolacije osoba koje žive sa HIV/AIDS-...
Diskriminacija nastaje kada se pojedine osobe zbog stvarne ili 
percipirane pripadnosti određenom skupu (npr. seksualnoj m...
Osobe koje imaju HIV infekciju ili AIDS su fizički, intelektualno i 
emocionalno sposobni da se i uprkos društvenim ili dr...
Tortura (zlostavljanje, mučenje) je postupanje učinjeno sa namerom da se nekoj 
osobi nanese bol, teška fizička ili psihič...
„Prilikom rutinske kontrole u vozu, pošto su mi pronašli 
terapiju za HIV, ne verujući da nisu u pitanju narkotici, 
pretr...
Definicija: 
“Pozitivna prevencija je pristup kojim se teži ka povećanju psihosocijalnog 
blagostanja ljudi koji žive sa H...
•Nedovoljna motivisanost mladih iz ranjivih populacija da se aktivno 
uključe u život društva. 
•Osobe koje imaju HIV infe...
Adekvatni modeli koji će ih na pravi način okupiti 
• Uključivanje 
• Motivacija 
• Vidljivost
•Aktivnim uključivanjem i učešćem mladih iz ranjivih grupa u 
društvene tokove. 
•Smanjenje visokog stepena stigme i diskr...
•Participacija ranjivih grupa u političkim partijama, 
predstavničkim telima, bezbednosnim institucijama, 
nezavisnim inst...
HIV infekcija i diskriminacija su problem čitavog društva, a osobe koje imaju 
HIV infekciju ili AIDS imaju mogućnost akti...
U Srbiji trenutno radi nekoliko organizacija koje se bave pružanjem usluga osobama 
koje žive sa HIV-om ili AIDS-om i u ko...
• Sunce - Niš - Pruža podršku i pomoć marginalizovanim osobama , osobama koje žive sa 
HIV-om i njihovim najbližima; 
Stav...
• Q-Club - Beograd - je humanitarna, nevladina, nepolitička i neprofitna organizacija 
osnovana u aprilu 2006. godine od s...
Diskriminacija osoba koje žive sa HIV-om i AIDS-om 
od strane zdravstvenih radnika 
AS Centar za osnaživanje mladih osoba ...
nedostupan broj/niko se ne javlja - 96 
promenjen broj - 37 
nepostojeći broj - 5 
na tom broju više nije stomat. ordinac....
ne poseduju adekvatne sterilizatore 
ne poseduju adekvatne uslove za rad 
upućivanje na Stomatološki fakultet 
ne poseduju...
AS Centar je pokrenuo inicijativu za uspostavljanje nacionalnog dana 
posvećenom osobama koje žive sa HIV infekcijom i AID...
Hvala na pažnji 
Đurica Stankov 
Izvršni direktor i osnivač 
Svetogorska 18, 11000 Beograd 
E-mail: office@aids-support.co...
Próxima SlideShare
Cargando en…5
×

Plhiv zajednica

541 visualizaciones

Publicado el

PLHIV zajednica i njihovi izazovi

 • Sé el primero en comentar

Plhiv zajednica

 1. 1. Đurica Stankov “EDUKACIJA MLADIH AKTIVISTA SA TERITORIJE SANDŽAKA O HIV-u I DRUGIM PPI”
 2. 2. Centar za osnaživanje mladih osoba koje žive sa HIV-om i AIDS-om „AS“ Osnovan 26.04.2010. godine Osnaživanje mladih osoba koje žive sa HIV-om i AIDS-om, promovisanjem zdravih stilova života i zaštita ljudskih prava u skladu sa srpskim, evropskim i međunarodnim zakonodavstvom.
 3. 3. Mlade koje imaju HIV infekciju ili AIDS aktivno, posvećeno i odgovorno učestvuju u savremenim društvenim tokovima, uživaju sva prava u punom kapacitetu, bez stigme i diskriminacije i u tome imaju efikasnu podršku društvene zajednice. Unapređenje kvaliteta života i društvenog položaja mladih osoba koje imaju HIV infekciju ili AIDS, članova njihovih porodica i prijatelja, njihovim aktivnim učešćem u sistemskim procesima kreiranja, usvajanja i sprovođenja novih programa i politika u svim segmentima i na svim nivoima društvene zajednice.
 4. 4. Termin “osoba koja živi sa HIV-om ili AIDS-om” je po definiciji osoba koja ima virusnu infekciju, odnosno HIV koji se u poslednjem stadijumu svog progresa naziva AIDS ili sida. •Predrasude ukorenjene u društvu sporo se menjaju, a osobe koje imaju HIV infekciju ili AIDS izložene su diskriminaciji čak i u medicinskim ustanovama. •Poverljivost i privatnost pacijenata krši se u svim segmentima društva. •Stigma i diskriminacija u vezi s HIV infekcijom i AIDS-om su najveće smetnje prevenciji širenja virusa, osiguranju adekvatne nege, podrške i lečenja.
 5. 5. • pojava koja značajno diskredituje pojedinca u očima drugih ljudi. • ukorenjena u sistemu negativnih stavova koji inače postoje u pojedinim zajednicama i kulturama • nedostatak razumevanja infekcije, • mitovi o prenosu virusa, • društveni strahovi u vezi sa seksualnošću, • neodgovorno i nepravilno medijsko praćenje epidemije, • činjenica da je HIV infekcija neizlečiva, • strahovi od nasilja, uzimanja droge, strahovi povezani sa smrću ...
 6. 6. • razarajući osećaj na individualnom nivou jer vodi ka osećanjima srama, krivice i izolacije osoba koje žive sa HIV/AIDS-om. • ljudi svojim propustima ili delima uzrokuju i pojačavaju patnje stigmatizovanih osoba, zalažući se za to da im se uskrate pojedine usluge -pravo na lečenje ili školovanje ... • Stigma stvara društvenu različitost koja sama po sebi pojačava stigmu, a samim tim i diskriminaciju.
 7. 7. Diskriminacija nastaje kada se pojedine osobe zbog stvarne ili percipirane pripadnosti određenom skupu (npr. seksualnoj manjini) stavljaju u nejednak i nepovoljan položaj u odnosu na druge. • kršenje ljudskih prava osoba koje imaju HIV infekciju ili AIDS • negativno utiče na epidemiju HIV infekcije • Kod mladih - strah od odlaska na testiranje jer očekuju da budu diskriminisani od svoje okoline ukoliko im rezultat na HIV infekciju bude pozitivan
 8. 8. Osobe koje imaju HIV infekciju ili AIDS su fizički, intelektualno i emocionalno sposobni da se i uprkos društvenim ili drugim preprekama uključe u aktivnosti društva na istom nivou sa drugima, bez obzira na to da li imaju mogućnosti da ostvaruju aktivnosti samostalno ili uz podršku društva.
 9. 9. Tortura (zlostavljanje, mučenje) je postupanje učinjeno sa namerom da se nekoj osobi nanese bol, teška fizička ili psihička patnja u cilju dobijanja obaveštenja ili priznanja od te osobe ili kažnjavanja za delo za koje je osumnjičena. Može se vršiti i u cilju zastrašivanja ili vršenja pritiska na tu osobu ili neko treće lice, ali i iz neke druge pobude zasnovane na bilo kakvom obliku diskriminacije (bolest, seksualno opredeljenje, pol, zavisnost, etnička ili verska pripadnost,, itd.).
 10. 10. „Prilikom rutinske kontrole u vozu, pošto su mi pronašli terapiju za HIV, ne verujući da nisu u pitanju narkotici, pretresen sam do gole kože, šamaran i šutiran. Kako se to dogodilo u januaru, počeo sam da se tresem od hladnoće, psihološki su me maltretirali govoreći mi da “kriziram” i nastavili sa udaranjem…“ „Više puta se događalo da osobe koje žive sa HIV-om u zatvoru ne mogu da dođu do terapije…“
 11. 11. Definicija: “Pozitivna prevencija je pristup kojim se teži ka povećanju psihosocijalnog blagostanja ljudi koji žive sa HIV/AIDS-om i podsticanju solidarnosti među i prema ovim ljudima. Deo PP-a jeste da se ljudima inficiranim HIV-om prenese ideja prevencije preko aktivnosti kao što su socijalni marketing i vršnjačka edukacija.” * Pozitivna prevencija ima za cilj da poveća samopouzdanje, samopoštovanje i mogućnosti osobe koja ima HIV, da zaštiti svoje zdravlje i izbegne prenošenje infekcije na druge ljude. * prema: http://www.aidsresurs.rs/hiv-prevencija/pozitivna-prevencija
 12. 12. •Nedovoljna motivisanost mladih iz ranjivih populacija da se aktivno uključe u život društva. •Osobe koje imaju HIV infekciju su nedovoljno organizovani i nepoverljivi prema društveno političkim institucijama. •Društvo nema dovoljno poverenja u mlade iz ranjivih grupa. • Nedostatak samopouzdanja i poverenja. • Nedostupnost informacija koja ih sprečava da pristupe servisima kako vladinim, tako i nevladinim. •Stigma i diskriminacija.
 13. 13. Adekvatni modeli koji će ih na pravi način okupiti • Uključivanje • Motivacija • Vidljivost
 14. 14. •Aktivnim uključivanjem i učešćem mladih iz ranjivih grupa u društvene tokove. •Smanjenje visokog stepena stigme i diskriminacije. •Uređeniji socijalni, pravni i zdravstveni sistem.
 15. 15. •Participacija ranjivih grupa u političkim partijama, predstavničkim telima, bezbednosnim institucijama, nezavisnim institucijama za ljudska prava kao i lokalnim samoupravama; •Promena javnih politika u određenim oblastima koje mogu da budu „izvor diskriminacije“; • Uključenost ranjivih grupa i sprečavanje diskriminatorske prakse u odnosu na zdravstveno stanje u oblasti zaštite zdravlja.
 16. 16. HIV infekcija i diskriminacija su problem čitavog društva, a osobe koje imaju HIV infekciju ili AIDS imaju mogućnost aktivnog učešća u društvenim procesima, što pozitivno utiče na opštu populaciju i pomaže stvaranju bolje slike, većeg poštovanja, uvažavanja i umanjuje predrasude o osobama koje imaju HIV infekciju ili AIDS. • Smanjenjivanje stigme i diskriminacije u svim aspektima društvene zajednice. • Osnaživanje, uključenje i aktivno učešće upravo ljudi, na koje direktno utiče problem od nacionalnog značaja. •Podizanje svesti i promena ponašanja na svim nivoima u društvu.
 17. 17. U Srbiji trenutno radi nekoliko organizacija koje se bave pružanjem usluga osobama koje žive sa HIV-om ili AIDS-om i u kojima su PLHIV aktivno uklučene u rad: • AID + - UG“Više od pomoći” – Beograd - Organizovano deluje u obezbeđivanju psihološke, socijalne i pravne pomoći osobama koje žive sa HIV-om radi ostvarivanja uslova za kvalitetan i dostojanstven život; • Žena plus - Beograd - Asocijacija za pomoć ženama i osobama koje imaju HIV infekciju ili AIDS ugroženim HIV-om okuplja žene koje žive sa HIV-om i članove njihovih porodica u cilju zalaganja, kreiranja i ostvarivanja zajedničkih ideja za poboljšanje kvaliteta života ugroženih žena i članova porodice; • Nova plus - Pančevo - Psihosocijalna briga i podrška osobama koje žive sa HIV/AIDS-om;
 18. 18. • Sunce - Niš - Pruža podršku i pomoć marginalizovanim osobama , osobama koje žive sa HIV-om i njihovim najbližima; Stav plus - Subotica - poboljšanje kvaliteta života osoba koje žive sa HIV-om i AIDS-om, kroz edukaciju, psihosocijalnu podršku i izgradnju stavova i znanja opšte populacije o HIV-u • Crvena linija - Novi Sad - Organizovano deluje na obezbeđivanju psihološke, socijalne, pravne, zdravstvene i druge zaštite, podrške i pomoći osobama koje žive sa HIV-om i članovima njihovih porodica, kao i radi javnog zagovaranja i zalaganja za promenu odnosa društva prema osobama koje žive sa HIV infekcijom;
 19. 19. • Q-Club - Beograd - je humanitarna, nevladina, nepolitička i neprofitna organizacija osnovana u aprilu 2006. godine od strane osoba ugroženih HIV-om i obolelih od AIDS-a na nacionalnom nivou, sa sedištem u Beogradu. • USOP - Unija organizacija Srbija koje se bave zaštitom osoba koje žive sa HIV-om i AIDS-om – sastavljena od sedam OCD iz Srbije, koje su formirane i rukovođene od strane osoba koje imaju HIV infekciju ili AIDS, ujedinjene u kreiranju i sprovođenju politika, zakonodavnih dokumenata, strategija i programa za razvoj u cilju unapređenja kvaliteta života i položaja osoba koje imaju HIV infekciju ili AIDS i njihovom uključivanju u društvene tokove u okruženju bez stigme i diskiminacije.
 20. 20. Diskriminacija osoba koje žive sa HIV-om i AIDS-om od strane zdravstvenih radnika AS Centar za osnaživanje mladih osoba koje žive sa HIV-om i AIDS-om je sproveo projekt “Uspostavljanje početnih mehanizama situacionog testiranja diskriminacije u Republici Srbiji” izvođenjem tri situaciona testiranja diskriminacije, uz podršku Kancelarije Poverenika za zaštitu ravnopravnosti Republike Srbije. Rezultati situacionog testiranja diskriminacije u privatnim stomatološkim ordinacijam u Beogradu: uspostavljen razgovor - 275 nije uspostavljen razgovor - 145 65% 35%
 21. 21. nedostupan broj/niko se ne javlja - 96 promenjen broj - 37 nepostojeći broj - 5 na tom broju više nije stomat. ordinac. - 7 66% 3% 5% 26% omogućeno pružanje stomatoloških usluga - 177 načelno omogućeno pružanje stomatoloških usluga - 34 nije omogućeno pružanje stomatoloških usluga - 64 64% 13% 23%
 22. 22. ne poseduju adekvatne sterilizatore ne poseduju adekvatne uslove za rad upućivanje na Stomatološki fakultet ne poseduju tehničke kapacitete ne pružaju usluge osobama sa HIV/AIDS-om bezbednost drugih pacijenata nedostatak obučenosti obećano naknadno javljanje od strane osoblja koje nije ispunjeno lični zdravstveni status osoblja poseban protokol nespremnost ne žele preko telefona o takvim uslugama prolongirana intervencija bez objašnjenja 7% 11% 26% 9% 15% 5% 4% 5% 5% 2% 2% 1% 1% 7%
 23. 23. AS Centar je pokrenuo inicijativu za uspostavljanje nacionalnog dana posvećenom osobama koje žive sa HIV infekcijom i AIDS-om
 24. 24. Hvala na pažnji Đurica Stankov Izvršni direktor i osnivač Svetogorska 18, 11000 Beograd E-mail: office@aids-support.com Veb sajt: www.aids-support.com Tel: +381113343260 Mob: +381605030402 Mob: +38166187104 FAX: +381113302020

×