Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

Skolbibliotek 2014

495 visualizaciones

Publicado el

Föreläsning om läsförståelse, lässtrategier och skolbibliotekariens roll.

Publicado en: Educación
 • Sé el primero en comentar

Skolbibliotek 2014

 1. 1. Stimulans, samtal och strategier – hur kan skolbibliotekarien bidra till att elevernas läsförståelse ökar? Cilla Dalén, Bibliotekarie, Hjulsta grundskola Lässtrategier och reciprok läsundervisning – vad är det? Vad görs i skolbiblioteken för att utveckla elevers läsförståelse? Goda exempel och idéer för utveckling!?
 2. 2. • Hjulsta ligger i Tensta • Ca 450 elever f-9 • Nästan alla annat modersmål, många nyanlända • Två skolbibliotek • Litteraturpedagog Ulrika • Bibliotekarie Cilla
 3. 3. Spännande det händer så mycket nu! Larmrapporter men också utvecklingsarbete. Vi i skolbiblioteken är med!
 4. 4. Sund källkritisk skepticism!
 5. 5. Skolbibliotekariens roll för att utveckla arbetet på skolan? Vilken plats har vi i personalgruppen?
 6. 6. Konsensus runt detta I Sverige undervisar man förhållandevis lite i läsförståelse. Tyst individuell läsning är inte så effektivt för att utveckla läsförståelse. De gemensamma samtalen, i helklass, grupper eller par, är viktigast. Läromedel i läsförståelse kanske kan vara ett komplement.
 7. 7. Läslyftet • Skolverket genomför på uppdrag av regeringen • Lärare i hela skolan – och skolbibliotekarier • Öppet på webben – statsbidrag till handledare • Start höstterminen 2015 • Textsamtal - provomgång 2014-2015 • Många olika modeller för textsamtal Läslyftets provomgång om textsamtal
 8. 8. En läsande klass • Initiativ av författaren Martin Widmark • Finansierat av fr a Postkodlotteriet • 1-6 • Tillhandahåller fritt material på webben • Mest RT, forskningsbaserat, utprövat av svenska lärare www.enlasandeklass.se Marie Trapps blogg Läsfixarna är lånade av En Läsande Klass.
 9. 9. Palincsar och Brown 1984 RT Reciprocal Teaching RU Reciprok Undervisning Reciprok läsundervisning Förutspå – Reda ut oklarheter – Ställa frågor - Sammanfatta Explicit Josefin Nilssons pdf Vygotskij Sociokulturell Stöttning Reciprok Förebilda (model) – Jobba i grupp – Jobba själv med stödmaterial – Integrerat och alltid
 10. 10. Lässtrategier (fyra eller fler) används även på andra sätt i undervisningssammanhang. RT Det reciproka Metakognition
 11. 11. KRITIK mot EN LÄSANDE KLASS? Projektets webbsajt, Marie Trapps blogg och facebookgruppen Eleverna och texterna Vi vuxna är läsare
 12. 12. RT inte det enda! Chamberska boksamtal CORI QtA TSI … Många tankar och tips om samtal i Läslyftets provomgång
 13. 13. Vad ska vi skolbibliotekarier göra?
 14. 14. Metaspråket om läsförståelse och bedömning för både lärare och elever är centralt – ett gemensamt språkbruk blir en form av scaffolding; tillfälliga tankestöttor. Barbro Westlund: Att bedöma elevers läsförståelse s. 298
 15. 15. Stödja lärare i valet av litteratur! Många vilsna lärare på fb. Lätt att fastna i sina favoritböcker. Olika genrer. Våga det konstiga och mångtydiga! Världens ALMA
 16. 16. Stimulera läsning och samtal om böcker i personalgruppen Pocketböcker i present Bok After Work Byta-bok-hylla i personalrummet Bokpresentationer på konferenstid
 17. 17. Bibliotekarieledda lektioner Introducera lässtrategier Läsgrupper Med lärare eller dela klassen? ibiblioteket – wiki från Växjö med många exempel på hur integrera läsförståelse och MIK
 18. 18. Elevernas fritid Lässtimulans! Bokcirklar Personlig LäsTränare
 19. 19. Leda fortbildning? Samarbeta med lärare som är i framkant? Stötta dem som behöver?
 20. 20. Tack för mig! Presentationen med klickbara länkar finns på www.slideshare.net/cilladalen Cilla Dalén, Hjulsta grundskola cecilia.dalen@stockholm.se pedagogstockholmblogg.se/vad-gor-de-i-biblioteket @cilladalen

×