Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.
Nama : _____________________________________        Tarikh : ______________Kelas : _______________________________...
Soalan 1 hingga 20.Bulatkan jawapan yang betul.1  Kamu hendak pergi ke……………………….?   A  mana   B  siapa   C  ber...
6  Ayam itu makan padi ___________ di rumah.   A  di   B  ke   C  pada7  Ayah membeli se___________ kereta ba...
11  Ikan____________ di dalam air.   A  berlari   B  memanjat   C  berenang12  Salmi mendapat tempat_________ d...
16  Abang membeli dua _____________ seluar panjang.   A  biji   B  buah   C  helai17  Halili kurus___________ a...
Isi tempat kosong dengan jawapan yang betul    Ibu         Tahun       makan   Tujuh        me...
Lengkapkan perkataan di bawah daripada suku kata yangdiberi   cing   yam     rung    bu     da26     ...
Baca dan jawab soalan di bawah.   Ini  gajah.  Badan  gajah  besar.  Gajah  mempunyaisepasang telinga yang besar....
33  Kulit badan gajah sangat____________________ .   A  kasar dan berbulu   B  licin dan lembut   C  teba...
36  Ke mana Afifi dan rakan-rakannya pergi ?   A  memancing ikan   B  menangkap ikan   C  menjual ikan37  Di ma...
Próxima SlideShare
Cargando en…5
×
Próxima SlideShare
(Baru) kertas soalan bi tahun 1
Siguiente
Descargar para leer sin conexión y ver en pantalla completa.

121

Compartir

Descargar para leer sin conexión

Bahasa Melayu Pemahaman Tahun 1

Descargar para leer sin conexión

Bahasa Melayu Pemahaman Tahun 1

 1. 1. Nama : _____________________________________ Tarikh : ______________Kelas : _____________________________________BahasaMelayuMLB 2009Tahun 1Set 11 jam JABATAN PELAJARAN PERAK KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA _____________________________________________ MODUL LATIH BIMBING 2009 LATIHAN TOPIKAL BAHASA MELAYU TAHUN 1 SET 1 ( UNIT 1 -6 ) 1 jam JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU1. Kertas soalan ini mengandungi 40 soalan.2. Jawab semua soalan. Kertas soalan ini mengandungi 6 halaman bercetak. 2009 Hak Cipta Sektor Pengurusan Akademik, JPN Perak
 2. 2. Soalan 1 hingga 20.Bulatkan jawapan yang betul.1 Kamu hendak pergi ke……………………….? A mana B siapa C berapa2 Anak kucing itu masih……………………….. A tua B muda C kecil3 Orang utan itu tinggal di dalam…………………. A hutan B rumah C kebun4 Ayah Iwan bernama…………………………. A Encik Chong B Encik Osman C Encik Kumar5 ……………….mandi di lombong yang dalam itu. A Tolong B Sila C Jangan 2
 3. 3. 6 Ayam itu makan padi ___________ di rumah. A di B ke C pada7 Ayah membeli se___________ kereta baharu. A buah B ekor C batang8 Kucing itu tidur ___________ dalam kotak kasut saya. A di B dari C kepada9 _____________ nama datuk kamu? A Bagaimanakah B Apakah C Siapakah10 Amir sedang ___________ dinding kelas dengan cat biru. A menyapu B mengecat C mencuci 3
 4. 4. 11 Ikan____________ di dalam air. A berlari B memanjat C berenang12 Salmi mendapat tempat_________ dalam pertandingan melukis. A dua B kedua C kedua-dua13 Bulu________ tebal. A biri B biri-biri C kebiri-biri14 Kawasan pembuangan sampah itu sungguh busuk. Apakah lawan perkataan busuk di atas? A wangi B pedas C masam15 Pemuda itu sangat gagah. Apakah perkataan yang seerti dengan gagah ? A kasar B kuat C lembek 4
 5. 5. 16 Abang membeli dua _____________ seluar panjang. A biji B buah C helai17 Halili kurus___________ adiknya gemuk. A atau B dan C tetapi18 Harimau itu sangat __________ . A ganas B gagah C lemah19 Katak itu __________ ke atas daun keladi. A melompat B menyanyi C menjerit20 Anjing itu _______ kucing. A dikejar B dikejarkan C mengejar 5
 6. 6. Isi tempat kosong dengan jawapan yang betul Ibu Tahun makan Tujuh membaca21 Umur saya_________ tahun.22 Saya murid__________ Satu Maju.23 Saya suka__________ roti.24 Kakak sedang________ buku cerita.25 _________ sedang memasak di dapur. 6
 7. 7. Lengkapkan perkataan di bawah daripada suku kata yangdiberi cing yam rung bu da26 ku ____27 a ____28 ku ____29 bu ____30 lem___ 7
 8. 8. Baca dan jawab soalan di bawah. Ini gajah. Badan gajah besar. Gajah mempunyaisepasang telinga yang besar. Kaki gajah juga sangat besar.Kulit gajah sangat tebal dan keras. Ekornya pula pendek.Gajah makan tebu dan buah-buahan. Gajah mengambilmakanan menggunakan belalainya yang panjang.31 Badan gajah sangat _____________ . A kecil B comel C besar32 Gajah ada sepasang____________ yang besar. A telinga B kaki C hidung 8
 9. 9. 33 Kulit badan gajah sangat____________________ . A kasar dan berbulu B licin dan lembut C tebal dan keras34 Gajah makan_________________ . A tebu dan buah-buahan B sayur dan kek C daging dan telur35 Belalai gajah sangat________________ . A pendek B panjang C tinggiBaca petikan. Jawab soalan yang diberi. Afifi seorang budak yang degil. Dia tidak sukamendengar nasihat. Pada suatu hari, Afifi dan rakan-rakannyapergi memancing ikan di sungai. Mereka berasa gembirakerana mendapat banyak ikan. Setelah puas memancing, Afifii mengajak rakan-rakannya mandi di sungai itu. Rakan-rakannya tidak mahumandi. Mereka menasihati Afifi. Afifi tidak mahu mendengarnasihat rakan-rakannya. Sedang Afifi asyik mandi tiba-tiba dialemas. Afifi menjerit meminta tolong. Seorang tua yang lalu disitu telah menolong Afifi. Sejak kejadian itu, Afifi tidak degil lagi. 9
 10. 10. 36 Ke mana Afifi dan rakan-rakannya pergi ? A memancing ikan B menangkap ikan C menjual ikan37 Di manakah mereka memancing? A laut B tasik C sungai38 Mengapakah mereka sangat gembira? A mereka mendapat banyak ikan B mereka mendapat ikan besar C mereka dapat mandi di sungai39 Ke mana Afifi mengajak rakan-rakannya selepas memancing? A pulang ke rumah B menjual ikan C mandi di sungai40 Apakah yang terjadi kepada Afifi? A jatuh ke dalam sungai B lemas dalam sungai C tenggelam dalam sungai 10
 • Richealendu

  Sep. 9, 2019
 • NukilanHamba

  Aug. 17, 2019
 • FarahHussin8

  Jul. 16, 2019
 • MoonYee2

  May. 22, 2019
 • fzyusof

  May. 17, 2019
 • NirmalKaur27

  May. 2, 2019
 • RZMMG

  Apr. 4, 2019
 • NasrulHakim4

  Oct. 20, 2018
 • WilliamOng32

  Oct. 10, 2018
 • norAdawiyah1

  Sep. 19, 2018
 • stevenlee363

  Sep. 5, 2018
 • LingKimFung

  Aug. 17, 2018
 • sitizsaharudin

  Mar. 19, 2018
 • JoceyMaliki

  Mar. 17, 2018
 • fatimahalbani1

  Mar. 1, 2018
 • miachanteq

  Feb. 22, 2018
 • hanimzara

  Feb. 21, 2018
 • NazzMH1

  Jan. 7, 2018
 • NurulhidayahAH

  Nov. 24, 2017
 • vithilaa

  Oct. 6, 2017

Vistas

Total de vistas

224.942

En Slideshare

0

De embebidos

0

Número de embebidos

16.632

Acciones

Descargas

13.278

Compartidos

0

Comentarios

0

Me gusta

121

×