Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×

Els determinants i els pronoms

Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Próximo SlideShare
Oracions
Oracions
Cargando en…3
×

Eche un vistazo a continuación

1 de 14 Anuncio

Más Contenido Relacionado

Similares a Els determinants i els pronoms (20)

Anuncio
Anuncio

Els determinants i els pronoms

 1. 1. C O M E L S P O D E M D I S T I N G I R ? Els determinants i els pronoms
 2. 2. Què és un determinant?  És una categoria gramatical que acompanya al nom i en precisa el significat. Exemple: Aquesta camisa és nova. / La professora està explicant.  Concorda amb el nom que acompanya en gènere i nombre.
 3. 3. Què és un pronom?  És una categoria gramatical que es refereix a un element conegut del text. Exemple: Què menjarà na Lídia? Ella menjarà amanida.  Fa la mateixa funció que el nom (NO l’acompanya, al contrari que el determinant) i, per això, constitueix el nucli d’un SN. Exemple: Ell compra / El vol ara (el llibre)
 4. 4. Classificació dels determinants i els pronoms  Possessius  Demostratius  Interrogatius  Indefinits  Numerals  Quantitatius
 5. 5. Els possessius  Indiquen relació de possessió o pertinença.  Els possessiu àtons només poden ser determinants (perquè sempre acompanyen un nom). Un posseïdor Més d’un posseïdor Tònics: meu, meva, meus, meves Àtons: mon, ma, mos, mes Nostre, nostra, nostres Tònics: teu, teva, teus, teves Àtons: ton, ta, tos, tes Vostre, vostra, vostres Tònics: seu, seva, seus, seves Àtons: son, sa, sos, ses Seu, seva, seus, seves
 6. 6. Els demostratius  Indiquen la situació de la cosa de què es parla respecte de qui parla o escriu.  Tenen com a funció mostrar, indicar o assenyalar un ésser viu o un objecte sense anomenar-lo.  Hi ha unes formes que són pròpies del pronom: AIXÒ i ALLÒ. Proximitat Mitja distància Llunyania Aquest Aquesta Aquests Aquestes Aqueix Aqueixa Aqueixos Aqueixes Aquell Aquella Aquells Aquelles
 7. 7. Els interrogatius  Es fan servir per demanar informació sobre persones, objectes o accions. Determinants Pronoms Quin, quina, quins, quines Quin, quina, quins, quines Quant, quanta, quants, quantes Quant, quanta, quants, quantes Que Qui, què, on
 8. 8. Els indefinits  Designen un ésser o un objecte sense precisar, amb el mínim de precisió. Determinants Pronoms Algun, qualcú, alguns, algunes, qualque Algú, quelcom Cap Ningú, res Un, una, uns unes, Un, una, hom Altre, altra, altres Altri Qualsevol, qualssevol Qualsevol Cada, cada un, cadascun, cadascuna Cada u o cadascú Tot, tota, tots, totes Tot, tothom
 9. 9. Els numerals  Expressen quantitat.  N’hi ha de diferents tipus: Exemples: - He comprat quatre llibres.  N’he comprats quatre. - Va aconseguir el segon lloc.  Va arribar segon.
 10. 10. Els quantitatius  Expressen una quantitat imprecisa de qualque cosa. Quantitatius variables Quantitatius invariables Poc, poca, pocs, poques Molt, molta, molts, moltes Tant, tanta, tants, tantes Quant, quanta, quants, quantes Gaire, gaires Bastant, bastanta, bastants, bastantes Més Menys Força Massa Prou Gens
 11. 11. Determinants o pronoms?  Assenyala les formes de demostratiu i possessiu i digues si són determinants o pronoms. També digues de quin tipus són. a) El meu pare és més autoritari que el teu. Aquella nit va quedar ben clar com era de fort el seu geni. b) Si aquest és bo, aquell és millor. No veus aquestes etiquetes? c) Això és ben clar i aquestes coses les sap tothom. d) Aquest quadern és el meu i aquell és el teu. e) Aquestes sabates no són les meves.
 12. 12. Determinants o pronoms? a) El meu (determinant possessiu) pare és més autoritari que el teu (pronom possessiu). b) Aquella (determinant demostratiu) nit va quedar ben clar com era de fort el seu (determinant possessiu) geni. c) Si aquest (pronom demostratiu) és bo, aquell (pronom demostratiu) és millor. No veus aquestes (determinant demostratiu) etiquetes? d) Això (pronom demostratiu) és ben clar i aquestes (determinant demostratiu) coses les sap tothom. e) Aquest (determinant demostratiu) quadern és el meu (pronom possessiu) i aquell (pronom demostratiu) és el teu (pronom possessiu). f) Aquestes (determinant demostratiu) sabates no són les meves (pronom possessiu).
 13. 13. Determinants o pronoms? Molta gent pensa que el meu company no té gaires coses al cap. De fet, té poca intel·ligència i, com diuen molts, no té tres dits de front. Jo crec que no té gaire solució; son pare tenia les mateixes característiques i, de fet, tot li va anar bé. Tothom ho sap.
 14. 14. Determinants o pronoms? Molta gent pensa que el meu company no té gaires coses al cap. De fet, té poca intel·ligència i, com diuen molts, no té tres dits de front. Jo crec que no té gaire solució; son pare tenia les mateixes característiques i, de fet, tot li va anar bé. Tothom ho sap.

×