Publicidad

DíPtic Escola1

cgalobar
25 de Jan de 2010
DíPtic Escola1
DíPtic Escola1
DíPtic Escola1
DíPtic Escola1
Publicidad
DíPtic Escola1
DíPtic Escola1
DíPtic Escola1
DíPtic Escola1
DíPtic Escola1
Próximo SlideShare
DíPtic Escola1DíPtic Escola1
Cargando en ... 3
1 de 9
Publicidad

Más contenido relacionado

Publicidad
Publicidad

DíPtic Escola1

  1. Generalitat deCatalunya Departament d'Educació Escola Joan Juncadella Crtra. de Sant Boi 51 - 55 08620 Sant Vicenç dels Horts Tel: 936561008 Fax: 936566508 a8028667@xtec.cat http://www.xtec.cat/ceipjuncadella/
  2. COM SOM, QUÈ PENSEM, QUÈ PRETENEM: • Compartim amb les famílies i la comunitat la responsabilitat de l’educació integral de l’alumnat. • Compromesos amb la innovació pedagògica i la millora educativa. Reflexionem sobre el que fem. L’escola també aprèn i avança. • Som una escola democràtica, laica i plural. Tots: alumnat, mestres, famílies, monitors, personal no docent,... tenim drets i deures per respectar i complir. • Som una escola oberta a tothom. Volem donar la millor resposta possible a les necessitats educatives de cada alumne amb els recursos que disposem. • Pretenem una educació integral i en valors, tot ajudant l’alumnat a construir la pròpia identitat, a aprendre a relacionar-se i a actuar solidàriament. • Pretenem que l’alumnat assoleixi unes habilitats i competències intel·lectuals i socials bàsiques; per a que pugui desenvolupar-se amb autonomia, llibertat i responsabilitat.
  3. RELACIÓ AMB LES FAMÍLIES: • Reunió de classe a inici de curs. • Entrevistes a petició de mestres o de la família. • Informes escrits (2 a Ed. Infantil, 3 a Primària. • A Ed. Infantil, contacte diari al lliurar o recollir els nens. • A Primària, notes a l’agenda escolar. • Atenció al despatx de Secretaria i a Direcció dins l’horari previst. • Web actualitzada amb informacions, mostres de treballs, Blocs, fotos, enllaços d’interès... • Menjador escolar, telèfon propi per avisos i horari d’atenció a les famílies.
  4. ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES. • Sortides pedagògiques. • A final de Cicle fem Colònies escolars. • Set.Cultural/Jocs Florals, alternativament cada any. Dins el treball quotidià també cele-brem: la castanyada, el nadal, el carnaval,... • A final de cada cicle es fa un acte festiu, protagonitzat per l’alumnat, adreçat a les famílies. • Les corals de l’escola fan concerts cada trimestre. • Al llarg del curs fem algunes mostres i exposicions de treballs de l’alumnat. Per tirar endavant el nostre Projecte Educatiu, cal la complicitat, l’esforç, el respecte, la comunicació, la col·laboració i la confiança de tots: alumnat, mestres, famílies, monitors, personal, administracions...
  5. LES TAC A L’ESCOLA. Ús quotidià de les TAC (Tecnologies de l’Aprenentatge i de la Comunicació) : Wifi a tota l’escola, aula d’informàtica, armari amb 20 portàtils per usar-los a l’aula, una Pissarra Digital Interactiva a cada nivell, Biblioteca i Aula de ciències dotades tecnològicament per a la recerca i el tractament de la informació, per a l’observació i l’experimentació.
  6. Reconeguts oficialment com escola de pràctiques de futurs mestres.
  7. LA MÚSICA A L’ESCOLA. A més de la classe setmanal de música: • Projecte Orff de 1r a 3r de Primària. • Cant Coral de 4t a 6è de Primària. Participació en Concerts, Mostres, Trobades. Colònies musicals a 5è. LES LLENGÜES A L’ESCOLA: El català és la llengua vehicular i d’aprenentatge. El castellà s’introdueix com a segona llengua al Cicle Inicial. L’anglès és la llengua estrangera del centre i s’introdueix al Cicle Inicial. PARTICIPACIÓ DE L’ALUMNAT. A Primària cada classe tria un representant. Tots els delegats formen el Consell d’Alumnes que es reuneix i debat qüestions d’escola. Amb el Consell d’Alumnes i les assemblees de classe pretenem d’educar la implicació en els afers col·lectius, la participació democràtica i la responsabilitat.
  8. L’EDIFICI I ELS ESPAIS: Molta llum natural i bones instal·lacions. Educació Infantil compta amb: • 6 aules, cada nivell amb lavabo propi. • Sortida directa al pati d’Ed. Infantil. • Aula de suport i aula de psicomotricitat. Primària compta amb: • 12 aules ordinàries, 2 d’Ed Especial i 1 de suport. • Aula d’Anglès. • Pati amb pistes esportives. Tots compartim: • Biblioteca. • Aula d’Informàtica. • Aula de Música. • Aula de Ciència. • Aula de Plàstica. • Gimnàs/Sala d’actes. • Vestidors i dutxes. • Menjador amb cuina pròpia.
  9. ALTRES SERVEIS A LES FAMÍLIES: • Acollida matinal a partir de les 7:30 (gestió AMPA) • Servei de menjador amb cuina pròpia. Fixos i esporàdics. (Empresa Serunión) • Activitats extraescolars (gestió AMPA). • Activitats esportives dins el Pla català de l’Esport. (gestió AMPA) • Cobrament bancari de les quotes de material, sortides, activitats extraescolars, acollidaetc... • L’AMPA i els pares i mares col·laboradors són un important suport a l’escola. • Beques de menjador, llibres,... en cas de necessitat.
Publicidad