PLA INDIVIDUALITZATDocument on consta el nivell de competències actuals de l’alumnei les adaptacions i suports previstosAl...
Pla Individualitzat de l’alumne/a: EBO Curs: 2012/2013Nom i cognoms de l’alumne/a: EBOData naixement: 10/07/2007Llengua qu...
Pla Individualitzat de l’alumne/a: EBO Curs: 2012/2013L’alumne/a presenta necessitats educatives especials/específiques de...
Pla Individualitzat de l’alumne/a: EBO Curs: 2012/2013Iniciativa en el joc, les rutines i els hàbits (Aprendre a descobrir...
Pla Individualitzat de l’alumne/a: EBO Curs: 2012/2013EDUCACIÓ FÍSICA:EDUCACIÓ VISUAL I PLÀSTICA:EDUCADORAUXILIAR D’EDUCAC...
Pla Individualitzat de l’alumne/a: EBO Curs: 2012/2013PROPOSTA HORÀRIAhorari dilluns dimarts dimecres dijous divendres9 - ...
Pla Individualitzat de l’alumne/a: EBO Curs: 2012/2013APROVACIÓ DEL PLA I CONFORMITAT DE LA FAMÍLIAAmb el vist-i-plau de l...
Pla Individualitzat de l’alumne/a: EBO Curs: 2012/2013Full document d’ús intern
Pla Individualitzat de l’alumne/a: EBO Curs: 2012/2013SEGUIMENT DEL PLA. ACORDS.Data Professionals Acords
Pla Individualitzat de l’alumne/a: EBO Curs: 2012/2013PLA INDIVIDUALITZAT DE L’ÀREA Descoberta d’un mateix i dels altresCa...
Pla Individualitzat de l’alumne/a: EBO Curs: 2012/2013- Sentiment de pertànyer al grup.- Resolució de conflictes mitjançan...
Pla Individualitzat de l’alumne/a: EBO Curs: 2012/2013PLA INDIVIDUALITZAT DE L’ÀREA DE Descoberta de l’entornCOMPETÈNCIES ...
Pla Individualitzat de l’alumne/a: EBO Curs: 2012/2013PLA INDIVIDUALITZAT DE L’ÀREA DE Comunicació i llenguatgesCOMPETÈNCI...
Pla Individualitzat de l’alumne/a: EBO Curs: 2012/2013
Próxima SlideShare
Cargando en…5
×

Exemple pi-educació -infantil

758 visualizaciones

Publicado el

Publicado en: Educación
 • Sé el primero en comentar

 • Sé el primero en recomendar esto

Exemple pi-educació -infantil

 1. 1. PLA INDIVIDUALITZATDocument on consta el nivell de competències actuals de l’alumnei les adaptacions i suports previstosAlumne/a:.EBO.Nivell: P4Curs: 2011./.12
 2. 2. Pla Individualitzat de l’alumne/a: EBO Curs: 2012/2013Nom i cognoms de l’alumne/a: EBOData naixement: 10/07/2007Llengua que parla a casa: castellàLloc naixement:Data d’arribada a Catalunya:DADES ESCOLARSHistòria escolarCentres on ha estat escolaritzat:.Escolarització en la Llar d’Infants El Castellot un nivell per sota del que li corresponia per edat.Ha repetit algun curs? (curs i nivell):Es planteja una retenció a 2n Cicle d’Infantil.Suports personals- Escola Mestra d’Educació Especial□ Educadora Auxiliar d’educació especial□ Mestra de reforç□ Mestra d’audició i llenguatge- EAP □ Psicopedagog □ Fisioterapeuta- Serveis específics□ Logopeda CREDA (demanda)□ Mestre itinerant CREC-ONCE□ UTACSuports tècnicsSUPORTS EXTERNS □ CDIAP□ CSMIJ □ Serveis Socials□ Servei privat (psicòleg, logopeda, reforç escolar)□ AltresDADES PERSONALS
 3. 3. Pla Individualitzat de l’alumne/a: EBO Curs: 2012/2013L’alumne/a presenta necessitats educatives especials/específiques derivades de Disfagia (problemes enla deglució i respiració) i retard maduratiu. □ Dictamen EAP. Data: maig de 2010..□ Informe social EAP. Data:□ Informe psicopedagògic. Data: □ Certificat CAD. Data: març 2008. 65%A proposta del dictamen d’escolarització/Un cop esgotades les mesures ordinàries del centre s’elaboraaquest pla individualitzat per tal de donar resposta a les seves necessitats educatives.Per l’alumnat d’EI que requerirà un PI caldrà descriure el grau de desenvolupament personal en relacióa les capacitats:Autonomia personal (Aprendre a ser i actuar de forma cada vegada més autònoma)Es desplaça, puja i baixa escales amb inseguretat. Ha guanyat en confiança i s’aixeca sola quan cau.Té un reposapeus en la cadira per a arribar a terra.Hi ha un tractament fisioterapèutic per a tractar l’artritis (2 sessions setmanals) afavorint les transicions ifacilitant l’autonomia personal i la col·laboració a l’hora de vestir-se i despullar-se. Ara ja fa tots els canvis deposició.Des de fisio s’està treballant per a incrementar la seva velocitat.Està pendent de valoració neurològica per hipotonia.Pot escriure el seu nom amb l’ajut de l’adult. Retalla amb estisores i ressegueix i pinta les imatges .Autonomia en la comunicació i el llenguatge (Aprendre a pensar i a comunicar)Presenta intenció comunicativa tot i que la seva parla és inintel·ligible.Hi ha diferències en l’estructura entre casa i l’escola. A casa fa frases de 2 o 3 elements. A l’escola respon a lespreguntes amb una paraula.Comprèn les consignes habituals i segueix consignes de 2 ordres consecutives amb suport de l’adult (consignesindividuals)Parla amb un to de veu molt fluix. La seva comunicació oral és molt reduïda a l’escola, no així a casa. (sospita dedesànim davant les dificultats de comprensió dels altres).Les seves dificultats articulatòries derivades de la disfagia recomanen una teràpia miofuncional i intervenciólogopèdica per a millorar la seva expressió oral i facilitar la comunicació.Al CDIAP han treballat amb plafons amb pictogrames de comunicació augmentativa per a facilitar lafuncionalitat de la comunicació. El plafó és un suport a la expressió oral.Amb suport respon preguntes tancades d’una narració.No s’esforça i té tendència a donar respostes fixes a preguntes obertes com per exemple, què has fet el cap desetmana.Presenta una actitud passiva en les comunicacions amb els nens: ni parla quan la molestenJUSTIFICACIÓ DEL PI
 4. 4. Pla Individualitzat de l’alumne/a: EBO Curs: 2012/2013Iniciativa en el joc, les rutines i els hàbits (Aprendre a descobrir i a tenir iniciativa)(orientació temporal i espaial, imitació, atenció i interès per les activitats, joc manipulatiu, joc simbòlic)Juga al costat d’altres nens/es. Al principi es mostrava poruga per la seva fragilitat i manca d’equilibri. Fa jocsimbòlic (cuineta) però les dificultats de llenguatge dificulten el desenvolupament.Té preferència pels jocs tranquils.Presenta tendència a jugar sola al costat d’altres nens/es.Coneix les rutines bàsiques del centre, els diferents espais i els racons.Autonomia social (Aprendre a conviure i habitar el mon)(interacció amb els adults i amb els iguals, capacitat per adaptar-se i acceptar normes i hàbits socials, capacitatper expressar les emocions i sentiments)Ha millorat la seva confiança i juga al costat d’altres.En la relació amb els iguals es deixa fer, s’acomoda a que estiguin per ella.Des de casa comenten que li costa acceptar les normes i petites frustracions: fa rabietes estirant-se el cabells.Les dificultats en el llenguatge afecten el desenvolupament d’aquesta capacitat.ÀREES EN LES QUE ES PROPOSA UN PIEducació InfantilDescoberta d’un mateix idels altresDescoberta de l’entornComunicació illenguatgesEducació Primària:Català Medi Social i NaturalCastellà Visual i plàsticaMatemàtiques MúsicaAnglès Educació físicaPROFESSIONALS QUE INTERVENEN EN L’ELABORACIÓ DEL PLA I EN LA SEVAAPLICACIÓTutor/a responsable del PI:Mestre/a d’Educació Especial:Altres mestres / especialistes del centre:CATALÀ:CASTELLÀ:ANGLÈS:MATEMÀTIQUES:MEDI:MÚSICA:
 5. 5. Pla Individualitzat de l’alumne/a: EBO Curs: 2012/2013EDUCACIÓ FÍSICA:EDUCACIÓ VISUAL I PLÀSTICA:EDUCADORAUXILIAR D’EDUCACIÓ ESPECIALALTRES (reforços, racons, etc.):Altres Serveis i/o professionalsPsicopedagog/a EAP:Logopeda CREDA:Fisioterapeuta EAP:Mestre/a itinerant CREC-ONCEUTACAltres:DURADA DEL PLAPrevisió de temps: un curs escolar.
 6. 6. Pla Individualitzat de l’alumne/a: EBO Curs: 2012/2013PROPOSTA HORÀRIAhorari dilluns dimarts dimecres dijous divendres9 - 10h10 - 11hCDIAP Atenció petit GrupfisioAtencióIndividualitzadafisio11 - 11’30hP A T I11’30 - 12’30Suport aulaMPTD I N A R3 - 3’45h3’45 – 4’30h
 7. 7. Pla Individualitzat de l’alumne/a: EBO Curs: 2012/2013APROVACIÓ DEL PLA I CONFORMITAT DE LA FAMÍLIAAmb el vist-i-plau de la comissió d’atenció a la diversitat del centre el director/a aprova el plaindividualitzat a data:Signatura i segellEl pare, la mare o els tutors legals manifesten el seu acord amb el pla individualitzat i acorden amb eltutor/a un seguiment del mateix.Signatura pare/mare/tutor Signatura tutor/a Data:
 8. 8. Pla Individualitzat de l’alumne/a: EBO Curs: 2012/2013Full document d’ús intern
 9. 9. Pla Individualitzat de l’alumne/a: EBO Curs: 2012/2013SEGUIMENT DEL PLA. ACORDS.Data Professionals Acords
 10. 10. Pla Individualitzat de l’alumne/a: EBO Curs: 2012/2013PLA INDIVIDUALITZAT DE L’ÀREA Descoberta d’un mateix i dels altresCapacitats CONTINGUTS CRITERIS D’AVALUACIÓConeixement del seu cos, moviment i coordinació,adonant-se de les seves possibilitatsAssolir seguretat afectiva i emocional, i anar –seformant una imatge positiva d’ell mateix i delsaltres.Adquirir progressivament hàbits bàsicsd’autonomia en accions quotidianes ambseguretat i eficàcia.*Conviure en la diversitat avançant en la relacióamb els altres i en la resolució pacífica delsconflictes.*Comportar-se d’acord amb unes pautes deconvivència que el portin cap a una autonomiapersonal, cap a la col·laboració amb el grup i capa la integració social.*capacitat d’aprendre a conviure i habilitar elmón.Joc i moviment- Exploració sensorial i psicomotriu.- Domini de les habilitats motrius bàsiques:coordinació, to muscular, equilibri, postures diverses irespiració.- Organització de la lateralitat.- Significats referits a lespai: dintre-fora, davant-darrere,segur-perillós, ..., i referits al temps: ritme, ordre, durada,simultaneïtat, espera. (descoberta de l’entorn?)-Normes en alguns jocs i interacción amb els altres enles activitatsAutonomia personal i relacional- En coordinació amb la família afavorir la sevaautonomia en els desplaçaments. Pautes al pare.- Hàbits dautonomia i cura del cos: higiene, descans,alimentació, seguretat.- Seguretat i confiança en les pròpies possibilitatsdaprenentatge i satisfacció pels progressos assolits.Autoconeixement i gestió de les emocions- En coordinació amb la família, pautes per treballarels límits i els control de les frustracions. (conductesdavant rabietes amb autolesions a casa)Relacions afectives i comunicatives- Participació més activa en les activitats.- Manifestació del seu desagrat quan no l’interessindeterminades actuacions.- Exploració, acceptació, respecte i valoració positivadels altres, la convivència.(Selecció dels criteris d’avaluació. Consulta:1. Annex 2Decret 142/20007. Per cicle)
 11. 11. Pla Individualitzat de l’alumne/a: EBO Curs: 2012/2013- Sentiment de pertànyer al grup.- Resolució de conflictes mitjançant el diàleg, alassumpció de responsabilitats i a la flexibilitzaciódactituds personals.ORIENTACIONS METODOLOGIQUES(Criteris generals de la intervenció educativa segons les característiques de l’alumne)MESURES I PROCEDIMENTS D’AVALUACIÓ(elecció de diferents mètodes d’avaluació partint dels punts forts de l’alumne)
 12. 12. Pla Individualitzat de l’alumne/a: EBO Curs: 2012/2013PLA INDIVIDUALITZAT DE L’ÀREA DE Descoberta de l’entornCOMPETÈNCIES BÀSIQUES CONTINGUTS CRITERIS D’AVALUACIÓObservar i explorar l’entorn immediat, natural i físic, ambuna actitud de curiositat i respecte i participar en activitatssocials i culturals.Mostrar iniciativa per afrontar situacions de la vidaquotidiana, identificant-ne els perills i aprendre a actuaren conseqüència.Pensar, crear, elaborar explicacions i iniciar-se en leshabilitats matemàtiques bàsiquesExploració de l’entorn- Coneixement dels objectes per les funcions que li sónpròpies.- Reconeixement dels diferents espais del centreOrientació en les rutines escolarsExperimentació i interpretació- Manipulació d’objectes- Introducció de criteris d’orientació (dins, sobre, fora...), ireferits al temps: ritme, ordre, durada, simultaneïtat, espera.(descoberta de l’entorn?)Raonament i representació- Classificació objectes per una o dos característiques- Noció de sèrie numèrica fins a 5 i associació de quantitat igrafia.ORIENTACIONS METODOLOGIQUES(Criteris generals de la intervenció educativa segons les característiques de l’alumne)MESURES I PROCEDIMENTS D’AVALUACIÓ(elecció de diferents mètodes d’avaluació partint dels punts forts de l’alumne)
 13. 13. Pla Individualitzat de l’alumne/a: EBO Curs: 2012/2013PLA INDIVIDUALITZAT DE L’ÀREA DE Comunicació i llenguatgesCOMPETÈNCIES BÀSIQUES CONTINGUTS CRITERIS D’AVALUACIÓProgressar en la comunicació i expressió ajustada alsdiferents contextos i situacions de comunicació habitualsper mitjà de diversos llenguatges.Observar, escoltar i experimentar- Comprensió de les diferents situacions comunicatives- Participació en converses- Presa de consciència a través del joc de com articulem elssons- millora de les produccions i consciència faonologica (jocs)Parlar expressar i comunicar- Interès per comunicar-se verbalment o amb altres suports- Vocabulari bàsic : colors, peces de vestir, parts del cos.- Pronuncia de determinats en paraules treballades.Interpretar, representar i crear- Realització dels traços de l’escriptura- Reconeixement de l’escriptura del nom d’alguns companys,- Lectura global d’algunes paraulesFer un full de registre per a valorar per aORIENTACIONS METODOLOGIQUES(Criteris generals de la intervenció educativa segons les característiques de l’alumne)MESURES I PROCEDIMENTS D’AVALUACIÓ(elecció de diferents mètodes d’avaluació partint dels punts forts de l’alumne)
 14. 14. Pla Individualitzat de l’alumne/a: EBO Curs: 2012/2013

×