Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×

DCE. Goethe Institut. Santi, Yes i Cristina

Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Próximo SlideShare
Pac3 dce presentacio
Pac3 dce presentacio
Cargando en…3
×

Eche un vistazo a continuación

1 de 24 Anuncio

Más Contenido Relacionado

Anuncio

Más reciente (20)

Anuncio

DCE. Goethe Institut. Santi, Yes i Cristina

 1. 1. PAC 3 - CAS 2 DISSENY D'ENTORNS I ESCENARIS D'APRENENTATGE MOODLE A LA CLASSE D'IDIOMES Santiago Cardona Pons Yes Peregrina Albarran Cristina Niubó García
 2. 2. 1. Aplicació al cas del model tecnopedagògic ADDIE          1.1. Primera fase: anàlisi          1.2. Segona fase: disseny          1.3. Tercera fase: desenvolupament          1.4. Quarta fase: implementació          1.5. Cinquena fase: avaluació 2. Pla de treball per la resolució del cas          2.1. Planificació de les fases de treball          2.2. Diagrama de GANNT          2.3. Propostes per a l'adaptació de la plataforma Moodle
 3. 3. 1. Aplicació al cas del model tecnopedagògic ADDIE
 4. 4. 1.1. Primera fase: anàlisi
 5. 5. Anàlisi del cas Definició del problema Identificació de la solució Temps El centre ha quedat molt endarrerit en l’ensenyament de l’alemany ja que no utilitza les noves tecnologies Implementar un curs Moodle dins un ensenyament semipresencial d’alemany, començant amb un projecte pilot en el nivell B2.1. 5 mesos (set 2011-gener 2012) Professors motivats i amb certes habilitats en les TIC Recursos Dotació econòmica (encara per concretar) i suport institucional Eines web 2.0. (wiki, skype,voxpopop) Plataforma Moodle que ja funciona des de fa anys a la seu central de Munic
 6. 6. Oportunitats : - La seu central de Munic ja utilitza la plataforma Moodle des de fa anys i pot oferir el seu servei tècnic de suport. - Potencialitat de la plataforma Moodle per a crear un aprenentatge col·laboratiu i constructivista. - Oportunitat per a tenir una oferta formativa en idiomes més adaptada als temps actuals. - Oportunitat de tenir accés a la innovació constant. Amenaces : - Els alumnes necessitaran disposar d’ordinador i connexió a Internet des de casa - Altres institucions ofereixen cursos semblants. - Preus de la competència. - Canvis tecnològics (aprenentatge constant i sempre al dia) - Possibles caigudes del servei Extern Fortaleses : -Professorat que formarà part del projecte ja utilitza un poc el Moodle. -Interès i ganes, per part del professorat, de posar en pràctica les TIC. - Recolzament de la direcció, ja que vol potenciar el projecte. - L’alumnat del centre majoritàriament és jove i utilitza habitualment les TIC. - Disposició del centre a finançar el projecte. <ul><li>Debilitats : </li></ul><ul><li>- Poca experiència del professorat en l’ús de les eines Web 2.0. </li></ul><ul><li>Por als canvis degut a l’alta càrrega de feina i inseguretat en l’ús de les TIC. </li></ul><ul><li>- Necessitat de crear nous continguts i activitats adaptats al format virtual. </li></ul><ul><li>- Poca formació en TIC del professorat del centre. </li></ul><ul><li>- El centre no disposa d’un dissenyador tecnopedagògic. </li></ul><ul><li>- Necessitat d’una inversió en infraestructura per a dur a terme el projecte. </li></ul>Intern Potencialitats Advertències DAFO
 7. 7. Valoració de l'informe DAFO
 8. 8. Valoració de l'informe DAFO
 9. 9. 1.2. Segona fase: disseny
 10. 10. Disseny: objectius      - Facilitar l ’aprenentatge de la llengua estrangera alemanya mitjançant les eines TIC i més concretament amb el Moodle.               - Promoure diverses activitats, de comprensió lectora, escrita i de conversa entre els alumnes participants.               - Enriquir l ’aprenentatge de la gramàtica i la morfosintàxis de la llengua alemanya fomentant activitats col·laboratives.             - Familiaritzar-se en la utilització de la llengua alemanya en qualsevol context comunicatiu.
 11. 11. Disseny: continguts - El professorat del centre implicat en el projecte haurà de concretar els continguts que es treballaran en aquest nivell B2.1. segons el currículum oficial. Disseny: activitats <ul><li>-Els professors dissenyaran les activitats en funció dels continguts que s'hagin marcat a l'inici del curs segons el nivell d'alemany. </li></ul><ul><li>En tots els nivells, les activitats giraran entorn de la competència lectora, competència oral, competència escrita i el coneixement de la llengua i les seves normes. </li></ul>
 12. 12. Disseny: avaluació <ul><li>Es revisarà i comprovarà que funcioni tot l'equipament tecnològic abans de començar el curs amb els alumnes, comprovar els enllaços i l'atualització dels materials didàctics. </li></ul><ul><li>En finalitzar el curs passaran una enquesta als alumnes per valorar el seu grau de satisfacció amb l'eina moodle. </li></ul><ul><li>Servei tècnic d'atenció 24 hores per inidències que hi pugui haver amb el funcionament de la plataforma. </li></ul><ul><li>Altres aspectes que seran avaluats són: el rol del professor, el nivell d'adquisició de coneixements de l'alumne, la riquesa del grups de treball i la plataforma emprada. </li></ul>
 13. 13. 1.3. Tercera fase: desenvolupament
 14. 14. Desenvolupament <ul><li>Preparar les activitats per ser treballades a l ’aula virtual </li></ul><ul><li>Gravar els vídeos i fer les animacions oportunes en alemany. </li></ul><ul><li>Atendre a tots els aspectes de coneixement de la llengua: gramàtica, competència escrita, lectura i conversa. </li></ul>
 15. 15. 1.4. Quarta fase: implementació
 16. 16. Implementació <ul><li>Moment per a fer canvis que seran convenients cara a una nova edició del programa. </li></ul><ul><li>Es publicaran tots els materials que han elaborat els professors a l ’aula Moodle i es reflectirà la formació en el professorat. </li></ul><ul><li>L ’institut Goethe disposa d’un servei tècnic que aten a trucades les 24 hores del dia a qualsevol inconvenient. </li></ul>
 17. 17. 1.5. Cinquena fase: avaluació
 18. 18. Avaluació Avaluació de l’èxit del projecte Enquesta de satisfacció on line a final de curs a l’alumnat i al professorat Projecte pilot en general Rol del docent Plataforma Moodle Major motivació en els estudis per avaluar Noves formes d’avaluació de l’alumnat (a més de les tradicionals) Coavaluació Autoavaluació Avaluació per part dels companys del grup en alguns exercicis L’alumne rebrà un feed-back dels seus resultats en algunes activitats on line (ex. qüestionaris)
 19. 19. 2. Pla de treball per a la resolució del cas
 20. 20. 2.1.Planificació de les fases 1ª fase: anàlisi (01-09-11/15-09-11) 2ª fase: disseny (16-09-11/21-11-11) 3ª fase: desenvolupament (22-11-11/ 10-12-11) 4ª fase: implementació 11-12-11/22-12-11) 5ª fase: avaluació 09-01-12/30-06-12) <ul><li>Revisió de l ’ aula Moodle, activitats i enllaços </li></ul><ul><li>Donar d ’ alta als alumnes a l ’ aula Moodle </li></ul><ul><li>Redacció de les unitats didàctiques </li></ul><ul><li>Fer les pautes per l ’ ús del Moodle pels alumnes </li></ul><ul><li>Recull problemes/ suggeriments al llarg del curs </li></ul><ul><li>Enquesta satisfacció a final de curs </li></ul><ul><li>Revisió del projecte en funció dels resultats </li></ul><ul><li>Disseny d ’ objectius i enfocament didàctic </li></ul><ul><li>Disseny d ’ activitats i aula virtual del Moodle </li></ul><ul><li>Seminari de formació Moodle i eines Web 2.0. </li></ul><ul><li>Reunió amb el director i els professors </li></ul><ul><li>Contractació d ’ un dissenyador tecnopedagògic </li></ul><ul><li>Informe d ’ anàlisi alumnat, contorn i contingut </li></ul>
 21. 21. 2.2. Diagrama de Gannt
 22. 22. 2.3. Proposta per a l’adaptació de la plataforma Moodle Marc Europeu de Referència sobre l’ensenyament de llengües estableix que les principals capacitats que han de desenvolupar els alumnes són Comprensió auditiva Comprensió auditiva Interacció oral Expressió oral Expressió escrita I això s’ha de tenir en compte a l’hora de dissenyar l’aula del Moodle
 23. 23. 2.3. Proposta per a l’adaptació de la plataforma Moodle
 24. 24. Què sortirà guanyant el centre, el professorat i l’alumnat amb aquest projecte? <ul><li>Una forma d’ensenyar idiomes més motivadora pels alumnes i pels professors </li></ul><ul><li>Un ensenyament més adaptat als temps actuals </li></ul><ul><li>Una major satisfacció per part de l’alumnat respecte a la formació rebuda </li></ul><ul><li>Un augment de la competitivitat del centre en l’ensenyament d’idiomes respecte a altres acadèmies </li></ul>

×