Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

Ang rebolusyong siyentipiko at ang panahon ng enlightenment

Report

  • Inicia sesión para ver los comentarios

Ang rebolusyong siyentipiko at ang panahon ng enlightenment

  1. 1. Malaki ang naging epekto ng pagpasok ng mga bagong kaalaman sa Europe bunga ng panahon ng eksplorasyon ; pagtaas ng antas ng kuryosidad na dulot ng Renaissance; at paghamon sa mga turo ng Simbahan na makikita sa Repormasyon, sa pag-usbong ng Rebolusyong Siyentipiko, at sa Enlightenment. Ang Rebolusyong Siyentipiko o Scientific Revolution na nagwakas sa mga paniniwalang namayani sa Middle Ages. Sinasabing nakabuo ang ilang mga iskolar ng mga teorya sa pilosopiya na naging batayan ng konseptong pamahalaan, demokrasya, at edukasyon sa modernong panahon. Ang panahong kinapapalooban ng mga nasabing iskolar ay nakilala bilang AGE of ENLIGHTENMENT o panahon ng kaliwanagan. Ang agham ay hindi naimbento sa panahon ng rebolusyong siyentipiko. Ginagamit ng mga Greek bilang Scientia na ang ibig sabihin ay “KAALAMAN”. May dalawang Greek na may pananaw sa pagtingin sa kalawakan ito ay sina Ptolemy at Aristotle, ayon kay Ptolemy ang “daigdig ang sentro ng kalawakan at ang ibang heavenly body ay umiikot dito sa pabilog na pagkilos”. Ang nasaad na teorya ni Ptolemy ay nakilala sa tawag na Geocentric View na sinang-ayunan ng mga kristyano dahil sa paniniwala na ang Diyos ang nga-disenyo nito.
  2. 2. Sinasabing si Aristotle ay isa sa magagaling na Philosopher na maraming naiambag sa larangan ng scientia at isa sya sa nagbigay ambag sa teoya ni Ptolemy na ayon sa kanya malaki ang pagkakaiba ng komposisyon ng mga bagay na matatagpuan sa kalangitan at sa daigdig. Ang teorya ni Ptolemy ay hinamon ng isang astronomer na nag mula sa Poland sya ay si Nicolaus Copernicus at ayon sa kanya “hindi daigdig ang sentro ng kalawakan kundi ang araw”. Sa Rebolusyong Siyentipiko, makabuluhan ang mga ideya nina Copernicus, Galileo, Newton, Brahe, Kepler, Descartes, at Bacon sa pagtatangkang maipaliwanag sa pamamaraang siyentipiko at makatotohanan ang kalikasan ng daigdig. Mahalaga rin ang mga pag-aaral nina Vesalius, Leeuwenhoek, Linnaeus at Harvey sa agham pangkalikasan o Natural Science.
  3. 3. Rebolusyong Siyentipiko at ang Panahon ng Enlightenment Rebolusyong Siyentipiko – tumutukoy sa panahon ng malawakang pagbabago sa pag-iisip at paniniwala na nagsimula sa kalagitnaan ng ika-16 siglo hanggang sa ika-17 siglo Mga salik sa Pag-usbong ng Rebolusyong Siyentipiko • - Renaissance -Repormasyon -Mga eksplorasyon ng mga Europeong manlalakbay Ang heliocentric na pananaw ni Copernicus tungkol sa daigdig. Nicolaus Copernicus – isang astronomer na mula sa Poland na nakilala sa kanyang heliocentric view sa kalawakan. Ayon sa kanya, hindi daigdig ang sentro ng kalawakan kundi ang araw at ang daigdig ay umiikot sa paligid nito
  4. 4. Galileo Galilei – nakaimbento ng teleskopyo na ginamit niya sa pag-aaral ng Kalawakan Tycho Brahe – isang Danish na siyentesta, pinatunayan niyang ang kometa ay ay hindi lamang penomenong atmosperiko, bagkus, ang kometa ay representasyon ay ng pagbabago sa kalawakan Johannes Kepler – isang German na naglathala ng akda ni Brahe, natuklasan niyang ang paggalaw isang planeta sa orbit ay bumibilis habang lumalapit ito sa araw Isaac Newton – isang English Mathematician, natuklasan niya ang law of gravity bilang paliwanag sa paggalaw ng planeta Rene Descartes – isang pilosopo at mathematician na French. Ipinaliwanag niya ang mga suliranin sa agham at pilosopiya gamit ang pamamaraang matematikal. Tanyag sa kanyang linyang, “Cogito, ergo sum” (“I think, therefore I am.”). Naniniwala siya na ang katuwiran ang susi sa pagkakamit ng kaalaman.
  5. 5. Mga iskolar sa Panahon ng Kaliwanagan. -ang panahon kung saan ginamit ang katuwiran at siyentipikong pamamaraan sa lahat ng aspekto ng buhay. -tinawag din itong Age of Reason dahil sa paniniwalang sa paggamit ng pangangatuwiran matutugunan ang mga suliranin sa lipunan at bubuti ang pamumuhay ng tao. Sa Panahon ng Enlightenment, nagtangka ang mga philosophe na maipaliwanag nag kalikasan nito. Mula rito, hangad nilang makabuo ng mga ideyal na pamamaraan sa pamumuno, edukasyon, demokrasya, at iba pang suliraning panlipunan. Thomas Hobbes – sinabi niyang ang tao ay likas na makasarili kung kaya palagi niyang katunggali ang kapwa tao. Jean Jacques Rosseau at John Locke – kapwa naniniwala na ang pamahalaan ay naitatag mula sa pahintulot ng mga mamamayan.
  6. 6. Ang Kababaihan sa Panahon ng Enlightenment Malaki ang papel ng kababaihan sa Panahon ng Enlightenment. salon – ay tagpuan ng mga manunulat, pilosopo, at mga alagad ng sining upang magsagawa ng mga talakayang intelektuwal o magpamalas ng galing sa sining Mary Wollstonecraft – ang tumalakay sa karapatan ng kababaihan sa kanyang A Vindication of the Rights of Women (1792). Sa akdang ito, sinabi niyang dapat magkaroon ang kababaihan ng karapatang bumoto at magkaroon ng posisyon sa pamahalaan. Makikita ang pamana ng Enlightenment sa sining, sa katauhan halimbawa ng mga kompositor ng Panahong Klasikal tulad nina Beethoven, Mozart, at Haydn. Ang kabuluhan ng Rebolusyong Siyentipiko at Enlightenment ay makikita sa pagpapalagay ng tao ng kanyang kapalaran sa kanyang mga kamay sa pamamagitan ng paggamit ng katuwiran.
  7. 7. END

×