Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.
M«n4o«»g¡a@ w  

IÏ iv UÜOWÜCÏ ‘Qmxonófif M:  i: .
¿un ¿o Í Sfiufldo ' ' b‘ ' i
3'  team: boïfiociuured ‘DW-- . '. . . ...
gn. h. 

Vfümfejfl al iemnswb. 6*‘ qqgbnuM)
‘ïbgm mqnlgma ¿se Hqsojn ero u Muga flurfllol. 

H b. ) M9333“ 3Q Irak osflüa ‘...
T {Vïundo lo8¡¿_

V ¡4 j
Mmmm. AlQmnjq« Guyana".  ¿V ; V . ./ Ï

Luís) 3 ñ MD / , (L7
Fecha. fl u ¡’bm /  ’/ 
[ / ...
. . - -1. . aifliifiufihïïiflui- al. -- - ill. 
r - . - -- - . a . -. u . ..1 - _, .1 - - h

IHIIIIIÍIIIIIIIIIIIIÍIIIQIÏ...
Mumdobgïa . 

Mmbxe. QíQwv3Q< OKJQN
w133. JQ-¿r g « 3
ïecmï 03 / u. r‘ 19M

Que «L; t) muasjslggïy; 


 

N _
t; .1 ,...
x

{Bye L2 ‘u: M53, ‘pnoanunx; p»; ‘o ccngmvuc‘ ¿q m mmo ¿ucuumss

Lg, 1nrqugcxoxïc>x m los nave-q 5g m, xxzxszca-xva...
Próxima SlideShare
Cargando en…5
×

Guerra de Irak

156 visualizaciones

Publicado el

 • Sé el primero en comentar

 • Sé el primero en recomendar esto

Guerra de Irak

 1. 1. M«n4o«»g¡a@ w IÏ iv UÜOWÜCÏ ‘Qmxonófif M: i: . ¿un ¿o Í Sfiufldo ' ' b‘ ' i 3' team: boïfiociuured ‘DW-- . '. . . _¡<. 4 - ‘. - . ¿ ¿_¿ Guerra de. _Lva; K. Ïnfilufi ¡Lfinhxvdo vnïVw-évïíióú ¿ÉL y 91 ‘V1456’ ‘GWS. gsm; v , ‘ L‘. ; L, f, Se ‘¡Nado p! «Df-poner ma: 861m: than: ‘qu huggudgn-t , Jgïu+iwúilhh 00“ ‘<3 ”th>mfinílïl9íïiïb‘í«)9*fmí9‘ï“‘9éi jáïüfiïzigfi par. ) m. ) qpraïscdïo el ‘Namco-ke ¡‘de ‘P5. 235mm ‘urmasg- ¿(auge ‘Ue msm 542. ‘ — ¡ , , , . . " 4. l l . , . u . _ A‘ _ _ , _ l. ) bug umvnoán ¿e {pe ïmk pasen xt QUÏU aammtlamg mmm. 3° ‘ = r ‘ v > v v ' h- a, ‘7- . (L O | ..- 'r -- Í_/ _.. _ I l , ' , - , x , ‘ ‘ I__ F _P ‘ . _ _ ‘ _ ‘ ¿ej-kocgzsfi mxszag l usowmx; un gamma ¿g ¡aq! «Se w “mmïïi TumíJfUfij) ¿e los "¿amm * unidas _ sgmu¡egan« Emu fiypaaefïïofiïzfl Ayna ¡www amenaza ao s; Webb 1d ¿oa aüodos. < ¿rïahïc z; .trn. r.¿17® Qxïecexïeaïes» I o ¡» * ¿ I = n ; n ’ . . ‘ . vïn ¡»No 1mm mom. ¿genius en‘ cum’ ¿emm a q. +2 6a «wm ; , huwuJ-Ñ’ 605102 {Neue (SCJ panama. a - n » y. ‘ 1, . "Enano (Luüagóes haflïekiïos- me‘ 119K. .1 Ywxásfij- w, a 4 «EA m; Ink ‘¡mmm Yxuuaafi. T¡_ ¿ » , .; v Eran mwez ¿o :1, nie; " 16mm Hussein" ‘¡mnw¿y¡. ¿;‘w_' ¿c131? U ( Lu Uqïïd v¡4‘€. P! ‘ ‘ J . ú ‘ ; - ú ‘ Lo; puse: ¿i? Dcóáeñïe QSbtuO en («fica ¿q Huggeïñ (De; ¿‘veïiuï ¡a eugupmn ' da Wwwmi- ¡ ‘ u g 4 « ; _ Invacïónaïrak. sam 21H ¿emma uÏ ¿M ‘rfuyo ¿a was. Causas a. ‘asian ek ihsofim ÏVQVJ L. ) Hhflüouh ¿e ql) 5>O‘Qduo_1€¡3.im? do (mo ¿»amm Hussein. .. h-
 2. 2. gn. h. Vfümfejfl al iemnswb. 6*‘ qqgbnuM) ‘ïbgm mqnlgma ¿se Hqsojn ero u Muga flurfllol. H b. ) M9333“ 3Q Irak osflüa ‘al pq: 0h 422mm óeaesvexooaïn. z Las ‘¡miami Ïae h» Mmm ebskocqó“ «mw 6a. ‘Break. "E54: m. » a am LnaÉs‘-Lu%9@@ïos v Jnuuzgófi ¿R Econ y‘ k I mhïwon‘ quero Aenn omo. " JE ¿qm-hear bc ïeïgTïnmá ‘NWÏQS' w ¿(a Í m; Bok m mu. qnmrur mamon ¡u Mo óeiszrder amada humus 5m paro oïwme ‘¿e PGÑQSMOG. ‘ T ' Í» Ei Nuno‘ ¿aim Hem; 3mm! ü uróe áelïrresflore «fiar-Mol w VWÜQN «alueku. '. .¡zs¿ 1 mmm ¿se raczoraecsmmtos. « l Ïvïresí «mmm * Wzhüfls «te amm. tm ó? a ss» Mirmo vxswcoow ob. ) jam, óglgxmyqrymcos ¡»e rulo» Lmgn mmm; m w de ab Mb {mua ïvwïnrsn Wanda; Aaa mnbsvi- Peïnbbcbsi"? í ficovísetasmaáïïamcay" A - F a Ïcéïïggñio’ bt’. 504mb; nodo: «amaba 1st. msm 6€ «Wüïïeiï? 35m6 p un viéuénï sw oehoïPo. deuniutbfl en Bu? ?? uobr 593mm; '91 Q9‘- mania ¡ervén ‘e ‘nhfuucoo. . ' * w armazón óelvfirbüa- ‘nt; eüwïmflrflcfi - = . t r « ‘lwfiwmófl ógsgïxpïeo sobre ú9bo7-1 í * ‘ Consemmïosv mmm % « % % = 1 A M w 4 Saw-emm h) ‘xadice: de moanbqófi. n t « ‘ ‘. . J ' ‘ o En xq; ‘nispwíufies ro Mahon medios: ¡wei awfiáoflatïï“? P053. * fiar-T 6 nbïxmï ‘I’ i , A . - ' ' . _;
 3. 3. T {Vïundo lo8¡¿_ V ¡4 j Mmmm. AlQmnjq« Guyana". ¿V ; V . ./ Ï Luís) 3 ñ MD / , (L7 Fecha. fl u ¡’bm / ’/ [ / w / _. _. 2:7 37492. EN 93h. Qwcuw 5Q (ma; Lu uso 3% m/ ‘abogan Qmfógó en u; que se (Qfifi) más en um (KLUJUSH {Ñ-«WVUJV ¿ya 0.9 Qoczp ¿Luisa? 0er U‘ ¿»JD so uo ufiuuïmqï) q“ una a0 ko; ubhíPí OUNALAD: , HanYx {Palm} un exH-oxsó x; m” ÍÜQJOQAKS. ) en L) (¡gi-id mu! o ¿‘t/ UM l? ¡mgsm U dimgï) x1 M; qmbtujf) fqMbñm fiQ/ xg s‘); (mio; {women-br carro to vigo ¿p uutorua pets», ql Qnlemse «se ¡un p mu¿e "u? Onzasñqkn moho pa! Ü qm ¿w439 akiqgxuguü L-Lumfx (Üqlnm! ‘MW? JN (¡Mare ¿Je QoQgCQ Lu (hoíeyán ¿o ¿Jn x1 ‘¿Ü Q9 qu? MW? um ¡‘Uuuobfl muy {NLu- un diu Q1? ninguna Qwbsa s? uQ en m. dquauujñ de ¡r a s) mmm ¿o Ouáfl“ W Pgrumo m um qumenuq Lo ñohhuw L» {Yuerw x3? 54 muxa V mxáes un lo ¿»e {mph/ ibm Kama un) wm; ¿ke muuy‘ ¿a muxo o Wip La (¿bush mw Iman fi jj 9mm no as (m, ¿maru w M) (¿N300 ¿s? qvédpa mm: _ Tmg u? QnhfU-J ¿Se ¡J wuzïQ Hum Mudo vaca o tu uuu-i pasa QOJGQWI cm un coso oiga muxa/ ue m ciusnmïo. ¿me vaga; ¿o MNUM www k» 3,00330 ¿u? s» Quay? m hrorsms ¿Jon Yu uxropafluaxr x, muay wm venom ¡u L3 ¡v9 pz Uv wow «s0 osesxruh 93€ no ¿La 3-» No uwuïóufU? ü“ ¿me cam .060 qoexm 30 ÏMÉH
 4. 4. . . - -1. . aifliifiufihïïiflui- al. -- - ill. r - . - -- - . a . -. u . ..1 - _, .1 - - h IHIIIIIÍIIIIIIIIIIIIÍIIIQIÏI f. 4 M i III EHQWTHM IIIIIII í ‘ L. E IIIIIE flmfillfiifi IE E 1 . XD man MA A EFWÏE' HEI ‘IE EIIH ÍI HNETÏ IEEE A, n. . . .1 eI= É? -g mafia: un Hifi I. IL I: QIEIEIHIEIMEHIE . Ï filmlflflfl IIHI ECIQIÍMIIIJIEKI ÏEIBIIII - H E ILEIIKK gn. ‘ ÉIÉEIW _ . _* E T III EÏIIEIHIE IHEIIII , L 2 u EIHIIJI WI . E3!W! EIÉIIIIII m HIII IüIflIEIEIEIm! !II__“ I glullmglnalmnnlngmlnnunnnncnu ¡[nai J nnulngunlumnnnm num: Y mlalmlm { m I _IIlflIHIfiIEI Ilmnn mnnnmnmlmn IIm, IflIII Ilmnnnmnmlnnnnmnl mlanmnunmua IIEIHIIIE mlllllfllfilllfllmllii mmm wlnnmlnlm g wV r . :3 QUHIEIEIEIMIE ny, ;, » n , 7; . ï z . IW! !! . Ilfllülfllfllmifllfillllll . ¿, mfllfilllfilfilllllülflllllï nm mi Imnmnnimnunuunuuln Ingnlnnmnmlalmnmnmnmlngu _ J Iugmlnnlnngggunnnn m_ gwnülanmlmggumnlnu _í n- ¡mIuImIaInImI* Ely ¡ >- I I I . su mualzlmnnl Inzu T tlalunugunülnulln . :: aIImImlmuEgn¡gunü. m n , EIMIIIIIHI. _¡r mas num 3 , 4 nnmllnnglnlalmaangmni _ mIaII: ngan¡unIIlIn¡_ V WH n } AV nmnüggulgmnflllgglu _L%; W ; - . T: % W¿Emugmnlnugünmggnüglgmglnn , a Qwfirs, p . ,. mnlnwwmnggmsnnglngsnmnwaussi i ummmmy gamnmnmua E -mÉ¡! MEEHJGIHEEBJIEIJHIQIHE 1 Emamam l@! fllfllEEB! _HE! Iw_ÉJIEEÜBEÉE3!EI! flII! EI@BIE! u Íu. ¡ ? *un¿ ï¡%. ;%. .2“ LF Tn % 4* T _. .. q. -.» _ % } . . ; t.. ..¿
 5. 5. Mumdobgïa . Mmbxe. QíQwv3Q< OKJQN w133. JQ-¿r g « 3 ïecmï 03 / u. r‘ 19M Que «L; t) muasjslggïy; N _ t; .1 , r.: .c<2;: u “J mu‘ unzüïjfl, Qgïúñukf ‘v’? 73mm U ¿lana agas, úkwjoïïg; ¿x tu (ML-zo. J flmrxóohuïï. ) lagunas; huso Le5ïqe UQÜu-J‘ Ïñflu): M‘ « mi Gmefm Lu nwnmksxq Enxnq v2 3C¿-. ‘na s au‘ «unn 3kxA-“ïnz ¿mn“_»nk; s¿ gw. ) aux)? Ckuïgg ¿gn Lo‘ ab3<úu_g pnr‘v_1(1flc3 3€ W) {ïur¿¿. :¿5¡¡4 ÑWQÜÁ Lu Ï Q Ï-Üwfiíxxï uï ÑMFÓQ kawa mu 53Kuu: :i q ta, QÍJÏQWJ, .1 ILQÜÍ-‘JÏJÏQ; ¡.42 {ñ ¿mmm m ej ¡“No icpoq ‘q, Qxgnugmïeg Qc-JUQKEJT (“dniuívx - qflwuv (ÏUQAW Fkwckia‘ iCat»: - (41% «- íüñprxjd mmm mnsm 193w me A ‘aïzguuugw ïrmceu ngq Que o‘, b) ‘daaxfliñpnjï i; uN LÜJJWÏ-J 3€ ‘ha“. _x-*‘1uuotxe'_ ‘l 232 035:‘. ¡33‘. kï"c x¡ sacra-WK? Mumfiq“ uigucrlüí ¿asma QR Fxmï si; ¿fito x04 ‘bunqao zavmvx h: aïdagüïouífa. k; Ex ¿enga? —Qr). ’“€r) comomg es u eu oe ‘io. ’ ÓÉJL'Ñ= Z>I‘K‘iQL ¡. m3 áeksaïluo‘ q ; J.>'Í 13x? ‘Lu ¡Quiukisñ rbufiuq? ’ tu ï¡nn1¿1.u; :¡ me, xeguïmós do. ¡‘La ‘L9 Wpl-Rqcïc ¿{to LdHDÜduÍjmñ r. u'gi%o‘«. ;gmj_
 6. 6. x {Bye L2 ‘u: M53, ‘pnoanunx; p»; ‘o ccngmvuc‘ ¿q m mmo ¿ucuumss Lg, 1nrqugcxoxïc>x m los nave-q 5g m, xxzxszca-xvangxx xcoñe-g x, ¿»r ‘lo ‘mmm-nm Ku "VNQHKQH Ïácúw uv uefisïy ¡x un mueva; ¿Q h: áxemuzurgn. uemxy Q MEJLDKLLH1LJLFQD m; qu; ‘(í‘93[‘xwf‘¿{ ¿xx «u x; '(cx: ‘*s; riJ «xx íuaxuxux tu «vam; ¿e Dxsáoñáoí mna-xqnxes» E: ïcfxguPíVxfldí mu’ ÚÍLÜJ; a Lex Qxzxknio) ‘Wrxaaox 3K rvzxj ¿qua-ud V o; 0M «gama, Dewcrflojxl Lo Pr ¿(‘J é-ï. ÓJ"‘D«J ¿e 1105-339 uu xNgJxJ ÓÁ’ "ü. ‘Ïwgflï .3’¿¿, .gxgx¿3¿¡ W ¿yxp 2:‘ di o, xC‘_, ï3(’¿Qf. Q> ¡F', J,. Zxxx"JLIQTJ°D; ww, u ‘ug- avion? ‘ “s. ÓQJJTÓ‘9Q ibm ¿mw La mdxnxxaxzruoucr» ¡ ax cnxrxorx. fit; 02A)‘; KM ,4 ÍF-‘xxíu Qu qaxxwdux’: CJC) ‘u (xxomxkxárjn u) ¡Mdaéxíiq tu voHr; 0% G05)‘; xuïVÁlÏ a, qrsmxe; JJ uuwnxg 3Q xq‘ QÉSJWÏÚÏJQÏLQ umqxg‘ ü «¿M-cua mas ¿mou i ‘<1 QñVQxsuQ/ NLQ *.4.)‘”1", xTJx: * ‘¿S9 Lo; Dqxwpag Emu-Lg; .. Ex 03x11: 3;. :='¿x-_; J‘uu3x3V "y; Qxxhexm úïïïq u ‘dfu m1.)“ umfnglxA Cam ‘¡nirvana xo gqmumzgm CA U2 uxrexcec T20 xd bmx» Ch ¿F22 ¡ÜÓ xmcqao; 52 x0; a. ¡;ox<>yxs2¿ wm: '. ‘€¡. r:. *.wox x1 qfiuiuñ u Íd. pegar); J ‘¿Mi pxgggfljbï (me kid-pi’; ¿minimum ¿uxÏQxJN Con m. -DMDZ‘CÏx'LQQ‘v-ÏI'- Hemovm í ‘ax xgxmmxïtxlxxf j. ‘u Jmjñ Ïumpvqx: (om ‘mxcuóz Lo -¿}.3>u1x1u<¡¿r. m (o 'Ï4_)‘>ufnJ. 34? mmracsxu Qx 1Q "‘ï€'q€«_)ï. ,¡_‘-5( xí u. '4>f‘*xac>x3 6Q Druzxxwí uuxwruxex . Í A _ ‘ (Tudo; CCPMYÜ W N533», ‘JuÜÏ-¡‘Q y xforcg 00.1 ; ¿Pude a, . «ñmxqïoru: LoLQcMuJ Lügxumbx e g x v. tuu‘ fm un _ “ Qnñfix ¿S35 ógïx. ) Q2 ¡‘rpg de (¿gun ‘lg, Ñño, Ïzn ¿Je fpdqe; 3Q Jqucxdrx Ma. ) Jïmuïq. ) ‘¿esta Qxuko spiagngg. ¿N w dfcLïe. ‘ 3€’ «fafiugroñ ¿audio gxuxxumoomjq Huñcq; e ‘MÜÍQQ

×