Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

Facebook per empreses

921 visualizaciones

Publicado el

Informació bàsica per empreses que volen iniciar presència a Facebook.

Publicado en: Tecnología
 • Sé el primero en comentar

Facebook per empreses

 1. 1. Facebook per a empreses
 2. 2. Per què ? Abans de començar a usar Facebook ens hem de plantejar quin és l'objectiu ● Conscienciar ● Conversar ● Informar ● Escoltar ● Cocrear ● ... Cal fer aquest exercici abans d'obrir qualsevol espai (ja sigui el genèric del Departament o específics per actes o productes).
 3. 3. Fa Fa ce ce bo bo ok ok Fundat el 2004, la missió de Facebook és fer el món més obert i connectat. La gent utilitza Facebook per mantenir-se en contacte amb amics i familiars, per descobrir el que està passant al món, i per compartir i expressar el que els importa. ● ● ● 819 milions d'usuaris actius mensuals que utilitzen els productes mòbils de Facebook. 699 milions d'usuaris actius al dia, de mitjana. 1,15 milions d'usuaris actius mensuals. Dades de juny 2013 Dades de juny 2013 www.facebook.com/facebook/info www.facebook.com/facebook/info
 4. 4. Fa Fa Fa Fa cce n b n P eb o Pa oo ag okk ge es s Les pàgines de Facebook serveixen per presentar empreses, organitzacions, artistes, personatges públics o negocis. Ens permeten establir relacions amb els nostres clients i arribar a nous clients. Mitjançant el botó “m'agrada” els usuaris de Facebook poden connectar amb la nostra empresa. Aquests usuaris rebran al seu mur les actualitzacions d'estat que fem a la nostra pàgina i podran interactuar amb elles (“m'agrada”, compartir, ...) i, per tant, difondreho entre els seus amics.
 5. 5. Perfils, pàgines i grups Perfil Perfil Tenen perfil les persones que, a títol individual, es donen d'alta a Tenen perfil les persones que, a títol individual, es donen d'alta a Facebook. Facebook. Pàgina Pàgina Òptimes per a institucions, empreses o negocis, personatges públics, etc. Òptimes per a institucions, empreses o negocis, personatges públics, etc. Les gestionen un o diversos administradors. Les gestionen un o diversos administradors. Permeten a institucions, empreses o altres entitats de crear el seu espai Permeten a institucions, empreses o altres entitats de crear el seu espai oficial dins de Facebook i iaixí poder-se comunicar amb els seus oficial dins de Facebook així poder-se comunicar amb els seus Seguidors. Seguidors. Grup Grup Els crea un usuari (creador) i iles persones que s'hi afegeixen poden tenir Els crea un usuari (creador) les persones que s'hi afegeixen poden tenir rols diferents. Els grups poden ser públics, privats o secrets i iserveixen rols diferents. Els grups poden ser públics, privats o secrets serveixen per formar xarxa al voltant d'un tema o un interès específic. per formar xarxa al voltant d'un tema o un interès específic. www.gencat.cat/xarxessocials/pdf/guia_usos_xarxa_cat.pdf www.gencat.cat/xarxessocials/pdf/guia_usos_xarxa_cat.pdf
 6. 6. Primeres passes a Facebook
 7. 7. Creació d'una pàgina a Facebook Podem crear una pàgina de Facebook des del nostre usuari personal de Facebook Podem crear una pàgina de Facebook des del nostre usuari personal de Facebook o bé, directament associat a un perfil públic. o bé, directament associat a un perfil públic. No vinculat a perfil personal No vinculat a perfil personal
 8. 8. Creació d'una pàgina a Facebook Vinculat a perfil personal Vinculat a perfil personal
 9. 9. Creació d'una pàgina a Facebook Passos per crear la pàgina a Facebook: Passos per crear la pàgina a Facebook: 1. Selecciona un nom i iuna categoria que representi el teu negoci. 1. Selecciona un nom una categoria que representi el teu negoci. 2. Escull un logotip o una imatge que s'associi al teu negoci (imatge de perfil) 2. Escull un logotip o una imatge que s'associi al teu negoci (imatge de perfil) 3. Afegeix la informació bàsica de l'empresa i iuna bona descripció perquè la gent et 3. Afegeix la informació bàsica de l'empresa una bona descripció perquè la gent et trobi i isàpiga a què et dediques. trobi sàpiga a què et dediques. 4. Afegeix l'adreça curta per la teva pàgina a Facebook ((www.facebook.com/elteunegoci) 4. Afegeix l'adreça curta per la teva pàgina a Facebook www.facebook.com/elteunegoci) 5. Fes servir una imatge de portada. Pensa que és la primera imatge que els 5. Fes servir una imatge de portada. Pensa que és la primera imatge que els visitants vegin al accedir a la teva pàgina visitants vegin al accedir a la teva pàgina
 10. 10. Administració de pàgina Accés a l'administració de la pàgina Accés a l'administració de la pàgina
 11. 11. Opcions Informació bàsica (informació general de la pàgina) Informació bàsica (informació general de la pàgina) ●Configuració ●Configuració ●Administra els permisos (interacció usuaris) ●Administra els permisos (interacció usuaris) ●Imatge de perfil (canviar-la o ajustar-la) ●Imatge de perfil (canviar-la o ajustar-la) ●Destacats (volem destacar pàgines a les què seguim? / opció a visualitzar ●Destacats (volem destacar pàgines a les què seguim? / opció a visualitzar administradors de la pàgina) administradors de la pàgina) ●Recursos (diverses eines) ●Recursos (diverses eines) ●Administradors (ens permet assignar més administradors i amb diversos rols) ●Administradors (ens permet assignar més administradors i amb diversos rols) ●Aplicacions ●Aplicacions ●Mòbil (informació sobre com usar Facebook des del telèfon mòbil) ●Mòbil (informació sobre com usar Facebook des del telèfon mòbil) ●Anàlisis (estadístiques de la pàgina) ●Anàlisis (estadístiques de la pàgina) ●Ajuda (accés a la pàgina d'ajuda de Facebook) ●Ajuda (accés a la pàgina d'ajuda de Facebook) ● ●
 12. 12. Sobre les imatges Imatge de perfil Imatge de perfil Apareixerà al costat del nom de la teva pàgina, al cercador, a les publicacions, etc. Apareixerà al costat del nom de la teva pàgina, al cercador, a les publicacions, etc. Per tant, t'ha d'identificar clarament. Per tant, t'ha d'identificar clarament. Mida: ha de ser quadrada i id'un mínim de 180x180 px. Mida: ha de ser quadrada d'un mínim de 180x180 px. Imatge de portada Imatge de portada Ha de ser una imatge representativa, que permeti ampliar informació. Facebook posa Ha de ser una imatge representativa, que permeti ampliar informació. Facebook posa algunes condicions especials per aquesta imatge: no es poden posar promocions, no algunes condicions especials per aquesta imatge: no es poden posar promocions, no es pot posar informació de contacte, referències al botó de “m'agrada” o altres, codis es pot posar informació de contacte, referències al botó de “m'agrada” o altres, codis QR, etc. Bàsicament està pensada perquè sigui una fotografia. QR, etc. Bàsicament està pensada perquè sigui una fotografia. Mida: ha de ser d'un mínim de 720px. D'ample. L'ideal és que medeixi 851x315 (tot i i Mida: ha de ser d'un mínim de 720px. D'ample. L'ideal és que medeixi 851x315 (tot que un cop pujada es pot acabar d'encaixar) que un cop pujada es pot acabar d'encaixar)
 13. 13. Administració de pàgina Administradors de pàgina Administradors de pàgina L'administrador de la pàgina pot L'administrador de la pàgina pot afegir i isuprimir altres afegir suprimir altres administradors de la pàgina, amb administradors de la pàgina, amb diversos rols. diversos rols. ● ● Per afegir un administrador cal Per afegir un administrador cal que l'usuari primer s'hagi fet que l'usuari primer s'hagi fet seguidor de la pàgina. seguidor de la pàgina. ● ●
 14. 14. Estratègia ● Definició del servei ● Públic (target) ● Comunicació ● Objectius específics ● Planificació ● Mesurar els resultats ● Integració d’aquest pla en el pla de comunicació global del Departament i la corporació ● Gestió i moderació ● Privacitat i “normativa” de participació ● Avaluació
 15. 15. Podem compartir: ● ● ● ● ● ● C Co on nt tiin ng gu ut t ● Actualitzacions – text Enllaços Fotos Vídeo Preguntes Esdeveniments Dates senyalades en la teva història Consells: ● Publicacions curtes ● Publicacions visuals ● Optimització en el temps (quan està més activa la teva audiència?) Podem etiquetar altres Podem etiquetar altres pàgines afegint a l'estat pàgines afegint a l'estat @nomusuari @nomusuari
 16. 16. Publicar imatges Quan publiquem imatges a la nostra pàgina, es veu una miniatura d'aquesta. Si Quan publiquem imatges a la nostra pàgina, es veu una miniatura d'aquesta. Si volem que es vegi sencera cal que tinguem en compte: volem que es vegi sencera cal que tinguem en compte: ● ● ● ● ● ● La mida ideal d'una imatge publicada al Time Line és de 404px xx404px La mida ideal d'una imatge publicada al Time Line és de 404px 404px La mida ideal de les imatges de les “fites” (dates assenyalades en la nostra La mida ideal de les imatges de les “fites” (dates assenyalades en la nostra biografia) és de 843px xx403px biografia) és de 843px 403px La mida del text de les imatges ha de ser suficientment gran per visualitzar-se La mida del text de les imatges ha de ser suficientment gran per visualitzar-se correctament. correctament. També podem fer servir eines externes per publicar documents i ienllaçar-los a la També podem fer servir eines externes per publicar documents enllaçar-los a la pàgina. En aquest cas podrem fer que es previsualitzi la portada del document. pàgina. En aquest cas podrem fer que es previsualitzi la portada del document.
 17. 17. Planificació i ilocalització Planificació localització
 18. 18. Events
 19. 19. Moderació
 20. 20. Moderació
 21. 21. A qui arribem?
 22. 22. Compartir pàgina, crear comunitat Recomanar la pàgina als nostres contactes de Facebook. Recomanar la pàgina als nostres contactes de Facebook. ● ● Difondre aquest nou canal de comunicació a través d'eines ja existents: Difondre aquest nou canal de comunicació a través d'eines ja existents: ● Pàgina web o blog (opció: plugins socials). ● Pàgina web o blog (opció: plugins socials). ● Firma de correu electrònic. ● Firma de correu electrònic. ● Documents en paper. ● Documents en paper. ● ● Anuncis Anuncis ● ● Relació amb altres pàgines del sector Relació amb altres pàgines del sector ● ● Recorda, però, que el més important és Recorda, però, que el més important és fidelitzar l'audiència (i implicar-la) oferint fidelitzar l'audiència (i implicar-la) oferint contingut de qualitat i iinterès. Aquesta és la contingut de qualitat interès. Aquesta és la millor manera d'arribar al públic. millor manera d'arribar al públic.
 23. 23. Seguiment de pàgines Com a pàgina no podem seguir persones, però si altres pàgines amb Com a pàgina no podem seguir persones, però si altres pàgines amb informació d'interès, relacionades amb nosaltres, ... Construïm comunitat també informació d'interès, relacionades amb nosaltres, ... Construïm comunitat també entre empreses i iprofessionals. entre empreses professionals.
 24. 24. Interacció usuaris
 25. 25. E Ess tta d a díís stti q iq u ue es s Les pàgines de Facebook ens permeten fer un seguiment de l'evolució del canal comunicatiu, així com conèixer millor la nostra audiència i els seus interessos.
 26. 26. M Mé éss op op cciio on ns s Des de Facebook o des de aplicacions podem complementar i millorar la imatge de la nostra pàgina, incorporar-li més funcionalitats o vincular el compte a altres xarxes socials.
 27. 27. Aplicacions
 28. 28. Promocions a Facebook A l'hora de fer promocions a Facebook cal tenir en compte els condicions legals de les pàgines de Facebook, així com els aspectes legals de qualsevol concurs. Facebook no permet la realització de concursos directament a través del mur de les pàgines. Els concursos s'han de realitzar fora del mur, amb aplicacions externes (poden ser aplicacions de Facebook o, per exemple, directament a través del nostre web)
 29. 29. A tenir en compte No oblidem que Facebook és només una possible eina dins el nostre Pla de No oblidem que Facebook és només una possible eina dins el nostre Pla de Comunicació. Comunicació. ● ● Defineix els teus objectius de presència a Facebook abans de començar i itingue'ls Defineix els teus objectius de presència a Facebook abans de començar tingue'ls presents. presents. ● ● L'eina adequada per donar a conèixer una empresa o organització, els seus L'eina adequada per donar a conèixer una empresa o organització, els seus productes i iserveis a Facebook, són les pàgines, no els perfils personals ni els productes serveis a Facebook, són les pàgines, no els perfils personals ni els grups. grups. ● ● No t'obsessiones amb el nombre de seguidors. Recorda que val més qualitat que No t'obsessiones amb el nombre de seguidors. Recorda que val més qualitat que quantitat. quantitat. ● ● Tinguem presents les condicions d'ús de les pàgines. Tinguem presents les condicions d'ús de les pàgines. ● ● Fes seguiment estadístic de la pàgina. T'ajudarà a conèixer millor els teus Fes seguiment estadístic de la pàgina. T'ajudarà a conèixer millor els teus seguidors i ia anar redefinint l'estratègia si convé. seguidors a anar redefinint l'estratègia si convé. ● ●
 30. 30. Restauració ● DTaping ● La Bretona. Creperia Comerç Carnisseria Cal Manyet ● E Exx eem mp pl le ess ● Milanta ● La Font 23 ● Cal Joan ● De Botigues ● Manelets & Carmetes Altres ● Dignitae ● Club TR3SC ● 7 i TRIA ● Tecfluid / Tecfluid Anglès ● QQ Teatre ● CdMon ● Go 2 Jump ● 30 días para conquistar a Julia
 31. 31. Enllaços d'interès Informació sobre les pàgines d'empresa a Facebook: Informació sobre les pàgines d'empresa a Facebook: www.facebook.com/business www.facebook.com/business ● ● Ajuda administració pàgines: Ajuda administració pàgines: https://www.facebook.com/help/382987495087424/ https://www.facebook.com/help/382987495087424/ ● ● Condicions d'ús de les pàgines: Condicions d'ús de les pàgines: www.facebook.com/page_guidelines.php www.facebook.com/page_guidelines.php ● ●
 32. 32. Sant Feliu Innova a la Xarxa Vols formar part d'aquesta xarxa social? Blog A nosaltres ens encantarà comptar amb tu. Linkedin www.santfeliu.cat/innova Grup: Xarxa social d'innovació cotssm@santfeliu.cat
 33. 33. G Gr rà c à ciie ess Mar Cots @ciberteka www.facebook.com/ciberteka info@ciberteka.net

×