Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.
Harul, îndurarea şi pacea să fie cu voi din partea lui
Dumnezeu Tatăl şi din partea Domnului Isus Hristos, Fiul
Tatălui, î...
Ascultă Israele!
Domn.
Domnul, Dumnezeul
nostru este singurul
Deuteronomul 6:4
„Cea dintâi este aceasta:
‘Ascultă, Israele!
Domnul,Dumnezeul nostru,
este un singur Domn’
Isus i-a răspuns:
Marcu 12:29
Căci s-au strecurat printre voi unii
oameni scrişi de mult pentru osânda
aceasta, oameni neevlavioşi, care
schimbă în desf...
Căci chiar dacă ar fi aşa-numiţi „dumnezei”, fie în
cer, fie pe pământ (cum şi sunt în adevăr mulţi
„dumnezei” şi mulţi„do...
În urmă, va veni sfârşitul, când El va da Împărăţia în
mâinile lui Dumnezeu Tatăl, după ce va fi nimicit orice
domnie, ori...
Toate lucrurile Mi-au
fost date în mâini de
Tatăl Meu, şi nimeni
nu cunoaşte deplin
pe Fiul, afară de Tatăl;
tot astfel ni...
Dar vreau să ştiţi că Hristos este
Capul oricărui bărbat; că bărbatul
este capul femeii şi că Dumnezeu
este capul lui Hris...
Drept răspuns, Isus le-a zis: „Chiar dacă Eu mărturisesc despre Mine
Însumi, totuşi mărturia Mea este adevărată; căci Eu ş...
Da, El va zidi Templul Domnului, va purta
podoabă împărătească, va şedea şi va stăpâni pe
scaunul Lui de domnie, va fi pre...
În cetate n-am văzut niciun Templu, pentru
că Domnul Dumnezeu, Cel Atotputernic, ca
şi Mielul sunt Templul ei.
Apocalipsa ...
Şi mi-a arătat un râu cu apa vieţii, limpede ca cristalul, care ieşea din scaunul de
domnie al lui Dumnezeu şi al Mielului...
Pentru ce se întărâtă neamurile şi pentru ce cugetă popoarele lucruri deşarte?
Împăraţii pământului se răscoală şi domnito...
Căci căruia dintre îngeri a zis El vreodată:
„Tu eşti Fiul Meu, astăzi Te-am născut”? Și
iarăşi: „Eu Îi voi fi Tată, şi El...
Obârşia înţelepciunii
Domnul m-a făcut cea dintâi dintre lucrările Lui, înaintea celor mai vechi lucrări ale Lui.Eu am
fos...
Dar cine se lipeşte de Domnul
este un singur duh cu El.
1 Corinteni 6:17
Şi pentru că sunteţi fii, Dumnezeu ne-a
trimis în inimă Duhul Fiului Său,care strigă:
„Ava”, adică „Tată!”
Galateni 4:6
Voi însă nu mai sunteţi pământeşti, ci duhovniceşti, dacă
Duhul lui Dumnezeu locuieşte în adevăr în voi. Dacă n-are
cineva...
Am fost răstignit împreună cu Hristos şi
trăiesc…, dar nu mai trăiesc eu, ci
Hristos trăieşte în mine. Şi viaţa pe care
o ...
Deci ce am văzut şi am auzit, aceea vă vestim şi
vouă, ca şi voi să aveţi părtăşie cu noi. Şi
părtăşia noastră este cu Tat...
Şi viaţa veşnică este
aceasta: să Te cunoască
pe Tine,
singurul Dumnezeu
adevărat, şi pe Isus
Hristos, pe care L-ai
trimis...
Căci Împărăţia lui Dumnezeu nu este mâncare şi
băutură, ci neprihănire, pace şi bucurie în Duhul Sfânt.
Cine slujeşte lui ...
Dacă Mă iubiţi, veţi păzi poruncile Mele. Şi Eu voi ruga pe
Tatăl, şi El vă va da un alt Mângâietor, care să rămână cu
voi...
Peste puţină vreme, lumea nu Mă va mai vedea, dar voi Mă veţi vedea; pentru
că Eu trăiesc, şi voi veţi trăi. În ziua aceea...
Drept răspuns, Isus i-a zis: „Dacă Mă iubeşte cineva, va
păzi cuvântul Meu, şi Tatăl Meu îl va iubi. Noi vom veni
la el şi...
Aţi auzit că v-am spus: ‘Mă duc şi Mă voi întoarce la voi.’
Dacă M-aţi iubi, v-aţi fi bucurat că v-am zis: ‘Mă duc la
Tată...
Când va veni Mângâietorul, pe care-L voi trimite
de la Tatăl, adică Duhul adevărului, care purcede
de la Tatăl, El va mărt...
Apoi, o Odraslă va ieşi din tulpina lui Isai şi
un Vlăstar va da din rădăcinile lui.
Duhul Domnului Se va odihni peste El,...
De îndată ce a fost botezat, Isus a ieşit din apă.
Şi, în clipa aceea, cerurile s-au deschis şi a văzut pe
Duhul lui Dumne...
Dar, de fapt, în om, duhul, suflarea Celui
Atotputernic, dă priceperea..
Iov 32:8
Duhul este acela care dă viaţă, carnea
nu foloseşte la nimic; cuvintele pe care
vi le-am spus Eu sunt duh şi viaţă.
Ioan 6...
..şi căutaţi să păstraţi unirea Duhului prin
legătura păcii.
Este un singur trup, un singur Duh, după cum
şi voi aţi fost ...
Este Dumnezeu Trinitate?
Este Dumnezeu Trinitate?
Este Dumnezeu Trinitate?
Este Dumnezeu Trinitate?
Este Dumnezeu Trinitate?
Este Dumnezeu Trinitate?
Este Dumnezeu Trinitate?
Este Dumnezeu Trinitate?
Este Dumnezeu Trinitate?
Este Dumnezeu Trinitate?
Este Dumnezeu Trinitate?
Este Dumnezeu Trinitate?
Este Dumnezeu Trinitate?
Este Dumnezeu Trinitate?
Próxima SlideShare
Cargando en…5
×

Este Dumnezeu Trinitate?

1.380 visualizaciones

Publicado el

Dovezi biblice ale Dumnezeirii.

 • Sé el primero en comentar

Este Dumnezeu Trinitate?

 1. 1. Harul, îndurarea şi pacea să fie cu voi din partea lui Dumnezeu Tatăl şi din partea Domnului Isus Hristos, Fiul Tatălui, în adevăr şi în dragoste! 2 Ioan 1:3
 2. 2. Ascultă Israele! Domn. Domnul, Dumnezeul nostru este singurul Deuteronomul 6:4
 3. 3. „Cea dintâi este aceasta: ‘Ascultă, Israele! Domnul,Dumnezeul nostru, este un singur Domn’ Isus i-a răspuns: Marcu 12:29
 4. 4. Căci s-au strecurat printre voi unii oameni scrişi de mult pentru osânda aceasta, oameni neevlavioşi, care schimbă în desfrânare harul Dumnezeului nostru şi tăgăduiesc pe singurul nostru Stăpân şi Domn, Isus Hristos. Iuda 1:4
 5. 5. Căci chiar dacă ar fi aşa-numiţi „dumnezei”, fie în cer, fie pe pământ (cum şi sunt în adevăr mulţi „dumnezei” şi mulţi„domni”), totuşi, pentru noi, nu este decât un singur Dumnezeu: Tatăl, de la care vin toate lucrurile şi pentru care trăim şi noi, şi un singur Domn: Isus Hristos, prin care sunt toate lucrurile şi, prin El, şi noi. 1 Corinteni 8:5-6
 6. 6. În urmă, va veni sfârşitul, când El va da Împărăţia în mâinile lui Dumnezeu Tatăl, după ce va fi nimicit orice domnie, orice stăpânire şi orice putere.Căci trebuie ca El să împărăţească până va pune pe toţi vrăjmaşii sub picioarele Sale. Vrăjmaşul cel din urmă care va fi nimicit va fi moartea. Dumnezeu, în adevăr, „a pus totul sub picioarele Lui”. Dar când zice că totul I-a fost supus, se înţelege că afară de Cel ce I-a supus totul. Şi când toate lucrurile Îi vor fi supuse, atunci chiar şi Fiul Se va supune Celui ce I-a supus toate lucrurile, pentru ca Dumnezeu să fie totul în toţi.1 Corinteni 15.21-28
 7. 7. Toate lucrurile Mi-au fost date în mâini de Tatăl Meu, şi nimeni nu cunoaşte deplin pe Fiul, afară de Tatăl; tot astfel nimeni nu cunoaşte deplin pe Tatăl, afară de Fiul şi acela căruia vrea Fiul să i-L descopere. Matei 11:27
 8. 8. Dar vreau să ştiţi că Hristos este Capul oricărui bărbat; că bărbatul este capul femeii şi că Dumnezeu este capul lui Hristos. 1 Corinteni 11:3
 9. 9. Drept răspuns, Isus le-a zis: „Chiar dacă Eu mărturisesc despre Mine Însumi, totuşi mărturia Mea este adevărată; căci Eu ştiu de unde am venit şi unde Mă duc, dar voi nu ştiţi nici de unde vin, nici unde Mă duc. Voi judecaţi după înfăţişare; Eu nu judec pe nimeni. Şi chiar dacă judec, judecata Mea este adevărată, pentru că nu sunt singur, ci Tatăl, care M-a trimis, este cu Mine . În Legea voastră este scris că mărturia a doi oameni este adevărată: deci despre Mine Însumi, mărturisesc Eu şi despre Mine mărturiseşte şi Tatăl, care M-a trimis. Ioan 8:14-18
 10. 10. Da, El va zidi Templul Domnului, va purta podoabă împărătească, va şedea şi va stăpâni pe scaunul Lui de domnie, va fi preot pe scaunul Lui de domnie şi o desăvârşită unire va domni între ei amândoi».’ Zaharia 6:13
 11. 11. În cetate n-am văzut niciun Templu, pentru că Domnul Dumnezeu, Cel Atotputernic, ca şi Mielul sunt Templul ei. Apocalipsa 21:22
 12. 12. Şi mi-a arătat un râu cu apa vieţii, limpede ca cristalul, care ieşea din scaunul de domnie al lui Dumnezeu şi al Mielului. În mijlocul pieţii cetăţii şi pe cele două maluri ale râului, era pomul vieţii, rodind douăsprezece feluri de rod şi dând rod în fiecare lună; şi frunzele pomului slujesc la vindecarea neamurilor. Nu va mai fi nimic vrednic de blestem acolo. Scaunul de domnie al lui Dumnezeu şi al Mielului vor fi în ea. Robii Lui Îi vor sluji. Ei vor vedea faţa Lui şi Numele Lui va fi pe frunţile lor. Apocalipsa 22:1-4
 13. 13. Pentru ce se întărâtă neamurile şi pentru ce cugetă popoarele lucruri deşarte? Împăraţii pământului se răscoală şi domnitorii se sfătuiesc împreună împotriva Domnului şi împotriva Unsului Său zicând: „Să le rupem legăturile şi să scăpăm de lanţurile lor!” Cel ce şade în ceruri râde, Domnul Îşi bate joc de ei. Apoi, în mânia Lui, le vorbeşte şi-i îngrozeşte cu urgia Sa, zicând: „Totuşi, Eu am uns pe Împăratul Meu pe Sion,Muntele Meu cel sfânt.” „Eu voi vesti hotărârea Lui – zice Unsul. Domnul Mi-a zis: ‘Tu eşti Fiul Meu! Astăzi Te-am născut. Cere-Mi, şi-Ţi voi da neamurile de moştenire şi marginile pământului în stăpânire! Tu le vei zdrobi cu un toiag de fier şi le vei sfărâma ca pe vasul unui olar’.”Acum dar, împăraţi, purtaţi-vă cu înţelepciune! Luaţi învăţătură, judecătorii pământului! Slujiţi Domnului cu frică şi bucuraţi-vă, tremurând. Daţi cinste Fiului, ca să nu Se mânie şi să nu pieriţi pe calea voastră, căci mânia Lui este gata să se aprindă! Ferice de toţi câţi se încred în El! Psalmii, capitolul 2
 14. 14. Căci căruia dintre îngeri a zis El vreodată: „Tu eşti Fiul Meu, astăzi Te-am născut”? Și iarăşi: „Eu Îi voi fi Tată, şi El Îmi va fi Fiu”? Şi, când duce iarăşi în lume pe Cel Întâi Născut, zice: „Toţi îngerii lui Dumnezeu să I se închine!” Evrei 1:5-6
 15. 15. Obârşia înţelepciunii Domnul m-a făcut cea dintâi dintre lucrările Lui, înaintea celor mai vechi lucrări ale Lui.Eu am fost aşezată din veşnicie, înainte de orice început, înainte de a fi pământul.Am fost născută când încă nu erau adâncuri, nici izvoare încărcate cu ape; am fost născută înainte de întărirea munţilor, înainte de a fi dealurile, când nu era încă nici pământul, nici câmpiile, nici cea dintâi fărâmă din pulberea lumii. Când a întocmit Domnul cerurile, eu eram de faţă; când a tras o zare pe faţa adâncului,când a pironit norii sus şi când au ţâşnit cu putere izvoarele adâncului,când a pus un hotar mării, ca apele să nu treacă peste porunca Lui, când a pus temeliile pământului,eu eran meşterul Lui, la lucru lângă El, şi în toate zilele eram desfătarea Lui, jucând neîncetat înaintea Lui,jucând pe rotocolul pământului Său şi găsindu- mi plăcerea în fiii oamenilor. Şi acum, fiilor, ascultaţi-mă, căci ferice de cei ce păzesc căile mele! Ascultaţi învăţătura, ca să vă faceţi înţelepţi, şi nu lepădaţi sfatul meu!Ferice de omul care m-ascultă, care veghează zilnic la porţile mele şi păzeşte pragul uşii mele!Căci cel ce mă găseşte, găseşte viaţa şi capătă bunăvoinţa Domnului. Dar cel ce păcătuieşte împotriva mea îşi vatămă sufletul său; toţi cei ce mă urăsc pe mine iubesc moartea.” Proverbele, capitolul 8
 16. 16. Dar cine se lipeşte de Domnul este un singur duh cu El. 1 Corinteni 6:17
 17. 17. Şi pentru că sunteţi fii, Dumnezeu ne-a trimis în inimă Duhul Fiului Său,care strigă: „Ava”, adică „Tată!” Galateni 4:6
 18. 18. Voi însă nu mai sunteţi pământeşti, ci duhovniceşti, dacă Duhul lui Dumnezeu locuieşte în adevăr în voi. Dacă n-are cineva Duhul lui Hristos, nu este al Lui. Şi dacă Hristos este în voi, trupul vostru, da, este supus morţii din pricina păcatului, dar duhul vostru este viu din pricina neprihănirii. Romani 8 : 9-10
 19. 19. Am fost răstignit împreună cu Hristos şi trăiesc…, dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăieşte în mine. Şi viaţa pe care o trăiesc acum în trup o trăiesc în credinţa în Fiul lui Dumnezeu, care m-a iubit şi S-a dat pe Sine Însuşi pentru mine. Galateni 2:20
 20. 20. Deci ce am văzut şi am auzit, aceea vă vestim şi vouă, ca şi voi să aveţi părtăşie cu noi. Şi părtăşia noastră este cu Tatăl şi cu Fiul Său, Isus Hristos. 1 Ioan 1:3
 21. 21. Şi viaţa veşnică este aceasta: să Te cunoască pe Tine, singurul Dumnezeu adevărat, şi pe Isus Hristos, pe care L-ai trimis Tu. Ioan 17:3
 22. 22. Căci Împărăţia lui Dumnezeu nu este mâncare şi băutură, ci neprihănire, pace şi bucurie în Duhul Sfânt. Cine slujeşte lui Hristos în felul acesta este plăcut lui Dumnezeu şi cinstit de oameni. Romani 14:17-18
 23. 23. Dacă Mă iubiţi, veţi păzi poruncile Mele. Şi Eu voi ruga pe Tatăl, şi El vă va da un alt Mângâietor, care să rămână cu voi în veac; şi anume Duhul adevărului, pe care lumea nu-L poate primi, pentru că nu-L vede şi nu-L cunoaşte, dar voi Îl cunoaşteţi, căci rămâne cu voi şi va fi în voi. Nu vă voi lăsa orfani, Mă voi întoarce la voi. Ioan 14:15-18
 24. 24. Peste puţină vreme, lumea nu Mă va mai vedea, dar voi Mă veţi vedea; pentru că Eu trăiesc, şi voi veţi trăi. În ziua aceea, veţi cunoaşte că Eu sunt în Tatăl Meu, că voi sunteţi în Mine şi că Eu sunt în voi.Cine are poruncile Mele şi le păzeşte, acela Mă iubeşte şi cine Mă iubeşte va fi iubit de Tatăl Meu. Eu îl voi iubi şi Mă voi arăta lui.” Ioan 14:19-21
 25. 25. Drept răspuns, Isus i-a zis: „Dacă Mă iubeşte cineva, va păzi cuvântul Meu, şi Tatăl Meu îl va iubi. Noi vom veni la el şi vom locui împreună cu el. Cine nu Mă iubeşte nu păzeşte cuvintele Mele. Şi cuvântul pe care-l auziţi nu este al Meu, ci al Tatălui, care M-a trimis. V-am spus aceste lucruri cât mai sunt cu voi. Ioan 14:23-25
 26. 26. Aţi auzit că v-am spus: ‘Mă duc şi Mă voi întoarce la voi.’ Dacă M-aţi iubi, v-aţi fi bucurat că v-am zis: ‘Mă duc la Tatăl’, căci Tatăl este mai mare decât Mine. Ioan 14:28
 27. 27. Când va veni Mângâietorul, pe care-L voi trimite de la Tatăl, adică Duhul adevărului, care purcede de la Tatăl, El va mărturisi despre Mine. Ioan 15:26
 28. 28. Apoi, o Odraslă va ieşi din tulpina lui Isai şi un Vlăstar va da din rădăcinile lui. Duhul Domnului Se va odihni peste El, duh de înţelepciune şi de pricepere, duh de sfat şi de tărie, duh de cunoştinţă şi de frică de Domnul. Isaia 11:1-2 (este o profetie)
 29. 29. De îndată ce a fost botezat, Isus a ieşit din apă. Şi, în clipa aceea, cerurile s-au deschis şi a văzut pe Duhul lui Dumnezeu coborându-Se în chip de porumbel şi venind peste El. Matei 3:16
 30. 30. Dar, de fapt, în om, duhul, suflarea Celui Atotputernic, dă priceperea.. Iov 32:8
 31. 31. Duhul este acela care dă viaţă, carnea nu foloseşte la nimic; cuvintele pe care vi le-am spus Eu sunt duh şi viaţă. Ioan 6:63
 32. 32. ..şi căutaţi să păstraţi unirea Duhului prin legătura păcii. Este un singur trup, un singur Duh, după cum şi voi aţi fost chemaţi la o singură nădejde† a chemării voastre. Este un singur Domn, o singură credinţă,un singur botez.Este un singur Dumnezeu şi Tată al tuturor, care este mai presus de toţi, care lucrează prin toţi şi care este în toţi. Efeseni 4:3-6

×