Presentación

491 visualizaciones

Publicado el

Publicado en: Educación
0 comentarios
0 recomendaciones
Estadísticas
Notas
 • Sé el primero en comentar

 • Sé el primero en recomendar esto

Sin descargas
Visualizaciones
Visualizaciones totales
491
En SlideShare
0
De insertados
0
Número de insertados
58
Acciones
Compartido
0
Descargas
2
Comentarios
0
Recomendaciones
0
Insertados 0
No insertados

No hay notas en la diapositiva.

Presentación

 1. 1. DERIVACIÓ REUNIÓ equip suport + EOEP + cap d’estudis Protocol d’AVALUACIÓ No necessita suport específic AC DEA NEE NESE ACI significativa ACI NO significativa o d’accés Acceleració o flexibilització Agrupament Enriquiment IT, CP/HE
 2. 2. Adaptació curricular no significativa <ul><li>“ modificacions dels elements del currículum que no afecten el grau de consecució dels objectius i, si és el cas, de les competències bàsiques” </li></ul>
 3. 3. Adaptació curricular d’accés <ul><li>“ modificacions que faciliten i possibliten el desenvolupament curricular i que es refereixen als elements organitzatius, als recursos de tot tipus i a l’optimització d’aquests” </li></ul>
 4. 4. Acceleració o flexibilització (avançar de curs) <ul><li>“ Propiciar un ritme més ràpid en l’aprenentatge, d’acord amb les necessitats diagnosticades” </li></ul><ul><li>“ […] en permetre que l’alumne/a es boti part del currículum escolar s’espera que s’avorreixi menys i eviti la frustració intel·lectual.” </li></ul>
 5. 5. Agrupament <ul><li>“ Es formen grups, fixos o temporals, d’acord amb els recursos i característiques d’aprenentatge dels alumnes” </li></ul><ul><li>(p. ex: agrupaments flexibles) </li></ul>
 6. 6. Enriquiment <ul><li>“ es substitueix o amplia la instrucció o contingut d’un curs escolar, matèria o programa” </li></ul>
 7. 7. Protocol d’avaluació (EOEP / Servei d’Orientació) <ul><li>1. Recepció del full de derivació emplenat pel tutor/a de l’alumne/a. </li></ul><ul><li>2. Firma del full d’autorització d’avaluació per part dels pares. </li></ul><ul><li>3. Recollida d’informació del tutor/a: </li></ul><ul><li>Entrevista. </li></ul><ul><li>Qüestionari d’estil d’aprenentatge. </li></ul><ul><li>Llistat indicadors TDA-H (segons criteris DSM-IV). </li></ul><ul><li>Escala de Conners per a mestres. </li></ul><ul><li>Qüestionari de punts forts i dificultats (SDQ) per a mestres. </li></ul><ul><li>Nivell de competència curricular </li></ul><ul><li>Escala para la evaluación del trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad (EDAH). </li></ul><ul><li>4. Avaluació de l’alumne/a: </li></ul><ul><li>Entrevista inicial. </li></ul><ul><li>Revisió de quadern. </li></ul><ul><li>Matrius progressives de Raven (escala color/escala general). </li></ul><ul><li>Escala de inteligencia de Wechsler para niños-IV (WISC-IV). </li></ul><ul><li>Test de percepción de diferencias (CARAS). </li></ul><ul><li>Test de emparejamiento de figuras conocidas (MFF-20). </li></ul><ul><li>D2, test de atención. </li></ul><ul><li>Escala de autoconcepto de Piers-Harris. </li></ul><ul><li>Test autoevaluativo multifactorial de adaptación infantil (TAMAI). </li></ul><ul><li>5. Observació d’aula / Observació a pati. </li></ul><ul><li>6. Tutoria amb els pares: </li></ul><ul><li>Entrevista . </li></ul><ul><li>Escala de Conners per a pares. </li></ul><ul><li>Qüestionari de punts forts i dificultats (SDQ) per a pares. </li></ul><ul><li>Devolució dels resultats de l’avaluació </li></ul><ul><li>Orientació sobre el diagnòstic i pautes a seguir. </li></ul><ul><li>7. Elaboració informe psicològic: devolució dels resultats de l’avaluació al tutor i pautes a seguir. </li></ul><ul><li>8. Devolució dels resultats de l’avaluació a l’EOEP. </li></ul><ul><li>9. Elaboració, juntament amb el tutor, de l’informe de DEA segons model publicat per la DGIFP (només en cas que s’hagi diagnosticat alguna dificultat d’aprenentatge). </li></ul>
 8. 8. DEA (Dificultats Específiques d’Aprenentatge) <ul><li>Diagnòstics: Trastorn d’aprenentatge (dislèxia, discalcúlia,…), TDA-H, Trastorn greu del llenguatge. </li></ul><ul><li>Informe específic de conselleria (tutor): </li></ul><ul><li>- Es revisa trimestralment. </li></ul><ul><li>- Els pares han de signar si hi ha ACI significativa. </li></ul>
 9. 9. NEE (Necessitats educatives especials) <ul><li>Diagnòstics: Discapacitat (psíquica, visual, auditiva…), Trastorn greu de conducta o emocional, Trastorn greu del desenvolupament. </li></ul><ul><li>Informe psicopedagògic i dictamen (EOEP). </li></ul><ul><li>- Signatura dels pares. </li></ul>
 10. 10. <ul><li>En principi no és necessària una avaluació prèvia. </li></ul><ul><li>Informe específic de conselleria (tutor): </li></ul><ul><li>- Es revisa trimestralment. </li></ul><ul><li>- Els pares han de signar si hi ha ACI significativa. </li></ul>IT, CP/HE (Incorporació tardana, condicions personals o història escolar)

×