Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

Session 49 Christian Udin

 • Inicia sesión para ver los comentarios

 • Sé el primero en recomendar esto

Session 49 Christian Udin

 1. 1. Transportforum 2012 – Session 49EasyWay Roadmap för införande av Samverkande System Christian Udin Christian.udin@sweco.se 1
 2. 2. Agenda1. Vad är samverkande system?2. Vad är EasyWay?3. Vari ligger utmaningen?4. EasyWay Road Map för samverkande system5. Införande av samverkande system6. Nästa steg 2
 3. 3. Vad är samverkande system?• Samverkande system (Cooperative Systems) är en del av begreppet Intelligenta Transportsystem (ITS)• I de ’traditionella’ Intelligenta Transportsystemen används teknik, i eller utanför fordonet, för att via envägskommunikation ge föraren någon form av information eller informera om godset och därmed möjlighet att kunna ta ett beslut utifrån den givna information• Tanken är att utvidga de mer traditionella Intelligenta Transportsystemen genom att utveckla system som kan kommunicera med varandra för att ge bättre och snabbare information för att ta beslut =• Samverkande system 3
 4. 4. Vad är samverkande system? (forts)• Samverkande system är system som kan placeras i fordonet, på godset, vid vägsidan och som kan kommunicera genom flera olika tekniker via öppna standardiserade lösningar• Det främsta syftet med samverkande system är möjligheten att skicka och ta emot information i realtid och att använda informationen för att öka säkerheten och effektiviteten samt att minska miljöpåverkan på vägarna• Den ökade mängden information samtidigt som att informationen når ut till berörda snabbare (i realtid) medverkar till mer effektiva system än de traditionella Intelligenta Transportsystemen som finns idag 4
 5. 5. 5
 6. 6. EasyWay• Fokus är på implementering av tjänster (Core European ITS Services) inom följande områden • Trafikinformation • Trafikstyrning • Godstransporter • Intelligent infrastruktur (IKT) (stödsystem)• Förenar nästan alla vägmyndigheter och vägoperatörer i Europa• Implementering av Core European ITS Services och IKT-system sker harmoniserat i Europa genom framtagna riktlinjer (Deployment Guidelines)• Parallellt sker analyser och arbete kring nya tjänster och nya områden…• ……Samverkande System 6
 7. 7. Vari ligger utmaningen? 7
 8. 8. Vari ligger utmaningen?• Väginfrastruktur eller fordonssystem? Vad utvecklas först?• Vilket vägnät? Var börjar man?• Tjänsteutveckling eller införande av system?• Kommunikationskanaler?• Typ av fordon, vilka transporter? Vissa eller alla?• Samverkan mellan myndigheter, fordonstillverkare, telekommunikationsföretag, tjänsteutvecklare, m.fl. 8
 9. 9. EasyWays Road Map för SamverkandeSystem• En strategi för införande av samverkande system som EasyWay är överens om• En stöd för medlemsländerna och partner vid planering och införande av samverkande system• Kommunicerar vad EasyWay och dess partners prioriterar till den omgivande världen• Genom att flertalet av Europas vägmyndigheter ställer sig bakom ger det ett incitament för andra aktörer att investera • Vilket är ett måste för samverkande system som handlar om samverkan mellan många aktörer! 9
 10. 10. EasyWays Road Map för SamverkandeSystem• EasyWays Road Map svarar på fem frågor • Vad skall införas? • Vart skall det införas? • När skall det införas? • Hur skall det gå till? • Vem skall göra det? 10
 11. 11. EasyWays Road Map för samverkande system• EasyWay har antagit utmaningen genom att…• …identifiera sin roll kring utvecklingen (Vem?)• …identifierat prioriterade tjänster (Vad?)• …klassificerat vägnätet (Var?)• …identifierat nyttor, erfarenheter från andra projekt, input från standardisering och analyserat nationella och internationella strategier (När? och Hur?) 11
 12. 12. EasyWays Road Map för samverkande system• EasyWay valde fokus på tjänster oberoende av teknik och identifierade sju prioriterade tjänster som kan vara hävstången för införandet • Hazardous location notification • Traffic jam ahead warning • Decentralised floating car data • Traffic information and recommended itinerary • In-vehicle signage • Access Control • Parking Management 12
 13. 13. Införande av samverkande system• För att undvika hönan och äggen situationen kommer EasyWay att föreslår att myndigheterna tar ett första steg och agerar katalysator• EasyWay föreslår ….• …ett stegvis införande på olika delar av vägnätet… • Högbelastade och kritiska delar av vägnätet såsom tunnlar, broar, etc. prioriteras med införande av tjänster och ev. stödsystem • Vägnät med hög trafikintensitet och problem med säkerhet anpassa tjänster för att stödja situationen 13
 14. 14. Införande av samverkande system (forts.)• ….börja med tjänster som använder sig av existerande ombordenheter och av existerande kommunikationskanaler (3G, 4G, etc.)• ….tjänster som ger mervärde till investeringen kan vara första steget, speciellt för kommersiella transporter • Analyser visare att mervärdestjänster ger bästa nyttokostnadskvot (2.1 för Europa och 1,7 för Sverige)• EasyWay föreslår därför att mervärdestjänster som stödjer kommersiell trafik men även stödjer samhället är de som skall påbörja införandet av samverkande system• Första steg att införa access control som verktyg för trafikstyrning för tunnlar, miljözoner, parkering etc. • Demonstrationsprojekt och implementering 14
 15. 15. Access Control 15
 16. 16. Införande av samverkande system• Parallellt med införande föreslår EasyWay • Myndigheter tar en allt mer aktiv roll inom standardisering • Reder ut legala aspekter kring data, information, fordonslösningar• Samt aktivt studerar Nederländerna som under 2012 börjar införande av ny vägsidesinfrastruktur och tittar på öppna kommunikationslösningar… 16
 17. 17. Nästa steg• Arbetet skall slutföras under våren 2012• Skall verifieras och godkännas av EasyWays partners• Kommuniceras till omgivning om EasyWays prioriteringar och planering för införande av samverkande system• Införas som en del i EasyWays Road map för införande av ITS på det Transeuropeiska vägnätet 17
 18. 18. Om ni har fler frågor eller funderingar är ni varmt välkomna att fortsätta diskussionen i Swecos monter i nästa paus.Christian UdinChristian.udin@sweco.se

×