Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.
• “Numai aceia care au fost cercetători sârguincioşi ai
Scripturilor şi care au primit dragostea de adevăr vor fi
ocrotiţi...
• 1. Care este originea,1. Care este originea,
punctul de plecare alpunctul de plecare al
Duhului Sfânt?Duhului Sfânt?
• Ioan 15:26 Când va veni Mângâietorul, pe care-L
voi trimite de la Tatăl, adică Duhul adevărului,
care purcede de la Tată...
2. Unde ne arată Biblia că2. Unde ne arată Biblia că
omniprezenţa lui Dumnezeu esteomniprezenţa lui Dumnezeu este
realizat...
• Psalmi 139:7-12 Unde mă voi duce departe de
Duhul Tău, şi unde voi fugi departe de Faţa
Ta? 8 Dacă mă voi sui în cer, Tu...
• 3. Unde se arată că Duhul3. Unde se arată că Duhul
Sfânt nu este altceva decâtSfânt nu este altceva decât
“suflarea” lui...
• Iov 33:4Iov 33:4 Duhul lui Dumnezeu m-aDuhul lui Dumnezeu m-a
făcutfăcut, şi, şi suflarea Celui Atotputernicsuflarea Cel...
• 4. În ce loc Scriptura face un4. În ce loc Scriptura face un
paralelism interesant întreparalelism interesant între
Duhu...
• 1 Corinteni 2:9-16 Dar, după cum este scris:
„Lucruri pe care ochiul nu le-a văzut, urechea nu
le-a auzit, şi la inima o...
• 5. Ce pasaje biblice dovedesc5. Ce pasaje biblice dovedesc
că prin Duhul Sfânt în oamenică prin Duhul Sfânt în oameni
lo...
• Romani 8:9-11 Voi însă nu mai sunteţi pământeşti, ci
duhovniceşti, dacă Duhul lui Dumnezeu locuieşte într-
adevăr în voi...
6. Există în Scriptură declaraţii care aplică tot felul6. Există în Scriptură declaraţii care aplică tot felul
de trăsătur...
- Se bucură
• Luca 1:47 “… mi se bucură duhul în Dumnezeu,
Mântuitorul meu
- Se întristează
• Psalmii 77;3 “… mă gândesc a...
- Cântă
• 1 Corinteni 14;15 “ … voi cânta cu duhul, dar voi cânta
şi cu mintea”
- Susţine, sprijină pe cineva
• Proverbe 1...
7. Un pasaj controversat şi deseori7. Un pasaj controversat şi deseori
greşit interpretat este cel dingreşit interpretat e...
• Ioan 14:16-28 Şi Eu voi ruga pe Tatăl, şi El vă va da un alt
mângîietor, care să rămână cu voi în veac; 17 şi anume,
Duh...
• dar voi Îl cunoaşteţi, [1]
• Mă voi întoarce la voi. [2]
• voi Mă veţi vedea; [3]
• Eu sunt în voi. [4]
• Mă voi arăta l...
8. Ce alte dovezi există că Isus8. Ce alte dovezi există că Isus
este de fapt Mângâietorul deeste de fapt Mângâietorul de
...
• Ioan 14:16 „Şi Eu voi ruga pe Tatăl, şi El vă va
da un alt mângâietor (limba greacă:
„Paracletos”), care să rămână cu vo...
9. Dovediţi că Duhul Sfânt care a9. Dovediţi că Duhul Sfânt care a
fost dat la ziua Cinzecimii nufost dat la ziua Cinzecim...
• Ioan 7:38 Cine crede în Mine, din inima lui vor
curge râuri de apă vie, cum zice Scriptura.” 39
Spunea cuvintele acestea...
• a zis Isus „căci încă nu M-am suit la Tatăl Meu.
Ci, du-te la fraţii Mei, şi spune-le că Mă sui la
Tatăl Meu şi Tatăl vo...
• Fapte 3:12 Petru, când a văzut lucrul acesta, a
luat cuvântul şi a zis norodului: „Bărbaţi Israeliţi,
pentru ce vă miraţ...
• 10. Care este versetul cel10. Care este versetul cel
mai direct care spune cinemai direct care spune cine
este Duhul?est...
• 2 Corinteni 3:17 Căci Domnul este
Duhul; şi unde este Duhul Domnului,
acolo este slobozenia.
• 1 Corinteni 8:6 totuşi pe...
• 11. Este neprihănirea lui Isus11. Este neprihănirea lui Isus
singura neprihănire valabilă sausingura neprihănire valabil...
• Romani 5:10 Căci, dacă atunci când eram
vrăjmaşi, am fost împăcaţi cu Dumnezeu, prin
moartea Fiului Său, cu mult mai mul...
• Romani 8:9-11 Voi însă nu mai sunteţi
pământeşti, ci duhovniceşti, dacă Duhul lui
Dumnezeu locuieşte într-adevăr în voi....
12. Vom spune: „Nu a spus Isus12. Vom spune: „Nu a spus Isus
discipolilor Lui: ‚Duceţi-vă şi faceţidiscipolilor Lui: ‚Duce...
Există doar Nume ale Tatălui şi ale
Fiului, dar numele Spiritului este
inexistent în Biblie, pentru că de fapt
nu este o ...
 Toate botezurile făcute de apostoli raportate în
cartea „Faptelor apostolilor” au fost făcute „în
numele lui Isus”.
• Fa...
 Cel mai greu argument este însăşi semnificaţia
botezului care înseamnă moartea şi învierea cuiva. A
murit şi înviat Tată...
• Coloseni 2:11,12 În El [Hristos] aţi fost
tăiaţi împrejur, nu cu o tăiere împrejur,
făcută de mână, ci cu tăierea împrej...
Adevarul Scripturii despre Duhul lui Dumnezeu
Adevarul Scripturii despre Duhul lui Dumnezeu
Adevarul Scripturii despre Duhul lui Dumnezeu
Próxima SlideShare
Cargando en…5
×

Adevarul Scripturii despre Duhul lui Dumnezeu

1.565 visualizaciones

Publicado el

Personalitatea, influența, omniprezența lui Dumnezeu.

 • Sé el primero en comentar

Adevarul Scripturii despre Duhul lui Dumnezeu

 1. 1. • “Numai aceia care au fost cercetători sârguincioşi ai Scripturilor şi care au primit dragostea de adevăr vor fi ocrotiţi de amăgirea puternică ce ia lumea în stăpânire. Prin mărturia dată de Biblie, aceştia îl vor depista pe amăgitor în prefăcătoria lui. Timpul de încercare va veni peste toţi. Prin cernerea ispitei se vor descoperi creştinii adevăraţi. Sunt copiii lui Dumnezeu atât de solid întemeiaţi pe Cuvântul Său, încât să nu urmeze dovada dată de simţurile lor? Se vor prinde ei de Biblie şi numai de Biblie într-o astfel de criză? Satana îi va împiedica, dacă va putea, să-şi asigure pregătirea pentru a rezista în ziua aceea. El va pregăti lucrurile în aşa fel, încât să le îngrădească drumul, să-i atragă cu bogăţii pământeşti, să-i facă să ducă poveri grele şi apăsătoare, pentru ca inimile să le fie supraîmpovărate de grijile vieţii acesteia, iar ziua încercării să vină peste ei ca un hoţ.” E.White - Marea Luptă, p.626
 2. 2. • 1. Care este originea,1. Care este originea, punctul de plecare alpunctul de plecare al Duhului Sfânt?Duhului Sfânt?
 3. 3. • Ioan 15:26 Când va veni Mângâietorul, pe care-L voi trimite de la Tatăl, adică Duhul adevărului, care purcede de la Tatăl, El va mărturisi despre Mine. • 1 Corinteni 2:12 Şi noi n-am primit duhul lumii, ci Duhul care vine de la Dumnezeu, ca să putem cunoaşte lucrurile pe care ni le-a dat Dumnezeu prin harul Său. • Matei 10:19 Dar, când vă vor da în mâna lor, să nu vă îngrijoraţi, gândindu-vă cum sau ce veţi spune; căci ce veţi avea de spus, vă va fi dat chiar în ceasul acela; 20 fiindcă nu voi veţi vorbi, ci Duhul Tatălui vostru va vorbi în voi.
 4. 4. 2. Unde ne arată Biblia că2. Unde ne arată Biblia că omniprezenţa lui Dumnezeu esteomniprezenţa lui Dumnezeu este realizată prin Duhul Său şi că înrealizată prin Duhul Său şi că în realitate Dumnezeu Însuşi esterealitate Dumnezeu Însuşi este prezent oriunde şi nu altcineva?prezent oriunde şi nu altcineva?
 5. 5. • Psalmi 139:7-12 Unde mă voi duce departe de Duhul Tău, şi unde voi fugi departe de Faţa Ta? 8 Dacă mă voi sui în cer, Tu eşti acolo; dacă mă voi culca în locuinţa morţilor, iată-Te şi acolo; 9 Dacă voi lua aripile zorilor, şi mă voi duce să locuiesc la marginea mării, 10 şi acolo mâna Ta mă va călăuzi, şi dreapta Ta mă va apuca. 11 Dacă voi zice: „Cel puţin întunericul mă va acoperi, şi se va face noapte lumina dimprejurul meu!” 12 Iată că nici chiar întunericul nu este întunecos pentru Tine; ci noaptea străluceşte ca ziua, şi întunericul ca lumina.
 6. 6. • 3. Unde se arată că Duhul3. Unde se arată că Duhul Sfânt nu este altceva decâtSfânt nu este altceva decât “suflarea” lui Dumnezeu şi“suflarea” lui Dumnezeu şi nu o altă persoană distinctănu o altă persoană distinctă de Tatăl sau Fiul?de Tatăl sau Fiul?
 7. 7. • Iov 33:4Iov 33:4 Duhul lui Dumnezeu m-aDuhul lui Dumnezeu m-a făcutfăcut, şi, şi suflarea Celui Atotputernicsuflarea Celui Atotputernic îmi dă viaţăîmi dă viaţă.. • Ioan 20:21 Isus le-a zis din nou:Ioan 20:21 Isus le-a zis din nou: „Pace vouă! Cum M-a trimis pe Mine„Pace vouă! Cum M-a trimis pe Mine Tatăl, aşa vă trimit şi Eu pe voi.” 22Tatăl, aşa vă trimit şi Eu pe voi.” 22 După aceste vorbe,După aceste vorbe, a suflat pestea suflat peste ei, şi le-a zis: „Luaţi Duh Sfântei, şi le-a zis: „Luaţi Duh Sfânt!!
 8. 8. • 4. În ce loc Scriptura face un4. În ce loc Scriptura face un paralelism interesant întreparalelism interesant între Duhul lui Dumnezeu şi duhulDuhul lui Dumnezeu şi duhul omului şi ce lecţie învăţămomului şi ce lecţie învăţăm de aici?de aici?
 9. 9. • 1 Corinteni 2:9-16 Dar, după cum este scris: „Lucruri pe care ochiul nu le-a văzut, urechea nu le-a auzit, şi la inima omului nu s-au suit, aşa sunt lucrurile pe care le-a pregătit Dumnezeu pentru cei ce-L iubesc.” 10 Nouă însă Dumnezeu ni le-a descoperit prin Duhul Său. Căci Duhul cercetează totul, chiar şi lucrurile adânci ale lui Dumnezeu.11 În adevăr, cine dintre oameni cunoaşte lucrurile omului, în afară de duhul omului, care este în el? Tot aşaTot aşa: nimeni nu cunoaşte lucrurile lui Dumnezeu în afară de Duhul lui Dumnezeu.
 10. 10. • 5. Ce pasaje biblice dovedesc5. Ce pasaje biblice dovedesc că prin Duhul Sfânt în oamenică prin Duhul Sfânt în oameni locuieşte realmente Dumnezeulocuieşte realmente Dumnezeu şi Hristos?şi Hristos?
 11. 11. • Romani 8:9-11 Voi însă nu mai sunteţi pământeşti, ci duhovniceşti, dacă Duhul lui Dumnezeu locuieşte într- adevăr în voi. Dacă n-are cineva Duhul lui Hristos, nu este al Lui. 10 Şi dacă Hristos este în voi, trupul vostru, da, este supus morţii, din pricina păcatului; dar duhul vostru este viu, din pricina neprihănirii. 11 Şi dacă Duhul Celui ce a înviat pe Isus dintre cei morţi locuieşte în voi, Cel ce a înviat pe Hristos Isus din morţi, va învia şi trupurile voastre muritoare, din pricina Duhului Său, care locuieşte în voi. • Efeseni 3:16,17 şi-L rog ca, potrivit cu bogăţia slavei Sale, să vă facă să vă întăriţi în putere, prin Duhul Lui, în omul dinăuntru, 17 aşa încât Hristos să locuiască în inimile voastre prin credinţă; pentruca, având rădăcina şi temelia pusă în dragoste. • Ioan 14:23 Drept răspuns, Isus i-a zis: „Dacă Mă iubeşte cineva, va păzi cuvântul Meu, şi Tatăl Meu îl va iubi. Noi vom veni la el, şi vom locui împreună cu el.
 12. 12. 6. Există în Scriptură declaraţii care aplică tot felul6. Există în Scriptură declaraţii care aplică tot felul de trăsături personale Duhului lui Dumnezeude trăsături personale Duhului lui Dumnezeu (suspină, mijloceşte, poate fi întristat etc.).(suspină, mijloceşte, poate fi întristat etc.). Aceste declaraţii referitoare la Duhul luiAceste declaraţii referitoare la Duhul lui Dumnezeu i-au făcut pe mulţi susţinători aiDumnezeu i-au făcut pe mulţi susţinători ai doctrinei trinităţii să conchidă că este odoctrinei trinităţii să conchidă că este o Persoană.Persoană. Sigur că este o Persoană, dar nu altăSigur că este o Persoană, dar nu altă Persoană decât Însuşi Dumnezeu.Persoană decât Însuşi Dumnezeu. Biblia conţineBiblia conţine declaraţii multiple în care se atribuie trăsăturideclaraţii multiple în care se atribuie trăsături personale duhului omului şi este normal să fiepersonale duhului omului şi este normal să fie aşa, daraşa, dar nicidecum nu ne gândim că duhulnicidecum nu ne gândim că duhul omului ar fi o altă persoană decât însuşi omulomului ar fi o altă persoană decât însuşi omul respectivrespectiv. Puteţi menţiona câteva pasaje ale. Puteţi menţiona câteva pasaje ale Scripturii care descoperă acest aspect?Scripturii care descoperă acest aspect?
 13. 13. - Se bucură • Luca 1:47 “… mi se bucură duhul în Dumnezeu, Mântuitorul meu - Se întristează • Psalmii 77;3 “… mă gândesc adânc în mine, şi mi se mâhneşte duhul.” - Suspină Marcu 8;12 “ Isus a suspinat adânc în duhul Său…” - Se tulbură • Daniel 7;15 “Eu, Daniel, m-am tulburat cu duhul, iș vedeniile din capul meu m-au înspăimântat.”
 14. 14. - Cântă • 1 Corinteni 14;15 “ … voi cânta cu duhul, dar voi cânta şi cu mintea” - Susţine, sprijină pe cineva • Proverbe 18;14 “Duhul omului îl sprijine teș la boală…” - Se înviorează • Geneza 45;27 “ …duhul tatălui lor, Iacov s-a înviorat.” - Poate avea experienţe separate de limitările trupului • Coloseni 2;5 “Căci măcar că sunt departe cu trupul, totuşi cu duhul sunt cu voi,…”
 15. 15. 7. Un pasaj controversat şi deseori7. Un pasaj controversat şi deseori greşit interpretat este cel dingreşit interpretat este cel din evanghelia după Ioan, cap. 14:16-evanghelia după Ioan, cap. 14:16- 28; Cine este de fapt28; Cine este de fapt „Mângâietorul”? Dovediţi folosind„Mângâietorul”? Dovediţi folosind chiar pasajul respectiv.chiar pasajul respectiv.
 16. 16. • Ioan 14:16-28 Şi Eu voi ruga pe Tatăl, şi El vă va da un alt mângîietor, care să rămână cu voi în veac; 17 şi anume, Duhul adevărului pe care lumea nu-l poate primi, pentru că nu-L vede şi nu-L cunoaşte; dar voi Îl cunoaşteţi, căci rămâne cu voi, şi va fi în voi. [1] 18 Nu vă voi lăsa orfani, Mă voi întoarce la voi. [2] 19 Peste puţină vreme, lumea nu Mă va mai vedea, dar voi Mă veţi vedea; [3] pentru că Eu trăiesc, şi voi veţi trăi. 20 În ziua aceea, veţi cunoaşte că Eu Sunt în Tatăl Meu, că voi sunteţi în Mine, şi că Eu Sunt în voi. [4] 21 Cine are poruncile Mele şi le păzeşte, acela Mă iubeşte; şi cine Mă iubeşte, va fi iubit de Tatăl Meu. Eu îl voi iubi, şi Mă voi arăta lui.” [5] 22 Iuda, nu Iscarioteanul, I-a zis: „Doamne, cum se face că Te vei arăta nouă şi nu lumii?” [6] 23 Drept răspuns, Isus i-a zis: „Dacă Mă iubeşte cineva, va păzi cuvântul Meu, şi Tatăl Meu îl va iubi. Noi vom veni la el, şi vom locui împreună cu el. [7] 28 Aţi auzit că v-am spus: „Mă duc, şi Mă voi întoarce la voi.” [8] Dacă M-aţi iubi, v-aţi fi bucurat că v-am zis: „Mă duc la Tatăl;” căci Tatăl este mai mare decât Mine.
 17. 17. • dar voi Îl cunoaşteţi, [1] • Mă voi întoarce la voi. [2] • voi Mă veţi vedea; [3] • Eu sunt în voi. [4] • Mă voi arăta lui.” [5] • Te vei arăta nouă şi nu lumii?” [6] • Noi [Isus şi Tatăl] vom veni la el, şi vom locui împreună cu el. [7] • Mă duc, şi Mă voi întoarce la voi. [8]
 18. 18. 8. Ce alte dovezi există că Isus8. Ce alte dovezi există că Isus este de fapt Mângâietorul deeste de fapt Mângâietorul de care se vorbea în pasajulcare se vorbea în pasajul anterior?anterior?
 19. 19. • Ioan 14:16 „Şi Eu voi ruga pe Tatăl, şi El vă va da un alt mângâietor (limba greacă: „Paracletos”), care să rămână cu voi în veac.” • 1 Ioan 2:1 „Dar dacă cineva a păcătuit, avem la Tatăl un Mijlocitor (limba greacă: „Paracletos”), pe Isus Hristos, Cel neprihănit.” • Matei 28:20b Şi iată că Eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârşitul veacului. • 2 Tesaloniceni 2:16,17 Şi însuşi Domnul nostru Isus Hristos, şi Dumnezeu, Tatăl nostru, care ne-a iubit şi ne-a dat, prin harul Său, o mângâiere veşnică şi o bună nădejde, 17 să vă mângâie inimile, şi să vă întărească în orice lucru şi cuvânt bun!
 20. 20. 9. Dovediţi că Duhul Sfânt care a9. Dovediţi că Duhul Sfânt care a fost dat la ziua Cinzecimii nufost dat la ziua Cinzecimii nu era altcineva decât Isusera altcineva decât Isus proslăvit reîntors la ucenici.proslăvit reîntors la ucenici.
 21. 21. • Ioan 7:38 Cine crede în Mine, din inima lui vor curge râuri de apă vie, cum zice Scriptura.” 39 Spunea cuvintele acestea despre Duhul pe care aveau să-L primească cei ce vor crede în El. Căci Duhul Sfânt încă nu fusese dat, fiindcă Isus nu fusese încă proslăvit. • Ioan 16:7 Totuşi, vă spun adevărul: Vă este de folos să Mă duc; căci, dacă nu Mă duc Eu, Mângâietorul nu va veni la voi; dar dacă Mă duc, vi-L voi trimite. • Ioan 14:19 Peste puţină vreme, lumea nu Mă va mai vedea, dar voi Mă veţi vedea;
 22. 22. • a zis Isus „căci încă nu M-am suit la Tatăl Meu. Ci, du-te la fraţii Mei, şi spune-le că Mă sui la Tatăl Meu şi Tatăl vostru, la Dumnezeul Meu şi Dumnezeul vostru.” • Fapte 2:1-4,33 În ziua Cincizecimii, erau toţi împreună în acelaşi loc. 2 Deodată a venit din cer un sunet ca vâjâitul unui vânt puternic, şi a umplut toată casa unde şedeau ei. 3 Nişte limbi ca de foc au fost văzute împărţindu-se printre ei, şi s-au aşezat câte una pe fiecare din ei. 4 Şi toţi s-au umplut de Duh Sfânt, şi au început să vorbească în alte limbi, după cum le da Duhul să vorbească. 33 Şi acum, odată ce S-a înălţat prin dreapta lui Dumnezeu, şi a primit de la Tatăl făgăduinţa Duhului Sfânt, a turnat ce vedeţi şi auziţi.
 23. 23. • Fapte 3:12 Petru, când a văzut lucrul acesta, a luat cuvântul şi a zis norodului: „Bărbaţi Israeliţi, pentru ce vă miraţi de lucrul acesta? De ce vă uitaţi cu ochii ţintă la noi, ca şi cum prin puterea noastră sau prin cucernicia noastră am fi făcut pe omul acesta să umble? 13 Dumnezeul lui Avraam, Isaac şi Iacov, Dumnezeul părinţilor noştri, a proslăvit pe Robul Său Isus pe care voi L-aţi dat în mâna lui Pilat; şi v-aţi lepădat de El înaintea lui, cu toate că el era de părere să-I dea drumul. • Fapte 16:7 Ajunşi lângă Misia, se pregăteau să intre în Bitinia; dar Duhul lui Isus nu le-a dat voie.
 24. 24. • 10. Care este versetul cel10. Care este versetul cel mai direct care spune cinemai direct care spune cine este Duhul?este Duhul?
 25. 25. • 2 Corinteni 3:17 Căci Domnul este Duhul; şi unde este Duhul Domnului, acolo este slobozenia. • 1 Corinteni 8:6 totuşi pentru noi nu este decât un singur Dumnezeu: Tatăl, de la care vin toate lucrurile şi pentru care trăim şi noi, şi un singur Domn: Isus Hristos, prin care Sunt toate lucrurile şi prin El şi noi. • Ioan 8:36 Deci, dacă Fiul vă face slobozi, veţi fi cu adevărat slobozi.
 26. 26. • 11. Este neprihănirea lui Isus11. Este neprihănirea lui Isus singura neprihănire valabilă sausingura neprihănire valabilă sau suntem chemaţi să făurim osuntem chemaţi să făurim o neprihănire a noastră, separată deneprihănire a noastră, separată de a Lui? Dacă da, cum poate viaţaa Lui? Dacă da, cum poate viaţa Lui neprihănită să ne foloseascăLui neprihănită să ne folosească nouă, fiecărui credincios? Cumnouă, fiecărui credincios? Cum putea Hristos să-şi împărtăşeascăputea Hristos să-şi împărtăşească viaţa Sa neprihănită concomitentviaţa Sa neprihănită concomitent tuturor celor care vor crede în El?tuturor celor care vor crede în El?
 27. 27. • Romani 5:10 Căci, dacă atunci când eram vrăjmaşi, am fost împăcaţi cu Dumnezeu, prin moartea Fiului Său, cu mult mai mult acum, când suntem împăcaţi cu El, vom fi mântuiţi prin viaţa Lui. • 1 Corinteni 15:45 De aceea este scris: „Omul dintâi Adam a fost făcut un suflet viu.” Al doilea Adam a fost făcut un Duh dătător de viaţă. • Coloseni 1:26,27 Vreau să zic: taina ţinută ascunsă din veşnicii şi în toate veacurile, dar descoperită acum sfinţilor Lui, (27) cărora Dumnezeu a voit să le facă cunoscut care este bogăţia slavei tainei acesteia între Neamuri, şi anume: Hristos în voi, nădejdea slavei.
 28. 28. • Romani 8:9-11 Voi însă nu mai sunteţi pământeşti, ci duhovniceşti, dacă Duhul lui Dumnezeu locuieşte într-adevăr în voi. Dacă n- are cineva Duhul lui Hristos, nu este al Lui. 10 Şi dacă Hristos este în voi, trupul vostru, da, este supus morţii, din pricina păcatului; dar duhul vostru este viu, din pricina neprihănirii. 11 Şi dacă Duhul Celui ce a înviat pe Isus dintre cei morţi locuieşte în voi, Cel ce a înviat pe Hristos Isus din morţi, va învia şi trupurile voastre muritoare, din pricina Duhului Său, care locuieşte în voi. • 2Tesaloniceni1:10 când va veni [Hristos], în ziua aceea, ca să fie proslăvit în sfinţii Săi, şi privit cu uimire în toţi cei ce vor fi crezut.
 29. 29. 12. Vom spune: „Nu a spus Isus12. Vom spune: „Nu a spus Isus discipolilor Lui: ‚Duceţi-vă şi faceţidiscipolilor Lui: ‚Duceţi-vă şi faceţi ucenici din toate neamurile, botezându-iucenici din toate neamurile, botezându-i în Numele Tatălui şi al Fiului şi alîn Numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh.’” Matei 28:19? EnumeraţiSfântului Duh.’” Matei 28:19? Enumeraţi 3 puncte de vedere diferite care3 puncte de vedere diferite care dovedesc că botezul ucenicilor nudovedesc că botezul ucenicilor nu poate fi făcut decât în numele lui Isus.poate fi făcut decât în numele lui Isus.
 30. 30. Există doar Nume ale Tatălui şi ale Fiului, dar numele Spiritului este inexistent în Biblie, pentru că de fapt nu este o persoană separată. • Apocalipsa 14:1 Apoi m-am uitat, şi iată că Mielul stătea pe muntele Sionului; şi împreună cu El stăteau o sută patruzeci şi patru de mii, care aveau scris pe frunte Numele Său şi Numele Tatălui Său.
 31. 31.  Toate botezurile făcute de apostoli raportate în cartea „Faptelor apostolilor” au fost făcute „în numele lui Isus”. • Fapte 2:38 „Pocăiţi-vă” le-a zis Petru „şi fiecare din voi să fie botezat în Numele lui Isus Hristos, spre iertarea păcatelor voastre; apoi veţi primi darul Sfântului Duh. • Fapte 8:16 Căci nu Se pogorâse încă peste nici unul din ei, ci fuseseră numai botezaţi în Numele Domnului Isus. • Fapte 10:48 Şi a poruncit să fie botezaţi în Numele Domnului Isus Hristos. Atunci l-au rugat să mai rămână câteva zile la ei. • Fapte 19:5 Când au auzit ei aceste vorbe, au fost botezaţi în Numele Domnului Isus. • Fapte 22:16 Şi acum, ce zăboveşti? Scoală-te, primeşte botezul, şi fi spălat de păcatele tale, chemând Numele Domnului.”
 32. 32.  Cel mai greu argument este însăşi semnificaţia botezului care înseamnă moartea şi învierea cuiva. A murit şi înviat Tatăl? Nicidecum? A murit şi înviat Spiritul – care este chiar duhul de viaţă? Nu se poate aşa ceva. A murit şi a înviat Hristos, de aceea botezul este făcut doar în Numele Lui. • Romani 6:3-5 Nu ştiţi că toţi câţi am fost botezaţi în Isus Hristos, am fost botezaţi în moartea Lui? (4) Noi deci, prin botezul în moartea Lui, am fost îngropaţi împreună cu El, pentru ca, după cum Hristos a înviat din morţi, prin slava Tatălui, tot aşa şi noi să trăim o viaţă nouă. (5) În adevăr, dacă ne-am făcut una cu El, printr-o moarte asemănătoare cu a Lui, vom fi una cu El şi printr-o înviere asemănătoare cu a Lui.
 33. 33. • Coloseni 2:11,12 În El [Hristos] aţi fost tăiaţi împrejur, nu cu o tăiere împrejur, făcută de mână, ci cu tăierea împrejur a lui Hristos, în dezbrăcarea de trupul poftelor firii noastre pământeşti, (12) fiind îngropaţi împreună cu El, prin botez, şi înviaţi în El şi împreună cu El, prin credinţa în puterea lui Dumnezeu, care L- a înviat din morţi. • Galateni 3:27 Toţi care aţi fost botezaţi pentru Hristos, v-aţi îmbrăcat cu Hristos.

×