1. Από τη Ρώμη στη Νέα Ρώμη, Ιστορία Β΄ Γυμνασίου, σελ. 6-9

Τσατσούρης Χρήστος, Γυμνάσιο Μαγούλας Δυτικής Αττικής
Τσατσούρης Χρήστος, Γυμνάσιο Μαγούλας Δυτικής ΑττικήςΤσατσούρης Χρήστος, Γυμνάσιο Μαγούλας Δυτικής Αττικής
Φιλόλογος Γυμνασίου Μαγούλας
http://xtsat.blogspot.com/Σελ.6-9
Ι. Η ΜΕΤΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ
ΡΩΜΑΪΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
1. Από τη Ρώμη στη Νέα Ρώμη
1. Από τη Ρώμη στη Νέα Ρώμη, Ιστορία Β΄ Γυμνασίου, σελ. 6-9
Βυζάντιο ονομάζεται το χριστιανικό κράτος της
ελληνορωμαϊκής Ανατολής που αναδύθηκε μέσα από τους
κόλπους του Ρωμαϊκού Κράτους.
Τσατσούρης Χρήστος, Φιλόλογος Γυμνασίου Μαγούλας
xtsat.blogspot.gr
1. Από τη Ρώμη στη Νέα Ρώμη, Ιστορία Β΄ Γυμνασίου, σελ. 6-9
1. Από τη Ρώμη στη Νέα Ρώμη, Ιστορία Β΄ Γυμνασίου, σελ. 6-9
Μία διευκρίνιση…
Το μεσαιωνικό τμήμα της εθνικής μας ιστορίας συμπίπτει με την ιστορία της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας.
Τι εννοούμε, όμως, όταν λέμε «Βυζαντινή Αυτοκρατορία»; Ποιοι ήταν οι Βυζαντινοί; Δεν είναι εύκολο να
απαντήσουμε σε αυτά τα ερωτήματα. Πρώτα πρώτα κράτος που να έχει την επίσημη ονομασία
«Βυζαντινό» δεν υπήρξε ποτέ. Όσο κι αν ψάξουμε στις πηγές μας, ελληνικές και ξένες, δεν πρόκειται να
βρούμε αυτό τον όρο. Και είναι φυσικό: οι όροι «Βυζαντινός» και «Βυζαντινή Ιστορία», με τη σημασία του
κατοίκου και της ιστορίας του κράτους που είχε για πρωτεύουσα την Κωνσταντινούπολη, το παλιό Βυζάντιο,
είναι ανύπαρκτοι. Ποτέ οι κάτοικοι του κράτους του Βοσπόρου δεν χρησιμοποίησαν για τον εαυτό τους,
για το κράτος τους και την ιστορία του το επίθετο «Βυζαντινός». Μόνο Ρωμαίους ονόμαζαν τους
εαυτούς τους. Η αυτοκρατορία τους ήταν «Ρωμαϊκή» και πρωτεύουσά τους ήταν η Νέα Ρώμη.
Ο όρος «βυζαντινός» είναι νεολογισμός. Τον χρησιμοποίησε για πρώτη φορά ο Ιερώνυμος Wolf (1516-80) στα 1562. Στα 1680 ο
Kάρολος Du Cange χρησιμοποίησε τον όρο για να τιτλοφορήσει το ιστορικό του βιβλίο, που πραγματεύεται την ιστορία του κράτους
της Kωνσταντινούπολης, Historia Byzantina. Η βυζαντινή ιστορία και η βυζαντινή αυτοκρατορία είχαν βρει πια τη θέση τους στην
επίσημη επιστημονική ορολογία. Από τότε ο επιστημονικός κόσμος χρησιμοποιεί τα ονόματα «βυζαντινή αυτοκρατορία» και
«βυζαντινοί» για να δηλώσει την αυτοκρατορία της Kωνσταντινούπολης και τους κατοίκους της.
Ι. Καραγιαννόπουλος, Το Βυζαντινό Κράτος, Θεσσαλονίκη, 1996
Μία διευκρίνιση…
1. Από τη Ρώμη στη Νέα Ρώμη, Ιστορία Β΄ Γυμνασίου, σελ. 6-9
Εξίσωση δικαιωμάτων Χριστιανών με
δικαιώματα άλλων θρησκευτικών
ομάδων.
Ίδρυση
Κωνσταντινούπολης
Ανάδειξη Χριστιανισμού
σε κρατική θρησκεία.
Διαίρεση αυτοκρατορίας σε
ανατολικό και δυτικό τμήμα
(Flavius Valerius Aurelius Constantinus, 27 Φεβρουαρίου 272 - 22 Μαΐου 337)
(Flavius Theodosius Augustus, 11 Ιανουαρίου 347 – 17 Ιανουαρίου 395)
Ο Θεοδόσιος το 395 μ.Χ. μοίρασε την
αυτοκρατορία στους δυο γιους του.
1. Από τη Ρώμη στη Νέα Ρώμη, Ιστορία Β΄ Γυμνασίου, σελ. 6-9
Ι. Η ΜΕΤΕΞΕΛΙΞΗ
ΤΟΥ ΡΩΜΑΪΚΟΥ
ΚΡΑΤΟΥΣ
1. Από τη Ρώμη στη
Νέα Ρώμη
Φιλόλογος Γυμνασίου Μαγούλας
http://xtsat.blogspot.gr/
α. Ίδρυση Κωνσταντινούπολης.
Σελ. 7
Τσατσούρης Χρήστος, Φιλόλογος Γυμνασίου Μαγούλας
xtsat.blogspot.gr
1. Από τη Ρώμη στη Νέα Ρώμη, Ιστορία Β΄ Γυμνασίου, σελ. 6-9
Διδακτικοί στόχοι της ενότητας
Κατανόηση της σημασίας και των
λόγων ίδρυσης της
Κωνσταντινούπολης
Η σημασία της θρησκευτικής
πολιτικής του Μεγάλου
Κωνσταντίνου
Κεφαλή Μ. Κωνσταντίνου
(Μητροπολιτικό Μουσείο
Νέας Υόρκης)
Ο Μ. Κωνσταντίνος προσφέρει
στην Παναγία ομοίωμα της
Κωνσταντινούπολης
(Αγία Σοφία
Κωνσταντινούπολη)
Προτομή Μ. Κωνσταντίνου
(Μουσείο Λούβρου
Παρίσι)
Χάρτης της Ρωμαϊκής
αυτοκρατορίας στη
μέγιστη ακμή της
Λίγα λόγια για την εποχή πριν τον Κωνσταντίνο Α΄
Από το 28 π.Χ. (Οκταβιανός) μέχρι το 180 μ.Χ. (Μάρκος Αυρήλιος) οι Ρωμαίοι
σταματούν να επιδιώκουν την επέκταση της αυτοκρατορίας τους.
Χάρη στις λεγεώνες που φύλαγαν τα σύνορα, οι εχθρικές επιδρομές
σταματούν, αυξάνεται η αγροτική παραγωγή, αναπτύσσεται το εμπόριο και
επικρατεί ειρήνη (Pax Romana).
Ο θάνατος του Μάρκου Αυρήλιου (180 μ.Χ.) θα φέρει το τέλος της Pax Romana.
Επικρατεί περίοδος πλήρους αναρχίας. Στρατιωτικοί και συγκλητικοί
συγκρούονται για να επιβάλλουν αυτοκράτορα της αρεσκείας τους.
Εξωτερικοί εχθροί εκμεταλλεύονται το
χάος και εισβάλλουν στην
αυτοκρατορία.
Στην κρίσιμη αυτή στιγμή (284 μ.Χ.)
αναγορεύεται αυτοκράτορας ο
Διοκλητιανός.
Ρωμαϊκό νόμισμα με την κεφαλή
του Διοκλητιανού, περ. 300 μ.Χ.
Ο Διοκλητιανός για την
καλύτερη φύλαξη των
συνόρων εφάρμοσε το
διοικητικό σύστημα της
τετραρχίας.
Η εξουσία μοιράζεται σε δύο
Αύγουστους και δύο Καίσαρες.
Οι Καίσαρες θα ήταν βοηθοί των Αύγουστων,
θα ασκούσαν εξουσία σε μία περιοχή και θα
διαδέχονταν τους Αυγούστους διορίζοντας
νέους Καίσαρες και κ.ο.κ.
Οι τετράρχες. Σύμπλεγμα από
κόκκινο μάρμαρο που σχεδιάστηκε
με σκοπό να αποτελέσει σύμβολο
ενότητας. (Βενετία, Άγιος Μάρκος)
Ο Αύγουστος Μαξιμιανός ανέλαβε τη διοίκηση της Δύσης,
ενώ ο Αύγουστος Διοκλητιανός κυβερνούσε την Ανατολή.
Μαξιμιανός Διοκλητιανός
Ο Καίσαρας Γαλέριος διοικούσε τις βαλκανικές επαρχίες και ο Καίσαρας
Κωνστάντιος (πατέρας του Κωνσταντίνου Α΄) τις δυτικές επαρχίες.
(Αριστερά): Η αψίδα του Γαλέριου (Καμάρα) που ανεγέρθηκε πριν το 305 μ.Χ. με παραστάσεις από τη
νίκη του εναντίον των Περσών. (Δεξιά): Το Μαυσωλείο του Γαλέριου (Ροτόντα).
Διοκλητιανός
Κωνστάντιος
Μαξιμιανός
Γαλέριος
Τρέβηροι
Μιλάνο Σίρμιο
Νικομήδεια
Στη δεύτερη περίοδο της βασιλείας του, ο Διοκλητιανός καθιέρωσε το
σύστημα της τετραρχίας. Δηλαδή προσέλαβε ακόμη δύο βοηθούς και
συνάρχοντες που είχαν τον τίτλο του Καίσαρα. Ο Διοκλητιανός είχε
βοηθό το Γαλέριο και ο Μαξιμιανός τον Κωνστάντιο Χλωρό.
Το σύστημα της
τετραρχίας
λειτούργησε όσο
ήταν στην
εξουσία ο
Διοκλητιανός.
Όταν το 305 μ.Χ.
αποσύρθηκε οι
διάδοχοι και
συνάρχοντές του
αλληλοεξοντώνονταν.
Μέσα από τις
συγκρούσεις
αναδείχτηκε ο
Κωνσταντίνος, ο
οποίος διαδέχτηκε
τον πατέρα του
Κωνστάντιο ως
καίσαρας των
δυτικών επαρχιών.
Ο Κωνσταντίνος, αφού νίκησε τον αντίπαλό του στη Δύση, Μαξέντιο, και τον
αντίπαλό του στην Ανατολή, Λικίνιο, έμεινε μονοκράτορας σε μια
αυτοκρατορία που δοκιμαζόταν τόσο εξωτερικά όσο και εσωτερικά.
Χρυσό μετάλλιο του Κωνσταντίνου Α΄.
Χρονολογία κοπής το 330. Ο αυτοκράτορας
εικονίζεται έφιππος θριαμβευτής, ενώ
προπορεύεται η Νίκη κρατώντας στεφάνι.
Χρυσό περίαπτο με παράσταση του Κωνσταντίνου Α΄ και του Μ. Αλεξάνδρου. Ο
χαρακτηρισμός του αυτοκράτορα ως «ανίκητου» υπογραμμίζει τον παραλληλισμό
μεταξύ του ιδρυτή της πρώτης οικουμενικής μοναρχίας και του θεμελιωτή του
Βυζαντίου, ενώ προβάλλεται και η συνέχεια της ελληνορωμαϊκής οικουμένης.
Προπαγάνδα
1. Από τη Ρώμη στη Νέα Ρώμη, Ιστορία Β΄ Γυμνασίου, σελ. 6-9
Ίδρυση νέου
διοικητικού
κέντρου
(Κωνσταντινούπολη)
Αναγνωρίστηκε
το δικαίωμα
άσκησης της
χριστιανικής
λατρείας
Καθιερώθηκε
διάκριση πολιτικής -
στρατιωτικής
εξουσίας
περιορίζοντας τις
αυθαιρεσίες των
διοικητών των
επαρχιών
Τέθηκε σε
κυκλοφορία
σταθερό
χρυσό νόμισμα
Τσατσούρης Χρήστος, Φιλόλογος Γυμνασίου Μαγούλας
xtsat.blogspot.gr
Η Νέα Ρώμη, όπως αρχικά ονομάστηκε η Κωνσταντινούπολη, οικοδομήθηκε
πάνω στο Βυζάντιο (την αρχαία αποικία των Μεγαρέων με οικιστή το Βύζαντα)
και τα εγκαίνιά της έγιναν στις 11 Μαΐου του 330 μ.Χ.
Χριστιανοί μάρτυρες στην αρένα (Πινακοθήκη Βαλτιμόρης)
Πριν από τον Κωνσταντίνο οι Χριστιανοί γνώρισαν φοβερούς διωγμούς, λόγω της
αντίθεσής τους στη λατρεία του αυτοκράτορα.
1. Από τη Ρώμη στη Νέα Ρώμη, Ιστορία Β΄ Γυμνασίου, σελ. 6-9
Ο Κωνσταντίνος μεταφέρει την πρωτεύουσα από τη Ρώμη στην Κωνσταντινούπολη
Κόσμημα που απεικονίζει
τον Κωνσταντίνο να
στέφεται από την
Κωνσταντινούπολη
Επιλογή Βυζαντίου για ίδρυση νέου διοικητικού κέντρου (Κωνσταντινούπολη)
Γεωπολιτικά
πλεονεκτήματα
Εμπορική
σημασία
1. Από τη Ρώμη στη Νέα Ρώμη, Ιστορία Β΄ Γυμνασίου, σελ. 6-9
Από το Βυζάντιο ο Κωνσταντίνος μπορούσε να αποκρούσει ευκολότερα τους
Γότθους (στο Δούναβη) και τους Πέρσες (στον Ευφράτη).
Από το Βυζάντιο ο Κωνσταντίνος μπορούσε να αποκρούσει ευκολότερα τους
Γότθους (στο Δούναβη) και τους Πέρσες (στον Ευφράτη).
Η θέση της Κωνσταντινούπολης ήταν φυσικό οχυρό, αφού από τρεις πλευρές
βρεχόταν από θάλασσα και από στεριά μπορούσε να οχυρωθεί εύκολα.
Ο Κεράτιος κόλπος (γνωστός ως Χρυσό κέρας) αποτελούσε ιδανικό φυσικό λιμάνι.
Η μεταφορά της πρωτεύουσας στην Ανατολή υπαγορεύθηκε και από τους παρακάτω λόγους.
Η Ανατολή διέθετε , σε αντίθεση με τη Δύση, ακμαίο πληθυσμό και
οικονομία.
Οι Χριστιανοί, στους οποίους στηρίχθηκε πολιτικά ο Κωνσταντίνος,
ήταν πολυπληθέστεροι στην Ανατολή.
1. Από τη Ρώμη στη Νέα Ρώμη, Ιστορία Β΄ Γυμνασίου, σελ. 6-9
Η Κωνσταντινούπολη ανοικοδομήθηκε κατά το ρωμαϊκό πρότυπο, με επιβλητικές
λεωφόρους, δημόσια κτήρια (στοές, αγορές, λουτρά), κτήριο της συγκλήτου και
πλατεία (φόρουμ).
Το φόρουμ-
η αγορά του Κωνσταντίνου
Το φόρουμ-
η αγορά του Κωνσταντίνου
https://www.youtube.com/watch?v=gPQqwUsM71E&list=UUkPuq2XGQIOb3XVN39GW_hA
Η Κωνσταντίνος στόλισε τη Νέα Ρώμη με λαμπρά
έργα τέχνης και μεγαλοπρεπή ιππόδρομο.
https://www.youtube.com/watch?v=JTXzIPgR_zw&list=UUkPuq2XGQIOb3XVN39GW_hA&index=12
Η Κωνσταντίνος έχτισε τείχος στο μόνο ευάλωτο σημείο της πόλης και την
προίκισε με το Ιερόν Παλάτιον και με πολλές εκκλησίες που της έδωσαν
χαρακτηριστικά χριστιανικής πόλης.
Το ιερόν παλάτιον
1. Από τη Ρώμη στη Νέα Ρώμη, Ιστορία Β΄ Γυμνασίου, σελ. 6-9
Ποιο συναίσθημα
κυριαρχεί στο
συγκεκριμένο
απόσπασμα και πώς
εκφράζεται αυτό;
Το ρωσικό χρονικό (συντάχθηκε το 15ο
αι.) μεταφέρει θρύλους και παραδόσεις
και όχι ελεγμένες πληροφορίες για το
χτίσιμο και το στολισμό της νέας
πρωτεύουσας του ρωμαϊκού κράτους.
Σελ. 7
Συναίσθημα:
θαυμασμός,
εντυπωσιασμός
Πώς εκφράζεται
αυτό;
1. περιεχόμενο
κειμένου
2. εκφραστικά
στοιχεία (αφθονία
επιθέτων)
Η Κωνσταντινούπολη προσωποποιημένη
ως γυναικεία μορφή. Κάθεται σε θρόνο,
φορά στέμμα – κράνος, κρατά ασπίδα και
δόρυ. Ο συμβολισμός είναι σαφής: η
Κωνσταντινούπολη, πανίσχυρη και ακμαία
τείνει το χέρι δοξαστικά στον ιδρυτή της
αυτοκράτορα Κωνσταντίνο Α΄
αναγνωρίζοντας ότι σε αυτόν οφείλει την
ύπαρξη, την ισχύ και τη λαμπρότητά της.
Σελ. 7
Ρώμη Κωνσταντινούπολη
Στο ελεφαντοστέινο δίπτυχο του 5ου αιώνα οι δύο
γυναικείες μορφές προσωποποιούν τη Ρώμη και
την Κωνσταντινούπολη.
Τι συμβολίζουν αυτά που φορούν και κρατούν οι
γυναίκες;
Ι. Η ΜΕΤΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ
ΡΩΜΑΪΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
1. Από τη Ρώμη στη Νέα Ρώμη
Φιλόλογος Γυμνασίου Μαγούλας
Σελ.
8
http://xtsat.blogspot.gr/
β. Θρησκευτική πολιτική του
Κωνσταντίνου Α΄.
Τα μέτρα του Κωνσταντίνου τα οποία ευνόησαν το Χριστιανισμό δεν
ήταν προϊόν της θρησκευτικής του πίστης σε αυτόν υποστηρίζει ο
Vasilliev. Σε ποια δεδομένα στηρίζει αυτή την άποψη;
Νόμισμα του Κωνσταντίνου με
το θεό Ήλιο.
Σελ. 9
1. Από τη Ρώμη στη Νέα Ρώμη, Ιστορία Β΄ Γυμνασίου, σελ. 6-9
Η Κωνσταντίνος έδειξε ευνοϊκή στάση προς τον Χριστιανισμό επειδή οι οπαδοί
του συγκροτούσαν την πιο δυναμική πληθυσμιακή ομάδα της Ανατολής και
επειδή η νέα θρησκεία φαινόταν ότι μπορούσε να αποκαταστήσει την κλονισμένη
ενότητα του ρωμαϊκού κράτους.
Νόμισμα του Κωνσταντίνου του 310 μ.Χ.
στην πίσω όψη του οποίου εικονίζεται ο
θεός Ήλιος.
Νόμισμα του 324 μ.Χ. με τον Κωνσταντίνο
να στρέφει το βλέμμα του προς το Θεό και
στην άλλη όψη του να κρατά δόρυ και
σταυρό.
Επιπλέον ο Κωνσταντίνος στην κρίσιμη φάση του αγώνα του εναντίον του Μαξέντιου
για τη διεκδίκηση του τίτλου του Αυγούστου στη Δύση στηρίχτηκε στους Χριστιανούς
και νίκησε χάρη σε αυτούς, στη Μουλβία γέφυρα (312 μ.Χ.).
Η νίκη του Κωνσταντίνου στη Μουλβία γέφυρα (312 μ.Χ.) έδωσε την ώθηση για την
εδραίωση του Χριστιανισμού, γιατί σύμφωνα με την παράδοση, την προηγούμενη νύχτα
ο Κωνσταντίνος ονειρεύτηκε το σημείο του σταυρού με το μονόγραμμα του Χριστού
ως σύμβολο της νίκης του.
Το όραμα του Μεγάλου Κωνσταντίνου. Λεπτομέρεια από
τοιχογραφία του Ραφαήλ στο Βατικανό.
1. Από τη Ρώμη στη Νέα Ρώμη, Ιστορία Β΄ Γυμνασίου, σελ. 6-9
1. Από τη Ρώμη στη Νέα Ρώμη, Ιστορία Β΄ Γυμνασίου, σελ. 6-9
«Ο Κωνσταντίνος έλαβε θεϊκό μήνυμα, κατά τον ύπνο του, να χαράξει στις ασπίδες των στρατιωτών
του το σημάδι του Θεού και μετά να αρχίσει τη μάχη. Υπάκουσε και χάραξε το όνομα του Χριστού με
ένα Χ. Δυναμωμένος με αυτό το σύμβολο ο στρατός ορμά στη μάχη… Ο αγώνας είναι λυσσαλέος και
το χέρι του θεού απλώνεται πάνω στη μάχη. Ο στρατός του Μαξεντίου υποχωρεί. Ο ίδιος
εγκαταλείπει τη μάχη και καταφεύγει στη γέφυρα. Αποκόπτεται από τους στρατιώτες του.
Παρασυρμένος από τον όγκο των φυγάδων ρίχνεται στον Τίβερη και πνίγεται. Αυτός ο φρικτός
πόλεμος είχε, επιτέλους, τελειώσει».
Λακτάνιος, De mortibus persecutorum, 44)
Κεφάλι από το κολοσσιαίο άγαλμα που
φιλοτεχνήθηκε μετά τη νίκη του Κωνσταντίνου
επί του Μαξέντιου. Μουσεία Καπιτωλίου, Ρώμη.
Η μάχη στη Μουλβία Γέφυρα. Λεπτομέρεια από
τοιχογραφία του Ραφαήλ στο Βατικανό.
Κωνσταντίνος
Μαξέντιος
1. Από τη Ρώμη στη Νέα Ρώμη, Ιστορία Β΄ Γυμνασίου, σελ. 6-9
1. Από τη Ρώμη στη Νέα Ρώμη, Ιστορία Β΄ Γυμνασίου, σελ. 6-9
1. Από τη Ρώμη στη Νέα Ρώμη, Ιστορία Β΄ Γυμνασίου, σελ. 6-9
Θεωρώντας ο Μ. Κωνσταντίνος ότι η
νίκη του ήταν καρπός θείας
εμπνεύσεως
Το 312 μετέφερε το
Χριστόγραμμα από τη
στρατιωτική σημαία
στα νομίσματα.
Εξέδωσε νόμους
ευνοϊκούς για τους
Χριστιανούς
Το 313 ως Αύγουστος στη
Δύση υπέγραψε με το Λικίνιο
(Αύγουστο στην Ανατολή) το
διάταγμα των Μεδιολάνων
αναγνωρίζοντας έτσι στους
Χριστιανούς ελευθερία
άσκησης της λατρείας τους.
Σκηνή από το μαρτύριο του Αγίου Δημητρίου, ο
οποίος μαρτύρησε την εποχή του Διοκλητιανού
Χριστόγραμμα
Ένσταυρη σφαίρα
Αργυρό νόμισμα με το Χριστόγραμμα (στο επάνω μέρος
της περικεφαλαίας του Κωνσταντίνου) και την ένσταυρη
σφαίρα, σύμβολο της εκχριστιανισμένης ρωμαϊκής
οικουμένης (Μόναχο, Νομισματική Συλλογή)
Το 325 συγκάλεσε στη Νίκαια την Α΄ Οικουμενική Σύνοδο (συνέδριο επισκόπων από όλες
τις επαρχίες) με σκοπό την αντιμετώπιση των αιρέσεων που είχαν τότε εμφανισθεί.
Ο Κωνσταντίνος ως μονοκράτορας καλλιέργησε τη συνεργασία κράτους – εκκλησίας, γεγονός
που του επέτρεψε να εμφανίζεται ως διαιτητής στις διαμάχες των επισκόπων.
Το σπαθί κρατιέται με
τρόπο που θυμίζει σταυρό
Σύγχρονο άγαλμα του Κωνσταντίνου στην
αγγλική πόλη Γιορκ, όπου ανακηρύχθηκε από
το στρατό αυτοκράτορας.
Στο πλαίσιο της χριστιανικής
πολιτικής του ο Κωνσταντίνος α)
στέλνει τη μητέρα του Ελένη το 326
στα Ιεροσόλυμα για την ανεύρεση του
Τίμιου Σταυρού και
β) χρηματοδοτεί την ανέγερση των
ναών της Αναστάσεως στα
Ιεροσόλυμα, της Γεννήσεως στη
Βηθλεέμ και της Αναλήψεως στο όρος
των Ελαιών.
Η Βάπτιση του Κωνσταντίνου. Λεπτομέρεια από τοιχογραφία του Ραφαήλ στο Βατικανό.
Το 337 ο Κωνσταντίνος αρρωσταίνει και προαισθανόμενος το θάνατό του ζητάει να βαπτισθεί Χριστιανός.
Η εκκλησία τον χαρακτήρισε άγιο και ισαπόστολο, γιατί με το έργο του και τη βάπτισή του διευκόλυνε την
ταχύτερη επικράτησή της στον ελληνορωμαϊκό κόσμο.
1. Από τη Ρώμη στη Νέα Ρώμη, Ιστορία Β΄ Γυμνασίου, σελ. 6-9
1 de 69

Recomendados

3. H ενετική οικονομική διείσδυση και το σχίσμα των Eκκλησιών por
3. H ενετική οικονομική διείσδυση και το σχίσμα των Eκκλησιών3. H ενετική οικονομική διείσδυση και το σχίσμα των Eκκλησιών
3. H ενετική οικονομική διείσδυση και το σχίσμα των EκκλησιώνKvarnalis75
37.2K vistas22 diapositivas
1. Η κρίση και οι απώλειες της αυτοκρατορίας κατά τον 11ο αιώνα (1025 - 1081) por
1. Η κρίση και οι απώλειες της αυτοκρατορίας κατά τον 11ο αιώνα (1025 - 1081)1. Η κρίση και οι απώλειες της αυτοκρατορίας κατά τον 11ο αιώνα (1025 - 1081)
1. Η κρίση και οι απώλειες της αυτοκρατορίας κατά τον 11ο αιώνα (1025 - 1081)Τσατσούρης Χρήστος, Γυμνάσιο Μαγούλας Δυτικής Αττικής
14.1K vistas31 diapositivas
1. Η διαμόρφωση της μεσαιωνικής ελληνικής βυζαντινής αυτοκρατορίας. Ιστορία Β... por
1. Η διαμόρφωση της μεσαιωνικής ελληνικής βυζαντινής αυτοκρατορίας. Ιστορία Β...1. Η διαμόρφωση της μεσαιωνικής ελληνικής βυζαντινής αυτοκρατορίας. Ιστορία Β...
1. Η διαμόρφωση της μεσαιωνικής ελληνικής βυζαντινής αυτοκρατορίας. Ιστορία Β...Τσατσούρης Χρήστος, Γυμνάσιο Μαγούλας Δυτικής Αττικής
13.9K vistas37 diapositivas

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

2. Oι Kομνηνοί και η μερική αναδιοργάνωση της αυτοκρατορίας por
2. Oι Kομνηνοί και η μερική αναδιοργάνωση της αυτοκρατορίας2. Oι Kομνηνοί και η μερική αναδιοργάνωση της αυτοκρατορίας
2. Oι Kομνηνοί και η μερική αναδιοργάνωση της αυτοκρατορίαςKvarnalis75
40.8K vistas27 diapositivas
7. Σχέσεις Βυζαντίου-Δυσης. Αγώνες για τη διατήρηση των ιταλικών κτήσεων por
7. Σχέσεις Βυζαντίου-Δυσης. Αγώνες για τη διατήρηση των ιταλικών κτήσεων7. Σχέσεις Βυζαντίου-Δυσης. Αγώνες για τη διατήρηση των ιταλικών κτήσεων
7. Σχέσεις Βυζαντίου-Δυσης. Αγώνες για τη διατήρηση των ιταλικών κτήσεωνKvarnalis75
20.7K vistas24 diapositivas
6. H ίδρυση, η εξέλιξη και ο εκχριστιανισμός των Ρώσων por
6. H ίδρυση, η εξέλιξη και ο εκχριστιανισμός των Ρώσων6. H ίδρυση, η εξέλιξη και ο εκχριστιανισμός των Ρώσων
6. H ίδρυση, η εξέλιξη και ο εκχριστιανισμός των ΡώσωνKvarnalis75
47.4K vistas26 diapositivas

La actualidad más candente(20)

2. Oι Kομνηνοί και η μερική αναδιοργάνωση της αυτοκρατορίας por Kvarnalis75
2. Oι Kομνηνοί και η μερική αναδιοργάνωση της αυτοκρατορίας2. Oι Kομνηνοί και η μερική αναδιοργάνωση της αυτοκρατορίας
2. Oι Kομνηνοί και η μερική αναδιοργάνωση της αυτοκρατορίας
Kvarnalis7540.8K vistas
7. Σχέσεις Βυζαντίου-Δυσης. Αγώνες για τη διατήρηση των ιταλικών κτήσεων por Kvarnalis75
7. Σχέσεις Βυζαντίου-Δυσης. Αγώνες για τη διατήρηση των ιταλικών κτήσεων7. Σχέσεις Βυζαντίου-Δυσης. Αγώνες για τη διατήρηση των ιταλικών κτήσεων
7. Σχέσεις Βυζαντίου-Δυσης. Αγώνες για τη διατήρηση των ιταλικών κτήσεων
Kvarnalis7520.7K vistas
6. H ίδρυση, η εξέλιξη και ο εκχριστιανισμός των Ρώσων por Kvarnalis75
6. H ίδρυση, η εξέλιξη και ο εκχριστιανισμός των Ρώσων6. H ίδρυση, η εξέλιξη και ο εκχριστιανισμός των Ρώσων
6. H ίδρυση, η εξέλιξη και ο εκχριστιανισμός των Ρώσων
Kvarnalis7547.4K vistas
1. Η καθημερινή ζωή στο Βυζάντιο por Kvarnalis75
1. Η καθημερινή ζωή στο Βυζάντιο1. Η καθημερινή ζωή στο Βυζάντιο
1. Η καθημερινή ζωή στο Βυζάντιο
Kvarnalis7562.7K vistas
Oι Σταυροφορίες και η πρώτη άλωση της Πόλης por irinikel
Oι Σταυροφορίες και η πρώτη άλωση της ΠόληςOι Σταυροφορίες και η πρώτη άλωση της Πόλης
Oι Σταυροφορίες και η πρώτη άλωση της Πόλης
irinikel8.4K vistas
2. Ο Καρλομάγνος και η εποχή του por Kvarnalis75
2. Ο Καρλομάγνος και η εποχή του2. Ο Καρλομάγνος και η εποχή του
2. Ο Καρλομάγνος και η εποχή του
Kvarnalis7523.8K vistas
1. Εξάπλωση των Τούρκων και τελευταίες προσπάθειες για ανάσχεσή τους por Kvarnalis75
1. Εξάπλωση των Τούρκων και τελευταίες προσπάθειες για ανάσχεσή τους1. Εξάπλωση των Τούρκων και τελευταίες προσπάθειες για ανάσχεσή τους
1. Εξάπλωση των Τούρκων και τελευταίες προσπάθειες για ανάσχεσή τους
Kvarnalis7556.6K vistas
Οι Ανακαλύψεις por irinikel
Οι ΑνακαλύψειςΟι Ανακαλύψεις
Οι Ανακαλύψεις
irinikel14.7K vistas
2. Η μεταβατική εποχή: Οι έριδες για το ζήτημα των εικόνων por Kvarnalis75
2. Η μεταβατική εποχή: Οι έριδες για το ζήτημα των εικόνων2. Η μεταβατική εποχή: Οι έριδες για το ζήτημα των εικόνων
2. Η μεταβατική εποχή: Οι έριδες για το ζήτημα των εικόνων
Kvarnalis7546.5K vistas
2. H περίοδος της Λατινοκρατίας και τα ελληνικά κράτη por Kvarnalis75
2. H περίοδος της Λατινοκρατίας και τα ελληνικά κράτη2. H περίοδος της Λατινοκρατίας και τα ελληνικά κράτη
2. H περίοδος της Λατινοκρατίας και τα ελληνικά κράτη
Kvarnalis7554K vistas

Destacado

3. Η πάλη της Ορθοδοξίας με τις αιρέσεις και την αρχαία θρησκεία. Ιστορία Β΄ ... por
3. Η πάλη της Ορθοδοξίας με τις αιρέσεις και την αρχαία θρησκεία. Ιστορία Β΄ ...3. Η πάλη της Ορθοδοξίας με τις αιρέσεις και την αρχαία θρησκεία. Ιστορία Β΄ ...
3. Η πάλη της Ορθοδοξίας με τις αιρέσεις και την αρχαία θρησκεία. Ιστορία Β΄ ...Τσατσούρης Χρήστος, Γυμνάσιο Μαγούλας Δυτικής Αττικής
5.1K vistas28 diapositivas
2. Εξελίξεις ως τις αρχές του 6ου αι. Οικονομικά, κοινωνικά προβλήματα. Το γε... por
2. Εξελίξεις ως τις αρχές του 6ου αι. Οικονομικά, κοινωνικά προβλήματα. Το γε...2. Εξελίξεις ως τις αρχές του 6ου αι. Οικονομικά, κοινωνικά προβλήματα. Το γε...
2. Εξελίξεις ως τις αρχές του 6ου αι. Οικονομικά, κοινωνικά προβλήματα. Το γε...Τσατσούρης Χρήστος, Γυμνάσιο Μαγούλας Δυτικής Αττικής
8K vistas35 diapositivas
1. Οι ανακαλύψεις por
1. Οι ανακαλύψεις1. Οι ανακαλύψεις
1. Οι ανακαλύψειςKvarnalis75
48.1K vistas51 diapositivas

Destacado(20)

1. Οι ανακαλύψεις por Kvarnalis75
1. Οι ανακαλύψεις1. Οι ανακαλύψεις
1. Οι ανακαλύψεις
Kvarnalis7548.1K vistas
2. Η άλωση της Πόλης por Kvarnalis75
2. Η άλωση της Πόλης2. Η άλωση της Πόλης
2. Η άλωση της Πόλης
Kvarnalis7581.7K vistas
νο. 1193 · ηράκλειος αυτοκράτωρ του βυζαντίου por 88DIMATH
νο. 1193 · ηράκλειος αυτοκράτωρ του βυζαντίουνο. 1193 · ηράκλειος αυτοκράτωρ του βυζαντίου
νο. 1193 · ηράκλειος αυτοκράτωρ του βυζαντίου
88DIMATH29.3K vistas

Similar a 1. Από τη Ρώμη στη Νέα Ρώμη, Ιστορία Β΄ Γυμνασίου, σελ. 6-9

οι πρώτοι αιώνες του βυζαντίου por
οι πρώτοι αιώνες του βυζαντίουοι πρώτοι αιώνες του βυζαντίου
οι πρώτοι αιώνες του βυζαντίουelissabet
4.1K vistas37 diapositivas
Ιστορία Β Γυμνασίου -Ανακεφαλαίωση por
Ιστορία Β Γυμνασίου -ΑνακεφαλαίωσηΙστορία Β Γυμνασίου -Ανακεφαλαίωση
Ιστορία Β Γυμνασίου -ΑνακεφαλαίωσηEvangelia Patera
1.5K vistas4 diapositivas
I.1. Από τη Ρώμη στη Νέα Ρώμη.ppt por
I.1. Από τη Ρώμη στη Νέα Ρώμη.pptI.1. Από τη Ρώμη στη Νέα Ρώμη.ppt
I.1. Από τη Ρώμη στη Νέα Ρώμη.pptKvarnalis75
46.7K vistas27 diapositivas
οι πρωτοι αιωνεσ του βυζαντιου por
οι πρωτοι αιωνεσ του βυζαντιουοι πρωτοι αιωνεσ του βυζαντιου
οι πρωτοι αιωνεσ του βυζαντιουgiangrez54
1.4K vistas17 diapositivas
Ιστορία της Ρωμανίας (324 - 610 μ.Χ.) por
Ιστορία της Ρωμανίας (324 - 610 μ.Χ.)Ιστορία της Ρωμανίας (324 - 610 μ.Χ.)
Ιστορία της Ρωμανίας (324 - 610 μ.Χ.)Peter Tzagarakis
860 vistas146 diapositivas

Similar a 1. Από τη Ρώμη στη Νέα Ρώμη, Ιστορία Β΄ Γυμνασίου, σελ. 6-9(20)

οι πρώτοι αιώνες του βυζαντίου por elissabet
οι πρώτοι αιώνες του βυζαντίουοι πρώτοι αιώνες του βυζαντίου
οι πρώτοι αιώνες του βυζαντίου
elissabet4.1K vistas
Ιστορία Β Γυμνασίου -Ανακεφαλαίωση por Evangelia Patera
Ιστορία Β Γυμνασίου -ΑνακεφαλαίωσηΙστορία Β Γυμνασίου -Ανακεφαλαίωση
Ιστορία Β Γυμνασίου -Ανακεφαλαίωση
Evangelia Patera1.5K vistas
I.1. Από τη Ρώμη στη Νέα Ρώμη.ppt por Kvarnalis75
I.1. Από τη Ρώμη στη Νέα Ρώμη.pptI.1. Από τη Ρώμη στη Νέα Ρώμη.ppt
I.1. Από τη Ρώμη στη Νέα Ρώμη.ppt
Kvarnalis7546.7K vistas
οι πρωτοι αιωνεσ του βυζαντιου por giangrez54
οι πρωτοι αιωνεσ του βυζαντιουοι πρωτοι αιωνεσ του βυζαντιου
οι πρωτοι αιωνεσ του βυζαντιου
giangrez541.4K vistas
Ιστορία της Ρωμανίας (324 - 610 μ.Χ.) por Peter Tzagarakis
Ιστορία της Ρωμανίας (324 - 610 μ.Χ.)Ιστορία της Ρωμανίας (324 - 610 μ.Χ.)
Ιστορία της Ρωμανίας (324 - 610 μ.Χ.)
Peter Tzagarakis860 vistas
Μ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ_ΕΚΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΩΜΑΪΚΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ.ppsx por Nasia Fatsi
Μ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ_ΕΚΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΩΜΑΪΚΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ.ppsxΜ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ_ΕΚΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΩΜΑΪΚΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ.ppsx
Μ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ_ΕΚΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΩΜΑΪΚΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ.ppsx
Nasia Fatsi904 vistas
κωνσταντIνοσ η μεγαλη στροφη por giangrez54
κωνσταντIνοσ  η μεγαλη στροφηκωνσταντIνοσ  η μεγαλη στροφη
κωνσταντIνοσ η μεγαλη στροφη
giangrez54808 vistas
History of the ancient world (lyceum) vii.1.2 por Peter Tzagarakis
History of the ancient world (lyceum) vii.1.2History of the ancient world (lyceum) vii.1.2
History of the ancient world (lyceum) vii.1.2
Peter Tzagarakis721 vistas
Απο τη Ρώμη στη Νέα Ρώμη por Evangelia Patera
Απο τη Ρώμη στη Νέα ΡώμηΑπο τη Ρώμη στη Νέα Ρώμη
Απο τη Ρώμη στη Νέα Ρώμη
Evangelia Patera2.8K vistas
A-ΙΣΤΟΡΙΑ-ΠΒ.ppt por ssuser2f8893
A-ΙΣΤΟΡΙΑ-ΠΒ.pptA-ΙΣΤΟΡΙΑ-ΠΒ.ppt
A-ΙΣΤΟΡΙΑ-ΠΒ.ppt
ssuser2f889327 vistas
Ιστορία του Αρχαίου Κόσμου, Α΄Λυκείου ,Ύστερη Αρχαιότητα por evamaten
 Ιστορία του Αρχαίου Κόσμου, Α΄Λυκείου ,Ύστερη Αρχαιότητα Ιστορία του Αρχαίου Κόσμου, Α΄Λυκείου ,Ύστερη Αρχαιότητα
Ιστορία του Αρχαίου Κόσμου, Α΄Λυκείου ,Ύστερη Αρχαιότητα
evamaten6K vistas
Iv.υστερη αρχαιοτητα 2016 (α΄) por Eleni Kots
Iv.υστερη αρχαιοτητα 2016 (α΄)Iv.υστερη αρχαιοτητα 2016 (α΄)
Iv.υστερη αρχαιοτητα 2016 (α΄)
Eleni Kots11.1K vistas
Μέγας Κωνσταντίνος por stelmanta
Μέγας ΚωνσταντίνοςΜέγας Κωνσταντίνος
Μέγας Κωνσταντίνος
stelmanta5.7K vistas
Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΤΕΛΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑ por Georgia Sofi
Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΤΕΛΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΒ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΤΕΛΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑ
Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΤΕΛΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑ
Georgia Sofi1.9K vistas
ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΙ ΧΑΡΤΕΣ por arischatzis
ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΙ ΧΑΡΤΕΣΒΥΖΑΝΤΙΝΟΙ ΧΑΡΤΕΣ
ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΙ ΧΑΡΤΕΣ
arischatzis715 vistas
ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΙ ΧΑΡΤΕΣ por arischatzis
ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΙ ΧΑΡΤΕΣΒΥΖΑΝΤΙΝΟΙ ΧΑΡΤΕΣ
ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΙ ΧΑΡΤΕΣ
arischatzis267 vistas
ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΙ ΧΑΡΤΕΣ por arischatzis
ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΙ ΧΑΡΤΕΣΒΥΖΑΝΤΙΝΟΙ ΧΑΡΤΕΣ
ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΙ ΧΑΡΤΕΣ
arischatzis2.3K vistas

Más de Τσατσούρης Χρήστος, Γυμνάσιο Μαγούλας Δυτικής Αττικής

Επαναληπτικό μάθημα Ιστορίας Γ΄ Γυμνασίου. Ύλη Εξετάσεων. Κεφ 1-29.pdf por
Επαναληπτικό μάθημα Ιστορίας Γ΄ Γυμνασίου. Ύλη Εξετάσεων. Κεφ 1-29.pdfΕπαναληπτικό μάθημα Ιστορίας Γ΄ Γυμνασίου. Ύλη Εξετάσεων. Κεφ 1-29.pdf
Επαναληπτικό μάθημα Ιστορίας Γ΄ Γυμνασίου. Ύλη Εξετάσεων. Κεφ 1-29.pdfΤσατσούρης Χρήστος, Γυμνάσιο Μαγούλας Δυτικής Αττικής
1.4K vistas141 diapositivas
Ενότητα 35, Οι διεκδικήσεις της Αντάντ και της Ελλάδας στην Οθωμανική αυτοκρα... por
Ενότητα 35, Οι διεκδικήσεις της Αντάντ και της Ελλάδας στην Οθωμανική αυτοκρα...Ενότητα 35, Οι διεκδικήσεις της Αντάντ και της Ελλάδας στην Οθωμανική αυτοκρα...
Ενότητα 35, Οι διεκδικήσεις της Αντάντ και της Ελλάδας στην Οθωμανική αυτοκρα...Τσατσούρης Χρήστος, Γυμνάσιο Μαγούλας Δυτικής Αττικής
2.4K vistas26 diapositivas

Más de Τσατσούρης Χρήστος, Γυμνάσιο Μαγούλας Δυτικής Αττικής(20)

Último

ΑΝΑΠΗΡΙΑ. por
ΑΝΑΠΗΡΙΑ.ΑΝΑΠΗΡΙΑ.
ΑΝΑΠΗΡΙΑ.ssuser43d27b
15 vistas7 diapositivas
ΤΟ ΑΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ por
ΤΟ ΑΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝΤΟ ΑΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
ΤΟ ΑΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝssuser43d27b
25 vistas20 diapositivas
Σύμπραξη Γυμνάσιο Κεραμωτής - 7ο Γυμνάσιο Καβάλας - Realschule Calberlah Γερμ... por
Σύμπραξη Γυμνάσιο Κεραμωτής - 7ο Γυμνάσιο Καβάλας - Realschule Calberlah Γερμ...Σύμπραξη Γυμνάσιο Κεραμωτής - 7ο Γυμνάσιο Καβάλας - Realschule Calberlah Γερμ...
Σύμπραξη Γυμνάσιο Κεραμωτής - 7ο Γυμνάσιο Καβάλας - Realschule Calberlah Γερμ...gymkeram
14 vistas30 diapositivas
Διδακτική επίσκεψη στο Ίδρυμα Ορμύλια 05.12.2023.pptx por
Διδακτική επίσκεψη στο Ίδρυμα Ορμύλια 05.12.2023.pptxΔιδακτική επίσκεψη στο Ίδρυμα Ορμύλια 05.12.2023.pptx
Διδακτική επίσκεψη στο Ίδρυμα Ορμύλια 05.12.2023.pptxgymkeram
15 vistas96 diapositivas
XwrosSigkentrosisSePeriptwsiAnagkisΑ3.docx por
XwrosSigkentrosisSePeriptwsiAnagkisΑ3.docxXwrosSigkentrosisSePeriptwsiAnagkisΑ3.docx
XwrosSigkentrosisSePeriptwsiAnagkisΑ3.docx56ο Γυμνάσιο Αθήνας
7 vistas1 diapositiva
Μνημεία Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς ΛΑΠΜΠΟΥΚ por
Μνημεία Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς ΛΑΠΜΠΟΥΚΜνημεία Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς ΛΑΠΜΠΟΥΚ
Μνημεία Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς ΛΑΠΜΠΟΥΚDimitra Mylonaki
21 vistas39 diapositivas

Último(20)

ΤΟ ΑΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ por ssuser43d27b
ΤΟ ΑΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝΤΟ ΑΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
ΤΟ ΑΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
ssuser43d27b25 vistas
Σύμπραξη Γυμνάσιο Κεραμωτής - 7ο Γυμνάσιο Καβάλας - Realschule Calberlah Γερμ... por gymkeram
Σύμπραξη Γυμνάσιο Κεραμωτής - 7ο Γυμνάσιο Καβάλας - Realschule Calberlah Γερμ...Σύμπραξη Γυμνάσιο Κεραμωτής - 7ο Γυμνάσιο Καβάλας - Realschule Calberlah Γερμ...
Σύμπραξη Γυμνάσιο Κεραμωτής - 7ο Γυμνάσιο Καβάλας - Realschule Calberlah Γερμ...
gymkeram14 vistas
Διδακτική επίσκεψη στο Ίδρυμα Ορμύλια 05.12.2023.pptx por gymkeram
Διδακτική επίσκεψη στο Ίδρυμα Ορμύλια 05.12.2023.pptxΔιδακτική επίσκεψη στο Ίδρυμα Ορμύλια 05.12.2023.pptx
Διδακτική επίσκεψη στο Ίδρυμα Ορμύλια 05.12.2023.pptx
gymkeram15 vistas
Μνημεία Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς ΛΑΠΜΠΟΥΚ por Dimitra Mylonaki
Μνημεία Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς ΛΑΠΜΠΟΥΚΜνημεία Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς ΛΑΠΜΠΟΥΚ
Μνημεία Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς ΛΑΠΜΠΟΥΚ
Dimitra Mylonaki21 vistas
Μύρισε Χριστούγεννα στο Γυμνάσιο Κεραμωτής.pptx por gymkeram
Μύρισε Χριστούγεννα στο Γυμνάσιο Κεραμωτής.pptxΜύρισε Χριστούγεννα στο Γυμνάσιο Κεραμωτής.pptx
Μύρισε Χριστούγεννα στο Γυμνάσιο Κεραμωτής.pptx
gymkeram49 vistas
36_Dim_Perist_Stolismos_B_Taxi_Xmas_2023.pptx por 36dimperist
36_Dim_Perist_Stolismos_B_Taxi_Xmas_2023.pptx36_Dim_Perist_Stolismos_B_Taxi_Xmas_2023.pptx
36_Dim_Perist_Stolismos_B_Taxi_Xmas_2023.pptx
36dimperist41 vistas
Σχολές, Σπουδές & Πανελλαδικές 2024_2 por EmployEdu
Σχολές, Σπουδές & Πανελλαδικές 2024_2Σχολές, Σπουδές & Πανελλαδικές 2024_2
Σχολές, Σπουδές & Πανελλαδικές 2024_2
EmployEdu282 vistas
Θ.Ε. 3. Η Δημιουργία του κόσμου por Roy Akanthopoulou
Θ.Ε. 3. Η Δημιουργία του κόσμουΘ.Ε. 3. Η Δημιουργία του κόσμου
Θ.Ε. 3. Η Δημιουργία του κόσμου
Roy Akanthopoulou90 vistas
Ευρωπαϊκή Ένωση por ssuser43d27b
Ευρωπαϊκή ΈνωσηΕυρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκή Ένωση
ssuser43d27b20 vistas
"Μπορούμε στο σχολείο"- 7ο Γυμνάσιο Καβάλας por 7gymnasiokavalas
"Μπορούμε στο σχολείο"- 7ο Γυμνάσιο Καβάλας"Μπορούμε στο σχολείο"- 7ο Γυμνάσιο Καβάλας
"Μπορούμε στο σχολείο"- 7ο Γυμνάσιο Καβάλας
7gymnasiokavalas17 vistas
Palaiodologiko_2023.pptx por 36dimperist
Palaiodologiko_2023.pptxPalaiodologiko_2023.pptx
Palaiodologiko_2023.pptx
36dimperist70 vistas
Βεβαίωση παρακολούθησης_Μπορουμε στο σχολείο_7ο Γυμνάσιο Καβάλας.pdf por 7gymnasiokavalas
Βεβαίωση παρακολούθησης_Μπορουμε στο σχολείο_7ο Γυμνάσιο Καβάλας.pdfΒεβαίωση παρακολούθησης_Μπορουμε στο σχολείο_7ο Γυμνάσιο Καβάλας.pdf
Βεβαίωση παρακολούθησης_Μπορουμε στο σχολείο_7ο Γυμνάσιο Καβάλας.pdf
7gymnasiokavalas15 vistas
Επιστολή με θέμα τους πρόσφυγες por Dimitra Mylonaki
Επιστολή με θέμα τους πρόσφυγεςΕπιστολή με θέμα τους πρόσφυγες
Επιστολή με θέμα τους πρόσφυγες
Dimitra Mylonaki128 vistas
Είδη ζώων.pptx por peikoulini11
Είδη ζώων.pptxΕίδη ζώων.pptx
Είδη ζώων.pptx
peikoulini1111 vistas
ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ, ΚΕΦ 39 por ssuser43d27b
ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ, ΚΕΦ 39ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ, ΚΕΦ 39
ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ, ΚΕΦ 39
ssuser43d27b18 vistas
1ος Περίπατος Γυμνασίου Κεραμωτής 2023 στον Αλιευτικό Συνεταιρισμό - 09.11.23 por gymkeram
1ος Περίπατος Γυμνασίου Κεραμωτής 2023 στον Αλιευτικό Συνεταιρισμό - 09.11.23 1ος Περίπατος Γυμνασίου Κεραμωτής 2023 στον Αλιευτικό Συνεταιρισμό - 09.11.23
1ος Περίπατος Γυμνασίου Κεραμωτής 2023 στον Αλιευτικό Συνεταιρισμό - 09.11.23
gymkeram11 vistas

1. Από τη Ρώμη στη Νέα Ρώμη, Ιστορία Β΄ Γυμνασίου, σελ. 6-9

 • 1. Φιλόλογος Γυμνασίου Μαγούλας http://xtsat.blogspot.com/Σελ.6-9 Ι. Η ΜΕΤΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΡΩΜΑΪΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ 1. Από τη Ρώμη στη Νέα Ρώμη
 • 3. Βυζάντιο ονομάζεται το χριστιανικό κράτος της ελληνορωμαϊκής Ανατολής που αναδύθηκε μέσα από τους κόλπους του Ρωμαϊκού Κράτους. Τσατσούρης Χρήστος, Φιλόλογος Γυμνασίου Μαγούλας xtsat.blogspot.gr
 • 7. Το μεσαιωνικό τμήμα της εθνικής μας ιστορίας συμπίπτει με την ιστορία της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Τι εννοούμε, όμως, όταν λέμε «Βυζαντινή Αυτοκρατορία»; Ποιοι ήταν οι Βυζαντινοί; Δεν είναι εύκολο να απαντήσουμε σε αυτά τα ερωτήματα. Πρώτα πρώτα κράτος που να έχει την επίσημη ονομασία «Βυζαντινό» δεν υπήρξε ποτέ. Όσο κι αν ψάξουμε στις πηγές μας, ελληνικές και ξένες, δεν πρόκειται να βρούμε αυτό τον όρο. Και είναι φυσικό: οι όροι «Βυζαντινός» και «Βυζαντινή Ιστορία», με τη σημασία του κατοίκου και της ιστορίας του κράτους που είχε για πρωτεύουσα την Κωνσταντινούπολη, το παλιό Βυζάντιο, είναι ανύπαρκτοι. Ποτέ οι κάτοικοι του κράτους του Βοσπόρου δεν χρησιμοποίησαν για τον εαυτό τους, για το κράτος τους και την ιστορία του το επίθετο «Βυζαντινός». Μόνο Ρωμαίους ονόμαζαν τους εαυτούς τους. Η αυτοκρατορία τους ήταν «Ρωμαϊκή» και πρωτεύουσά τους ήταν η Νέα Ρώμη. Ο όρος «βυζαντινός» είναι νεολογισμός. Τον χρησιμοποίησε για πρώτη φορά ο Ιερώνυμος Wolf (1516-80) στα 1562. Στα 1680 ο Kάρολος Du Cange χρησιμοποίησε τον όρο για να τιτλοφορήσει το ιστορικό του βιβλίο, που πραγματεύεται την ιστορία του κράτους της Kωνσταντινούπολης, Historia Byzantina. Η βυζαντινή ιστορία και η βυζαντινή αυτοκρατορία είχαν βρει πια τη θέση τους στην επίσημη επιστημονική ορολογία. Από τότε ο επιστημονικός κόσμος χρησιμοποιεί τα ονόματα «βυζαντινή αυτοκρατορία» και «βυζαντινοί» για να δηλώσει την αυτοκρατορία της Kωνσταντινούπολης και τους κατοίκους της. Ι. Καραγιαννόπουλος, Το Βυζαντινό Κράτος, Θεσσαλονίκη, 1996 Μία διευκρίνιση…
 • 9. Εξίσωση δικαιωμάτων Χριστιανών με δικαιώματα άλλων θρησκευτικών ομάδων. Ίδρυση Κωνσταντινούπολης Ανάδειξη Χριστιανισμού σε κρατική θρησκεία. Διαίρεση αυτοκρατορίας σε ανατολικό και δυτικό τμήμα (Flavius Valerius Aurelius Constantinus, 27 Φεβρουαρίου 272 - 22 Μαΐου 337) (Flavius Theodosius Augustus, 11 Ιανουαρίου 347 – 17 Ιανουαρίου 395)
 • 10. Ο Θεοδόσιος το 395 μ.Χ. μοίρασε την αυτοκρατορία στους δυο γιους του.
 • 12. Ι. Η ΜΕΤΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΡΩΜΑΪΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ 1. Από τη Ρώμη στη Νέα Ρώμη Φιλόλογος Γυμνασίου Μαγούλας http://xtsat.blogspot.gr/ α. Ίδρυση Κωνσταντινούπολης. Σελ. 7
 • 13. Τσατσούρης Χρήστος, Φιλόλογος Γυμνασίου Μαγούλας xtsat.blogspot.gr
 • 15. Διδακτικοί στόχοι της ενότητας Κατανόηση της σημασίας και των λόγων ίδρυσης της Κωνσταντινούπολης Η σημασία της θρησκευτικής πολιτικής του Μεγάλου Κωνσταντίνου
 • 16. Κεφαλή Μ. Κωνσταντίνου (Μητροπολιτικό Μουσείο Νέας Υόρκης) Ο Μ. Κωνσταντίνος προσφέρει στην Παναγία ομοίωμα της Κωνσταντινούπολης (Αγία Σοφία Κωνσταντινούπολη) Προτομή Μ. Κωνσταντίνου (Μουσείο Λούβρου Παρίσι)
 • 17. Χάρτης της Ρωμαϊκής αυτοκρατορίας στη μέγιστη ακμή της Λίγα λόγια για την εποχή πριν τον Κωνσταντίνο Α΄ Από το 28 π.Χ. (Οκταβιανός) μέχρι το 180 μ.Χ. (Μάρκος Αυρήλιος) οι Ρωμαίοι σταματούν να επιδιώκουν την επέκταση της αυτοκρατορίας τους. Χάρη στις λεγεώνες που φύλαγαν τα σύνορα, οι εχθρικές επιδρομές σταματούν, αυξάνεται η αγροτική παραγωγή, αναπτύσσεται το εμπόριο και επικρατεί ειρήνη (Pax Romana).
 • 18. Ο θάνατος του Μάρκου Αυρήλιου (180 μ.Χ.) θα φέρει το τέλος της Pax Romana. Επικρατεί περίοδος πλήρους αναρχίας. Στρατιωτικοί και συγκλητικοί συγκρούονται για να επιβάλλουν αυτοκράτορα της αρεσκείας τους.
 • 19. Εξωτερικοί εχθροί εκμεταλλεύονται το χάος και εισβάλλουν στην αυτοκρατορία. Στην κρίσιμη αυτή στιγμή (284 μ.Χ.) αναγορεύεται αυτοκράτορας ο Διοκλητιανός.
 • 20. Ρωμαϊκό νόμισμα με την κεφαλή του Διοκλητιανού, περ. 300 μ.Χ. Ο Διοκλητιανός για την καλύτερη φύλαξη των συνόρων εφάρμοσε το διοικητικό σύστημα της τετραρχίας. Η εξουσία μοιράζεται σε δύο Αύγουστους και δύο Καίσαρες. Οι Καίσαρες θα ήταν βοηθοί των Αύγουστων, θα ασκούσαν εξουσία σε μία περιοχή και θα διαδέχονταν τους Αυγούστους διορίζοντας νέους Καίσαρες και κ.ο.κ. Οι τετράρχες. Σύμπλεγμα από κόκκινο μάρμαρο που σχεδιάστηκε με σκοπό να αποτελέσει σύμβολο ενότητας. (Βενετία, Άγιος Μάρκος)
 • 21. Ο Αύγουστος Μαξιμιανός ανέλαβε τη διοίκηση της Δύσης, ενώ ο Αύγουστος Διοκλητιανός κυβερνούσε την Ανατολή. Μαξιμιανός Διοκλητιανός
 • 22. Ο Καίσαρας Γαλέριος διοικούσε τις βαλκανικές επαρχίες και ο Καίσαρας Κωνστάντιος (πατέρας του Κωνσταντίνου Α΄) τις δυτικές επαρχίες. (Αριστερά): Η αψίδα του Γαλέριου (Καμάρα) που ανεγέρθηκε πριν το 305 μ.Χ. με παραστάσεις από τη νίκη του εναντίον των Περσών. (Δεξιά): Το Μαυσωλείο του Γαλέριου (Ροτόντα).
 • 23. Διοκλητιανός Κωνστάντιος Μαξιμιανός Γαλέριος Τρέβηροι Μιλάνο Σίρμιο Νικομήδεια Στη δεύτερη περίοδο της βασιλείας του, ο Διοκλητιανός καθιέρωσε το σύστημα της τετραρχίας. Δηλαδή προσέλαβε ακόμη δύο βοηθούς και συνάρχοντες που είχαν τον τίτλο του Καίσαρα. Ο Διοκλητιανός είχε βοηθό το Γαλέριο και ο Μαξιμιανός τον Κωνστάντιο Χλωρό.
 • 24. Το σύστημα της τετραρχίας λειτούργησε όσο ήταν στην εξουσία ο Διοκλητιανός. Όταν το 305 μ.Χ. αποσύρθηκε οι διάδοχοι και συνάρχοντές του αλληλοεξοντώνονταν. Μέσα από τις συγκρούσεις αναδείχτηκε ο Κωνσταντίνος, ο οποίος διαδέχτηκε τον πατέρα του Κωνστάντιο ως καίσαρας των δυτικών επαρχιών.
 • 25. Ο Κωνσταντίνος, αφού νίκησε τον αντίπαλό του στη Δύση, Μαξέντιο, και τον αντίπαλό του στην Ανατολή, Λικίνιο, έμεινε μονοκράτορας σε μια αυτοκρατορία που δοκιμαζόταν τόσο εξωτερικά όσο και εσωτερικά.
 • 26. Χρυσό μετάλλιο του Κωνσταντίνου Α΄. Χρονολογία κοπής το 330. Ο αυτοκράτορας εικονίζεται έφιππος θριαμβευτής, ενώ προπορεύεται η Νίκη κρατώντας στεφάνι. Χρυσό περίαπτο με παράσταση του Κωνσταντίνου Α΄ και του Μ. Αλεξάνδρου. Ο χαρακτηρισμός του αυτοκράτορα ως «ανίκητου» υπογραμμίζει τον παραλληλισμό μεταξύ του ιδρυτή της πρώτης οικουμενικής μοναρχίας και του θεμελιωτή του Βυζαντίου, ενώ προβάλλεται και η συνέχεια της ελληνορωμαϊκής οικουμένης. Προπαγάνδα
 • 28. Ίδρυση νέου διοικητικού κέντρου (Κωνσταντινούπολη) Αναγνωρίστηκε το δικαίωμα άσκησης της χριστιανικής λατρείας Καθιερώθηκε διάκριση πολιτικής - στρατιωτικής εξουσίας περιορίζοντας τις αυθαιρεσίες των διοικητών των επαρχιών Τέθηκε σε κυκλοφορία σταθερό χρυσό νόμισμα Τσατσούρης Χρήστος, Φιλόλογος Γυμνασίου Μαγούλας xtsat.blogspot.gr
 • 29. Η Νέα Ρώμη, όπως αρχικά ονομάστηκε η Κωνσταντινούπολη, οικοδομήθηκε πάνω στο Βυζάντιο (την αρχαία αποικία των Μεγαρέων με οικιστή το Βύζαντα) και τα εγκαίνιά της έγιναν στις 11 Μαΐου του 330 μ.Χ.
 • 30. Χριστιανοί μάρτυρες στην αρένα (Πινακοθήκη Βαλτιμόρης) Πριν από τον Κωνσταντίνο οι Χριστιανοί γνώρισαν φοβερούς διωγμούς, λόγω της αντίθεσής τους στη λατρεία του αυτοκράτορα.
 • 32. Ο Κωνσταντίνος μεταφέρει την πρωτεύουσα από τη Ρώμη στην Κωνσταντινούπολη Κόσμημα που απεικονίζει τον Κωνσταντίνο να στέφεται από την Κωνσταντινούπολη
 • 33. Επιλογή Βυζαντίου για ίδρυση νέου διοικητικού κέντρου (Κωνσταντινούπολη) Γεωπολιτικά πλεονεκτήματα Εμπορική σημασία
 • 35. Από το Βυζάντιο ο Κωνσταντίνος μπορούσε να αποκρούσει ευκολότερα τους Γότθους (στο Δούναβη) και τους Πέρσες (στον Ευφράτη).
 • 36. Από το Βυζάντιο ο Κωνσταντίνος μπορούσε να αποκρούσει ευκολότερα τους Γότθους (στο Δούναβη) και τους Πέρσες (στον Ευφράτη).
 • 37. Η θέση της Κωνσταντινούπολης ήταν φυσικό οχυρό, αφού από τρεις πλευρές βρεχόταν από θάλασσα και από στεριά μπορούσε να οχυρωθεί εύκολα. Ο Κεράτιος κόλπος (γνωστός ως Χρυσό κέρας) αποτελούσε ιδανικό φυσικό λιμάνι.
 • 38. Η μεταφορά της πρωτεύουσας στην Ανατολή υπαγορεύθηκε και από τους παρακάτω λόγους. Η Ανατολή διέθετε , σε αντίθεση με τη Δύση, ακμαίο πληθυσμό και οικονομία. Οι Χριστιανοί, στους οποίους στηρίχθηκε πολιτικά ο Κωνσταντίνος, ήταν πολυπληθέστεροι στην Ανατολή.
 • 40. Η Κωνσταντινούπολη ανοικοδομήθηκε κατά το ρωμαϊκό πρότυπο, με επιβλητικές λεωφόρους, δημόσια κτήρια (στοές, αγορές, λουτρά), κτήριο της συγκλήτου και πλατεία (φόρουμ). Το φόρουμ- η αγορά του Κωνσταντίνου
 • 41. Το φόρουμ- η αγορά του Κωνσταντίνου
 • 43. Η Κωνσταντίνος στόλισε τη Νέα Ρώμη με λαμπρά έργα τέχνης και μεγαλοπρεπή ιππόδρομο.
 • 45. Η Κωνσταντίνος έχτισε τείχος στο μόνο ευάλωτο σημείο της πόλης και την προίκισε με το Ιερόν Παλάτιον και με πολλές εκκλησίες που της έδωσαν χαρακτηριστικά χριστιανικής πόλης. Το ιερόν παλάτιον
 • 47. Ποιο συναίσθημα κυριαρχεί στο συγκεκριμένο απόσπασμα και πώς εκφράζεται αυτό; Το ρωσικό χρονικό (συντάχθηκε το 15ο αι.) μεταφέρει θρύλους και παραδόσεις και όχι ελεγμένες πληροφορίες για το χτίσιμο και το στολισμό της νέας πρωτεύουσας του ρωμαϊκού κράτους. Σελ. 7 Συναίσθημα: θαυμασμός, εντυπωσιασμός Πώς εκφράζεται αυτό; 1. περιεχόμενο κειμένου 2. εκφραστικά στοιχεία (αφθονία επιθέτων)
 • 48. Η Κωνσταντινούπολη προσωποποιημένη ως γυναικεία μορφή. Κάθεται σε θρόνο, φορά στέμμα – κράνος, κρατά ασπίδα και δόρυ. Ο συμβολισμός είναι σαφής: η Κωνσταντινούπολη, πανίσχυρη και ακμαία τείνει το χέρι δοξαστικά στον ιδρυτή της αυτοκράτορα Κωνσταντίνο Α΄ αναγνωρίζοντας ότι σε αυτόν οφείλει την ύπαρξη, την ισχύ και τη λαμπρότητά της. Σελ. 7
 • 49. Ρώμη Κωνσταντινούπολη Στο ελεφαντοστέινο δίπτυχο του 5ου αιώνα οι δύο γυναικείες μορφές προσωποποιούν τη Ρώμη και την Κωνσταντινούπολη. Τι συμβολίζουν αυτά που φορούν και κρατούν οι γυναίκες;
 • 50. Ι. Η ΜΕΤΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΡΩΜΑΪΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ 1. Από τη Ρώμη στη Νέα Ρώμη Φιλόλογος Γυμνασίου Μαγούλας Σελ. 8 http://xtsat.blogspot.gr/ β. Θρησκευτική πολιτική του Κωνσταντίνου Α΄.
 • 51. Τα μέτρα του Κωνσταντίνου τα οποία ευνόησαν το Χριστιανισμό δεν ήταν προϊόν της θρησκευτικής του πίστης σε αυτόν υποστηρίζει ο Vasilliev. Σε ποια δεδομένα στηρίζει αυτή την άποψη; Νόμισμα του Κωνσταντίνου με το θεό Ήλιο. Σελ. 9
 • 53. Η Κωνσταντίνος έδειξε ευνοϊκή στάση προς τον Χριστιανισμό επειδή οι οπαδοί του συγκροτούσαν την πιο δυναμική πληθυσμιακή ομάδα της Ανατολής και επειδή η νέα θρησκεία φαινόταν ότι μπορούσε να αποκαταστήσει την κλονισμένη ενότητα του ρωμαϊκού κράτους. Νόμισμα του Κωνσταντίνου του 310 μ.Χ. στην πίσω όψη του οποίου εικονίζεται ο θεός Ήλιος. Νόμισμα του 324 μ.Χ. με τον Κωνσταντίνο να στρέφει το βλέμμα του προς το Θεό και στην άλλη όψη του να κρατά δόρυ και σταυρό.
 • 54. Επιπλέον ο Κωνσταντίνος στην κρίσιμη φάση του αγώνα του εναντίον του Μαξέντιου για τη διεκδίκηση του τίτλου του Αυγούστου στη Δύση στηρίχτηκε στους Χριστιανούς και νίκησε χάρη σε αυτούς, στη Μουλβία γέφυρα (312 μ.Χ.).
 • 55. Η νίκη του Κωνσταντίνου στη Μουλβία γέφυρα (312 μ.Χ.) έδωσε την ώθηση για την εδραίωση του Χριστιανισμού, γιατί σύμφωνα με την παράδοση, την προηγούμενη νύχτα ο Κωνσταντίνος ονειρεύτηκε το σημείο του σταυρού με το μονόγραμμα του Χριστού ως σύμβολο της νίκης του. Το όραμα του Μεγάλου Κωνσταντίνου. Λεπτομέρεια από τοιχογραφία του Ραφαήλ στο Βατικανό.
 • 58. «Ο Κωνσταντίνος έλαβε θεϊκό μήνυμα, κατά τον ύπνο του, να χαράξει στις ασπίδες των στρατιωτών του το σημάδι του Θεού και μετά να αρχίσει τη μάχη. Υπάκουσε και χάραξε το όνομα του Χριστού με ένα Χ. Δυναμωμένος με αυτό το σύμβολο ο στρατός ορμά στη μάχη… Ο αγώνας είναι λυσσαλέος και το χέρι του θεού απλώνεται πάνω στη μάχη. Ο στρατός του Μαξεντίου υποχωρεί. Ο ίδιος εγκαταλείπει τη μάχη και καταφεύγει στη γέφυρα. Αποκόπτεται από τους στρατιώτες του. Παρασυρμένος από τον όγκο των φυγάδων ρίχνεται στον Τίβερη και πνίγεται. Αυτός ο φρικτός πόλεμος είχε, επιτέλους, τελειώσει». Λακτάνιος, De mortibus persecutorum, 44) Κεφάλι από το κολοσσιαίο άγαλμα που φιλοτεχνήθηκε μετά τη νίκη του Κωνσταντίνου επί του Μαξέντιου. Μουσεία Καπιτωλίου, Ρώμη.
 • 59. Η μάχη στη Μουλβία Γέφυρα. Λεπτομέρεια από τοιχογραφία του Ραφαήλ στο Βατικανό. Κωνσταντίνος Μαξέντιος
 • 63. Θεωρώντας ο Μ. Κωνσταντίνος ότι η νίκη του ήταν καρπός θείας εμπνεύσεως Το 312 μετέφερε το Χριστόγραμμα από τη στρατιωτική σημαία στα νομίσματα. Εξέδωσε νόμους ευνοϊκούς για τους Χριστιανούς Το 313 ως Αύγουστος στη Δύση υπέγραψε με το Λικίνιο (Αύγουστο στην Ανατολή) το διάταγμα των Μεδιολάνων αναγνωρίζοντας έτσι στους Χριστιανούς ελευθερία άσκησης της λατρείας τους. Σκηνή από το μαρτύριο του Αγίου Δημητρίου, ο οποίος μαρτύρησε την εποχή του Διοκλητιανού
 • 64. Χριστόγραμμα Ένσταυρη σφαίρα Αργυρό νόμισμα με το Χριστόγραμμα (στο επάνω μέρος της περικεφαλαίας του Κωνσταντίνου) και την ένσταυρη σφαίρα, σύμβολο της εκχριστιανισμένης ρωμαϊκής οικουμένης (Μόναχο, Νομισματική Συλλογή)
 • 65. Το 325 συγκάλεσε στη Νίκαια την Α΄ Οικουμενική Σύνοδο (συνέδριο επισκόπων από όλες τις επαρχίες) με σκοπό την αντιμετώπιση των αιρέσεων που είχαν τότε εμφανισθεί. Ο Κωνσταντίνος ως μονοκράτορας καλλιέργησε τη συνεργασία κράτους – εκκλησίας, γεγονός που του επέτρεψε να εμφανίζεται ως διαιτητής στις διαμάχες των επισκόπων.
 • 66. Το σπαθί κρατιέται με τρόπο που θυμίζει σταυρό Σύγχρονο άγαλμα του Κωνσταντίνου στην αγγλική πόλη Γιορκ, όπου ανακηρύχθηκε από το στρατό αυτοκράτορας.
 • 67. Στο πλαίσιο της χριστιανικής πολιτικής του ο Κωνσταντίνος α) στέλνει τη μητέρα του Ελένη το 326 στα Ιεροσόλυμα για την ανεύρεση του Τίμιου Σταυρού και β) χρηματοδοτεί την ανέγερση των ναών της Αναστάσεως στα Ιεροσόλυμα, της Γεννήσεως στη Βηθλεέμ και της Αναλήψεως στο όρος των Ελαιών.
 • 68. Η Βάπτιση του Κωνσταντίνου. Λεπτομέρεια από τοιχογραφία του Ραφαήλ στο Βατικανό. Το 337 ο Κωνσταντίνος αρρωσταίνει και προαισθανόμενος το θάνατό του ζητάει να βαπτισθεί Χριστιανός. Η εκκλησία τον χαρακτήρισε άγιο και ισαπόστολο, γιατί με το έργο του και τη βάπτισή του διευκόλυνε την ταχύτερη επικράτησή της στον ελληνορωμαϊκό κόσμο.