Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×

Cat Visin De Trazabilidad Consultia

Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Próximo SlideShare
Cat Presentacin Lar Crea
Cat Presentacin Lar Crea
Cargando en…3
×

Eche un vistazo a continuación

1 de 36 Anuncio

Más Contenido Relacionado

A los espectadores también les gustó (19)

Anuncio

Similares a Cat Visin De Trazabilidad Consultia (20)

Más de Ciro Alonso (20)

Anuncio

Cat Visin De Trazabilidad Consultia

 1. 1. TRAÇABILITAT PER A GRAN CONSUM I DISTRIBUCIÓ -MAIG 2007-
 2. 2. <ul><li>Consultia-IT </li></ul><ul><li>Traçabilitat a Gran Consum i Distribució </li></ul><ul><li>Business Case: Sara Lee Bakery Iberia (Bimbo) </li></ul><ul><li>Lliçons apreses </li></ul>
 3. 3. <ul><li>Consultia-IT </li></ul><ul><li>Traçabilitat a Gran Consum i Distribució </li></ul><ul><li>Business Case: Sara Lee Bakery Iberia (Bimbo) </li></ul><ul><li>Lliçons apreses </li></ul>J. P. Palomares
 4. 4. <ul><li>Consultia és una empresa de Serveis Professionals de Consultoria de Gestió i Sistemes. </li></ul><ul><li>Consultia va iniciar la seva activitat a finals de 2001, en un entorn generalitzat de crisis econòmica, amb un mercat que sol”licitava un nou plantejament de negoci a les empreses de consultoria que no eren cobertes per les grans companyes del sector. </li></ul>CONSULTORIA Coneixement específic sectorial i funcional. Capacitat d’anàlisis i resolució de problemes TECNOLOGIA Tecnologies de suport als processos de negoci INNOVACIÓ Coneixement funcional i tecnologia de suport a la convergència digital <ul><li>Plans estratègics / Plans de negoci. </li></ul><ul><li>Estudis de viabilitat. </li></ul><ul><li>Models d’operacions. </li></ul><ul><li>Models de control. Indicadors de quadres de comandament </li></ul><ul><li>Anàlisis d’inversions. Valoració tècnica d’empreses </li></ul><ul><li>Disseny i reenginyeria de processos (producció, logística, comercial ...) </li></ul><ul><li>Llançament d’iniciatives. Equips de coordinació de grans projectes. </li></ul><ul><li>… </li></ul><ul><li>Estratègia tecnològica. Plans directors. </li></ul><ul><li>Plans de sistemes. Selecció de productes. </li></ul><ul><li>Reorganització de la funció de sistemes </li></ul><ul><li>Sistemes ERP (principalment SAP R/3 incloent mySAP.com: SAP-Portals, Netweaver, EBPe, … i ORACLE). </li></ul><ul><li>Sistemes globals de relació (CRM, BIW, Intranet, Extranet, …). </li></ul><ul><li>Sistemes específics de relació basats en Serveis Web. </li></ul><ul><li>… </li></ul><ul><li>Nous canals i plataformes: GPRS/UMTS, Televisió Digital Terrestre, Satèl·lit, Cable, ADSL, Canals multimèdia,… </li></ul><ul><li>Gestió del coneixement¡. </li></ul><ul><li>Gestió de continguts i Personalització multiplataforma. </li></ul><ul><li>Usabilitat i disseny gràfic. </li></ul><ul><li>… </li></ul>
 5. 5. <ul><li>Disseny e implantació traçabilitat integral </li></ul><ul><li>Redefinició de models de distribució comercial </li></ul><ul><li>Sistemes complerts d’automatització de distribuïdors i FFVV (rutes de preventa i autoventa, pròpies i de distribuïdors) amb dispositius mòbils GPRS. Integració directa amb SAP R/3. </li></ul><ul><li>Disseny e implantació de traçabilitat amb SAP R/3 </li></ul><ul><li>Redefinició dels models de distribució comercial </li></ul><ul><li>Avaluació estalvis per desenvolupament de magatzems automatitzats </li></ul><ul><li>Sistemes d’automatització de processos comercials i logístics per a distribuïdors i operadors </li></ul><ul><li>Integració de sistemes comercials i magatzems automatitzats </li></ul><ul><li>Automatització informació de productes </li></ul><ul><li>Sistemes d’automatització de processos comercials i logístics per a distribuïdors i operadors </li></ul><ul><li>Integració de sistemes comercials i magatzems automatitzats </li></ul><ul><li>Sistemes d’automatització de processos comercials i logístics per a distribuïdors i operadors </li></ul><ul><li>Millores processos SAP </li></ul><ul><li>Experiències de Consultia a Gran Consum i Distribució: </li></ul>BODEGAS TORRES <ul><li>Sistemes complets d’automatització de distribuïdors i FFVV (rutes de preventa i gestió punt de venda) amb dispositius mòbils GPRS. Integració directa amb SAP R/3 </li></ul>
 6. 6. <ul><li>Consultia IT ha desenvolupat una plataforma de mobilitat basada en estàndards oberts, que permet un disseny modular del sistema i unes possibilitats d’integració pràcticament sense límits </li></ul><ul><li>L’arquitectura s’ha dividit en capes orientades a serveis, permetent l’accés als distints processos de negoci ubicats als BackOffice de les companyies com poden ser SAP R/3 o Navision, des de diferents clients com poden ser una PDA, un telèfon mòbil o un navegador. </li></ul><ul><li>EMX© es compon de: </li></ul><ul><li>Una o diverses aplicacions mòbils instal·lades a qualssevol tipus de dispositiu (Tablet PC, PDA, Telèfons mòbils, etc.), treballant de forma offline amb possibilitat d’incorporar connectivitat online. </li></ul><ul><li>Un middleware de connexió , utilitzant diferents canals de connexió (GPRS, UMTS, GSM, Wlan, etc.), amb comunicacions segures i xifrades. </li></ul><ul><li>Connectors amb sistemes centrals (SAP R/3, SAP BIW, SAP CRM, …) </li></ul><ul><li>Portal Web per a administració del parc mòbil , permetent configuració, control, seguiment i actualització centralitzada de versions de software als dispositius. </li></ul>Posicionament de la Solució de Consultia IT
 7. 7. Passarel·la Backend SAP R/3 Sincronització http RFC Data Mapping <ul><li>La solució de mobilitat de Consultia IT presenta les següents avantatges: </li></ul><ul><ul><li>Sincronització (via GPRS/UMTS, GSM, WIFI, WLAN,…) directa contra SAP R/3 en temps real (sense intercanvi de fitxers). </li></ul></ul><ul><ul><li>Funcionalitat de monitorització per al procés global . </li></ul></ul><ul><ul><li>Bon rendiment de l’aplicació mòbil a PDA’s . Framework basat en .Net (Microsoft® .NET Compact Framework). </li></ul></ul><ul><ul><li>Solució mòbil complerta amb un Portal Web integrat amb SAP R/3. Tots els usuaris (vía web, PDA, sapgui,…) accedeixen a la mateixa dada . </li></ul></ul><ul><ul><li>Escalabilitat de dades, usuaris i funcionalitat (actualment amb 1500 usuaris a Sara Lee Bakery Group) </li></ul></ul><ul><ul><li>Temps de sincronització normals (1 - 2 min.). </li></ul></ul><ul><ul><li>Funcionalitat d’ Administració (desplegament automàtic d’aplicacions, gestió de versions, manteniment d’usuaris i rols,…) </li></ul></ul><ul><ul><li>Integració per un equip de consultors experimentats (més de 10 anys d’experiència amb SAP). </li></ul></ul>La nostra Solució de Mobilitat. Posicionament de la Solució de Consultia IT
 8. 8. Mobilitat integrada amb SAP. SaraLee (Bimbo) Aplicacions Pràctiques de Consultia IT <ul><li>Aplicació Mòbil de Preventa i Autoventa 1.500 Rutes 60.000 Documents diaris (comandes, factures,…) Objectius Gestió de Clients Gestió de Cobraments etc. </li></ul><ul><li>Sistema Web de Delegacions Únic sistema utilitzat des de les delegacions per 250 usuaris. Creació de comandes, generació d’albarans, Objectius, Traspassos de mercaderies, accés a informes de BW, etc. </li></ul>Intermec 700 Series Mobilitat integrada amb SAP. J. García Carrión <ul><li>Aplicació Mòbil de GPV 35 Gestors Captura de Preus Revisió d’acords comercials Revisió de lineals etc. </li></ul><ul><li>Sistema Web d’anàlisis de Dades Construcció de rutes Informes estadístics etc. </li></ul>
 9. 9. Mobilitat integrada amb SAP. Insyte Instalaciones S.A Aplicacions Pràctiques de Consultia IT <ul><li>Aplicació Mòbil d’ Instal·ladors 1.000 Rutes Comandes Fulls de Treball Gestió d’instal·lacions etc. </li></ul><ul><li>Sistema Web de Delegacions Únic sistema utilitzat des de les Delegacions per 90 Usuaris. Creació de comandes, Traspassos de mercaderies, etc. </li></ul>Mobilitat integrada amb SAP. Ministeri d’educació i Ciència <ul><li>Gestió de Actius propis i aliens (projecte) Gestió d’actius </li></ul>Integració amb el mòdul AM de SAP R/3 TSM520 Symbol MC50
 10. 10. Mobilitat integrada amb SAP. Miguel Torres S.A Aplicacions Pràctiques de Consultia IT <ul><li>Aplicació Mòbil de la força Comercial de Miguel Torres S.A. 100 Rutes Comandes Condicions Comercials Gestió del Punt de Venda. etc. </li></ul><ul><li>Sistema Web de Delegacions Sistema Comercial utilitzat per les delegacions de Miguel Torres S.A. </li></ul>
 11. 11. Aplicacions Pràctiques de Consultia IT Muller. Preventa i Distribuïdors Intranet SOS Cuetara Operadors Logístics J. García Carrión MEC. Gestió de les convocatòries públiques amb fons de la U.E Distribuïdors SOS Cuetara Web Comercial CHEMO
 12. 12. <ul><li>Consultia-IT </li></ul><ul><li>Traçabilitat a Gran Consum i Distribució </li></ul><ul><li>Business Case: Sara Lee Bakery Iberia (Bimbo) </li></ul><ul><li>Lliçons apresses </li></ul>J. P. Palomares
 13. 13. <ul><li>Requeriments que déu cobrir un Sistema de TRAÇABILITAT : </li></ul><ul><ul><li>Identificació individualitzada de totes les parts en el procés complert. </li></ul></ul><ul><ul><li>Automatització de processos de captura de dades. </li></ul></ul><ul><ul><li>Control de caducitats i destrucció de producte. </li></ul></ul><ul><ul><li>Sistema d’informació accessible en tots los passos amb seguiment de la traçabilitat. </li></ul></ul><ul><ul><li>Localització del producte després del seu enviament. </li></ul></ul><ul><ul><li>Control de lots en distribuïdors i operadors logístics. </li></ul></ul>Requisits legals Definició de TRAÇABILITAT segons la ISO DIS 9000 draft, 25/11/99 : “ Capacitat per seguir la història, aplicació o localització de tot allò que està en consideració i relacionat amb l’origen dels materials i les parts, el historial del processat i la distribució i localització del producte després del enviament”. Requeriments principals recollits en el Reglament Europeu 178 / 2002 (en vigor des de el 1 de Gener de 2005): Implantació a totes les Fases d’emmagatzematge, Producció, Tractament i Distribució; Adopció de sistemes per la localització d’empreses que hagin subministrat qualsevol substància destinada a ser incorporada a un aliment; Localització d’empreses a les que siguin subministrats els productes; Etiquetatge adequat.
 14. 14. La traçabilitat es contemplada per gran part de les empreses únicament com un requisit legal inevitable l’impacte del qual en l’operativa es deu intentar minimitzar,... <ul><li>Compliment de normatives europees (reducció del risc de sancions administratives, amb el cost econòmic que implica). </li></ul><ul><li>Millor identificació del producte a tota la cadena logística. </li></ul>Efectes positius de la traçabilitat Efectes negatius de la traçabilitat <ul><li>Elevat impacte a les operacions: </li></ul><ul><ul><li>S’alenteixen els processos actuals sense obtenir cap millora a canvi (la recollida d’informació addicional requereix més temps). </li></ul></ul><ul><li>Rendibilitat negativa de la inversió realitzada: </li></ul><ul><ul><li>La traçabilitat no afegeix valor al producte final. </li></ul></ul><ul><ul><li>Una solució informàtica robusta té un cost elevat (implantació, formació, manteniment, …). </li></ul></ul><ul><li>“ Change Management” </li></ul><ul><ul><li>El personal no entén quins beneficis suposen els procediments addicionals, i pot generar resistències. </li></ul></ul><ul><ul><li>Problemes relacionats al contingut del lloc de treball. </li></ul></ul>El punt de vista de moltes empreses del sector
 15. 15. <ul><li>Compliment de normatives europees. </li></ul><ul><li>Millor identificació del producte. </li></ul><ul><li>Rendibilitat “indirecta” de la traçabilitat: </li></ul><ul><ul><li>Anàlisis de processos i detecció d’ oportunitats de millora més enllà del “scope” del projecte (reducció de temps per procés per automatitzar el treball, eliminació de feines manuals o duplicades, disminució d’errors en preparacions i expedicions, millor control de producció i d’inventaris, reducció de devolucions per vida insuficient, etc.). </li></ul></ul><ul><ul><li>Estandardització de processos actualment diferents entre diferents plantes i magatzems. </li></ul></ul><ul><ul><li>Motivació del personal per introducció de noves tecnologies a feines diàries. </li></ul></ul>Efectes positius de la traçabilitat Efectes negatius de la traçabilitat … no obstant, nosaltres pensem que també és una oportunitat única de millora en nombrosos processos de logística i distribució, especialment. <ul><li>Necessitat de plans de contingència degut a l’automatització de processos. </li></ul><ul><li>Augment del temps utilitzat a l’execució d’algunes feines específiques. </li></ul>El nostre punt de vista
 16. 16. Característiques de la nostra solució <ul><li>Per poder desenvolupar tots aquests efectes positius, es necessari plantejar una solució “a la mida” de les característiques de cada client, però que al mateix temps asseguri el compliment de diversos aspectes crítics: </li></ul><ul><ul><li>Definició d’un lot de fabricació òptim . Deu ser una quantitat homogènia de producte acabat que ha sofert els mateixos processos de transformació i el registre del qual deu ser únic des de el seu origen (producció) fins al seu fi (comercialització). </li></ul></ul><ul><ul><li>Consideració de punts crítics a la cadena de fabricació i subministrament. A tot client existeixen una sèrie d’activitats que són claus per al seu funcionament i que es deuen tenir en compte a l’hora de dissenyar i implantar una solució de traçabilitat (control de producció diària, control d’intervencions per qualitat, control de dates per retirada de producte, control de devolucions, processos de reacondicionament) </li></ul></ul><ul><ul><li>Aplicació d’ estàndards d’etiquetatge EAN UCC a UVs, UAs i UMs. </li></ul></ul><ul><ul><li>Arquitectura basada amb l’ ERP sense sistemes entremitjos en el procés i amb integració de dispositius mòbils (radiofreqüència online o offline) o fixes directa o mitjançant Web Services, que permeti un seguiment de lots sense escletxes a tota la cadena logística, incloent quan el producte passa a mans de distribuidors/operadors logístics i no es té el control de la comanda del client. </li></ul></ul><ul><ul><li>Integració amb distribuïdors i clients mitjançant eines EDI / XML / Portal de distribuïdor,... </li></ul></ul>
 17. 17. <ul><li>El lot de producció deu ser una quantitat homogènia de producte acabat que ha sofert els mateixos processo de transformació i el registre del qual deu ser únic des del seu origen (producció) fins a la seva fi (comercialització). Per aquesta raó, en organitzacions amb producció distribuïda, es requereix identificar planta i línea de producció . </li></ul><ul><li>Utilitzar la FCP o la data de caducitat pot no ser adequat en molts casos, especialment si els torns de producció són molt variables i existeixen avançaments per fer front a les comandes diàries en períodes de vacances o puntes de demandes. </li></ul><ul><li>La decisió final respecte al tamany del lot (tanda, torn, dia,...) depèn del tampany dels torns de producció per producte i de la rotació d’stocks del mateix, principalment. </li></ul><ul><li>No és recomanable mantenir més d’un criteri de lot a una mateixa organització de producció, per la complexitat addicional que suposa. </li></ul>El primer pas a l’establiment de qualssevol model de traçabilitat és la definició del LOT DE PRODUCCIÓ. Característiques de la nostra solució: determinació del lot
 18. 18. Característiques de la nostra solució: consideració dels punts crítics: MP granel Emmagatzematge de MP, EE y PSE Posada a disposició producció Producció Envasat Agrupat Emmagatzematge PA Preparació expedició Preparació rutes Distribució Punt de Venda MP envasada EE 2 3 5 6 7 8 9 11 12 Cap de magatzem O. magatzem O. magatzem MP granel MP envasada EE MP minoritàries (massa) MP majoritàries MP minoritàries (afegides procés) EE O. magatzem O. Magatzem / O. producció Pesades Barreges O. producció P. Acabat Producte acabat: Unitat de consum Pesades O. producció UL: capsa / basket / palet Paleter UL: paleta / gàbia O. logística O. logística UA: capsa / basket / palet UA: paleta / gàbia UE: capsa / basket / palet UE: paleta / gàbia Transportista Recepcionista plataforma Cap Delegació Distribuïdor UE: paleta / basket / gàbia UE: paleta / basket / gàbia APROVISIONAMIENT PLANTA PRODUCCIÓ LOGÍSTICA COMERCIAL FRESC PASTÍS TOSTAT BIMBO PRIVADA COMERÇ. Proveïdor Productes Comercialitzats Preparació semielaborats Recepció de MP i EE Recepció client 1 4 10 És imprescindible un anàlisis inicial de processos i sistemes i identificar els punts crítics Unificació dels requisits de proveïdors Automatització de recepció de mercaderies i captura de dades Automatització sistema FIFO Posada de matèria primera a producció amb lot Registre i notificació de masses Identificació lot a PA Agrupació i creació de codis EAN nivell UA, UM Notificació de producció amb lot Registre de matrícules palet Gestió magatzem amb lot Picking llegint codis barra, creant etiquetes Preparació entregues Sortides de camió Sortides de camió Gestió de devolució Gestió de lot a centres de distribució Preparació de rutes Entrega al client amb lot
 19. 19. El compliment dels estàndards de codificació EAN /UCC és una garantia del adequat reconeixement del producte i de tota la informació necessària (incloent el lot per traçabilitat), evitant etiquetats múltiples per requisits específics de client (utilitzar les certificacions AECOC) Característiques de la nostra solució: Estàndards d’identificació Informació a UAs (codificació EAN128) Informació en UMs (codificació EAN128) Aquests mateixos estàndards deuen ser exigits a proveïdors externs i comunicar-se amb antelació suficient a clients per permetre la seva adequada recepció en el moment de l’arranc. Data de Consum Preferent (15) Número de lot (10) Codi EAN del article (01) Descripció IA (Identificador d’aplicació) SSCC número de matrícula del palet (00) Número de Lot (10) Data de Consum Preferent (15) Quantitat de l’article contingut al palet (capsa) (37) Codi EAN de l’article contingut al palet (capsa) (02) Descripció IA (Identificador de aplicació)
 20. 20. <ul><li>El nostre mètode de treball inclou un anàlisis previ ràpid (2-6 setmanes depenent del tamany de l’organització ) i una implantació molt variable depenen de la solució final </li></ul>Anàlisis de la situació actual DISSENY DE LA SOLUCIÓ IMPLANTACIO Disseny de la solució Pla d’ implantació Estructura d’ informació de traçabilitat necessària Descripció del producte (lot, FCP,…), Codificació (barres o RFID), Matèries primeres incorporades (proveïdor, lot, albarà, data de producció, caducitat, …), Centre de treball i línea, … Anàlisis de processos i agents implicats Punts de ruptura dels fluxos físic i de informació. Atenció especial als distints models de distribució existents: plataforma, preventa i autoventa. Revisió de casuístiques existents a plantes i magatzems. Anàlisis de sistemes i equips existents (infraestructura de planta) Model de traçabilitat Modificacions a processos i procediments de treball Canvis a les activitats del personal Modificacions a sistemes Modificacions a infraestructures de planta i magatzem Pla d’implantació i desplegament Metodologia general Consultia Arranc Preparació Preparació i Revisió procediments Creació estàndards propis d’identificació Comunicació a usuaris, clients i proveïdors Probes finals i arranc per centres Desenvolupament i proves Modificacions a sistemes ERP Desenvolupament aplicacions terminals de treball PROCESOS SISTEMAS PERSONAS Equips (etiquetatge, radiofreqüència,…) Disseny funcional sistemes Probes sense sistema. Inici etiquetatge Formació
 21. 21. <ul><li>Consultia-IT </li></ul><ul><li>Traçabilitat a Gran Consum i Distribució </li></ul><ul><li>Business Case: Sara Lee Bakery Iberia (Bimbo) </li></ul><ul><li>Lliçons apresses </li></ul>Serafín Cortés
 22. 22. Característiques de la xarxa de producció i logística de Bimbo <ul><li>Fàbrica un ampli ventall de productes propis i de marca de distribuïdor y de molt diverses característiques (des de producte fresc fins a producte de mitja i llarga vida). </li></ul><ul><li>Plantes amb sistemes de producció i layouts diferents , conseqüència del seu desenvolupament en el temps. </li></ul><ul><li>Sistema de distribució molt fluït pel requisit de frescor (11 dies de vida del producte), donant lloc a una xarxa de distribució molt capil·lar , pròpia la major part, i a fluxos logístics complexos amb nombrosos intercanvis de productes entre plantes (interplantes). </li></ul><ul><li>Centralització de sistemes a l’ entorn SAP R/3 i a nivell europeu </li></ul><ul><li>Fort desenvolupament intern de les activitats corporatives i progressiu outsourcing d’activitats externes al “core Bussiness”, que justifica encara més potenciar l’automatització dels processos. </li></ul><ul><li>Sara Lee Bakery Iberia posseeix un total d’ 11 plantes de producció repartides a la Península Ibèrica, Illes Balears i Canàries, per un criteri de proximitat per assegurar la frescor. </li></ul>5
 23. 23. <ul><li>Es visitaren totes les plantes de Sara Lee Bakery Iberia amb l’objectiu de definir i documentar tots els possibles fluxos de matèria primera i producte acabat fins al Punt de Venda. </li></ul>Característiques del projecte inicial de definició <ul><li>Es creà un model únic de cadena de subministrament i suport per totes les plantes de producte fresc, i un altre per al producte encaixat, es a dir, per pastís i torrat. </li></ul><ul><li>Es va proposar diverses alternatives per a la creació d’un format i una codificació de lot única per a tots els productes fabricats o distribuïts per Bimbo. </li></ul><ul><li>El registre del lot seria portat únicament a SAP R/3 , com a sistema únic de gestió. </li></ul><ul><li>S’establiren requisits interns i externs d’ etiquetatge de caixes i palets que garantiran l’adequat suport als registres d’informació de traçabilitat. </li></ul><ul><li>Es va plantejar un projecte de traçabilitat evolutiu la implantació del qual es realitzaria per fases amb una duració de 12 mesos. </li></ul>Recepció ó n de MP y EE MP granel Emmagatzematge de MP, EE y PSE Posada a disposició ó n de producció ó n Preparació ó n semielaborat dos Producci ó n Envasat Agrupat Emmagatzematge PA Preparaci ó n expedici ó n Preparaci ó n rutes Recepció ó n client Distribuci ó n Punto de Venta MP envasada EE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Cap almac é n O. almac é n O. almac é n MP granel MP envasada EE MP minoritàries (barreja) MP majoritàries MP minoritàries ( a ñ adidas procés) EE O. almac é n O. Almac é n / O. producci ó n Pesadas Remescla O. producci ó n P. Terminado Producte Acabat: Unitat de consumo Pesades O. producci ó n UL: caixa / basket / palet Paleter UL: paleta / gàbia O. log í stica O. log í stica UA: caixa / basket / palet UA: paleta / gàbia UE: caixa / basket / palet UE: paleta / gàbia Transportista Recepcionista plataforma Cap Delegaci ó n Distribuïdor UE: paleta / basket / gàbia UE: paleta / basket / gàbia APROVISIONAMIENTO PLANTA PRODUCCI Ó N LOG Í STICA COMERCIAL FRESCO PASTEL TOSTADO BIMBO PRIVADA COMERÇ. Proveïdor Productes Comercialitzats Recepció ó de MP i EE MP granel Emmagatzematge de MP, EE y PSE Posada a disposici ó de producció ió Preparació ó semielaborat ts Producci ó Envasat Agrupat Emmagatzematge PA Preparaci ó expedici ó Preparaci ó rutes Recepció ó client Distribuci ó Punt de Venta MP envasada EE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Cap almac é n O. almac é n O. almac é n MP granel MP envasada EE MP minoritàries (barreja) MP majoritàries MP minoritàries ( a ñ adidas procés) EE O. almac é n O. Almac é n / O. producció ó n Pesades Premezclas O. producció ó n P. Acabat Producte Acabat: Unitat de consumo Pesades O. producció ó n UL: caixa / basket / palet Paleter UL: paleta / gàbia O. log í stica O. log í stica UA: caixa / basket / palet UA: paleta / gàbia UE: caixa / basket / palet UE: paleta / gàbia Transportista Recepcionista plataforma Cap Delegaci ó n Distribuïdor UE: paleta / basket / gàbia UE: paleta / basket / gàbia APROVISIONAMIENT PLANTA PRODUCCI Ó LOG Í STICA COMERCIAL FRESC PASTÍS TORRAT BIMBO PRIVADA COMERÇ. Proveïdor Productes Comercialitzats
 24. 24. El registre de dades a recepció de matèries primeres, traspàs a disposició de producció i programa de producció o “fulles de maser” permet efectuar traçabilitat aigües a dalt, es a dir, identificar el lot de MP origen d’una determinada incidència a producte acabat, amb un cert marge d’errada, observant-se un important esforç realitzat per a controlar al màxim possible tota la utilització de MP Conclusions del treball inicial APROVISIONAMENT I PRODUCCIÓ LOGÍSTICA COMERCIAL Malgrat que el producte acabat s’envasi amb un codi intern que permet traçar aigües a dalt, aigües sota es perd la traçabilitat perquè en general no es informat quins lots de producte són enviats i a quins destins ( ni a nivell d’albarà, exceptuant excepcions, ni a nivell d’unitat logística- palets, gàbia,...-) Sense traçabilitat al nivell anterior, la distribució comercial no identifica els lots de producte entregats al punt de venta. Incloent els casos en els que es disposa d’informació a l’albarà d’expedició (pastís) aquesta es perd a la preparació de rutes a la delegació.
 25. 25. Donada la situació anterior, es va optà per un pla d’implantació a desenvolupar-se a una primera fase aigües avall i posteriorment aigües a dalt. TRAÇABILITAT EXPEDICIONS (downstream I) Producte Fresc (m. Bimbo) Comercialitzats Producte Fresc / Torrat / Pastís (m. Bimbo) TRAÇABILITAT COMERCIAL (downstream II) Mòduls Des de notificacions de PA fins a sortides expedicions Granollers y Las Mercedes Delegacions I y II (sense desplegament Rutes autònoms i sistema comercial nou Des d’expedicions fins a clients preventa i rutes autoventa TRAÇABILITAT APROVISIONAMENT (upstream) Des de recepcions MP fins a disposició MP TRAÇABILITAT PRODUCCIÓ (interna) Des de consum fins a notificació de barreja (sense lot) Producte Torrat / Pastís (m. privada) Desplegament Resta delegacions Requisits clients + Requisits proveïdors + Revisió procediments ISO afectats (I) Pilot Fresc Desplegament Fresc Pastís Torrat Pla d’implantació Producte torrat Producte fresc Producte Pastís Producte torrat Producte fresc Producte Pastís
 26. 26. Compra Venta automàtica on-line PRODUCCIÓ LOGÍSTICA SAP R/3 Notificació producció manual amb tiquets / torn Inventari manual Compra Venda manual cada 24 hores Entrades externes manualment Aplicació Impressió etiquetes de caixa amb FingerPrint Impressió etiquetes de palet EAN128 Creació d’etiquetes de palet Notificació producció per palet on-line Entrades externes llegint EAN128 Inventari llegint EAN128 de palet / caixa Impressió fulles de càrrega Introducció de dades recollits a les fulles Sortida de camió Inclusió de palets complert a l’entrega llegint SSCCs Preparació de palets picking llegint etiquetes caixa Impressió etiquetes palets de picking Confirmació de carrega llegint SSCC´s de palets (opcional) SISTEMAS Sortida de camió Tot el producte és encaixat i agrupat a palets, això fa possible la utilització d’etiquetatge estàndard (EAN/UCC) i facilita l’automatització de la recollida de dades amb terminals WiFi. Producte en mitjans estàndards: cas Briviesca
 27. 27. <ul><li>Per a la implementació del lot diari de producció s’automatitza el tall a l’ inici del primer torn del matí. Aquest tall implica, en alguns casos, la generació de palets incomplerts i rebutjar les caixes. </li></ul><ul><li>Són etiquetades totes les caixes i palets de producció amb etiquetat EAN 128, amb etiquetadors integrats amb el sistema SAP R/3 mitjançant radiofreqüència que garanteix la integritat i actualització permanent de dades. Els etiquetadors escollides garanteixen alta qualitat de codi barra, imprescindible per la seva lectura posterior i consum reduït. </li></ul>Detalles de la solució implantada en producció Etiqueta de caixa Etiqueta de palet
 28. 28. Detalls de la solució implantada a logística <ul><li>Per les feines de preparació d’expedicions i sortides de mercaderies, així com per a la gestió d’estucatges, s’utilitzen terminals portàtils integrats amb SAP R/3 dotats de connectivitat sense fills i escàner de llarg abast per facilitar la lectura de codis EAN a llarga distància (fins a 3 metres). Dos modes d’integració: </li></ul><ul><ul><li>Online, mitjançant servidor web sap console. Connectivitat continua amb SAP. El terminal solament transmet informació </li></ul></ul><ul><ul><li>Offline, mitjançant servidor web i sincronització de feines predefinida. El terminal te part de la lògica i emmagatzema informació. </li></ul></ul><ul><li>Aquests terminals estan connectats ininterrumpidament a una xarxa de radiofreqüència instal·lada als magatzems sense perdre sessió a SAP malgrat el seu desplaçament. Es llença la impressió d’etiquetes de palet, albarans i altre documentació des dels propis terminals. </li></ul><ul><li>El sistema llegeix i utilitza la informació d’etiquetes pròpies i de proveïdors externs. </li></ul>
 29. 29. Notificació de Producte acabat SELECCIÓ INICIAL: CREACIÓ UM: ENTRADA DE DADES LLEGINT CODI BARRES DE CAIXA: CREACIÓ DE ETIQUETES DE PALET I NOTIFICACIÓ DE PRODUCCIÓ (F8): SELECCIÓ D’IMPRESSORA PER LA IMPRESIÓ D’ETIQUETES: Detalls de la solució implantada a logística
 30. 30. SELECCIÓ INICIAL DE PROCESSOS: PROCESSOS D’EXPEDICIÓ: AFEGIR PALETS COMPLERTS A L’ENTREGA DISPARANT SSCCs PREPARACIÓ ENTREGA: CREACIÓ DE PALET DE PICKING LLEGINT ETIQUETES DE CAIXA: IMPRESIÓ D’ETIQUETES DE PALET DE PICKING AL FINALITZAR: Detalls de la solució implantada a logística Preparació d’entregues
 31. 31. <ul><li>Addicionalment, existeixen alguns distribuïdors i operadors logístics que distribueixen productes tant de marca Bimbo com privada. </li></ul><ul><li>Aquestes delegacions emmagatzemen producte (mitja i llarga vida) i fan picking diari d’unitats de venta a 1.125 rutes de distribució comercial que atenen a uns 64.000 punts de venda. </li></ul><ul><li>Aquest sistema tan capil·lar requereix una gestió de la traçabilitat àgil i que no imposi una operativa incòmode que faci perdre temps respecte els temps actuals o tingui impacte negatiu respecte la frescor. </li></ul><ul><li>Totes les delegacions comercials, ja siguin d’autoventa com de preventa, disposen d’una aplicació comercial integrada amb SAP amb dispositius mòbils , facilitant així la implantació de traçabilitat. </li></ul>Característiques de la xarxa de distribució comercial de Bimbo <ul><li>La xarxa de vendes de Bimbo te a Espanya 56 delegacions de Bimbo Martínez Comercial, a Portugal 3 delegacions de Bimbo Produtos Alimentares i a les Illes Canàries 5 delegacions de CATDES. </li></ul>5
 32. 32. PREVENTA - Sortida de camió LOGÍSTICA Web delegació Inventari manual Aplicació terminal Recepció de mercaderies amb el Terminal Offline. Entrada mercaderia, Ref + Cant Inventari llegint EAN128 de palet / caixa PREVENTA - Introducció de dades recollides als fulls PREVENTA - Impressió de documentació Picking segons informació de fulla de càrrega de producte fresc i caixes SISTEMAS PREVENTA - Sortida de camió Estoc producte encaixat Emmagatzematge temporal max. un dia Impressió de fulles de prepicking Prepicking d’encaixat llegint etiquetes caixa PREVENTA AUTOVENTA Impressió de fulles de càrregues inicials AUTOVENTA - Confirmació de càrrega, impressió de documentació, sortida camió PREVENTA - Impressió de documentació amb lots PREVENTA - Sortida de camió AUTOVENTA - Confirmació de càrrega, impressió de documentació amb lots, sortida de camió PREVENTA - Introducció de dades recollides als fulls Operativa a delegacions comercials
 33. 33. <ul><li>Consultia-IT </li></ul><ul><li>Traçabilitat a Gran Consum i Distribució </li></ul><ul><li>Business Case: Sara Lee Bakery Iberia (Bimbo) </li></ul><ul><li>Lliçons apresses </li></ul>
 34. 34. 13 Lliçons apresses de l’èxit i del fracàs PROCESSOS <ul><li>Prendre sempre el temps necessari per decidir el criteri de lot global. </li></ul><ul><li>És imperatiu involucrar-hi el 100% dels caps de producció, logística i comercial a la definició de procediments. Qualssevol canvi al disseny posterior pot provocar uns retards molt grans. Utilitzar documents de procediment. </li></ul><ul><li>Un procés d’implantació progressiu, en fases per plantes i magatzems és garantia d’un punt de sortida suau i sense pràcticament incidències. </li></ul><ul><li>Ser “respectuosos” amb els estàndards de codificació EAN UCC sempre reportarà avantatges a per un llarg temps i menors necessitats de canvi. </li></ul><ul><li>Arrencar sempre abans sense sistema (etiquetatge i procediments de treball) i utilitzar “lots fixes” com a solució temporal fins l’adequat etiquetatge de tots els productes. </li></ul>PERSONES <ul><li>La gestió del canvi a plantes i magatzems requereix convèncer als caps de la necessitat d’implantar la traçabilitat i de les avantatges que es pot obtenir i facilitar al personal formació pràctica el temps que sigui necessari. </li></ul><ul><li>Comunicar adequadament a proveïdors i clients és un dels temes on es presta menor atenció i és en canvi un dels majors generadors d’incidències “crítiques”. </li></ul>
 35. 35. 13 Lliçons apresses de l’èxit i del fracàs (CONT.) SISTEMES <ul><li>L’usabilitat de les aplicacions a terminals és un tema a considerar des del inici: poques transaccions disponibles i poques opcions de menú. </li></ul><ul><li>La coordinació dels proveïdors de hardware i l’equip de desenvolupament es clau durant el disseny, la programació i el propi arranc. </li></ul><ul><li>L’elecció del tipus de solució per a la gestió del magatzem (online vs offline) pot ser crítica si la connectivitat amb els sistemes corporatius no és adequada. </li></ul>INFRAESTRUCTURA <ul><li>L’elecció d’equips (terminals, pantalles tàctils, impressores d’etiquetes, escàners, ...) no és un tema petit. A la seva valoració s’han d’involucrar als Key-Users i es deu assegurar que compleixen sobradament els requisits de funcionament amb els que s’haurà de treballar (distàncies de lectura, qualitat d’impressió, robustesa, flexibilitat de programació SW, …). </li></ul><ul><li>Consumibles de baixa qualitat poden sortir molt cars. </li></ul><ul><li>Interactivitat entre l’equip de sistemes i els Key-Users a les plantes durant totes les fases de desenvolupament del terminal </li></ul>
 36. 36. GRÀCIES! MADRID Paseo Pintor Rosales, 50, Tel.: 91 144 08 10 Fax. 91 144 08 12 BARCELONA Gran Vía, 630. Tel.: 93 270 38 27 Fax. 93 412 71 24

Notas del editor

×