Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×

xử lý kỷ luật cán bộ, công chức

Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio

Eche un vistazo a continuación

1 de 41 Anuncio

xử lý kỷ luật cán bộ, công chức

Descargar para leer sin conexión

Công tác xử lý kỷ luật cán bộ công chức

Công tác xử lý kỷ luật cán bộ công chức

Anuncio
Anuncio

Más Contenido Relacionado

Presentaciones para usted (20)

Similares a xử lý kỷ luật cán bộ, công chức (20)

Anuncio

Más reciente (20)

xử lý kỷ luật cán bộ, công chức

 1. 1. 1
 2. 2. DANH SÁCH NHÓM STT HỌ VÀ TÊN MSSV 1 PHẠM VĂN ĐIỆN K125042032 2 NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG K125042058 3 NGUYỄN THỊ THẢO MY K125042075 4 NGUYỄN HOÀNG BẢO TRÂN K125402124 2
 3. 3. LÝ LUẬN 3
 4. 4. Các văn bản: Luật Cán bộ, Công chức. Nghị định 34/2011/NĐ-CP về xử lý kỷ luật công chức. Nghị định 35/2005/NĐ-CP về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức. 4
 5. 5. CƠ SỞ LÝ LUẬN THỦ TỤC 5
 6. 6. CƠ SỞ LÝ LUẬN 1. KHÁI NIÊM a. Cán bộ, công chức là những ai ? b. Xử lý kỷ luật cán bộ, công chức là gì? Trách nhiệm pháp lý khi cán bộ công chức thực hiện hành vi vi phạm công vụ hay vi phạm các nội quy, quy chế của các cơ quan đơn vị. 6
 7. 7. CƠ SỞ LÝ LUẬN 2. CÁC HÀNH VI BỊ XỬ LÝ KỈ LUẬT Hành vi nào của Cán bộ, công chức bị xử lý kỷ luật? Điều 2 Nghị định 35/2005/NĐ-CP, Điều 3 Nghị định 34/2011/NĐ-CP 7
 8. 8. 3. NGUYÊN TẮC XỬ LÝ KỶ LUẬT CBCC  Khách quan, công bằng, đúng pháp luật.  Mỗi hành vi VPPL chỉ bị xử lý một hình thức kỷ luật. .  Không áp dụng hình thức xử phạt hành chính thay cho hình thức kỷ luật.  Thời gian chưa xem xét kỷ luật không được tính vào thời hạn xử lý kỷ luật. 8
 9. 9. 3. NGUYÊN TẮC XỬ LÝ KỶ LUẬT CBCC  Phải thành lập hội đồng kỷ luật để xem xét, trừ trường hợp *  Cấm mọi hành vi xâm phạm thân thể, danh dự, nhân phẩm của công chức trong quá trình xử lý kỷ luật.  Trường hợp Công chức tiếp tục thực hiện hành vi vi phạm. 9
 10. 10. 4. HÌNH THỨC KỶ LUẬT CBCC  Hình thức xử lý kỷ luật cán bộ có giống với hình thức xử lý kỷ luật công chức ?  Tại sao lại có sự khác biệt về hình thức như vậy ? 10
 11. 11. 4. HÌNH THỨC KỶ LUẬT CBCC Cán bộ - Điều 78, Luật CBCC 2008 gồm các hình thức:  Khiển trách.  Cảnh cáo.  Cách chức.  Bãi nhiệm. Công chức - Điều 8, NĐ 34/2011/NĐ-CP: Khiển trách Cảnh cáo Hạ bậc lương Buộc thôi việc Giáng chức Cách chức Công chức giữ chức vụ lãnh đạo. 11
 12. 12. CĂN CỨ ĐỂ XÁC ĐỊNH HÌNH THỨC XỬ LÝ KỶ LUẬT CÁN BỘ CÔNG CHỨC Buộc thôi việc Điều 11 * Hạ bậc lương Cảnh cáo Điều 9 * Khiển trách Điều 10* Điều 14* Đối với công chức giữ chức vụ lãnh đạo : Điều 12, 13 *: NĐ 34/2011/NĐ-CP 12
 13. 13. 4. HÌNH THỨC KỶ LUẬT CBCC  Ngoài các hình thức kỷ luật trên, Cán bộ công chức có chịu những chế tài khác?  Điều 82, Luật CBCC 2008 • Kéo dài thời hạn nâng lương • Không được nâng ngạch, quy hoạch, đào tạo, bổ nhiệm, điều động, biệt phái..... • Bổ nhiệm vào vị trí lãnh đạo, quản lý 13
 14. 14. 5. THẨM QUYỀN XỬ LÝ KỶ LUẬT CBCC Điều 15, NĐ 34/2011/NĐ-CP:  Ai bổ nhiệm thì quyết định tiến hành kỷ luật và quyết định hình thức. (Công chức giữ CVLĐ)  Người đứng đầu cơ quan quản lý, hoặc phân cấp quản lý công chức tiến hành kỷ luật và quyết định hình 14 thức.
 15. 15. 6. THỜI HẠN, THỜI HIỆU XLKL CBCC Thời hạn xử ký kỷ luật CBCC được tính như thế nào? 15
 16. 16. 6. THỜI HẠN, THỜI HIỆU XLKL CBCC Thời hạn xử ký kỷ luật CBCC được tính như thế nào? 16
 17. 17. THỜI HIỆU XLKL CBCC KHÁI NIỆM THỜI HIỆU Là thời hạn do Luật CBCC 2008 quy định mà khi hết thời hạn đó thì CBCC có hành vi vi phạm không bị XLKL. Step 10 24 Tháng 17
 18. 18. Step 10 18
 19. 19. 7. TRÌNH TỰ THỦ TỤC XLKL CBCC Bước 1 Bước 2 Bước 3 TỔ CHỨC HỌP KIỂM ĐIỂM THÀNH LẬP, TỔ CHỨC HỌP HĐKL RA QUYẾT ĐỊNH KỶ LUẬT ĐIỀU 17,18,19,20 NĐ 34/2011/NĐ-CP 19
 20. 20. 7. TRÌNH TỰ THỦ TỤC XLKL CBCC MỘT SỐ LƯU Ý: - Về việc gửi giấy triệu tập cho Công chức VPKL - Về trường hợp nếu Công chức vắng mặt không lí do. - Có phải tất cả các trường họp XLKL đều thành lập HĐKL? - Sau khi họp HĐKL xong, HĐKL phải làm gì? Người có thẩm quyền kỷ luật phải làm gì? - Công chức không đồng ý với quyết định kỷ luật thì phải làm sao? 20
 21. 21. 7. CHẤM DỨT QUYẾT ĐỊNH KỶ LUẬT • Sau 12 tháng kể từ ngày có quyết định kỷ luật , nếu không tái phạm hoặc không có hành vi vi phạm phải đến mức xử lý kỷ luật Chấm dứt hiệu lực các quyết định kỷ luật. 21
 22. 22. 8. TRÁCH NHIỆM BỒI THƯỜNG CỦA CBCC KHI BỊ XỬ LÝ KỶ LUẬT Khi nào CBCC phải bồi thường thiệt hại ? Trách nhiệm vật chất khi gây thiệt hại cho cơ quan tổ chức Bồi thường thiệt hại do cán bộ công chức gây ra khi thi hành công vụ 22 Nghị định 118/2006/NĐ-CP Luật bồi thường nhà nước
 23. 23. THỰC TIỄN 23
 24. 24. CÔNG TÁC XỬ LÝ KỶ LUẬT CBCC TRONG THỜI GIAN QUA ĐÃ ĐẠT ĐƯỢC NHỮNG THÀNH TỰU NÀO? NHỮNG HẠN CHẾ, BẤT CẬP CÒN TỒN TẠI NHƯ THẾ NÀO? DO BẤT CẬP PHÁP LUẬT DO ĐIỀU KIỆN KINH TẾ- XÃ HỘI CHI PHỐI 24
 25. 25. NHỮNG THÀNH TỰU ĐẠT ĐƯỢC WINTER Template N 1. Phát hiện được nhiều sai phạm, lớn nhỏ khác nhau. 2. Công tác xử lý kỷ luật CBCC được hoàn thiện hơn cả về chất lẫn về lượng. 3. Đưa công tác XLKL CBCC vi phạm làm nguyên tắc đổi mới Quản lý cán bộ, công chức. 25
 26. 26. CÔNG TÁC XLKL CBCC CÒN CHƯA NGHIÊM , CHƯA QUYẾT LIỆT Tình trạng cán bộ hạch sách, nhũng nhiễu xảy ra nhiều, không kiểm soát. 26
 27. 27. CÔNG TÁC XLKL CBCC CÒN CHƯA NGHIÊM , CHƯA QUYẾT LIỆT  Đội ngũ CBCC hoạt động không hiệu quả, lãng phí, gây thất thoát ngân sách nhà nước. 27
 28. 28. CÔNG TÁC XLKL CBCC CÒN CHƯA NGHIÊM , CHƯA QUYẾT LIỆT  Đội ngũ CBCC hoạt động không hiệu quả, lãng phí, gây thất thoát ngân sách nhà nước. 28
 29. 29. CÔNG TÁC XLKL CBCC CÒN CHƯA NGHIÊM , CHƯA QUYẾT LIỆT  Công tác xử lý tham ô, tham nhũng còn nhiều yếu kém 29
 30. 30. CÔNG TÁC XLKL CBCC CÒN CHƯA NGHIÊM , CHƯA QUYẾT LIỆT  Công tác xử lý tham ô, tham nhũng còn nhiều yếu kém 30
 31. 31. CÔNG TÁC XLKL CBCC CÒN CHƯA NGHIÊM , CHƯA QUYẾT LIỆT  Công tác xử lý tham ô, tham nhũng còn nhiều yếu kém 31
 32. 32. 32
 33. 33.  VỀ ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC MIỄN TRÁCH NHIỆM KỶ LUẬT Luật quy định về miễn trách nhiệm kỷ luật gồm những trường hợp nào? BẤT CẬP ở đâu? Điều 77- Luật CBCC; Điều 4- NĐ 34/2011 33
 34. 34.  VỀ HÌNH THỨC KỶ LUẬT .... « Trường hợp (cán bộ) bị phạt tù mà không được hưởng án treo thì đương nhiên bị thôi việc.»... Khoản 3, điều 78, Luật CBCC  Đây có được xem là một hình thức kỷ luật đối với Cán bộ ? 34
 35. 35.  VỀ HÌNH THỨC KỶ LUẬT Hình thức kỷ luật giáng chức (Công chức) luật đã quy định rõ chưa? Điều 12, NĐ 34/2011  Giáng bao nhiêu cấp?  Bố trí công chức bị giáng chức ra sao? 35
 36. 36. WINTER Template  VỀ THỜI HẠN, THỜI HIỆU KỶ LUẬT Điều 80, Luật CBCC 2008 Trường hợp hành vi vi phạm của cán bộ công chức có dấu hiệu tội phạm nên bị truy tố hoặc có quyết định đưa ra xét xử hình sự nhưng sau đó bị đình chỉ điều tra, đình chỉ vụ án thì làm sao? Hành vi của cán bộ, công chức là hành vi tội phạm và bị tòa kết án thì thời hiệu tính ra sao? 36
 37. 37. KIẾN NGHỊ 37
 38. 38.  Luật cán bộ, công chức.  Các văn bản hướng dẫn XLKL  Pháp luật về tố cáo.  Pháp luật thủ tục hành chính.  Cổng thông tin pháp luật.  Tiếp thu kinh nghiệm quốc tế. 38
 39. 39.  Thi tuyển CBCC  Bồi dưởng đạo đức, tác phong.  Bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ.  Quan tâm đến đời sống CBCC.  Thanh tra nhiều hơn, Xử ký nhiều hơn. 39
 40. 40.  Không tiếp tay cho những sai phạm của CBCC.  Mạnh dạn tố cáo.  Trang bị kiến thức về pháp luật . 40
 41. 41. C ảm ơn cô và các bạn đã lắng nghe !!! 41

×