Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×

เรียนรู้ของดีเมืองพี่ - แคบหมูไร้มัน โดยนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเทศบาล

Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Próximo SlideShare
Asean flag
Asean flag
Cargando en…3
×

Eche un vistazo a continuación

1 de 10 Anuncio

เรียนรู้ของดีเมืองพี่ - แคบหมูไร้มัน โดยนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเทศบาล

Descargar para leer sin conexión

โรงเรียนเทศบาลบ้านห้วยอ้อ อ.ลอง จ.แพร่ ร่วมกับโรงเรียนแจ้ห่มวิทยา อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง จัดการเรียนการสอนโดยใช้ PBL : เฮียนฮู้ของดี บ้านปี้เมืองน้อง และการเรียนรู้แบบร่วมมือทางไกล ซึ่งเป็นลักษณะการนำเสนอโดยใช้โปรแกรม Microsoft PowerPoint เป็นผลงานการนำเสนอของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเทศบาลบ้านห้วยอ้อ อ.ลอง จ.แพร่ เพื่อร่วมเผยแพร่ผลงานจากการเรียนรู้ของดีเมืองพี่ - แคบหมูไร้มัน

โรงเรียนเทศบาลบ้านห้วยอ้อ อ.ลอง จ.แพร่ ร่วมกับโรงเรียนแจ้ห่มวิทยา อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง จัดการเรียนการสอนโดยใช้ PBL : เฮียนฮู้ของดี บ้านปี้เมืองน้อง และการเรียนรู้แบบร่วมมือทางไกล ซึ่งเป็นลักษณะการนำเสนอโดยใช้โปรแกรม Microsoft PowerPoint เป็นผลงานการนำเสนอของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเทศบาลบ้านห้วยอ้อ อ.ลอง จ.แพร่ เพื่อร่วมเผยแพร่ผลงานจากการเรียนรู้ของดีเมืองพี่ - แคบหมูไร้มัน

Anuncio
Anuncio

Más Contenido Relacionado

Anuncio

เรียนรู้ของดีเมืองพี่ - แคบหมูไร้มัน โดยนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเทศบาล

  1. 1. เฮียนฮู้ ของดี บ้านปี้ เมืองน้อง

×