Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.
Peter Chochol
November 2015
konferencia Smart metering/smart grid 2015
Najsilnejší El Niňo za vyše 15 rokov je tu. A stále silnie.
Dôvodom pre to, že jav stále zosilňuje, je otepľovanie Zeme, k...
Stratégia energetickej únie
Energetická únia EÚ a jej priority
3
Európsky energetický systém v číslach
EÚ importovala 53 %...
Tradičná energetická sústava sa vplyvom obnoviteľných zdrojov
a inteligentných technológií mení z hierarchickej na distrib...
S príchodom distribuovaných zdrojov a inteligentných technológií sa
zvyšuje aj granularita sústavy na mikro siete
Distribu...
Zariadenie koncového odberateľa
Koncový odberateľ
Centrum riadenia
Inteligentnej
budovy / domu
Distribuovaný zdroj
energie...
Spôsob kolektovania a objem nameraných energetických dát
Diaľkovo
jednosmerne
Diaľkovo
obojsmerne
LokálneManuálne
Pomer me...
Štandardné
meradlo
Inteligentné meradlo
s funkcionalitou
Základnou Pokročilou Špeciálnou
Meranie spotreby elektrickej ener...
Poskytovanie nameraných údajov
z IMS z pohľadu legislatívy SR
V Y H L Á Š K A MHSR 358/2013 ktorou sa ustanovuje postup a
...
Potenciál efektívneho využitia poskytnutých nameraných dát sa podľa typu
koncového odberateľa líšia
10
konferencia Smart m...
Koncoví odberatelia z radov malých podnikateľov a obyvateľstva očakávajú
zrozumiteľné informácie
11
konferencia Smart mete...
Nároky inteligentných budov/domy na výmenu dát sa budú zvyšovať
12
konferencia Smart metering/smart grid 2015
INTELIGENTNÉ...
Využívanie FVE na pokrytie vlastnej spotreby
13
konferencia Smart metering/smart grid 2015
Táto služba pomáha koncovému od...
Otázka: Zaujímajú nás iba informácie z minulosti, prítomnosti alebo
budúcnosti?
Odpoveď: Všetky!
14
konferencia Smart mete...
Vystačíme si so štandardným reportingom, alebo by sme privítali akčný,
inteligentný systém?
15
konferencia Smart metering/...
Ak rozmýšľate inovatívne zvážte zapracovanie stratégie pre
spracovanie veľkých dát aj vo Vašej spoločnosti
16
konferencia ...
Z reportingu historických dát k reálnemu času
17
konferencia Smart metering/smart grid 2015
Zdroj: Forrester report Septem...
Rozšírený analytický rozsah
18
konferencia Smart metering/smart grid 2015
Zdroj: Forrester report September 2011 “Understa...
Zdroje dát pre analytické a predikčné systémy
19
konferencia Smart metering/smart grid 2015
AMI
DMS
SCADA
MDM
CRM
Portál
E...
Čo z toho?
20
konferencia Smart metering/smart grid 2015
Individuálna orientácia na zákazníka s personalizovanými
tarifami...
Služby s pridanou hodnotou pre koncového odberateľa a ostatných
účastníkov trhu
21
konferencia Smart metering/smart grid 2...
Komplexné riešenie pre analýzu a predikciu energetických dát
high-level architektúra
22
konferencia Smart metering/smart g...
Komplexné riešenie pre analýzu a predikciu energetických dát
využívané platformy
23
konferencia Smart metering/smart grid ...
Pre uspokojenie koncového odberateľa poskytne všetky relevantné
informácie zrozumiteľnou formou
24
konferencia Smart meter...
Pre výrobcov a prevádzkovateľov sústav: Optimalizácia aktív, prediktívna
údržba
25
konferencia Smart metering/smart grid 2...
Ochrana výnosov
výpočet technických a odhaľovanie
netechnických strát
26
konferencia Smart metering/smart grid 2015
Atos s...
Riadenie odstávok
27
konferencia Smart metering/smart grid 2015
Údaje v reálnom čase zo systémov SCADA, IMS a
externých zd...
Analýza energetických dát ako
služba
28
konferencia Smart metering/smart grid 2015
„Digitálne technológie môžu nepochybne
zlepšiť klimatický dopad všetkých sekto-
rov trhu a pomôcť nám tak smerovať k
menej...
For more information please contact:
Ing. Peter Chochol, PhD.
Energy&Utilities
Consulting & Systems Integration
Email: pet...
Próxima SlideShare
Cargando en…5
×

Energy data analytics

495 visualizaciones

Publicado el

In the next step in the smart metering roll-out is an implementation of the data analytics. The measured energy data have to be transformed to the usable information for end consumer and other market players.

Publicado en: Datos y análisis
 • You might get some help from ⇒ www.WritePaper.info ⇐ Success and best regards!
     Responder 
  ¿Estás seguro?    No
  Tu mensaje aparecerá aquí

Energy data analytics

 1. 1. Peter Chochol November 2015 konferencia Smart metering/smart grid 2015
 2. 2. Najsilnejší El Niňo za vyše 15 rokov je tu. A stále silnie. Dôvodom pre to, že jav stále zosilňuje, je otepľovanie Zeme, ktoré je výraznou mierou zapríčinené emisiami skleníkových plynov. (Zdroj: ČTK 16.11.2015) 02 konferencia Smart metering/smart grid 2015 Výroba a používanie energie sa podieľajú až dvoma tretinami na svetovej produkcii skleníkových plynov (GHG). Globálny cieľ: Udržanie nárastu priemernej globálnej teploty pod 2 stupne Celzia Opatrenia: Výroba energie a emisie CO2 podľa regiónov Zdroj: World Energy Outlook Special Report 2015, www.worldenergyoutlook.org Zvyšovanie energetickej efektívnosti v priemysle, budovách a doprave Znižovanie používania najmenej efektívnych zdrojov energie Zvýšenie investícií do technológií pre obnoviteľné zdroje
 3. 3. Stratégia energetickej únie Energetická únia EÚ a jej priority 3 Európsky energetický systém v číslach EÚ importovala 53 % svojej energie za cca. 400 miliárd EUR Každé percento zvýšenia úspor energie zníži dovoz plynu o 2,6 % 75 % našich obytných budov je energeticky neefektívnych 94 % dopravy využíva ropné produkty EÚ ako celok ročne vynaložila vyše 120 miliárd EUR na často neopodstatnené energetické dotácie Veľkoobchodné ceny elektriny sú o 30% vyššie ako v USA V praxi sa uplatňuje 28 vnútroštátnych regulačných rámcov, potrebujeme integrovaný energetický trh Energetická infraštruktúra starne a nie je prispôsobená zvýšenej výrobe z obnoviteľných zdrojov. konferencia Smart metering/smart grid 2015 energetická bezpečnosť, solidarita a dôvera plne integrovaný európsky trh s energiou energetická efektívnosť, ktorá pomáha tlmiť dopyt dekarbonizácia hospodárstva výskum, inovácia a konkurencieschopnosť
 4. 4. Tradičná energetická sústava sa vplyvom obnoviteľných zdrojov a inteligentných technológií mení z hierarchickej na distribuovanú konferencia Smart metering/smart grid 2015 VýrobaSpotreba Spotreba Výroba Hierarchická sústava Distribuovaná sústava • Jednosmerný tok energie • Výrobca a odberateľ nie je ten istý subjekt • Obojstranný tok energie • Distribuované zdroje EE, väčšia granularita • Výrobca a odberateľ môže byť ten istý subjekt (Prosumer) Odovzdávacie miesto Odberné miesto Odovzdávacie miesto Odberné miesto Odovzdávacie a odberné miesto 04
 5. 5. S príchodom distribuovaných zdrojov a inteligentných technológií sa zvyšuje aj granularita sústavy na mikro siete Distribučná sústava Mikro sieť (Micro Grid) 05 Distribuovaná výroba Úložiská EE Obnoviteľné zdroje EE Mikro sieť (Micro Grid) Charakteristika Mikro sietí Lokálna výroba (ukladanie) elektrickej energie Integrovaná, hybridná alebo autonómna (ostrovná) časť distribučnej sústavy Je schopná samostatne monitorovať a riadiť svoje energetické hospodárstvo konferencia Smart metering/smart grid 2015
 6. 6. Zariadenie koncového odberateľa Koncový odberateľ Centrum riadenia Inteligentnej budovy / domu Distribuovaný zdroj energie (OZE) Nabíjacia stanica pre elektromobil Úložisko energie Inteligentné spotrebiče Podružné merače Internet Ostatné senzory a akčné členy Dodávateľ elektriny / Poskytovateľ energetickej služby / Agregátor Expert energetického manažmentu Energetický manažment Analytické a predikčné nástroje Agregácia distribuovaných zdrojov Prevádzkovateľ distribučnej sústavy (PDS) Zúčtovanie a fakturácia Predaj elektriny IMS Inteligentný merač Organizátor trhu (OKTE) Centrálna databáza nameraných údajov Riadiaci distribučný systém Distribučný informačný systém db1 db2 db3 db4 Prevádzkovateľ prenosovej sústavy (SEPS) RIS SED IMS a interakcia účastníkov trhu konferencia Smart metering/smart grid 2015 6 Hlavné funkcionality a výzvy IMS v blízkej budúcnosti • Periodické a „on-demand“ diaľkové a lokálne odčítanie údajov z inteligentných meračov • Poskytovanie nameraných dát účastníkom trhu • Poskytovanie informácií koncovým odberateľom pre zvyšovanie energetickej efektívnosti • Monitorovanie kvality dodávky EE, zasielanie udalostí • Monitorovanie zaťaženia sústavy • Integrácia obnoviteľných zdrojov, nabíjacích staníc pre EV a úložísk EE • Konvergencia OT a IT (systémy pre dohľad a riadenie sústavy so systémami pre zúčtovanie a fakturáciu) • Integrácia Mikro sietí • Integrácia Inteligentných budov / domov • Integrácia IoT Zapojenie koncových odberateľov, ich edukácia a integrácia ako aktívnych účastníkov trhu s EE je nevyhnutná!
 7. 7. Spôsob kolektovania a objem nameraných energetických dát Diaľkovo jednosmerne Diaľkovo obojsmerne LokálneManuálne Pomer meračov v roku 2020 7 Meranie s diaľk.odp. Smart meter Smart meter 77% 0-23%0-1% 23% konferencia Smart metering/smart grid 2015 0,000 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Smart Diaľkovo Manuálne 600 000 inteligentných elektromerov Objem nameraných dát (TB) 10 TB za 5 rokov V Y H L Á Š K A ÚRSO č. 3/2012 § 6 Merané údaje sú uchovávané v elektronickej podobe, ktorá umožňuje ich prevedenie do listinnej podoby počas piatich rokov nasledujúcich po roku týkajúceho sa údajov o spotrebe, v ktorom boli namerané. IMS 23% IMS 100% 40 TB za 5 rokov Globálna výroba z OZE (GW)
 8. 8. Štandardné meradlo Inteligentné meradlo s funkcionalitou Základnou Pokročilou Špeciálnou Meranie spotreby elektrickej energie     Monitoring odberu koncovým odberateľom EE cez portál     Potreba fyzického odpočtu     Obojsmerná komunikácia medzi meradlom a PDS     Priebehové meranie odberu a dodávky činnej energie     Registrácia odberu, dodávky EE a spínanie taríf podľa aktuálnej sadzby     Automatizovaný pravidelný alebo nepravidelný odpočet určeného meradla     Diaľkový prenos nameraných údajov     Registrácia udalostí, neštandardných a poruchových stavov     Možnosť diaľkovej a lokálnej parametrizácie     Priebehové 4Q meranie odberu a dodávky činnej a jalovej energie     Možnosť diaľkového odpojenia a pripojenia odberného miesta     Prúdové a výkonové obmedzenie v určenom meradle     Meranie efektívnych hodnôt napätia a prúdu     Vyhodnocovanie účinníka     Priebehové meranie zdanlivej energie     Meranie kvality elektriny     Rozhranie na komunikáciu s dispečerským riadiacim systémom     Rozsah nameraných dát z IMS 08 konferencia Smart metering/smart grid 2015 Vyhláška MHSR 358/2013 §4 Požadované technické parametre inteligentných meracích systémov
 9. 9. Poskytovanie nameraných údajov z IMS z pohľadu legislatívy SR V Y H L Á Š K A MHSR 358/2013 ktorou sa ustanovuje postup a podmienky v oblasti zavádzania a prevádzky IMS v elektroenergetike § 6 Spôsob prístupu k meraným údajom zo strany jednotlivých účastníkov trhu s elektrinou: (1) Prevádzkovateľ distribučnej sústavy sprístupní koncovému odberateľovi elektriny údaje namerané inteligentným meracím systémom podľa zákona a osobitných predpisov prostredníctvom lokálneho pripojenia. (2) Koncový odberateľ elektriny pristupuje k údajom nameraným inteligentným meracím systémom podľa zákona a osobitných predpisov aj prostredníctvom webového sídla svojho dodávateľa elektriny, príslušného prevádzkovateľa distribučnej sústavy a prostredníctvom webového sídla organizátora krátkodobého trhu s elektrinou. V Y H L Á Š K A ÚRSO č. 3/2012, ktorou sa ustanovuje spôsob, rozsah a štruktúra poskytovania meraných údajov o spotrebe na odbernom mieste odberateľa elektriny a ich uchovávanie § 4 Spôsob poskytovania meraných údajov (1) Merané údaje za jednotlivé odberné miesta sa poskytujú organizátorovi krátkodobého trhu, odberateľovi elektriny a dodávateľovi elektriny, ktorý za odberateľa prevzal zodpovednosť za odchýlku elektronickou formou v štruktúre podľa jednotnej technickej špecifikácie pre výmenu údajov. (2) Spôsob pre výmenu údajov podľa § 5 ods. 5 s prevádzkovateľom prenosovej sústavy alebo prevádzkovateľom distribučnej sústavy v súvislosti s poskytovaním meraných údajov o spotrebe na odbernom mieste odberateľa elektriny je určený v prevádzkovom poriadku prevádzkovateľa prenosovej sústavy alebo v prevádzkovom poriadku prevádzkovateľa distribučnej sústavy a v technickej špecifikácii pre výmenu údajov. § 5 Rozsah a štruktúra poskytovaných meraných údajov (2) Merané údaje sa poskytujú najmenej v nasledujúcom rozsahu: a) zaznamenané určeným meradlom alebo údaje vypočítané na základe zaznamenaných údajov určeného meradla, ZÁKON č. 321/2014 Z. z. o energetickej efektívnosti § 23 Informácie z inteligentného meracieho systému (1) Dodávateľ elektriny poskytuje koncovému odberateľovi elektriny, ktorý má nainštalovaný inteligentný merací systém, elektronicky informácie a) o dobe odberu elektriny meranej týmto zariadením, b) potrebné na vyúčtovanie založené na skutočnej spotrebe elektriny, c) o histórii spotreby elektriny umožňujúce koncovému odberateľovi elektriny vlastnú kontrolu spotreby elektriny v členení: 1. súhrnné údaje za jednotlivé vyúčtovacie obdobia a tri predchádzajúce kalendárne roky 2. podrobné údaje o odbere elektriny v rozsahu každodenného dvadsaťštyrihodinového priebehu spotreby za dva predchádzajúce kalendárne roky (3) Prevádzkovateľ distribučnej sústavy je povinný a) poskytnúť údaje podľa odseku 1 dodávateľovi elektriny, b) zabezpečiť pri poskytovaní údajov podľa odseku 1 cez rozhranie inteligentného meracieho systému, aby tieto údaje boli súčasťou inteligentného meracieho systému. 09 konferencia Smart metering/smart grid 2015 Zákon č. 251/2012 Z. z. o energetike § 34 Práva a povinnosti dodávateľa elektriny r) ak ho na to odberateľ elektriny splnomocní písomným plnomocenstvom s úradne osvedčeným podpisom, sprístupniť poskytovateľovi energetickej služby určenému podľa § 35 ods. 1 písm. m) spôsobom zrozumiteľným pre odberateľa elektriny 1. vyúčtovaciu faktúru a materiál zasielaný súčasne s vyúčtovacou faktúrou, 2. informácie o histórii spotreby elektriny, ak má odberateľ elektriny nainštalované určené meradlo podľa § 31 ods. 3 písm. p) alebo písm. q), 3. aktuálne namerané údaje, ak má odberateľ elektriny nainštalované určené meradlo podľa § 31 ods. 3 písm. p) alebo písm. q), Kto? Komu? Kde? Ako? Rozsah? Štruktúra? Perióda? Je nám to všetkým naozaj jasné ?
 10. 10. Potenciál efektívneho využitia poskytnutých nameraných dát sa podľa typu koncového odberateľa líšia 10 konferencia Smart metering/smart grid 2015 Veľkí odberatelia Malé podniky a domácnosti nameranédáta benefity nameranédáta V súčasnosti sa pri malých podnikoch a domácnostiach očakáva, že si koncový odberateľ sám vyhodnotí namerané údaje a urobí opatrenia na zvýšenie energetickej efektívnosti benefity? energetik analýza/návrhriešenia/výkonopatrení
 11. 11. Koncoví odberatelia z radov malých podnikateľov a obyvateľstva očakávajú zrozumiteľné informácie 11 konferencia Smart metering/smart grid 2015 Oplatí sa mi inštalácia obnoviteľných zdrojov? Je moja spotreba veľká alebo malá? Platím za elektrinu viac ako ostatní s rovnakou spotrebou? Oplatí sa mi zmeniť dodávateľa, koľko ušetrím? Kedy je počas dňa elektrina lacnejšia? Sú moje spotrebiče energeticky efektívne alebo sa ich oplatí vymeniť? Môžem platiť mesačne podľa skutočnej spotreby? Ako často dochádza k výpadkom a ako dlho priemerne trvajú? Je kvalita EE na mojom OM v poriadku? Nepoškodia sa mi spotrebiče?
 12. 12. Nároky inteligentných budov/domy na výmenu dát sa budú zvyšovať 12 konferencia Smart metering/smart grid 2015 INTELIGENTNÉ SPORTEBIČE2ENERGETICKÉ SLUŽBY1 ZDRAVOTNÍCKE SLUŽBY5 IoTN ZÁBAVNÁ ELEKTRONIKA4 ZABEZPEČOVACIE SYSTÉMY3
 13. 13. Využívanie FVE na pokrytie vlastnej spotreby 13 konferencia Smart metering/smart grid 2015 Táto služba pomáha koncovému odberateľovi optimalizovať vlastnú spotrebu výrobou elektriny z malého zdroja. Systém vypočíta prognózu výroby na nasledujúci deň (dni) a podľa toho s cieľom maximalizovať efektívne využitie FVE s využitím schopnosti programovať svoje pripojené zariadenia zabezpečiť ich optimálnu prevádzku v čase produkcie vlastnej EE.
 14. 14. Otázka: Zaujímajú nás iba informácie z minulosti, prítomnosti alebo budúcnosti? Odpoveď: Všetky! 14 konferencia Smart metering/smart grid 2015 HR Spotreba Zúčtovanie VO Riadenie sústavy Zúčtovanie domácností Veľkoobchod Údržba a obnova sústavy Neustále rozširovanie o nové údaje roky ukladané dáta v samostatných databázach a dokumentoch obchodné, technické a prevádzkové údaje “Dáta z IMS” nový príval Vyznáme sa v masívnych objemoch historických dát? Vieme z nich vyťažiť pridanú hodnotu?
 15. 15. Vystačíme si so štandardným reportingom, alebo by sme privítali akčný, inteligentný systém? 15 konferencia Smart metering/smart grid 2015 Pravidelný reporting alebo Živá inteligencia
 16. 16. Ak rozmýšľate inovatívne zvážte zapracovanie stratégie pre spracovanie veľkých dát aj vo Vašej spoločnosti 16 konferencia Smart metering/smart grid 2015  zber dát  analýza  vzhľad  rozhodovanie  akcia - čin Deskriptívna analýza Analýza, ktorá zvýrazní to, čo sa stalo v minulosti Diagnostika Analýza, ktorá analyzuje to, čo sa stalo v minulosti Prediktívna analýza Analytics, ktorá predpovedá, čo sa môže stať v budúcnosti Preskriptívna analýza Analýza, ktorá jasne popisuje, čo je potrebné urobiť inak v budúcnosti  stratégia veľkých dát – podnikanie & technológia Benefity analýzy dát v spoločnosti Dopadnapodnikanie
 17. 17. Z reportingu historických dát k reálnemu času 17 konferencia Smart metering/smart grid 2015 Zdroj: Forrester report September 2011 “Understanding The Business Intelligence Growth Opportunity” Roky Mesiace Dni Hodiny Minúty S Zetta Exa Peta Tera Reporting v reálnom čase S Minúty Hodiny Dni Mesiace Roky Procesná automatizácia Podpora ad-hoc rozhodovania Prevádzkové plánovanie Strategické plánovanie Tradičný reporting Reálny čas Predikcia BigData Objem dát (bytes) História Budúcnosť Teraz Neštrukturované externé dáta Neštrukturované Interné dáta Tradičné reportovacie nástroje predstavujú iba časť potenciálu získania informácií
 18. 18. Rozšírený analytický rozsah 18 konferencia Smart metering/smart grid 2015 Zdroj: Forrester report September 2011 “Understanding The Business Intelligence Growth Opportunity” Roky Mesiace Dni Hodiny Minúty S Zetta Exa Peta Tera Reporting v reálnom čase S Minúty Hodiny Dni Mesiace Roky Procesná automatizácia Podpora ad- hoc rozhodovania Prevádzkové plánovanie Strategické plánovanie Tradičný reporting Reálny čas Predikcia BigData Objem dát (bytes) História Budúcnosť Teraz Neštrukturované externé dáta Neštrukturované Interné dáta Tradičné reportovacie nástroje predstavujú iba časť potenciálu získania informácií Prevádzkováanalýzysústavy Riadenieodstávok Prediktívnaúdržba Optimalizáciapracovnýchtímov Dlhodobéplánovanieobnovyaúdržby Analýzatrhu/správaniaodb. Ochranavýnosov Personalizovanézúčtovanie AnalýzaanákupEE
 19. 19. Zdroje dát pre analytické a predikčné systémy 19 konferencia Smart metering/smart grid 2015 AMI DMS SCADA MDM CRM Portál ETRM Asset & Workforce OMS EV Billing GIS Sociálne sietePočasie Demografia Ekonomické progńozy IoT senzory Externé GIS Dáta Trh s EE Výroba Prenos Distribúcia Obchod Dáta z utilít Externé dáta Rôzne interné a externé dátové zdroje
 20. 20. Čo z toho? 20 konferencia Smart metering/smart grid 2015 Individuálna orientácia na zákazníka s personalizovanými tarifami a službami, on sa odmení lojalitou a zvýšenou retenciou Vytvorenie konkurenčnej výhody z využívania nameraných údajov zo Smart metrov Maximalizácia ROI a minimalizácia odstávok s inteligentným riadením aktív a prediktívnej údržby Transparentnosť v reálnom čase pre komplexnú sústavu: obnoviteľné zdroje energie a skladovanie, microgridy, elektrické vozidlá.. Využitie prognózy na zlepšenie fungovania distribučnej sústavy, predovšetkým na znižovanie výpadkov spôsobovaných v extrémnych poveternostných situáciách.. Mať lepší prehľad pri zväčšujúcej sa granularite sústavy pre lepší Demand Side Management a Demand-Response. Chrániť výnosy identifikovaním a elimináciou neoprávnených odberov a predpovedaním resp. zmiernením fluktuácie zákazníkov Dosiahnuť rast tržieb sledovaním trendov a vytváraním produktov na mieru podľa požiadaviek zákazníkov a trhu
 21. 21. Služby s pridanou hodnotou pre koncového odberateľa a ostatných účastníkov trhu 21 konferencia Smart metering/smart grid 2015 Analýza sústavy – výroba a zaťaženie sústavy v reálnom čase Personalizované poradenstvo a služby – budovanie dlhodobej lojality Optimalizácia jednotiek údržby – synergia dostupnosti, schopností, lokalizácie a priorít s poskytnutím informácií o aktuálnom stave v sústave Ochrana výnosov – minimalizácia netechnických strát Dlhodobé plánovanie rozvoja sústavy – simulácie a modelovanie pre minimalizáciu investičných a realizačných rizík Analýza trhu a správania zákazníkov – predvídanie trendov na cielený rozvoj Riadenie výpadkov – plánovaných aj neplánovaných Prediktívna údržba – využívanie dát v reálnom čase aby sa minimalizovali náklady na údržbu a predĺžila životnosť aktív
 22. 22. Komplexné riešenie pre analýzu a predikciu energetických dát high-level architektúra 22 konferencia Smart metering/smart grid 2015 Senzorové konektory Senzorový dátový model Dátový model aktív Ostatné dátové modely Konektory pre Smart Grid platformy Rozhranie Externé dátové konektory Senzory Dáta v reálnom čase Smart grid platformy Iné dáta (Externé) • AMM RT Udalosti • IEC 61850 • IEC 60870-5-104 • Ostatné senzorové protokoly • Meteo • Demografia • Hustota osídlenia • Sociálne médiá • Google Sunroof • ... • AMI/ AMM • MDM • DMS / SCADA • GIS • EAM • CIS Dátový model Smart grid Senzorové konektory Senzorový dátový model APIspreprístup kdátam Otvorené vývojové nástroje Web Service APIs Webové Aplikácie Mobilné Aplikácie Integrácia s BI resp. DWH Integrácia externých aplikácií Analytický komponent Analytický komponent Analytický komponent Vývojové nástroje Vývojové nástroje Reporting & Vizualizácia Analýza spotreby a trhu s EE Energetická efektívnosť Ostatné analýzy Rýchla vrstva (prúdové dáta) Dávková vrstva (história) Turbo vrstva (Reálny čas) Integrácia dát Manažment dát Analytická vrstva Zdroje dát Analytické aplikácie Aplikácie pre koncových odb.
 23. 23. Komplexné riešenie pre analýzu a predikciu energetických dát využívané platformy 23 konferencia Smart metering/smart grid 2015 Senzorové konektory Senzorový dátový model Dátový model aktív Ostatné dátové modely Konektory pre Smart Grid platformy Rozhranie Externé dátové konektory Senzory Dáta v reálnom čase Smart grid platformy Iné dáta (Externé) • AMM RT Udalosti • IEC 61850 • IEC 60870-5-104 • Ostatné senzorové protokoly • Meteo • Demografia • Hustota osídlenia • Sociálne médiá • Google Sunroof • ... • AMI/ AMM • MDM • DMS / SCADA • GIS • EAM • CIS Dátový model Smart grid Senzorové konektory Senzorový dátový model APIspreprístup kdátam Otvorené vývojové nástroje Web Service APIs Webové Aplikácie Mobilné Aplikácie Integrácia s BI resp. DWH Integrácia externých aplikácií Analytický komponent Analytický komponent Analytický komponent Vývojové nástroje Vývojové nástroje Reporting & Vizualizácia Analýza spotreby a trhu s EE Energetická efektívnosť Ostatné analýzy Rýchla vrstva (prúdové dáta) Dávková vrstva (história) Turbo vrstva (Reálny čas) Integrácia dát Manažment dát Analytická vrstva Zdroje dát Analytické aplikácie Aplikácie pre koncových odb. SQL
 24. 24. Pre uspokojenie koncového odberateľa poskytne všetky relevantné informácie zrozumiteľnou formou 24 konferencia Smart metering/smart grid 2015 Business hodnota Zvyšovanie úrovne služieb pre odberateľov, poskytovanie osobného poradenstva k zvýšeniu lojality. Podpora efektívnej spotreby energií, ktorá podporuje záväzok na životné prostredie na zníženie emisií uhlíka. Detailné údaje o spotrebe z IMS odhaľujúce správanie koncových odberateľov. Kombinovaný pohľad interného CRM a externých (Sociálnych) sietí pre zjemnenie segmentácie odberateľov. Vytvára základ pre personalizované tarify – lepšie riešenie pre zákazníka, vernejší vzťah k dodávateľovi.
 25. 25. Pre výrobcov a prevádzkovateľov sústav: Optimalizácia aktív, prediktívna údržba 25 konferencia Smart metering/smart grid 2015 Monitorovanie a analýza v reálnom čase: ▶ Údaje z výrobných zariadení ▶ Údaje z DTS ▶ Údaje zo sústavy ▶ Údaje z akčných členov a senzorov ▶ Údaje z meradiel Konfiguračné údaje, stavové informácie, reporty a plány: ▶ Technické údaje ▶ Intervenčné správy ▶ Konfigurácia aktív ▶ Plány údržby ▶ Plány sústavy Zber a export do relevantných funkcií (register aktív a história prevádzky) Priebežne aktualizovaná a rozširovaná knižnica Analýza a agregácia údajov pre operátorov on-site Business hodnota: ▶ Prevencia výpadkov ▶ Optimalizácia plánovanej údržby ▶ Zníženie času intervencie ▶ Optimalizácia nákupu a skladových zásob ▶ Optimalizácia riadenia pracovných tímov Zdieľaný dohľad expertov lokálne aj na diaľku
 26. 26. Ochrana výnosov výpočet technických a odhaľovanie netechnických strát 26 konferencia Smart metering/smart grid 2015 Atos skombinoval Big Data platformy a masívne úložiská dát pomocou algoritmov umelej inteligencie pre detekciu netechnických strát. Systémové pravidlá sú neustále zdokonaľované o spätnú väzbu z kontrol v teréne k zlepšeniu presnosti detekcie. Osobitný dôraz sa kladie na ergonómiu. Business hodnota Vyspelá predikcia redukuje netechnické straty a zvyšuje úspešnosť tímov kontroly – z 5% až na 40%
 27. 27. Riadenie odstávok 27 konferencia Smart metering/smart grid 2015 Údaje v reálnom čase zo systémov SCADA, IMS a externých zdrojov (predpoveď počasia) zlepšujú predikciu. Dokonalejšie predvídanie prípadných výpadkov a príprava lepších plánov má pozitívny dopad na zmiernenie rizík a úsilie pracovných tímov. Business hodnota Zvýšenie spokojnosti zákazníkov (SAIDI, SAIFI), zníženie výpadkov, zrýchlenie obnovy po výpadku, optimálnejšie riadenie pracovných tímov
 28. 28. Analýza energetických dát ako služba 28 konferencia Smart metering/smart grid 2015
 29. 29. „Digitálne technológie môžu nepochybne zlepšiť klimatický dopad všetkých sekto- rov trhu a pomôcť nám tak smerovať k menej uhlíkovo intenzívnej ekonomike. Ako popredný poskytovateľ digitálnych služieb sme zvlášť hrdí na toto ocenenie, ktoré potvrdzuje naše odhodlanie stále sa zlepšovať. Ukazuje náš záväzok inovovať a vyvíjať digitálne technológie, s pomocou ktorých môžu naši klienti bojovať proti kli- matickej zmene a čeliť výzvam svojho podnikania," Atos je globálnym lídrom medzi IT spoločnosťami v znižovaní emisií Thierry Breton, Atos Chairman and Chief Executive Officer 29 Spoločnosť Atos získala najlepšie skóre v oblasti vplyvu na životné prostredie a zaradila sa tak do kategórie A v hod- notení Carbon Disclosure Project (CDP). Za svoje aktivity pre znižovanie uhlíkových emisií a obchodných rizík klima- tickej zmeny je považovaný za globálneho lídra medzi IT spoločnosťami.
 30. 30. For more information please contact: Ing. Peter Chochol, PhD. Energy&Utilities Consulting & Systems Integration Email: peter.chochol@atos.net Atos IT Solutions and Services s.r.o. Dúbravská cesta 4 841 04 Bratislava Slovakia sk.atos.net

×