Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.
Del passat alfutur de les DonesGENUÏNES | 1Centre Dolors Piera d’Igualtat d’Oportunitats i Promoció de les Dones
8 de marçDia Internacional de les Dones TreballadoresLa Conferència Internacional de Dones Socialistes ,reunida a Copenhag...
28 de maigDia Internacional d’Acció per la Salut de les Dones     AntecedentsAquesta commemoració es va instituir en 1...
15 d’octubreDia Internacional de les Dones en el món RuralEl Dia Internacional de la Dona Rural es va crearamb la finalitat...
25 de novembreDia Internacionalde l’Eliminació de la Violència          psicològic, incloses les amenaces, la coe...
disseny: de sopa.com + il·lustracions: txelltehas.com        Campus de Cappont     Avda. Jaume II, 71 25001 L...
Próxima SlideShare
Cargando en…5
×

Del passat al futur de les dones.

380 visualizaciones

Publicado el

Número 1 de la Col·lecció Genuïnes del Centre Dolors Piera. Consultable a: http://www.cdp.udl.cat/home/index.php/ca/publicacions/publicacions-del-cdp/genuines

Publicado en: Educación
 • Sé el primero en comentar

 • Sé el primero en recomendar esto

Del passat al futur de les dones.

 1. 1. Del passat alfutur de les DonesGENUÏNES | 1Centre Dolors Piera d’Igualtat d’Oportunitats i Promoció de les Dones
 2. 2. 8 de marçDia Internacional de les Dones TreballadoresLa Conferència Internacional de Dones Socialistes ,reunida a Copenhaguen (Dinamarca) en 1910, va procla -mar el Dia Internacional de la Dona Treballadora , unajornada de reivindicació i defensa dels drets de les do-nes, també anomenada simplementDia Internacionalde la Dona. Es celebra el dia 8 de març i està reconegutper les Nacions Unides. En aquest dia es commemora lalluita de les dones pel seu desenvolupament total coma persones i per la seva participació en la societat encondicions d’igualtat amb els homes.AntecedentsLa història més estesa sobre la commemoració del 8 de marçfa referència als fets que van succeir l’any 1908 en aquestamateixa data, quan van morir calcinades 146 treballadores dela fàbrica tèxtil Cotton de Nova York en un incendi provocatper les bombes incendiaries que els van llançar davant la sevanegativa a abandonar el tancament que elles protagonitzavencom a protesta pels baixos salaris i les indignes condicions detreball que patien.També es reconeix com a antecedent les manifestacionsprotagonitzades per obreres tèxtils a partir de novembre de1908, també a Nova York, per denunciar igualment uns sala -ris i unes condicions de treball inacceptables, raó per la qualvan ser tractades brutalment per la policia i arrestades, vanpatir fam, moltes van ser acomiadades, però van aconseguirles peticions reclamades. El 8 de març de 1909 es va convocaruna nova manifestació exigint millores de condicions per ales dones emigrades, l’abolició de l’explotació infantil i el dretde les dones a votar.Al marge dels orígens reals de l’elecció del 8 de març com adata rellevant en la reivindicació dels drets de les dones, és jauna jornada consolidada dedicada a la reflexió sobre les con -dicions vitals i laborals de les dones arreu del món.
 3. 3. 28 de maigDia Internacional d’Acció per la Salut de les Dones AntecedentsAquesta commemoració es va instituir en 1988 amb Data emblemàtica, indubtablement, perquè va ser el 28 de maig de 1984 quan 70 activistes d’Amèrica Llatina i elmotiu d’una reunió, a la ciutat de Costa Rica, de la Carib es van reunir a Tenza (Colòmbia) per a participar enXarxa Mundial de Dones pels Drets Reproductius la I Reunió Regional Dona i Salut on, a més, van acordar(RMMDR). La preocupació sobre la salut de les dones crear la Xarxa de Salut de les Dones d’Amèrica Llatinai, especialment, per la seva capacitat per a decidir so - i el Carib .bre la seva maternitat és més recent que la lluita perles condicions laborals i pel dret al sufragi. Al finalitzar la V Trobada d’aquesta xarxa llatinoamerica- na, la Xarxa Mundial de Dones pels Drets ReproductiusLa Convenció sobre l’Eliminació de totes les For - va convocar una jornada de treball on un nombrós grupmes de Discriminació contra la Dona , CEDAW, va ser d’activistes d’Amèrica Llatina, Àsia, Àfrica, Europa i Es -aprovada per l’Assemblea General de Nacions Unides tats Units va reprendre una idea de laXarxa de Salut i va acordar crear el Dia d’Acció Internacional per la Saluten 1979, tot constituint-se des de llavors en el tractat de la Dona, i vertebrar la seva agenda política en la defen -més ampli i integral de drets humans de les dones, que sa de la salut de les dones com a part dels drets humansreconeix el dret a la salut com un dret humà i també –especialment, els seus drets sexuals i reproductius–,el dret de les dones a decidir lliurement el nombre de així com en la promoció de l’exercici ciutadà en salut,fills o filles que volen tenir, quan tenir-los o no ternir- entès com la capacitat de les persones –en aquest cas,los, i a disposar de la informació i dels mitjans per a les dones– d’apropiar-se dels drets que les assisteixen enpoder exercir aquests drets. aquest àmbit, de reclamar-los i d’exigir-los.No obstant, quinze anys després, el 1994, a laIII Con-ferència sobre Població i Desenvolupament de Na-cions Unides, que va tenir lloc a El Caire (Egipte), elmoviment internacional de salut de les dones va ha -ver de tornar a exigir que es reconeguessin els dretsreproductius com a drets humans. El Programad’Acció , anomenat també Consens de El Caire , queva ser aprovat per 179 països, va incloure el compro-mís d’adoptar polítiques pel seu compliment en elsestats signants.La celebració del 28 de maig pretén mobilitzar lapoblació femenina, les i els joves i qualsevol altremoviment social preocupat pel deteriorament de lasituació de la salut de les dones arreu i per la vetlladel compliment dels compromisos polítics interna-cionals en relació als drets reproductius.
 4. 4. 15 d’octubreDia Internacional de les Dones en el món RuralEl Dia Internacional de la Dona Rural es va crearamb la finalitat de visibilitzar la contribució de lesdones al desenvolupament rural reconeixent larellevància del seu paper en les activitats agràries,el comerç, la petita empresa, així com la im-portància del seu treball en l’àmbit familiar. Alnovembre del 2007 l’Assemblea General de lesNacions Unides va declarar l’oficialitat d’aquestacelebració.AntecedentsEl 1995, en la IV Conferència Mundial sobre la Dona ,organitzada per l’ONU a Beijing (Xina), es va instaurarel 15 d’octubre com el Dia Internacional de la DonaRural . Tenint en compte el rol clau de les dones en laproducció d’aliments, es va decidir fixar la data un diaabans del Dia Mundial de l’Alimentació , denuncianttambé que les dones que viuen al camp són les últimesque tenen accés als recursos, a la capacitació i als prés -tecs financers per a produir aliments.A Espanya, l’àmbit rural conté a un terç de la poblaciói afecta al 90% del territori espanyol. Històricament,reconegudes o no, les dones vénen realitzant una no -table aportació al manteniment i desenvolupament delsector. Més de 6 milions de dones rurals a Espanyasegueixen sofrint la doble discriminació de ser donai de viure en un medi, com el rural, on es manifestenalgunes dificultats afegides.L’objectiu principal de festejar aquest dia és visibilitzarla importància que mereix l’aportació econòmica, so-cial i cultural que fan les dones en àrees rurals d’arreui la seva decisiva contribució a la seguretat alimentariaespecialment a través de la seva tradicional preocupa -ció pel desenvolupament sostenible i la seva interven -ció en pràctiques ecològiques.
 5. 5. 25 de novembreDia Internacionalde l’Eliminació de la Violència psicològic, incloses les amenaces, la coerció o la prohibi -contra les Dones ció arbitrària de la llibertat, ja sigui que es doni en la via pública o en la via privada .El 1999, l’Assemblea General de les Nacions Unides va Dos anys després, el 1995, la IV Conferència Mundial sobredesignar el 25 de novembre com el Dia Internacional la Dona (Beijing, Xina) va incloure a l’anomenadaplatafor -de l’Eliminació de la Violència contra la Dona . Aques- ma d’acció la recomanació d’adoptar mesures integradesta organització mundial va convidar governs, organitza - dirigides i eliminar la violència vers la dona.cions internacionals i ONGs a portar a terme activitatsdirigides a sensibilitzar l’opinió pública respecte al pro- A l’octubre de 2006 l’Assemblea General va discutir el do -blema de la violència vers les dones, que són víctimes cument Posar fi a la violència contra les dones. De laen l’entorn familiar (genocidi femení, ablació, mal trac- paraula a l’acció , presentat pel Secretari General a propò- sit de l’exhaustiu estudi que la pròpia ONU acabava de ferte conjugal i infantil), en l’entorn laboral (assetjament sobre totes les formes de violència vers les dones arreu delsexual, esclavitud, explotació), en l’entorn social (rapte, món. Aquest document recomana accions que els governstràfic de dones, prostitució infantil), en els conflictes haurien de portar a terme per acabar amb la impunitatbèl·lics (violacions sistemàtiques i organitzades)... existent entorn a aquesta conculcació universal dels drets de les dones i per tractar les seves causes (la desigualtatAntecedents històrica i la discriminació generalitzada de la població fe - menina), així com recomana investigar, jutjar i castigar alsEl 1981, durant laPrimera Trobada Feminista Llatinoamericà seus agressors.i del Carib , realitzada a Bogotà (Colòmbia), es va decidir esta -blir el Dia Internacional per la No Violència contra les Donesi celebrar-lo el 25 de novembre com a commemoració delbrutal assassinat a cops de bastó, el 25 de novembre de 1960,de les tres germanes Mirabal (Patria, Minerva i María Teresa),activistes polítiques de la República Dominicana, per ordre deldictador dominicà Rafael Trujillo. El Centre Dolors Piera d’Igualtat d’Oportunitats i Promoció deLa necessitat d’una jornada mundial de reflexió, sensibilit - les Dones, creat al 2006 amb elzació i d’activisme social i polític per prevenir i eliminar la suport del SIED (Seminari Inter- disciplinari d’Estudis de la Dona),violència vers les dones s’ha mantingut amb força davant treballa per què s’introdueixi lal’evidència que els Estats, les institucions i la societat en ge - perspectiva de gènere i el prin -neral han d’intervenir contundentment per eradicar aquesta cipi de transversalitat (mains-xacra social. treaming) en la docència, en la recerca i en la gestió, per vi- sualitzar la realitat femenina iEl 1993 l’Assemblea General de les Nacions Unides va apro - les aportacions de les dones alvar la Declaració sobre l’eliminació de la violència contra desenvolupament de la cultura ila dona, on s’explicitaven els drets que s’han d’aplicar per de la ciència i a l’evolució socialassegurar l’eliminació de totes les formes de violència contra i per millorar la situació de lesles dones i es reconeixia el necessari compromís dels Estats dones a la nostra societat.i de la comunitat internacional en aquesta lluita en defensade les dones. En aquesta Declaració es va definir la violènciacontra la dona com tot acte de violència basat en el gènereque té com resultat possible o real un dany físic, sexual o
 6. 6. disseny: de sopa.com + il·lustracions: txelltehas.com Campus de Cappont Avda. Jaume II, 71 25001 Lleida Tel. 973 70 33 96 · Fax 973 70 33 96 centredolorspiera@cdp.udl.cathttp://www.udl.cat/serveis/centredolorspiera.html http://www.cdp.udl.cat

×