Operasi pbsterkini sekolah

Operasi pbsterkini sekolah
MEMAKLUMKAN TENTANG
  PENGOPERASIAN
PENTAKSIRAN BERASASKAN
    SEKOLAH
PS      PBS     PP
   PAJSK     PPsi
PELAKSANAAN PBS
BIL.         PERKARA              TEMPOH        TINDAKAN

 1.  Surat Arahan Pelaksanaan PBS ke JPN   Disember        LP
 2.  Mengedarkan Surat Pekeliling dan Surat  Disember        JPN
    Arahan Pelaksanaan PBS ke dan Sekolah
 3.  Mesyuarat Jawatankuasa PBS        Januari-Mac, April –  JPN/PPD/Sekolah
                        Jun, Julai-Sept, dan
                        Okt -Disember
 4.  Pendaftaran Murid dalam SPPBS      Januari – Februari   Sekolah
 5.  Tempoh pelaksanaan PBS          Sepanjang sesi     Sekolah
                        persekolahan
 6. Aktiviti Penjaminan Kualiti: Pementoran,  Sepanjang tahun    Sekolah/PPD/JPN/
  Pemantauan, Penyelarasan dan                    LP/Bahagian KPM
  Pengesanan
 7. Pengumpulan prestasi murid dalam SPPBS Sepanjang tahun       Sekolah
 ©2011 Lembaga Peperiksaan, Putrajaya
 8. Pelaporan prestasi murid         Mengikut keperluan    Sekolah
• PERINGKAT KEBANGSAAN

  • PERINGKAT NEGERI

3
  • PERINGKAT DAERAH

  • PERINGKAT SEKOLAH
Pengerusi         : Guru Besar
Naib Pengerusi       : Semua Guru Penolong Kanan
Setiausaha         : Setiausaha Peperiksaan
Ahli Jawatankuasa
             : Ketua Panitia Yang Dilantik (Latihan)
             : Ketua Panitia Yang Dilantik (Penyelarasan)
             : Ketua Panitia Yang Dilantik (Pementoran)
             : Ketua Panitia Yang Dilantik (Pemantauan)
             : Ketua Panitia Yang Dilantik (PS dan PP)
             : Guru Cemerlang
             : Guru Bimbingan Dan Kaunseling (PPsi)
             : Guru Penolong Yang Dilantik (PAJSK)
              : Jurulatih Utama Pentaksiran (setiap m/p)Nota: Pelantikan JK PBS ini tertakluk kepada keperluan sekolah dan bergantung kepada
keperluan pihak lain
Memastikan pengoperasian PBS di sekolah mengikut garis panduan yang
ditetapkan


Mengadakan 4 kali mesyuarat setahun:

 a. Mesyuarat Kali Pertama – menetapkan hala tuju, matlamat, menyediakan jadual aktiviti
  dan sebagainya
 b. Mesyuarat Kali Kedua – Kajian Suku Tahun Pertama
 c. Mesyuarat Kali Ketiga – Kajian Suku Tahun Kedua
 d. Mesyuarat Kali Keempat – Post Mortem Pelaksanaan


Semua keputusan mesyuarat diminitkan & menjadi dasar/punca kuasa
kepada pengoperasian/pelaksanaan semua komponen PBS di sekolah
4
         PENGESANAN
          3
       3
    2  PEMANTAUAN
    PENYELARASAN
 1
PEMENTORAN
MENTOR DALAMAN    MENTOR LUARAN

• KETUA PANITIA  Pegawai yang dilantik
• JUP       oleh LP/JPN/PPD
• GURU CEMERLANG
 (mp berkenaan)
KEKERAPAN

Mengikut keperluan
SEBELUM PEMENTORAN  SEMASA PEMENTORAN   SELEPAS PEMENTORAN


 Mengadakan sesi   • Melaksanakan    Melaksanakan
 perbincangan     khidmat bantu,   tindakan susulan
 dengan Mentee     khidmat nasihat,
            mudah cara dan
            coaching
           • Memberi nasihat,
            teguran dan
            cadangan kepada
            Mentee
4
          PENGESANAN
          3
        3
     2  PEMANTAUAN
    PENYELARASAN
 1
PEMENTORAN.
PENYELARAS DALAMAN  PENYELARAS LUARAN

•  KETUA BIDANG   Pegawai yang dilantik
•  KETUA PANITIA  oleh LP/JPN/PPD
•  JUP
•  GURU CEMERLANG
  (mp berkenaan)
KEKERAPAN

Ditentukan oleh JK PBS
sekolah
SEBELUM PENYELARASAN  SEMASA PENYELARASAN  SELEPAS PENYELARASAN


• Kefahaman       Merawak sampel    Melaksanakan
 tugasan        mengikut       tindakan
• Kesesuaian       pencapaian      penambahanbaikan
 sampel                    pengajaran dan
• Kefahaman                  pembelajaran
 penskoran
4
          PENGESANAN
          3
        3
     2  PEMANTAUAN
    PENYELARASAN
 1
PEMENTORAN.
PEMANTAU DALAMAN     PEMANTAU LUARAN

•  PENTADBIR SEKOLAH  • Pegawai yang dilantik
•  KETUA PANITIA     oleh LP/JPN/PPD
•  JUP         • Pegawai Bahagian KPM
•  GURU CEMERLANG
  (mp berkenaan)
KEKERAPAN

Sepanjang tempoh
Pengajaran dan
Pembelajaran
SEBELUM PEMANTAUAN   SEMASA PEMANTAUAN    SELEPAS PEMANTAUAN

            Semak pelaksanaan
 • Perancangan    mengikut garis panduan  • Penyediaan
  aktiviti      dan jadual yang       pelaporan
  pemantauan     ditetapkan         pemantauan
 • Penyediaan                  • Cadangan
  instrumen      Contoh           penambahbaikan
  pemantauan     • Minit mesyuarat JK
 • Pemakluman      PBS sekolah
  kepada guru mata  • Eviden
  pelajaran     • Pelaporan pencapaian
4
          PENGESANAN
          3
        3
     2  PEMANTAUAN
    PENYELARASAN
 1
PEMENTORAN.
PEGAWAI

Pegawai yang dilantik
oleh LP/JPN/PPD
KEKERAPAN

Ditentukan oleh LP
AKTIVITI   JAN  FEB  MAC  APR MAY  JUN  JUL  AUG  SEP  OKT NOV  DEC
MESYUARAT PBS     X        X         X        X
KURSUS PBS      SEPANJANG TAHUN MENGIKUT KEPERLUAN
FORMATIF       SEPANJANG PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN
SUMATIF        DITENTUKAN OLEH JK PBS SEKOLAH
PELAPORAN PBS     MENGIKUT KEPERLUAN
PEMENTORAN      MENGIKUT KEPERLUAN
PEMANTAUAN      SEPANJANG PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN
PENYELARASAN     DITENTUKAN OLEH JK PBS SEKOLAH
PENGESANAN      DITENTUKAN OLEH LP/JPN/PPD
EVIDENCE       CONTOH    PENYIMPANAN
                  1. Fail Perkembangan
                    Murid (FPM)
Bahan/sebarang   • Tulisan     • Setiap murid 1 FPM,
bentuk bukti yang  • Bahan        menyimpan setiap
dapat ditunjukkan   cetakan       evidence terbaik
oleh murid yang   • Persembahan     untuk setiap mata
                     pelajaran
melaksanakan    • Foto      • Evidence diserah
sesuatu tugasan   • Grafik       kepada murid
dalam bentuk    • Artifak       setelah skor direkod
produk/proses    • Laporan       dalam SPPBS
                  2. Fail Showcase
                   • Menyimpan evidens
                     terbaik
EVIDENCE       CONTOH    PENYIMPANAN
                  Evidence murid di tempat
                  selamat secara bersistematik
Bahan/sebarang   • Tulisan    dalam tempoh tertentu dan
bentuk bukti yang  • Bahan     diserahkan kepada murid
dapat ditunjukkan   cetakan    setelah selesai aktiviti
                  penjaminan kualiti
oleh murid yang   • Persembahan
melaksanakan    • Foto
sesuatu tugasan
                   PELUPUSAN
          • Grafik
dalam bentuk    • Artifak    Evidence dilupuskan
produk/proses    • Laporan
                  berdasarkan Jadual
                  Pelaksanaan Pentaksiran
                  Pusat dengan cara
                  mengembalikan kepada murid
                  sebagai simpanan mereka
Guru merekod penyertaan, penglibatan dan
pencapaian murid dalam aktiviti jasmani,
kesihatan, sukan, kokurikulum dan ekstra
kurikulum menggunakan borang dan aplikasi
PAJSK
Evidence adalah terhad dan disimpan oleh guru
di tempat yang selamat secara bersistematik
Operasi pbsterkini sekolah
1 de 29

Recomendados

3 pengoperasian pbs por
3 pengoperasian pbs3 pengoperasian pbs
3 pengoperasian pbsjai vandhanaa
351 vistas38 diapositivas
PENGOPERASIAN PBS DI SMR por
PENGOPERASIAN PBS DI SMRPENGOPERASIAN PBS DI SMR
PENGOPERASIAN PBS DI SMRrohana7997
1.3K vistas53 diapositivas
6 pengoperasian pbs tingkatan 1 por
6 pengoperasian pbs tingkatan 16 pengoperasian pbs tingkatan 1
6 pengoperasian pbs tingkatan 1laichunseong
1.4K vistas43 diapositivas
Dasar pbs pk1 por
Dasar pbs pk1Dasar pbs pk1
Dasar pbs pk1Sektor Pengurusan Akademik JPN Pahang
1.3K vistas40 diapositivas
Operasi pbs por
Operasi pbsOperasi pbs
Operasi pbswmzuri
346 vistas34 diapositivas
5 pengurusan dan pengendalian pbs di sr por
5  pengurusan dan pengendalian pbs di sr5  pengurusan dan pengendalian pbs di sr
5 pengurusan dan pengendalian pbs di srJimmy Siow
300 vistas34 diapositivas

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

Operasi pbs por
Operasi pbsOperasi pbs
Operasi pbsSaab Abd
317 vistas34 diapositivas
Sistem fail-pbs por
Sistem fail-pbsSistem fail-pbs
Sistem fail-pbsManisah Abdullah
6K vistas3 diapositivas
Operasi pbs 2003 por
Operasi pbs 2003Operasi pbs 2003
Operasi pbs 2003Kamarudin Jaafar
651 vistas34 diapositivas
Operasi pbs.gpk por
Operasi pbs.gpkOperasi pbs.gpk
Operasi pbs.gpkSektor Pengurusan Akademik JPN Pahang
3K vistas37 diapositivas
Pk01 1 senarai kandungan fail panitia por
Pk01 1 senarai kandungan fail panitiaPk01 1 senarai kandungan fail panitia
Pk01 1 senarai kandungan fail panitiagirut
2.6K vistas1 diapositiva
Operasi pbsterkini sekolah por
Operasi pbsterkini sekolahOperasi pbsterkini sekolah
Operasi pbsterkini sekolahOsni Osman
346 vistas29 diapositivas

La actualidad más candente(18)

Operasi pbs por Saab Abd
Operasi pbsOperasi pbs
Operasi pbs
Saab Abd317 vistas
Pk01 1 senarai kandungan fail panitia por girut
Pk01 1 senarai kandungan fail panitiaPk01 1 senarai kandungan fail panitia
Pk01 1 senarai kandungan fail panitia
girut2.6K vistas
Operasi pbsterkini sekolah por Osni Osman
Operasi pbsterkini sekolahOperasi pbsterkini sekolah
Operasi pbsterkini sekolah
Osni Osman346 vistas
Senarai tugas unit peperiksaan por Jamil Mohammad
Senarai tugas unit peperiksaanSenarai tugas unit peperiksaan
Senarai tugas unit peperiksaan
Jamil Mohammad1.5K vistas
Fm guru mata pelajaran por eima66
Fm guru mata pelajaranFm guru mata pelajaran
Fm guru mata pelajaran
eima6612.8K vistas
Sistem fail pbs por Ayang Aznie
Sistem fail pbsSistem fail pbs
Sistem fail pbs
Ayang Aznie639 vistas
Skor skpm standard 3 Kumpulan Sekolah 1 Sesi PPD Tawau por alyaheus
Skor skpm standard 3 Kumpulan Sekolah 1 Sesi PPD TawauSkor skpm standard 3 Kumpulan Sekolah 1 Sesi PPD Tawau
Skor skpm standard 3 Kumpulan Sekolah 1 Sesi PPD Tawau
alyaheus553 vistas
Operasi pbs[terkini) por wmzuri
Operasi pbs[terkini)Operasi pbs[terkini)
Operasi pbs[terkini)
wmzuri2.9K vistas

Similar a Operasi pbsterkini sekolah

03 operasi pbs por
03 operasi pbs03 operasi pbs
03 operasi pbsالمدرسة
425 vistas34 diapositivas
Pengoperasian pbs 2012 por
Pengoperasian pbs 2012Pengoperasian pbs 2012
Pengoperasian pbs 2012zigong
464 vistas44 diapositivas
Pentaksiran berasaskan sekolah (pbs) por
Pentaksiran berasaskan sekolah (pbs)Pentaksiran berasaskan sekolah (pbs)
Pentaksiran berasaskan sekolah (pbs)Noorhizam Arman
26.7K vistas52 diapositivas
Pengoperasian pentaksiran pusat 2014 por
Pengoperasian pentaksiran pusat 2014Pengoperasian pentaksiran pusat 2014
Pengoperasian pentaksiran pusat 2014SHUKOR Sudin
801 vistas39 diapositivas
Taklimat PBS umum : 2/4 por
Taklimat PBS umum : 2/4Taklimat PBS umum : 2/4
Taklimat PBS umum : 2/4Mohd Fadil Talib
32.7K vistas21 diapositivas
Nota penambahbaikan pbs por
Nota penambahbaikan pbsNota penambahbaikan pbs
Nota penambahbaikan pbsMohd Muzlimi Junoh
1K vistas4 diapositivas

Similar a Operasi pbsterkini sekolah(20)

Pengoperasian pbs 2012 por zigong
Pengoperasian pbs 2012Pengoperasian pbs 2012
Pengoperasian pbs 2012
zigong464 vistas
Pentaksiran berasaskan sekolah (pbs) por Noorhizam Arman
Pentaksiran berasaskan sekolah (pbs)Pentaksiran berasaskan sekolah (pbs)
Pentaksiran berasaskan sekolah (pbs)
Noorhizam Arman26.7K vistas
Pengoperasian pentaksiran pusat 2014 por SHUKOR Sudin
Pengoperasian pentaksiran pusat 2014Pengoperasian pentaksiran pusat 2014
Pengoperasian pentaksiran pusat 2014
SHUKOR Sudin801 vistas
3 pentaksiran pusat por laichunseong
3 pentaksiran pusat3 pentaksiran pusat
3 pentaksiran pusat
laichunseong11K vistas
Pentaksiran Pusat 2014 Pengopersian Penjaminan Kualiti por anuar2u
Pentaksiran Pusat 2014 Pengopersian Penjaminan KualitiPentaksiran Pusat 2014 Pengopersian Penjaminan Kualiti
Pentaksiran Pusat 2014 Pengopersian Penjaminan Kualiti
anuar2u2.8K vistas
Pk 01 pengurusan panitia por mmaarrlliinnaa
Pk 01 pengurusan panitiaPk 01 pengurusan panitia
Pk 01 pengurusan panitia
mmaarrlliinnaa4.5K vistas
Pengoperasian pbs (buku peng. pbs) por NORDIN1964
Pengoperasian pbs (buku peng. pbs)Pengoperasian pbs (buku peng. pbs)
Pengoperasian pbs (buku peng. pbs)
NORDIN1964199 vistas
Pengoperasian pbs (buku peng. pbs) por TAN LING LING
Pengoperasian pbs (buku peng. pbs)Pengoperasian pbs (buku peng. pbs)
Pengoperasian pbs (buku peng. pbs)
TAN LING LING72 vistas
Pks 02 pengurusan p & p por Shika Nara
Pks 02 pengurusan p & pPks 02 pengurusan p & p
Pks 02 pengurusan p & p
Shika Nara163 vistas
Pelan tindakan pjpk 2011 por ramg40
Pelan tindakan pjpk 2011Pelan tindakan pjpk 2011
Pelan tindakan pjpk 2011
ramg4075 vistas
Su exam tugasan por Ninaf Noor
Su exam tugasanSu exam tugasan
Su exam tugasan
Ninaf Noor5.5K vistas

Más de cikguwanida

Konsep pbs taklimat utk ju~gc ng perak por
Konsep pbs  taklimat utk ju~gc ng perakKonsep pbs  taklimat utk ju~gc ng perak
Konsep pbs taklimat utk ju~gc ng perakcikguwanida
505 vistas55 diapositivas
Phonics assessment fo year 1.3 por
Phonics assessment fo year 1.3Phonics assessment fo year 1.3
Phonics assessment fo year 1.3cikguwanida
362 vistas2 diapositivas
Phonics assessment fo year 2.1 por
Phonics assessment fo year 2.1Phonics assessment fo year 2.1
Phonics assessment fo year 2.1cikguwanida
198 vistas1 diapositiva
Phonics assessment fo year 2 por
Phonics assessment fo year 2Phonics assessment fo year 2
Phonics assessment fo year 2cikguwanida
257 vistas1 diapositiva
BUKU PANDUAN GURU BAHASA MELAYU TAHUN 3 (KSSR SR ) por
BUKU PANDUAN GURU BAHASA MELAYU TAHUN 3 (KSSR SR )BUKU PANDUAN GURU BAHASA MELAYU TAHUN 3 (KSSR SR )
BUKU PANDUAN GURU BAHASA MELAYU TAHUN 3 (KSSR SR )cikguwanida
109.2K vistas238 diapositivas
Panduan guru bm sk tahun 3 por
Panduan guru bm sk tahun 3Panduan guru bm sk tahun 3
Panduan guru bm sk tahun 3cikguwanida
4.5K vistas238 diapositivas

Más de cikguwanida(7)

Konsep pbs taklimat utk ju~gc ng perak por cikguwanida
Konsep pbs  taklimat utk ju~gc ng perakKonsep pbs  taklimat utk ju~gc ng perak
Konsep pbs taklimat utk ju~gc ng perak
cikguwanida505 vistas
Phonics assessment fo year 1.3 por cikguwanida
Phonics assessment fo year 1.3Phonics assessment fo year 1.3
Phonics assessment fo year 1.3
cikguwanida362 vistas
Phonics assessment fo year 2.1 por cikguwanida
Phonics assessment fo year 2.1Phonics assessment fo year 2.1
Phonics assessment fo year 2.1
cikguwanida198 vistas
Phonics assessment fo year 2 por cikguwanida
Phonics assessment fo year 2Phonics assessment fo year 2
Phonics assessment fo year 2
cikguwanida257 vistas
BUKU PANDUAN GURU BAHASA MELAYU TAHUN 3 (KSSR SR ) por cikguwanida
BUKU PANDUAN GURU BAHASA MELAYU TAHUN 3 (KSSR SR )BUKU PANDUAN GURU BAHASA MELAYU TAHUN 3 (KSSR SR )
BUKU PANDUAN GURU BAHASA MELAYU TAHUN 3 (KSSR SR )
cikguwanida109.2K vistas
Panduan guru bm sk tahun 3 por cikguwanida
Panduan guru bm sk tahun 3Panduan guru bm sk tahun 3
Panduan guru bm sk tahun 3
cikguwanida4.5K vistas

Operasi pbsterkini sekolah

 • 2. MEMAKLUMKAN TENTANG PENGOPERASIAN PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH
 • 3. PS PBS PP PAJSK PPsi
 • 5. BIL. PERKARA TEMPOH TINDAKAN 1. Surat Arahan Pelaksanaan PBS ke JPN Disember LP 2. Mengedarkan Surat Pekeliling dan Surat Disember JPN Arahan Pelaksanaan PBS ke dan Sekolah 3. Mesyuarat Jawatankuasa PBS Januari-Mac, April – JPN/PPD/Sekolah Jun, Julai-Sept, dan Okt -Disember 4. Pendaftaran Murid dalam SPPBS Januari – Februari Sekolah 5. Tempoh pelaksanaan PBS Sepanjang sesi Sekolah persekolahan 6. Aktiviti Penjaminan Kualiti: Pementoran, Sepanjang tahun Sekolah/PPD/JPN/ Pemantauan, Penyelarasan dan LP/Bahagian KPM Pengesanan 7. Pengumpulan prestasi murid dalam SPPBS Sepanjang tahun Sekolah ©2011 Lembaga Peperiksaan, Putrajaya 8. Pelaporan prestasi murid Mengikut keperluan Sekolah
 • 6. • PERINGKAT KEBANGSAAN • PERINGKAT NEGERI 3 • PERINGKAT DAERAH • PERINGKAT SEKOLAH
 • 7. Pengerusi : Guru Besar Naib Pengerusi : Semua Guru Penolong Kanan Setiausaha : Setiausaha Peperiksaan Ahli Jawatankuasa : Ketua Panitia Yang Dilantik (Latihan) : Ketua Panitia Yang Dilantik (Penyelarasan) : Ketua Panitia Yang Dilantik (Pementoran) : Ketua Panitia Yang Dilantik (Pemantauan) : Ketua Panitia Yang Dilantik (PS dan PP) : Guru Cemerlang : Guru Bimbingan Dan Kaunseling (PPsi) : Guru Penolong Yang Dilantik (PAJSK) : Jurulatih Utama Pentaksiran (setiap m/p) Nota: Pelantikan JK PBS ini tertakluk kepada keperluan sekolah dan bergantung kepada keperluan pihak lain
 • 8. Memastikan pengoperasian PBS di sekolah mengikut garis panduan yang ditetapkan Mengadakan 4 kali mesyuarat setahun: a. Mesyuarat Kali Pertama – menetapkan hala tuju, matlamat, menyediakan jadual aktiviti dan sebagainya b. Mesyuarat Kali Kedua – Kajian Suku Tahun Pertama c. Mesyuarat Kali Ketiga – Kajian Suku Tahun Kedua d. Mesyuarat Kali Keempat – Post Mortem Pelaksanaan Semua keputusan mesyuarat diminitkan & menjadi dasar/punca kuasa kepada pengoperasian/pelaksanaan semua komponen PBS di sekolah
 • 9. 4 PENGESANAN 3 3 2 PEMANTAUAN PENYELARASAN 1 PEMENTORAN
 • 10. MENTOR DALAMAN MENTOR LUARAN • KETUA PANITIA Pegawai yang dilantik • JUP oleh LP/JPN/PPD • GURU CEMERLANG (mp berkenaan)
 • 12. SEBELUM PEMENTORAN SEMASA PEMENTORAN SELEPAS PEMENTORAN Mengadakan sesi • Melaksanakan Melaksanakan perbincangan khidmat bantu, tindakan susulan dengan Mentee khidmat nasihat, mudah cara dan coaching • Memberi nasihat, teguran dan cadangan kepada Mentee
 • 13. 4 PENGESANAN 3 3 2 PEMANTAUAN PENYELARASAN 1 PEMENTORAN.
 • 14. PENYELARAS DALAMAN PENYELARAS LUARAN • KETUA BIDANG Pegawai yang dilantik • KETUA PANITIA oleh LP/JPN/PPD • JUP • GURU CEMERLANG (mp berkenaan)
 • 16. SEBELUM PENYELARASAN SEMASA PENYELARASAN SELEPAS PENYELARASAN • Kefahaman Merawak sampel Melaksanakan tugasan mengikut tindakan • Kesesuaian pencapaian penambahanbaikan sampel pengajaran dan • Kefahaman pembelajaran penskoran
 • 17. 4 PENGESANAN 3 3 2 PEMANTAUAN PENYELARASAN 1 PEMENTORAN.
 • 18. PEMANTAU DALAMAN PEMANTAU LUARAN • PENTADBIR SEKOLAH • Pegawai yang dilantik • KETUA PANITIA oleh LP/JPN/PPD • JUP • Pegawai Bahagian KPM • GURU CEMERLANG (mp berkenaan)
 • 20. SEBELUM PEMANTAUAN SEMASA PEMANTAUAN SELEPAS PEMANTAUAN Semak pelaksanaan • Perancangan mengikut garis panduan • Penyediaan aktiviti dan jadual yang pelaporan pemantauan ditetapkan pemantauan • Penyediaan • Cadangan instrumen Contoh penambahbaikan pemantauan • Minit mesyuarat JK • Pemakluman PBS sekolah kepada guru mata • Eviden pelajaran • Pelaporan pencapaian
 • 21. 4 PENGESANAN 3 3 2 PEMANTAUAN PENYELARASAN 1 PEMENTORAN.
 • 24. AKTIVITI JAN FEB MAC APR MAY JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC MESYUARAT PBS X X X X KURSUS PBS SEPANJANG TAHUN MENGIKUT KEPERLUAN FORMATIF SEPANJANG PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN SUMATIF DITENTUKAN OLEH JK PBS SEKOLAH PELAPORAN PBS MENGIKUT KEPERLUAN PEMENTORAN MENGIKUT KEPERLUAN PEMANTAUAN SEPANJANG PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN PENYELARASAN DITENTUKAN OLEH JK PBS SEKOLAH PENGESANAN DITENTUKAN OLEH LP/JPN/PPD
 • 25. EVIDENCE CONTOH PENYIMPANAN 1. Fail Perkembangan Murid (FPM) Bahan/sebarang • Tulisan • Setiap murid 1 FPM, bentuk bukti yang • Bahan menyimpan setiap dapat ditunjukkan cetakan evidence terbaik oleh murid yang • Persembahan untuk setiap mata pelajaran melaksanakan • Foto • Evidence diserah sesuatu tugasan • Grafik kepada murid dalam bentuk • Artifak setelah skor direkod produk/proses • Laporan dalam SPPBS 2. Fail Showcase • Menyimpan evidens terbaik
 • 26. EVIDENCE CONTOH PENYIMPANAN Evidence murid di tempat selamat secara bersistematik Bahan/sebarang • Tulisan dalam tempoh tertentu dan bentuk bukti yang • Bahan diserahkan kepada murid dapat ditunjukkan cetakan setelah selesai aktiviti penjaminan kualiti oleh murid yang • Persembahan melaksanakan • Foto sesuatu tugasan PELUPUSAN • Grafik dalam bentuk • Artifak Evidence dilupuskan produk/proses • Laporan berdasarkan Jadual Pelaksanaan Pentaksiran Pusat dengan cara mengembalikan kepada murid sebagai simpanan mereka
 • 27. Guru merekod penyertaan, penglibatan dan pencapaian murid dalam aktiviti jasmani, kesihatan, sukan, kokurikulum dan ekstra kurikulum menggunakan borang dan aplikasi PAJSK
 • 28. Evidence adalah terhad dan disimpan oleh guru di tempat yang selamat secara bersistematik