Publicidad
Publicidad

Más contenido relacionado

Similar a Mihin somessa rajalliset resurssit(20)

Publicidad

Mihin somessa rajalliset resurssit

 1. 1 Mihin somessa käyttää rajalliset resurssit CMADFI 23.1.2023 Viestintätoimisto Medita Viestintäkumppani, joka suojaa ja kasvattaa yrityksesi arvoa
 2. Mikä Medita, kuka Tiinu 2 ● Viestintätoimisto Medita ○ Vastuullisuusviestintään keskittynyt viestintätoimisto ○ Meitä on nyt 9 ja toimipisteemme ovat Jyväskylän Crazy Townilla ja Sofia Helsingissä ● Tiinu Wuolio ○ Meditan johtava osakas ja vanhempi neuvonantaja ○ Työhistoriaa toimiston alusta asti, kohta 26 vuotta.
 3. Sisältöä vaativille 3 ● Lähtökohdat tiedejournalismissa, myöhemmin tieteen viestinnässä tutkimusinstituutioiden lähtökohdista. ● Vaikeiksi miellettyjen asioiden tekeminen ymmärrettäviksi ja kiinnostaviksi on meille ominainen tehtävä.
 4. Sisältöä vaativille 4 ● Asiakkaina teollisuutta, teknologiayrityksiä ja asiantuntijaorganisaatioita ● Painopiste ○ Yritysten välisessä viestinnässä ○ Tylsinä tai vaikeina pidettyjen asioiden avaamisessa kuluttajille ja suurelle yleisölle Pihla Group
 5. 5 Uteliaisuus, tieto ja vuorovaikutus ● Luottamus on viestinnässä elinehto, jota ilman vuorovaikutuksessa ei ole mieltä eikä perusteita käyttää resursseja. ● Kaikkia toimeksiantojamme yhdistää pyrkimys vastuullisuuteen ja siihen liittyvään viestintään ja vuorovaikutukseen.
 6. Uteliaisuus, tieto ja vuorovaikutus Tutkittu tieto, ammattimainen viestintä ja inhimillisen vuorovaikutus ovat välttämättömiä välineitä niin ihmiskunnan isojen kuin pienempien yhteisöjen ja ihmisten ongelmien ratkaisemisessa. 6
 7. 7 Uteliaisuus, tieto ja vuorovaikutus ● Kestävään kehitykseen panostavilla yrityksillä ja organisaatioilla on käsissään ratkaisun avaimet, kunhan vain löytävät ne taskuistaan ja ottavat käyttöön. ● Kestävä kehitys vaatii jatkuvaa opiskelua ja työtä.
 8. Mihin kohdentaa rajalliset resurssit 8 Mistä puhutaan, kun puhutaan resursseista tai voimavaroista? ● Rahasta tietenkin, mutta myös ajasta, motivaatiosta, tiedosta ja näkemyksestä tai osaamisesta. ● Priorisointi ei yleensä ole helppoa, mutta siihen kannattaa keskittyä. Mikä on tärkeintä tässä ja nyt – vaikutukset ja aikataulut huomioon ottaen? ● Priorisointi tarkoittaa myös harkittua luopumista sellaisesta, mikä ei tue tarpeeksi tehokkaasti pääsyä tavoitteisiin.
 9. Miten perustelen päivittäiset valintani? 9
 10. Some tänään on haaste luottamukselle 10 ● Some tänään? Ks. esim Harto Pöngän kokoamia tilastoja ja Meltwaterin tuoretta raporttia ● Vaikka alustoja tulee lisää, suurin osa ihmisistä käyttää neljää suurinta. ● Ei hajoiteta voimavaroja vaan tehdään hyvin ja pitkäjänteisesti sitä, mikä toimii parhaiten - missä syntyy reaktioita ja vuorovaikutusta. ● Digi- ja somemarkkinointi ja mainonta ovat asia erikseen. Onnistuessaan toki nekin saavat aikaan vuorovaikutusta. Harto Pönkä / DNA, Digitaaliset elämäntavat 2022
 11. Some tänään on haaste luottamukselle 11 ● Merkittävin kehityssuunta ostettujen ja epäaitojen reaktioiden määrän kasvu, joka syö luottamusta, vaikkei välttämättä kiinnostusta someen. ● Resursseja mietittäessä on syytä tunnistaa yhteisöjen aktiivisen palvelemisen ja merkitys organisaation perustehtävälle, tiedon saamiselle, luottamuksen rakentamiselle ja maineelle.
 12. Yhteisö- ja somemanagereilla on erityinen tehtävä torjua tietämättömyyttä ja tukea luovia ratkaisuja tulkitsemalla viestejä eri sidosryhmien toiveista, tarpeista ja huolenaiheista eteenpäin niille, jotka voivat niitä ratkoa. 12
 13. Somen rooli tänään 13 ● Ellei vuorovaikutukseen panosteta, menetetään etulinjan havainnot ja ollaan paljon haavoittuvampia keksittymään vääriin asioihin ja hukkaamaan resursseja. Päälle tulevat kiusalliset tilanteet ja mainekriisit. ● Vastuullisuusviestinnästä – jota odotetaan yhä enemmän ja yhä useammalta toimijalta – on turha haaveilla ilman jatkuvaa vuoropuhelua sidosryhmien kanssa. Tahto siihen mitataan jatkuvaan vastuullisuustyöhön ja viestintään osoitettavilla voimavaroilla.
 14. A partner in WORLDCOM Public Relations Group. | Helsinki & Jyväskylä | Finland | www.medita.fi
Publicidad